Download som PDF - CO-industri

co.industri.dk

Download som PDF - CO-industri

MeRe PUNCH I NæveRNe

Rollen som stabiliserende, international

aktør nødvendiggør også en villighed

og mulighed for et større militært

engagement i forbindelse med terror-

bekæmpelse og fredsmissioner. Det er

ikke holdbart, at EU som verdens største

økonomiske region ikke formår at samle

sig om disse opgaver. Det hæmmer

også effekten af den “bløde” sikker-

hedspolitik, når EU ikke er fysisk synlig

og tilstedeværende. Derfor støtter DI

og CO-industri de tiltag, der lå i Forfat-

En fast udenrigspolitisk repræsentant

Posten som EU’s udenrigspolitiske

repræsentant (udenrigsminister)

skulle ifølge

Forfatningstraktaten forankres

både i EU-Kommissionen (som

næstformand) og i Ministerrådet

(som formand for Rådet for eksterne

anliggender).

Ifølge Forfatningstraktaten skulle

der til støtte for den udenrigspolitikse

repræsentant (udenrigsministeren)

oprettes et diplomatisk

korps. Forberedelsen til

denne “Tjeneste for EU’s optræden

udadtil” blev påbegyndt

efter Forfatningstraktaten blev

underskrevet i oktober 2004.

ningstraktaten, om bl.a. det fælles for-

svarsagentur, der koordinerer landenes

indkøb af militært udstyr, og om EU’s

muligheder for at bidrage til forebyg-

gelse og bekæmpelse af terrorisme. En

kommende EU-traktat bør derfor tage

højde for EU’s bredere sikkerhedspoliti-

ske forpligtigelser ved at gøre EU til en

slagkraftig udenrigspolitisk aktør. Det er

også vigtigt for virksomhederne, der har

en stadig større andel af deres aktivite-

ter på markeder uden for EU.

More magazines by this user
Similar magazines