SARA - LandbrugsInfo

landbrugsinfo.dk

SARA - LandbrugsInfo

AARHUS

UNIVERSITET

Undgå sur vom og store økonomiske tab

– hvornår er vommen sur og hvorfor?

- ved vi, hvad SARA er?

Niels Bastian Kristensen

pRÆSEN

TATION


AARHUS

UNIVERSITET

Hvornår er vommen sur?

pH

> 7.2

< 5.6

< 5.2

For lille gæringsaktivitet –

ingen foderoptagelse

Subakut vomacidose –

belastet vomfunktion

Akut vomacidose -

mælkesyregæring


AARHUS

UNIVERSITET

Sund vom – glad ko!

Vompapiller øger epitelets overflade og absorptionskapacitet


AARHUS

UNIVERSITET

Sur vom kan give voldsomme vomskader

Vomacidose har ødelagt epitelet, papiller erstattet af arvæv


AARHUS

UNIVERSITET

SARA syndromet

SARA, subacute ruminal acidosis, subakut

vomacidose

› Fodring med stivelsesrige rationer

› Mælkefedt depression

› Hængemulede køer (nedstemte)

› Laminitis

› Leverbylder

› Ruminitis, diarré, m.v.


AARHUS

UNIVERSITET

SARA syndromet er karakteriseret ved

en vom, der “kun” er moderat sur

pH

SARA For lille gæringsaktivitet –

> 7.2 behøver ikke give voldsomme skader

på vommen

ingen foderoptagelse

< 5.6

< 5.2

Subakut vomacidose –

belastet vomfunktion

Akut vomacidose -

mælkesyregæring


AARHUS

UNIVERSITET

Hvad er det, vi skal balancere for at

undgå SARA?

NDF / Fiber

Buffer

Tyggetid

Stivelse

Lav pH

Fasedeling

Sund vom SARA


AARHUS

UNIVERSITET

Hvis SARA er farligt, hvorfor har

stivelsesfodrede kalve så høj tilvækst?

Kraftfoderoptagelse (g/d)

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

Interaktion behandling x uge, P < 0,01

3,0 L mælk/d

4,7 L mælk/d

6,4 L mælk/d

8,1 L mælk/d

2 3 4 5

Alder (uger)


AARHUS

UNIVERSITET

En ko = 2 komplekse biologiske systemer i serieforbindelse!

Foder Absorberede næringsstoffer

VOM

Intermediær

omsætning

Produktion


AARHUS

UNIVERSITET

SARA er måske =

anden næringsstoffordeling

Propionsyre i vommen

(mol/100 mol VFA)

50

40

30

20

10

5.2 5.4 5.6 5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8

pH i vommen


AARHUS

UNIVERSITET

SARA (stivelsesrig fodring)

Propionsyre i vommen

Glukosedannelse i leveren

Insulin / insulinfølsomhed

-

Mælkekirtel Perifere væv

(muskel, fedt)

+


AARHUS

UNIVERSITET

Sund vom (højt NDF-indhold)

Eddikesyre i vommen

Insulin / insulinfølsomhed

Acetat til mælkekirtel

+

Mælkekirtel Perifere væv

(muskel, fedt)

-


AARHUS

UNIVERSITET

Et forsøg til test af hypotesen at

SARA-syndromet

er mere end sur vom

Vi vil teste, om det er muligt at inducere SARA uden at

køerne har voldsomt belastet vommiljø

2. kalvs DH køer

Vomfistulerede

Permanent arteriekateter

37 ± 4 dage efter kælvning ved forsøgsstart


AARHUS

UNIVERSITET

Forsøgsrationer

Ingrediens, % Kontrol SARA

Majsensilage 40,50 0

Valset byg 21,00 61,50

Græsensilage 1. slæt 10,00

20,00

Græsensilage 2. slæt 10,00

Sojaskrå, afskallet 7,50 7,50

Rapsskrå 7,50 7,50

Natrium bikarbonat 1,50 1,50

Mineral bld VM 1 0,75 0,75

Kridt 0,75 0,75

Fodersalt 0,50 0,50

Indhold, g/kg TS

Stivelse 262 386

NDF 308 218

CAB 273 264


AARHUS

UNIVERSITET

Effekt af SARA-fodring

Mælkeydelse, kg

55

50

45

40

35

30

8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52

Dag i forsøg

400

380

360

340

320

300

280

260

240

Stivelsesindhold, g/kg TS


AARHUS

UNIVERSITET

Effekt af SARA-fodring

Tørstofoptagelse, kg/d

26

24

22

20

18

16

8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52

Dag i forsøg

400

380

360

340

320

300

280

260

240

Stivelsesindhold, g/kg TS


AARHUS

UNIVERSITET

Effekt af SARA-fodring

Tørstofoptagelse, kg/d

26

24

22

20

18

16

8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52

Dag i forsøg

400

380

360

340

320

300

280

260

240

Stivelsesindhold, g/kg TS


AARHUS

UNIVERSITET

Mælkefedt depression med SARAfodring

Mælkefedt, %

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52

Dag i forsøg

400

380

360

340

320

300

280

260

240

Stivelsesindhold, g/kg TS


AARHUS

UNIVERSITET

Inducerede SARA-fodring sur vom?

Mælkefedt, %

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52

Dag i forsøg

400

380

360

340

320

300

280

260

240

Stivelsesindhold, g/kg TS


AARHUS

UNIVERSITET

pH i vommen (gennemsnit)

pH

6.8

6.6

6.4

6.2

6.0

5.8

5.6

5.4

5.2

Kontrol

Optrapning

SARA

SARA

1 2 3 4 5 6

Ventral Medial

Forsøgsperiode

Kontrol

Kontrol


AARHUS

UNIVERSITET

Minimums pH

minimum pH

6.8

6.6

6.4

6.2

6.0

5.8

5.6

5.4

5.2

Kontrol

Optrapning

SARA

SARA

1 2 3 4 5 6

Ventral Medial

Forsøgsperiode

Kontrol

Kontrol


AARHUS

UNIVERSITET

Minimums pH

minimum pH

6.8

6.6

6.4

6.2

6.0

5.8

5.6

5.4

5.2

Kontrol

Optrapning

SARA

SARA

1 2 3 4 5 6

Ventral Medial

SARA grænseværdi

Forsøgsperiode

Kontrol

Kontrol


AARHUS

UNIVERSITET

Vi opnåede SARA-effekter uden at

nedbryde vommens fasedeling

Ventral - Medial difference, pH

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0

Kontrol

Optrapning

SARA

SARA

1 2 3 4 5 6

Forsøgsperiode

Kontrol

Kontrol


AARHUS

UNIVERSITET

SARA ≠ sur vom

Lavt pH i vommen er ikke en

fyldestgørende forklaring på

SARA-syndromet

hos malkekøer


AARHUS

UNIVERSITET

Koens stofskifte er stærkt påvirket af SARA

Arteriel glucose, mM

3.8

3.6

3.4

3.2

3.0

2.8

2.6

Kontrol

Optrapning

SARA

SARA

1 2 3 4 5 6

Forsøgsperiode

Kontrol

Kontrol


Koncentration, mM

AARHUS

UNIVERSITET

Kan det virkeligt passe, at koens

blodsukker forsyning er relateret til SARA?

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

-14 4 15 29

Larsen og Kristensen, 2009

Eksempel på nykælvere infunderet med

1.500 g glukose pr. dag i løben

Dag relativt til kælvning

Infusion

Kontrol

Koncentration, mM

4.2

4.0

3.8

3.6

3.4

3.2

-14 4 15 29

Dag relativt til kælvning

Infusion

Kontrol


kg TS / d

AARHUS

UNIVERSITET

Glukoseinfunderede køer ville hverken

æde eller malke

25

20

15

10

5

0

Control

Infusion

Foderoptagelse

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30

Larsen og Kristensen, 2009

Dag relativt til kælvning

kg / d

40

30

20

10

0

Mælkeydelse

Control

Infusion

0 5 10 15 20 25 30

Dag relativt til kælvning


AARHUS

UNIVERSITET

Eksempel på effekt af alkohol der driver ændring i

acetat/propionat forsyning

g fedt / kg mælk

60

55

50

45

40

35

30

Raun og Kristensen, 2011

Ethanol Propanol

4 15 29

Dag efter kælvning


AARHUS

UNIVERSITET

Har SARA

slet ikke noget at gøre med vommen?

TMR

Pelleteret

foder


AARHUS

UNIVERSITET

Separat tildeling af pelleteret foder

Kraftfoder

.

1

Høj viskositet

Lav viskositet

3

2


AARHUS

UNIVERSITET

Hvilken verden lever dine køer i?

TMR

SARA som rent

vomfænomen

formentligt ikke

udbredt

Pelleteret

foder

Lokale effekter

måske af

betydning


AARHUS

UNIVERSITET

Undgå sur vom og store økonomiske tab

– hvornår er vommen sur og hvorfor?

- ved vi, hvad SARA er?


AARHUS

UNIVERSITET

TMR:

SARA ≠ sur vom

SARA er et syndrom, der involverer koens

stofskifte

Ikke noget der tyder på væsentlig forsuring af vommen ved

tildeling af rationer med 25-30 % stivelse

Separat tildeling af pelleteret foder

Formodes at lokale vomeffekter er mere

betydende


Tak for opmærksomheden

AARHUS

UNIVERSITET

Spørgsmål?

More magazines by this user
Similar magazines