Download som PDF - CO-industri

co.industri.dk

Download som PDF - CO-industri

0

DANSK INDFLYDELSE STØRRE END BEFOLKNINGENS STØRRELSE BERETTIGER

I pct. af EU-27

20

15

10

5

0

Befolkningen Europa-

Parlamentet

Tyskland Danmark

Som et lille land i EU, der kun udgør

én pct. af EU’s samlede befolkning,

kan Danmark ikke forvente at få gen-

nemtrumfet alle sine synspunkter. Der-

for hjalp det, at Forfatningstraktaten

ligesom tidligere traktater tog særligt

hensyn til et lille land som Danmark og

tildelte os større politisk magt, end vi

rent befolkningsmæssigt er berettiget

til. Det er derfor helt afgørende, at en

Ministerrådet EU-

Kommissionen

Kilde: Baldwin & Widgren “Winners and Losers” (2004) samt egne beregninger

ny EU-traktat munder ud i et tilsvarende

system, hvor Danmark fortsat har en

væsentlig indflydelse, når EU’s politik-

ker skal formuleres og vedtages. Det

mest optimale vil være at bevare de

kompromisser, der blev indgået i Forfat-

ningstraktaten, fordi en genforhandling

af landenes relative indflydelse i EU’s

institutioner kan meget vel ende i en

uløselig hårdknude.

Forskellen mellem Tysklands

og Danmarks

befolkningsandele og indflydelse

i EU’s institutioner,

hvis Forfatningstraktaten

var trådt i kraft.

Tysklands befolkning er

15 gange større end Danmarks,

men i Europa-

Parlamentet er Tysklands

indflydelse blot syv gange

større. I Ministerrådet er

den kun fem gange større,

og i EU-Kommissionen har

alle lande lige store

repræsentation.

Danmark skal fortsat have stor indflydelse,

når EU’s politikker formuleres og vedtages

More magazines by this user
Similar magazines