Download som PDF - CO-industri

co.industri.dk

Download som PDF - CO-industri

34

Nationalbanken følger trop, hver gang

Den Europæiske Centralbank foretager

en renteændring. Danmark har som

følge af forbeholdet ikke nogen re-

præsentant i Den Europæiske Central-

banks styrelsesråd og kan derfor ikke

være med til at træffe beslutninger på

europæisk niveau. Vi må nøjes med

at kopiere beslutningerne, og vi har

derfor reelt ingen indflydelse på den

pengepolitik, vi selv fører. Desuden vil

en dansk tilslutning til euroen definitivt

fjerne risikoen for fremtidige valutakri-

ser, skabe bedre adgang til det likvide

euro-obligationsmarked, ligesom det

alt andet lige vil gøre Danmark til et

mere attraktivt investeringsmål.

Endelig er de danske ministre og em-

bedsmænd ikke med ved møderne, når

EU’s økonomi- og finansministre mødes

for at diskutere eurosamarbejdet. Også

her står Danmark uden for politisk

indflydelse, og tendensen er klar: Euro-

samarbejdet bliver stadig mere udbyg-

get, mens Danmark bliver stadig mere

isoleret.

UNIONSBORGeRSKABeT

Det tredje danske EU-forbehold vedrører

unionsborgerskabet. Det forbehold er

imidlertid helt uden betydning i dag, for

i Amsterdam-traktaten fra 1997 blev det

direkte præciseret, at unionsborgerska-

bet ikke træder i stedet for det natio-

Alene indførslen af den fælles valuta har øget

samhandlen i eurozonen med 5 – 10 pct.

More magazines by this user
Similar magazines