27.07.2013 Views

64.årgang nr - Siden med 'knapperne' i den venstre ramme ...

64.årgang nr - Siden med 'knapperne' i den venstre ramme ...

64.årgang nr - Siden med 'knapperne' i den venstre ramme ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Jens Auken brillerede<br />

ved Generali Masters,<br />

hvor han blev <strong>nr</strong>.3 efter<br />

Bocchi og Robson.<br />

Her er <strong>med</strong>aljetagerne<br />

<strong>med</strong> EBL-formand Rona<br />

(se side 5)<br />

I O<strong>den</strong>se har der igen<br />

været undervisningsweekend<br />

for børn og<br />

unge (se side 37)<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

pas pas pas 1♠<br />

pas 2♣ 1 pas 2♥<br />

pas 4♥ a.p.<br />

1. Toronto.<br />

Vest / Ø-V. Par. Dit udspil?<br />

(Se side 54).<br />

Nr. 631 Oktober 2004<br />

<strong>64.årgang</strong> <strong>nr</strong>.1<br />

Inde i bladet:<br />

Nye bridgebøger<br />

Spillere på spil<br />

Generali Masters Individual<br />

Netbridge Cup, slutspil<br />

Klubholdfinale i Slagelse<br />

Junior-EM / Skole-EM<br />

Revideret multi<br />

Af redaktørens dagbog<br />

Nyt om mesterpoint<br />

OKTOBER 2004 1


Quiz<br />

uddrag af indholdet<br />

Nord / Ingen. Par. Du er Syd.<br />

# E K 7 6 3 ¤ K 4 > E K B 5 < 9 5<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

pas pas 1#<br />

pas 2> pas ?<br />

Hvad melder du? (Se side 9)<br />

Øst / Alle. Hold. Du er Vest.<br />

# _ # E D B 10 6 2<br />

¤ E K D 6 ¤ B 9 5 4<br />

> E K D 3 µ >6 2<br />

< K B 7 4 2 < E<br />

Du er i 7¤ <strong>med</strong> >7 ud nordfra. Spilleplan?<br />

(Se side 26 _ drejet 90 grader)<br />

2<br />

Indholdsfortegnelse<br />

Quiz – uddrag af indholdet ............ 2<br />

Kort sagt ......................................... 3<br />

Generali Masters Individual ............ 5<br />

Skole-EM ..................................... 10<br />

Junior-EM ..................................... 16<br />

Tvekampshænder – Vest ............... 20<br />

Netbridge Cup ............................. 22<br />

Lige ud ad bridgelandevejen ........ 27<br />

Set og sket om bord ...................... 36<br />

Klubholdfinale i Slagelse .............. 38<br />

Revideret multi ............................. 40<br />

Korthuset på korthuset .................. 42<br />

Nye bridgebøger .......................... 44<br />

Nyt om mesterpoint ..................... 46<br />

Charles spiller op ......................... 47<br />

Spillere på spil ............................. 48<br />

Tvekampen .................................. 50<br />

Bridgeblanding ............................ 54<br />

Tvekampshænder – Øst ................ 56<br />

Indholdsfortegnelse 63.årgang ..... 58<br />

Bridgehjørnet ............................... 59<br />

Turneringsnyt ............................... 59<br />

DANSK BRIDGE<br />

µ<br />

Syd / Alle _ enkeltmandsturnering <strong>med</strong><br />

paropgørelse _ du sidder Øst:<br />

# 9 6 5 4 3<br />

¤B 7<br />

> E D B 6 4<br />

10 6<br />

< E K 9 8 4<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

1ut<br />

pas 2¤ pas 2#<br />

pas 2ut pas 3ut<br />

pas pas pas<br />

Udspil: ¤3 (fjerdehøjeste).<br />

Syd beder om ¤7 fra bordet, og det er<br />

dig. Overvej dit modspil _ der er 6000$<br />

på spil ... for din makker! (Se side 7)<br />

Øst / Alle. Hold. Du er Vest.<br />

# 6 5 ¤ D B 10 6 > K B 10 9 4 < 8 3<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

pas 2# 1<br />

pas 2ut 2 pas 3><br />

pas<br />

pas<br />

4# pas pas<br />

1. Fem spar og fire i ubekendt minor, spær.<br />

2. Spørger efter minorfarven.<br />

Dit udspil? (Se side 25)<br />

Efter en meldefejl har du forvildet dig i<br />

6< <strong>med</strong>


DANSK BRIDGE<br />

NR.631, OKTOBER 2004, 64.ÅRGANG NR.1<br />

JENS AUKEN fik en flot 3.-plads (og 4000 dollars i præmie)<br />

i Generali Masters i Verona _ en invitationsturnering<br />

for de bedst placerede spillere på <strong>den</strong> internationale mprangliste.<br />

Auken førte feltet an efter de to første sektioner,<br />

men italienske Norberto Bocchi vandt, da han i sidste spil<br />

overhalede englænderen Andrew Robson, der ellers havde<br />

trukket fra i de to sidste sektioner. 52 af ver<strong>den</strong>s bedste og<br />

mest berømte spillere deltog i åben række, og der var 28 i<br />

damerækken, hvor Sabine Auken blev <strong>nr</strong>.7. Jeg fulgte <strong>den</strong><br />

dramatiske afslutning online på internettet. Se side 5.<br />

Møller<br />

Jepsen<br />

KORT SAGT...<br />

NETBRIDGE CUP, DBF’s pokalturnering, er nu klar til slutspillet<br />

<strong>den</strong> 2._3.oktober <strong>med</strong> semifinaler lørdag (H.C.Nielsen_<br />

Team Bridgebutikken og Peter Schaltz_ John Møller Jepsen) _<br />

og finale søndag. Spillestedet er Vingaar<strong>den</strong>, Gl. Højmevej 30 i<br />

O<strong>den</strong>se, og der er gratis adgang for tilskuere (Hans Werge m.fl.<br />

kommenterer i ramaet), men slaget kan følges på internettet,<br />

hvor det transmitteres direkte på internettet. Foromtale og spil<br />

fra kvartfinalerne på side 22.<br />

SWAN GAMES transmitterer, som du også kan se andetsteds,<br />

direkte fra Netbridge Cup (2_3/10), fra EBL’s „Champions<br />

League“ (7_10/10) og fra DM for klubber (16_17/10). Vil du<br />

se <strong>med</strong> _ det er gratis _ bør du i god tid downloade prog<strong>ramme</strong>t.<br />

Klik på SWAN-logoet på www.bridge.dk, følg vejledningen,<br />

eller bed om online hjælp!<br />

CHAMPIONS LEAGUE er ikke bare i fodbold _ nej,<br />

sådan en sag har vi skam også i bridge ... og vi er <strong>med</strong>!<br />

Via Danmarks 9.-plads i åben række ved EM i Malmø<br />

er danmarksmestrene 2003_04, Klaus Adamsens hold,<br />

kvalificeret til „European Bridge Champions Cup“, der<br />

afvikles i Barcelona <strong>den</strong> 7._10.oktober. 12 hold skal<br />

kæmpe om titlen.<br />

☞<br />

OKTOBER 2004 3


NÆSTE NUMMER bliver smidt i din postkasse to-tre dage før<br />

<strong>den</strong> 1.november (annoncefrist <strong>den</strong> 5.oktober). Apropos „smide“,<br />

så læser jeg i Børsens bridgespalte, at „Syd s<strong>med</strong> en hjerter“ og<br />

„Nord s<strong>med</strong> en spar“. Jeg skal måske være <strong>den</strong> sidste til at rette<br />

bager for s<strong>med</strong>, men jeg synes, at Syd lægger en spar, og at Nord<br />

til nød kaster en hjerter. Så holder kortene længere, og vi kan lade<br />

postbudet om at smide <strong>med</strong> DANSK BRIDGE! IL<br />

4<br />

DANSK BRIDGE<br />

JUNIOR- og SKOLE-EM fik du resultatet fra i september.<br />

Jeg har i mellemti<strong>den</strong> modtaget referater fra<br />

Martin Schaltz (junior) og Thomas Sivholm (skole)<br />

_ se side 10 og 16.<br />

OL I ATHEN er overstået, og vi er klar til det rigtige OL i Istanbul! Bridge-OL<br />

har si<strong>den</strong> starten i 1960 været spillet hvert fjerde år og afvikles nu for tolvte gang<br />

i Istanbul, <strong>den</strong> 23/10_6/11. Danmark deltager i både åben række, damerækken<br />

og seniorrækken, og vi stiller desu<strong>den</strong> hold i universitets-VM.<br />

Kofoed<br />

JENS KOFOED har ladet vente på sig, men nu<br />

har tvekampsredaktøren, som det ses af listen i<br />

Nyt om mesterpoint (side 46), scoret 10-taller<br />

nok til en stormestertitel. I Almanakken kunne<br />

man i øvrigt se, at Sven Andresen, Holte, også<br />

kan bryste sig af <strong>den</strong> fornemme titel. Han fik<br />

sin nål overrakt i september _ se side 36.<br />

DM FOR KLUBBER er på spil i Slagelse Bridgecenter <strong>den</strong> 16._17.oktober. De<br />

elleve distriktsvindere skal sammen <strong>med</strong> sidste års danmarksmester kæmpe om<br />

mesterskabet. Profeti: BK Mouton vinder <strong>med</strong> 3 kp foran <strong>nr</strong>.2!? Jo, i 2002 vandt<br />

Mouton DM-finalen <strong>med</strong> 1 kp foran Blakset-Klubberne, i 2003 <strong>med</strong> 2 kp foran<br />

Århus Bridgeklub, så i 2004 ... se side 38.<br />

MARTIN SCHALTZ er en ung mand <strong>med</strong> mange jern i il<strong>den</strong>. Ved<br />

si<strong>den</strong> af alt det andet, han roder sig ud i (fx undervisning af børn og<br />

unge _ se side 37), vil han af og til bidrage <strong>med</strong> artikler om systemer<br />

og konventioner. I dette nummer kan du på side 40 se, hvordan du<br />

kan forbedre jeres multi 2>.<br />

Poulsen<br />

Andresen<br />

JYSK-FYNSK IMP-PAR, der blev afviklet i Bridgehøjborgen,<br />

Vejle, blev vundet af Flemming Poulsen_Jørgen Röhl foran Steen<br />

Winkler_John Møller Jepsen og Johan Hammelev_Nils Mønsted.<br />

Vinderparret var <strong>med</strong> fremme i hele turneringen, gik til tops <strong>med</strong><br />

syv runder igen og holdt skansen bortset fra en enkelt runde.


Flot 3.-plads til Auken<br />

af Ib Lundby – fotos: Panos Gerontopoulos<br />

Der var drama for åben skærm ved afslutningen<br />

af Generali Masters. Auken førte<br />

efter de to første sektioner, men Robson<br />

tog over og lagde luft til resten af feltet.<br />

Det kneb til sidst, men <strong>med</strong> fire spil igen<br />

havde han stadig et forspring, og vi kunne<br />

følge spillene på Bridge Base Online.<br />

Det blev en nedtur for Robson _ se, hvad<br />

ramakommentatoren fortalte om stemningen,<br />

da sidste spil var lagt i mappen:<br />

Robson bliver sid<strong>den</strong>de ved bordet. Han<br />

synes lammet. Han ser ikke glad ud. Han<br />

var helt u<strong>den</strong> indflydelse på det, der skete.<br />

Det er altid frustrerende.<br />

Han siger: „Jeg lå <strong>nr</strong>.1 i to sektioner,<br />

og så i det allersidste spil ...“<br />

Bocchi er netop kommet hen til bordet<br />

for at undskylde over for Andy. Alle kommer<br />

for at udtrykke deres <strong>med</strong>følelse ...<br />

Alt dette stod på, in<strong>den</strong> resultatet blev<br />

offentliggjort, og så kom det ... Robsons<br />

bange anelser holdt stik _ top-10-listen:<br />

1. Norberto Bocchi, Italien ........................................ 56,68<br />

2. Andrew Robson, England ...................................... 56,23<br />

3. Jens Auken, Danmark ............................................ 55,28<br />

4. Antonio Sementa, Italien ....................................... 53,82<br />

5. Hervé Mouiel, Frankrig ......................................... 53,44<br />

6. Steve Hamaoui, Venezuela ..................................... 52,80<br />

7. Bobby Wolff, USA ................................................. 52,41<br />

8. Tor Helness, Norge ................................................ 52,26<br />

9. Alain Levy, Frankrig .............................................. 52,17<br />

10. Zia Mahmood, USA ............................................... 52,15<br />

Lad dramaet og slagsmålet om 1.-pladsen<br />

ligge _ Auken skal ha’ et hurra for en flot<br />

præstation (<strong>med</strong> 4000 dollars i præmie).<br />

Lad os også lige liste over i damerækken,<br />

hvor Sabine Auken hele turneringen var<br />

<strong>med</strong> i toppen og endte som <strong>nr</strong>.7:<br />

1. Tobi Sokolow, USA ............................................... 59,67<br />

2. Benedicte Cronier, Frankrig ................................... 58,13<br />

3. Nicola Smith, England ........................................... 56,58<br />

4. Gloria Ho, Taipee ................................................... 54,84<br />

5. Betty Ann Kennedy, USA ...................................... 54,22<br />

6. Dianna Gordon, Canada ........................................ 54,12<br />

7. Sabine Auken, Tyskland ......................................... 53,40<br />

8. Daniele Gaviard, Frankrig ...................................... 53,09<br />

9. Veronique Bessis, Frankrig .................................... 52,68<br />

10. Catherine Ovidio, Frankrig .................................... 51,03<br />

✁ Klip ud<br />

Bochhi førte kun en enkelt gang ... til sidst!<br />

HILLTOP<br />

BRIDGE<br />

Med efterårets komme er det tid<br />

til de populære bridgeturneringer<br />

på Hotel Hilltop i Skive.<br />

WEEKENDBRIDGE<br />

23. & 24. oktober 2004<br />

***<br />

NYTÅRSBRIDGE 2004 - 2005<br />

Start hhv.: Ons. 29. og torsd. 30. dec. 2004<br />

Festlig Nytårssouper <strong>med</strong> musik, dans m.m.<br />

Afsluttes <strong>med</strong> frokost<br />

søndag 2. jan. 2005.<br />

WEEKENDBRIDGE<br />

19. & 20. februar 2005<br />

Bestilling: HOTEL HILLTOP, Skive<br />

Tu-leder: H.K. Sørensen.<br />

Ring og rekvirer udførligt prisprogram!<br />

Sdr. Boulevard<br />

7800 Skive<br />

Tlf. 97 52 37 11<br />

Fax 97 52 66 37<br />

✁ Klip ud<br />

OKTOBER 2004 5


Den uheldige ekspert<br />

Polakken Krysztof Martens er en fantastisk<br />

spiller. Jeg så ham „løse“ dette problem:<br />

# E K 5 4 3 2 ¤ K 8 > E K < E D B<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

Brogeland Martens<br />

pas 2< 1 pas<br />

2> 2 pas 2# pas<br />

4< 3 pas 4> 4 pas<br />

4¤ 4 pas 4ut 5 pas<br />

5< 6 pas ?<br />

1. Eneste krav.<br />

2. Afmelding/relæ.<br />

3. Splinter (single <strong>med</strong> primær støtte).<br />

4. Cuebid.<br />

5. Roman Key Card.<br />

6. 0 eller 3 esser.<br />

Martens var længe i boksen. Måske prøvede<br />

han at finde ud af, hvad Brogeland<br />

mente <strong>med</strong> 4¤ ... det kunne næsten kun<br />

være et cuebid <strong>med</strong> ¤DB, når han selv sad<br />

<strong>med</strong> kongen, ikke?<br />

6ut blev resultatet _ flot meldt, da makker<br />

sad <strong>med</strong>:<br />

# D 9 8 7 ¤ D B 3 > D 9 6 4 3 < 8<br />

Den gode nyhed var, at kontrakten ikke<br />

kunne skydes ned _ <strong>den</strong> dårlige, at de fleste<br />

af dem, der ikke fandt ud af det og derfor<br />

stod i 6#, fik 13 stik, fordi Syd ikke<br />

fandt hjerterudspillet.<br />

µ<br />

Et sølle honnørpoint<br />

Engelske Tony Forrester blev straffet hårdt<br />

for at tælle et honnørpoint galt (<strong>med</strong> vilje)<br />

i dette spil:<br />

Syd / Alle<br />

# K 2 # E B 10 6<br />

¤ E K B ¤ D 4 3<br />

> B 8 5 4 > E K D 6<br />

< E K 8 4 < B 6<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

Forrester Hamman Mouiel Cornell<br />

pas<br />

2ut pas 7ut! pas<br />

pas<br />

Udspil: ¤2.<br />

pas<br />

Selv om Forrester fandt #D (sad fjerde<br />

nordpå), kunne han kun få 12 stik <strong>med</strong> <strong>den</strong><br />

6<br />

DANSK BRIDGE<br />

aktuelle sits og måtte tage sin minusscore<br />

som en mand.<br />

Som kortene sad, vinder 7> let, og det<br />

er vel ikke utænkeligt, at Øst melder 1>,<br />

hvis Vest åbner <strong>med</strong> 1< _ så er vejen klar<br />

til storeslemmen.<br />

Auken på spil<br />

„Den kan kun vinde <strong>med</strong> åbne kort“, sagde<br />

en kommentator lidt forhastet om Aukens<br />

4#, men kontrakten vandt <strong>med</strong> lukkede.<br />

Vest / Alle<br />

# K 10 8 7<br />

¤E 9<br />

>E<br />

< E K D 10 8 5<br />

# 5 3 # E D 9<br />

¤ K D B 10 7 5 4 ¤ 8 3<br />

> 10 9 2 µ > D B 7 6 5<br />


Robsons endeligt<br />

Du skal have spillet, der fik Robson til at<br />

hænge <strong>med</strong> skuffen _ det allersidste:<br />

Syd / Alle<br />

# 9 6 5 4 3<br />

¤B 7<br />

> E D B 5 4<br />

8 3 2 µ > 10 6<br />

< 10 7 5 < E K 9 8 4<br />

#E D<br />

¤ K D 9 2<br />

>K 9 7<br />

< D B 6 3<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

Robson Del Monte Drumev Chemla<br />

1ut<br />

pas 2¤ pas 2#<br />

pas 2ut pas 3ut<br />

pas pas pas<br />

Udspil: ¤3.<br />

Robson betragter de sørgelige kendsgerninger<br />

¤7 fra bordet. Drumev overvejede _ stak<br />

så <strong>med</strong> ¤E og skiftede til


8<br />

DANSK BRIDGE<br />

Han meldte 2> ...<br />

Skal jeg nu gå efter 6>?<br />

Melde 4> ... nej, så passerer vi 3ut<br />

Aukens pause<br />

Roland Wald kommenterer lejlighedsvis<br />

på BBO. I en pause mellem spillene fredag<br />

havde han dette indlæg på skærmen:<br />

# E K 9 x x ¤ K x > E K B x < x x<br />

Kan I huske <strong>den</strong>ne hånd fra i aftes? Tredje<br />

hånd: pas - pas - 1# - pas, 2> - pas - ?<br />

Jeg kan ganske enkelt ikke forstå, hvordan<br />

man kan gå i boksen i 5 minutter og<br />

så melde 3 kan bane vej for 6>, som i øvrigt<br />

ingen meldte (1# - 1ut, 3ut var standard).<br />

Men flere husker nok Karsten Pedersens<br />

artikel „Må man tænke i bridge?“. Der er<br />

delte meninger om problemet, men ifølge<br />

lovene må man tænke, lige så tosset man<br />

vil, og der er intet uetisk i, at pausen ender<br />

<strong>med</strong> en underlig melding som 3< _ forudsat<br />

at formålet <strong>med</strong> pausen ikke var at signalere<br />

til makker, at 3< ikke just er en bogmelding.<br />

Eller at hensigten <strong>med</strong> pausen<br />

ikke var at narre fjen<strong>den</strong> på glatis.<br />

Der bliver først et problem, hvis makker<br />

udnytter (eller kan tænkes at have udnyttet)<br />

<strong>den</strong> ubeføjede oplysning, han har<br />

fået via pausen. Sådan er lovene, så svaret<br />

til Roland må være: Jo, det er bridge!<br />

Spillet indeholder både en spille- og en<br />

modspilspointe, så lad os se fordelingen:<br />

Skælskør og Omegns Bridgeklub<br />

Solskinsturneringen<br />

Sølv 7/11/04, 9–17.30<br />

Eggeslevmaglehallen, Skælskør<br />

Fuld info: www.bridge.dk/2365<br />

Tlf.: 58196733 / 58194990<br />

e-mail: keyr@mail1.stofanet.dk<br />

Odd Fellow Søsterloge <strong>nr</strong>. 80 ’Iris’


Nord / Ingen<br />

# 10 4<br />

¤D 5 3<br />

> D 9 8 6 4 3 2<br />

7 µ >10<br />

< 10 8 7 2 < K D B 6 4 3<br />

# E K 7 6 3<br />

¤K 4<br />

> E K B 5<br />

pas 3


Skole-EM:<br />

Ved EM i Prag stillede Danmark op i skolerækken<br />

(højst 20 år) <strong>med</strong> fire talentfulde<br />

debutanter på holdet: Dennis Bilde_Emil<br />

Jepsen, Århus, og Lars Tofte_Matias Rohrberg,<br />

København. Forventningerne til holdet<br />

var en placering i bedste halvdel af et<br />

felt <strong>med</strong> 15 deltagende hold, heraf mange<br />

stærke. Forhåndsfavoritterne, de nykårede<br />

ver<strong>den</strong>smestre i skolebridge fra Polen,<br />

skuffede ikke, men vandt i suveræn stil.<br />

10<br />

Lovende skolestart<br />

af Thomas Sivholm – fotos: Børge Jepsen / Leif Knudsen<br />

DANSK BRIDGE<br />

Det danske hold spillede en meget fin turnering<br />

på nær mod de stærke polakker,<br />

hvor det blev til regulære bøllebank. Ellers<br />

spillede vi lige op <strong>med</strong> de øvrige favoritter<br />

og vandt over de mere bløde hold.<br />

Det lignede en <strong>med</strong>alje undervejs, men<br />

efter afklapsningen mod Polen måtte vi<br />

tage til takke <strong>med</strong> 7.-pladsen. Resultatet<br />

var en opfyldelse af målsætningen, og da<br />

det danske hold var det klart yngste i rækken<br />

(14, 15, 16 og 16 år), er det helt sikkert,<br />

at et nyt storhold er på vej. Forventningerne<br />

til næste års EM for skolehold<br />

er allerede meget store.<br />

Sin alder værd i imp<br />

Repræsentanten fra det engelske bridgeforbund<br />

lovede under åbningsceremonien,<br />

at der ville være præmie til alle spillere i<br />

skolerækken, der scorede sin egen alder i<br />

imp. Det skulle vise sig at blive en ret dyr<br />

affære, og det danske hold blandede sig


µ<br />

naturligvis også. Vi skulle kun til 2.runde<br />

mod Israel, før der var gevinst til <strong>den</strong> første<br />

danske junior _ 14-årige Dennis Bilde:<br />

Øst / N-S<br />

# E 4 3 2<br />

¤ K 10 3<br />

> E 9 6 3 2<br />

4 > K B 10 7<br />

< E 9 8 6 5 2<br />

# D B 7 6<br />

¤E B 8<br />

>D 8 5<br />

4.<br />

pas pas<br />

Efter >E gik


12<br />

Bliv topspiller<br />

på en weekend<br />

H.C.Nielsen og Knut Blakset<br />

tilbyder at vise dig vejen<br />

Lørdag <strong>den</strong> 6.november 2004<br />

12.30 Ankomst<br />

13.15–17.45 Parturneringstaktik (konkurrerende<br />

meldeforløb,<br />

loven, mm.)<br />

15.15–15.45 Kaffepause<br />

18.30–20.30 Festmiddag<br />

20.30–24.00 Turnering; edb-givne kort,<br />

opgørelse efter hvert spil<br />

24.00 Natmad<br />

Søndag <strong>den</strong> 7.november 2004<br />

07.30–09.15 Morgenmad<br />

09.30–12.15 Gennemgang af aftenens spil<br />

12.30–13.30 Frokost<br />

13.45–16.00 Spilføring (er du træt af at<br />

spille pænt og nydeligt –<br />

og vil du gerne begynde at<br />

vinde nogle turneringer?)<br />

16.30 Afrejse<br />

Kursussted:<br />

Vejle Idrætshøjskoles Kursuscenter,<br />

Ørnebjergvej 28, 7100 Vejle.<br />

Se også www.vih.dk/kursuscenter<br />

Samlet pris: 1.495,00 pr.deltager.<br />

Kost og logi er inkluderet i prisen.<br />

Øl, vin og vand kan købes.<br />

Tilmeldingsfrist: 22.oktober 2004.<br />

Tilmelding: Vejle Idrætshøjskoles<br />

Kursuscenter, tlf.: 7572 6900<br />

(åben kl.8–16).<br />

Tilmelding er først gæl<strong>den</strong>de, når<br />

kursusgebyret er indbetalt på giro<strong>nr</strong>.<br />

501-9087 (korttype: +01 10 8 7 4 2<br />

< 10 9 6<br />

# 7 # 10 9 6 3<br />

¤ D B 9 5 4 2 ¤ E K 8 3<br />

> E K D 5 3 µ >B 9 6<br />

K.<br />

Matias som skærmtrold


Efter at have trumfet udspillet spillede<br />

Emil hjerter, som gik til ¤8 i øst, og der<br />

kom trumf igen. Emil kneb til <strong>den</strong> blanke<br />

konge og stak spartilbagespillet hjemme<br />

for at trække <strong>den</strong> sidste trumf, og så var<br />

det spil forbi _ 550 til Danmark.<br />

Ved det andet bord meldte hver hånd kun<br />

positivt én gang:<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

Lars Cecilia Matias Sandra<br />

Tofte Rimstedt Rohrberg Rimstedt<br />

pas 3<<br />

4¤ 5< 5¤ pas<br />

pas pas<br />

Udspil: #K.<br />

Hvis Nord efter #K spiller ruder til trumf<br />

hos makker, går kontakten en ned, men da<br />

Lars ikke havde nævnt spor om sin gående<br />

sidefarve, fortsatte Cecilia naturligt nok i<br />

spar, hvilket betød 11 stik til Lars og 650<br />

til Danmark.<br />

15 imp, og så var Emil også på præmielisten.<br />

Lars og Matias mod Tyskland<br />

Dobler-Bilde<br />

Det unge danske hold gik uimponeret til<br />

værks, og specielt Dennis viste god næse<br />

for doblinger allerede i an<strong>den</strong> kamp mod<br />

de senere sølvvindere fra Israel. Med god<br />

fornuft og forståelse for spillet fandt han<br />

to doblinger frem, der reelt afgjorde kampen.<br />

Denne særlige evne gav ham kælenavnet<br />

„Dobler-Bilde“.<br />

☞<br />

Reinholdt Bridge<br />

... sans for oplevelser<br />

8 dejlige dage på *** kurhotel New Skanpol i Polen 5.–12.november<br />

Nyd mortensaften sammen <strong>med</strong> andre hyggelige bridgespillere. Behagelig sejlads<br />

over Østersøen. Pris: Kr. 3350,-<br />

Skyd nytåret ind på *** Hotel New Skanpol i Polen fra 29.december–3.januar.<br />

6 festlige dage på kurhotel New Skanpol inkl. gallamiddag, musik og dans<br />

nytårsaften. Da det er hotellets højsæson, kræves hurtig tilmelding. Pris: Kr. 3745,-<br />

8 eller 14 dage på Tenerife over jul/nytår på luksushotel<br />

Nyd 8 eller 14 dage på dejlige **** Hotel Maritim ved Puerto de la Cruz. Vælg<br />

imellem 18.–25.dec., 25.dec.–1.jan. eller begge uger. Lækker ½-pension samt<br />

gallamiddag i nytårsugen. Pris: Fra kr. 8300,-.<br />

Reinholdt Bridge<br />

Vordingborggade 6D, lejl.12, 2100 Kbh. Ø<br />

Tlf. 4484 6672 – 2099 9854 – 4345 9854<br />

www.reinholdt-bridge.dk<br />

Ta’ på bridgeferie og hyg dig <strong>med</strong> andre bridgespillere. Bliv bedre –<br />

undervisning ved Christian Reinholdt eller andre kyndige instruktører.<br />

Alle rejser er inkl. ½-pension, turnering, undervisning og flotte præmier.<br />

OKTOBER 2004 13


Vi skal her se <strong>den</strong> første dobling:<br />

Øst / Alle<br />

#7 6<br />

¤D 4<br />

> E D 8 6 4 3<br />

10 µ > B 9 7 5 2<br />

< 10 6 3 < E D 2<br />

# E 10 5<br />

¤ E 10 9 5 2<br />

>K<br />

< 9 8 7 5<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

Emil Eliran Dennis Alon<br />

Jepsen Argekasi Bilde Birman<br />

pas pas<br />

pas 1> pas 1¤<br />

pas 2> pas 3ut<br />

pas pas D! pas<br />

pas pas<br />

Udspil: #3.<br />

14<br />

Bridgeklubben<br />

Bellevue<br />

Bellevuehallens mødelokaler,<br />

Vestre Strandallé 170, Risskov<br />

SØLVTURNERING<br />

søndag <strong>den</strong> 14.november<br />

kl.9.00 til ca.17<br />

Turnering i flere rækker. Max 48 par.<br />

Første runde er kvalifikation.<br />

Flotte kurve, vinpræmier,<br />

spurtpræmier samt sølvpoint.<br />

Indskud 170 kr. inkl. frokost, kaffe/te.<br />

Der kan købes øl og vand.<br />

OBS. Der må ikke ryges i lokalet<br />

i spilleperio<strong>den</strong>.<br />

Tilmelding senest 29/10, helst via<br />

hjemmesi<strong>den</strong> (www.bridge.dk/4207),<br />

ellers pr.brev til Jørgen Sand,<br />

Bülowsgade 39, 8000 Århus C<br />

DANSK BRIDGE<br />

Dennis forklarer sin dobleteknik<br />

Da Syd havde benægtet en åbningshånd,<br />

og Nord havde vist minimum, doblede Dennis<br />

meget fornuftigt, fordi han kunne se,<br />

at ruderne sad ubehageligt for spilfører.<br />

Men det skulle vise sig at blive en meget<br />

bedre forretning, end Dennis havde drømt<br />

om.<br />

Sparudspillet blev dykket til tredje gang,<br />

hvorefter spilfører tog >K og spillede klør<br />

til


♠<br />

♦<br />

♣<br />

Tag på bridgeferie i<br />

Vingstedcentret<br />

9. til 17.juli 2005<br />

♥<br />

♣<br />

♥<br />

♠<br />

DANISH BRIDGE<br />

FESTIVAL<br />

DM-finaler: Åben par, mixed par, damepar, veteranpar.<br />

International holdturnering: Danish Open. Tre åbne turneringer dagligt, juniorbridge,<br />

undervisning, bridge/golf og mange andre fritidsfornøjelser.<br />

Information og tilmelding: www.bridgefestival.dk OKTOBER eller 2004 15<br />

Danmarks Bridgeforbund, Asminderødgade 53, 3480 Fre<strong>den</strong>sborg<br />

♦<br />

♣<br />

♠<br />


Junior-EM:<br />

Forventningerne var store, da vi rejste af<br />

sted i samlet flok fra København. Vi var<br />

alle bevidste om, at holdet kunne gå hele<br />

vejen, hvis vi spillede op til vores bedste.<br />

De sidste mange år har Danmark taget<br />

<strong>med</strong>alje eller i hvert fald reddet et hæderligt<br />

resultat hjem, og det var naturligvis<br />

også noget, som virkelig gav os troen på,<br />

at det ville gå godt i Prag.<br />

Trods de store forventninger var målet<br />

dog blot at blive blandt de første fem og<br />

der<strong>med</strong> kvalificere os til næste års VM,<br />

som afholdes i Sydney, Australien.<br />

Holdet: Jonas Houmøller_Sejr Andreas<br />

Jensen, Anne-Sofie og Simon Houlberg,<br />

Kåre Gjaldbæk_Martin Schaltz. Andreas<br />

Marquardsen (kaptajn) og Gregers Bjarnarson<br />

(coach).<br />

Jonas, Kåre og Martin har været af sted<br />

flere gange før og blev derfor anset for at<br />

være <strong>den</strong> mere rutinerede del af holdet.<br />

Anne-Sofie, Simon og Sejr debuterede ved<br />

junior-EM. Dog havde de alle før været af<br />

sted <strong>med</strong> landsholdet i andre turneringer.<br />

Alle tre debutanter har et stort talent og<br />

er gået utroligt meget frem i løbet af det<br />

sidste par år. Anne-Sofie og Simon fik virkelig<br />

sat skub i tingene efter deres tur til<br />

16<br />

DANSK BRIDGE<br />

Højt at flyve ...<br />

af Martin Schaltz – fotos: Leif Jepsen / Børge Knudsen<br />

England <strong>med</strong> skolelandsholdet for 2 år si<strong>den</strong>.<br />

Sejr var ikke <strong>med</strong> i <strong>den</strong> turnering, men<br />

har en enestående fightervilje, som klart<br />

er <strong>med</strong>virkende til <strong>den</strong> fremgang, han har<br />

oplevet de seneste år.<br />

Andreas og Gregers er vant til at være<br />

<strong>med</strong> som spillere på holdet, så det var naturligvis<br />

lidt af en omstilling, de var ude<br />

for. Men begge løste de deres opgave i<br />

rigtig flot stil og til spillernes fulde tilfredshed.<br />

Turneringen<br />

Vi fik en meget tung start på turneringen,<br />

da vi lagde ud <strong>med</strong> et 6-tal imod Rusland.<br />

Vi havde chance for at få revanche for <strong>den</strong><br />

dårlige start allerede næste morgen, hvor<br />

vi skulle møde England. Vi spillede en fin<br />

kamp, men englænderne åndede ikke på<br />

et galt kort, og vi måtte nøjes <strong>med</strong> 11 kp.<br />

Efter <strong>den</strong>ne elendige start var vi placeret<br />

som <strong>nr</strong>.23 af 26, og vi formåede aldrig<br />

rigtigt at komme <strong>med</strong> i turneringen. Vi lå<br />

omkring <strong>nr</strong>.15 det meste af ti<strong>den</strong> og var<br />

ikke på noget tidspunkt i top-11.<br />

Da det ikke er så interessant at gennemgå<br />

turneringen kamp for kamp, vil jeg blot<br />

komme <strong>med</strong> nogle få spil fra Prag.


Lyspunktet mod Israel<br />

Vi slog Israel 24_6. Et spil fra kampen:<br />

Øst / Alle<br />

# K 10 5 4<br />

¤B 7<br />

> D B 6 4<br />

10 5 3 2 µ >9 7<br />

< E K B 9 2 < 10 6 5 4<br />

# E B 9 7 2<br />

¤ 10 9 6 3<br />

>E K 8<br />


µ<br />

Sort uheld<br />

Et meget uheldigt spil fra kampen mod<br />

Østrig, som vi vandt 19_11:<br />

Vest / Alle<br />

# K # E D B 10 5<br />

¤ 2 ¤ E 7 6 5 3<br />

> E K 10 6 4 >B<br />

< E K B 10 4 2 < 8 6<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

Martin<br />

1< pas<br />

Kåre<br />

1# pas<br />

2> pas 2¤ 1 pas<br />

3> pas 4< pas<br />

4> 2 pas 4¤ 2 pas<br />

4# 2 pas 5< pas<br />

5> 2 pas 5# 2 pas<br />

6< pas pas pas<br />

1. Fjerde farve gamekrav.<br />

2. Cuebid.<br />

Udspil: #6.<br />

Jeg stak udspillet hjemme <strong>med</strong> #K. Det<br />

ser umiddelbart fornuftigt ud at spille tre<br />

gange klør, men hvad nu hvis 7<br />

< D 7 5 3


Svenskerne fik da-da<br />

24_6 mod Sverige, tak! Her var det ved at<br />

gå galt, men vi havde fin opdækning:<br />

Vest / Ingen<br />

# D B 4 3<br />

¤ K 9 7 3<br />

> E 10 8 6<br />

9 7 3 µ >K D 2<br />

< K B 8 7 5 < E D 10 9 6 3<br />

# E 10 8 2<br />

¤ E 10 6 5 4<br />

>B 5 4<br />

pas 5¤<br />

D pas pas pas<br />

1. Michaels cue _ oplysningsdobling til major.<br />

Udspil:


Kampen mod Polen<br />

Vi var ret langt nede, men det var sjovt at<br />

møde europamestrene i sidste kamp og få<br />

uafgjort 15_15.<br />

I dette spil forærede Jonas <strong>den</strong> polske<br />

spilfører en indkomst til bordet, men det<br />

var en græsk gave, som spilfører skulle<br />

have nægtet at modtage!<br />

VESTs hænder til Tvekampen<br />

(Østs hænder findes på side 56)<br />

1. V/Ingen. Nord melder klør billigst<br />

muligt.<br />

# E 5 4 ¤ D 9 8 7 2 > E 10 4 < D 10<br />

2. V/Alle.<br />

# E K D 7 4 ¤ _ > B 9 4 < E D B 10 2<br />

3. N/Ø-V. Nord åbner <strong>med</strong> 1#.<br />

# 4 2 ¤ E D B 7 5 3 2 > 10 5 4 < 5<br />

4. Ø/Ingen.<br />

# K D B 10 6 5 ¤ E 9 4 > E 6 < B 6<br />

5. V/Ingen.<br />

# E K D B 8 6 ¤ E 4 > E 6 5 2 < 5<br />

6. Ø/Alle.<br />

# 9 7 5 ¤ B 10 9 6 > D 6 < E 9 5 3<br />

20<br />

Den danske gruppe i Prag – juniorerne og et par <strong>med</strong>følgende veteraner<br />

Nord / Alle<br />

#8<br />

¤ D 9 8 5<br />

> K 8 6 2<br />

7 4 µ > E 10 9<br />

< D 9 4 3 < E B 10 6<br />

# E K B 6 5 3 2<br />

¤6<br />

> D B 5 3<br />

7.<br />

Sejr Jensen i vest startede mod 4# <strong>med</strong><br />

>7, hvor Jonas Houmøller gik op på esset<br />

og returnerede ruder. Spilfører vandt på<br />

bordet <strong>med</strong> >K og kneb i spar. Efter #D<br />

fulgte klør til esset, ruder til trumf og ¤E.<br />

To ned.<br />

Ved det andet bord fik jeg også ruder<br />

ud, men her lagde polakken >9 i. U<strong>den</strong><br />

indkomst til bordet var jeg nu „uheldigvis“<br />

tvunget til at toppe trumffarven og<br />

fældede #D.<br />

DANSK BRIDGE


Jonas i skvishumør<br />

I kampen mod Serbien-Montenegro var<br />

Jonas i skvishumør i dette spil:<br />

Vest / Ø-V<br />

# E D 7 6<br />

¤ E B 8 7<br />

> D 9 7 2<br />

K B 10 8 µ >4 3<br />

< E 10 8 7 < D 9 6 5 4 2<br />

#K 9<br />

¤ K 10 9 6 5 2<br />

>E 6 5<br />

pas 1¤<br />

pas 3¤ 1 pas 3# 2<br />

pas 4< 2 pas 4> 2<br />

pas 4ut 3 pas 5# 4<br />

pas 6¤ pas pas<br />

pas<br />

1. Firkortstøtte, 13_14 hp plus fordeling.<br />

2. Cuebid.<br />

3. Roman Key Card.<br />

4. To esser plus trumf dame.<br />

Udspil: K og fire spar.<br />

Ved det andet bord spillede serberne 4¤<br />

<strong>med</strong> 11 stik efter sparudspil.<br />

Det imponerende spillested<br />

Fie (Anne-Sofie Houlberg) debuterede ved EM<br />

Eftersnak<br />

Alt i alt kan man for Danmarks vedkommende<br />

dele EM op i to. Den ene del består<br />

af syv kampe, hvoraf vi fik 25 i fem<br />

af dem og 24 i to. Den an<strong>den</strong> del er resten,<br />

som enten var middelmådigt eller dårligere.<br />

Desværre alt for ofte det sidste.<br />

Spillestedet lå tæt på vores hotel, og det<br />

var rart for oversidderne at kunne nå hjem<br />

og slappe af, mens de andre var på arbejde!<br />

Resultatmæssigt var det en dårlig oplevelse<br />

at være af sted <strong>den</strong>ne gang, men det skal<br />

dog nævnes, at vi for det meste havde det<br />

rigtig hyggeligt, og alle på holdet er stadig<br />

ved godt mod. En ting er sikkert: Danmark<br />

tager revanche ved næste EM, som<br />

heldigvis allerede er i 2005.<br />

OKTOBER 2004 21


Netbridge Cup:<br />

Før pokalslutspillet<br />

af Ib Lundby<br />

Så har vi resultatet af de fire kvartfinaler<br />

i Netbridge Cup, DBF’s pokalturnering:<br />

Morten Lund Madsen_H.C.Nielsen ....................... 36 _ 125<br />

Thorvald Aagaard_Bridgebutikken (Godtfredsen) .. 31 _ 92<br />

Steffen Bräuner_Peter Schaltz ................................. 53 _ 157<br />

Poul Clemmensen_John Møller Jepsen ................... 82 _ 118<br />

Overraskende store, men ikke sensationelle<br />

sejre i de tre første kampe. De fleste havde<br />

derimod nok ventet sejr til ålborgenserne<br />

i <strong>den</strong> sidste kamp.<br />

Vi er der<strong>med</strong> klar til slutspillet, der bliver<br />

afviklet <strong>den</strong> 2._3.oktober på Vingaar<strong>den</strong>,<br />

Gl.Højmevej 30 i O<strong>den</strong>se. Distrikt Fyn<br />

kunne desværre ikke påtage sig opgaven,<br />

men Bridgeklubben Mouton <strong>med</strong> Thomas<br />

Sivholm i spidsen klarer arrangementet og<br />

har fået lov at låne Vingaar<strong>den</strong>s særdeles<br />

velegnede lokaler.<br />

Tilskuere er velkomne (gratis adgang),<br />

og der spilles <strong>med</strong> rama (bridgebiograf),<br />

hvor Hans Werge m.fl. kommenterer og<br />

underholder. Bor du ikke i nærhe<strong>den</strong>, kan<br />

du alligevel følge kampene direkte. Tænd<br />

din pc, og installer på forhånd SWAN-prog<strong>ramme</strong>t<br />

(hvis det ikke allerede er gjort _<br />

det er gratis) _ klik på SWAN-logoet øverst<br />

på forsi<strong>den</strong> af www.bridge.dk og følg vejledningen.<br />

Jeg har et par spil fra kvartfinalerne. Lad<br />

os cykle en tur over Valby Bakke til Valby<br />

BridgeCenter:<br />

Aagaard_Bridgebutikken<br />

Først et lille meldeproblem. Du åbner <strong>med</strong><br />

1# på disse kort i forhån<strong>den</strong> (alle i zonen):<br />

# E K D 9 7 6 5 ¤ K 8 7 2 > 5 < 9<br />

og sætter dette i sving:<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

1# 2> 2¤ 3><br />

?<br />

Hvad vil du foreslå?<br />

22<br />

DANSK BRIDGE<br />

Peter Lund brugte „naturmeto<strong>den</strong>“ <strong>med</strong> et<br />

es-tjek i 4ut og fandt ud af, at makker kun<br />

havde ét es, altså stop i 5¤ <strong>med</strong> 11 stik.<br />

Ved det andet bord forvildede Mikkel<br />

Nøhr_Mik Kristensen sig efter et meldekiks<br />

i 6¤, der gik en ned.<br />

Makker havde:<br />

# _ ¤ E D B 10 9 4 > 7 6 4 < K B 8 4<br />

Og så var der lige <strong>den</strong>ne her:<br />

Øst / Ingen<br />

#9 5<br />

¤E K 2<br />

> 10 7 6 4<br />

< K 9 5 2<br />

# D B 10 2 # 6<br />

¤ 8 6 5 3 ¤ D B<br />

>K B 2 µ > E D 9 8 5<br />

< D 8 < E 10 7 4 3<br />

# E K 8 7 4 3<br />

¤ 10 9 7 4<br />

>3<br />


VEST NORD ØST SYD<br />

Mikkel Søren Mik Thomas<br />

Nøhr Godtfredsen Kristensen Berg<br />

1> 2#<br />

pas 1 pas D pas<br />

pas pas<br />

1. Kravpas.<br />

Udspil: #D.<br />

2# kunne ikke sættes _ især ikke <strong>med</strong><br />

trumf ud, hvor Syd <strong>med</strong> <strong>den</strong> aktuelle sits<br />

altid kan vinde tre træk.<br />

Udspillet blev taget <strong>med</strong> #K, og ruder<br />

mod bordet tog Vest for at skifte til hjerter.<br />

¤K fældede bon<strong>den</strong>, og da Syd trumfede<br />

ruder og spillede hjerter til ¤E, kom også<br />

¤D frem i lyset.<br />

Berg spillede trumf og lagde sig for otte<br />

stik til 470, hvilket var godt nok, da Håkan<br />

og Ulf Nilsson ved det andet bord havde<br />

scoret 110 for ni stik i 3> på ØV-kortene.<br />

11 imp i butikkens kasseapparat.<br />

Men var det ikke lidt sjusket af Thomas<br />

Berg at give sig for otte stik?<br />

#9<br />

¤2<br />

> 10 7<br />

< K 9 5 2<br />

# B 10 2 # _<br />

¤8 6 ¤_<br />

>K µ >E D 9<br />

< D 8 < E 10 7 4 3<br />

# E 8 7 4<br />

¤ 10 9<br />

>_<br />


Poul Clemmensen_John Møller Jepsen<br />

Du skal se en duel, hvor Krøjgaard-brødrene<br />

krydser klinger:<br />

Syd / Ø-V<br />

# E B 8 7 4<br />

¤K 7<br />

>B 7<br />

< E B 9 5<br />

#K #6 5<br />

¤ D B 9 6 5 3 ¤ E 8<br />

> E K 9 4 µ > D 8 6 5 3 2<br />

< D 2 < 10 8 3<br />

# D 10 9 3 2<br />

¤ 10 4 2<br />

>D<br />

< K 7 6 4<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

Mads K. Graversen Jepsen Clemmensen<br />

Niels K. Brok Caspersen Kj.Thomsen<br />

2#<br />

3¤ 4# pas pas<br />

pas<br />

Udspil: >E.<br />

24<br />

Guld og Sølv i Centret<br />

Centerklubberne byder velkommen<br />

til åbne turneringer om GULDPOINT<br />

Søndag d. 7.nov. kl.10 og<br />

Søndag d. 28.nov. kl.10<br />

Indskud: 160 kr. pr.person<br />

Lækker frokostbuffet: 50 kr.<br />

NB: Begge turneringer: 275 kr.<br />

# ¤ > <<br />

Turnering om SØLVPOINT afholdes<br />

Lørdag d. 30.okt. kl.10<br />

Indskud: 140 kr. pr.person<br />

Lækker frokostbuffet: 50 kr.<br />

Tilmelding og yderligere oplysninger:<br />

Bridgecenter Nordsjælland<br />

Hovedga<strong>den</strong> 2, Birkerød<br />

Tlf. 4581 5384<br />

www.centerbridge.dk<br />

DANSK BRIDGE<br />

Niels tabte til brormand<br />

Samme meldeforløb _ samme indledning:<br />

>E, ¤D til ¤K og ¤E _ hjerter igen til<br />

¤B og >K til trumf. Derpå to omgange<br />

trumf og hjerter til trumf.<br />

Spilfører kendte spar- og hjertersitsen<br />

på de to modspilshænder. Spilforløbet og<br />

det faktum, at 6_4 er mere sandsynlig end<br />

5_5, pegede på, at ruderne sad 6_4. Vest<br />

havde formentlig kun to klør, måske tre.<br />

Mads Krøjgaard var længe i boksen og<br />

mente, at valget stod mellem at spille Vest<br />

for


µ<br />

Øst / Alle<br />

#E K D<br />

¤ K 9 8 5<br />

>D<br />

< E B 9 4 2<br />

#6 5 #8 2<br />

¤ D B 10 6 ¤ E 7 4 3<br />

> K B 10 9 4 >7 5 2<br />

< 8 3 < K D 10 6<br />

# B 10 9 7 4 3<br />

¤2<br />

> E 8 6 3<br />

<br />

pas<br />

pas<br />

4# pas pas<br />

1. Fem spar og fire i ubekendt minor, spær.<br />

2. Spørger efter minorfarven.<br />

Udspil: ?<br />

Ved det andet bord gik det 2# - 4#, hvor<br />

2# var en svag spærreåbning. Naturligvis<br />

startede Vest <strong>med</strong> ¤D, og nu havde Syd<br />

tempo til at få trumfet to ruder på bordet.<br />

Ved junior-EM i Århus i 1993 havde vi<br />

amerikaneren Ron Andersen som ramakommentator:<br />

„Når Vorherre har udstyret<br />

dig <strong>med</strong> D-B-10 i en farve, er det, fordi<br />

du skal spille farven ud!“, påbød han.<br />

Det var ved samme junior-VM, Mathias<br />

Bruun debuterede, men han har sine egne<br />

ideer. Her havde han i stedet „lyttet“ til<br />

meldingerne, og <strong>med</strong> >KB10 femte i nakken<br />

på Syds ruderfarve ... trumf.<br />

Plet! Trumf ud er det eneste, der sætter<br />

4#, hvilket Marlene Kirstan måtte sande,<br />

selvom hun kæmpede <strong>med</strong> næb og især<br />

klør. Hjem på >E og prøve, om ¤E var i<br />

plads. Desværre _ inde på ¤E spillede Øst<br />

ubarmhjertigt trumf igen til bordet.<br />

Nu prøvede Marlene at dykke en klør _<br />

<strong>den</strong> farve kunne da have siddet 3_3, men<br />

her var heller ikke bid, og så var løbet kørt.<br />

KURSUS KURSUS<br />

Efterårskurser i Bridgecenter Nordsjælland<br />

Lørdag <strong>den</strong> 13.november kl.10–17: Fjen<strong>den</strong> melder ind efter 1ut<br />

Stayman og overføringsmeldinger er vigtige redskaber, men hvad gør vi egentlig,<br />

hvis fjen<strong>den</strong> blander sig? Det vigtigste er som altid at have aftalerne i or<strong>den</strong>. Kom og<br />

hør hvordan du kan få dette system på plads.<br />

Spilleteknisk beskæftiger os <strong>med</strong> trumftrækning. Hvornår skal man straks trække<br />

trumf, hvornår skal man vente, og hvornår skal man helt lade være? Et svært, men<br />

også meget interessant emne.<br />

Søndag <strong>den</strong> 14.november kl.10–17: Roman Keycard 1430 og cue-bids<br />

Blackwood er uundværlig, når du skal undersøge slem. 1430-varianten er en klar<br />

forbedring af almindelig Blackwood og Blackwood-Morrow. Kombineret <strong>med</strong> cuebids<br />

(kontrolmeldinger) er man virkelig godt rustet. Skal disse konventioner også <strong>med</strong><br />

på dit meldekort? Et omfattende emne <strong>med</strong> mange forberedte spil, der belyser det hele.<br />

Gebyr pr. kursus: 375 kr., der dækker undervisning, materialer, kaffe/te ad libitum<br />

samt lækker hjemmelavet frokostbuffet. Beløbet betales først ved ankomsten.<br />

NB: Deltag i begge kurser for kun 675 kr.!<br />

Tilmelding og yderligere oplysninger:<br />

Bridgecenter Nordsjælland<br />

Hovedga<strong>den</strong> 2 - Birkerød - Telf. 4581 53 84 - www.centerbridge.dk<br />

OKTOBER 2004 25


Morten Lund Madsen_H.C.Nielsen<br />

H.C. havde hjemmebane (Vejle), men da<br />

flertallet af spillerne på de to hold bor i<br />

Københavnsområdet, var det naturligt at<br />

lade hovedsta<strong>den</strong> agere valplads, og sådan<br />

blev det.<br />

De fleste havde vel københavnerne som<br />

favoritter, men det fremgår ikke af resultatet,<br />

knusende 125_36 til H.C.!<br />

Kampens største udsving var <strong>den</strong>ne 7¤:<br />

Nord / Alle<br />

# E D B 10 6 2<br />

¤ B 9 5 4<br />

>6 2<br />

9 7 4 µ > B 10 8 5<br />

< 10 9 5 < D 8 6 3<br />

#_<br />

¤ E K D 6<br />

> E K D 3<br />

< K B 7 4 2<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

Lars Lund Freddi Morten Lund Jacob<br />

Madsen Brøndum Madsen Røn<br />

1# pas 2<<br />

pas 2# pas 3><br />

pas 3ut pas 6¤<br />

pas 6# pas 6ut<br />

pas 7¤ pas pas<br />

pas<br />

Udspil: >7.<br />

Freddi Brøndum sagde bagefter, at han<br />

ikke helt var <strong>med</strong> på betydningen af 6¤.<br />

Han garderede sig derfor ved at flytte til<br />

6#, idet han gerne ville i 7¤, hvis 6¤ var<br />

naturlig, og ellers stå i 6#.<br />

Syd stak hjemme og lod to gange trumf<br />

fra top afsløre 4_1-sitsen. Nu fulgte hjerter<br />

til ¤9 (Øst lagde først ruder og så spar),<br />

hvorpå #D gik uantastet rundt. Det samme<br />

gjorde #B, så en lille spar blev trumfet<br />

<strong>med</strong> ¤D, hvorpå K<br />

for at tage ¤D. Da


Lige ud ad bridgelandevejen<br />

Mest for<br />

nye spillere<br />

Et trin ad gangen<br />

af Ib Axelsen<br />

Dæk over artiklen, og afdæk én <strong>ramme</strong> ad<br />

gangen. Læg eventuelt kort op.<br />

Du har nok ikke tit været ude for, at modspillerne<br />

kommer <strong>med</strong> en spærremelding.<br />

De gør det naturligvis for at gøre livet surt<br />

for dig og din makker. Derfor skal du regne<br />

<strong>med</strong>, at situationen så er vanskelig, og det<br />

kræver nogen erfaring at håndtere situationen.<br />

Men selv topspillere kan ikke altid<br />

vide, hvad der er det rigtige.<br />

Du har taget <strong>den</strong>ne hånd op som Vest,<br />

og din <strong>venstre</strong> modspiller skal begynde<br />

<strong>med</strong> at melde:<br />

# K B 9 8 7 3 2<br />

¤E 5<br />

>K µ<br />


Hele fordelingen var <strong>den</strong>ne:<br />

Nord / Ø-V<br />

#6<br />

¤D 9<br />

>B 5<br />

< K D B 9 6 5 3 2<br />

# K B 9 8 7 3 2 # E 10<br />

¤ E 5 ¤ 8 6 4 2<br />

>K µ > 10 8 7 6 4 3<br />

D 9 8 4<br />

< K 8 6<br />

2.<br />

< E 9 3<br />

# K B 5 # D 8 7 2<br />

¤B 8 6 ¤D 3<br />

>D 9 > E K 8 7 6 3<br />

< E B 6 5 4<br />

3.<br />

< K<br />

# K D 3 # 7 6 4<br />

¤E 8 4 ¤D 5<br />

>E K B > D 10 9 5 3<br />

< K 9 5 3 < B 7 4<br />

µ<br />

1.<br />

Løsninger<br />

# D 10<br />

¤ E 10 7 2<br />

>E 7 6<br />

< B 5 4 2<br />

# E K 2 # 9 8 7<br />

¤ D 8 3 ¤ K 5 4<br />

> K B 10 3 > D 9 8 4<br />

< K 8 6<br />

# B 6 5 4 3<br />

¤B 9 6<br />

>5 2<br />

< D 10 7<br />

< E 9 3<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

1ut pas 2ut pas<br />

3ut pas pas pas<br />

9 hp er netop nok til en opfordring, og<br />

Vests 16 hp udgør en slags maksimum<br />

(grænseværdier).<br />

Følg hovedreglen om lavt i an<strong>den</strong> hånd,<br />

idet du lægger lavt fra bordet og stikker<br />

Syds bonde <strong>med</strong> damen. Kun på <strong>den</strong> måde<br />

kan du få to hjerterstik, idet din konge nu<br />

sidder bag på esset.<br />

Efter ¤D rejser du dine ruder og kan så<br />

ud over 3 stik i <strong>den</strong> farve tælle 2 i spar og<br />

2 i klør. På et tidspunkt får du dit andet<br />

stik i hjerter: 9 i alt.<br />

Nords udspil var ikke heldigt, men ganske<br />

normalt.


2. # E 9<br />

¤ K 10 7 5 2<br />

> 10 5 4<br />

D 9 µ > E K 8 7 6 3<br />

< E B 6 5 4 < K<br />

# 10 6 4 3<br />

¤E 9 4<br />

>B 2<br />

< D 10 9 3<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

1< pas 1> pas<br />

1ut pas 3ut pas<br />

pas pas<br />

Svaret 1> viser 6 + , og 1ut en jævn 12_14<br />

hånd. Da Vest <strong>med</strong> 4-farve i spar havde<br />

meldt farven frem for 1ut, opgiver Øst at<br />

finde tilpasning i <strong>den</strong> farve, og 5> er for<br />

højt. Altså udgang i sans (<strong>med</strong> 14 hp kan<br />

Øst se mindst 26 hp i alt <strong>med</strong> langfarven i<br />

ruder som et ekstra aktiv).<br />

Igen skal spilfører følge reglen om lavt<br />

i an<strong>den</strong> hånd _ for i det hele taget at sikre<br />

sig et hjerterstik. ¤B er bagstopper!<br />

Hvis du misbruger ¤D i stik 1, bliver<br />

<strong>den</strong> slagtet af Syds es, og <strong>med</strong> ¤9 retur<br />

bliver hån<strong>den</strong>s bonde slagtet af Nords<br />

konge, så N-S løber <strong>med</strong> 5 hjerterstik foru<strong>den</strong><br />

#E: To ned.<br />

Lægger du derimod lavt fra bordet, skal<br />

Syd op på esset, hvis han vil have stikket,<br />

og før eller senere får du et stik i farven.<br />

Når du kommer ind i hjerter, skal du<br />

hurtigst muligt tage 9 stik, for ellers tager<br />

modspillet 4 hjerterstik og #E. Start <strong>med</strong><br />

D 10 9 5 3<br />

< K 9 5 3 < B 7 4<br />

# E B 9 5 2<br />

¤ 10 9 3<br />

>7 4<br />

< 10 6 2<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

2ut pas 3ut pas<br />

pas pas<br />

Vest lover 20_21, og Øst har nok til at prøve<br />

udgang (5-farven er et plus, men selv<br />

u<strong>den</strong> <strong>den</strong> femte ruder bør Øst forsøge 3ut).<br />

Du har kun ét sikkert hjerterstik. Vil du<br />

prøve at få et ekstra stik i farven, er det<br />

her og nu: Sæt ¤D på åbningsudspillet!<br />

Når ¤D holder, kan du tælle 7 stik i alt<br />

i de røde farver _ to i hjerter og fem i ruder,<br />

hvor du har alt af værdi i farven. De<br />

to manglende stik skal du sandsynligvis<br />

lede efter i spar.<br />

Med #E i plads _ foran KD _ kan du få<br />

to stik i farven ved at spille spar to gange<br />

østfra, fra de små mod de store.<br />

Stik 2 er en spar hjem til kongen. Derefter<br />

tager du dine 5 ruderstik, idet du starter<br />

<strong>med</strong> EK (topspil <strong>den</strong> korte hånd) for<br />

så at stikke bon<strong>den</strong> over <strong>med</strong> damen og<br />

fortsætte <strong>med</strong> bordets to sidste kort i farven<br />

(fra Vests hånd lægger du fx to små<br />

klør).<br />

Nok en spar gennem Syd sikrer det andet<br />

stik i <strong>den</strong> farve, dit niende.<br />

Din stikhøst: 2 i spar, 2 i hjerter og 5 i<br />

ruder.<br />

Brugte du ikke ¤D i første stik? Så ville<br />

en mellemhjerter sydfra kræve esset, hvis<br />

spilfører ville have stikket. Under alle omstændigheder<br />

ville ¤D være ugarderet og<br />

derfor blive slagtet af kongen. 3ut ville<br />

styrte i afgrun<strong>den</strong>.<br />

Konklusion: Lavt i an<strong>den</strong> hånd _ men<br />

<strong>med</strong> omtanke.<br />

OKTOBER 2004 29


30<br />

Efterårsmanøvre<br />

af Villy Dam<br />

Dæk over artiklen, og afdæk én <strong>ramme</strong> ad<br />

gangen. Læg eventuelt kort op.<br />

Stormen rusker træernes kroner, så de viljeløst<br />

duknakket giver slip på de gulnede<br />

blade, der kaster sig ud i en hidsig tagfat.<br />

Når vejrguderne er i et sådant lune, er<br />

det måske bedst at blive in<strong>den</strong> døre, og snart<br />

kommer kortene på bordet:<br />

# E B 10 2<br />

¤K 7 3<br />

>E 8 µ<br />

< E B 7 2<br />

Din åbningsmelding?<br />

Du har en jævn 17-point-hånd og lægger<br />

ud <strong>med</strong> en 15_17 sans. Makker går i 2ut.<br />

Din næste melding?<br />

µ<br />

Makker opfordrer til udgang, og da du har<br />

maksimum, takker du ja ved at gå i 3ut.<br />

Nord starter <strong>med</strong> ¤2, og du ser:<br />

# E B 10 2 # K D<br />

¤K 7 3 ¤9 5<br />

>E 8 > K B 10 3<br />

< E B 7 2 < 10 8 6 5 3<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

1ut pas 2ut pas<br />

3ut pas pas pas<br />

Hvor skal manglende stik komme fra?<br />

Du har fire stik i spar, og da ¤K kommer<br />

til i baghån<strong>den</strong>, er <strong>den</strong> et ekstra stik. To<br />

topstik i ruder og et i klør bringer totalen<br />

på otte. Det manglende stik kan komme<br />

fra klør eller ruder.<br />

Syd tager ¤E og returnerer ¤B.<br />

Stikker du?<br />

Fald fra for at bryde fjen<strong>den</strong>s forbindelse.<br />

Tredje omgang hjerter går til din konge.<br />

Hvad lægger du fra bordet?<br />

DANSK BRIDGE<br />

Hvis Nord er startet <strong>med</strong> fem hjerter, kan<br />

du ikke tillade dig at lukke ham ind i klør<br />

eller ruder. Men vælger du at satse på klør,<br />

risikerer du at slippe <strong>den</strong> farlige Nord ind.<br />

Derimod kan du farefrit rejse det manglende<br />

stik i ruder _ hvis du holder fast i<br />

alle bordets ruder. Altså væk <strong>med</strong> en klør.<br />

Hvordan spiller du ruderne?<br />

Tag esset for at knibe over til bon<strong>den</strong>. Lykkes<br />

knibningen, har du opnået dit niende<br />

stik. Taber bon<strong>den</strong> derimod til Syds dame,<br />

har du fået rejst >10, og du er sikker på<br />

kontrakten, <strong>med</strong>mindre Syd helt uventet<br />

skulle sidde <strong>med</strong> spillets to sidste hjerter.<br />

Syd stikker >B <strong>med</strong> >D og spiller klør.<br />

Hvad nu?<br />

Op på K10.<br />

Du har nu taget tre stik i ruder foru<strong>den</strong><br />

et stik i hver af de andre tre farver. Tilbage<br />

er blot at indkassere tre sparstik.<br />

Er der nogen fælde?<br />

Du er nødt til at stikke #D over <strong>med</strong> #E,<br />

så du kan slutte af <strong>med</strong> #B10.<br />

#9 6 5<br />

¤ D 10 8 4 2<br />

>6 5 2<br />

E 8 µ > K B 10 3<br />

< E B 7 2 < 10 8 6 5 3<br />

# 8 7 4 3<br />

¤E B 6<br />

> D 9 7 4<br />


Lige ud ad bridgelandevejen<br />

Mest for<br />

klubspillere<br />

Læg fælder<br />

af Mads Krøjgaard<br />

Bridge er et herligt spil, som ikke kun indeholder<br />

matematik _ spillet udfordrer bl.a.<br />

også fantasi og psykologi. I dag skal vi se<br />

på netop de psykologiske varianter. Er du<br />

i stand til at skabe illusioner for dine modstandere,<br />

er du meget sværere at spille<br />

imod. Som Vest har du følgende udsigt:<br />

#E B 6<br />

# D 10 4<br />

|<br />

Fra hån<strong>den</strong> spilles en lille til #B, der holder<br />

stik. Nu trækkes #E _ hvad gør du?<br />

Du bør lægge #D („vist“ kort fra knibningen)<br />

_ det kan give spilfører et gæt.<br />

Lad os se det fra spilførers stol:<br />

A) # E B 6<br />

# D 10 4 | # 8 7 2<br />

# K 9 5 3<br />

A) er <strong>den</strong> aktuelle fordeling, men dit tilspil<br />

af damen kan meget vel få spilfører<br />

til at spille på <strong>den</strong>ne fordeling:<br />

B) # E B 6<br />

# D 4 | # 10 8 7 2<br />

# K 9 5 3<br />

Nu vil det være vin<strong>den</strong>de spil at knibe efter<br />

10’eren. Men <strong>den</strong> dukker du op <strong>med</strong>,<br />

og tro mig _ nu har du fat i <strong>den</strong> lange ende<br />

i de næste spil.<br />

Du har skabt en illusion _ givet spilfører<br />

et gæt. Endda u<strong>den</strong> at løbe en risiko.<br />

Der er andre situationer, hvor du kan<br />

snøre fjen<strong>den</strong>:<br />

¤7 6<br />

¤ B 5 3 | ¤ E K 8 4 2<br />

¤ D 10 9<br />

I en sanskontrakt, hvor du som Øst har indmeldt<br />

1¤, starter din makker vestfra i det<br />

blinde udspil <strong>med</strong> en lille hjerter.<br />

Normalt stikker man <strong>med</strong> <strong>den</strong> laveste af<br />

to naboer _ og stikker du <strong>med</strong> ¤K og spiller<br />

en lille igen, er det let for spilfører at<br />

gætte hjertersituationen. Stikker du derimod<br />

<strong>med</strong> esset, kan det være, at spilfører<br />

tror på <strong>den</strong>ne fordeling:<br />

¤7 6<br />

¤ K 5 3 | ¤ E B 8 4 2<br />

¤ D 10 9<br />

Nu indvender du måske, at <strong>den</strong> var du som<br />

spilfører aldrig hoppet på, men jeg tror dig<br />

ikke helt! Indmeldinger på ettrinnet kan<br />

sagtens være så „tynde“ som EB842, og<br />

det er ikke altid, at man har styrke/mulighed<br />

for at støtte <strong>med</strong> K53 _ så sidstnævnte<br />

fordeling er absolut en mulighed.<br />

Som spilfører har du også mange psykologiske<br />

varianter _ fx behøver man jo<br />

ikke altid lægge sit mindste kort til modpartens<br />

stik (i situationen ovenfor kunne<br />

10’eren i stik 1 måske få Øst til at være<br />

bange for at foretage underspilningen, som<br />

giver det ubehagelige gæt). ☞<br />

OKTOBER 2004 31


En an<strong>den</strong> typisk situation:<br />

Syd / Alle<br />

# D 9 8 6<br />

¤B 7 3<br />

>E 6 2<br />

B 10 9 4 µ > 8 7 5 3<br />

< 10 4 < 9 8 6 3 2<br />

# E K B 10 7 2<br />

¤D 5<br />

>K D<br />

pas 6#<br />

pas pas pas<br />

Udspil: ¤E.<br />

Ikke noget forfinet meldeforløb, og det<br />

ser nu heller ikke godt ud, da Vest starter<br />

<strong>med</strong> ¤E. Men spilfører ryster ikke opgivende<br />

på hovedet (det bør man i øvrigt aldrig<br />

gøre) _ han lægger ¤D.<br />

Er det et ærligt kort, altså en singleton,<br />

vil ¤B give afkast til en eventuel rudertaber,<br />

hvis Vest fortsætter <strong>med</strong> ¤K. Det er<br />

ikke umuligt, at tilspillet af ¤D får Vest til<br />

at skifte farve _ typisk til >B. Det ville<br />

være korrekt spil, hvis spilfører i stedet<br />

havde haft:<br />

# E K B 10 7 2<br />

¤D<br />

>K 5 3<br />

5 4<br />

< 10 3 2<br />

µ<br />

# E D B 10 9 8 7<br />

¤_<br />

> E K 8 7 6<br />

5 4<br />

< 10 3 2<br />

# 5 3 # 6 4 2<br />

¤ B 9 2 ¤ D 10 3<br />

>B 7 3 µ > D 10 9<br />

< K B 8 7 6 < D 9 5 4<br />

# E D B 10 9 8 7<br />

¤_<br />

> E K 10 6 2<br />


Forsinket kald – et signal i tide?<br />

af Frederik Bjerregaard<br />

Her skal du have en simpel løsning på det<br />

klassiske modspilsproblem „skal jeg spille<br />

makkers farve igen, eller skal jeg skifte<br />

farve?“<br />

Problemerne først.<br />

Problem A<br />

Jeg sad Syd, og fjen<strong>den</strong> meldte 1ut - 3ut.<br />

Min kære makker servede nordfra <strong>med</strong> #4,<br />

og Øst lagde bordet ned:<br />

Udspil: #4.<br />

#7 5<br />

¤8 6 5<br />

µ > K 10 9 6 5<br />

E 4<br />

< 10 9 5 2<br />

Spilfører bad om #5 fra bordet, jeg stak<br />

<strong>med</strong> #B, og spilfører <strong>med</strong> #D. Han spillede<br />

derefter >B. Efter et frafald stak jeg<br />

an<strong>den</strong> gang <strong>med</strong> >E og returnerede #9,<br />

som spilfører tog <strong>med</strong> esset.<br />

I baggrun<strong>den</strong> spillede radioen sagte,<br />

men ret passende, Rugsted & Kreuzfeldts<br />

„Jeg ved det godt, men det er for sent nu“,<br />

alt imens jeg kunne ærgre mig over mine<br />

gerninger:<br />

Syd / Ingen<br />

# K 10 6 4 2<br />

¤ E D 10 4<br />

>8 3<br />

D B 8 2 µ > K 10 9 6 5<br />

< K 8 7 3 < E D B<br />

#B 9 3<br />

¤ B 9 7 2<br />

>E 4<br />

< 10 9 5 2<br />

Inde på >E ville et hjerterskift have sat<br />

3ut (fire hjerterstik + >E). Jeg fandt det<br />

helt normalt at returnere makkers farve,<br />

men da jeg senere viste spillet til andre,<br />

hævdede flere af dem (måske lidt i bagklogskabens<br />

klare lys), at de selvfølgelig<br />

ville have skiftet til hjerter.<br />

Helt korrekt i det aktuelle spil, men hvad<br />

nu hvis fordelingen havde været en smule<br />

anderledes?<br />

Vi bytter lidt rundt på honnørkortene i<br />

major, og frem kommer en næsten i<strong>den</strong>tisk<br />

fordeling:<br />

# E 10 6 4 2<br />

¤ K D 4 3<br />

>7 3<br />

D B 8 2 µ > K 10 9 6 5<br />

< K 8 7 3 < E D B<br />

#B 9 3<br />

¤ B 9 7 2<br />

>E 4<br />

< 10 9 5 2<br />

Igen kommer #4 ud til #B og #D, og jeg<br />

kommer ind på >E. Hvis jeg skifter til<br />

hjerter <strong>med</strong> <strong>den</strong>ne fordeling, vil makker<br />

nok udbede sig en rigtig god forklaring<br />

på, hvorfor jeg ikke spillede hans farve<br />

igen!<br />

Hvordan skal man dog kunne vide, hvad<br />

ens makker ønsker?<br />

Problem B<br />

I det andet problem skulle jeg selv spille<br />

ud. Fjen<strong>den</strong> meldte igen 1ut - 3ut, og jeg<br />

skulle finde det rigtige kort fra<br />

# 8 6 3 ¤ E 10 6 3 2 > 9 4 < E 7 6<br />

„Fjerdehøjeste i længste farve,“ tænkte<br />

jeg, så fat i ¤3, og ned kom bordet <strong>med</strong>:<br />

# B 7 4 ¤ 9 5 > E B 7 2 < K D B 3<br />

¤5 fra bordet, og makkers bonde stak spilfører<br />

<strong>med</strong> ¤K. Han skiftede til klør, og jeg<br />

kom ind på esset i tredje omgang.<br />

Nu var der to omtrent lige gode planer.<br />

Hvis makker havde ¤D, skulle jeg bare<br />

spille hjerter igen, da vi så kunne indkassere<br />

fire hjerterstik samt


var spilfører, som havde ¤D, ville det være<br />

skidt at spille hjerter igen, for da ville jeg<br />

forære spilfører et stik, som han aldrig selv<br />

kunne have rejst. I så fald skulle jeg have<br />

makker ind for at spille hjerter igennem<br />

spilfører. Så hvor var ¤D henne?<br />

Du skal få lov til at gætte, men husk at<br />

du kun har et forsøg! Jeg gættede naturligvis<br />

forkert, og alle de bridgespillere,<br />

som jeg indviede i mine fortrædeligheder,<br />

viste ingen tegn på <strong>med</strong>følelse. De havde<br />

„naturligvis“ gjort det andet _ det rigtige.<br />

Men det kunne jeg ikke bruge til noget.<br />

Eneste trøst var, at regnskabet viste, at de<br />

fleste andre havde gjort præcis det samme<br />

som jeg.<br />

Løsningen: Forsinket kald<br />

Den gode løsning kom dumpende flere år<br />

senere. Efter en situation, der lignede ovenstående<br />

meget, fortalte min <strong>den</strong>gang nye<br />

makker, at dette problem kunne løses ganske<br />

let! Han indviede mig i „Smith signal“,<br />

for i England var problemet blevet løst af<br />

I.G.Smith allerede i 1963.<br />

Signalet skal helst afgives i andet stik, da<br />

man risikerer at komme ind meget hurtigt<br />

og skal træffe en afgørelse.<br />

Men hvad er det sædvanligvis, der sker i<br />

stik 2? Under normale omstændigheder<br />

går spilfører i gang <strong>med</strong> sin langfarve, og<br />

vi lægger typisk vores kort nedefra eller<br />

måske endda i tilfældig rækkefølge for<br />

ikke at hjælpe spilfører.<br />

Vi har således en „fri farve“ _ vi kan<br />

nemlig bruge spilførers farve til at kalde/<br />

afvise i udspilsfarven. Deraf navnet „forsinket<br />

kald“. Om du benytter almindeligt<br />

eller omvendt kald er ligegyldigt, men vi<br />

går her ud fra, at du kalder <strong>med</strong> små kort<br />

(= omvendt kald).<br />

Vi kan herefter løse det første problem<br />

(hvor tilspiller kommer ind) således;<br />

Udspiller-1 Udspiller-2 Tilspiller<br />

# K 10 6 4 2 # E 10 6 4 2 # B 9 3<br />

¤ E D 10 4 ¤ K D 4 3 ¤ B 9 7 2<br />

> 8 3 > 8 3 > E 4<br />

< 6 4 < 6 4 < 10 9 5 2<br />

34<br />

DANSK BRIDGE<br />

I begge situationer spilles #4 ud til #B<br />

og spilførers dame. Når han går i gang <strong>med</strong><br />

ruderfarven, lægger udspiller-1 sin største<br />

ruder (>8) som en afvisning af udspilsfarven.<br />

Derfor skifter tilspiller til hjerter.<br />

Udspiller-2 lægger derimod sin mindste<br />

(>3) som et kald til udspilsfarven, og derfor<br />

returnerer tilspilleren spar. På <strong>den</strong>ne<br />

måde kan udspiller vejlede sin makker, om<br />

han nu skal fortsætte i udspilsfarven eller<br />

skifte farve.<br />

Det andet problem løser vi på en tilsvarende<br />

måde:<br />

Udspiller Tilspiller-1 Tilspiller-2<br />

# 8 6 3 # E 9 7 5 2 # D 9 7 5 2<br />

¤ E 10 6 3 2 ¤ B 8 4 ¤ D B 4<br />

> 9 4 > 6 3 > 6 3<br />

< E 7 6 < 9 5 3 < 9 5 3<br />

Der spilles ¤3 ud til ¤B og spilførers ¤K.<br />

Når udspilleren kommer ind på


Spil bridge på din pc<br />

<strong>med</strong> DaBriSofts cd<br />

Nyhed! Bridgevejen2 Nyhed!<br />

Med Villy Dam ved hån<strong>den</strong> fortages en grundig repetition af både melde- og<br />

spilleteori: 165 nye spil, nye indfald. Du kommer helt ud i krogene. Alt er på<br />

dansk. Først melder du og korrigeres ved fejl, herefter spiller du og får<br />

efterfølgende gode råd <strong>med</strong> på vejen. En spæn<strong>den</strong>de kombination af<br />

undervisning og turnering <strong>med</strong> flot grafik. Sværhedsgra<strong>den</strong> er hævet en anelse<br />

i forhold til Bridgevejen 1–2.<br />

Tidligere er udkommet efter samme recept:<br />

Bridgevejen 1<br />

Anbefales til begyndere og klubspillere <strong>med</strong> behov for genopfriskning af<br />

grundlæggende melde- og spilleteknikker. Sværhedsgrad: Let. Udarbejdet i<br />

samarbejde <strong>med</strong> Villy Dam.<br />

Bridgevejen 1–2<br />

Anbefales til nybegyndere og klubspillere <strong>med</strong> behov for genopfriskning af<br />

grundlæggende melde- og spilleteknikker. Sværhedsgrad: Let /Middel.<br />

Bridgevejen 3<br />

Anbefales til klubspillere <strong>med</strong> nogle års erfaring. Sværhedsgrad: Middel.<br />

Bridgevejen 4<br />

Anbefales til erfarne klubspillere. Sværhedsgrad: Middel/Svær. Udarbejdet i<br />

samarbejde <strong>med</strong> Villy Dam.<br />

Målgruppen for det enkelte program er spillere, der har gennemgået eller er i gang<br />

<strong>med</strong> <strong>den</strong>/de pågæl<strong>den</strong>de bøger. Andre cd’er: Spilføring i sans, Spilføring i trumf,<br />

Spilføring - let, Spilføring - middel, Spilføring - svær, Modspil - let, Modspil - middel.<br />

Priser: Cd’er til Bridgevejen 350 kr. pr.stk. Øvrige cd’er: 300 kr. pr.stk.<br />

Gratis demoversion kan downloades fra www.bridge.dk/forlaget<br />

Danmarks Bridgeforbunds Forlag<br />

Asminderødgade 53, 3480 Fre<strong>den</strong>sborg<br />

Tlf. 4847 5213 E-mail: forlag@bridge.dk<br />

OKTOBER 2004 35


36<br />

Set og sket om bord<br />

Har du et godt foto <strong>med</strong> en (helst) aktuel historie, så send<br />

det til DANSK BRIDGE til <strong>den</strong>ne rubrik. Hvert offentliggjort<br />

indlæg honoreres <strong>med</strong> en god dansk bridgebog. IL.<br />

Den store mester kom<br />

I al stilhed gik Sven Andresen fra Holte<br />

Bridgeklub og Bettina Kalkerups Bridgeklub<br />

i slutningen af maj hen og scorede<br />

de mesterpoint, han manglede til en<br />

stormestertitel, så han i fortegnelsen i <strong>den</strong><br />

nye almanak blev rykket op i „det fine selskab“.<br />

Som generalsekretær Kristen Klausen<br />

sagde, da han i september var på besøg i<br />

Holte Bridgeklub for at overrække <strong>den</strong> nye<br />

nål til Sven:<br />

„Du har udvist stor flid gennem mange<br />

år _ og stor dygtighed ligeledes gennem<br />

mange år. Du har vundet DM for veteranpar,<br />

mange pokalsejre og flotte sejre i <strong>den</strong><br />

sjællandske mellemrække og i distriktets<br />

turneringer. Medlemmerne her i klubben<br />

har givet dig mange point på vej til titlen,<br />

og det er du sikkert taknemmelig for.<br />

På trods af alle de point, Sven har nappet<br />

fra jer, skulle vi så ikke give ham en<br />

hånd?“<br />

Klapsalver!<br />

Ib Lundby<br />

DANSK BRIDGE<br />

Idrætsfestival i Silkeborg<br />

I starten af september var 900 elever fra<br />

6.klasse troppet op til Dansk Skoleidræts<br />

festival i Silkeborg, og valget en af dagene<br />

stod mellem 19 idrætsgrene, blandt dem<br />

bridge.<br />

Det betød, at Danmarks Bridgeforbund<br />

skulle påtage sig at give hhv. 45 og 56 elever<br />

en bridgeoplevelse på 2½ time.<br />

H.K.Sørensen og undertegnede stod for<br />

undervisningen, mens de lokale kræfter,<br />

Anni og John Gissel samt Mary og Peter<br />

Vestergaard, var uundværlige hjælpelærere.<br />

Reglerne blev demonstreret via et spil<br />

<strong>med</strong> eleverne som tilskuere, og så var det<br />

ellers om at komme i gang <strong>med</strong> at melde<br />

efter fornemmelsen på „gode“ eller „dårlige“<br />

kort. Snart fik eleverne tilbudt et<br />

ekstra våben, strafdoblingen. Efter nogle<br />

øvespil gik vi over til en lille turnering <strong>med</strong><br />

opgørelse ud fra totalpoint.<br />

Manges øjne lyste af koncentreret fordybelse,<br />

men der var også nogle, som spillet<br />

gik hen over hovedet på. Måtte vi have<br />

sået et frø, der kan spire.<br />

Villy Dam


Hvert år arrangerer <strong>den</strong> lokale roklub en<br />

dragebådsregatta, hvor firmaer kan leje en<br />

dragebåd og deltage i kaproning over 500<br />

m. Arrangementet trækker ca. 4000 tilskuere,<br />

og da afviklingen finder sted kun 300<br />

m fra vore spillelokaler, ligger en propaganda<br />

af bridgespillet lige til højrebenet.<br />

Vi var 11 bridgespillere, der drog til søs<br />

og trak det store læs. Vi var naturligvis ens<br />

klædt på, og vi roede (næsten) lige så hurtigt<br />

som de andre.<br />

Imellem løbene var der tid til at sætte<br />

de mange besøgende ind i bridgens ver<strong>den</strong>.<br />

Vi opstillede nemlig en pavillon <strong>med</strong><br />

tre bridgeborde, meldekasser og lagte kort.<br />

Bor<strong>den</strong>e var besat hele dagen _ enten <strong>med</strong><br />

egne <strong>med</strong>lemmer eller <strong>med</strong> de besøgende,<br />

som vi trak ind i løvens hule.<br />

Efter roningens afslutning var der fællesspisning<br />

<strong>med</strong> pårørende _ men I får ikke<br />

noget referat derfra.<br />

Medio september starter vi op på <strong>den</strong><br />

nye undervisningssæson, og vi er naturligvis<br />

spændte på, om propagandaen har<br />

virket efter hensigten.<br />

Vor deltagelse har fået økonomisk tilskud<br />

fra DBF’s „Projektpuljen“, og vi glæder<br />

os til at bringe <strong>den</strong> endelige status på<br />

arrangementet.<br />

Klubben, Næstved<br />

Steen Løvgreen<br />

Sejles kontrakten hjem?<br />

Undervisningsweekend i O<strong>den</strong>se<br />

Isabelle var mellem de omkring 60 børn<br />

og unge, der i weeken<strong>den</strong> <strong>den</strong> 18._19.september<br />

tog imod tilbuddet om gratis undervisning<br />

for vor<strong>den</strong>de bridgespillere.<br />

Lørdag kørte jeg forbi O<strong>den</strong>se Bridgecenter,<br />

hvor indgangen var blokeret af et<br />

bjerg af rygsække, liggeunderlag og soveposer.<br />

En snes juniorer <strong>med</strong> Martin Schaltz<br />

og Kåre Gjaldbæk i spidsen var travlt optaget<br />

af at undervise og hjælpe de unge,<br />

og der var en stemning og et humør ved<br />

bor<strong>den</strong>e, så det var en sand fornøjelse.<br />

I har fat i <strong>den</strong> rigtige ende. Nu gælder<br />

det om at fastholde de unges interesse.<br />

Ib Lundby<br />

OKTOBER 2004 37


DM for klubber:<br />

Klubholdfinale i Slagelse<br />

af Ib Lundby – foto: Charles<br />

µ<br />

Den 16_17/10 afvikles finalen om DM for<br />

klubber i Slagelse Bridgecenter. Fra distrikterne<br />

møder 11 hold plus et ekstra fra Fyn,<br />

idet sidste års DM-vinder, BK Mouton, på<br />

forhånd har billet til finalen.<br />

Jeg har et par spil fra distriktsfinalerne<br />

_ først et fra Østsjælland, hvor Rødovre<br />

Bridgeklub besatte de to første pladser.<br />

Vest / Alle<br />

#6 5 3<br />

¤ K 10 3<br />

> D 9 5 4 3<br />

10 8 >K B 2<br />

< 9 4 3<br />

# E 10 9<br />

¤E D 7<br />

>E 7 6<br />

< B 7 6 5<br />

< E 10 8 2<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

pas<br />

Peter<br />

Jacobsen<br />

pas pas<br />

Ivan<br />

Abel<br />

1ut 1<br />

pas 2< 2 pas 3< 3<br />

pas<br />

pas<br />

3ut pas pas<br />

1. 12_15 hp, evt. femfarve i major.<br />

2. Spørgsmål efter major.<br />

3. 14_15 hp, ingen major.<br />

Udspil: #K.<br />

38<br />

SPILLEKORT<br />

Repræsentant for Danmark:<br />

ERIK W BRUUN<br />

Østerbrogade 45<br />

2100 København Ø<br />

DANSK BRIDGE<br />

3ut vandt kun ved et enkelt bord_ jeg ved<br />

ikke hvordan.<br />

Aktuelt kom #K ud, og Syd stak tredje<br />

gang. Han spillede nu>E og ville have haft<br />

vinderchancer <strong>med</strong> kongen blank vestpå<br />

(man fanger Øst i en skvis), men her betød<br />

ruder igen sydfra en bet <strong>med</strong> <strong>den</strong> aktuelle<br />

sits.<br />

Syd er nødt til at dykke <strong>den</strong> udspillede<br />

#K for at bryde forbindelsen for Øst-Vest,<br />

og kommer der nu spar igen, vinder Syd<br />

ved hjælp af intrafinessen!?<br />

Det var brasilianeren Gabriel Chagas,<br />

der for nogle år si<strong>den</strong> beskrev <strong>den</strong>ne spillemåde<br />

i et „Bols-tip“. Han viste en farve,<br />

der var fordelt således:<br />

¤ D 8 5 3<br />

¤ B 7 | ¤ K 10 4<br />

¤ E 9 6 2<br />

U<strong>den</strong> at vide noget om modpartens kort<br />

vil man nok trække ¤E og fortsætte <strong>med</strong><br />

hjerter til damen, idet man spiller på ¤K<br />

an<strong>den</strong> eller tredje hos Vest.<br />

Men ved man, at Øst har ¤K, og er der<br />

samtidig odds for, at det er ham, der har<br />

tre hjerter, er der brug for intrafinessen.<br />

Spil ¤2 til ¤8, der taber til ¤10. Næste<br />

gang spilles ¤D fra bordet, så ¤B scoopes<br />

ud, samtidig <strong>med</strong> at ¤K knibes.<br />

Tilbage til Abels bord. Tror man ikke på<br />

>K blank, er man nødt til at spille på, at<br />

Øst har dette kort _ ellers kommer Vest jo<br />

ind til sine spar. Intrafinessen!<br />

Stik an<strong>den</strong> eller tredje sparrunde og spil<br />

en lille ruder til >9 (det nytter ikke Vest at<br />

gå for <strong>med</strong> >10). Øst kommer ind på >B,<br />

og næste gang du er på bordet i klør eller<br />

hjerter, spilles >D, der trævler farven op.<br />

Men ... Vest kan sætte kontrakten <strong>med</strong><br />

magt ved at skifte til klør i andet stik (evt.


tredje, hvis Syd falder fra to gange). Det<br />

fjerner en af de indkomster, Syd skal bruge<br />

til bordet _ én for at spille >D og en for at<br />

komme over til ruderne bagefter.<br />

Men, men ... det forudsætter, at Øst har<br />

en vågen makker. Syd vil nemlig nu prøve<br />

at skabe en ekstra indkomst på bordet ved<br />

at spille ¤7 hjemmefra og knibe <strong>med</strong> bordets<br />

tier, og her skal Vest gå imellem <strong>med</strong><br />

¤B for at ødelægge <strong>den</strong>ne plan.<br />

Sjovt puslespil!<br />

Svendborg Bridgeklub var meget tæt på<br />

at løbe <strong>med</strong> de fynske guld<strong>med</strong>aljer, men<br />

måtte nøjes <strong>med</strong> at ende a point <strong>med</strong> BK<br />

Mouton og se sig henvist til 2.-pladsen pga.<br />

nederlag i <strong>den</strong> indbyrdes kamp.<br />

I dette spil er et par svendborgensere i<br />

aktion:<br />

Øst / Alle<br />

# E 9 3 2<br />

¤K 4<br />

> 10 4<br />

< E K 9 7 2<br />

#D 6 #K 7<br />

¤ 7 6 3 ¤ E D 10 2<br />

>B 7 5 µ > E 9 8 6 2<br />

< B 8 5 4 3 < D 6<br />

# B 10 8 5 4<br />

¤ B 9 8 5<br />

>K D 3<br />

pas<br />

pas 2< pas 2#<br />

pas 3# pas 4#<br />

pas pas pas<br />

Udspil: >B.<br />

Per Nielsen gav Øst chancen til at afblokere<br />

Kontrakten sættes <strong>med</strong> magt, hvis Vest finder<br />

hjerterudspillet, men det er ikke til at<br />

få øje på ved bordet.<br />

Aktuelt gik udspillet rundt til >K, og<br />

nu vinder Syd ved at knibe i spar eller rejse<br />

en ruder til hjerterafkast. Øst kommer ind<br />

og kan ikke genere kontrakten. Han fik<br />

dog en chance, da Syd i stedet spillede spar<br />

til esset _ ned <strong>med</strong> kongen! Nej, Øst lagde<br />

lavt, og så kunne Syd fortsætte <strong>med</strong> spar<br />

til #K og tage sine ti stik.<br />

Ved det andet bord åbnede Øst <strong>med</strong> 1ut,<br />

der blev passet rundt.<br />

KROMANNS BRIDGEREJSER<br />

♣<br />

Mortensaften 5–7/11 på Den gamle Kro i Gram <strong>med</strong> halvpension og mortensand ......... 1350 kr.<br />

Jul/Nytår på Tenerife, afgang 21 og 28/12 fra Billund og Kastrup – en eller to uger.<br />

Lejlighedshotel i centrum af Puerto de la Cruz. Inkl. jule-/nytårsmiddage. Pris fra ...... 5375 kr.<br />

Costa del Sol til vinter? Åbne huse fra 15/10. Nærmere oplys. 4075 7693 el. 0034 6548 65158<br />

Kromann, Ø. Hjermvej 11, 7560 Hjerm. Tlf/fax 9746 4143, e-mail: liddy@c.dk<br />

OKTOBER 2004 39


Konventions-hjørnet:<br />

Revideret multi<br />

af Martin Schaltz<br />

Vi kender <strong>den</strong> alle sammen: 2>-åbningen,<br />

som vi kalder „multi“.<br />

Der er rigtig mange spillere herhjemme,<br />

som spiller <strong>med</strong> multi. Problemet er bare,<br />

at man tager det for givet, at makker har<br />

samme opfattelse af de situationer, der kan<br />

opstå efter en multiåbning. Desu<strong>den</strong> er der<br />

også mange, der finder, at „Plauken“ er<br />

det eneste rigtige svarsystem. De fleste<br />

bruger det i hvert fald.<br />

I <strong>den</strong>ne artikel vil jeg komme ind på<br />

nogle af de ting, som oftest går galt, når<br />

man spiller multi. Desu<strong>den</strong> vil jeg stille et<br />

par forslag til forbedringer af åbningen.<br />

Svarer har femfarve i major<br />

Din makker åbner alene u.z. <strong>med</strong> multi,<br />

og du sidder <strong>med</strong><br />

# E ¤ K B 10 x x > E x x < E K x x<br />

Hvad melder du?<br />

Problemet er, at du aldrig kan vise din femfarve<br />

i hjerter, hvis du spiller Plauken.<br />

Forestil dig, at du melder 2ut, og makker<br />

melder 3¤ (minimum <strong>med</strong> spar). Hvad<br />

melder du så?<br />

Det bliver et gæt. Nogle har aftalt, at man<br />

ikke må have tre kort i <strong>den</strong> an<strong>den</strong> major<br />

til en multi, og i så fald vil det være meget<br />

fair at skyde på 3ut. Problemet <strong>med</strong> <strong>den</strong>ne<br />

aftale er, at der er mange hænder, hvor vi<br />

så er nødt til at passe i stedet for at åbne<br />

<strong>med</strong> 2>. Det er en passiv måde at melde<br />

på, som giver modparten meldero.<br />

40<br />

DANSK BRIDGE<br />

Lad tu-lederen<br />

om at ordne<br />

paragrafferne<br />

Løsning: En simpel løsning ville være at<br />

ændre Plauken, så 3< viser hjerter og 3><br />

spar (både <strong>med</strong> min. og max.). Herefter<br />

kan svarer melde 3 i major som inviterende<br />

(både i åbners og egen farve).<br />

Dvs. at meldingerne <strong>med</strong> ovenstående<br />

hånd burde gå:<br />

2> - 2ut, 3> - 3¤<br />

Svarer viser her en god hånd <strong>med</strong> femfarve<br />

i hjerter.<br />

Skal det være krav? Det er helt op til jer<br />

selv. Det er en smagssag, om ny farve efter<br />

en spærremelding skal være krav (analogt<br />

<strong>med</strong> en direkte 3 efter 2>). Jeg<br />

foretrækker, at det kun er inviterende, så<br />

åbner kan altså melde pas eller 3# <strong>med</strong><br />

minimum.<br />

Den eneste umiddelbare konsekvens ved<br />

<strong>den</strong>ne ændring er, at det ikke længere er<br />

muligt at bluffe <strong>med</strong> 2ut (<strong>med</strong>mindre svarer<br />

vil passe til svaret 3), men nu er<br />

det jo ikke bluffmuligheder, et svarsystem<br />

skal baseres på.<br />

Fjen<strong>den</strong> melder 2¤/#<br />

Modstanderne indmelder 2¤/# efter 2>åbningen.<br />

Hvordan skal man forsvare sig<br />

imod det?<br />

Flere gange i <strong>den</strong>ne sæson har jeg oplevet<br />

modparten gå helt galt af hinan<strong>den</strong>, når<br />

der bliver meldt to træk i major ind efter<br />

en multiåbning.<br />

Der er en ten<strong>den</strong>s til at tro, at makker<br />

har <strong>den</strong> an<strong>den</strong> major. Det viser sig også at<br />

holde stik de fleste gange, men ikke hver<br />

gang. Det kan være, at både makker og indmelder<br />

har længde i indmeldingsfarven,<br />

eller at modstanderne har bluffet. I begge<br />

tilfælde vil det være fjollet at springe til<br />

udgang i major i <strong>den</strong> tro, at makker har<br />

farven.


Løsning: Tænk, hvis vi kunne få makker<br />

til at fortælle, hvilken majorfarve det er.<br />

Det kan vi, hvis vi bruger negative doblinger,<br />

når fjen<strong>den</strong> melder ind efter multien.<br />

Makker passer <strong>med</strong> <strong>den</strong> meldte farve<br />

_ melder 2# (efter 2¤) <strong>med</strong> spar, og efter<br />

2# (<strong>med</strong> hjerter) viser han maksimum<br />

<strong>med</strong> 2ut, 3 og minimum <strong>med</strong> 3¤.<br />

Fjen<strong>den</strong> dobler<br />

Modstanderne dobler vores multi. Mange<br />

er ikke helt enige om svarers meldinger.<br />

Eksempel: Forestil dig meldeforløbet<br />

2> - Dbl. - 2¤<br />

Svarer meldte 2¤, som hvis modstanderne<br />

ikke havde doblet. Han forventede, at åbner<br />

ville passe <strong>med</strong> hjerter og flytte til 2#<br />

<strong>med</strong> spar.<br />

Problemet var blot, at multiåbner opfattede<br />

2¤ naturligt, så melderiet fortsatte:<br />

- Dbl., pas - pas - pas<br />

Løsning: Efter en dobling er det en god<br />

ide at spille <strong>med</strong> følgende:<br />

Pas: viser ruderfarve <strong>med</strong> ønsket om at<br />

spille 2> doblet (meld derfor ikke pas <strong>med</strong><br />

god præference til begge majorfarver).<br />

RD: beder om åbners farve (følges op<br />

<strong>med</strong> <strong>den</strong> an<strong>den</strong> major, er det inviterende).<br />

2/3/4 major: naturligt <strong>med</strong> egen farve<br />

(3 major er blot spærrende).<br />

3/4>: beder om åbners majorfarve (svarer<br />

melder jo pas, hvis han har ruder).<br />

2ut: som u<strong>den</strong> dobling.<br />

Dette er endnu et eksempel på, at det ikke<br />

er nok bare at aftale at tage multi på prog<strong>ramme</strong>t.<br />

Det er også vigtigt at få diskuteret<br />

meldingerne efter modstandernes<br />

indblanding.<br />

Ændring af åbningsmeldingen<br />

Til sidst vil jeg komme <strong>med</strong> et par forslag<br />

til ændring af selve 2>-åbningen. Der er<br />

forskellige meninger om disse ændringer.<br />

Tag en snak <strong>med</strong> din makker, og find ud<br />

af, om det er noget for jer.<br />

Drop de stærke varianter i 2>-multiåbningen.<br />

Svarer får nu mulighed for at passe til<br />

2>, hvilket presser modstanderne langt<br />

mere. U.z. kan man også vælge at passe<br />

åbningen på en helt svag hånd, hvor man<br />

finder det sandsynligt, at modstanderne<br />

kan vinde udgang. I dette tilfælde viser<br />

passen altså ikke ruder.<br />

De stærke varianter kommer meget sjæl<strong>den</strong>t,<br />

og man risikerer, at makker spærrer,<br />

så det bliver svært at få vist hån<strong>den</strong>. Mange<br />

spiller <strong>med</strong>, at multien kan indeholde en<br />

stærk 4441-hånd og stærke sanshænder.<br />

Sanshænder kan lægges ind under fx 2.<br />

U.z. kan man vælge at benytte 2¤ som<br />

multi.<br />

Dette lægger et helt andet pres på modstanderne,<br />

som nu ikke længere kan lurepasse<br />

<strong>med</strong> stærke hænder. De kan heller<br />

ikke bare doble og afvente en majorfarve,<br />

da åbningen måske er baseret på en hjerterfarve.<br />

De videre meldinger efter 2¤ er som<br />

efter multi 2>. Svarer melder ofte pas eller<br />

evt. 2#, som stadig skal passes (<strong>med</strong><br />

spar) eller korrigeres (<strong>med</strong> hjerter).<br />

Det er en meget anderledes åbning at<br />

spille <strong>med</strong>, men ikke desto mindre effektiv.<br />

Safespillet skal planlægges i tide!<br />

Ægtepagt – Testamente – Dødsbo<br />

Gå til fagman<strong>den</strong> og lad os planlægge sammen:<br />

Advokat Hjalmar H. Kjærgaard<br />

Vestergade 14–16, 1456 Kbh. K – Telf. 33 12 61 26 (telefontid kl. 10–15)<br />

OKTOBER 2004 41


Af redaktørens dagbog:<br />

Korthuset på korthuset<br />

af Ib Lundby<br />

Jeg brugte lidt af sommerferien til en rundtur<br />

i Skandinavien <strong>med</strong> en flok amerikanske<br />

bridgespillere. Vi fik vendt kortene i<br />

Bergen, Oslo, bridgecentrene i Valby og<br />

Hillerød, Gøteborg og Stockholm, hvor vi<br />

alle steder blev utroligt godt modtaget af<br />

de lokale bridgespillere.<br />

I Stockholm gæstede vi ver<strong>den</strong>s største<br />

bridgeklub, BK Skt. Erik. Da klubben for<br />

nogle år si<strong>den</strong> flyttede til sine nuværende<br />

lokaler midt i city, var <strong>med</strong>lemmerne ved<br />

at tabe både næse og mund. På væggen i<br />

gårdhaven blev de budt velkommen af et<br />

flot maleri _ ver<strong>den</strong>s største korthus!<br />

Kunstværket blev til, mange år før Skt.<br />

Erik flyttede ind, men ved skæbnens mærkelige<br />

spil er der nu korthus både inde og<br />

ude. Maleriet blev lavet i 70’erne af en trio<br />

fra Stockholms Kunstakademi.<br />

42<br />

DANSK BRIDGE<br />

Ver<strong>den</strong>s første kortsorteringsmaskine<br />

Besøget i klubben bød i øvrigt på andre<br />

overraskelser. Den ene var et gensyn <strong>med</strong><br />

nu afdøde Nisse Jensens bridgemuseum.<br />

Gennem et langt bridgeliv samlede han på<br />

alt mellem himmel og bord, og han testamenterede<br />

<strong>den</strong> helt enestående samling til<br />

Sct.Erik, hvor <strong>den</strong> nu kan beses i en række<br />

glasmontrer, der er opstillet langs væggene<br />

i klubben.<br />

Perlen i Nisses samling er et bridgebord,<br />

der selv giver kort! Bordet er konstrueret<br />

i USA i 1920’erne, og det fungerer på <strong>den</strong><br />

måde, at man lægger kortene ned i en indbygget<br />

boks og sætter maskineriet i gang<br />

(elektrisk). Nu snurrer hjulene lystigt,<br />

mens man spiller det næste spil, og et nyt<br />

_ tilfældigt givet _ er klar, når man har<br />

brug for det. Det er helt ideelt til rubberbridge.<br />

Jeg kendte bordet og havde sågar spillet<br />

bridge ved det under et privat besøg hos<br />

Nisse Jensen, og jeg var derfor i stand til<br />

at vise klubbens spillere, hvordan det fungerede<br />

_ det var første gang, man prøvede<br />

det, og det vakte stor jubel.<br />

Jamen, er det ikke ...<br />

Men det var jo bridge, vi kom for at spille,<br />

og det gjorde vi skam også.<br />

Ved EM i Malmø deltog jeg på det danske<br />

„landshold“, da vi blev lammetævet<br />

af Sverige _ her gjaldt det en tilsvarende<br />

landskamp efter samme opskrift, men nu<br />

stillede jeg op for USA. Det blev til en ny<br />

svensk storsejr, så man gør sig sine tanker,<br />

om man ikke skulle overlade stolen<br />

til andre ...<br />

I en runde syntes jeg, at jeg genkendte<br />

modstanderen til <strong>venstre</strong> _ og et blik på<br />

startlisten fortalte mig også hvorfra. For<br />

34 år si<strong>den</strong> sad jeg Syd-Vest ved et bord i


Dublin, hvor Peter Schaltz (EM for juniorhold)<br />

alene i zonen vadede ind <strong>med</strong> 3><br />

efter en stærk svensk 2ut-åbning. Var man<strong>den</strong><br />

blevet gal?<br />

Straffen faldt omgående, da Schaltz blev<br />

doblet af <strong>venstre</strong>man<strong>den</strong> ... men han tog<br />

sine ni stik (og fik for resten senere EMguldet<br />

hængt om halsen).<br />

Her 34 år efter havde <strong>den</strong> uheldige svensker<br />

endnu en gang taget plads som Vest,<br />

Åke Sjöberg _ nu imod Peters holdkaptajn<br />

fra 1970.<br />

Sjöberg lignede just ikke en, der var ude<br />

på at få hævn, men det fik han heller ikke<br />

i dette spil:<br />

Syd / Ingen<br />

# 10 5 2<br />

¤8 6 2<br />

> E K D B 10 8<br />

7 6 µ >9 3 2<br />

< 9 4 2 < 8 7 6 5 3<br />

#D B 4<br />

¤ K B 7 4<br />

>5 4<br />

< K D B 10<br />

VEST NORD ØST SYD<br />

Åke Shirley Margareta Dansk-<br />

Sjöberg Stanton Sjöberg amerikaneren<br />

1<<br />

1¤ 2> pas 2ut<br />

pas 3ut pas pas<br />

pas<br />

Udspil: #E.<br />

Det så lyserødt ud, da jeg fik bordet ned.<br />

Der lå syv stik og ventede, og et par stykker<br />

kunne man vel selv bidrage <strong>med</strong> ...<br />

Nej! Havde Vest blot kendt opskriften<br />

om udspil af fjerdehøjeste i <strong>den</strong> længste<br />

farve, men han var grov nok til at indlede<br />

<strong>med</strong> tre gange spar fra top, så jeg kom ind<br />

på #D. Jeg så hurtigt, at jeg ville blive<br />

udsat for en modbydelig selvmordsskvis,<br />

når jeg indkasserede bordets ruderstik.<br />

Prøv at se billedet, før det sidste ruderstik<br />

tages fra bordet:<br />

#_<br />

¤8 6 2<br />

>8<br />

_ µ >_<br />

< 9 4 < 8 7 6<br />

#_<br />

¤K B 7<br />

>_<br />


Jeff Meckstroth og Marc Smith:<br />

Win the Bermuda Bowl with me<br />

Master Point Press, Toronto<br />

188 s., illustreret, hft., 180 kr.<br />

Jeff Meckstroth er <strong>den</strong><br />

ene halvdel af et af de<br />

mest succesfulde par i<br />

<strong>den</strong> nyere bridgehistorie:<br />

„Meckwell“. Sammen<br />

<strong>med</strong> Eric Rodwell har<br />

han for USA vundet VM<br />

flere gange og er en af<br />

de få, der kan bryste sig<br />

<strong>med</strong> både OL, VM hold<br />

(Bermuda Bowl) og VM par.<br />

I <strong>den</strong>ne bog inviterer han dig til at være<br />

<strong>med</strong> til at vinde Bermuda Bowl i Beijing,<br />

Kina (1995), og bogen er fyldt <strong>med</strong> gode<br />

råd og fiduser _ ikke de indviklede spillemåder<br />

og sjældne coups, men opskriften<br />

på, hvordan man efter hans opfattelse når<br />

længst ved bridgebordet.<br />

Et citat fra slutningen af bogen: „Hvis<br />

nogen af jer gik i gang <strong>med</strong> <strong>den</strong>ne bog for<br />

at læse om spil, hvor jeg vandt kontrakten<br />

ved hjælp af eksotiske skviser og sindrige<br />

spillemåder, er I blevet skuffede. I virkelighe<strong>den</strong>s<br />

ver<strong>den</strong>, og også ved et ver<strong>den</strong>smesterskab,<br />

skabes de fleste sving, fordi<br />

der begås en fejl, snarere end på grund af<br />

en brillant spilføring.“<br />

Aha, det gælder altså kun om at undgå<br />

at begå fejl ... det skal blive husket. ☺<br />

Meckstroth er ikke <strong>den</strong> første, der fremkommer<br />

<strong>med</strong> dette postulat _ og spørg du<br />

bare vore hjemlige topspillere. De vil give<br />

ham ret!<br />

Men tilbage til indholdet, hvor læseren<br />

<strong>med</strong> Meckstroth i hån<strong>den</strong> bliver konfronteret<br />

<strong>med</strong> de mest spæn<strong>den</strong>de, lærerige og<br />

afgørende problemer, han selv havde, da<br />

spillene lå på bordet ved VM. Som læser<br />

44<br />

DANSK BRIDGE<br />

Nye bridgebøger<br />

anmeldt af Ib Lundby – Foto: SWAN Games<br />

kommer du til at melde, spille ud og føre<br />

modspil, og du bliver spilfører og blind _<br />

hele vejen igennem alle de indle<strong>den</strong>de<br />

runder (round robin), kvartfinalen, semifinalen<br />

og finalen. Du får altså selv lov til<br />

at tage stilling til problemerne og gøre dig<br />

dine overvejelser, før du sammen <strong>med</strong><br />

Meckstroth løser problemet bedst muligt<br />

_ ikke altid rigtigt, men bedst muligt.<br />

Citatet fra før kommer efter bogens allersidste<br />

spil, hvor Meckstroth missede et<br />

djævlekup; og man kunne have ham mistænkt<br />

for, at han gjorde det bevidst for at<br />

underbygge sin påstand i citatet!<br />

Nej, pjat _ men lad os bare tage spillet.<br />

For at spare lidt på pladsen får du det ikke<br />

her som problem, men i referatform:<br />

Nord / Ingen<br />

# K 10 5 4<br />

¤ K 10 6 3<br />

> K B 7 4<br />

D 10 3 2 µ >8 6 5<br />

< D 10 5 3 < E B 7 4 2<br />

#8 7 3 2<br />

¤ E 9 4 2<br />

>E 9<br />

1 pas 1¤<br />

pas 2¤ pas 4¤<br />

pas pas pas<br />

1. Præcision _ mindst double ruder.<br />

Udspil: E trak Syd ¤E. Som Meckstroth


skriver: „Vest er længe om at bestemme<br />

sig for, hvad han skal kaste til ¤E, men<br />

han ender <strong>med</strong> at lægge en spar.“<br />

Det var det modspilskiks, Meckstroth<br />

ventede på _ for at vinde kontrakten og som<br />

understregning af hans påstand om, at det<br />

er modpartens fejl, der giver pointene.<br />

Han er dog ærlig nok til at indrømme,<br />

at han selv begik <strong>den</strong> første fejl:<br />

„Kan du se, hvad der ville være sket,<br />

hvis jeg i stedet havde taget andet stik <strong>med</strong><br />

E, kniber i ruder, tager >K og trumfer<br />

en ruder. Bagefter trumfer jeg en klør<br />

og spiller mig fri i spar, og bordet er dækket<br />

til djævlekuppet!“<br />

Lad os se <strong>den</strong> slutposition, Meckstroth<br />

kunne være nået frem til:<br />

# 10 5<br />

¤ K 10 6<br />

>_<br />

_ µ >_<br />


Så er „Nyt om mesterpoint“ tilbage <strong>med</strong><br />

en liste over de <strong>med</strong>lemmer, der si<strong>den</strong> årsregistreringen<br />

har opnået nye mp-titler.<br />

Vi har trukket lod om tre bridgebøger,<br />

der blev vundet af Lis Hansen, Spar Dame,<br />

Erik Bjerring, BK Fæstningen, og Thomas<br />

Christensen, BK Nord. Bøgerne er sendt<br />

til de respektive klubber.<br />

Stormester<br />

Jens Kofoed, Århus BK ................................................... 585<br />

2* Forbundsmester<br />

Lissie Slinkert, Varde BK ................................................ 500<br />

1* Forbundsmester<br />

Edel Reinau, Høje Tåstrup BK ........................................ 314<br />

Forbundsmester<br />

Tove Underbjerg, Lille Klør ............................................ 276<br />

Jørgen Madsen, BK 90 Varde / Spar K, Esbjerg ............. 206<br />

2* Kredsmester<br />

Ewa Oleksiewicz, Ahornets BC ...................................... 155<br />

1* Kredsmester<br />

Juul Kjærgaard Sørensen, BK af 1967, Helsingør .......... 147<br />

Karen Hansen, Maribo / Rødby / Sakskøbing ................. 110<br />

Bitten Hillerup, Blaa Klub Ejby ...................................... 102<br />

Hans He<strong>nr</strong>ik Dræby, Blakset-Klubberne / Nykøbing S ... 100<br />

Kredsmester<br />

Elisabeth Dyring Hansen, Ærø BK ................................... 66<br />

Leo Pedersen, Klubben, Næstved ...................................... 61<br />

Søren Thorsen, Vojens BK ................................................ 59<br />

Peter Boel Nielsen, Fjends BK .......................................... 58<br />

Thomas Christensen, BK Nord ......................................... 52<br />

Bent Daugaard, Kalundborg BK ....................................... 52<br />

Jørgen Steen Larsen, Svendborg BK ................................. 52<br />

Distriktsmester<br />

Ingemann Jørgensen, Skjern-Tarm BK ............................. 32<br />

Lis Madsen, Bridge 83, Slagelse ....................................... 30<br />

Jette Guldmann, Solrød Røgfri BK ................................... 30<br />

Dagmar Kristensen, Amagerlands BK .............................. 30<br />

Ulla Andersen, Nykøbing F. BK / Væggerløse BK ........... 30<br />

2* Klubmester<br />

Preben Schmidt, Young Sharks .......................................... 24<br />

Bent Pedersen, Herning BK .............................................. 24<br />

Else Petersen, Nykøbing S. BK / Vig Bridge Club ............ 24<br />

Leif Mistarz, Fair Play, Fakse ............................................ 23<br />

Ib Larsen, Sorø BK ............................................................ 23<br />

Torben Sværke, Spar Knægt .............................................. 23<br />

Patricia Sørensen, Ebeltoft BK .......................................... 22<br />

Peter Madsen, Bridge 83, Slagelse .................................... 22<br />

Carl Laugesen, Klubben, Næstved .................................... 20<br />

Erik Hansen, Lyngby Bridge Klub .................................... 20<br />

Hanne Egebjerg, Skovlunde BK ........................................ 20<br />

1* Klubmester<br />

Michael Mikkelsen, Herning BK ...................................... 10<br />

Poul Schøler, Klub 96, BK for Rødding og Omegn ............ 8<br />

Niels Laursen, BK af 1931 / Horsens Ny BK / Ruder Es ... 8<br />

46<br />

DANSK BRIDGE<br />

Nyt om mesterpoint<br />

Kaj Olsen, BK af 1931 / Horsens Ny BK / Ruder Es ......... 8<br />

Birtha Schøler, Klub 96, BK for Rødding og Omegn ......... 7<br />

Mogens Grauballe, Viborg Esserne ..................................... 7<br />

Tove Pedersen, Svendborg Bridgecenterclub ...................... 6<br />

Hildegard Kühl Jensen, BK Fæstningen ............................. 6<br />

Troels Segel, Svendborg Bridgecenterclub / Tåsinge BK ... 6<br />

Christian Panbo, Aabe<strong>nr</strong>aa Bridge Center ........................... 6<br />

Lis Hansen, Spar Dame ....................................................... 5<br />

Jane Møller Hansen, Kalundborg BK ................................. 5<br />

Inger Rose, Ebeltoft BK ...................................................... 5<br />

Agnethe Byrnak, Sorø BK .................................................. 5<br />

Lizzie Rønnow, Egebjerg BK .............................................. 5<br />

Tove Nielsen, Spar Dame .................................................... 5<br />

Henning Hviid, BK F-V ...................................................... 5<br />

Åse Larsen, Kalundborg BK ............................................... 5<br />

Leif Rønnow, Egebjerg BK ................................................. 5<br />

Aina Møller Heilesen, Blakset / Kbh Røgfri BK ................ 5<br />

Finn Werge, Ebeltoft BK ..................................................... 5<br />

Kaj Holm Jørgensen, Egebjerg BK ..................................... 5<br />

Helge Christensen, Haslev Bridge Klub .............................. 5<br />

Inger Christensen, Haslev Bridge Klub ............................... 5<br />

Klubmester<br />

Hans Nielsen, Blakset-Klubberne ....................................... 4<br />

Vera Nybo Jensen, Herning BK .......................................... 3<br />

Vibeke Hansen, Klubben, Næstved ..................................... 2<br />

Leif Høier Clausen, Lyngby Bridge Klub ........................... 2<br />

Søren Kann, BK HCØ ......................................................... 2<br />

Karin Jørgensen, Lyngby Bridge Klub ................................ 2<br />

Arne Revsbech, Egelund BK .............................................. 2<br />

Rita Laursen, Horsens BK af 1931 / Horsens Ny BK ......... 2<br />

Dorte Jørgensen, Horsens Ny BK ....................................... 2<br />

Ketty Jepsen, Bettina Kalkerups BK ................................... 2<br />

Karl Aage Nielsen, Bettina Kalkerups BK .......................... 2<br />

Lisbet Bonde, BK af 1967, Helsingør ................................. 2<br />

Erik Bjerring, BK Fæstningen ............................................. 2<br />

Minna Søndergaard, Morsø BK .......................................... 2<br />

Krista Ruby, Østsjællands Bridgecenter .............................. 2<br />

Kai Nielsen, Spar Dame ...................................................... 2<br />

Hanna Kriegel, Egebjerg BK ............................................... 2<br />

Inge Madsen, Lille Klør ...................................................... 2<br />

Bente Joniec, Nykøbing S. BK ........................................... 2<br />

Arne Jørgensen, Hjerter 2 .................................................... 2<br />

Jacob Secher Ejlertsen, Bridge 83, Slagelse ........................ 2<br />

Frederiksberg Bridgecenter<br />

Trumferne – ÅBENT HUS<br />

hver lørdag kl.13<br />

tlf. 3887 0076<br />

Godthåbsvej 26B – Bus 2A, 18 og 4A<br />

Bronzepoint, flaskepræmier, rygebegrænsning<br />

Tilm. in<strong>den</strong> kl.11. Pris 45 kr. (rabatordning)<br />

Ledig plads på tu-hold og instruktion


Charles spiller op:<br />

Århus Bridgeklubs 70årsjubilæumsarrangement<br />

blev indledt <strong>med</strong><br />

en hyggelig mixed-tur-<br />

nering, der blev vundet af Ulla Koch_Ulrik<br />

Zeeberg, samt en ditto parturnering, hvor<br />

Trine Bilde-Kofoed_Dorte Cilleborg var<br />

bedste par.<br />

Jørgen Hansen var netop hjemvendt <strong>med</strong><br />

friske laurbær fra <strong>den</strong> flotte sejr i Bonn.<br />

Hansen har som bekendt en finurlig næse<br />

og en vidunderlig evne til at læse spillet,<br />

og det har givet stribevis af mesterskaber<br />

i åben par.<br />

I dette spil blev han dog lokket på glatis<br />

af to andre gavtyve.<br />

Vest / Ingen<br />

# B 8 5 3<br />

¤ E K 10<br />

> D 10 7<br />

6 3 2 µ >K 8 4<br />

< K 10 8 < E B 9 6 4<br />

# K D 4 2<br />

¤9 4 2<br />

> E B 9 5<br />

10,<br />

men <strong>den</strong> tog Hammelev <strong>med</strong> >K og fortsatte<br />

farven stukket på bordet. Spar til #D<br />

stak Vest <strong>med</strong> #E, og „Krøj“ slog sig fri i<br />

ruder, taget på hån<strong>den</strong> <strong>med</strong> >E.<br />

I forventning om 4-farve i trumf vestpå<br />

fra start fortsatte Syd nu <strong>med</strong> >B og kastede<br />

¤10 fra bordet. Den kunne Vest vel<br />

trumfe <strong>med</strong> et sikkert trumfstik, mente<br />

Hansen, men det var Hammelev østpå, der<br />

trumfede!<br />

Som rosinen i pølseen<strong>den</strong> blev bordet<br />

sat ind i hjerter, og så blev der et trumfstik<br />

til Vest!<br />

3# minus 2, hvor feltet tog de 10 „lette“<br />

stik! ☺<br />

Guld- og sølvpoint Guld- og sølvpoint<br />

25 års jubilæumsturneringer<br />

BK Nord og Aalborg BK markerer i samarbejde BK Nords 25 års jubilæum<br />

søndag <strong>den</strong> 7.november 2004 i Skalborggårdhallen<br />

Guldturnering start kl.9.30. Pris kr.175,-. Sølvturnering start kl.12.30. Pris kr.130,-<br />

Ved tilmelding gennem Klub Nordjyske er der mulighed for 20 kr. rabat<br />

Parturnering i 6 bords rk. – Frokost: 1 stjerneskud + øl/vand/1 glas hvidvin: Kr. 75,-<br />

Tilmelding til Kirsten Aundal, tlf. 9826 8235<br />

eller på mail til Aalborg.bridgehus@stofanet.dk senest <strong>den</strong> 27.oktober 2004<br />

OKTOBER 2004 47


Spillere på spil<br />

48<br />

Har du et interessant, sjovt, tragisk eller bare spæn<strong>den</strong>de spil,<br />

vi andre gerne må se, så send det til DANSK BRIDGE. Bruges det<br />

i bladet, modtager du som tak en bridgebog <strong>med</strong> posten. IL.<br />

µ<br />

DANIEL ORTMANN, Allerød, har sendt<br />

en slem fra Hillerød Bridge Klub:<br />

Øst / Ingen<br />

# B 10 9 7 6<br />

¤ K B 6 3<br />

>9 6 5<br />

D B 10 4 > 8 7 3 2<br />

E K<br />

9<br />

D µ >_<br />

9 på bordet.<br />

LARS VANTING, Stenløse, skriver:<br />

Efter enhver bridgeaften går de fleste spil<br />

i glemmebogen _ dog skal enkelte spil lige<br />

vendes <strong>med</strong> makker, så man kan fryde sig<br />

over en succes eller måske tage ved lære.<br />

Det kan også ske, at makker eller én selv<br />

har kvajet sig, og så er det også på plads<br />

<strong>med</strong> en gang røg og en lille latter _ det er<br />

kun <strong>med</strong> til at styrke makkerskabet.<br />

I Herlev BK havde vi et sjovt spil, som<br />

jeg synes, at andre også skal nyde:


Øst / Ingen<br />

# E 8 4 3 2<br />

¤_<br />

>4 2<br />

< E K D 8 6 3<br />

# D 10 9 # 7 6 5<br />

¤ 9 7 5 ¤ 6 4 3 2<br />

>K 8 3 µ >7 6 5<br />

< B 10 9 7 < 5 4 2<br />

#K B<br />

¤ E K D B 10 8<br />

> E D B 10 9<br />

<br />

pas 6< pas 6¤<br />

pas pas pas<br />

Udspil: E D 9 8 3 2 µ >7 5 4<br />

< B 8 7 6 4 < _<br />

# D B 7 6 3<br />

¤ D 9 7 3<br />

>K<br />

2# 4¤ pas<br />

pas 4# D pas<br />

pas pas<br />

Udspil: ¤2.<br />

Det er ikke meldinger eller doblinger,<br />

der skal tages stilling til, men ¤2 kom ud<br />

til kongen. Hvad spiller du tilbage?<br />

Aktuelt fik jeg >4, som _ gættede jeg<br />

på _ var en singleton.<br />

Mit forslag er, at da Øst har en sikker<br />

indkomst i spar, skal han inde på ¤K spille<br />

¤5 retur. Kald til klør!<br />

Når spilfører trækker trumf, bruges #E,<br />

og nu er det ligegyldigt, hvilken ruder der<br />

spilles. Makker har at returnere klør.<br />

Alt i bridge<br />

Ver<strong>den</strong>s største udvalg i bøger og edb<br />

Se varerne i butikken og på hjemmesi<strong>den</strong><br />

tirsd. til fred. 12–17.30 / lørd. 10–14<br />

Møntergade 12, Kbh.<br />

33 93 63 12<br />

www.bridgebutikken.dk<br />

OKTOBER 2004 49


50<br />

DANSK BRIDGE<br />

Tvekampen<br />

Scoren gives ud fra et holdturneringssynspunkt efter en skala fra 0 til 10. Topkarakteren er<br />

10, og øvrige kontrakter bedømmes i forhold hertil, idet vi tager deres vinderchance og<br />

evt. tab eller gevinst i betragtning.<br />

Velkommen til oktoberudgaven af meldedysten<br />

her i DANSK BRIDGE. De forsvarende<br />

mestre er mixedmestrene fra sidste sæson,<br />

Camilla Krefeld og Johan Hammelev fra<br />

Smilets By, Århus. I sidste nummer slog<br />

de bysbørnene Morten Bilde og Jørgen<br />

Hansen, og <strong>den</strong>ne gang skal vi over bæltet<br />

for at finde modstanderne.<br />

Det er to af deres holdmakkere fra 1.division<br />

på Kampmanns hold, Anders Hagen<br />

og He<strong>nr</strong>ik Iversen.<br />

Hagen er en af de professionelle in<strong>den</strong><br />

for bridgever<strong>den</strong>en, idet han normalt slår<br />

sine folder som underviser i Blaksets<br />

Bridgecenter. Når han selv spiller, plejer<br />

det også at gå glat. Spillemæssigt har højdepunktet<br />

været bronze<strong>med</strong>aljer ved junior-<br />

VM <strong>med</strong> Gregers Bjarnarson som makker,<br />

og ved universitets-EM har Hagen en<br />

<strong>med</strong>alje af hver karat.<br />

He<strong>nr</strong>ik Iversen er et af de velanskevne<br />

blade i dansk bridge. <strong>Si<strong>den</strong></strong> firserne har<br />

Iversen taget seks DM-titler, heraf to i hold,<br />

senest i 2001. Herefter startede makkerskabet<br />

<strong>med</strong> Hagen, der er resulteret i oprykning<br />

til 1.division og en flot femteplads<br />

i sidste sæsons grundspil. Fortsætter frem-<br />

Camilla Bo Krefeld–Johan Hammelev<br />

mod<br />

Anders Hagen–He<strong>nr</strong>ik Iversen<br />

gangen, er slutspilspladsen hjemme i <strong>den</strong>ne<br />

sæson.<br />

Udfordrerne spiller 5-korts major <strong>med</strong><br />

svage sanser. 2< er eneste stærke åbning,<br />

2> Multi, 2¤ svagt <strong>med</strong> begge majorfarver,<br />

og 2# viser 8_12 hp <strong>med</strong> en svag<br />

sparfarve.<br />

I slemafdelingen finder vi cuebids og<br />

Key Card Blackwood <strong>med</strong> 3014-svar.<br />

In<strong>den</strong> <strong>den</strong> egentlige slagudveksling vil<br />

jeg takke kontrollanterne Bente Bo Christensen<br />

og Michael Krefeld, Århus, samt<br />

Bjørg Houmøller, København. Også en tak<br />

for spillene til Kim Nielsen, Nysted (spil<br />

1), Børge Olesen, Risskov (spil 2), Hans<br />

Knudsen, Sorø (spil 3), Hans Søndergård<br />

Jensen, Hvidovre (spil 4), Per Borre Jørgensen,<br />

Frederiksberg (spil 5), og Flemming<br />

Pedersen, Poulstrup (spil 6).<br />

Skulle du nu få øje på et drilsomt delspil,<br />

der egner sig til Tvekampen, så send<br />

det straks til:<br />

TVEKAMPEN v/ Jens Kofoed<br />

S<strong>med</strong>erupvej 19<br />

8300 Odder<br />

E-mail: bilde.kofoed@kofoed.mail.dk<br />

Jens Kofoed<br />

Weekend-ophold <strong>med</strong> bridge på Filskov Kro<br />

22–24/10, 29–31/10, 19–21/11 og 26–28/11 2004.<br />

Pris pr.person i dobbeltværelse: 925,- kr.<br />

Ring efter program: 7534 8111<br />

Filskov Kro, Amtsvejen 34, Filskov, 7200 Grindsted


1. Vest / Ingen. Nord melder klør billigst<br />

muligt.<br />

# E 5 4 # 10 3 2<br />

¤ D 9 8 7 2 ¤ E K B 6 5 4 3<br />

> E 10 4 µ >K D<br />

viser Vest slemegnede<br />

kort og ruderkontrol, og da meldingen<br />

samtidig benægter klørkontrol, ligner<br />

det en god tilpasning set østfra. Iversen<br />

spørger efter esser og får to stk. plus<br />

¤D. Han lægger sig i lilleslem og håber<br />

på fx<br />

# E K x ¤ D x x > E x x x < x x x<br />

hos makker, men han bliver skuffet.<br />

Score<br />

5¤ ................................................ 10<br />

6¤ ................................................ 1<br />

Stillingen: Krefeld_Hammelev 10,<br />

Hagen_Iversen 1.<br />

Der er skud<br />

i Tvekampen<br />

µ<br />

2. Vest / Alle.<br />

# E K D 7 4 # 6 5<br />

¤ _ ¤ E K D B 7 3 2<br />

>B 9 4 >10<br />

< E D B 10 2 < 7 4 3<br />

VEST ØST VEST ØST<br />

Krefeld Hammelev Hagen Iversen<br />

1# 2¤ 1# 2¤<br />

3< 3¤ 3< 3¤<br />

4< 4¤ 3# 6¤<br />

pas pas<br />

Hvilken farve skal der spilles i og på hvilket<br />

niveau? Begge par bliver enige om 7_0fitten<br />

frem for <strong>den</strong> mere normale 5_3-tilpasning,<br />

men ambitionerne er forskellige.<br />

Mestrene indleder <strong>med</strong> tre naturlige<br />

meldinger, hvor 3< er krav til udgang.<br />

Hammelev genmelder sin hjerterfarve, og<br />

Krefeld viser 5_5 i de sorte <strong>med</strong> 4


3. Nord / Ø-V. Nord åbner <strong>med</strong> 1#.<br />

# 4 2 # K 7 4<br />

¤ E D B 7 5 3 2 ¤ _<br />

> 10 5 4 µ > E K D B 7 6 3<br />

<br />

2¤ 3ut 4¤ 5><br />

4¤ pas pas<br />

Med kun 20 hp mellem de to hænder er<br />

der rimeligt spil for 5>, mens 3ut kræver<br />

et modspilskiks og 4¤ lidt held i majorfarverne.<br />

Johan Hammelev vælger naturligt indmeldingen<br />

2>, og Camilla Krefeld introducerer<br />

hjerterfarven. Med syv stik i ruder<br />

og sparhold springer Øst til 3ut, men<br />

Krefeld tager fornuftigt ud i 4¤. Det kræver<br />

blot en singleton i hjerter hos makker<br />

for at være rigtigt, men <strong>den</strong>ne gang er kontrakten<br />

tvivlsom, hvor et udtag i 4> havde<br />

ført frem til topkontrakten på de aktuelle<br />

kort.<br />

Oven på 2> fra Iversen vælger Hagen<br />

at springe til 4¤. Den står Øst ikke model<br />

til, og han forbedrer kontrakten til 5>.<br />

Men hvordan kan han vide, at kontrakten<br />

forbedres?<br />

Sagen er, at det ved han måske heller<br />

ikke, men burde der ikke være forskel på<br />

at melde 2¤ efterfulgt af 4¤ til forskel fra<br />

en direkte 4¤? For mig ligner det direkte<br />

spring til 4¤ mest en hånd <strong>med</strong> ruder<strong>med</strong>løb,<br />

men hvad mener du _ og hvad <strong>med</strong><br />

din makker?<br />

Spillet bringer udfordrerne ind i varmen<br />

igen, men der kræves endnu et par gode<br />

spil.<br />

Score<br />

5> ................................................ 10<br />

4> ................................................ 6<br />

2¤ ................................................ 5<br />

3¤, 4¤ ......................................... 4<br />

3ut ................................................ 2<br />

Stillingen: Krefeld_Hammelev 24,<br />

Hagen_Iversen 17.<br />

52<br />

DANSK BRIDGE<br />

µ<br />

4. Øst / Ingen.<br />

# K D B 10 6 5 # _<br />

¤ E 9 4 ¤ K B 10 7 6 2<br />

>E 6 > D B 9 8 7 5 3<br />

................................................ 9<br />

4¤, 5> ......................................... 8<br />

5¤ ................................................ 7<br />

7>, 7¤ ......................................... 3<br />

4# ................................................<br />

Stillingen: Krefeld_Hammelev 34,<br />

Hagen_Iversen 25.<br />

2


µ<br />

5. Vest / Ingen.<br />

# E K D B 8 6 # _<br />

¤ E 4 ¤ K D B 7 6<br />

> E 6 5 2 > K 8 7 4 3<br />

4<<br />

3# 4< 5< 6><br />

4> 4ut 7> pas<br />

5< 5><br />

5ut<br />

pas<br />

7ut<br />

Storeslem er fin i sans og majorfarverne,<br />

mens 5_4-tilpasningen i ruder er mere<br />

tvivlsom.<br />

Krefeld åbner stærkt <strong>med</strong> 2< og viser<br />

sparfarven. Oven på 3¤ fastlægges spar<br />

som trumf, og efter et par cuebids spørger<br />

Øst <strong>med</strong> 4ut. 5< viser fire esser, og 5><br />

søger #D. Den vises <strong>med</strong> 5ut, og så slår<br />

parhajen til <strong>med</strong> 7ut. Smukt meldt af mestrene,<br />

som napper endnu et 10-tal.<br />

Hagen vælger mere konservativt at åbne<br />

<strong>med</strong> 1# for herefter at kræve til udgang<br />

<strong>med</strong> 3>. Den følger Iversen op <strong>med</strong> et<br />

cuebid i 4. Hvorfor dog ikke spørge efter esser<br />

og >D efter 4


Sabines skønhedsfejl<br />

Sammen <strong>med</strong> Kirsten Steen Møller deltog<br />

Sabine Auken i Deauville-festivalen i juli,<br />

og resultatet blev en flot 12.plads. I mixed<br />

par spillede Sabine <strong>med</strong> hollænderen Jan<br />

Jansma, som nogle vil huske fra Politiken<br />

World Pairs, og <strong>den</strong> stærke konstellation<br />

lagde hele det øvrige felt bag sig <strong>med</strong> en<br />

imponerende sejr.<br />

Sabine havde et inspireret udspil, som<br />

gav en ren top i <strong>den</strong> åbne parturnering:<br />

Vest / Ø-V<br />

#K D 7<br />

¤ K 7 6 4<br />

>7 6 2<br />

E 10 9 4 µ > D B 8 5 3<br />

< 10 8 6 3 < 9 7 4 2<br />

# 10 9 8 6 3<br />

¤ D B 10 9 8<br />

>K<br />

K <strong>med</strong> >E, tog #E og sendte endnu<br />

en spar af sted til trumf. En ned _ og det<br />

modspil var det danske par ene om.<br />

Du skal også have et spil fra mixed par:<br />

Øst / N-S<br />

# 10 8 5 2<br />

¤ E 10 8 5<br />

>7<br />

< B 10 5 3<br />

# K D 9 6 # 7 3<br />

¤ D 3 2 ¤ B 9 4<br />

> E D 10 µ > B 6 5 2<br />

< K 9 8 < 7 6 4 2<br />

#E B 4<br />

¤K 7 6<br />

> K 9 8 4 3<br />


og ellers stikke <strong>med</strong><br />

¤E for at slutspille<br />

Vest på ¤D.<br />

Syd fortsatte <strong>med</strong><br />

hjerter til ¤E, hvorpå<br />

hjerter igen satte<br />

Jansma ind på ¤B.<br />

En lille ruder retur<br />

havde nu slutspillet<br />

Vest til at give Syd<br />

stik på >K, men Jan<br />

Jansma havde mod- Sabines skønhedsfejl?<br />

spillet klar: >B igen og en ned.<br />

Så let slipper Sabine dog ikke, for hun<br />

begik en skønhedsfejl undervejs.<br />

Blandt læsere, der kan opspore Sabines<br />

skønhedsfejl, trækkes lod om et gavekort<br />

på 100 kr. til DBF’s Bridgeforlag. Hvis der<br />

er rigtigt mange løsninger, sætter vi et par<br />

ekstra bøger på højkant.<br />

Løsninger <strong>med</strong> posten eller <strong>med</strong> e-mail<br />

til dansk@bridge.dk senest <strong>den</strong> 5.oktober.<br />

< E B 4 2<br />

Arne P. havde råd til at afgive et trumfstik<br />

og spillede på sin chance:


Temaet gik igen i et åbent sommerhus for<br />

nylig, hvor jeg sad Øst:<br />

Nord / Ø-V<br />

#E B 9<br />

¤ E D 5 3<br />

>B 9 3<br />

D 7 4 3 µ > K 10 8<br />

< K B 4 < D 10 8 3<br />

# K D 10 3 2<br />

¤B 4<br />

>E 6 5<br />

3.<br />

>9 blev forsøgt, men jeg kunne stikke<br />

<strong>med</strong> >10, så Syd måtte af <strong>med</strong> >E og havde<br />

udsigt til noget, der godt kunne ligne fem<br />

tabere _ to i hver minor og en i hjerter, da<br />

Hans Majestæt sad galt. Ha-ha!<br />

Syd lod sig dog ikke anfægte: Spar til<br />

bordet og af sted <strong>med</strong> ¤3. Der sad jeg igen<br />

<strong>med</strong> alle mine talenter inkl. ¤7-9-13 _ vi<br />

fik et hjerterstik, men Syd kunne parkere<br />

sine klørtabere på ¤ED og vandt sine 4#.<br />

Jeg spytter på kortene næste gang!<br />

56<br />

DANSK BRIDGE<br />

Den blinde høne<br />

In<strong>den</strong> vi ser på sidste måneds opgave fra<br />

parlandskampen mod Sverige, skylder jeg<br />

en korrigeret resultatliste. Jeg havde overset<br />

danske placeringer i <strong>den</strong>, jeg bragte.<br />

Følgende danskere var at finde mellem<br />

de 50 bedste par:<br />

10. Maria og Morten Dam Mortensen ..................... 62.30%<br />

12. Lone og Ole Dam Mortensen ............................ 62.10%<br />

13. Anders Hagen_Rolf Hök ................................... 61.90%<br />

19. Anne-Marie Frøhlich_Jeppe Knappe ................. 60.70%<br />

30. Bettina Kalkerup_John Dalgaard ....................... 59.30%<br />

33. Anita Jensen_Jens Otto Pedersen ...................... 59.10%<br />

34. Niclas og Ole Raulund ....................................... 59.00%<br />

36. John Nielsen_Poul Mogensen ............................ 59.00%<br />

37. Birthe og Veikko Kinnunen ............................... 58.90%<br />

50. Kirsten Hansen_Jens Toft .................................. 57.50%<br />

Og så hopper vi i 6ut:<br />

#D 7<br />

¤B<br />

>D 5 2<br />

< K D B 10 9 8 5<br />

# K B 10 6 5 4 # 9 3 2<br />

¤ D 6 5 2 ¤ 10 9 7 4 3<br />

> 10 7 4 µ >K B 8<br />

K D < 9<br />

2. V/Alle.<br />

# 6 5 ¤ E K D B 7 3 2 > 10 < 7 4 3<br />

3. N/Ø-V. Nord åbner <strong>med</strong> 1#.<br />

# K 7 4 ¤ _ > E K D B 7 6 3 < 7 4 2<br />

4. Ø/Ingen.<br />

# _ ¤ K B 10 7 6 2 > D B 9 8 7 5 3 < _<br />

5. V/Ingen.<br />

# _ ¤ K D B 7 6 > K 8 7 4 3 < E B 7<br />

6. Ø/Alle.<br />

# E D ¤ E 5 4 > E K 9 8 5 3 < 8 2


Jeg troede, jeg var genial, da jeg som <strong>den</strong><br />

blinde høne fandt >7 i det blinde udspil.<br />

Nuvel, det gør livet lidt sværere for Syd,<br />

og aktuelt spillede han kontrakten ned, da<br />

han stak makkers >B <strong>med</strong> esset _ nu er<br />

der kun 11 stik.<br />

Fald dog fra ... lad Øst beholde >B. Der<br />

kommer sikkert spar igen (ligegyldigt),<br />

som Syd tager <strong>med</strong> #E for at køre klør til<br />

<strong>den</strong> bitre ende. Når <strong>den</strong> nærmer sig, ser<br />

det således ud:<br />

#D<br />

¤B<br />

>D 5<br />

< 9 8<br />

#K #9<br />

¤D 6 5 ¤ 10 9 7<br />

> 10 4 µ >K 8<br />


58<br />

Indholdsfortegnelse 63.årgang<br />

DANSK BRIDGE<br />

Faste rubrikker er ikke <strong>med</strong>taget i oversigten<br />

Oktober 2003 – 621:<br />

VM-juniorhold ................................. 5<br />

AVIS Copenhagen Open .................. 16<br />

Jysk-fynsk imp-par ............................ 35<br />

Så gælder det juniorhold .................. 36<br />

TL-kursus i Thorshavn ....................... 38<br />

Landsbybridge ................................. 40<br />

Landskampstævne ............................ 42<br />

Det er (også) DIT blad ...................... 48<br />

Jørgen-Elith Schaltz – nekrolog ......... 49<br />

Bodil Steiness – nekrolog ................. 57<br />

November 2003 – 622:<br />

Pokalslutspillet ................................. 5<br />

Hecht Cup 2003 .............................. 13<br />

European Champions Cup ................ 22<br />

Divisionsturneringen ........................ 24<br />

Bridgeforlaget, engelske bøger ......... 33<br />

SWAN-bridge på internettet ............. 48<br />

¤6, >7 og


Bridgehjørnet<br />

Annoncer til Bridgehjørnet koster 250 kr.<br />

inkl. moms pr. påbegyndte 4 linjer. Billetmærke<br />

50 kr. (ikke telefonsvar). Betaling<br />

forud på check /giro 604 7521 eller bank<br />

3544 234 234, mærket „Bridgehjørnet“.<br />

En hyggelig bridgeklub? Prøv Spar Knægt<br />

på Frederiksberg. Undervisning ved Morten<br />

Andersen. Rækkeopdelte turneringer.<br />

Program på 3314 0266 / duck@mail.tele.dk<br />

Rutineret makker søges snarest til mandag<br />

aftener i klub i Herlev af K 56. System: DBS/<br />

Bridgevejen. Ring venligst 4011 8463 eller<br />

skriv til e-mail kir87114@yahoo.dk<br />

Spillekort <strong>med</strong> monogram eller navn til<br />

jubilæer, bordkort, visitkort etc. Inkl. kort,<br />

tryk, porto, æske: 2 spil 190 kr. plus porto.<br />

Rabat ved flere spil. 4824 8067.<br />

Jul og nytår i Sousse, Tunesien 23/12–6/1<br />

4**** lejl.hotel i byen v/strandpromena<strong>den</strong>.<br />

6500 kr. pp. v. to pers. i 1-vær. lejl. inkl.<br />

halvp. og festmiddage. Lærke 8627 0793.<br />

Røgfrie søndags åbne huse i BKBK, undervisning<br />

fra kl.12.30–13, turneringen starter<br />

kl.13. Separat rygerum. Ledige pladser i<br />

klubberne – både eftermiddag og aften.<br />

Bettina Kalkerups BridgeKlub, Retortvej 1,<br />

Valby. 4342 66 77 E-post: bridge@bkbk.dk<br />

Turneringsnyt<br />

Østsjælland _ klubhold<br />

1. Rødovre Bridgeklub (Thomas Svendsen) ................... 205<br />

2. Rødovre Bridgeklub (Mette D.Rolf-Larsen) ............... 201<br />

3. Spar Dame (Arne Reinau) .......................................... 196<br />

Nordjylland _ klubhold<br />

1. Brovst Bridgeklub (Freddi Brøndum) ......................... 111<br />

2. BK Nord (Poul Clemmensen) ....................................... 95<br />

3. BK Nord (Bjarne Hansen) ........................................... 68<br />

Fyn _ klubhold<br />

1. BK Mouton (Dorthe Schaltz) ...................................... 121<br />

Svendborg (Per Nielsen) .............................................. 121<br />

3. O<strong>den</strong>se Bridgeklub (Preben Mohr) ............................. 109<br />

DANSK BRIDGE<br />

udgives af Danmarks Bridgeforbund<br />

Redaktion: Ib Lundby.<br />

Dansk Bridge, Asminderødgade 53,<br />

3480 Fre<strong>den</strong>sborg<br />

Telefon: 4847 5213 (hverdage kl.9–16)<br />

Telefax: 4847 6213<br />

E-mail: dansk@bridge.dk<br />

Hjemmeside: www.bridge.dk<br />

Postgiro: DK: 604 7521<br />

N: 7877 08 07637<br />

S: 2500 96-5<br />

Bank: 3544 - 3544 234 234<br />

ISSN 0011-6238<br />

Udgivelsesdatoer:<br />

10 gange årligt omkring <strong>den</strong> første<br />

i hver måned undt. i juni og august.<br />

Nettooplag (kontrolleret af FMK):<br />

22.643 ekspl. (1.halvår 2003)<br />

Abonnement 1/10–1/9 inkl.moms:<br />

Danmark 250 DKK; Finland, Færøerne og<br />

Island 280 DKK; Sverige 360 SEK; Norge<br />

320 NOK. Grønland/øvr.udland: 350 DKK.<br />

Annoncepriser ekskl. moms (1/10 2004):<br />

1/1 side 4000 kr. 1/2 side 2400 kr.<br />

1/4 side 1400 kr. Øvrige formater:<br />

18,00 kr. pr. spaltemm.<br />

Farve- og reprotillæg: 25–50% efter aftale.<br />

20% rabat på DBF-klub-annoncer<br />

(klubnavn i annoncen – regning til klubben<br />

– klubbens arrangement).<br />

Tryk: Schweitzer A/S<br />

Danmarks<br />

Bridgeforbund<br />

Bridgeforlaget / Sekretariatet<br />

Asminderødgade 53, 3480 Fre<strong>den</strong>sborg<br />

Telefon: 4847 5213 – Telefax: 4847 6213<br />

E-post: forlag@bridge.dk og dbf@bridge.dk<br />

Åbningstider: Hverdage kl.9–16<br />

OKTOBER 2004 59


DANSK BRIDGE<br />

Asminderødgade 53<br />

DK - 3480 Fre<strong>den</strong>sborg<br />

60<br />

DANSK BRIDGE<br />

Maskinel Magasinpost<br />

ID: 42016<br />

Noget i <strong>den</strong>ne<br />

ver<strong>den</strong> må<br />

gerne være<br />

forudsigeligt...<br />

Væksten af dine investeringer for eksempel<br />

Kun de færreste ønsker at kende alt for meget til fremti<strong>den</strong>.<br />

Når det gælder økonomien, er sagen dog en helt an<strong>den</strong>. Jo<br />

større sikkerhed for et godt afkast, jo bedre.<br />

Vi tilbyder nogle af markedets mest gennemtænkte former for<br />

investering. Det eneste vi behøver at vide om din fremtid er,<br />

at du vil have mest muligt ud af <strong>den</strong>. U<strong>den</strong> at sætte noget<br />

over styr. Kontakt dit pengeinstitut for at få mere at vide eller<br />

gå ind på www.sparinvest.dk.<br />

www.sparinvest.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!