Download som PDF - CO-industri

co.industri.dk

Download som PDF - CO-industri

andre steder – præcis som EU selv er en

unik skabning, der ikke er set magen til

tidligere i verdenshistorien. Selvom det i

manges øjne vil betragtes som ordkløve-

ri, var der stor skepsis på grund af selve

ordet “forfatning”. Men Forfatnings-

elementerne kan sagtens udelades af

en ny traktat, og forfatningsnavnet kan

derfor viskes ud. Hermed opstår der ikke

en unødig tvivl om, hvordan en ny EU-

traktat stiller sig i forhold til den danske

grundlov. Derimod er det væsentligt, at

en kommende EU-traktat – ligesom For-

fatningstraktaten – præciserer, at der er

tale om et samarbejde mellem suveræne

stater, som til enhver tid har mulighed

for at melde sig ud af samarbejdet.

Det maner frygten for en europæisk

forbundsstat godt og grundigt i jorden.

Det åbner derimod op for, at kræfterne

kan bruges konstruktivt på at forklare,

hvad EU er, i stedet for at diskutere,

hvad EU ikke er.

10 ønsker til en ny EU-traktatMere enkle beslutningsprocedurer

eN Ny START

Som nævnt er det usandsynligt, at hele

Forfatningstraktaten i sin nuværende

udformning vil overleve de kommende

forhandlinger om en ny EU-traktat. DI

og CO-industri har helhjertet bakket op

om Forfatningstraktaten som en samlet

pakke, der bl.a. indeholdt institutionelle

reformer og indskrivningen af charteret

om grundlæggende rettigheder. Samti-

dig anerkender vi, at situationen i dag

er forandret i forhold til situationen for

blot et par år siden, og at EU’s stats- og

regeringsledere skal på en vanskelig ba-

lancegang, når en kommende regerings-

konference påbegyndes. Derfor spiller

vi nu i fællesskab ud med 10 konkrete

ønsker til en ny EU-traktat, der skal imø-

dekomme behovet for et mere effektivt

og smidigt EU-samarbejde.

DI og CO-industri mener

Flere flertalsafgørelser i Ministerrådet i stedet for enstemmighed

en fast formand for Det europæiske Råd

et mere demokratisk eU gennem øget indflydelse til europa-Parlamentet

en slank og effektiv eU-Kommission

en fast udenrigspolitisk repræsentant som effektiv koordinator udadtil

Mulighed for større internationalt engagement

en forenklet traktat, der skaber overblik

en klar kompetencedeling mellem eU og medlemsstaterne

en traktat, der styrker åbenheden og nærheden

More magazines by this user
Similar magazines