AKTUELT FRA ÅRHUS HAVN

aarhushavn.dk

AKTUELT FRA ÅRHUS HAVN

ÅRhus havN

AKTUELT FRA ÅRHUS HAVN

maj

2007

44. ÅRGaNG


Ma j 2007

ÅRHUS HAVN

Forsiden:

Skibe fra det danske rederi Simonsen er ofte

i Århus havn enten for at laste eller losse.

Denne dag var det olietankskibet "Oraholm",

der lå ved Pier 2 og ventede på at komme til

at laste vegetabilsk olie fra Scanola. I baggrunden

ses Unifeederen "Elisabeth" ved kaj

89 i Containerterminal Nord.

havnedirektør:

Bjarne Mathiesen

Økonomi/markedsføring:

Henrik Munch jensen

maritim afdeling:

Knud Erik Møller

Teknisk afdeling:

Poul Erik jessen


Indhold

just-in-Time 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Danmarks populære

genvej. . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Århus har et hav af muligheder . . . . . . . . . . . . . . 1

Nye, miljøvenlige bulkkraner . . . . . . . . . . . . . . . . 17

LINjE- OG HaVNENYT:

Århus Havn har ansat ny teknisk chef . . . . . . . . . 18

Nyt navn til Hatsu Marine og Italia Marittima. . . 18

Krydstogtsæsonen

fra juni til september . . . . . . . . . . 19

Århus Havns årsrapport 2006 er udkommet . . . 20

Mennesker før kraner og containere. . . . . . . . . . 22

To søsterskibe i hvert sit ro-ro leje. . . . . . . . . . . . 24

Faste regelmæssige linjer fra Århus havn. . . . . . 26

Feeder-forbindelser fra Århus havn. . . . . . . . . . . 29

Havnerelaterede virksomheder på Århus havn . . 6

Super-Post-Panamax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Postboks 1 0 · 8100 Århus C

Tlf. 86 1 2 66 · Fax 86 12 76 62

port@aarhus.dk · www.aarhushavn.dk

Ansv. redaktør:

Havnedirektør Bjarne Mathiesen

Redaktionssekretærer:

Kirsten Bruun og H.M. Jensen

Tlf. 89 36 82 30. Fax 86 12 76 62

Fotos: Århus Havn, Ole Brikner, Keld Sørensen

Tekst: Århus Havn, Carl Ancher Pedersen m.fl.

Layout: Par No 1 a|s

Tryk: Scanprint a|s

just-in-Time 1

Begrebet just-in-Time dækker

over en strategi, der på den

ene side sikrer, at en virksomhed

lever op til markedets

ønske om hurtig og rettidig levering. Og på

den anden side, at virksomheden gør det på

en effektiv og økonomisk bæredygtig måde.

En stor indsats fra en lang række eksterne

aktører og fra medarbejderne på Århus

Havn betyder, at vi til tiden – og til budgettet

– netop har færdiggjort 2. etape af udvidelsen

ude i havet mod øst.

Og jeg mener, vi har gjort det just-in-Time,

selv om vi ikke helt kan sige os fri for, at

væksten i omsætningen i de seneste år er

accelereret endnu hurtigere, end vi havde

drømt om.

På Containerterminal Nord nåede vi at opleve,

at den uventede høje vækst betød øget

ventetid og kødannelse. Og var det ikke for

den nu splinternye terminal ude i havet mod

øst, ja, så var både ventetiden og køerne

blevet meget længere i nær fremtid. Uden

udvidelsen havde vi således været på vej

mod et scenarium, der på mange måder ville

minde om det, der desværre hersker i andre

europæiske havne.

I Århus kan vi sige, at vi gjorde det "just i

tide". Og det bør vi huske på – fremover.

Bjarne Mathiesen

Havnedirektør

aKTUELT FRa ÅRHUS HaVN

Ma j 2007


Ma j 2007

4

aKTUELT FRa ÅRHUS HaVN

H a v n e u d v i d e l s e n

just-in-Time 2

Endnu en milepæl blev sat, da Århus Havn

for få dage siden færdiggjorde den seneste

havneudvidelse til rette tid og rette pris. Med

udvidelsen er der lagt 650.000 m 2 havneareal

til den eksisterende erhvervshavn, og

hele projektet er klaret inden for budgettet,

som lød på 600 mio. kr. inklusiv indkøb af to

nye containerkraner.

Den netop færdiggjorte etape af havneudvidelsen

tog sin begyndelse med selve

projekteringen pr. 1. oktober 2004, mens

anlægsperioden startede 1. februar 2005.

allerede dengang var der sat slutdato på

projektet, nemlig 1. maj 2007. Slutdatoen

har der ikke været ændret ved siden da.

Til gengæld er havneudvidelsen undervejs

blevet udvidet til også at omfatte arealet

mellem Østhavnsvej og Østmolen og altså

ikke alene de 400.000 m 2 containerterminal,

der nu er bygget vest for Østhavnsvej. at

projektet blev udvidet betød, at det oprindelige

budget på 500 mio. kr. blev reguleret

til 600 mio. kr., og dette budget er overholdt.

alt i alt er der lagt 650.000 m 2 havneareal til

området ude i øst.

adskillige aktører – både eksterne og interne

på Århus havn – har en del af æren for, at

projektet står færdigt til tiden. Men én mand

står i særdeleshed bag selve styringen af

tidsplanen og de økonomiske rammer. Det er

projektingeniør jens Nygaard, der er bedst

kendt i offentligheden som ham, der styrede

byggepladsen i forbindelse med byggeriet af

Operaen i København. Den afleverede han 1.

oktober 2004 – samme dag, som han havde

første arbejdsdag hos Århus Havn, hvor han

netop var blevet ansat til at styre havneudvi-

Anlægsarbejdet i Østhavnen blev påbegyndt den

1. februar 2005, og arbejdet blev færdigt 1. maj 2007.

I alt blev der lagt 650.000 m 2 havneareal til. På billedet

ses den nye Cargo Service Container Terminal med 19

topmoderne straddle carriers på rad og række – klar til

at flytte containere på terminalområdet.


delsen. I overgangen fra det ene

projekt til det andet måtte jens

Nygaard således bede om fri fra

arbejde på sin første arbejdsdag

ved Århus Havn.

I forvejen var han ikke ukendt

i virksomheden. jens Nygaard

var også manden bag den første

havneudvidelse, da Containerterminal

Øst var en realitet i

2001. Dengang som ekstern

konsulent med ansvar for at

styre projektet. Men derudover

har han stået bag adskillige

byggeprojekter som f.eks.

Grenaa kraftvarmeværk, havnedelen

af Studstrupværket, TVISprojektet

i trekantsområdet og

Silkeborg Kraftvarmeværk – alt sammen til

tiden – og til budgettet.

Rundt omkring er der sandsynligvis nogen,

der spørger sig selv – og andre – hvordan én

mand på den måde kan styre og aflevere det

ene anlægsprojekt efter det andet – inden

for et givent budget og til tiden. På vegne

af dem har vi stillet det spørgsmål til den

erfarne projektingeniør:

"Hvis jeg skal bruge en populær udlægning,

handler det om, at chefen skal sørge for at

levere pengene og en slutdato, og derefter

skal ledelsen ikke blande sig. I mange projekter

sker der det, at den øverste ledelse blander

sig undervejs og træffer forkerte beslutninger,

fordi de ikke har den daglige kontakt

Projektingeniør Jens Nygaard har stor erfaring med at

styre store byggeprojekter. Blandt andet styrede han

byggepladsen ved bygningen af Operaen i København.

Nu har han netop afsluttet etape to af havneudvidelsen

– afleveret efter tidsplanen 1. maj 2007.

til projektet," siger jens Nygaard, der er klar

over, at den forklaring ikke er nok.

Derfor uddyber han ved at forklare om den

vigtige fase, før byggeriet går i gang. Nemlig

i den periode, hvor det handler om at få

skabt en gennemarbejdet plan, der efterfølgende

kan bruges til de tre vigtigste ting:

Opfølgning, opfølgning og opfølgning.

"Med andre ord bør man fokusere på at få

udarbejdet en ordentlig økonomi- og tidsplan,

som projektet undervejs kan måles

op af. Hvis noget bliver dyrere – og det vil

Ma j 2007

aKTUELT FRa ÅRHUS HaVN 5


Ma j 2007

6

SYDMOLEN

Tongavej

aKTUELT FRa ÅRHUS HaVN

ØSTHAVN

Ro/Ro rampe

Kajbygning

BULKTERMINAL

Oceanvej

Østhavnsvej

ÅRHUS HAVN

Containerhavnen

Pre Trip Inspektion

Kølecontainere

Cargo Service Terminalen

1300 m kaj

Containere

Vanddybde 14 m

Fremtidigt

Terminalområde

ØSTMOLEN

Pakhus

Fremtidigt grønt område

Container reparationsbygning

Kamerabygning

Fremtidigt byggeområde til

virksomheder

Ro/Ro rampe

Kran

APM Terminalen

Østhavnsvej

Marinebygning

Parkering for

straddle-carriers

NORDMOLEN

Kølecontainere

Pre Trip Inspektion

Værksted

Aflev./udlev. af

containere

MILJØHAVN

Dania Trucking

Reparationsbygning

Overdækket Gate

Gatebygning

NORD-ØSTMOLEN

Maersk Logistics

Eimskip

Aflevering/udlevering af containere

Gridbygning

Skat (Told)

Veterinær Grænsekontrol

0 250 m

N

C

Teknik og Miljø

Informatikområdet

April 2007


naturligvis altid ske – så må pengene findes

et andet sted i budgettet. Sådan er man

nødt til at tænke, hvis man vil undgå overskridelser."

Det lyder jo nemt, men hvorfor sker der så

ofte det modsatte – nemlig at anlægsprojekter

i den grad overskrider budgetterne?

"Dels handler det om at udarbejde et realistisk

budget. Men også om at lade være

med at lave om undervejs, når kontrakterne

først er indgået. Som regel vil det både koste

masser af tid og penge – og så er man på

den gale vej," lyder rådet fra jens Nygaard.

Han sammenligner et anlægsprojekt med et

lyntog, der kører fra Århus til København.


www.samskip.com

Hvis man stopper toget undervejs for at lave

noget om i køreplanen, så bliver det forsinket.

alt andet er næsten uundgåeligt. Men

har han da aldrig været ude for forsinkelser,

ligesom alle vi andre oplever både i privatlivet

og arbejdslivet?

"Selvfølgelig har jeg det. Men hvis en tidsplan

skrider, er der jo ikke andet at gøre

end at forhandle med dem, der kommer

bagefter. Så må man have dem til at starte

på noget, som måske skulle have været

længere fremme – men altså ikke er det.

Det handler om at snakke sig til rette med

parterne," forklarer manden, der hermed

har givet opskriften videre til rette vedkommende.

TOGETHER WE MAKE THINGS HAPPEN

Ma j 2007

aKTUELT FRa ÅRHUS HaVN 7


Ma j 2007

8

A C L E A R V I E W

O F Y O U R C A R G O N E E D S

Eimskip's worldwide operations create a strong network designed

to serve our customers with reliable and professional transport.

We provide total transportation and logistics services, specialising

in temperature-controlled transportation.

With proven experience in transportation since 1914 and ambitious

and dynamic vision, we are ready to serve your cargo needs.

We keep an eye on your cargo - all the way

Eimskip Denmark A/S

Aarhus

Østhavnsvej 37A

Containerterminal Øst

aKTUELT FRa 8100 ÅRHUS Aarhus HaVN C

Tel: + 45 7020 1602

Fax: + 45 7020 1603

www.eimskip.dk


Danmarks

populære genvej

2006 blev et rekordår for Mols-Linien,

som forventer fortsat fremgang i 2007.

Årsagen er et stærkt fokus på service og

tværfagligt teamwork, mener marketingchef

Christian Hingelberg.

Med en omsætning på 761 mio. kr. og et

overskud på 5 mio. kr. blev 2006 det hidtil

bedste år for Mols-Linien. Det samlede

antal overførte personbiler og lastbiler steg.

Kombifærgerne mellem Århus og Kalundborg

overførte mere end 60.000 lastbilenheder.

Det var 1,7 % mere end i det hidtidige

rekordår 2005. Ikke mindst transporten af

løstrailere, der i dag udgør tre fjerdedele af

rederiets samlede lastbiltransport, voksede.

Mange kunder har fået øjnene op for, at der

Hurtigfærgen “Mie Mols” er klar til endnu en tur fra

Århus til Odden. Også på personbilområdet overvejer

Mols-Linien pt., om mikset af færger er det helt rigtige

til på sigt at imødekomme den stigende efterspørgsel.

er økonomi i den førerløse søtransport –

især i en tid, hvor det kan være svært at

skaffe kvalificeret arbejdskraft.

Mols-Liniens slogan "Din genvej i Danmark"

har tilsyneladende bidt sig fast i alle segmenter

af markedet. Ifølge marketingchef

Christian Hingelberg skyldes det navnlig

færgerederiets skarpe fokus på service:

"Det er alfa og omega. Man kan jo vælge at

tage over Storebæltsbroen, så på den måde

er vi ikke livsnødvendige. Derfor opfatter vi

ikke os selv som blot en transportvirksomhed,

men derimod som en servicevirksomhed,

der arbejder hårdt på at gøre genvejen

så brugbar og attraktiv for de forskellige

aKTUELT FRa ÅRHUS HaVN

Ma j 2007

9


Ma j 2007

10

Marketingchef Christian Hingelberg, Mols-Linien: “Vi er

først og fremmest en servicevirksomhed, der arbejder

hårdt på at gøre genvejen i Danmark så brugbar og

attraktiv for de forskellige kundegrupper som overhovedet

mulig.”

kundegrupper som overhovedet mulig. Tallene

viser, at det tilsyneladende lykkes for

os. Det skyldes ikke mindst, at vi har fået

skabt et godt team af medarbejdere, som

på tværs af faggrænser trækker på samme

hammel for at levere den vare, kunden gerne

vil have."

Kroner og komfort

Hvad kunderne vil have varierer fra segment

til segment, hvad man hos Mols-Linien er

meget opmærksomme på.

"For lastbilvognmændene handler det mest

om kroner og øre. at man kan spare op til

200 kilometer hver vej mellem jylland og København

ved at tage vores færger frem for

aKTUELT FRa ÅRHUS HaVN

broen er et afgørende argument.

Trængslen på motorvejsnettet og

de skærpede køre-hviletidsregler,

hvor chaufførerne kan tage

hviletiden om bord på færgen,

betyder også noget. For personbilkunderne

er det helt andre

ting, der tæller. Her handler det

navnlig om, at det skal være rart

og komfortabelt at rejse med os.

Og at man – modsat i bilen på

motorvejen – har den personlige

kontakt og kan bruge rejsetiden

fornuftigt", siger Christian Hingelberg.

Det er ikke mindst derfor, Mols-

Linien arbejder intenst med udvikling

af servicebegrebet, der i

selskabets egen definition handler

om alle de idéer, der kan bidrage til at

gøre kunderne glade og tilfredse.

Som eksempel på nogle af de nyere tiltag på

dette område nævner Christian Hingelberg

den nylig gennemførte forbedring af Mols-

Liniens hjemmeside, trådløs internetforbindelse

på færgerne og muligheden for at bruge

BroBizz'en som betalingsmiddel.

Egen serviceskole

For at ingen medarbejder skal være i tvivl

om, hvad god service er, og for at motivere

de ansatte har Mols-Linien etableret sin

egen serviceskole – kaldet Service academy.

Her får nye medarbejdere en introduktion

til jobbet med fokus på god kundeservice,

og alle ansatte vil cirka hvert andet

år komme på et brush-up-kursus. Ledelsen

varetages af rederiets servicechef Gitte

Caroline Kristensen, kaptajn Peter Korsager


Mols-Linien har oplevet stor vækst i overførslen af lastbiler – og ikke mindst løstrailere – med rederiets to kombifærger

mellem Århus og Kalundborg. Rederiet overvejer nu, hvordan man kan øge kapaciteten.

andersen og Christian Hingelberg. Kurserne

har hidtil været afviklet rundt om i de forskellige

havne, men inden længe får skolen egne

lokaler på havnen i Odden.

"Når vi har valgt et engelsk navn til skolen,

skyldes det, at vi også har ambitioner om

at sælge know how på serviceområdet til

udenlandske rederier, ligesom vi allerede

har gjort det på det tekniske område i forbindelse

med udlejning af færger. Flere rederier

i udlandet har allerede vist interesse

for vores servicekoncept", siger Christian

Hingelberg.

Skal se på kapaciteten

Da politikerne i sin tid besluttede at bygge

Storebæltsbroen, forudsatte de samtidig,

at der fortsat skulle være en øst-vestgående

færgerute syd for broen (Spodsbjerg – Taars)

og mindst én nord for broen. Her driver

Mols-Linien i dag tre ruter: Hurtigfærgerne

Århus-Odden og Ebeltoft-Odden samt kombifærgeruten

Århus-Kalundborg.

Dette transportmiks har vist sig bæredygtigt,

hvilket Christian Hingelberg ser bekræftet

ved, at Trafikministeriet via Sund

& Bælt-selskabet har købt havnene i såvel

Spodsbjerg og Taars som i Odden og

Ebeltoft. Et klart signal om, at politikerne

ønsker ruterne bevaret, mener han. Selv om

vintervejret de første par måneder af 2007

gav lidt færre kunder end forventet, er han

også overbevist om et godt resultat i 2007

samt fortsat vækst og en stabil markedsfremgang.

aKTUELT FRa ÅRHUS HaVN

Ma j 2007

11


Ma j 2007

12

"På personbiltrafikken forventer vi de kommende

år en støt stigende trafik, da der

fortsat er mange potentielle kunder. Også

på lastvognsområdet vil vi stige, dog kun

med nogle få procent. Med de færger, vi

har, er vi ved at nå en kapacitetsgrænse.

Derfor overvejer vi pt., hvordan vi kan udvide

kapaciteten – enten ved at forlænge

de nuværende færger eller sætte en ekstra

færge ind. Vi træffer antagelig en beslutning

i år. Også på personbilsiden overvejer vi, om

det nuværende færgemiks er det rigtige.

Den planlagte havneudvidelse i Kalundborg

med ny terminal i 2009 samt den kommende

flytning fra Pier til Østhavnen i Århus har

naturligvis indflydelse på, hvad vi gør," siger

Christian Hingelberg.

Gerne flytning i en fart

Netop den kommende udflytning til Østhavnen

optager naturligvis sindene hos Mols-Linien.

Indtil videre forbliver Mols-Linien på Pier

– men hvor længe er der pt. ingen, der ved.

"Vi har stor forståelse for Århus Havns og

byens udviklingsplaner, men da vi ved, at vi

skal flytte, kunne vi godt tænke os, at det skete

i en fart. Det byggekaos, der inden længe vil

blive herude, vil påvirke både os og vores kunder.

Vi fik en forsmag på det, da Nordhavns-

aKTUELT FRa ÅRHUS HaVN

gade blev lukket i forbindelse med nedrivning

af KFK-pakhuset. Så længe, vi skal være her, vil

vi gerne have sikkerhed for, at vores kunder

får ordentlige til- og frakørselsforhold. Derfor

appellerer vi til en ordentlig planlægning og

en tæt dialog med bygherrer og beslutningstagere,

så vi ikke risikerer, at vores kunder

flygter på grund af dårlige trafikforhold", siger

Christian Hingelberg og tilføjer:

"Man skal huske, at vi ikke kun er en god og

stor kunde på Århus havn, men også en vigtig

del at infrastrukturen i Danmark, som skal

være her mange år endnu – som jeg ser det,

så længe landet bindes sammen af biltrafik."

mols-Linien

• Omsatte i 2006 for 761,2 mio. kr. – en fremgang på

6,2 procent i forhold til året før. Fik i 2006 et overskud

efter skat på 53,2 mio. kr. – det hidtil bedste resultat i

selskabets historie.

• Ruterne Århus – Odden og Ebeltoft – Odden betjenes

af de to hurtigfærger Mai og Mie Mols samt for Århus

– Oddens vedkommende desuden af den større

hurtigfærge Max Mols. Antallet af afgange er øget

betragteligt over de seneste år.

• Ruten Århus – Kalundborg betjenes af kombifærgerne

Maren og Mette Mols. Også her er antallet af afgange

øget. I 2006 overførte kombifærgeruten 360.100

lastbilenheder. Det var 1,7 procent mere end i det

hidtidige rekordår 2005.

– vi forlænger søvejen til og fra Deres dør.....

Østhavnsvej 33

Postboks 258

8100 Århus C

Tlf. 89 31 65 00

Fax. 89 31 65 65

E-mail: aardania@maersk.com


Århus har et hav

af muligheder

Det går godt i Århus. Og det

går godt på Århus havn.

Sådan lyder budskabet fra borgmester

i Århus, Nicolai Wammen,

der er formand for Århus Havns

bestyrelse. Ifølge borgmesteren

er byens nuværende succes tæt

knyttet til den vind i sejlene,

Århus Havn har oplevet de senere

år:

"Århus har jo historisk set altid været en

havneby og en handelsby. Byens placering

valgtes således i sin tid på grund af de gode

adgangs- og fiskeriforhold ved åens udløb

i bugten. Og navnet aros betyder åens

munding, så Århus har gennem alle tider altid

haft en tæt tilknytning til havet. at vi er en

havneby er fortsat en af vores store styrker,"

siger Nicolai Wammen.

Siden man i Middelalderen døbte byen aros, er

der unægtelig sket meget – både med Århus

og med havnen. I dag er Århus havn en topmoderne

havn til alle formål, og årligt anløber

ca. 8.000 skibe med tilsammen 12 mio. tons

varer Århus havn. Havnen er i dag Danmarks

største containerhavn og udgør et transportknudepunkt

med regelmæssig skibsforbindelse

til et utal af havne rundt om i verden.

ja, faktisk er havnen nu nr. 86 på listen over

verdens største containerhavne. Og Nicolai

Wammen er ikke i tvivl om, at Århus havns

vokseværk har enorm betydning for Århus:

"jeg tror egentlig, det kan siges meget kort:

Nicolai Wammen, borgmester og formand for havnens

bestyrelse: "Havnen er et særdeles vigtigt aktiv for

Århus, og sådan skal det også være i årene fremover.”

Hvis Århus havn har det godt, har Århus det

godt. Det skyldes jo selvfølgelig, at Århus

havn er en erhvervsdynamo, når det gælder

udviklingen i Århus og i Østjylland. Århus

havn fungerer som vækstlokomotiv til gavn

for alle i Århus og i regionen," siger Nicolai

Wammen, og han tilføjer:

"Der er ingen tvivl om, at Århus havns store

fremgang har haft stor betydning for den

vækst, vi har oplevet i Århus og den klare

forbedring af beskæftigelsen, vi i øjeblikket

også ser."

I dag står Århus havn for 65 % af containeromsætningen

i de danske havne, men derfor

skal havnen ifølge borgmesteren nu ikke

hvile på laurbærrene:

"Århus havn er i dag inde i en rivende udvikling,

og vi udgør et væsentligt led i det

europæiske godstransportnetværk. Men kon-

aKTUELT FRa ÅRHUS HaVN

Ma j 2007

1


Ma j 2007

14

kurrencen i dag er først og fremmest international,

og derfor skal vi fortsat have høje

ambitioner for havnens virke og fremtidige

udvikling. Og vi er allerede godt på vej. F.eks.

er én af landets mest succesrige virksomheder,

design- og tekstilkoncernen Bestseller

a/S på vej til Århus havn med et distributionscenter

og en administrationsbygning.

Det betyder i første omgang 500 nye arbejdspladser

til Århus, og for Århus havn vil godsomsætningen

uden tvivl stige, da Bestseller

er én af de mest globaliserede virksomheder

i Danmark med stor godstransport til følge.

Bestsellers beslutning om at etablere sig på

Århus havn er en fantastisk god nyhed".

"Når det gælder fremtidige fokusområder

for Århus havn, kan jeg heller ikke lade

være med at nævne Navitas Park, et innovationscenter

for vindenergi med IT-byen

Katrinebjerg som forbillede. Navitas Park er

en idé, der udspringer af Århus Kommunes

tænketank for vindenergi, og det er planen

at placere det nye innovationsmiljø på Århus

havn. Vindmølleindustrien har et enormt

potentiale og er et rigtig godt eksempel

på en dansk "tung" industri, som klarer

sig godt, selvom produktionen foregår i

Danmark. Her har Århus Havn også en mission

i at skaffe attraktive søtransportmuligheder

for danske erhvervsvirksomheder.

Selvom det går godt for Århus Havn, er der

også stort fokus på havnen i Århus af andre

årsager; Udviklingen af de bynære havnearealer.

For borgmester Nicolai Wammen er

dette projekt et hjertebarn:

"Det er kort sagt det mest spændende og

visionære byggeprojekt i Danmark i årevis,

og der er slet ingen tvivl om, at denne nye

aKTUELT FRa ÅRHUS HaVN

bydel i Århus bliver med arkitektur i verdensklasse.

Og med et højhus på 142 m får vi et

nyt, formidabelt vartegn, jeg er sikker på vil

skrive sig ind i historien som ét af de mest

imponerende bygningsværker herhjemme.

Derudover glæder jeg mig over, at det er

lykkedes at skabe et projekt for de bynære

havnearealer, hvor der vil være boliger for

enhver pengepung. Den nye bydel skal ikke

være en rigmandsghetto, men en del af

byen, hvor alle kan have råd til at bo."

Udviklingen af den nye havneby får dog ikke

Nicolai Wammen til at glemme havnens primære

formål: at sikre befolkningen og dansk

erhvervsliv let adgang til effektiv og pålidelig

søtransport – til den rigtige pris.

"Det er helt enestående, at vi i Århus formår

at omdanne havnen til et meget attraktivt

bymiljø – samtidig med, at vi udvikler vores

erhvervshavn."

Nicolai Wammen har da også øget sit engagement

i dansk og europæisk transportpolitik.

Borgmesteren er nemlig blevet indvalgt

i brancheorganisationen for de danske

erhvervshavne, Danske Havne. Med medlemskabet

af Danske Havnes bestyrelse vil

borgmesteren således kunne arbejde for, at

Århus havn fortsætter sin gode udvikling og

styrkes i den europæiske transportpolitik.

Og borgmesteren ser da også udviklingen af

Århus havn som en meget vigtig opgave:

"Havnen er et særdeles vigtigt aktiv for

Århus, og sådan skal det også være i årene

fremover. Århus havn er en virksomhed med

adgang til hele verden. Som en by med

internationalt format og udsyn skal vi forstå

at udnytte sådan en mulighed. Århus havn

giver kort sagt Århus et hav af muligheder

– nu og i fremtiden."


Tag erhvervsrådgiveren

med på råd,

når nye ideer

skal føres

ud i livet

Er ideen god og bæredygtig, hjælper Lene Kjærs­

gaard gerne med finansieringen, uanset om det er

virksomhedens produkter eller maskinpark, det

drejer sig om. Hun har erfaring inden for alt lige

fra anlægslån, over etablerings­ og driftskredit og

til fakturabelåning. Ring og aftal et møde

– gerne hos jer.

Nordea Bank Danmark A/S

Erhvervsafdelingen

Skt. Clemens Torv 2-6

8100 Århus C

Tlf. 89 33 33 01

aKTUELT FRa ÅRHUS HaVN

Ma j 2007

15


Ma j 2007

16

maerskline.com

aKTUELT FRa ÅRHUS HaVN

CREATING

OPPORTUNITIES

IN GLOBAL

COMMERCE

Maersk Agency Denmark A/S

Østhavnsvej 37

8000 Aarhus C, Denmark

T +45 8934 8000 F +45 8934 8671


Nye,

miljøvenlige

bulkkraner

Århus Havn er på vej

til at anskaffe endnu

to nye kraner. Denne

gang handler det om

bulkkraner, der skal erstatte

de to nuværende

kran 9 og 10, som står

i bulkterminalen. Ifølge

driftsingeniør john

Steen Olsen, Århus

Havn, er de to kraner

allerede sendt i EU-licitation.

Han forventer således, at der ultimo

juni ligger en underskrevet kontrakt, og at

kranerne er klar til levering i 4. kvartal 2008.

"De nye kraner bliver med svingarm og med

tragt foran på portalen. Det betyder, at vi

både kan anvende dem til stykgods, bulk, kul

og skrot. Og så er de langt mere miljøvenlige

end de nuværende, idet de afgiver mindre

støv, fordi der monteres støvreduktionsanlæg,"

fortæller john Steen Olsen.

LCL – worldwide

Cargomaster er din aktive partner

Århus Havns bulk-kraner – kran 9 og 10 – står for en

udskiftning. De to kraner har hver en løfteevne på 22

tons. De nye kraner får en løftekapacitet på ca. 30

tons.

Han fortæller desuden, at kranerne skal have

en kapacitet på 1.000 tons i timen, når de

arbejder med kul, og at løftekapacitet bliver

ca. 0 tons – inkl. grabben. Kran 9 og 10

arbejder i dag med bulk og kul. De er bygget

i 1978 og stod i de første fire år på Enstedværket

i aabenraa.

Cargomaster Ltd.

Kystvejen 17

DK-8000 Århus C

T: 87 31 49 80

F: 87 31 49 82

cargomaster@cargomaster.dk

www.cargomaster.dk

aKTUELT FRa ÅRHUS HaVN

Ma j 2007

17


Ma j 2007

18

L i N j E - O G H A V N E N y T

Århus havn har ansat

ny teknisk chef

41-årige Poul Erik jessen er netop tiltrådt stillingen

som teknisk chef hos Århus Havn med ansvar

for havnens drift og vedligeholdelse samt

nyanlæg. Poul Erik jessen indgår i Århus Havns

Nyt navn til hatsu

marine og Italia

marittima

Evergreen Marine Corporation og dets to

søsterrederier i Evergreen Group, Hatsu

Marine Ltd. og Italia Marittima Spa, samles

aKTUELT FRa ÅRHUS HaVN

chefgruppe og får ansvaret for ca. 40 medarbejdere

i de to tekniske afdelinger: Materiel

og anlæg. Den nye tekniske chef, der tiltrådte

1. maj, kommer fra en stilling som teknisk chef

i Statsfængslet Østjylland i Horsens. Han er

uddannet maskinmester og elinstallatør og

har desuden diplomuddannelsen "European

Maintenance Management Expert".

fra 1. maj 2007 under navnet Evergreen

Line. Hermed råder Evergreen Line over verdens

fjerdestørste containerflåde – i alt 162

containerskibe med en samlet kapacitet på

5 9. 14 TEUs.

Evergreen Line, repræsenteres i Danmark af

Greenship Denmark a/S.


Krydstogtsæsonen

fra juni til

september

Foreløbig har 17 krydstogtskibe

meldt deres ankomst til Århus havn i

denne sommer. antallet af passagere

forventes at nå op på ca. 20.000.

Skibsnavn Dato

"Rotterdam VI" 2. juni

"Thomson Spirit" 15. juni

"Saga Ruby" 16. juni

"Rotterdam VI" 26. juni

"Veendam" 1. juli

"Thomson Spirit" . juli

"Veendam" 12. juli

"Crystal Symphony" 19. juli

"Marco Polo" 26. juli

"Marco Polo" 2. august

"Veendam" 10. august

"Thomson Spirit" 1 . august

"Marco Polo" 17. august

"Rotterdam VI" 19. august

"Veendam" 21. august

"Thomson Spirit" 4. september

"Braemar" 18. september

Maersk Broker er agent for de rederier,

der besøger Århus i denne sommer: Holland

america Line, Louis Cruises, Norwegian

Cruise Line, Crystal Cruises og Fred Olsen

Cruise Lines.

På Pier 2 kan krydtogtgæsterne besøge Århus Havns

informationsbygning, hvor VisitAarhus informerer om

byens seværdigheder.

Maersk Brokers Århus-kontor har adresse i

Sverigesgade 8, 8000 Århus C.

Krydstogtskibene vil som sædvanlig lægge

til ved kaj 4 på Pier 2.

Skibenes ankomst- og afgangstidspunkter

kan ses på Århus Havns hjemmeside:

www.aarhushavn.dk under Skibslisten.

Ma j 2007

aKTUELT FRa ÅRHUS HaVN 19


Ma j 2007

20

L i N j E - O G H A V N E N y T

Århus havns årsrapport

2006 er udkommet

2006 var et godt og udfordrende år for Århus

Havn. Det var fremgang i godsomsætningen

for alle godstyperne: Enhedslast, bulkvarer

og tankfart. Fremgangen i omsætningen blev

86 .000 tons eller 8 % – til 12.150.000 tons.

I det forgangne år blev der arbejdet intenst

på havneudvidelsen, og arbejdet har fulgt

både den økonomiske plan og tidsplanen.

Over 10 års perioden 1998 til 2007 vil der

samlet været investeret over 1,5 milliarder i

nye havneanlæg.

I 2006 blev der indgået tillægsaftaler til

overdragelsesaftalen for De Bynære Havnearealer

med Århus Kommune. Fiskeri- og

Lystbådehavnen overdrages til kommunen

med virkning fra 1. juli 2007, mens hele

Pier 4 vil bliver overdraget med virkning fra

1. januar 2008 mod tidligere 2012.

Årets økonomiske resultat blev tilfredstillende,

nemlig et overskud på 46,8 mio. kr.

aKTUELT FRa ÅRHUS HaVN

Årsrapporten kan rekvireres hos Århus Havn på telefon

86 13 32 66 eller down loades fra havnens hjemmeside

www.aarhushavn.dk/dk/aarhus_havn/aarsrapport

Som kommunal selvstyrehavn, er Århus Havn

en selvstændig virksomhed, og overskuddet

skal ifølge Havneloven bruges til anlæg og

drift af havneinfrastruktur m.v., herunder

dækkende værker, kajer, havnebassiner og

tilstødende landarealer.

www.shipsforsale.dk


Unifeeder delivers

more of Northern Europe

The door is open to a wide range of optimal transport solutions when Unifeeder is

alongside. Our container feeder service – the largest in Northern Europe – handles

more than 1,2 million TEUs annually and guarantees dependable links to more than

two dozen locations. On land and at sea, our door-to-door intermodal container

service ensures every one of our consignments arrives on time. Unifeeder’s forwarding,

project cargo and agency services also have been delivering satisfied

customers since 1977. Take a closer look at www.unifeeder.com

Unifeeder A/S

Shipping Huset

Hveensgade 1

P.O. Box 193

DK-8100 Aarhus C

Tel: +45 88 83 00 00

Fax: +45 88 83 00 99

E-mail: info@unifeeder.com

www.unifeeder.com

aKTUELT FRa ÅRHUS HaVN

Ma j 2007

21


Ma j 2007

22

En erhvervsklynge er en gruppe af indbyrdes forbundne virksomheder og deres underleverandører,

konkurrenter, servicepartnere, myndigheder og institutioner. vi har tidligere her i bladet

hævdet, at en sådan erhvervsklynge eksisterer på Århus havn. med en artikelserie, der er båret

af en stafet, belyser vi den klynge, vi mener, der eksisterer på Århus havn. målet er at få ideer

til, hvordan klyngen kan tilføres ny dynamik og dermed øge værdien og afkastet af det samarbejde,

der er i dag – og det der kan blive i morgen.

Karsten Grav, der er formand for Havnearbejdernes Fagforening i Århus, er indehaver af månedens stafet.

mennesker før kraner

og containere

Hvad betyder jeres placering på Århus

havn?

"Det betyder, at vi er der, hvor vores medlemmer

er, og det gør det nemmere at følge

med i, at overenskomsterne bliver overholdt,

og at medlemmerne får det, de har krav på.

Men det betyder selvfølgelig også, at vi har

lettere ved at servicere dem, vi samarbejder

med på havnen."

Hvilke virksomheder samarbejder I med

på Århus havn?

"Vi samarbejder med Cargo Service, Mærsk,

Pressens Fællesindkøb og en række forskellige

skibsmæglere. Og så selvfølgelig Århus

Havn, som har nogle forpligtelser overfor havnearbejderne

– f.eks. i relation til kantineforhold

samt bade- og omklædningsfaciliteter."

Hvad skal der til for at øge samarbejdet

mellem aktørerne på havnen?

"jeg synes, at samarbejdet stort set fungerer

udmærket, sådan som det er i dag. Men

hvis nogle er utilfredse, vil jeg da gerne høre

det konkretiseret."

aKTUELT FRa ÅRHUS HaVN

Hvordan forestiller du dig, at samarbejdet

kunne udvikles?

"Det har jeg ikke nogen forestillinger om.

Vi har et udmærket og tilfredsstillende samarbejde.

Men her i bladet har nogen talt

om, at det kan være en god ide med mere

åbenhed, og at man ikke skal være så bange

for, at andre løber med ens forretninger. Til

det vil jeg bare sige, at det kan man sagtens

mene, hvis man sidder som direktør i en

stor virksomhed. Til gengæld er det knap

så nemt for den lille mægler at have samme

indstilling. Det svarer lidt til, at ulven spørger

fåret, om de skal gå en tur, og samtidig

forsikrer, at det vil der ikke ske noget som

helst ved."

Hvad kunne du ønske dig af udviklingen

på Århus havn?

"jeg kunne godt ønske mig, at man engang

imellem også ville tænke på mennesker, når

der skulle startes noget nyt op. I dag virker

det som om tankerne udelukkende går i

retning af kraner og containere, mens de

bagvedliggende faciliteter til mandskabet

altid kommer haltende bagefter som hovsaløsninger.

Og når andre i relation til udviklingen taler

om modernisering af overenskomsten, så vil


Der er mønstring hver morgen i Multiterminalbygningen, som formanden for Havnearbejdernes Fagforening,

Karsten Grav, sædvanligvis overværer På dette billede er det stevedoreformand Hans Ulrik Pedersen, der er ved

at fordele dagens opgaver. Ca. halvdelen af havnearbejderne i Århus havn er stadig løsarbejdere – dvs. ansat fra

dag til dag.

jeg gerne påpege, at der som bekendt foregår

løbende forhandlinger og dermed fornyelser.

Overenskomsten er godt nok næsten

100 år gammel, men den er til gengæld

blevet fornyet adskillige gange undervejs, og

den har aldrig forhindret, at ét eneste skib

blev ekspederet.

Når jeg hører nogen sige, at de gerne vil

have overenskomsten moderniseret, kan

det godt lyde som en dagsorden, der går ud

på, at havnearbejderne skal af med penge.

Hvis det er det, man mener med modernisering,

er mit svar blot, at det ikke har nogen

interesse.

Endelig vil jeg gerne tilføje, at succesen på

Århus havn vel også er et resultat af havnearbejdernes

indsats og ikke en udvikling, der

er sket på trods af vores indsats."

Hvem vil du give stafetten videre til?

"jeg vil gerne give den videre til skibsmægler

johannes Petersen, fordi han er en af de

ældste, aktive mæglere både aldersmæssigt

og firmamæssigt. Derfor ved han også en

masse om, hvad der er sket på havnen i de

seneste mange år – også med hensyn til

modernisering.

Havnearbejdernes Fagforening på Århus havn blev

etableret i 1885. I dag er den en underafdeling af

3F Transport, Logistik og Byg i Århus. Karsten Grav

er formand for de ca. 300 havnearbejdere, der er

medlem af fagforeningen: Der er mønstring for

løsarbejderne hver dag i Multiterminalbygningen

mandag til fredag kl. 7.00. Fredag middag kl. 12.00

udtages holdene til weekendens arbejde. På grund

af arbejdet med at køre de store maskiner og håndtere

de tunge containere har der i de senere år

været en del fokus på efteruddannelse, og mange

havnearbejdere er da også blevet uddannet til

maskinførere og har fået fast ansættelse.

aKTUELT FRa ÅRHUS HaVN

Ma j 2007

2


Ma j 2007

24

To søsterskibe i

hvert sit ro-ro leje

Rederiet Finnlines anløber normalt Århus

tre gange ugentlig, men for nylig blev ro-ro

skibet "Finnkraft" forsinket en enkelt dag

pga. af et fagligt møde. Og med søsterskibet

"Finnhawk" lige i hælene var der pludselig

to af rederiets Finnlines' skibe i Århus havn

samtidigt.

aKTUELT FRa ÅRHUS HaVN

antallet af rullende enheder og containere

mellem Århus og Helsinki stiger støt, og det er

en af grundene til, at disse to moderne ro-ro

skibe nu er indsat på ruten mellem Århus havn

og Helsinki. De erstatter to af rederiets ældre

ro-ro færger "Finnforest" og "Finnbirch".

Sidstnævnte totalforliste tidligere på året.

Rederiets danske afdeling, Finnlines

Danmark a/S, har pakhus og kontorer i Multiterminalen

på Østhavnsvej 11.


Forbindelser via basishavn Århus

til alverdens destinationer

Ma j 2007


Ma j 2007

26

Faste regelmæssige linjer fra Århus havn

Rederi agent Destination afsejlinger

Containerships Eimskip Danmark A/S Gdansk hver uge

7020 1602 St. Petersburg hver uge

Helsinki hver uge

Eimskip Eimskip Faroe Ship Fredrikstad hver uge

Denmark A/S Torshavn hver uge

7020 1602 Reykjavik hver uge

Grundartangi hver uge

Eskifjördur hver uge

Rotterdam hver uge

Hamburg hver uge

Göteborg hver uge

Finnlines Finnlines Danmark Helsingfors 3 gange pr. uge

8620 6650

Hamburg Süd/ Hamburg Süd Bremerhaven hver uge

Maersk Line 35 44 15 44 Felixstowe hver uge

Antwerpen hver uge

Gioia Tauro hver uge

istanbul hver uge

Kumport hver uge

izmir hver uge

iRiSL (The islamic Kalyon Shipping Hamburg hver uge

Republic of iran 3337 0900 København hver uge

Shipping Lines) Göteborg hver uge

“K” Line (Kawasaki “K” Line (Denmark) A/S Hamburg hver uge

Kisen Kaisha Ltd.) 8620 8140 Rotterdam hver uge

Lissabon hver uge

Leixoes hver uge

Felixstowe hver uge

Teesport hver uge

Bilbao hver uge

Göteborg hver uge

Maersk Line Maersk Agency Bremerhaven 3 gange pr. uge

Denmark A/S Rotterdam 1 gang pr. uge

8934 8000 Felixstowe 1 gang pr. uge

Antwerpen hver uge

Kotka hver uge

København hver uge

St. Petersburg hver uge

Gioia Tauro hver uge

Ambarli (istanbul) hver uge

Haydorpasa hver uge

izmir hver uge

Algeciras hver uge

Tanjung Pelepas hver uge

Hong Kong hver uge

Kobe hver uge

yokohama hver uge

Nagoya hver uge

yantian hver uge

Singapore hver uge

aKTUELT FRa ÅRHUS HaVN


Faste regelmæssige linjer fra Århus havn

Rederi agent Destination afsejlinger

Mols-Linien A/S Mols-Linien A/S Kalundborg 6 gange pr. dag

7010 1418 Odden 10 gange pr. dag

8952 5253 (lastbiler)

MSC MSC Denmark A/S Antwerpen 1 gang pr. uge

8620 8180

Samskip Samskip A/S Torshavn hver uge

4698 4698 Reykjavik hver uge

Vestmannaeyjar hver uge

immingham hver uge

Rotterdam hver uge

Cuxhaven hver uge

Varberg hver uge

Scandlines Balticum Scandlines Klaipeda hver uge

Seaways 7462 0374

TECO Lines Chr. jensen Shipping A/S Felixstowe hver uge

3374 7576 Antwerpen hver uge

Helsinki hver uge

Muuga/Tallinn hver uge

Rotterdam hver uge

Unifeeder Unifeeder A/S Fredrikstad 1 gang pr. uge

8883 0000 Oslo 1 gang pr. uge

St. Petersburg 2 gange pr. uge

Tallinn 2 gange pr. uge

Riga 1 gang pr. uge

Klaipeda 1 gang pr. uge

Göteborg 1 gang pr. uge

Helsingborg 1 gang pr. uge

København 2 gange pr. uge

Hamburg 3 gange pr. uge

Bremerhaven 3 gange pr. uge

Bremen 3 gange pr. uge

Rotterdam 1 gange pr. uge

Antwerpen 1 gang pr. uge

Felixstowe 1 gang pr. uge

Kotka 2 gange pr. uge

Helsinki 2 gange pr. uge

Hamina 1 gang pr. uge

Se endvidere siderne 29-35: Feeder-forbindelser via Århus havn.

Ma j 2007

aKTUELT FRa ÅRHUS HaVN 27


Ma j 2007

28

alfabetisk landeoversigt (IsO-standard 3166)

Nation Område Fork.

afghanistan (1 ) aF

albanien (6) aL

algeriet (8) DZ

angola (9) aO

antiqua & Barbuda (17) aG

argentina (18) aR

armenien (12) aM

aruba (17) aW

australien (15) aU

azerbaidjan (12) aZ

Bahama Øerne (17) BS

Bahrain (12) BH

Bangladesh (1 ) BD

Barbados (17) BB

Belgien (4) BE

Belize (17) BZ

Benin (9) Bj

Bermuda Isl. (17) BM

Bhutan (14) BT

Bolivia (18) BO

Botswana (10) BW

Brasilien (18) BR

Brunei (14) BN

Bulgarien (7) BG

Burkino Faso (9) BF

Burma (Rep.Myanmar) (1 ) MM

Burundi (10) BI

Cambodja (14) KH

Cameroun (9) CM

Canada (16) Ca

Cayman Øerne (17) KY

Cent. afrikanske Rep. (9) CF

Chile (18) CL

Columbia (18) CO

Comorerne (10) KM

Congo (9) CG

Costa Rica (17) CR

Cuba (16) CU

Cypern (7) CY

Danmark (1) DK

Djibouti (11) Dj

Dom. Republik (17) DO

Dominica (17) DM

Ecuador (18) EC

Egypten (7) EG

El Salvador (17) SV

Elfensbenskysten (9) CI

Eritrea (11) ER

Estland (2) EE

Ethiopien (11) ET

Fiji (14) Fj

Finland (1) FI

Foren. arab. Emirat. (12) aE

Frankrig (4) FR

Fransk Guiana (18) GF

Færøerne (1) FO

Gabon (9) Ga

Gambia (9) GM

Georgien (7) GE

Ghana (9) GH

Gibraltar (5) GI

Grenada (17) GD

Grækenland (7) GR

Guadeloupe (17) GP

aKTUELT FRa ÅRHUS HaVN

Guatemala (17) GT

Guinea (9) GN

Guinea-Bissau (9) GW

Guyana (18) GY

Haiti (17) HT

Holl. antiller (17) aN

Holland (4) NL

Honduras (17) HN

Hong Kong (14) HK

Hviderusland (2) BY

Indien (1 ) IN

Indonesien (14) ID

Iran (12) IR

Iraq (12) IQ

Irland ( ) IE

Island (1) IS

Israel (7) IL

Italien (6) IT

jamaica (17) jM

japan (14) jP

jordan (11) jO

Kanariske Øer (9) ES

kap Verde Isl. (9) CV

Kasakhstan (12) KZ

Kenya (10) KE

Kina (14) CN

Kroatien (6) HR

Kirgizstan (12) KG

Kuwait (12) KW

Laos (14) La

Lesotho (10) LS

Letland (2) LV

Libanon (7) LB

Liberia (9) LR

Libyen (8) LY

Litauen (2) LT

Macao & Timor (14) MO

Madagascar (10) MG

Madeira (9) PT

Makedonien (6) MK

Malawi (10) MW

Malaysia (14) MY

Maldiverne (1 ) MV

Mali (9) ML

Malta (7) MT

Marokko (8) Ma

Martinique (18) MQ

Mauritanien (9) MR

Mauritius (10) MU

Mayotte (10) YT

Mexico (16) MX

Moldavien (2) MD

Mozambique (10) MZ

Namibia (10) Na

Naura (14) NR

Nepal (14) NP

New Zealand (15) NZ

Nicaragua (17) NI

Niger (9) NE

Nigeria (9) NG

Nordkorea (14) KP

Norge (1) NO

Ny Caledonien (14) NC

Oman (11) OM

Pakistan (1 ) PK

Panama (17) Pa

Papua New Guinea (17) PG

Paraguay (18) PY

Peru (18) PE

Philipperne (14) PH

Polen (2) PL

Portugal (5) PT

Puerto Rico (17) PR

Qatar (12) Qa

Reunion (10) RE

Rumænien (7) RO

Rusland (2) RU

Rwanda (10) RW

Salomon Øerne (14) SB

Sao Tome & Principe (9) ST

Saudi arabien (11) Sa

Senegal (9) SN

Seychellerne (1 ) SC

Sierra Leone (9) SL

Singapore (14) SG

Slovenien (6) SI

Somalia (10) SO

Spanien (5) ES

Sri Lanka (1 ) LK

St. Kitts-Nevis (17) KN

St. Helena (17) SH

St. Lucia (17) LC

St. Vincent (17) VC

Storbritannien ( ) GB

Sudan (11) SD

Surinam (18) SR

Sverige (1) SE

Swaziland (10) SZ

Sydafrika (10) Za

Sydkorea (14) KR

Syrien (7) SY

Taiwan (14) TW

Tajikikistan (12) Tj

Tanzania (10) TZ

Tchad (9) TD

Thailand (14) TH

Togo (9) TG

Tonga Øerne (14) TO

Trinidad og Tobago (17) TT

Tunis (8) TN

Turkmenistan (12) TM

Tuvala (14) TV

Tyrkiet (7) TR

Tyskland (4) DE

USa (16) US

Uganda (10) UG

Ukraine (7) Ua

Ungarn (7) HU

Uruguay (18) UY

Uzbekistan (12) UZ

Vanuatu (14) VU

Venezuela (18) VE

Vestsamoa (14) WS

Vietnam (14) VN

Yemen (11) YE

Zaire (9) ZR

Zambia (10) ZM

Zimbabwe (10) ZW


Feeder-forbindelser via Århus havn

1. DANMARK, FÆRØERNE, NORGE, SVERiGE,

FiNLAND, iSLAND

Containerships KCS Kattegat Cont.Ser. FI

Eimskip Eimskip Denmark a/S FO, IS, NO, SE

Faroe Ship Eimskip Denmark a/S FO

Finnlines Finnlines Danmark FI

"K" Line "K" Line (Danmark) a/S FI, NO, SE

Maersk Line Maersk agency Denmark DK, FI, FO,

IS,NO, SE

Nor-Cargo a/S Franck & Tobiesen NO, SE

Samskip Samskip a/S FO, IS, NO, SE

Teco Lines Chr. jensen a/S FI

Unifeeder Unifeeder a/S DK, FI, NO, SE

2. BALTiSKE LANDE, POLEN, SNG (RUSLAND m.v.),

aBSS Chr. jensen a/S RU

Bulcon Franck & Tobiesen BY, RU

Containerships KCS Kattegat Cont.Ser. RU

European Caspian

Shipping Line

Samskip a/S RU

European Shipp. &

Forwarding

Chr. jensen a/S EE, LT, LV, RU

IMCL johannes Petersen a/S PL

"K" Line "K" Line (Danmark) a/S PL

Maersk Line Maersk agency

EE, BY, LV, LT,

Denmark

MD, PL, RU

OOCL Scan Baltic Exp. OOCL (Denmark) RU

Samskip Black Sea

Service

Samskip a/S RU

Scandlines Baltic Scandlines Baltic SeawaysLT

Teco Lines Chr. jensen a/S EE

Unifeeder Unifeeder a/S EE, LT, LV, RU

Zim Israel Nav. Multi Shipping a/S BY

3. STORBRiTANNiEN, iRLAND

"K" Line "K" Line (Danmark) a/S GB, IE

Maersk Line Maersk agency Denmark GB, IE

Norfolk Line Maersk agency Denmark GB, IE

Samskip Samskip a/S GB, IE

Teco Lines Chr. jensen a/S GB

Unifeeder Unifeeder a/S GB

4. HOLLAND, BELGiEN, FRANKRiG, TySKLAND

Eimskip Eimskip Denmark a/S DE, NL

Hatsu Greenship Denmark a/S FR

IMCL johannes Petersen a/S DE

"K" Line "K" Line (Danmark) a/S DE, FR, NL

Maersk Line Maersk agency Denmark BE, DE, FR, NL

MSC MSC Denmark BE

Samskip Samskip a/S BE, DE, NL

Ma j 2007

aKTUELT FRa ÅRHUS HaVN 29


Ma j 2007

0

Teco Lines Chr. jensen a/S BE, NL

Unifeeder Unifeeder a/S BE, DE, NL

5. SPANiEN, GiBRALTAR, PORTUGAL

CSCL Chr. jensen a/S ES

Grimaldi Euromed johannes Petersen a/S ES, PT

Grimaldi Euromed Lipshipping apS ES, PT

Hatsu Greenship Denmark a/S ES

Holland Maas Lehmann agencies ES, PT

Horn Line Seamasters Shipping a/S PY

IRISL Kalyon Shipping Nordic E

Italia Marittima Scandinavian Shipping

agencies

ES, PT

"K" Line "K" Line (Danmark) a/S ES, PT

Maersk Line Maersk agency Denmark ES, GI, PT

MOL Seven Seas Services ES

MSC MSC Denmark ES, PT

NYK Line NYK Line (Danmark) PT

O.P.D.R. Lehmann junior ES, GI, PT

Portlink aseco ES, PT

Safmarine/DaL Safe Shipping ES

Samskip Samskip a/S ES

Stinnes Linien Dasena agencies ES

Transinsular aseco PT

TURKON MTa ES, PY

Zim Multi Shipping a/S ES

6. iTALiEN OG ADRiATERHAVSOMRÅDET

Grimaldi Euromed johannes Petersen a/S IT

Grimaldi Euromed Lipshipping apS IT

Hatsu Marine Greenship Denmark a/S IT

Hamburg Süd Hamburg Süd Danmark IT

IRISL Kalyon Shipping Nordic IT

Italia Marittima Scandinavian Shipping

agencies

IT

"K" Line "K" Line (Danmark) a/S IT

Maersk Line Maersk agency Denmark aL, HR, IT,

MC, SI

MISC aseco IT

MSC MSC Denmark IT, SI

Geest North Sea Line Samskip a/S IT

SWIRE Shipping Kalyon Shipping Nordic IT

TURKON MTa IT

Zim Multi Shipping a/S ES

aKTUELT FRa ÅRHUS HaVN

7. DET ØSTLiGE MiDDELHAV OG

SORTEHAVSOMRÅDET

aBSS Chr. jensen a/S Ua

Bulcon Franck & Tobiesen BG, GE, GR,

LB, MD, MT,

RO, TR, Ua

CSCL Chr. jensen a/S EG, GR, LB,

MT, SY

DB Turkish Cargo Lines DanShip Ltd. TR

Grimaldi Euromed johannes Petersen a/S CY, EG, GR,

IL, MT

Grimaldi Euromed Lipshipping apS CY, EG, GR,

IL, MT

Hamburg Süd Hamburg Süd Danmark EG, CY, IL, LB,

SY, TR

Hatsu Marine Greenship Denmark a/S BG, CY, EG,

GE, GR, LB,

MT, RO, TR,

Ua

IRISL Kalyon Shipping Nordic MT, TR

"K" Line "K" Line (Danmark) a/S BG, CY, EG,

GR, IL, LB, MT,

RO, SY, TR

, Ua

Lloyd Triestino Scandinavian Shipping BG, GE, LB,

agencies

RO, TR, Ua

Maersk Line Maersk agency Denmark BG, CY, EG,

GE, GR, IL,

LB, MT, RO,

TR, Ua

MISC aseco EG, GR, TR

MSC MSC Denmark BG, CY, EG,

GE, GR, IL, LB,

MT, RO, SY,

TR, Ua

Navibulgar Franck & Tobiesen BG, GR, TR

NYK Line NYK Line (Danmark) GR, TR

Pan arab Team Ship a/S EG

POL-Levant Franck & Tobiesen CY, EG, IL, LB,

SY, TR

SaFMaRINE Safmarine CY, EG, GE,

GR, IL, IT, LB,

SY, TR

Samskip Black Sea

Service

Samskip a/S GE, RO, Ua

Senator Lines Dasena agencies BG, CY, EG,

GR, LB, SY, TR

SolNiver Lines Franck & Tobiesen CY, EG, GR,

IL, TR

TURKON MTa EG, IL, TR,

UaSC United arab agenc.a/S GR, LB, MT,

SY, TR

Van Uden Ro/Ro Chr. jensen a/S CY, EG, GR,

LB, MT, SY, TR

WEC Lines Lehmann agencies EG

Zim Integrated Ship.

Service

Multi Shipping a/S BG, CY, EG,

GR, IL, MT,

RO, TR, Ua


8. NORDAFRiKA

Brointermed Transocean Shipping LY

Comanav Scan-Shipping Ma

CSCL Chr. jensen a/S DZ, LY, Ma,

TN

CTN Scan-Shipping TN

Hamburg Süd Hamburg Süd Danmark TN

Hatsu Marine Greenship Denmark a/S EG, LY, Ma,

TN

Holland Maas Lehmann agencies Ma

IRISL Kalyon Shipping Nordic DZ, LY

"K" Line "K" Line (Danmark) a/S Ma, TN

Lloyd Triestino Scandinavian Shipping

agencies

Ma, TN

Maersk Line Maersk agency Denmark DZ, Ma, TN

MCL Franck & Tobiesen DZ, LY, TN

MSC MSC Denmark DZ, LY, Ma,

TN

O.P.D.R. Lehmann junior Ma

Pol-Levant Franck & Tobiesen LY, Ma, TN

SaFMaRINE Safmarine Ma, TN

UaSC United arab agenc.a/S DZ, TN

VaCS Chr. jensen a/S Ma

9. VESTAFRiKA, KANARiSKE ØER, MADEiRA,

AZOERNE, CAPVERDiSKE ØER

Baco Safe Shipping CI, GH, GN,

MR, NG

C.G.T.M. DanShip Ltd. CV

CP Ships MTa ES, Ga, GH,

GN, LR, NG,

SL, SN, TG

CSaV Lehmann junior SN

CSCL Chr. jensen a/S CI, NG, SN

Deutsche

afrika-Linien

Safe Shipping aO, BF, CF, CG,

CI, CM, Ga, GH,

GM, GN, LR,

ML, MR, NE,

NG, SL, TD, TG

Franck & Tobiesen CI, CM, GH,

NG

Euroafrica Shipping

Line

FOCS Transocean Shipping CV, ES, PT

Grimaldi Lines johannes Petersen a/S aO, BF,

Bj, CG, CI,

CM,GH, GN,

NG, SL, TG

Grimaldi Lines Lipshipping apS aO, BF,

Bj, CG, CI,

CM,GH, GN,

NG, SL, TG

Holland Maas Lehmann agencies PT

"K" Line "K" Line (Danmark) a/S ES, PT

Libra Neptumar CI, BF, CM,

GH, NG

Maersk Line Maersk agency Denmark aO, BF, Bj, CF,

CG, CI, CM,

Ga, GH, GM,

GN, GW, LR,

ML, MR, NE,

NG, SL, SN,

TD, TG

MOL Seven Seas Services Bj, CI, CM,

GH, GM, GN,

MR, NG, SL,

SN, TG

MSC MSC Denmark aO, Bj, CG, CI,

CM, CV, ES,

Ga, GH, GM,

GN, GW,LR,

NG, SL, SN,

ST, ZR

Nile Dutch africa Hecksher Linieagent. a/S aO, CG, CI,

CM, Ga, LR,

SL, ST

O.P.D.R. Lehmann junior ES, PT

OT africa Line MTa aO, BF, Bj, CF,

CI, CM, Ga,

GH, GM, GN,

LR, ML, NE,

NG, SL, SN,

TD, TG

Portline Lehmann junior aO, CV, GW

SaFMaRINE Safmarine aO, BF, Bj, CF,

CG, CG, CI, Ga,

GH, GM, GM,

GN, GN,LR,

ML, MR, Na,

NG, SL, SN, TD,

TG, ZR

Transinsular aseco CV, GN, GW,

MR

Zim Multi Shipping a/S CI, GH, NG

10. SyD- OG ØSTAFRiKA, MADAGASKAR

CSCL Chr. jensen a/S Za

Deutsche afrika Linien Safe Shipping BW, KE, LS,

MU, MW, MZ,

Na, SZ, TZ,

Za, ZM, ZW

Evergreen Greenship Denmark a/S MU, Za

Hatsu Marine Greenship Denmark a/S MU, Za

Lloyd Triestino Scandinavian Shipping

agencies

Za

MaCS Lehmann junior BW, LS, MZ,

Na, SZ, Za,

ZM, ZW

Maersk Line Maersk agency Denmark ET, KE, LS,

MG, MU, MW,

MZ, Na, SZ,

TZ, UG, Za,

ZM, ZW

Ma j 2007

aKTUELT FRa ÅRHUS HaVN 1


Ma j 2007

2

MOL Seven Seas Services BW, KE, MZ,

Na, TZ, Za,

ZW

MSC MSC Denmark BI, BW, KE, LS,

MG, MU, MW,

MZ, Na, RE,

RW, SO, SZ,

TZ, UG, YT,

Za, ZM, ZW

Namibia Shipping

Lines

Safe Shipping Na

Navinter Safe Shipping MZ

SaFMaRINE/DaL Safe Shipping BW, LS, MW,

MZ, Na, SZ,

Za, ZM, ZW

SaFMaRINE Safmarine KE, MG, TZ

SEaL Safe Shipping KE, MG, MU,

MW, RE, TZ

Seatrade Neptumar a/S Za

TSa Transocean Shipping BW, LS, MW,

MZ, Na, SZ,

Za, ZM, ZW

Walenius-Wilhelmsen johannes Petersen a/S RE, Za

Walenius-Wilhelmsen Lipshipping apS RE, Za

WEC Lines Lehmann agencies BI, KE, KM,

RW, SO, TZ,

UG, ZM

11. SAUDi ARABiEN, yEMEN,

OMRÅDET VED DET RØDE HAV

aNL, Singapore MTS OM, Sa

Bangladesh Ship. Lehmann junior YE

China Shipping

Container Lines

Chr. jensen a/S OM, Sa

Chipolbrok. Franck & Tobiesen Sa

CSaV/Norasia Lehmann junior jO, Sa, YE

ESL Scan-Shipping Dj, ET

Evergreen Greenship Denmark a/S jO, OM, Sa

Hamburg Süd Hamburg Süd Danmark jO

Hatsu Marine Greenship Denmark a/S jO, OM, Sa

IRISL Kalyon Shipping Nordic jO, OM, Sa,

SD

Maersk Line Maersk agency Denmark Dj, ET, jO,

OM, Sa,

SD, YE

MISC aseco Sa

MSC MSC Denmark Dj, jO, OM,

Sa, SD, YE

NYK Line NYK Line (Danmark) Sa

OOCL OOCL (Denmark) Sa

SaFMaRINE Safmarine IQ, jO

Sea Trade Neptumar Za

Senator Lines Dasena agencies jO, Sa

SSL Scan-Shipping jO, Sa, SD, YE

Stinnes Linien Dasena agencies Dj, ET, SD, YE

UaSC United arab agenc.a/S jO, Sa. SD, YE

Walenius-Wilhelmsen johannes Petersen a/S Dj, jO, OM,

Sa, SD

aKTUELT FRa ÅRHUS HaVN

Walenius-Wilhelmsen Lipshipping apS Dj, jO, OM,

Sa, SD

WEC Lines Lehmann agencies ER, ET, SD, YE

Yemen Gulf Line Lipshipping apS YE

ZIM Integrated Ship.

Service

Multi Shipping a/S jO

12. OMRÅDET VED DEN ARABiSKE- OG

PERSiSKE GOLF, DET KASPiSKE HAV

aBSS Chr. jensen a/S aM, Ka, KG,

Tj, TM, UZ

aNL, Singapore MTS aE, BH, IR, IQ,

KW, Qa, Sa

Bulcon Franck & Tobiesen aM, aZ, IR, IQ

Chipolbrok. Franck & Tobiesen aE, BH, KW,

Qa, Sa

CSaV/Norasia Lehmann junior aE, BH, IR,

KW, OM, Qa,

Sa

European Caspian

Shipping Line

Samskip a/S aZ,KZ, IR, TM

Evergreen Greenship Denmark a/S aE, aM, aZ,

BH, IR, KW

Hatsu Marine Greenship Denmark a/S aE, aM, aZ,

BH, IR, KW

IRISL Kalyon Shipping Nordic aE, aF, aM,

aZ, BH, IR,

IQ, KG, KZ,

KW, Qa, Tj,

TM, VZ

Lloyd Triestino Scandinavian Shipping

agencies

aE, Qa

Maersk Line Maersk agency Denmark aE, aM, aZ,

BH, IR, IQ,

KZ, KW, Qa,

TM, UZ

MISC aseco aE, KW

MOL Seven Seas Services aE

MSC MSC Denmark aM, aE, BH,

IR, KW, Qa

NYK Line NYK Line (Danmark) aE, BH, KW,

Qa, Sa

NYK Line (Europe) Lehmann junior aE, BH, KW,

Sa, Qa

OOCL OOCL (Denmark) aE, BH, IR,

KW, Qa

POL-Levant Franck & Tobiesen IR, IQ

SaFMaRINE Safmarine aE, IR, KW,

OM, Qa, Sa

Senator Lines Dasena agencies aE, BH, IQ, IR,

KW, Qa

SSL Scan-Shipping IQ

UaSC United arab agenc.a/S aE, BH, IR, IQ,

KW, Qa, Tj,

TM, UZ

Walenius-Wilhelmsen johannes Petersen a/S aE, BH, KW,

Sa, Qa

Walenius-Wilhelmsen Lipshipping apS aE, BH, KW,

Sa, Qa


13. iNDiEN, PAKiSTAN, BANGLADESH, BURMA,

SRi LANKA, iNDiSKE OCEAN

aNL, Singapore MTS BO, IN, PK

Bangladesh Ship.

Corp.

Lehmann junior BD, MV

Chipolbrok. Franck & Tobiesen IN

CSC Scan-Shipping BD, IN, LK,MV,

PK

CSCL Chr. jensen a/S IN

Evergreen Greenship Denmark a/S BD, IN, LK, PK

Hamburg Süd Hamburg Süd Danmark IN, PK

Hatsu Marine Greenship Denmark a/S BD, IN, LK, PK

Hanjin Shipping DanShip Ltd. BD, IN, LK, PK

India Steamship Lehmann junior IN

IRISL Kalyon Shipping Nordic HK, PK

"K" Line "K" Line (Danmark) a/S BD, IN, LK, PK

Lloyd Triestino Scandinavian Shipping

agencies

BD, IN, LK, PK

Maersk Line Maersk agency Denmark aF, BD, IN,

Ka, LK, MM,

PK, SC, UZ

MISC aseco BD, IN, LK, PK

MOL Seven Seas Services BD, IN, LK,

MM, MV, PK

MSC MSC Denmark IN, LK, PK

Norasia Lehmann junior BD, IN, LK, PK

NYK Line NYK Line (Danmark) IN, LK, PK

Octomar Transocean Shipping MV

OOCL OOCL (Denmark) IN, PK

PNSC Scan-Shipping PK

SaFMaRINE Safmarine IN, PK

Senator Lines Dasena agencies BD, IN, LK, PK

SWIRE Shipping Kalyon Shipping Nordic IN

UaSC United arab agenc.a/S IN, LK, PK

ZIM Integrated Ship.

Service

Multi Shipping a/S IN, LK, MV

14. FjERNØSTEN, Ny GUiNEA OG

STiLLEHAVSØERNE

aNL, Singapore MTS CN, HK, ID,

KR, MY, SG,

TH, VN

appenship Scan-Shipping CN, HK, ID, jP,

KR, MY, PH,

SG, TH, TW

Chipolbrok. Franck & Tobiesen CN, HK, SG,

VN

Conti-Lines Lipshipping ap/S GF, PF

CSC Scan-Shipping NP

CSCL Chr. jensen a/S CN, HK, ID, jP,

KR, MY, PH,

SG, TH

Evergreen Greenship Denmark a/S CN, HK, ID, jP,

KR, MO, MY,

PH, SG, TH,

TW, VN

FCL Carrier Kalyon Shipping Nordic KP, GU, MP

Hanjin Shipping DanShip Ltd. CN, HK, ID,

jP, KH, KR,

MO, MY, PH,

SG,TH, TW,

VN

Hatsu Marine Greenship Denmark a/S CN, HK, ID, jP,

KR, MO, MY,

PH, SG, TH,

TW, VN

IRISL Kalyon Shipping Nordic CN, ID, KR,

MY, PH, SG,

TH, TW

"K" Line "K" Line (Danmark) a/S BN, CN, HK,

ID, jP, KR, MO,

MY, PH, SG,

TH, TW, VN

Lloyd Triestino Scandinavian Shipping

agencies

CN, HK, ID, jP,

KR, MO, MY,

PH, SG, TH,

TW, VN

Maersk Line Maersk agency Denmark BN, CN, HK,

ID, jP, KH,

KR, La, MM,

MO, MY, PH,

RU,SG, TH,

TW, VN

MISC aseco BN, CN, Fj,

ID, jP, KH,

KR, MO, MY,

PH, SG, TH,

TW, VN

MOL Seven Seas Services BN, CN, Fj,

HK, ID, jP, KH,

KR, MO, MY,

PH, SG, TH,

TW, VN

MSC MSC Denmark CN, HK, ID,

KR, MY, PH,

SG, TH, TW

Norasia Lehmann junior CN, HK, ID,

KR, MY, PH,

SG, TW

NYK Line NYK Line (Danmark) CN, HK, ID,

jP, KR, MY,

PH, SG, TH,

TW, VN

NYK Line (Europe) Lehmann junior ID, jP, SG,

TH, VN

OOCL OOCL (Denmark) CN, HK, ID,

jP, KR, MO,

MY, PH, SG,

TH, TW

Senator Lines Dasena agencies CN, HK, ID,

jP, KR, MY,

PH, SG, TH,

TW, VN

aKTUELT FRa ÅRHUS HaVN

Ma j 2007


Ma j 2007

4

SWIRE Shipping Kalyon Shipping Nordic Fj, ID, MY, NC,

PF, Sa, SB,

SG, TH, TO,

VN, VU, WS

UaSC United arab agenc.a/S jP, KR, MY,

PH, SG, TH,

TW, VN

Unithai Lehmann junior ID, MY, SG,

TH, VN

Walenius-Wilhelmsen johannes Petersen a/S CN, HK, ID,,jP,

KR, MY, PH,

SG, TH, TW

Walenius-Wilhelmsen Lipshipping ap/S CN, HK, ID, jP,

KR, MY, PH,

SG, TH, TW

ZIM Integrated Ship. Multi Shipping a/S CN, HK, ID,

MY, PH, TW,

VN

Service

15. AUSTRALiEN, NEW ZEALAND

aNL, Singapaore MTS aU, NZ

CSCL Chr. jensen a/S aU

Evergreen Greenship Denmark a/S aU

Hamburg Süd Hamburg Süd Danmark aU, NZ

Hanjin Shipping DanShip Ltd. aU

Hatsu Marine Greenship Denmark a/S aU

"K" Line "K" Line (Danmark) a/S aU

Lloyd Triestino Scandinavian Shipping

agencies

aU, NZ

Maersk Line Maersk agency Denmark aU, NZ

Marfret Lipshipping apS aU, NZ

MISC aseco aU, NZ

MOL Seven Seas Services aU, NZ

MSC MSC Denmark aU, NZ

NYK Line NYK Line (Danmark) aU, NZ

OOCL OOCL (Denmark) aU, NZ

SWIRE SHIPPING Kalyon Shipping Nordic aU, NZ

Walenius-Wilhelmsen johannes Petersen a/S aU, NZ, PG

Walenius-Wilhelmsen Lipshipping apS aU, NZ, PG

16. NORDAMERiKA, MEXiCO, CUBA OG CANADA

ahrenkiel Franck & Tobiesen MX, US

americana Ships MTa US, MX

atlantic Cont. Line Transocean Shipping Ca, US

atlanticargo Service Chr. jensen a/S US

CSaV Lehmann junior CU, MX

CSCL Chr. jensen a/S MX, US

Deppe Line Lehmann junior MX, US

Eimskip Eimskip Denmark a/S Ca, US

Evergreen Greenship Denmark a/S US, MX

EWL MTa Ca, CU, MX,

US

aKTUELT FRa ÅRHUS HaVN

Falline johannes Petersen a/S Ca, US

Falline Lipshipping apS Ca, US

FCL Carrier Kalyon Shipping Nordic aK, HI

Hamburg Süd Hamburg Süd Danmark CU, Ca, MX,

US

Hanjin Shipping DanShip Ltd. Ca, US

Hatsu Marine Greenship Denmark a/S US, MX

HMGL Lehmann agencies CU

"K" Line "K" Line (Danmark) a/S Ca, US

Libra Neptumar MX

Lloyd Triestino Scandinavian Shipping

agencies

Ca, US

Maersk Line Maersk agency Denmark Ca, MX, US

MOL Seven Seas Services Ca, US

MSC MSC Denmark Ca, MX, US

Nirint Shipping Chr. jensen a/S CU

Norasia Lehmann junior Ca, US, MX

NYK Line NYK Line (Danmark) Ca, US

Ocean Express Line Samskip a/S CU, MX

OOCL OOCL (Denmark) Ca, MX, US

Samband Line Samskip a/S US

Senator lines Dasena agencies Ca, US

Star Shipping Chr. jensen US

SWIRE Shipping Kalyon Shipping Nordic US

TMM Lines MTa MX, US

TransMar Container

Line

aseco Ca, US

UaSC United arab agenc.a/S US

Walenius-Wilhelmsen johannes Petersen a/S Ca, MX, US

Walenius-Wilhelmsen Lipshipping apS Ca, MX, US

ZIM Integrated Ship. Multi Shipping a/S MX, US

17. CENTRALAMERiKA, CARiBiSKE OMRÅDE

atlantic Cont. Line Transocean Shipping BM

C.S.a.V. Lehmann junior aN, aW, BS,

BZ, C7 CR,

GT, HN, jM,

Pa, PR, SR,

SV, TT, VE

Colsa Chr. jensen a/S CR, GT, NI,

Pa, SV

Conti-Carib Chr. jensen a/S DO, GT, HN,

HT,jM, PR

Conti-Lines Lipshipping apS CR, DO

Evergreen Greenship Denmark a/S aN, CR, DO,

jM, Pa, PR

EWL MTa aN, aW, BB,

BZ, CR, DO,

DM, GD, GT,

HN, KN, LC,

NI, Pa, SV, TT

Geest Line Dasena agencies aG, BB, DM,

GD, GP, KN,

LC, TT, VC

Great White Fleeet Hecksher Linieagent. a/S CO, CR, GT,

HN, NI, Pa, SV


Hamburg Süd Hamburg Süd Danmark aG, aN, aW,

BB, BZ, CR,

DO, GT, HN,

HT, jM, Pa,

PR, TT

Hatsu Marine Greenship Denmark a/S aN, CR, DO,

jM, Pa, PR

HMCL Lehmann agencies BS, DO, GP,

MQ

Horn Line Seamasters Shipping a/S GP, CR, MQ

Libra Neptumar CR, DO, GT,

PR

Maersk Line Maersk agency Denmark aN, BB, BM,

BS, BZ, CR,

DO, GT, HN,

HT, jM, NI, Pa,

PR, SV, TT

MSC MSC Denmark aG, BB, DO,

jM, GY, HT,

SR, TT

OceanExpress Line Samskip a/S aG, aN, BM,

BS, BZ, CR,

DM, DO, GD,

GF, GT, HN,

HT, jM, KN,

LG, NI, PR, SV,

TT, VC

Senator Lines Dasena agencies Pa

Stinnes Linien Dasena agencies CR, DO, PR

SWIRE Shipping Kalyon Shipping Nordic PG

Tropical Shipping aaen Transport Ltd. aG, aN, aW,

BB, BS, BZ,

CR, DM, DO,

GD, GP, GT,

GY, HN, HT,

jM, KN, KY,

LC, MQ, NI,

Pa, SR, SV,

TC, TG, TT,

VC,

Walenius-Wilhelmsen johannes Petersen a/S

Line

HT

Walenius-Wilhelmsen Lipshipping apS

Line

HT

Zim Multi Shipping a/S aN, aW, BB,

BZ, CR, DO,

GT, HN, HT,

PR, TT, VE

18. SyDAMERiKA

alianca S.a. Safe Shipping aR, BR, UY

CCNI Neptumar CL, EC, PE

C.S.a.V Lehmann junior aR, BO, BR,

CL, CO, EC,

PE, PY, UY, VE

Colsa Chr. jensen a/S CO

Conti-Carib Chr. jensen a/S VE

Conti-Lines Lipshipping CO

Ecuadorian Line MTa EC

Evergreen Greenship Denmark a/S aR, BR, CL,

CO, EC, PE,

VE, UY

EWL MTa CO, GY, SR, VE

Grimaldi Lines johannes Petersen a/S aR, BR

Grimaldi Lines Lipshipping apS aR, BR

Hamburg Süd Hamburg Süd Danmark aR, BO, BR,

CL, CO, EC,

PE, PY, UY, VE

Hatsu Marine Greenship Denmark a/S aR, BR, CL,

CO, EC, PE,

VE, UY

Horn Line Seamasters Shipping a/S CO

"K" Line "K" Line (Danmark) a/S CL,CO, EC, PE

Leif Höegh & Co a/S Transocean Shipping CL, PE

Libra Neptumar aR, BR, CL,

CO, EC, PE,

PY, UY, VE

Maersk Line Maersk agency Denmark aR, BO, BR,

CL, CO, EC,

GF, GY, PE, PY,

SR, UY, VE

Maefret Lipshipping GF

MOL Seven Seas Services CL, CO, EC,

PE

Montemar Scan-Shipping aR, BR, UY

MSC MSC Denmark aR, BR, CL,

CO, EC, PE,

PY, UY, VE

NYK Line NYK Line (Danmark) aR, BR, UY

OceanExpress Line Samskip a/S BO, CL, CO,

EC, GY, PE,

SR, VE

SaFMaRINE Safmarine aR, BR, PY,

UY

Senator Lines Dasena agencies aR, BR, PY,

UY

South america Indep.

Line

aaen Transport Ltd. aR, BR, CL,

CO, EC, Pa,

SR, UY, VE

Walenius-Wilhelmsen johannes Petersen a/S aR, BR, CL,

SO, EC, PE

Walenius-Wilhelmsen Lipshipping ap/S aR, BR, CL,

SO, EC, PE

Zim Multi Shipping a/S aR, BR, CO,

GY, PY, SR

Ma j 2007

aKTUELT FRa ÅRHUS HaVN 5


Ma j 2007

6

havnerelaterede virksomheder på Århus havn

FÆRGEREDERIER

mOLs-LINIEN a/s

Dalargade 2, Pier

DK-8000 Århus C

Tlf. 89 52 52 00 / 7010 1418

mols-linien@mols-linien.dk

scaNDLINEs BaLTIcum

sEaways

Gammelhavn 5, Postboks 92

DK-6200 aabenraa

Tlf. 74 62 0 74 . Fax 74 62 0 84

peter.nielsen@scandlines.dk

KONTROL-, TaLLy

& vEjNING

aKKREDITERET vEjER &

INsPEKTION aaRhus a/s

vEjEBRO aaRhus

Østhavnsvej 7

DK-8000 Århus C

Tlf. 86 1 7 66 . Fax 86 1 7 98

duus@vejer.dk

aROs maRINE cONsuLTING

Skånegade

DK-8000 Århus C

Tlf. 86 19 6 20 . Fax 86 19 6 90

info@arosship.com

DaNsK TaLLy- &

KONTROLsELsKaB as

Oliehavnsvej 18, 1.

DK-8000 Århus C

Tlf. 87 0 82 50 . Fax 87 0 82 51

info@tally.dk

Ecs EuROcaRGO

sERvIcEs a/s

Tongavej 19, 1.

DK-8000 Århus C

Tlf. 86 20 82 20 . Fax. 86 20 82 29

ecs@eurocargoservices.dk

EuRO INsPEcTIONs aPs

Mosegårdsparken 1

DK-8 80 Trige

Tlf. 70 27 10 95 . Fax. 70 27 10 96

info@euroinspections.com

aKTUELT FRa ÅRHUS HaVN

myNDIGhEDER

FØDEvaREDIREKTORaTET

FØDEvaREREGION ÅRhus

. LaNDS GRÆNSEKONTROL

Hjortholmsvej 2 a

DK-8000 Århus C

Tlf. 72 27 50 00 . Fax 86 1 10 40

TOLDEKsPEDITION ÅRhus

Sverigesgade 6

DK-8000 Århus C

Tlf. 72 8 0 52 . Fax 72 7 70 21

PaKhusDRIFT

aaRhus BuLK cENTER aPs

Malaccavej 1

DK-8000 Århus C

Tlf. 0 87 1 09 . Fax 86 12 4 6

abc@ctc-aarhus.dk

caRGO sERvIcE

waREhOusE

Skansevej 1

DK-8000 Århus C

Tlf. 87 0 80 50 . Fax 87 0 80 51

info@csaa.dk

chR. jENsEN

PaKhusFORRETNING

Pakhus 41, Skånegade

DK-8000 Århus C

Tlf. 74 75 76

aar@chrjensen.dk

FIN-TRaNs a/s

Multiterminalen Pakhus 00 a

DK-8000 Århus C

Tlf. 87 1 04 90 . Fax 70 20 05 95

LEhmaNN juNIOR a/s

Pakhus 0

Multiterminalen

Tlf. 87 0 15 76

jfi@lehmann-junior.dk

maERsK LOGIsTIcs

DENmaRK a/s

Østhavnsvej 7, Postboks 468

DK-8100 Århus C

Tlf. 89 1 61 00 . Fax 89 1 64 81

aarlogwnddev@maersk-logistics.com

PaKhus 308 aPs

Duus LaGERhOTELLER OG

BuLK sTORaGE

Tongavej

DK-8000 Århus C

Tlf. 86 28 20 2

duus@bulklager.dk

samsKIP a/s

Pakhus 77 Port 5, Hveensgade 5

DK-8000 Århus

Tlf. 46 98 46 98

samskip@samskip.dk

TRaNsOcEaN shIPPING

aGENcy a/s

Pakhus 04 . Århus Havn,

Multiterminalen

DK-8000 Århus C . Tlf. 86 12 15 00

jorgen.nielsen@transocean.dk

PROvIaNTERING

m. jENsEN

sKIBshaNDEL aPs

Europaplads 8

DK-8000 Århus C

Tlf. 86 12 19 22 . Fax 86 12 17 64

sOPhus E. jOhNsEN

& cO’s EFTF.

Hjortholmsvej 1, Lystbådehavnen

DK-8000 Århus C

Tlf. 86 12 26 66 . Fax 86 19 42 09

dsc@sojus.dk


havnerelaterede virksomheder på Århus havn

cONTaINERE,

REPaRaTION m.m.

aLLu cONTaINERs aPs

Malaccavej 1, DK-8000 Århus C

Tlf. 70 22 24 08 . Fax 70 22 26 08

ulla@allucontainers.dk

aLPha cONTaINERs aPs

Balticagade 15, 1. sal (dokken)

DK-8000 Århus C

Tlf. 70 210 124 . Fax 70 210 125

info@alphacontainers.dk

caRGO sERvIcE a/s

Østhavnsvej 5,

DK-8000 Århus C

Tlf. 87 0 82 00 . Fax 87 0 82 01

info@condane.dk

chs-cONTaINER a/s

Pier 2, Skånegade

DK-8000 Århus C

Tlf. 86 76 17 00 . Fax 86 76 01 22

info@chs-container.dk

c.T.c. cONTaINER &

TaNK cLEaNING a/s

vaNDBÅDENE

Containerterminalen, Sverigesgade 46

DK-8000 Århus C

Tlf. 86 19 66 55 . Fax 86 19 6 90

tankcleaning@mail.tele.dk

h2O Liquid waste a/s

Skånegade , DK-8000 Århus C

Tlf. 86 19 6 80 . Fax 86 19 6 90

info@h2owaste.com

sEamaN’s cLuB

INTERNaTIONaL

sEamaN’s cLuB

Århus Sømandshjem

Sverigesgade 1, DK-8000 Århus C

Tlf. 86 12 15 99

seamensclub.aarhus@mail.dk

TERmINaLER,

sTEvEDORER m.m

aPm TERmINaLs

Østhavnsvej 4

DK-8000 Århus C

Tlf. 89 1 64 00 . Fax 89 1 65 69

aarapmtopsvsl@apmterminals.com

caRGO sERvIcE PROjEcT

caRGO sERvIcE

muLTITERmINaL

Europaplads 16, Postboks 259

DK-8100 Århus C

Tlf. 87 0 80 50 . Fax 87 0 80 51

info@csaa.dk

havNEaRBEjDERNEs

LOssEKLuB

Mindet 4, DK-8000 Århus C

Tlf. 86 1 14 69 . Fax 86 1 1 99

ÅRhus sTEvEDORE

KOmPaGNI a/s

Europaplads 16, Postboks 259

DK-8100 Århus C

Tlf. 87 0 81 00 . Fax 87 0 81 01

info@aask.dk

TaNKOPLaG

DaNsK mELassE

KOmPaGNI svG,

Kuwaitvej 6, DK-8000 Århus C.

Tlf. 86 76 07 00 . Fax 86 1 76 5

BuGsERING OG vÆRFT

aaRhus vÆRFT a/s

Balticagade 15

DK-8000 Århus C

Tlf. 87 0 40 00 . Fax 87 0 41 01

aarhusshipyard@aarhusshipyard.dk

DaNsK BjERGNING

OG BuGsERING aPs

Borneovej 28, DK-8000 Århus C

Tlf. 87 0 84 00 . Fax 87 0 84 10

dbb@dbb.salvage.dk

LINjEaGENTER OG

mÆGLERE

aaEN TRaNsPORT LTD.

Kystvejen 17

DK-8000 Århus C

Tlf. 87 1 49 50 . Fax 87 1 49 51

aaen@aaen.dk

aL-EXPREss shIPPING aPs

Sverigesgade 6, Postboks 646

DK-8100 Århus C

Tlf. 86 19 87 11 . Fax 86 20 15 60

alex@al-express.dk

aLPI aIR & sEa a/s

Balticagade 19, 2. sal

DK-8000 Århus C

Tlf. 99 28 78 10 . Fax 86 1 80 10

fb@alpi.dk

aaRhus shIPPING

LOGIsTIcs a/s

Shippinghuset, Hveensgade 1

DK-8100 Århus C

Tlf. 87 0 99 70 . Fax 87 0 99 71

info@aarhusshipping.dk

asEcO a/s

Balticagade 15 (Dokken)

DK-8000 Århus C

Tlf. 86 1 55 55 . Fax 86 19 68 8

aseco@aseco.dk

Bay shIPPING a/s

Mindet 4

DK-8100 Århus C

Tlf. 86 18 0 00 . Fax 86 18 1 88

Telex 64775

aarhus@bayshipping.dk

BaLTshIP a/s

Søren Frichsvej 50

DK-82 0 Åbyhøj

Tlf. 86 15 09 22 . Fax 86 15 08 22

info@baltship.dk

BERGmaNN, smITh & cO.

Lærkevej 11b

DK-8249 Risskov

Tlf. 86 17 94 14 . Fax 86 17 94 12

bergsmiths@post.tele.dk

Ma j 2007

aKTUELT FRa ÅRHUS HaVN 7


Ma j 2007

8

havnerelaterede virksomheder på Århus havn

caRGO PaRTNER LOGIsTIcs

javavej 1

DK-8000 Århus C

Tlf. 70 20 1 70 . Fax 70 20 1 80

danmark@cargopartner.dk

caRGOmasTER LTD.

Kystvejen 17

DK-8000 Århus C

Tlf. 87 1 49 80 . Fax 87 1 49 82

cargomaster@cargomaster.dk

caRL ELGaaRD shIPPING

Mindet 4

DK-8000 Århus C

Tlf. 86 12 16 44 . Fax 86 12 18 90

Telex 64529

ceship@ceship.dk

chR. jENsEN shIPPING a/s

Revalgade 1, Postboks 81

DK-8100 Århus C

Tlf. 74 75 76 . Fax 86 19 97 6

aar@chrjensen.dk

cOmBI sPEDITION a/s

Sverigesgade 14-16, Postboks 259

DK-8000 Århus C

Tlf. 87 0 80 60 . Fax 87 0 80 61

aarhus@combispedition.dk

DaNshIP LTD.

Kystvejen 17

DK-8000 Århus C

Tlf. 87 1 49 20 . Fax 87 1 49 21

danship@danship.dk

DasENa aGENcIEs a/s

Balticagade 15 (Dokken)

DK-8000 Århus C

Tlf. 86 19 22 66 . Fax 86 19 2 20

info@dasena.dk

Dsv aIR & sEa a/s

Oliehavnsvej 2, Postboks 185

DK-8100 Århus C

Tlf. 89 6 40 00 . Fax 89 6 45 00

chartering@dfdstransport.dk

aKTUELT FRa ÅRHUS HaVN

EImsKIP FaROE shIP

DENmaRK a/s

Østhavnsvej 7 a, Postboks 92

DK-8100 Århus C

Tlf. 70 20 16 02 . Fax. 70 20 16 0

info@eimskip.dk

FINNLINEs Danmark a/s

Østhavnsvej 11

DK-8000 Århus C

Tlf. 86 20 66 50 . Fax 86 20 66 59

info.dk@finnlines.com

FRaNcK & TOBIEsEN a/s

Kystvejen 7

DK-8000 Århus C

Tlf. 70 10 05 55 . Fax 70 20 05 75

aar@f-t.dk

GREENshIP DENmaRK a/s

Klamsagervej 19B, 2. sal

DK-82 0 Åbyhøj

Tlf. 86 76 70 00 . Fax 86 76 70 01

greenship@greenship.dk

h. DauGaaRD

sTEvEDORE a/s

Borneovej 14

DK-8000 Århus C

Tlf. 79 8 12 44 (86 1 60 05)

Fax 75 50 92 74 (86 1 79 47)

stevedore@h-daugaard.dk

hamBuRG sÜD DaNmaRK

Balticagade 15

DK-8000 Århus C

Tlf. 5 44 15 44 . Fax 5 44 15 40

hamburg-sued@safeshipping.dk

hEcKshER LINIE-

aGENTuRER a/s

Marselisborg Havnevej 56

DK-8000 Århus C

Tlf. 89 62 00 . Fax 89 62 01

aar@hecksher.dk

j. GOTFRED jENsEN

shIPPING aps

Skånegade , I., Postboks 110

DK-8100 Århus C

Tlf. 86 12 4 11 . Fax 86 12 47 22

jgjshipping@inet.uni2.dk

jOhaNNEs PETERsEN a/s

Kystvejen 9, Postboks 688

DK-8100 Århus C

Tlf. 86 12 26 88 . Fax 86 19 1 0

agency@johannes-petersen.dk

KaLyON shIPPING

NORDIc a/s

Marselisborg Havnevej 56

DK-8000 Århus C

Tlf. 7 09 00

jbornak@kalyon-shipping.com

“K” LINE (DENmaRK) a/s

Sverigesgade 6

DK-8000 Århus C

Tlf. 86 20 81 40 . Fax 86 1 1 8

aar@kline.dk

Kcs KaTTEGaT cONTaINER

sERvIcE aPs

Råhøjvej 26 · DK-8260 Viby j.

Tlf. 86 28 26 00 . Fax 86 28 14 00

kcs@kcs.dk

KNuD ERIchsEN & cO.

TRaNsPORT a/s

Mindet 1, Postboks 114

DK-8100 Århus C

Tlf. 86 1 0 . Fax 86 1 1 28

knuderichsen@erico.dk

LEhmaNN aGENcIEs a/s

Østergade 2 , 2. tv., Postboks 648

DK-8100 Århus C

Tlf. 87 1 42 20 . Fax 86 19 84 66

info@lehmann-agencies.dk

LEhmaNN juNIOR a/s

Østergade 2 , 2. tv., Postboks 611

DK-8100 Århus C

Tlf. 70 1 15 50 . Fax 86 19 84 66

info@lehmann-junior.dk

LIPshIPPING aPs

Fyrreparken 5

DK-8961 allingåbro

Tlf. 86 19 1 11 . Fax 86 19 16 52

lk@lipshipping.dk


havnerelaterede virksomheder på Århus havn

maERsK aGENcy

DENmaRK a/s

Østhavnsvej 7, Postboks 4 8

DK-8100 Århus C

Tlf. 89 4 80 00 . Fax 89 4 86 71

dansalexp@maersk.com

maERsK BROKER aGENcy

Sverigesgade 8, 1

DK-8000 Århus C

Tlf. 86 9 92 90 . Fax 86 9 92 9

aarhus.agency@maerskbroker.com

maRITImE TRaNsPORT &

aGENcIEs aps (mTa)

Marselisborg Havnevej 56

DK-8000 Århus C

Tlf. 86 18 48 88 . Fax 89 62 62

aar@mta.nu

maRITImE TRaNsPORT &

shIPPING, mTs

Marselisborg Havnevej 56

DK-8000 Århus C

Tlf. 86 18 48 88 . Fax 89 62 62

aar@mta.nu

maRTIN BENchER

(scandinavia) a/s

Balticagade 19, 1.

DK-8000 Århus C

Tlf. 86 12 26 99 . Fax 86 12 27 99

headoffice@martin-bencher.com

msc DENmaRK a/s

Hveensgade 1, Postboks 447

DK-8100 Århus C

Tlf. 86 20 81 80 . Fax 86 12 57 11

info@aar.medship.dk

muLTIshIPPING a/s

Balticagade 15 (Dokken)

DK-8000 Århus C

Tlf. 86 1 5 00 . Fax 86 19 47 71

info@multishipping.dk

NEPTumaR a/s

Kystvejen 7

DK-8000 Århus C

Tlf. 87 1 04 80 . Fax 70 20 05 95

info@neptumar.com

NyK LINE DaNmaRK

Voldbjergvej 14

DK-8240 Risskov

Tlf. 87 41 80 80 . Fax 87 41 9 75

aarlbo@ne.nykline.com

OOcL (Denmark) a/s

Store Torv , . sal

DK-8000 aarhus C

Tlf.: 86 76 28 80 Fax: 86 76 28 99

danmark@oocl.com

Rasmus chRIsTENsEN

Nordhavnsgade 12, Postboks 1 5

DK-8100 Århus C

Tlf. 86 1 05 22 . Fax 86 1 08 65

Telex 64 24

shipras@shipras.dk

saFmaRINE

c/o Maersk agency Denmark a/S

Østhavnsvej 7

DK-8000 Århus C

Tlf. 89 4 85 00 . Fax 89 4 86 76

dansclexp@europe.safmarine.com

saFE shIPPING a/s

Balticagade 15 (Dokken)

DK-8000 Århus C

Tlf. 86 12 5 77 . Fax 86 1 62 6

info@safeshipping.dk

samsKIP a/s

Nordhavnsgade 14, Postboks 7

DK-8100 Århus C

Tlf. 46 98 46 98 . Fax 46 98 46 80

samskip@samskip.dk

scaNDINavIaN

shIPPING aGENcIEs

Klamsagervej 21a, 2. sal

DK-82 0 Åbyhøj

Tlf. 86 76 70 0 . Fax 86 76 70 9

ltinfo@scandinavianshipping.com

scaN-shIPPING a/s

Sverigesgade 6, Postboks 147

DK-8100 Århus C

Tlf. 86 20 44 80 . Fax 86 12 65 91

aar@scan-group.dk

sEamasTERs shIPPING a/s

Balticagade 15 (Dokken)

DK-8000 Århus C

Tlf. 5 44 15 . Fax 86 19 47 71

seven seas services a/s

Østergade 2 , 2. tv

DK-8000 Århus C

Tlf. 5 44 50 70

info@7cs.dk

TEam shIP a/s

Søndergade 45-49

DK-8000 Århus C

Tlf. 87 0 0 55 . Fax 87 0 0 56

info@teamship.dk

TRaNsOcEaN shIPPING

aGENcy a/s

Østhavnsvej 11, Postboks 44

DK-8100 Århus C

Tlf. 86 12 15 00

Fax 86 12 11 48 / 86 12 14 88

aarhus@transocean.dk

uNITED aRaB aGENcIEs a/s

Sverigesgade 6, Postboks 59

DK-8100 Århus C

Tlf. 86 20 5 80 . Fax 86 12 85 66

aar@uaascand.dk

uNIFEEDER a/s

Shippinghuset, Hveensgade 1,

Postboks 19

DK-8100 Århus C

Tlf. 88 8 00 00 . Fax 88 8 00 99

info@unifeeder.com

vI-Ka sPEDITION aps

Sverigesgade 14-16

DK-8000 Århus C

Tlf. 70 21 6 6 . Fax 70 2 0

aarhus@vi-ka.dk

wRIsT shIPPING a/s

Skånegade , 1.

DK-8000 Århus C

Tlf. 99 1 84 94

Ma j 2007

aKTUELT FRa ÅRHUS HaVN 9


super-Post-Panamax

For skibenes vedkommende handler Panamax størrelse

om længde og bredde, og for kranerne handler

det om rækkevidde. Nærmere bestemt om rækkevidden

for den kranarm eller – i fagsproget – kranbom,

der rækker ud over skibene, når de ligger ved kaj.

Århus Havns nyeste Super-Post-Panamax-kraner, som

kan betjene verdens største containerskibe, er seneste

generation af containerkraner og en efterfølger af

Post-Panamax-kranerne. Superudgavens rækkevidde

er forøget med 10 m til i alt 60 m, der er nok til at

række ud over 2 containere. Den almindelige Post-

Panamax kan "kun" række ud over 19 containere

med strakt arm. Udtrykket Post-Panamax stammer fra

de skibe, som kranerne matcher i størrelse. Og som

det lyder, har det noget at gøre med Panama-kanalen,

nemlig den kendsgerning, at Post-Panamax-skibene

er for store til at sejle igennem kanalen. Deraf ordet

"Post". På grund af slusernes størrelse kan de største

skibe, der i dag besejler den 80 km lange kanal, maks.

være 2, m brede og 294,1 m lange. For at matche

de stadig større skibe vil Panama-kanalen blive udvidet.

Når projektet er færdigt ca. i 2014, får ordet

"Panamax" en ny betydning, for kanalen vil til den

tid have et nyt spor, der er 100 m længere og 20 m

bredere end de to eksisterende.

PP

Maskinel Magasinpost

ID-nr. 42 286

afsender:

Postbox 7777

7000 Fredericia

DANMARK

Århus Havn, Postboks 1 0, 8100 Århus C

More magazines by this user
Similar magazines