Download som PDF - CO-industri

co.industri.dk

Download som PDF - CO-industri

til samarbejdet mellem politi- og ankla-

gemyndigheder på tværs af landegræn-

serne.

Danmark var i første omgang udeluk-

ket fra de nye tiltag, men har siden fået

lov til at “koble sig på” de fleste tiltag

gennem særlige parallelaftaler. Den

dag det politimæssige og strafferetlige

samarbejde bliver en integreret del af

EU’s overstatslige samarbejde – som det

blev foreslået i Forfatningstraktaten – vil

forbeholdet virkelig gøre ondt. Hvor

meget vi til den tid får lov til at “koble

os på”, afhænger helt af velviljen i både

EU-Kommissionen og i Ministerrådet.

Parallelaftaler anses nemlig for at være

af ekstraordinær og midlertidig karakter,

og Danmark har to gange tidligere fået

afslag på anmodninger om parallelaf-

taler.

eURO-FORBeHOlDeT

(øMU’eNS TReDJe FASe)

Euro-forbeholdet er kilde til stor ir-

ritation for mange danske borgere

og virksomheder. Det er et udbredt

argument mod euroen, at den danske

økonomi er stærk, fordi Danmark har

valgt at stå uden for euro-samarbejdet.

I virkeligheden forholder det sig ander-

ledes. Når Danmark har oplevet vækst

og økonomisk stabilitet, har det i høj

grad været på grund af euroen – ikke

på trods af den. Det er til gengæld

uheldigt, at Danmark ikke direkte kan

drage fordel af den øgede samhan-

del, som introduktionen af euroen har

medført i eurozonen. Forskellige vurde-

ringer peger således på, at indførslen

af den fælles valuta alene har øget

samhandlen i eurozonen med 5 – 10

pct. Denne øgede aktivitet drager

Danmark altså ikke direkte fordel af,

og jo flere lande, der med tiden kommer

med i eurozonen, desto større et

vækstcenter vil Danmark komme til at

stå udenfor.

Den danske krone er bundet meget

tæt til euroen i et formaliseret samarbejde.

Det betyder rent praktisk, at

33

More magazines by this user
Similar magazines