Download som PDF - CO-industri

co.industri.dk

Download som PDF - CO-industri

3

rede at godkende en FN-sanktioneret

EU-mission uden selv at kunne deltage

i den!

I alt 15 gange har det danske forsvars-

forbehold afholdt Danmark fra at tage

del i fælles beslutninger og operationer.

Samtidig bliver EU-landene stadig mere

bevidste om fordelene ved en fælles

indsats i forhold til EU’s egne naboregio-

ner, og udfordringerne i områder som

Mellemøsten og Afrika er enorme. Men

så længe forsvarsforbeholdet består, er

Danmark forhindret i at deltage i fælles

EU-operationer.

De DANSKe FORBeHOlD SKAl væK

Billedet er i dag ganske klart. Danmark

udelukkes i stigende grad fra vigtige

EU-tiltag på områder, hvor befolkningen

samtidig har høje forventninger til hand-

ling fra EU’s side. Derudover går Dan-

mark hver dag glip af politisk indflydelse

i EU, så længe forbeholdene forhindrer

os i at deltage i EU-samarbejdet på lige

fod med de andre medlemslande. Derfor

mener DI og CO-industri, det er på høje

tid, at Danmark skiller sig af med de fire

forbehold. EU bliver i stigende grad ud-

gangspunktet for vores egen dagligdag,

og EU er i stigende grad udgangspunk-

tet for, at vi som danskere kan gøre en

forskel i verden. Det må vi erkende og

drage konsekvensen af. Forbeholdene

bør derfor afskaffes snarest muligt.

Danmark har siden forsvarsforbeholdene

blev vedtaget i 1993 været udelukket

fra at deltage i en række fredsbevarende

operationer.

More magazines by this user
Similar magazines