Views
5 years ago

Trinitatis kirke

Trinitatis kirke

TRINITATIS KIRKE 4

TRINITATIS KIRKE 4 www.trinitatis-kirke.dk hinanden: Lys-mørke og liv-død. En musikgudstjeneste, som med andre ord danner en overgang fra langfredagsmørket til lyset påskemorgen. Begge kirkens præster medvirker som liturger. Påskedag kl. 10.00 Påskemorgens glædelige opstandelsesbudskab fejres med en klassisk højmesse. Vi synger bl.a. Grundtvigs smukke salme om påskeblomsten, der som et smukt symbol på opstandelsen også lyser mod os fra bænkerækkerne. 2. påskedag kl. 10.00 Endnu engang hører vi det glædelige budskab om Jesu opstandelse, som det fortælles i Lukasevangeliet, hvor den opstandne viser sig for den sørgende Maria Magdalene. Lørdagsdåb Lørdag d. 28. april kl. 10.00 ved LC Alle er velkomne til at deltage i dåbsgudstjenesten om lørdagen. Dog vil gudstjenesten blive afl yst, såfremt der ingen dåbsbørn er den pågældende lørdag. Menighedsudfl ugt Tirsdag den 19. juni kl. 12.30 Årets udfl ugt byder på en rundvisning på Glud Landsbymuseum samt en guidet bustur rundt på Juelsmindehalvøen med indlagt kirkebesøg. Pris 80 kr. Tilmelding til kirkekontoret senest tirsdag den 12. juni. Babysalmesang Babysalmesang er på få år blevet en succes for mødre at deltage i under deres barsel. Mødrene kommer i kirken en gang i ugen og synger salmer sammen med deres små børn, og helt naturligt opstår der en fantastisk stilhed, hvor mor og barn bliver tættere knyttet til hinanden og børnene fornemmer roen i kirkerummet. Vi begynder et nyt hold Babysalmesang onsdag den 21. marts kl. 10.00. For yderligere information samt tilmelding kontakt sognemedhjælper Christina Lund. Kirketaxa Kirketaxa kan benyttes ved forskellige lejligheder: til gudstjenester og koncerter i kirken og arrangementer i Sognegården. Ordningen gælder sognets beboere og de sognebåndsløsere, der bor i et af de fi re bys ogne samt Erritsø og Lyng sogne. Man bedes bestille kørsel i god tid på tlf. 75 50 34 11 og sige, at det er kirketaxakørsel, man bestiller. Der betales 20 kr. til kirketjeneren. Møder og arrangementer i Sognegården Aftenmøder Onsdag den 28. marts kl. 19.30 Påskens begivenheder genfortælles. Som optakt til påsken er der denne aften mulighed for at få genopfrisket sin Bibelhistorie om begivenhederne fra Palmesøndag og frem til Påskedag. Tidl. sognepræst Ingrid Schrøder-Hansen er en både indlevende og spændende fortæller, der med sin evne til at se og fremhæve detaljer, får de enkelte beretninger til at stå som et klart billede for tilhøreren – både unge og voksne. Onsdag den 25. april kl. 19.30 Titanic – Myternes skib. I april 1912 sank verdens største og mest sikre skib, Titanic. Forliset fascinerer stadig og i anledning af 100-året har sognepræst og historiker Morten Skovsted sammensat et foredrag, der inddrager samtidens historie, dramaet, skæbnerne, hovmodet og konsekvenserne af den store katastrofe. Fredagsmøder Fredag den 9. marts kl. 14.30 Folkemindesamleren Evald Tang Kristensen ved Anna Grethe Bech. Folkemindesamleren Evald Tang Kristensen (1843-1929)

vandrede tusinder af kilometer på kryds og tværs af Jylland. Han kom helt ud i de fattigste hedeområder for at optegne folkeminderne, før det var for sent. Han måtte ofte overnatte på lergulve, sidde ved sygesenge eller vente i timevis på at fattige folk skulle gøre deres arbejde færdigt, før de kunne fortælle eller synge viser for ham. Men Tang Kristensen fi k, hvad han kom efter, og af eftertiden vurderes han som en folkemindeforsker på verdensplan. Anna Grethe Bech er cand. mag i dansk og lægger stor vægt på den gode fortællings kunst, som giver næring til både hjernen og hjertet. Fredag den 13. april kl. 14.30 Barneliv i 50’ernes København ved Mogens Dalsgaard. En fortælling om at være barn i en 2½ værelses lejlighed og i et kolonihavehus. Om livet hjemme i Reberbanegade og i kolonihaven ’Sommerly’ på Kløvermarksvej på Amager. Om leg i gården med kvarterets mange børn. Glæden ved natur og lystfi skeri i kolonihaven, som siden udvikledes under besøg hos farmor og farfar i Rørby ved Kalundborg. Og en fortælling om skolegang i Frankrigsgades Skole og på Skt. Annæ Gymnasium i Fredericiagade og om at synge med i Københavns Drengekor. Tidligere sognepræst i Uldum-Langskov ved Vejle, Mogens Dalsgaard fortæller. Litteratur til debat Tirsdag den 20. marts kl. 19.30 ”Fader vor” af Morten Sabroe ”Skriv om din far!” udbrød redaktøren. ”Min far?” svarede jeg. ”Han var der ikke. Man kan ikke skrive om en mand, der ikke var der”. Men han gør det alligevel, Morten Sabroe. Borer sig som en detektiv ned i historien om faren, der lukkede sig inde i et navn: Den Gyldenblonde. Han prøver at forstå den berømte mand, der kun var 16 år, da han mistede sin endnu mere berømte far, folketingsmanden og børnevennen Peter Sabroe. Var det såret, der fi k ham til at lukke sig inde og blive fjern? Hvad betyder det at vokse op med en far, man ikke kan nå? TRINITATIS KIRKE www.trinitatis-kirke.dk Går sviget i arv, eller kan man bryde mønsteret? Gunhild Vestergaard fortæller om aftenens roman. Tirsdag den 17. april kl. 19.30* ”Nu er det længe siden” af Hanne Reintoft I denne historiske roman, som i tid strækker sig fra 1863 til 1900, følger vi en slesvigsk familie, og sammen med dem oplever vi slaget ved Dybbøl og tabet af Slesvig- Holsten i 1864. Familiefaren, Jens Peter falder ved Dybbøl. Herefter følger vi hovedsageligt børnenes liv - dels i København og dels på slægtsgården i Slesvig. Samtidig med, at det er en fl ot og spændende slægtsfortælling, fornemmer man også forfatterens fantastiske indleven i det nationalpolitiske spil, der bevæger sig I baggrunden. Bodil Borch fortæller om romanen. Sangaftener Onsdag i lige uger kl. 19.00-20.30 i Trinitatis Sognegård Vi fortsætter en god tradition med sangaftener i Sognegården for alle sangglade mennesker. Vi synger gamle og nye salmer og sange fra Højskolesangbogen og Salmebogen. Svitlana sidder ved klaveret og leder sangen. Sæsonen afsluttes i foråret med en hyggeaften. Sognecafé Der er sognecafé i Sognegården hver torsdag kl. 10.00 – 12.00 I cafeen er der mulighed for at arbejde med nål og tråd, strikke tæpper og babytøj til Projekt Øst, Skt. Petersborg og lave andet kreativt man kan fi nde på hen ad vejen. Der er altid nogle at snakke med og øre der lytter. Der kan købes kaffe og brød til en pris af 20 kr. Desuden indsamles brugte frimærker og lysestumper til organisationer, som støtter arbejdet i den 3. verden. 5

Kirkeblad for april til juli 2013 - Hans Egedes Kirke
%U GVWUXS ‡ 7¡QQLQJ ‡ 7 U GHQ VRJQH - Brædstrup Kirke
Kirkeblad - Præstø og Skibinge Kirker
KIRKEBLADET - BROMME og PEDERSBORG kirker
Kirkeblad nr 3 - 2009 august - Mølholm Kirke
10.03.2009 Nyt nummer af kirkebladet - Ruds Vedby Kirke
Kirkeblad for marts, april og maj 2010 - Rise Kirke
Kirkeblad Marts April Maj 2012 - Snejbjerg Kirke
FRA KIRKEN - Kirke Saaby Kisserup pastorat
Hent kirkebladet her - Faaborg Kirke
Kirkeblad 0411_Kirkeblad 0307 - Nørre Aaby Kirkes
Kirkeblad nr. 3 2006 - Jetsmark kirke