Fuld Kraft Frem, Maj - Kalundborg Havn

portofkalundborg.dk

Fuld Kraft Frem, Maj - Kalundborg Havn

14 14 Clean Baltic Sea Shipping for

en ren Østersø i fremtiden

Kalundborg Havn har besluttet

at deltage i et EU-finansieret

projekt med fokus på den

baltiske region. Formålet er, at

Østersøen skal være en fælles

ressource og at den baltiske

region skal gøres til en model

for miljørigtig, maritim infrastruktur

og teknologi.

Vi er derfor gået ind i et samarbejde

om at søge økonomisk

støtte til at gennemføre projektet

under ”EU-programmet

Baltic Sea Programme 2007-

2013”, hvor der var ansøgningsfrist

22. marts 2010.

Iltsvind er den største

trussel

Den såkaldte Helcom-undersøgelse

siger, at iltsvind er en af de

største trusler mod Østersøen.

Ca. 1/3 af iltsvindet skyldes

luftforurening, hvoraf 50%

stammer fra røgen fra skibenes

skorstene. Derfor vil Clean Baltic

Sea Shipping projektet arbejde

med at løse dette problem

ved at undersøge mulighederne

for mere miljørigtig skibsfart i

området.

Andre årsager til iltsvindet er

spildevand fra skibe – samt

dumping af fødevareaffald.

Projektets mål er at bekæmpe

disse kilder til iltsvind ved

at arbejde på at forberede

investeringer i landstrøm, flydende

gasforsyning til skibe,

samt forbedret spildevands- og

affaldshåndtering i de baltiske

havne.

På det politiske plan vil disse

tiltag blive fulgt af en formulering

af en pan-Baltisk strategi

og involvering af EU, IMO og

Helcom.

Baltisk strategi mod

forurening

Projektet vil arbejde på at

udarbejde en Baltisk anti-forurenings

strategi. Det interne

mål for havnepartnere er, at vi

skal udvikle en fælles model for

landsystemer til modtagelse og

servicering af forskellige skibe

på følgende områder:

• Spildevands- og affaldsmodtagelse

• Landstrøm ved kajerne

• Naturgas tilførsel til kajer

• Flydende naturgas til bunkering

- samt at udvikle et pan-Baltisk

system til differentierede

havneafgifter med fokus på

miljøvenlighed.

Dertil kommer en prisuddeling

for bedste miljøvenlige/grønne

tiltag, som er gennemført af

havne eller firmaer inden for

det maritime område.

Da tidligere undersøgelser har

vist, at havne har meget forskellige

faciliteter, vil forberedelse

til pilotinvesteringer blive udarbejdet

mellem de deltagende

lande og havne - for at kunne

levere ensartede faciliteter til

landstrøm, flydende naturgas

og spildevands/affalds modtagelse.

Deltagere fra 7 nationer

Sverige: Trelleborg Havn, Trelleborg Kommune,

Stena Line.

Norge: Oslo Havn, Nordic LNG.

Tyskland: Hamborg by, Rostock Havn, Schleswig-

Holstein region, Lübeck by.

Finland: Helsinki Havn, Helsinki by.

Litauen: Klaipeda Havn.

Letland: Riga Havn, AveLine.

Danmark: Kalundborg Havn, Scanlines.

Østersøen bliver det første område på verdensplan med sådanne

koordinerede og harmoniserede investeringer. Projektet, som forventes

at starte i oktober 2010, vil arbejde tæt sammen med det

tilsvarende projekt for Nordsøen, Clean North Sea Shipping.

More magazines by this user
Similar magazines