Download som PDF - CO-industri

co.industri.dk

Download som PDF - CO-industri

4

BeHOv FOR MeRe eNKle

SPIlleReGleR

Siden 1. maj 2004 er EU blevet udvidet

to gange, og antallet af medlemslande

er steget fra 15 til 27. Det er positivt,

fordi udvidelserne med central- og

østeuropæiske lande har været med til

at samle Europa, og fordi udvidelserne

både politisk, økonomisk og sikkerheds-

mæssigt har været til alles fordel. At

EU nu rummer 12 nye medlemslande

rejser imidlertid en udfordring for EU-

samarbejdet: Det skal gøres smidigere,

hvis det skal fungere effektivt med så

mange kokke i køkkenet. Derfor skal de

helt fundamentale spilleregler justeres.

Sådan har tidligere traktater også juste-

ret på spillereglerne, i takt med at EU er

blevet udvidet fra de oprindelige seks

medlemslande i 1957. Der er nemlig en

klar sammenhæng mellem beslutnings-

dygtighed og konkurrencedygtighed.

De nuværende spilleregler betyder des-

værre, at EU-beslutningsprocessen nogle

gange bevæger sig med sneglefart. Der

kan derfor gå lang tid mellem et opstået

behov og den efterfølgende løsning.

Hverken borgerne eller erhvervslivet kan

være tjent med at skulle vente i årevis

på udfaldet af ny lovgivning, og samti-

dig øges risikoen for, at lovforslaget går

i hårdknude undervejs.

For det første skal EU’s Ministerråd gøres

mere effektivt, så det bliver lettere for

EU at træffe beslutninger i fremtiden.

Det indebærer frem for alt en ændring

af stemmereglerne. Matematisk set er

EU’s beslutningsdygtighed faldet støt i

takt med de seneste udvidelser. Derfor

FORFATNINGSTRAKTATEN VILLE HAVE GJORT DET LETTERE AT TRÆFFE

BESLUTNINGER I EU’S MINISTERRÅD

Andel af mulige stemmekombinationer,

som gør det muligt at træffe beslutninger

25

20

15

10

5

0

6 9 10 12 15 25 27

Antal medlemslande

Uden forfatningstraktaten

Med forfatningstraktaten

Kilde: Baldwin & Widgren “Council voting in the Constitutional Treaty” (2004)

Når et forslag skal vedtages i

Ministerrådet, skal en række

lande gå ind for det.

Stemmereglerne er indviklede,

og jo flere medlemslande,

desto vanskelige bliver

det at nå til enighed.

Efter de seneste udvidelser

er det kun er et par procent

af de mulige stemmekombinationer,

der vil føre til en

beslutning. Det problem

ville Forfatningstraktaten

have løst.

More magazines by this user
Similar magazines