Fuld Kraft Frem, Maj - Kalundborg Havn

portofkalundborg.dk

Fuld Kraft Frem, Maj - Kalundborg Havn

16

21.300 tons salt fra Egypten

reddede Sjællands vintertrafik

De sjællandske saltlagre til glatførebekæmpelse

på de hårdt

ramte vinterveje nåede et absolut

lavpunkt under den lange

periode med frost og sne.

For at fylde lagrene op fik virksomheden

Brøste leveret et

større parti vejsalt, og på grund

af skibets dybgang på over 10

meter blev Kalundborg Havn

valgt som indskibningshavn.

Skibet M/V ”CHEREM-

KHOVO” ankom fra Alexandria,

Egypten, den 16. marts

kl. 14:00.

På grund af travlhed ved

kajerne blev det nødvendigt

at påbegynde losningen af de

mange tons salt øjeblikkeligt.

Dette bragte i nattens løb skibets

dybgang så langt under de

10 meter, at det kunne forhales

til en af havnens 10 meter kajer

– og dermed gøre plads for

ventende kornskibstonnage ved

12 meter kajen.

Alle 21.300 tons vejsalt blev i

øvrigt losset direkte til kaj for

lastning med gummiged på

DELACOUR MARINE

DELACOUR MARINE

lastbil. I forbindelse med lastningen

på bilerne blev saltet

tilsat et antiklumpningsmiddel

inden transporten til de sjællandske

saltlagre.

Losseoperationen blev gennemført

uden problemer og

inden for den berammede tid.

Saltet blev fortløbende kørt fra

havnen – og samlet set blev der

sendt godt 850 lastbiler af sted

rundt på Sjælland med den tiltrængte

vare!

DELACOUR MARINE er en specialafdeling i DELACOUR

DELACOUR Advokatfirma,

DELACOUR MARINE der er har en særlig specialafdeling ekspertise

MARINE i DELACOUR og erfaring i at bistå

DELACOUR MARINE

Advokatfirma, Det Blå Danmark. der har særlig ekspertise og erfaring i at bistå

Det Blå DELACOUR DELACOUR Danmark. MARINE er en specialafdeling i DELACOUR i DELACOUR DANIA

Vi yder

Advokatfirma, Advokatfi

løbende

rma,

rådgivning

der har særlig

til danske

ekspertise

og udenlandske

og erfaring i at i at bistå

Vi yder løbende Det Blå rådgivning Danmark. til danske og udenlandske

rederier,

Det

havne,

Blå Danmark.

skibsmæglere, værfter m.m.

rederier, havne, skibsmæglere, værfter m.m.

Vi yder løbende rådgivning til danske og udenlandske

Kontakt:

udenlandske

Kontakt:

DELACOUR

DELACOUR

rederier, havne, skibsmæglere, værfter m.m.

Henrik Henrik Kleis Kleis - Anders - Anders Hedetoft Hedetoft - Lasse - Rungholm Lasse Rungholm Advokatfirma Advokatfirma

Århus København Århus København

Henrik Frandsen - Martin - Martin Juste Juste

Kontakt:

T +45 70111122 T +45 DELACOUR DELACOUR

70111122DANIA

Henrik Kleis - Anders Hedetoft - - Lasse Rungholm

F +45 70111133 F +45

Advokatfi Advokatfirma

70111133

rma

www.delacour.dk

Århus Århus | København

www.delacour.dk

Finn Henrik Hansen Frandsen - Henrik - Martin Frandsen Juste - Martin Juste

T +45 70111122

D A N I A www.delacourdania.dk

F +45 70111133

www.delacour.dk

AARHUS KØBENHAVN NUUK TÓRSHAVN MOSKVA KIEV

More magazines by this user
Similar magazines