Download som PDF - CO-industri

co.industri.dk

Download som PDF - CO-industri

Det er vigtigt, at en ny EU-traktat ligesom

Forfatningstraktaten holder fast i princippet

om en fast formand, der kan skabe

mere ordnede forhold og sikre større sammenhæng

og effektivitet i EU’s måde at

fungere på.

truffet gennem flertalsafgørelser i stedet

for ved enstemmighed. I Forfatnings-

traktaten var der 44 nye områder, der

ville blive omfattet af flertalsafgørelser

frem for enstemmighed. Det ville blandt

andet medføre, at EU blev mere be-

slutningsdygtig inden for områder som

bekæmpelse af grænseoverskridende

kriminalitet og den europæiske energi-

politik. Det er områder, hvor befolknin-

gen og virksomhederne i dag efterspør-

ger mere handling fra EU. Faktisk ønsker

over 80 pct. af danskerne, at EU bliver

mere beslutningsdygtig med hensyn til

at bekæmpe organiseret kriminalitet og

terrorisme, og fire ud af fem danskere

efterspørger mere beslutningsdygtighed

i forbindelse med at sikre energiforsy-

ningen. I det lys er det problematisk,

hvis ikke en ny EU-traktat imødekommer

de åbenlyse ønsker, som befolkningen

stiller til EU-samarbejdet. Samarbejdet

skal ganske enkelt effektiviseres inden

for de områder, hvor både ønsket om

og behovet for øget samarbejde er

størst.

More magazines by this user
Similar magazines