Views
5 years ago

Trinitatis kirke

Trinitatis kirke

TRINITATIS KIRKE 6

TRINITATIS KIRKE 6 www.trinitatis-kirke.dk Menighedsrådsmøder Danmarksgade 61 Torsdag den 15. marts kl. 19.00 Torsdag den 19. april kl. 19.00 Torsdag den 24. maj kl. 19.00 Fælles for Fredericia provsti 2. pinsedag den 28. maj kl. 10.30 Pinsegudstjeneste på Kastellet. Igen i år arrangerer alle provstiets kirker og menighedsråd en fælles pinsegudstjeneste i det fri på Kastellet. Husk tæpper og frokostkurv. Koncerter Søndag den 11. marts kl. 16.00 Københavns drengekor – ”Det kongelige kantori” I 1998 kunne koret føje titlen Det Kongelige Kantori til CV’et, da Danmarks Dronning Margrethe II gav tilladelse hertil. Titlen betyder, at koret ved særlige arrangementer og udlandsrejser akkompagnerer Det danske kongehus. Som i 2004, da verdens øjne hvilede på København, hvor HKH Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary skulle give hinanden deres ja. Her gav englestemmerne fra Københavns Drengekor kirkegæster og TV-seere verden over en følsom musikoplevelse. Ved Prins Christians dåb i 2005 og Prinsesse Isabellas i 2007 tilføjede koret ligeledes ceremonien en særlig stemning. På programmet i Trinitatis Kirke står danske sange og salmer samt musik af H. Schütz, F. Listz og A. Bruckner. Entre kr. 100,-. Programbilletter kan købes ved kirkens indgang på selve dagen fra kl. 15.15. Lørdag den 7. april kl. 22.00 Påskelørdag musikgudstjeneste Musikgudstjenesten vil forme sig som de tidligere år, dog med nye kor- og orgelindslag. Det er kirkens eget kor, der synger; og ved orglet sidder kirkens organist Niels Erik Aggesen, der udover at lede pigekoret spiller enkelte orgelværker. Koret synger et udsnit af de salmer koret i januar måned i år indspillede til Kirkeministeriets kommende salmedatabase. Se endvidere under påskens gudstjenester. Torsdag den 10. maj kl. 17.00 Tre kvarters orgelmusik Koncertrækken indledes med Kristian Larsen, der til daglig er organist ved Sct. Peders Kirke i Næstved. Kristian Larsen, der er en rutineret koncertorganist, spiller musik af bl.a. Johan Sebastian Bach og Charles-Marie Widor. Sidstnævnte er repræsenteret med et uddrag af sin iørefaldende 5. orgelsymfoni. Torsdag den 24. maj kl. 17.00 Tre kvarters orgelmusik Trinitatis Kirke får besøg at landets yngste domorganist - Kristian Krogsøe fra Århus Domkirke. Krogsøe blev i en alder af kun 27 år i 2009 ansat med landets største orgel og er siden også tilknyttet det jyske musikkonservatorium, som orgellærer. Endelig er Kristian Krogsøe en udadvendt koncertgiver, der ved koncerten i Trinitatis Kirke spiller musik af J.S. Bach og M. Durufl é. Som optakt til pinsen spiller Krogsøe M. Durufl és store orgelvariation over pinsesalmen ”Veni Creator” – på dansk ”Kom sandheds ånd og vidne giv”. Torsdag den 31. maj kl. 17.00 Tre kvarters orgelmusik Koncertrækken rundes af med tidligere domorganist ved Vor Frue Kirke, Københavns Domkirke, Flemming Dreisig, der i øvrigt indledte sin orgelkarriere som organist ved Sct. Michaelis Kirke her i Fredericia tilbage i 1970erne og hører til blandt landets allerdygtigste organister. Han har bag sig et utal af koncerter verden over og er fortsat en meget fl ittig koncertgiver. Ved koncerten i Trinitatis spiller han musik af J.S. Bach og Sverre Eftestøl.

Sognepræst (kbf.) Elli Krog Foldager Danmarksgade 61 tlf. 75 91 12 40 mobil 30 51 68 91 e-post: ekf@km.dk Fungerende sogne- og sygehuspræst Loa Christensen tlf. 51 85 47 97 e-post: losc@km.dk Korshærspræst Inge Pilegaard Thomsen Danmarksgade 79 tlf. 30 31 59 60 e-post: ipt@km.dk Kirkekontoret Kordegn Elene Munk Danmarksgade 61 tlf. 75 91 12 40 fax. 75 91 52 40 e-post: eim@km.dk Kontortid: Man. - tors. 9.00 - 13.00 tors. tillige 16.00 - 18.00 Organist Niels Erik Aggesen 6. julivej 56 tlf. 75 91 12 40 tlf. privat 75 92 02 09 e-post: nea@doks.dk Organistassistent Svitlana Leonchuck Prinsessegade 39 tlf. 22 75 56 17 e-post: svitlana@trinitatis-kirke.dk Sognemedhjælper Christina Lund Danmarksgade 48 tlf. 75 91 12 40 mobil: 21 69 83 57 e-post: sognemedhj@trinitatis-kirke.dk Kirketjener Charlotte Rüsz Spicavænget 6 tlf. 75 91 12 40 tlf. privat 75 92 31 01 Kirketjener Annette Olander Poulsen Søndergade 54 5500 Middelfart tlf. 75 91 12 40 tlf. privat 20 97 26 36 Trinitatis sognegård Danmarksgade 61 tlf. 75 91 12 40 Hjemmesideadresse www.trinitatis-kirke.dk Kirkegårdenes kontor Kirkernes Hus Christiansvej 6 tlf. 75 92 19 75 Trinitatis kirkegård Kirkegårdsassistent Ole Hougaard, tlf. 75 91 26 88 / 40 28 39 43 Menighedsråd Formand: Birger Broch Møller Herslev Bygade 9 tlf. 75 94 50 88 e-post: bbm@profi bermail.dk Kirkeværge Finn Aage Østergaard Dalegade 13 tlf. 76 20 06 66 e-post: edel-fi nn@post.tele.dk Formand for sognegårdsudvalget Jørgen Hviid Johannevej 5 tlf. 75 92 61 30 e-post: hviid@fam-hviid.dk Hvor henvender man sig: Ved fødsler Henvendelse til kordegnekontoret. Forældre medbringer fødselsanmeldelsen samt dåbs- eller navneattester og, såfremt de er gift, også vielsesattest. Ugifte forældre kan få faderskabet registreret ved sammen med fødselsanmeldelsen at afl evere en omsorgs- og ansvarserklæring. Ved dåb Henvendelse til kordegnekontoret. Barnets navn samt faddernes navne og adresser oplyses til kordegnen. Ved vielser Henvendelse til kordegnekontoret, hvor tidspunktet for vielsen aftales. Ved dødsfald og bisættelser/ begravelser Henvendelse til en bedemandsforretning, som træffer aftale med den præst, der skal foretage den kirkelige handling. Man kan også henvende sig til kordegnekontoret. TRINITATIS KIRKE www.trinitatis-kirke.dk Forsidebillede: Sædemanden Vincent Van Gogh, 1888 Børnekorets juleafslutning Konfi rmander forbinder ild og pinse Babysalmesang 7

Kirkeblad nr 3 - 2009 august - Mølholm Kirke
Kirkeblad 592 Februar - Juni 2011 - Hundborg kirke
Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne - Uge kirkers
send klovnen ind - Hørning, Blegind og Adslev Kirker
KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN . MARTS/APRIL ... - Thisted Kirke
Kirkeblad for april til juli 2013 - Hans Egedes Kirke
KIRKEBLADET - BROMME og PEDERSBORG kirker
Klik her for at hente kirkeblad nr. 1 - Fløng kirke
Kirkenyt 1 2013 - Seden Kirke
Kirkeblad nr. 2 - juni - juli - Brædstrup Kirke
%U GVWUXS ‡ 7¡QQLQJ ‡ 7 U GHQ VRJQH - Brædstrup Kirke
Påskens gudstjenester Kirkernes arrangementer til ... - Gershøj kirke
Kirkeblad - Præstø og Skibinge Kirker