GRAFISK dynAMIK OG STRInGEnS - Jørgen Møller Hansen

jmollerhansen.dk

GRAFISK dynAMIK OG STRInGEnS - Jørgen Møller Hansen

GRAFISK dynAMIK OG STRInGEnS

- JøRGEn MøLLER HAnSEn

RESULTATEKSEMPLER - OVERSIGT

Resultateksempler - Jørgen Møller Hansen 1/12

Ide og konceptudvikling side 02

Formgivning/layout side 05

Formidling/undervisning side 08

Grafisk produktion side 10

Højt at flyve . . . side 12


Ide og

konceptudvIklIng

1. Brochurekoncept

har til b2b-kampagne for Iptelefoni

udviklet et kampagnekoncept/tema

baseret på smukke,

enkle og arkitektoniske byggerier.

resultat:

Salgskonsulenterne fik et godt

springbræt med konceptet, når

de præsenterede IP-Telefoni for

kunderne, fordi de kunne tale om

opbygning og brug af enkel og ny

”telefoniarkitektur”.

3. logo

har udviklet logo og designlinie

til svensk datterselskab, som

ikke ville godkende dette, da det

danske moderselskabs repræsentanter

præsenterede mit oplæg.

Jeg tog derfor på opfordring af

den danske ledelse til Sverige for

at præsentere og argumentere for

oplægget

resultater:

1. Oplæg godkendt af den svenske

ledelse

2. Min 40-50 timer sparet til udvikling

af alternativt forslag

3. Min 4-6 uger sparet i udviklingstid.

Resultateksempler - Jørgen Møller Hansen 2/12

2. dIrect maIl

har til b2b-kampagne rettet mod

35-45 årige mænd fra mindre

erhvervsvirksomheder, anvendt

Formel 1 som basis for kampagnekoncept

og for responspræmie.

resultater:

1. En respons på kampagnen på

hele 8% (mod normalt ca 3%).

2. Knapt 3 gange så mange interesserede

kundeemner at følge op

på end normalt


Ide og

konceptudvIklIng

5. katalog

har udviklet katalog - layout, tilrettelægning,

produktion og færdiggørelse. kataloget

bestod af ca. 1200 varenumre

resultater:

1. Kataloget var det bærende element for

virksomhedens første postordrekoncept

2. Kataloget synliggjorde for første gang hele

virksomhedens produktportefølge

3. Kataloget var annekteret til postordre organisationen,

men blev aktivt benyttet af de

øvrige salgskanaler.

Resultateksempler - Jørgen Møller Hansen 3/12

4. FIlIalkoncept

har udviklet grafisk koncept (alt

under én paraply) mod filialkunder,

der kunne få gavn af rabatordning

som moderselskabet og

leverandør havde indgået

resultater:

1. Konceptet godkendt af ledelse

2. Konsulenterne fik en lettere

tilgang til kunderne og fik større

salg

3. Filialkunderne kunne lettere finde

den rette person i den store salgsorganisation

6. ÅrhuS FeStuge

har projektbeskrevet og planlagt drageprojekt i Århus Festuge.

generalsekretariatet var velvillige overfor projektet og

var hovedsponsor. Jeg søgte tilladelser fra myndigheder. Jeg

organiserede forplejning, overnatning og transport til inviterede

personer. Jeg var økonomisk ansvarlig

resultater:

1. 15 internationale kendte drageflyvere/-byggere deltog fra otte

europæiske lande

2. drageflyvning: 2 dage i Mindeparken, natflyvning ved Musikhuset

i Århus

3. Stor fotoudstilling af drager på Cafe Englen i Århus


Ide og

konceptudvIklIng

7. unIk drage

har designet og udviklet

unik dragekæde bestående

af 27 enkeltdrager.

dragerne er sammensat

tre horisontalt og

derefter sat på tre liner,

så at der op mod himlen

vertikalt er 9 rækker.

denne dragekæde er den

eneste af sin art i verden

resultat:

dragekæden fremstår som

en æstetisk grafisk skulpturel

helhed. dragekæden

har været en del af årsagen

til at, jeg er blevet inviteret

rundt i store dele af verden

med rejser og ophold betalt.

dette projekt har også

foranlediget, at jeg har

udstillet drager i gallerier,

kunstmuseer mm. forskellige

steder i verden

Resultateksempler - Jørgen Møller Hansen 4/12

8. perFormance

Idéoplæg og udførelse af performance

ved jubilæumsfest til Fanø

International kiteflyersmeeting.

performance blev udført som en

mundtlig parlør engelsk/tysk/dansk

med lysbilleder, tekst og tale

resultat:

20 minutters performance for ca. 1000

ikke dansktalende drageflyvere


layout/FormgIvnIng

9. dIrect maIl

Resultateksempler - Jørgen Møller Hansen 5/12

har til b2b-kampagne rettet mod

35-45 årige mænd fra mindre

erhvervsvirksomheder, anvendt

Formel 1 som basis for kampagnekoncept

og for responspræmie.

Resultater:

1. En respons på kampagnen på

hele 8% (mod normalt ca 3%).

2. Knapt 3 gange så mange interesserede

kundeemner at følge op

på end normalt

11. FIlIalkoncept

har udviklet grafisk koncept (alt

under én paraply) mod filialkunder,

der kunne få gavn af rabatordning

som moderselskabet og

leverandør havde indgået

resultater:

1. Konceptet godkendt af ledelse

2. Konsulenterne fik en lettere

tilgang til kunderne og fik større

salg

3. Filialkunderne kunne lettere finde

den rette person i den store salgsorganisation

10. logo

har udviklet logo og designlinie

til svensk datterselskab, som

ikke ville godkende dette, da det

danske moderselskabs repræsentanter

præsenterede mit oplæg.

Jeg tog derfor på opfordring af

den danske ledelse til Sverige for

at præsentere og argumentere for

oplægget

resultater:

1. Oplæg godkendt af den svenske

ledelse

2. Min 40-50 timer sparet til udvikling

af alternativt forslag

3. Min 4-6 uger sparet i udviklingstid.


layout/FormgIvnIng

13. unIk drage

har designet og udviklet unik dragekæde bestående af 27 enkeltdrager.

dragerne er sammensat tre horisontalt og derefter

sat på tre liner, så at der op mod himlen vertikalt er 9 rækker.

denne dra-gekæde er den eneste af sin art i verden

resultat:

dragekæden fremstår som en æstetisk grafisk skulpturel helhed.

dragekæden har været en del af årsagen til at, jeg er blevet inviteret

rundt i store dele af verden med rejser og ophold betalt. dette

projekt har også foranlediget, at jeg har udstillet drager i gallerier,

kunstmuseer mm. forskellige steder i verden

Resultateksempler - Jørgen Møller Hansen 6/12

12. katalog med Sølvtryk

har layoutet og udviklet sølvfarvet katalogforside

trykt i cyan, magenta, yellow.

Sort blev i motivet trykt som duotone med

matsølv. Formålet med dette var at opnå en

meget grafisk stærk virkning i motivet

resultater:

1. Eksklusiv, unikt og i øjenfaldende katalogforside

2. Tæt samarbejde med billedbehandler og

trykkeri


layout/FormgIvnIng

14. katalog - ca. 1200 varenumre

har udviklet katalog - layout, tilrettelægning, produktion og

færdiggørelse. kataloget bestod af ca. 1200 varenumre

resultater:

1. Kataloget var det bærende element for virksomhedens første

postordrekoncept

2. Kataloget synliggjorde for første gang hele virksomhedens produktportefølge

3. Kataloget var annekteret til postordre organisationen, men blev

aktivt benyttet af de øvrige salgskanaler.

15. Brochurekoncept

Resultateksempler - Jørgen Møller Hansen 7/12

har til b2b-kampagne for Iptelefoni

udviklet et kampagnekoncept/tema

baseret på smukke,

enkle og arkitektoniske byggerier.

resultat:

Salgskonsulenterne fik et godt

springbræt med konceptet, når

de præsenterede IP-Telefoni for

kunderne, fordi de kunne tale om

opbygning og brug af enkel og ny

”telefoniarkitektur”.


FormIdlIng/undervISnIng

16. graFISk IdentItet

Jeg var inviteret som gæstelærer/underviser

på arkitektskolen i

Århus til et allerede startet grafisk

identitet projekt. Jeg skulle

forelæse om grafisk kommunikation

i første fjerdedel af seancen.

Resultateksempler - Jørgen Møller Hansen 8/12

derefter skulle jeg i

plenum evaluere på de

igangværende studieprojekter.

de studerende

skulle fortsætte studiearbejdet

foretage en

senere slutevaluering af

projekterne

resultat:

20 deltagende studerende fra Møbel

og Rum Afdelingen tilvalgte sig og

deltog på kurset

17. konStFack Skolan, Stockholm

var inviteret som gæstelærer på

konstfack skolan i Stockholm. Jeg

skulle undervise i grafik/skulpturer

på himlen. min undervisning

tog udgangspunkt i min billedforståelse

og min tekniske viden omkring

flyvende objekter (drager)

resultat:

18 skandinaviske designere og

kunstnere deltog i det 10 dage lange

kursus

18. FotooptagelSe

har med ”gefühl” on location

rebriefet københavnsk fotograf,

som havde fået en række fotos

underkendt hos mit firmas ledelse

resultater:

1. nye optagelse godkendt omgående

2. Ingen sure mine hos den københavnske

fotograf

3. Besparelse på ca. 40.000 kr. i.f.t

mindre klar rebrife


FormIdlIng/undervISnIng

21. WorkShop

19. tv udSendelSe

tv2 program om mig og

mine drager. programmet

skulle beskrive mig

som dragebygger, og

vise hvordan jeg fra start

til slut lavede drager.

udsendelsen viste fra

idegrundlag med grafiske

skitser, konstruktionstegninger

og applikations-/sammensyning

til de færdigt flyvende

drager

resultat:

20 minutters indslag på

landsdækkende TV2

var inviteret til Wien i

østrig, for at inspirere

og fortælle/undervise

østrigske

drageflyvere om

dekorering af

drager.

resultat:

22 østrigske drageflyvere

fulgte mit

lynkursus over 1 ½

dag i elementær farve-/

kompositionlære – på tysk

Resultateksempler - Jørgen Møller Hansen 9/12

20. ÅrhuS FeStuge

har projektbeskrevet og

planlagt drageprojekt i

Århus Festuge. generalsekretariatet

var meget

velvillige overfor projektet

og var hovedsponsor.

Jeg søgte tilladelser

fra myndigheder. Jeg

organi-serede forplejning,

overnatning og

transport til inviterede

personer. Jeg var økonomisk

ansvarlig

Resultater:

1. 15 internationale

kendte drageflyvere/byggere

deltog fra otte

europæiske lande

2. drageflyvning: 2 dage

i Mindeparken, natflyvning

ved Musikhuset i

Århus

3. Stor fotoudstilling af

drager på Cafe Englen i

århus

23. perFormance

Idéoplæg og udførelse af

performance ved jubilæumsfest

til Fanø International

kiteflyersmeeting.

performance blev udført

som en mundtlig parlør

engelsk/tysk/dansk med

lysbilleder, tekst og tale

resultat:

20 minutters performance

for ca. 1000 ikke dansktalende

drageflyvere

22. InSpIrator

var inviteret til at være

inspirator og igangsætter

af drageprojekt på

dagpsykiatrisk hospital

i vejle. der skulle etableres

en dragegruppe

bestående af patienter,

som senere skulle bære

projektet videre i terapien

på dagpsykiatrisk

hospital. der skulle bygges

og flyves drager

resultater:

1. otte patienter blev

instrueret over én

dag

2. projektet kørte i 2 år,

der kom fortløbende

nye patienter til som

dragebyggere

3. artikler om projektets

positive terapeutiske

formål i diverse

patientblade


graFISk

produktIon

24. BIlledBank

var involveret i opbyning

af billedbank. min

opgave var at beskrive

billederne og situationerne.

Jeg havde den

daglige kontakt med fotograferne,

jeg udvalgte

billeder og koordinerede

den videre bearbejdelse

hos billedbehandler.

Jeg kvalitetssikrede alle

billeder inden disse blev

tilgængelige for hele

organisationen

resultater:

1. 135 billeder i billedbank

(senere udvidet med 115

billeder)

2. Ved førstegangs brug af

et billede var udgifterne

til dette dækket ca. 80%

3. Hvert billede blev i

gennemsnit anvendt 15

gange

26. dataBaSedeSktoppuBlIShIng

har ideudviklet og

udført databasedesktoppublishing

i samarbejde

med ekstern leverandør.

kataloger produceret

direkte fra database

resultater:

1. 6 - 7 ugers produktionstid

mod tidligere

10 – 11 uger

2. Minimering af fejl

3. Stressfaktoren for de

involverede medarbejdere

blev reduceret ifh.

til tidligere produktioner

Resultateksempler - Jørgen Møller Hansen 10/12

har layoutet og udviklet

sølvfarvet katalogforside

trykt i cyan, magenta,

yellow. Sort blev i motivet

trykt som duotone

med matsølv. formålet

med dette var at opnå

en meget grafisk stærk

virkning i motivet

resultater:

1. Eksklusiv, unikt og i

øjenfaldende katalogforside

2. Tæt samarbejde med

billedbehandler og

trykkeri

25. katalog med Sølvtryk5

CatalogMaker


graFISk

produktIon

28 kataloger

har udviklet katalog - layout,

tilrettelægning, produktion og

færdiggørelse. kataloget bestod

af ca. 1200 varenumre

Resultater:

1. Kataloget var det bærende element

for virksomhedens første

postordrekoncept

2. Kataloget synliggjorde for første

gang hele virksomhedens produktportefølge

3. Kataloget var annekteret til

postordre organisationen, men

blev aktivt benyttet af de øvrige

salgskanaler.

Resultateksempler - Jørgen Møller Hansen 11/12

27. arkIv overSIgt

har udviklet arkiveringsoversigt til annoncer med 40 forskellige budskaber

i 12 - 15 forskellige formater, hvilket svarer til, at der skulle holdes

styr på 480-600 enkelte annoncer. I det daglige havde 8-10 personer

jævnligt brug for at trække på oversigten

resultater:

1. Alle involverede medarbejdere kunne hurtigt finde gamle eller oprette nye

annoncer

2. der blev indrykket ca. 15 annoncer ugenligt

3. det tog ca. et minut at finde den ønskede annoncer mod tidligere 5 - 10

minutter

29. trykStart

START

STOP

har deltaget i 15 trykstarter i forbindelse

katalogproduktioner. omfang 96-164 sider

i oplag fra 15.000 – 80.000

resultater:

1. Jeg kvalitetssikrede hvert af trykarkene

2. Jeg sparede tid og penge ved at forhindre

omtrykning

30. ÅrhuS FeStuge

har projektbeskrevet og

planlagt drageprojekt i

Århus Festuge. generalsekretariatet

var meget

velvillige overfor projektet

og var hovedsponsor.

Jeg søgte tilladelser

fra myndigheder. Jeg

organiserede forplejning,

overnatning og

transport til inviterede

personer. Jeg var økonomisk

ansvarlig

resultater:

1. 15 internationale

kendte drageflyvere/byggere

deltog fra otte

europæiske lande

2. drageflyvning: 2 dage

i Mindeparken, natflyvning

ved Musikhuset i

Århus

3. Stor fotoudstilling af

drager på Cafe Englen i

århus


høJt at Flyve …

33. InSpIrator

var inviteret til at være inspirator

og igangsætter af drageprojekt

på dagpsykiatrisk hospital i vejle.

der skulle konstalleres en dragegruppe

bestående af patienter,

som senere skulle bære projektet

videre i terapien på dagpsykiatrisk

hospital. der skulle bygges

og flyves drager

resultater:

1. Otte patienter blev instrueret

over én dag

2. Projektet kørte over 2 år, med

stadig ny tilkommende patienter

til som dragebyggere

3. Artikler om projektets positive

terapeutiske formål i diverse

patientblade

31. kogekunSt

tog initiativ til at være

(chefkok) koordinator

ved en større familiebegivenhed.

Jeg besluttede

menuen og koordinerede

indkøb. middagen

blev tilberedt under

mine anvisninger med

frivillige familiemedlemmer

resultater:

1. Bespisning af 65 personer

2. Tre retters indisk menu,

salater samt dessert

Resultateksempler - Jørgen Møller Hansen 12/12

34. unIk drage

32. perFormance

har designet og udviklet unik dragekæde

bestående af 27 enkeltdrager.

dragerne er sammensat

tre horisontalt og derefter sat på

tre liner, så at der op mod himlen

vertikalt er 9 rækker. denne dragekæde

er den eneste af sin art i

verden

resultat:

dragekæden fremstår som en æstetisk

grafisk skulpturel helhed. dragekæden

har været en del af årsagen til

at, jeg er blevet inviteret rundt i store

dele af verden med rejser og ophold

betalt. dette projekt har også foranlediget,

at jeg har udstillet drager i

gallerier, kunstmuseer mm. forskellige

steder i verden

Idéoplæg og

udførelse af

performance

ved jubilæumsfest

til Fanø

International

kiteflyersmeeting.performance

blev

udført som en

mundtlig parlør

engelsk/tysk/dansk med lysbilleder, tekst og tale

Resultat:

20 minutters performance for ca. 1000 ikke dansktalende

drageflyvere

35. und So WeIter ...

Var inviteret til Wien i østrig, for

at inspirere og fortælle/undervise

østrigske drageflyvere om dekorering

af drager.

resultat:

22 østrigske drageflyvere fulgte mit

lynkursus over 1 ½ dag i elementær

farve-/kompositionlære – på tysk

More magazines by this user
Similar magazines