Sagsbehandler - HK

hk.dk

Sagsbehandler - HK

NR. 10 ❘ 2. JUNI 2005

Kommunalbladet

45

STILLINGER

Halvdelen af landets kommuner ansætter ikke kontorelever i 2005

KOMMUNERNE LUKKER DE UNGE UDE ❘ 6

Hemmelige agenter på rådhuset ❘ 12


KOMMUNERNE

SVIGTER DERES ANSVAR

Forestil dig at komme ind på et kommunekontor, og der bag alle

bordene sidder ansatte på alder med din bedstemor. Nej, vel! Men

sådan vil billedet om føje år se ud, hvis kommunerne ikke ændrer

den tydelige tendens til at tage stadig færre kontorelever ind.

Af dette nummer af Kommunalbladet fremgår det, at halvdelen

af kommunerne ikke ansætter elever i 2005. En fjerdedel af

dem forklarer sig med dårlig økonomi. Og en anden fjerdedel

giver kommunalreformen skylden.

Vi kan med andre ord konstatere, at den negative udvikling i

antallet af kontorelever bliver forstærket af kommunalreformen.

Og den går altså ikke.

For nok kan kommunerne have nogle forventninger til, at de

får brug for færre medarbejdere efter 1. januar 2007. Men at undlade

at tage elever ind står i grel modsætning til den kendsgerning,

at der på grund af de små årgange af unge kommer til at

mangle 8.000 over de næste fem år til at opfylde behovene på det

danske arbejdsmarked.

Så er det muligt, at effektiviteten i kommunerne stiger. Men

det vil ikke ændre på, at der opstår et gabende hul. Den nødvendige

kompetence kommer til at mangle, når man ikke får nye,

unge mennesker ind med dugfrisk viden om love og regler, ny

teknologi, digitale arbejdsgange og så videre. Og den kompetence

bliver det umuligt at hente ind igen.

Helt bortset fra, at kommunerne ender med at få et temmelig

gråhåret image.

Noget andet er, at kommunerne ved deres undladelses-synd

svigter det samfundsansvar, som også de har til at uddanne de

næste generationer. Et ansvar, som det offentlige længe har bebrejdet

de private arbejdsgivere, at de ikke lever op til.

Staten har for ikke så længe siden erkendt sin brøde ved fremover

at forpligte sig til at øge antallet af elever med 25 procent.

Men nu viser det sig, at kommunerne altså ikke har noget at lade

hverken private eller andre arbejdsgivere høre.

Det må stå klart for enhver, at ingen kan leve med kommunernes

svigt. Hverken dem selv, de unge eller borgerne. Derfor må vi

opfordre kommunerne til her og nu at erkende situationens alvor

og prompte tage nye elever ind. Og kan de ikke finde ud af det

selv, må de have armen vredet om på ryggen. En mulighed er, at

vi, som på det statslige område, får skrevet ind i overenskomsterne,

at der skal hyres en vis mængde elever. Men der er også andre

mekanismer - for eksempel økonomiske.

Indhold

Bodil Otto

næstformand for HK/Kommunal

»Taler de virkelig om mig?« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Kommunerne lukker de unge ude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Reformen giver ikke plads til en elev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Halvdelen af amterne ansætter ikke kontorelever . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Hemmelige agenter på rådhuset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Digitale borgere giver ekstra arbejde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Tryg eller ej - uden jobgaranti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Fra samlebånd til bryllupshygge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Private revisorer vejrer morgenluft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Kort & Kommunalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Stillingsannocner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

tekst: Mogens Jepsen • foto: Lars Friis Holm

I kontakt

borgerne

Kommunernes medarbejdere bruger

i stigende grad sms-beskeder i

deres kontakt med borgerne.

Det er smidigt i forhold til sociale

klienter, giver respekt hos de unge

- og får færre til at blive væk

fra skoletandlægen.

Det er ikke, fordi Lene Refshammer er

gået i ungdom, at sms-beskeder bipper

lystigt ind på hendes mobiltelefon. Eller

at hun lige så lystigt sender svar tilbage

for den sags skyld.

– For os er det en helt naturlig ting

at gøre. Man kan sige, at det er vores

form for mail, forklarer Lene Refshammer,

der er leder af en projektgruppe i

Kolding Kommune, som forsøger at skabe

en arbejdsdag for 1.600-1.700 modtagere

af kontanthjælp.

– Vi har jo et stort antal projekter

mange forskellige steder. Mange af dem

er udendørs, så vi er ikke på nettet og

ser faktisk ikke hinanden ret meget. Og

da stort set alle vores klienter har mobiltelefoner,

er det simpelthen vores

måde at kommunikere på.

En sms kan fx handle om en reminder

til et møde, at der er sket noget på projektet,

at projektdeltagerne er ved at

være færdige med arbejdet og gerne

vil hentes - eller noget mere alvorligt,

personligt.

– Det kan være en sms-besked fra

én, som har det »ad helvede til«, og som

gerne vil ringes op. En del har nemlig


med

- via sms

mobil uden at have taletid, og så kan de

sende en sms.

Med på noderne

Lene Refshammer har ikke de præcise

tal for, hvor mange sms'er der bliver

sendt, men det er en del. I hvert fald fik

økonomiforvaltningen et chok, da de så

den første telefonregning. De var rystede.

– De troede, at vi bare sendte vittigheder,

eller ligesom de måske har set

deres børn sende et hav af pjattede

sms-beskeder. Men jeg fik forklaret, at

det altså bliver brugt rent professionelt.

Og så er det i øvrigt meget billigere end

at sende et brev. Vi bruger fx slet ingen

frimærker, siger Lene Refshammer, der

også peger på den gevinst, at de ansatte

ikke bliver anset for så embedsmandsagtige,

når de er med på at kommunikere

via sms.

Som sagsbehandler i børnerådgivningen

i Græsted-Gilleleje Kommune

sender og modtager Svend Andreasen

godt 200 sms'er om måneden. Første

gang han ser en ung klient, lyder opfordringen:

»Ring til mig på mobilen eller

læg en sms«. Og det gør de unge i stor

stil.

– Også om aftenen, og dem svarer

jeg ofte på, for hvis man skal vinde deres

tillid, må man vise, at man gider

dem, også efter normal arbejdstid.

– Jeg får også de mere personlige,

som handler om, at de måske lige har

skændtes med deres mor. For de unge

er det nemmere at fortælle på en sms

end ansigt til ansigt med mig. Den dybe

snak tager jeg aldrig via sms, men den

er god til at få kontakt med dem på, siger

Svend Andreasen.

Færre bliver væk fra tandlægen

I Holbæk tikker sms'erne også lystigt

ind hos Peter, Louise og hundredvis an-

dre af kommunens børn og unge. I hvert

fald hos dem, der har en tid på kommunens

tandreguleringsklinik.

Og det er en stor succes, fortæller

leder Kirsten Barfod, der for godt to år

siden fik udviklet et system, som dagen

forinden sender en sms-besked ud til de

børn, som har en tid i tandlægestolen

den efterfølgende dag.

Anledningen var, at klinikken alt for

ofte oplevede, at børnene glemte deres

tid. Så kom vi i tanke om, at alle børn

efterhånden har en mobil, og at en besked

via den nok var mere moderne end

fx at sætte en sur plakat op.

– Gevinsten for os er stor, for antallet

af udeblivelser er bragt væsentligt

ned. Så det er en stor succes, og vi får

mange positive tilbagemeldinger fra forældre,

som synes, det er en fantastisk

service, fortæller Kirsten Barfod.

Også i kommunikationen indbyrdes

bruger kommunernes ansatte i stigende

grad sms-beskeder. Det gælder fx vicekommunaldirektør

i Bjergsted Kommune,

Claus Steen Madsen, når han skal kommunikere

med de andre i ledergruppen -

eller med institutionsledere.

– Tit sidder de jo i møder, og derfor

kan jeg ikke ringe til dem, men jeg kan

sende en sms om, at de skal ringe mig

op, når de kommer ud fra mødet. ◗

mkj@kommunalbladet.dk

Døve efterspørger

sms'er i kommunerne

For nogle grupper af handicappede er det et

stort ønske at kunne kommunikere via sms

med det offentlige. Det gælder fx døve og

svært hørehæmmede.

– Alle døve har faktisk mobiltelefon nu om

dage, simpelthen for at kunne sende sms'er.

Og landsmødet har netop vedtaget at arbejde

for, at døve får mange flere muligheder for at

kommunikere via sms, forklarer Dorte Møller,

konsulent i Danske Døves Landsforbund, der

som medlemmer har døve, som bruger tegnsprog

- i alt 5.000.

Her har man efterhånden presset Falck,

Dansk Autohjælp og visse taxa-selskaber til

at kunne modtage besked på sms. Ligesom

alarmcentralen 112 og vagtlæger kan være

de næste, som yder den service.

I forhold til det offentlige er der bestemt

også brug for at sende beskeder, når døve er

væk fra deres kommunikations-hjælpemidler

i hjemmet. Bettina Hjeds, informationsmedarbejder

i Landsforeningen Bedre Hørelse,

siger, at ca. 50.000 danskere er så hørehandicappede,

at de ikke kan bruge en almindelig

telefon, og for dem vil det være en ønsket

service at kunne sende korte beskeder til

deres sagsbehandler om tider, forsinkelser

eller spørgsmål og svar, som ikke kræver

de lange udredninger.


Ilse og HK vinder historisk sejr

Ilse Rasmussen fik, hvad der svarer til fem måneders løn for usaglig

afskedigelse, da den faglige voldgift med højesteretsdommer Poul Søgaard

som opmand afsagde kendelse i sagen. Et beløb på 80.000 kr.

Og det må betragtes som en klar sejr, forklarer Merete Skovgaard,

faglig sekretær i HK/Kommunal.

– Den godtgørelse, vi har fået, er sammenlignet med retspraksis tæt på

det maksimale, så at Ilse får, hvad der svarer til fem måneders løn, er en

stor sejr, for det sker meget sjældent i den type sager.

Hermed er rækken af sager dog ikke slut for Ilse Rasmussen. I Arbejdsskadestyrelsen

behandler man stadig sagen, om hendes sygemelding kan

betegnes som en arbejdsskade forårsaget af arbejdsgiveren.

Desuden kan hun også være på vej ind i et civilt søgsmål, da HK's

advokat mener, at der i Århus Kommunes behandling af sagen har været

såkaldte forvaltningsretlige mangler.

!

Selv om sagen slider på Ilse Rasmussen, 60 år,

så har hun stadig kræfter til at være støtteperson

for sindslidende og arbejde som frivillig på et

værested for narkomaner, prostituerede og andre

udsatte kvinder i Århus.

»Taler de

tekst: Mogens Jepsen • arkivfoto: Jan Dagø

Ilse Rasmussen har valgt at

køre sin afskedigelsessag så

langt, det skal være. Også selv

om det kræver, at hun skal

høre, hvordan vidner forvandler

hende til et monster - ja,

nærmest ondskaben selv.

Men hun gør det, fordi hun

føler sin ære dybt krænket.

Ingen drømmer om, hvordan det føles at

sidde i et lokale med dommer, advokater,

tilhørere og høre på, hvordan man bliver

beskrevet som et uhyre. Så modbydelig.

Så kold. Ja, nærmest personificeringen

af ondskaben selv. Uden at kunne række

hånden op og sige: »Det passer altså ikke.

Sådan er jeg slet ikke.«


Resume

I januar 2001 fejrer Ilse Rasmussen 40-års jubilæum i Århus Kommunes Tandpleje. Flotte taler og masser af ros

til hende fra alle sider. Et år senere – januar 2002 - bliver hun kaldt til samtale hos lederen af tandplejen, Ingelise

Hansen. Mødets emne er samarbejdsvanskeligheder, som åbenbart har stået på gennem lang tid, men der følger

ingen dokumentation. Hun bryder sammen og bliver efter en måned sygemeldt. Hun kan simpelthen ikke finde ud

af, hvad hun har gjort galt. Ilse går til psykolog og bliver vurderet hos sociallæger, arbejdsmedicinsk klinik og

psykiater, der alle er rystede over forløbet. Hun får diagnosen post-traumatisk stress-syndrom.

Efter 187 sygedage bliver hun afskediget.

»Usagligt« mener HK, der vil føre sagen for Ilse. HK mener, at Ilse faktisk er blevet syg af den måde, kommunen

har håndteret sagen på. I april 2005 kommer sagen for en faglig voldgift.

virkelig om mig?«

Jo, Ilse Rasmussen gør. Altså drømmer

om det.

I dagene efter at hun sad i det store

aflange lokale på Århus Rådhus under

den faglige voldgift, drømte hun om det.

Drømte som i mareridt.

– Nogle dage forinden havde jeg set

en børnefilm sammen med mit barnebarn

om et monster med et mærkeligt

ansigt. Men i nætterne efter voldgiften

kunne jeg ikke sove for mareridt. Og det,

jeg så for mig, var alle de mærkelige

monstre, men nu med ansigterne fra alle

vidnerne, som blev ved med at sige alle

de forfærdelige ting om mig.

Hvordan var det kommet så vidt?

Det hele foregik i værelse 398 på Århus

Rådhus. Den faglige voldgift, som ikke er

en retssag. Ilse Rasmussen oplevede

det bare sådan.

I noget, der mindede om en retssal -

ligesom for at understrege alvoren - sad

de alle sammen. Både venner og hvad

der måtte anses for at være fjender.

Ved bordenden højesteretsdommer

Poul Søgaard, flankeret af fire sidedommere.

Langs den ene væg sad Ilse med

sin advokat og en HK-repræsentant på

hver side. Over for og langs den anden

væg sad nogle af hendes tidligere kolle-

ger, som skulle vidne mod hende.

Hun turde dårligt kigge på dem. Og

når hun endelig dristede sig til det, havde

hun fornemmelsen af kulde og foragt.

Men lige inden starten slog en anden

følelse hende.

– Jeg havde en mærkelig fornemmelse

inde i mig, for det var mærkeligt

endelig at sidde her. Jeg havde jo slet ikke

villet det. For hvordan var det egentligt

kommet så vidt, at jeg skulle sidde

her og føre sag mod min egen arbejdsplads?

Og hvor mine tidligere gode kolleger

skulle forsøge at tegne et billede

af mig som ond?

Kun på det tidspunkt, hvor Ilse selv

er vidne og udspørges, kan hun sige sin

mening. Ellers må hun bare tage imod - i

næsten ni timer. Og mere end det.

Ned i et sort hul

Ilse Rasmussen sad med en følelse af,

at der ingen grænser var for, hvad der

måtte siges. Hvordan tingene kunne

drejes. Alt sammen med det ene formål

at fremstille hende som et uhyre.

– Jeg var fuldstændig chokeret. De

sagde ting, som jeg ikke havde hørt før.

Ting, som jeg vidste ikke passede. Fx at

jeg skulle have smækket en skuffe i, så

en kollegas fingre blev klemt. Eller at jeg

var aggressiv i situationer, hvor jeg helt

sikkert ikke var det. Jeg tænkte bare:

Hvordan kan de dog finde på at sige

det?

For ikke at knække sammen kunne

hun mærke, hvordan hun blev nødt til at

trække sig tilbage fra retssalen, fra vidnerne,

fra virkeligheden.

– Jeg sank ind i en anden verden,

hvor en stemme fortalte, at det slet ikke

var mig, de snakkede om. Jeg følte, at

jeg var ved at forsvinde ned i et stort

sort hul. Men pludselig kom virkeligheden

tilbage med 110 km i timen. Og det

var mig, de talte om.

Hun havde så meget lyst til at rejse

sig og sige: »Det passer slet ikke.« Men

mens anklagerne føg, kunne hun bare

føle afmagt.

Selv da dommeren sagde, at hun havde

vundet, kunne hun ikke rigtig glæde

sig.

Ilse føler, hun har vundet, fordi dommeren

har bestemt det, ikke fordi kommunen

erkender, at den nok har lavet

fejl og taget fejl.

– Og det er det, jeg så gerne vil have,

at de indrømmer. Derfor må jeg blive

ved, hvis jeg skal se mig selv i øjnene. ◗

mkj@kommunalbladet.dk

Kommunalbladet 10 ❘ 05

!

5


6 Kommunalbladet 10 ❘ 05

tekst: Mette Mørk og Lars Friis Holm • foto: Claus Sjødin

Kommunerne

lukker de unge ude

Halvdelen af landets kommuner ansætter ikke kontorelever i 2005. Antallet

af elever sætter dermed en historisk bundrekord. Kommunalreformen og

dårlig økonomi er en væsentlig del af forklaringen.

»Vi ansætter ikke elever i år, først og

fremmest af økonomiske årsager, men

også på grund af kommunesammenlægningen.

Ingen har tid til at tage sig af

eleven.«

Sådan lyder en typisk kommentar i

Kommunalbladets undersøgelse af antallet

af nye kontorelever i kommunerne.

Den viser, at 129 af dem ikke har ansat

eller ikke har planer om at ansætte

elever i 2005, mens fem kommuner

endnu ikke har taget stilling. Samtidig

er der en del kommuner, der ansætter

færre elever, end de plejer at gøre, viser

undersøgelsen, som samtlige landets

271 kommuner har svaret på.

Dermed er der udsigt til et rekordlavt

antal kontorelever i kommunerne, for

i Kommunalbladets tidligere undersøgelser

har det højst været en tredjedel

af kommunerne, der ikke har ansat

elever i konkrete år.

Faldet i antallet af elever vækker opsigt

i HK/Kommunal. Næstformand Bodil

Otto mener, at kommunerne løber fra

deres ansvar over for de unge:

– Det er uanstændigt, at kommunerne

ikke sørger for at få det tilstrækkelige

antal elever ind. Og netop nu er det

På grund af udflytning af skattefolkene

vil der ikke i år blive ansat en elev

i skatteforvaltningen.

Mindre nordjysk kommune

også helt grotesk, i og med at der jo

bliver kamp om de unge, når de små årgange

for alvor slår igennem på arbejdsmarkedet

i løbet af de næste fem år.

Fra en fjerdedel af de 129 kommuner

uden nye elever er forklaringen, at de

ansatte har mere end rigeligt at gøre

med den kommende fusion med nabokommunerne

og flytning af opgaver i

forbindelse med kommunalreformen.

En anden fjerdedel fortæller, at nye

elever er sparet væk på grund af en

anstrengt økonomi. De øvrige kommuner

tager kun elever ind hvert andet år eller

har andre forklaringer.

Uanstændig mangel

på samfundssind

Men Bodil Otto køber ikke forklaringerne

fra kommunerne. Hun mener, at de

nærmest udstiller deres mangel på

samfundssind:

– De private arbejdsgivere er længe

blevet bebrejdet, at de ikke lever op til

deres samfundsansvar. Men de offentlige

arbejdsgivere har altså ikke noget

at lade andre høre. Og nu hvor staten

har fået skrevet ind i overenskomsterne,

at de forpligter sig til en kvote på 25

procent elever, så risikerer kommunerne

at komme til at stå med aben.

Hun frygter, at der kan blive tale om

et kompetence-gab på landets rådhuse.

– Når de ikke får nye, friske kræfter

ind med viden om ny teknologi og digitale

arbejdsgange, så opstår der et hul.

Og den kompetence kan det blive umuligt

at indhente. Det vil i høj grad gå ud

over kommunernes image. De vil blive

opfattet som både gråhårede og gammeldags,

siger Bodil Otto.

I Galten Kommune ved Århus er kontorchef

Henning Kaae enig i, at der skal

nye kræfter ind på rådhusene. Den lille

kommune med 11.000 tager tre elever

hvert andet år.

– Med alle de gråhårede, der sidder

i kommunerne nu, kan man også sige

sig selv, at der kommer til at mangle

HK'ere i den anden ende. Og der kan jo

ikke sidde AC'ere med visioner på alle

posterne. Der skal jo også være nogle

til at lave arbejdet, siger Henning Kaae

med et glimt i øjet.

Fokus på kommunalreformen

I Kommunernes Landsforening (KL) erkender

kontorchef Helene Bækmark, at

Vi har ikke

kapacitet til oplæring.

Lille sjællandsk kommune


tilbagegangen ser dramatisk ud i år.

– Det er i mine øjne et udtryk for, at

de centrale forvaltninger i kommunerne,

hvor eleverne typisk bliver ansat, prioriterer

reformen meget højt. På rådhusene

bruger man utroligt mange ressourcer

på at lave udredninger, analyser,

kortlægning af arbejdsgange og meget

andet op til fusionen med andre kommuner.

Den bevågenhed ville man måske i

stedet have brugt på en elev, mener

Helene Bækmark.

De adspurgte har haft mulighed for

at skrive uddybende kommentarer i

undersøgelsen, og kommentarerne

peger i samme retning som kontorchefens

analyse.

»Det hele er så hektisk i vores administration

i forbindelse med processen

omkring kommunalreformen, at vi har

vurderet, at vi ikke kan give en ordentlig

elevuddannelse i øjeblikket«, lyder det

fra en fynsk kommune.

Eleverne vender tilbage

Kontorchef Helene Bækmark tror på, at

udviklingen vil vende igen om et par år,

når den værste turbulens omkring reformen

har lagt sig. Samtidig ærgrer hun

sig over, at muligheden for skolepraktik

er blevet fjernet.

– Den kunne være en god buffer i en

situation, hvor en sektor er under voldsomt

pres. For den aktuelle situation i

kommunerne kan sammenlignes med itbranchen,

der også er kendetegnet af et

meget højt tempo og ændringer i organisationen.

Her har man traditionelt kun

haft få elever, men har til gengæld ansat

mange færdiguddannede. I kommunerne

er der så meget pres på i øjeblikket,

både arbejdsmæssigt, psykisk og organisatorisk,

så det i en overgangsperiode

ville være en idé at bruge skolepraktik

som i it-branchen. Men på kontorområdet

blev skolepraktikken nedlagt 1.

januar 2005 - meget mod KL's anbefaling,

siger Helene Bækmark.

I HFI, der er interesseorganisation

for Handelsskolernes ledelser, er man

enig i, at skolepraktikken kunne have

samlet nogle unge op.

– Hele praktikplads-problematikken

er jo et kendt og politisk problem. Hvor

skal vi sende de unge hen, der ikke lige

er interesserede i en akademisk karriere?

Vi får hele tiden at vide, at vi skal

henvise til andre uddannelser, men min

Nye kontorelever i 2005

136 kommuner ansætter 366 elever

129 kommuner ansætter ikke elever

6 kommuner ved det endnu ikke

Om undersøgelsen:

Kommunalbladet har kontaktet kommunernes

personaleafdelinger i en elektronisk rundspørge

i perioden 2.-18. maj 2005. Enkelte manglende

svar er indhentet telefonisk. Der foreligger svar

fra alle 271 kommuner.

fornemmelse er, at der ikke kan optages

flere på social- og sundhedsuddannelserne,

siger sekretariatschef Annette

Larsen.

HK/Kommunals næstformand Bodil

Otto støttede i sin tid protesten mod

nedlæggelsen af skolepraktikken, men

hun mener, at kommunerne i dag selv

skal tage forpligtelsen på sig.

– Når man afskaffer skolepraktikken,

så er det et ekstra stort problem, at

kommunerne ikke ansætter særlig

mange elever. Ingen kan leve med kommunernes

svigt. Derfor må de erkende

situationens alvor og se at komme i

gang med at tage nye elever ind. Kan de

ikke finde ud af det selv, må andre tage

affære og forpligte dem på den ene eller

den anden måde. ◗

mem@kommunalbladet.dk

lfh@kommunalbladet.dk

Tjek din kommune

Kommunalbladet 10 ❘ 05

Se antallet af nye elever i alle kommuner

på www.hkkommunal.dk/elever2005

Vi ansætter normalt en elev hvert år. Da vi skal afgive medarbejdere til Told og Skat,

og der i øvrigt er indgået aftale med fusionskommunerne om så vidt muligt ikke at

opslå stillinger eksternt, har vi valgt foreløbig ikke at opslå en elevstilling.

Lille vestjysk kommune

!

7


tekst: Joan Rask Maack • foto: Christoffer Regild

Stor usikkerhed om fremtiden på alle

områder, manglende ressourcer hos

medarbejderne og en særdeles stram

økonomi.

Faktorernes orden er uden betydning,

men samlet i én mundfuld bliver det så

stort, at der ikke kan proppes mere ind.

Heller ikke engang den kontorelev, som

Hundested Kommune plejer at ansætte

hvert år.

Ifølge kommunaldirektør Finn Gaarskjær

har kommunen nemlig bevidst lagt

en strategi, der fjerner så mange byrder

som muligt fra de nuværende medarbejderes

skuldre. Og det medfører blandt

andet, at kommunen ikke ansætter kontorelever

i 2005 og 2006.

– Selvom det lyder af lidt, er en ny

elev én brik mere i det pres, medarbej-

De kommuner, der skærer elevpladser væk, tænker for

meget på sig selv og for lidt på samfundet og de unge.

Det mener kontorelev Maria Søfeldt Larsen (tv.) og

tillidsrepræsentant Grete Nielsen, Hundested Kommune.

Reformen giv

derne lever under. Og det er urimeligt at

give dem yderligere opgaver, siger Finn

Gaarskjær.

Den udlægning køber fællestillidsrepræsentant

Grete Nielsen ikke.

– Selvfølgelig har vi kræfter til at uddanne

elever. Og der er bred opbakning

blandt personalet til at fortsætte den

aktive uddannelsespolitik, kommunen

har kørt indtil nu, siger hun.

Grete Nielsen synes tværtimod, at

ledelsen har et problem over for de

medarbejdere, der har uddannet sig til

elevansvarlige.

– De har påtaget sig en opgave inden

for et område, som kommunen har villet

satse på. Travlhed kan vi planlægge os

ud af. Der er opbygget uddannelsesplaner

til eleverne, så deres forløb kan sag-

tens køre på skinner, selvom vi samtidig

fusionerer med Frederiksværk Kommune,

siger tillidsrepræsentanten.

En af dem, der prøver uddannelsesforløbet

på sin egen krop, er Maria

Søfeldt Larsen, der afslutter sin kontoruddannelse

til august i år.

– En ny elev vil få en anden uddannelse,

end den jeg tager, men jeg tror

ikke på, at min uddannelse er bedre.

Reformen er Danmarks hidtil største

fusionsproces, og jeg gætter på, at min

dagligdag er mere spændende og mere

lærerig, end den ville havde været uden

reformen, siger Maria Søfeldt Larsen.

Ingen job til nyuddannede

Men faktisk er det ikke kun medarbejdernes

arbejdssituation og kvaliteten i

Vi ansætter normalt elever hvert andet år, men har dette år skønnet,

at vi ikke har ressourcer til at køre uddannelsen igennem.

Mindre nordjysk kommune

Hundested Kommune har valgt ikke at ansætte

nye kontorelever i 2005. Reformen og hensynet

til de unge får skylden, men den forklaring køber

tillidsrepræsentanten og en nuværende elev ikke.


elevuddannelsen, der bekymrer kommunaldirektøren.

Finn Gaarskjær synes nemlig, kommunen

gør de unge en bjørnetjeneste,

hvis den uddanner uden at kunne fastansætte

de nyuddannede.

– Vores erfaring er, at de nyuddannede

gerne vil genansættes i organisationen.

Og det har vi i høj grad formået

at skabe plads til, siger kommunaldirektøren.

På det område er han ikke parat til at

skippe kommunens gode ry og rygte.

– Hvis vi begynder at uddanne flere

elever, end vi selv kan bruge, ødelægger

vi et meget positivt element i vores uddannelsespolitik.

Og det vil jeg meget

nødigt, siger Finn Gaarskjær.

Teorien om, at eleverne gerne vil

ansættes, holder på kommunens nuværende

elever.

– Jeg vil smadder-gerne blive. Og det

offentlige skal helt sikkert være min

fremtidige arbejdsplads, siger Maria

Søfeldt Larsen.

Yderligere to elever bliver udlært i

Hundested Kommune til august, og en af

dem er allerede tilbudt job.

– De arbejder på, at jeg også kan blive.

Men det er slet ikke sikkert, jeg får

tilbuddet, fortæller Maria Søfeldt Larsen.

Hun ved, at Hundested Kommune

ikke er den eneste, der har resoneret

sig frem til, at det er bedre slet ikke at

Derfor ansætter halvdelen

af kommunerne ikke elever i år

Vi ansætter normalt ikke elever hvert år 28 pct.

På grund af kommunalreformen 28 pct.

Af økonomiske årsager 27 pct.

Af andre årsager 17 pct.

ansætte elever end at skuffe de nyuddannede.

– Jeg ved, at der er flere andre kommuner,

der heller ikke tager elever ind

hverken i 2005 eller 2006. Men det er

forkert over for os unge. Vi får helt

sikkert noget ud af uddannelsen - også

selvom det ikke giver et fast job bagefter,

siger hun.

Elever er en samfundsopgave

Grete Nielsen er bekymret for samfundets

unge. Og netop det uddannelsesmæssige

ansvar mener tillidsrepræsentanten

ikke, at kommunen kan undslå sig.

– Vi er en offentlig instans. Hvis ikke

vi tager elever ind, hvem skulle så?

spørger hun.

Derudover er det hendes erfaring, at

det bliver sværere og sværere at skaffe

kvalificerede HK'ere, selvom kommunen

ansætter i begge ender af aldersspektret.

– Vi er så gamle alle sammen. Der

skal nogle unge ind, så opgaverne også

bliver løst, når vi begynder at gå på pension.

Det er muligt, at der bliver lidt turbulens

omkring årsskiftet 2007, men det

må ikke betyde, at offentlige virksomheder

ikke løfter den samfundsmæssige

opgave, det er at uddanne elever, siger

hun.

Kommunaldirektøren er mest fokuseret

på at få sin egen medarbejderkabale

til at gå op. Alligevel kan han godt se, at

det er uheldigt, hvis alle landets kommuner

de næste to år fravælger bare en

enkelt elev hver.

– Hvis de gør det, er det et problem.

Men så er det kun et af flere problemer i

den her komplicerede fusionsproces. Og

jeg må bare konstatere, at arkitekterne

bag reformen hverken tidsmæssigt eller

økonomisk har skabt rammerne for, at

vi kan løse dem alle, siger han.

Finn Gaarskjær forklarer, at Hundested

geografisk er et yderområde i forhold

til hovedstaden, og det giver nogle

helt særlige udfordringer.

– Vores økonomi er hammer-usikker.

Den er afhængig af en udligning fra

hovedstadsregionen, som vi endnu ikke

kender. Samtidig er både indtægts- og

udgiftssiden stort set fastfrosset. Derfor

har vi valgt at fokusere på de absolut

vigtigste opgaver, siger han.

Kommunaldirektøren regner med, at

den nye fusionerede kommune vil være

klar til at ansætte elever igen i 2007.

Og det har Grete Nielsen tænkt sig at

holde ham op på.

– Vi vælger at tro på, at kommunen

vil ansætte efter reformen. Jeg tror

ikke, det kommer af sig selv, men jeg

skal nok tage kampen op til den tid,

siger hun. ◗

jrm@kommunalbladet.dk

Kommunalbladet 10 ❘ 05

er ikke plads til en elev

Vores kommune skal sammenlægges med to andre kommuner

- derfor er det ikke naturligt at ansætte en elev til noget uvist.

Lille nordjysk kommune

!

9


10 Kommunalbladet 10 ❘ 05

Halvdelen af amterne

ansætter ikke kontorelever

Også på amtsgårdene er man tilbageholdende med at ansætte kontorelever i år,

og mere end hver fjerde elevplads er forsvundet siden sidste år.

En strukturændring i det offentlige

skal ikke gennemføres på bekostning

af uddannelsespladser for en

ungsdomsårgang. Vi får brug for

de unge i fremtiden.

Tillidsrepræsentant Rita Jeppesen, Vestsjællands Amt

tekst: Joan Rask Maack• foto: Claus Sjødin

På halvdelen af landets amtsgårde

underskriver man ikke nye kontrakter

med kontorelever i 2005. Mindst en fjerdedel

af pladserne er skåret væk siden

sidste år.

Den udvikling har fællestillidsrepræsentanterne

i amterne det ambivalent

med, viser en rundspørge, Kommunalbladet

har lavet. Grundlæggende mener

tillidsrepræsentanterne, at amtet skal

tage elever, men omvendt er amtets ansatte

pressede, ressourcerne er knappe,

og amtet skal alligevel snart lukke.

Og hvorfor overhovedet uddanne elever,

når ingen ved, hvad de skal uddannes

til? lyder det over en bred kam.

Strategien betyder, at landets amtsgårde

samlet set ansætter under 30 nye

kontorelever i år. Med i det billede hører,

at Sønderjyllands Amt ansætter otte

kontorelever - nøjagtigt som de plejer.

Leder af Uddannelseskontoret Catharina

Freudendahl er lettere rystet over udviklingen

på landsplan.

– Mange af de nuværende medarbejdere

blev selv ansat i halvfjerdserne.

Dengang var det os, der var i tyverne.

Nu er mange af os relativt tæt på pensionsalderen.

Vi skal give plads til de

unge, for det er dem, der skal skabe de

nye kulturer. Det er helt forkert at holde

dem ude, siger hun.

Catharina Freudendahl mener, at der

er brug for de unge, når flere gamle

kulturer skal smeltes sammen.

– De kan bedre stille spørgsmål uden

fordomme og uden at tage hensyn til,

hvordan tingene er blevet gjort før.

Vi har rigtig gode erfaringer med vores

elever. De er begavede, og hvis de

arbejder sammen med erfarne medarbejdere,

der vil give noget af deres

viden fra sig, bliver de også dygtige,

siger hun.

Catharina Freudendahl har endnu

ikke fået klager fra de ansatte over

udsigten til en ny elev.

– Tværtimod. De eneste klager, jeg

har, er fra dem, der ingen elev får, siger

hun. ◗

jrm@kommunalbladet.dk

Mangel på ressourcer er den egentlig

årsag til færre elever. Jeg er ikke glad

for det, men som tillidsrepræsentant må jeg

også vurdere mine medlemmers ressourcer

og deres - endnu - usikre fremtid.

Tillidsrepræsentant Annie Marquardsen, Storstrøms Amt


Vi kan hjælpe dig med at holde,

hvad borgmesteren lover.

Hvis nu aben skulle lande på dit bord

Som IT-chef skal du realisere en del

af kommunens ny dagsorden

Hurtigere sagsbehandling og mindre

vente tid i den døgnåbne kommune

står højt på de fleste kommuners nye

dagsorden. Det samme gælder en smidigere

forvaltning og sikring af borgernes

data. Alt sammen noget, som bør

ske på en rentabel og fremtidssikret

måde. Ofte findes svaret på dette i

it-baserede kommunika tions løsninger

og moderne infrastruktur. Det er noget,

vi har erfaring med. Men kommunerne

står også over for en anden udfordring:

Hvordan samler og koordinerer man

it, når flere kommuner bliver til én?

Det kender vi også til, da vi har hjulpet

mange af vores kunder gennem deres

fusioner. Så lad os komme tættere på

og dele vores erfaringer med dig. Du

kan hurtigt få brug for dem.

Kontakt TDC Erhverv på 80 80 80 90.


12 Kommunalbladet 10 ❘ 05

tekst: Mogens Jepsen • illustration: Claus Riis

Metoden »mystery shopping« har længe været brugt på restauranter, i butikker og mange

andre steder i den private sektor. Nu vil danske firmaer lave hemmelige tjek i den kommunale verden.

Hemmelige agenter

Sidste år var byrådet i Monmouthshire i

Wales ophavsmænd til en sjældent set

jobansøgning. De skulle bruge 12 borgere

over 50 år uden erfaring med det

sociale system til at være hemmelige

agenter på rådhuset.

De 12 frivilliges mission lød på at

tjekke servicen blandt de sociale sagsbehandlere,

som har med ældre borgere

at gøre.

Og til det formål skulle de fortælle

sagsbehandleren en opdigtet historie,

fortæller Eileen Powell fra »Age Concern

Gwent«. Fx at deres mor var blevet tiltagende

dårligere, og at hun efterhånden

havde brug for hjælp.

Ifølge Eileen Powell skulle de 12 personer

bruges til to ting. For det første

skulle de rapportere, hvilken service de

får fra sagsbehandlerne. For det andet

blev de 12 personer også selv brugt i en

test. For byrådet ville gerne se, hvordan

folk egentlig tænker på at få hjælp, når

de har brug for offentlig støtte. Hvem

spørger de, hvor går de hen osv.

Stor berøringsangst

»Mystery shopping« kaldes metoden,

der længe har været kendt i det private,

og nu vil bl.a. det danske firma

Salgs3ner ind i den offentlige sektor og

lave mystery shopping. Salgs3ner har

udviklet et færdigt testprogram til bl.a.

kommunerne, hvor agenten - en mystery

shopper - skal gennemgå flere elementer

i kommunens service. Foreløbig har

kommunerne været meget tilbageholdne

med at springe ud i det.

– Vi oplever en utrolig stor berøringsangst

i forhold til at teste servicen

på den måde. Og det er især ledelsen,

som er nervøs for, hvordan medarbejderne

vil reagere på det, fortæller John

Harmsen, direktør i Salgs3ner.

Måske fordi sporene skræmmer.

For små to år siden var flere medarbejdere

i Karlebo Kommune udsat for

mystery shopping, hvor en konsulent

bl.a. testede telefonservicen. Det blev

taget meget ilde op fra de ansattes side,

og kommunaldirektøren måtte trække

hele materialet tilbage og love at destruere

båndoptagelserne.

– Men når jeg spørger kommuner, om

de ikke gerne vil have, at virksomheder

vælger deres kommune, så er svaret naturligvis

ja, men kommunerne må også

se på, hvordan de gør sig attraktive for

virksomheder. Og det at være attraktiv

skal gerne vise sig hos medarbejderne,

siger John Harmsen, der fortæller, at

der i både Norge og Sverige er ved at

komme fokus på emnet.

Metoden er endnu mere i brug i England

og andre lande, hvor mange offentlige

opgaver er udliciteret. Her bestiller


fx kommunen en mystery shopper til at

undersøge den pågældende leverandør -

hvad enten det handler om aktivering,

handicaptransport, it eller madudbringning.

Glade borgere giver

glade medarbejdere

John Harmsen vil gerne hamre en pæl

igennem den myte, at det bare handler

om at tjekke medarbejderne og efterfølgende

ramme den enkelte med personlig

kritik og irettesættelser.

– I virkeligheden handler det om,

hvordan det bliver sjovere at gå på arbejde.

For som ansat må man spørge sig

selv, hvorfor nogle borgere er sure og

dermed gør arbejdsdagen sur. Omvendt

giver glade borgere glade medarbejdere.

Hans firma har udviklet konceptet

»Mystery Citizen« til den offentlige sektor.

Her kan observatørerne bedømme

Eksempler på konceptet »Mystery Citizen« fra firmaet Salgs3ner

Telefonservice

● Ringer som enlig forsørger for at spørge til støtte- og tilskudsmuligheder.

● Ringer til skatteafdelingen med et skatteteknisk spørgsmål.

● Ringer til teknisk afdeling med spørgsmål ang. en tilbygning.

● Hvor mange gange ringer telefonen?

● Hvor hurtigt når borgeren frem til den rigtige person, der kan svare på spørgsmålet?

● Opleves det, at vedkommende har de rigtige kompetencer?

● Hvordan er stemningen, hvordan er dialogen?

● Får borgeren den rigtige hjælp?

Personligt fremmøde

● Kan besøge samme afdelinger som over telefonen.

● Tjekker, hvor svært det er at finde den ønskede afdeling.

● Er der ventetid?

● Hvordan er dialogen?

● Er svarene forståelige?

på rådhuset

eksempelvis en kommunes serviceniveau

på nogle aftalte områder ved at

lege borger.

Firmaet har allerede på forsøgsbasis

udført testene i flere danske kommuner,

men når det er kommet til at indgå i

et mere forpligtende samarbejde, har

lysten til at blive kigget i kortene være

begrænset.

– I hvert fald når direktionen har

tænkt på medarbejdernes reaktioner, for

egentlig synes de selv, at ideen er god.

Kommunaldirektør tror ikke

på ideen

I et andet firma med speciale i mystery

shopping - IQS - lurer man også på den

offentlige sektor.

– Vi kan sagtens forestille os også at

gå ind på det marked. Vi er helt sikre

på, at behovet er der. Helt oplagt vil det

være i forbindelse med kommunalrefor-

men, hvor man taler om, at servicen

skal blive bedre. Bliver den så det? Det

skal jo undersøges, siger Ole Klitgaard,

direktør i IQS.

Hos Søren Christensen, leder af

personalepolitisk team i HK/Kommunal,

mødes ideen om mystery shopping med

skepsis.

Han mener, at mystery shopping

grundlæggende bygger på mistillid, og

at der er mange andre metoder, som en

kommunes ledere burde benytte, hvis

de ikke mener, medarbejderne har lavet

arbejdet godt nok. Fx selv iagttage borgerbetjeningen

eller interviewe borgerne

om deres oplevelser af servicen.

– Men hvis metoden skal indføres,

må vi forudsætte, at det har været

drøftet i SU, at der er enighed om det,

og at de pågældende medarbejdere

ved, hvad de skal leve op til, siger

Søren Christensen.

Allan Vendelbo, kommunaldirektør i

Ballerup Kommune og formand for kommunaldirektørforeningen,

kan ikke se

nødvendigheden af mystery shopping.

– Jeg mener, vi har en ret god føling

med, hvordan borgerne oplever kommunen.

Mange skriver til borgmesteren, og

borgerne henvender sig i stor stil, hvis

der er noget, som ikke fungerer, forklarer

Allan Vendelbo. ◗

mkj@kommunalbladet.dk

Kommunalbladet 10 ❘ 05

13


tekst: Mogens Jepsen • foto: Ann Malmgren

Digitale borgere giver

KMD påstår, at der er store

gevinster ved de digitale

borgere, men på boligstøtte-

kontoret i Århus er man helt

uenig. Ekstraarbejde, spildtid

og frustrerede borgere er

»gevinsten«, mener de.

»Njaa, så tror jeg hellere, jeg lige kommer

op med ansøgningen ...«.

Sådan lyder en typisk kommentar fra

de århusianske borgere, som forsøger

at sende en elektronisk ansøgning om

boligstøtte til boligstøttekontoret.

Og skal gruppelederne Tine Højer,

Ulla Hjortshøj og Bente Bergmann være

helt ærlige, så gør det faktisk ikke så

meget, hvis ansøgningen bliver afleveret

på den velkendte måde - på papir.

Ikke fordi de hylder de gode gamle

dokumentdage, men simpelthen fordi

de digitale borgere giver en del ekstra

arbejde.

– De gevinster, som blandt andet

KMD snakker så meget om, kan vi slet

ikke få øje på. KMD taler om, at man kan

spare mange millioner kroner, men som

de digitale løsninger fungerer nu, er det

slet ikke den oplevelse, vi har.

Århus Kommune har ca. 14.000

ansøgninger om boligstøtte hvert år,

heraf kommer 1.000 elektronisk. Men

kontorets opgørelse viser, at under

fem pct. af de digitale ansøgninger er

udfyldt på en måde, så der ikke skal

gøres mere ved dem. Altså vil der i ca.

95 pct. af de digitale ansøgninger være

tale om længere sagsbehandlingstid og

merarbejde.

Svært for borgeren

at udfylde skemaet

De få procent, hvor den digitale løsning

er optimal, er de heldige, hvor der er

tale om en enlig borger, der har scanner

og en digital signatur. Dertil kræves per-


ekstra arbejde

sonlige egenskaber som at kunne læse

en 14 siders vejledning igennem og nok

tålmodighed til at ville bruge en halv times

tid med at scanne lønsedler, lejeaftaler

og andre papirer, som skal sendes

med som bilag.

– For borgeren virker det bare meget,

meget uoverskueligt. Jeg har selv

prøvet det, og selv med min viden oplevede

jeg det meget besværligt. Der er

meget at læse igennem, og man kommer

til at lave fejl hele tiden. Man har simpelthen

bare lagt selve ansøgningsskemaet

ind uden at tilpasse det til nettet,

siger Tine Højer.

Konsekvensen er, at ansøgninger

over nettet er yderst mangelfulde, hvilket

den brugerundersøgelse, som kontoret

har lavet, da også viser. Fire ud af

For Bente Bergmann (tv.), Ulla Hjortshøj og Tine

Højer (th.) er der slet ikke gevinster ved digitale

ansøgninger om boligstøtte. Mindst 95 pct. af de

elektroniske ansøgninger er mangelfulde og kræver

ekstra arbejde.

fem borgere er nemlig blevet bedt om at

eftersende bilag eller skemaer.

– Man kan sige, at vi skal have fat i

sagen flere gange end ellers. Vi har så

at sige første, anden og tredje behandling

af net-ansøgninger, lyder det sigende

billede fra Ulla Hjortshøj.

Mange sager må henlægges

For når en sagsbehandler har kigget den

digitale ansøgning igennem og konstateret,

at der mangler bilag, underskrift

eller lignende, så skal der skrives et

brev til borgeren om manglerne, som

skal eftersendes til kommunen.

Den ekstra sagsgang skønner de

tre gruppeledere giver ca. ti minutters

ekstra arbejde pr. gang.

Dertil kommer, at flere digitale sager

end papiransøgninger bliver henlagt.

Dermed har alt arbejdet været spildt.

– Det er, som om nogle borgere opfatter

en digital ansøgning som mere

uforpligtende. Tit får vi ikke de manglende

papirer og må så henlægge sagen.

Eller en borger er usikker på, om den er

sendt, hvorfor de sender den to, måske

tre gange, men vi skal alligevel kigge alle

igennem for at sikre, at det er samme

sag, forklarer Bente Bergmann.

Derudover har kontoret mange borgere,

som ringer for at få hjælp til at udfylde

ansøgningen elektronisk. Altså fungerer

medarbejderne som den hotline,

der ikke findes. Men det er begrænset,

hvor meget hjælp de kan give - ud over

at fortælle om de generelle regler, og

hvilke felter der skal udfyldes. Mærkelige

skærmbilleder eller tekniske spørgsmål

kan de ikke hjælpe borgeren med.

Ingen gevinster nu

De tre gruppeledere ser mange steder,

hvor den digitale løsning kan forbedres

og dermed mindske merarbejdet omkring

den.

Fx fremgår det ikke tydeligt, at ændringer

i indkomst eller lignende ikke

kræver en helt ny ansøgning, men

mange borgere sender den alligevel,

hvilket også giver ekstra arbejde til de

ansatte på boligstøttekontoret. Desuden

kan systemet ikke finde ud af at overføre

oplysningerne fra skemaet, hvis borgeren

allerede er kendt i systemet. Så

går der tid med at overføre de oplysninger.

Og så er der den detalje, som gør at

sagsbehandlingen bliver mangelfuld -

nemlig at borgeren kan tilføje nye bilag,

uden at sagsbehandleren får besked. Og

uden der er en eller anden lukkemekanisme,

som hindrer borgeren i at fjerne

bilag fra sagen.

– Vi kunne godt tænke os en mere

direkte dialog med KMD om alle de her

problemer, lyder det fra gruppelederne,

der tilføjer:

– Om det på længere sigt bliver nemmere,

må tiden vise, men der er bestemt

ikke nogen gevinst ved den digitale boligstøtte

på nuværende tidspunkt, så

hvor KMD får deres tidsbesparelse på

fem minutter pr. ansøgning fra, må stå

hen i det uvisse. ◗

mkj@kommunalbladet.dk

Kommunalbladet 10 ❘ 05

15


Kostskoler.dk

De private kostskoler i Danmark

Børn, der har vanskeligheder i hjemmet og i skolen,

kan få en frisk start på en privat kostskole.

Grindsted Privatskole

75320922

Kostskolen i Sønderjylland

74832062

Ryomgård Realskole

86339144

De private kostskoler tilbyder:

• Tæt sammenhæng mellem

skolegang og det sociale liv.

• Faste voksne kontaktpersoner

for det enkelte barn og

forældre, familier, sagsbehandlere

og Psykologisk

Pædagogisk Rådgivning.

• Højt fagligt udbytte med

handleplaner for den enkelte,undervisningsdifferentiering

og tæt samarbejde med

eleven.

• Fritidstilbud, fælles aktiviteter

og sunde kostvaner.

For yderligere oplysninger og

Kostskolebog, kontakt venligst

Danmarks Privat-skoleforening

på 33 30 79 30. Eller besøg:

www.kostskoler.dk

Stenhus kostskole

59430269

Sejergaardsskolen

Ringe Kost- og Realskole

59185124

62622080

Sorø Private Realskole

57830188

Bogø Kostskole

55867400


Tryg eller ej

- uden jobgaranti

Skuffende, uforpligtende og

omkostningsfrit, kalder Kim

Simonsen det politiske forlig

om de ansattes tryghed og

medindflydelse. Socialdemo-

kraterne mener, at det er

et skridt på vejen, mens

indenrigsministeren afviser

al tale om tryghedsaftaler.

For de mange tusinde kommunalt ansatte,

der får ny arbejdsgiver og nye opgaver

i forbindelse med kommunalreformen,

er der ikke meget at hente i det

forlig, som Socialdemokraterne og de

radikale i den forrige uge indgik med

regeringen og Dansk Folkeparti.

Formålet med forliget var at sikre

de ansattes tryghed og medindflydelse

under kommunalreformen. Men der er

ikke tale om en jobgaranti, mener

HK/Kommunal.

– De bløde og helt uforpligtende hensigtserklæringer

garanterer ikke noget

for nogen. Det ser mest ud som varm

luft, siger formand Kim Simonsen.

Ifølge aftalen lover regeringen at

tage initiativ til, at samarbejdsudvalgene

på de enkelte arbejdspladser skal diskutere,

hvordan man kan undgå fyringer.

Men der er flere problemer med aftalen.

Dels forpligter regeringen blot samarbejdsudvalgene

til at mødes, ikke til

at finde egentlige løsninger. Dels omfatter

aftalen kun de statslige arbejdspladser.

Regeringen lover dog at opfordre

amter og kommuner til at indgå lokale

aftaler om kompetenceudvikling og

naturlig eller frivillig afgang, men

reelt er det helt frivilligt, om

de vil følge trop.

– Regeringen må

vise, at man mener

de lokale aftaler

alvorligt. De må tage fat i KL og sikre, at

det hele ikke drukner i ædle hensigter

uden konkret handling, siger Kim Simonsen,

der også er formand for Det Kommunale

Kartel, som samler samtlige

kommunalt ansatte i LO-forbundene.

Både Socialdemokraterne og de radikale

havde oprindeligt krævet en toårig

garanti mod fyringer.

– Vi vil ikke bilde folk ind, at det her

er en jobgaranti, men forliget forpligter

staten til at lave tryghedsaftaler. Selv

om regeringens indrømmelse ikke er så

omfattende, som vi kunne ønske os, er

den dog glædelig, siger Pia Gjellerup fra

Socialdemokraterne, der forhandlede

forliget igennem.

Hun understreger, at man med

aftalen også har givet de ansatte bedre

vilkår i forhold til at blive hørt og få indsigt

og rådgivning fra tillidsrepræsentanten

under processen med kommunalreformen.

Indenrigs- og sundhedsminister Lars

Løkke Rasmussen (V) mener, at de

ansatte får større retssikkerhed med

forliget, men han afviser al tale om at

bruge ordet »Tryghedsaftaler«. Med

forliget opfordrer regeringen, ifølge

ministeren, blot alle til at behandle medarbejderne

ordentligt og anstændigt og

vil selv gå forrest.

– Jeg vil håbe, at det her kan gøre

de ansattes utryghed lidt mindre, men

jeg tvivler, siger Kim Simonsen og fortsætter:

HK/Kommunal har støttet grundtanken

i kommunalreformen, og vi ved

fra medlemsundersøgelser, at vores

medlemmer er positive. Men medlemmerne

har samtidig lagt stor vægt på

at få en jobgaranti, og det har de ikke

fået med det her forlig. ◗

redaktionen@kommunalbladet.dk

Kommunalbladet 10 ❘ 05

tekst: Katja Iversen • foto: Henrik Sørensen

17


18 Kommunalbladet 10 ❘ 05

For Lotte Sigvardt handler en

vielse på rådhuset om at finde

balancen mellem det festlige

og seriøse.

Der er himmel og meget hygge til

forskel på, hvordan vielser på rådhuset

foregår – fra vielser på samlebånd,

til at rådhuset nærmest fester med.

Vielsesritualet

Der er store forskelle i ritualerne ved

vielser på rådhuse. Her findes både den

korte, den lange, den gammeldags og

den mere moderne.

• I Ebeltoft med en formaning om, »at

ægteskabet forudsætter et løfte om at

leve sammen i gensidig kærlighed,

hjælpsomhed og tolerance. Og i erkendelse

heraf ønsker byrådet, at de må

bevare viljen og evnen til at leve et

harmonisk og meningsfyldt samliv

under hele ægteskabet.«

• I Skævinge også med en række formanende

sætninger: »Det løfte, som I

Fra samlebånd

har givet hinanden, er et tilsagn om

kærlighed, om troskab, om sammenhold

og om gensidig overbærenhed i

det ægteskab, som I nu har indgået.

Vær åbne og støt hinanden, tag jer tid

til at lytte til hinanden, vær ødsle med

ømhed og opmærksomhed og respektér

hinanden. Lad aldrig jeres dage

blive en selvfølge.«

• I Ledøje-Smørum den ultrakorte: »Da I

over for mig har oplyst, at I ønsker at

indgå ægteskab med hinanden, spørger

jeg, om du … vil have …«.

Det behøver ikke at være hvid brud, kirke

og salmesang, for at to, som elsker

hinanden, får en festlig start på ægteskabet.

De kan fx vælge at blive gift på Farum

Rådhus.

En halv time har borgmestersekretær

og afløsende giftefoged Kirsten Villefrance

afsat til hvert par. Og så bliver

der ellers kælet for brudeparret.

– Det skal være en ceremoni, som

brudeparret husker tilbage på med glæde.

Derfor har hun fundet en speciel god

Alsace hvidvin – »Gewürtztraminer« – i

en blå flaske, som passer til de særlige

glas med blålige fødder, som i øvrigt

passer til farverne i salen.

Børnene får sodavand, som de så kan

nyde sammen med de fyldte chokolader.

Uanset hvor brudeparret kommer fra,

får det en gave fra kommunen – typisk et

glasfad, glaslysestager eller lignende.


En vielse skal vare både fest og højtid

Lotte Sigvardt har netop haft sine to første vielser som giftefoged på Gladsaxe

Rådhus.

Og det gik rigtig godt. Men for hende handler det også om at finde den

rette balance i ceremonien.

– En vielse på rådhuset skal ikke bare være fest og farver. Det skal også

være en seriøs og højtidelig oplevelse for brudeparret.

Kommunens gave til brudeparret er et sæt champagneglas, små guldrandede

champagneglas til børnene og endda et ekstra, hvis bruden er gravid.

Men det handler også om teksten, der bliver læst op for brudeparret.

– Jeg synes ikke, teksten må være for svær i sproget, for nogle af

vendingerne er nok for gammeldags til, at unge helt kan forstå det. Det er

godt, at der kommer flere kvinder til som giftefoged. Jeg tror, vi alligevel

tænker lidt forskelligt.

Det er kun et halvt år siden, Lotte Sigvardt spurgte til muligheden for at

blive giftefoged. Hun syntes, det kunne være en rigtig hyggelig rolle at have.

Og kort tid efter skulle strukturen i kommunen ændres. Meget belejligt

betød det, at hun – ud over at være leder af borgerbetjeningen også blev

leder af folkeregistret – og så passede det fint med også at blive giftefoged.

Allerede nu er hun blevet bedt om at kigge nærmere på kommunens

vielsesritual. Og hun har nogle ideer til, hvordan det kan fornys.

– For mig at se skal vi tænke meget mere på målgruppen, og vi har jo

ret få ældre, som bliver viet på rådhuset. Vi overvejer, om vi skal lave og

indrette et særligt vielsesareal i haven bag ved rådhuset. Det skal så være

med stenbord, roser og et hyggeligt sted at blive viet, siger Lotte Sigvardt.

til bryllupshygge

– Og det er en helt unik gave for parret,

for det er fra en af vores lokale

kunstnere, som vi vælger at støtte på

den måde, lyder det fra Kirsten Villefrance.

18 par i timen

Århusianere har det til gengæld lidt sværere

– i hvert fald er der skruet godt ned

for hyggen over for brudeparrene på rådhuset.

Ingen gaver til brudeparret, intet

godt til munden – eller ganen for den

sags skyld. Og hvis parret har lyst til

at byde gæsterne på et glas champagne,

skal det ske uden for vielseslokalet.

Tidsplanen er nemlig ret stram.

– Vi kører med ca. tre brudepar pr. 10

minutter, så der er ikke tid til ret meget,

fortæller Lillian Andreasen fra vielseskontoret.

Ægteskabet er en tom æske

I Roskilde kommer alle dagens brudepar

på samme tidspunkt. Ritualet er også

her hurtigt overstået – i løbet af fem,

højst ti minutter – og der er intet mundgodt.

– Pointen ved at blive gift på Roskilde

Rådhus er den gamle byrådssal, det

hyggelige venteværelse og den fine,

gamle trappe, som fører op til salen,

fortæller reserve-giftefoged Lars Elmstad,

der tilføjer, at kommunen forærer

parret den Parker-pen, som de underskriver

ægtepapirerne med.

Netop hyggen og det romantiske ved

gamle rådhuse ser ud til at tiltrække et

stort antal giftelystne par. Ebeltoft har

fx ca. 500 vielser om året, pinselørdag

alene 22, så derfor er der kun 10-15 minutter

pr. par. Ikke noget lækkert til

munden, men en masse anekdoter og

historier om det gamle rådhus og et

æble i glas pustet af en lokal kunstner.

I Sydthy Kommune til gengæld kan

det glade par nyde ceremonien i op mod

en time. Ikke alene byder kommunen på

god tid, der er også hvidvin og kransekage

– og så får brudeparret en Alfikande

i gave.

Og så går resten af tiden med at

snakke og hygge med brudeparret.

Flere steder læser giftefogeden et

digt for brudeparret. Og det ser ud til at

»det om æsken« er det store hit. I Esbjerg,

Sydthy og andre steder lyder det

blandt andet:

»De fleste, der gifter sig, tror, at ægteskabet

er en vidunderlig æske, fuld af

alt det, de har længtes efter. Sandheden

er, at ægteskabet er en tom æske. Man

må lægge noget i den, før man kan tage

noget op ...«. ◗

mkj@kommunalbladet.dk

Kommunalbladet 10 ❘ 05

tekst: Mogens Jepsen • foto: Morten Nilsson

19


20 Kommunalbladet 10 ❘ 05

tekst: Berit Andersen • foto: Scanpix/Henrik Sørensen

Private revisorer

Opgaven med at revidere og rådgive

kommuner og amter vil efter kommunal-

reformen blive genstand for ny og

stor konkurrence. Men allerede nu

stiger efterspørgslen på visse

medarbejdere.

På mange måder leder kommunalreformen

tankerne hen på RISK - det klassiske

brætspil, hvor strategi, forhandling

og held styrer slagets gang.

Tag nu bare revisionen af de enorme

pengestrømme ind og ud af kommuner

og regioner. Her er der optræk til en

vældig kamp om herredømmet over det

lokale Danmark. Gamle herskere som

Kommunernes Revision er klar til at

forsvare deres territorier, mens nye

erobrere i form af mægtige private

revisionsfirmaer er ved at ruste tropperne.

Kampen skyldes en kombination af

kommunalreformen og EU's regler for

udbud. De sidste trådte i kraft i midten

af 90'erne og bestemmer, at en opgave

skal lægges i udbud, når den beløbsmæssigt

når over halvanden million

euro. Og med kommunalreformens

dannelse af nye store enheder får EUreglerne

den konsekvens, at så godt

som alle kommuner og regioner fra 1.

januar 2007 bliver tvunget til at udbyde

blandt andet deres revisionsopgaver.

De private revisionsfirmaer lægger

ikke skjul på, at det er et særdeles attraktivt

marked, der åbner sig for dem.

– Vi har revideret kommuner i 80 år,

og det er vores helt klare mål at få flere

af dem som kunder, siger Peter Meisner

Sørensen, leder af revisionsfirmaet

Deloitte & Touches gruppe for kommuner

og amter.

Og Lynge Skovgaard, der er partner i

revisionsfirmaet KPMG, forsikrer, at man

også her »står på spring« for at udvide

sit territorium.

KR er sejrsikker

I den anden lejr, hos de forsvarende revisorer,

er stemningen lige så sejrsikker.

Administrerende direktør Peter Mehlbye

siger:

– Det kan godt være, at vi om fem år

ikke er så mange medarbejdere, som vi

er i dag. Men det vi taber på revisionen,

håber vi at vinde på andre opgaver.

Mehlbye er topchef i Kommunernes

Revision, KR, der er ejet af Kommunernes

Landsforening og dermed indirekte

af kommunerne. Selskabet har 84 pct. af

markedet for revision og rådgivning i

amter og kommuner. Resten deles af

nogle få private revisionsfirmaer. Blandt

dem er KPMG og Deloitte & Touche. Men

også Ernst & Young og Pricewaterhouse-

Coopers vil fremover være i stand til at

gøre KR rangen stridig. Plus enkelte

andre.

Med disse firmaers offensiv kan der

i løbet af få år blive vendt noget op og


ned på det billede, vi ser i dag, og hvor

Kommunernes Revision altså fylder det

meste.

Erfarne folk er efterspurgte

For medarbejderne i KR betyder det ikke

blot, at de skal leve med udsigten til at

blive færre. Den nye situation kan også

have sine fordele, fordi de private revisionsfirmaer

nu får brug for flere folk.

– Vi kan klart registrere en øget

efterspørgsel efter folk, der er kompetente

på kommunale forhold, fortæller

Per Hansen, der er tillidsrepræsentant

på KR's kontor i Næstved.

Han understreger, at der ikke er tale

om nogen medarbejderflugt. Og det ser

hverken han eller hans chef, Peter Mehlbye,

som nogen risiko fremover.

– Lige nu oplever vi en vækst, fordi

kommunerne har stort behov for at rådføre

sig med os på mange områder. Desuden

har vi travlt med at hjælpe med at

gøre ting færdige i de kommuner, der

skal smelte sammen. Så det tegner til,

at vi vil have rigeligt at lave nogle år

endnu, siger Peter Mehlbye.

Opgaven vil skrumpe

At KR kan stå distancen med de store

private firmaer, er topchefen ikke i tvivl

om. Blandt andet fordi KR kender de

kommunale systemer og netværk ud og

ind. Når Mehlbye alligevel forudser, at

firmaet i løbet af få år får mindre at lave,

skyldes det, at det samlede kommunale

marked for revision krymper. Og

forklaringen på det er, at nok vil mængden

af bilag i kommunerne fremover

være den samme som nu, men den

store opgave med at rapportere til kommunalbestyrelserne

vil skrumpe lige så

meget som antallet af kommuner.

Mehlbye tror ikke, at den kommende

neddrosling vil ske i eksprestempo.

Derfor ser han heller intet behov for

fyringsrunder i KR, men regner med, at

reduktionen i medarbejderstaben vil

kunne klares ved naturlig afgang. ◗

redaktionen@kommunalbladet.dk

Kommunalbladet 10 ❘ 05

vejrer morgenluft

At sejle er lykken

– hele livet

"Selvom jeg først begyndte at sejle

i en moden alder, så har jeg masser

af planer."

Ruth Marianne Ekelund

er 57 år og arbejder i

Søllerød Kommune.

Har du sikret dig og dine nærmeste, så I kan opretholde det gode liv – så længe

I lever? Læs om dine muligheder på www.sampension.dk

I SAMPENSION har vi ansvar for 280.000 menneskers pension i Kommunernes

Pensionsforsikring, StK:Pension, Grafisk Pension og PMF-Pension.

SAMPENSION ADMINISTRATIONSSELSKAB . Tuborg Havnevej 14 . DK - 2900 Hellerup . Tlf. 77 33 18 77

21


22

Kort & Kommunalt

Fornem pris til køkkenchefen

De fleste kommunalt ansatte, der har rundet Den Kommunale

Højskole i Grenaa, har også nydt godt af den gode mad og de

skønne kager.

Og nu er der blevet sat internationalt pris på maden.

Højskolens køkkenchef, Bent Videriksen,

har fået Cordon Rouge-prisen, som er

den højeste anerkendelse, en nordisk

kok kan få.

I over 25 år har Bent Videriksen

været køkkenchef på højskolen, og

det er ikke første gang, han har

modtaget en pris. I 1993 blev han

optaget som medlem af den

verdensomspændende

gastronomiske forening

Fédération Cuisnier

Exclusive d'Europe (FCEE).

(mem)

Over halvdelen af

Kommunalbladets

godt132.000 læsere

ser altid stillingsannoncerne

i bladet.

Psykiatriske jobkonsulenter

er en god investering

Sindslidende borgere, der har stået uden for arbejdsmarkedet

i flere år, får en solid hjælp til at komme tilbage,

hvis de får hjælp af en psykiatrisk jobkonsulent.

Det konkluderer en evalueringsrapport fra Viborg Amt.

Der er flere grunde til jobkonsulentens succes, men

en af de vigtigste er, at de sindslidende oplever en

person, der har tid til dem - og forstand på deres

sygdom. Samtidig er jobkonsulenten tilgængelig, han

har tid til personlig kontakt, og han sørger for tæt

opfølgning i virksomheden. Sidstnævnte er også vigtigt

for de virksomheder, der har deltaget i undersøgelsen.

Også de kommunale sagsbehandlere er glade for

konsulenten. Rapporten peger på, at de ikke »er gearede

til at arbejde succesfuldt« med de sindslidende.

Derfor profiterer sagsbehandlerne af, at jobkonsulenten

som tovholder skaber bedre samarbejde mellem dem

selv og de distriktspsykiatriske sagsbehandlere.

Rapporten »Sindslidende og arbejdsmarkedet. En

dokumentation af, hvad der virker og hvorfor« kan ses

på www.social.viborgbamt.dk. (mem)

Fælles personaleblad

i Nordsjælland

Som flere andre kommuner i reform-processen har Hundested

og Frederiksværk Kommuner lagt deres personaleblade sammen

og lavet et fælles blad. Første eksemplar er udkommet, og

nummer to er på vej i trykken.

»Fælleskanalen« er navnet på bladet, som skal skabe fælles

fodslag mellem de små 3.000 medarbejdere.

Jan Wium, informationsmedarbejder i Frederiksværk Kommune,

fortæller, at bladet især skal bane vejen for den nye kommune.

Derfor handler en stor del af indholdet også om nye fora og

processen, men også historier om, hvad de ansatte i hver kommune

egentlig kender til »de andre«.

Se blad nr. 1 på www.fh-fusion.dk - under »Medarbejder«.

(mkj)


»Vi er bekymrede over, at der de næste 15 år tages 50 millioner kroner

årligt fra de fattigste kommuner i hovedstadsområdet.«

Gode råd mod skærm-øjne

Ca. hver tredje medarbejder klager over irriterede

øjne i forbindelse med kontorarbejde, og

de har især symptomer som kløe, udtørring

og irritation, viser en undersøgelse fra

Arbejdsmiljøinstituttet.

Den overvejende forklaring er, at man

blinker færre gange, når man sidder ved

skærmen. Normalt blinker man 10-20 gange i

minuttet, og det lægger en beskyttende hinde

i øjet - den såkaldte tårefilm. En lang cykeltur

til arbejde, luftforurening og lav fugtighed i

Socialdemokraternes formand, Helle Thorning-Schmidt

i et brev til indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen

rummet er med til at forstærke irritationen.

Rådene lyder derfor:

● Hold mikro-pauser - se væk fra skærmen

● Lav ofte bevidste øjenblink-øvelser

● Luft jævnligt ud

● Undgå for høj rumtemperatur, fordi det giver

lav luftfugtighed, hvilket udtørrer tårefilmen

● Brug evt. briller til cykelturen

● Placer skærmen lavt, det mindsker

fordampningen fra øjet og dermed udtørringen

(mkj)

■ Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning

■ Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning – inkassolinjen

■ Diplomuddannelsen i ledelse

■ Diplomuddannelsen i socialformidling

■ Den sociale diplomuddannelse med fokus på tværfagligt samarbejde

■ Den skattefaglige diplomuddannelse

FOTO: PHOTODISC

DIPLOMUDDANNELSE

– fik du tilmeldt dig?

Du kan nå det endnu, hør om der er ledige pladser på tlf. 38145200. Se også www.dfhnet.dk

23


24 Kommunalbladet 10 ❘ 05

N e m j o b s ø g n i n g o g

h u r t i g r e k r u t t e r i n g

i d e n y e k o m m u n e r

De fleste kommuner, der skal sammenlægges,

har i dag skabt en fælles internetportal, hvor

de informerer både borgere og medarbejdere.

På den fælles internetportal kan I give borgere

og medarbejdere mulighed for, at få et samlet

overblik over ledige job i de kommuner, der slår

sig sammen.

I opnår en hurtig og effektiv rekruttering,

samtidig med at borgere og medarbejdere

får en ekstra god service.

M e d a r b e j d e r e o g b o r g e r e i f o k u s

u n d e r k o m m u n e s a m m e n l æ g n i n g e n

E t b r u g e r v e n l i g t

p u b l i c e r i n g s s y s t e m

OFiR har udviklet en løsning, der kan vise alle

ledige job i den fælles kommuneportal.

· Annoncerne vises i kommuneportalens design

· De jobsøgende får en let og hurtig adgang til

offentlige stillinger, som de kan søge direkte

· Systemet er nemt og hurtigt at arbejde med

i dagligdagen

· Systemet er gennemprøvet og allerede i brug

på flere af de fælles kommuneportaler

Nyhed Nyhed

J o b a g e n t e n

- s e r v i c e t i l d e j o b s ø g e n d e

Der følger også en Jobagent med systemet.

En Jobagent giver de jobsøgende mulighed for

automatisk at få relevante stillingsopslag tilsendt

via e-mail. Det øger brugervenligheden og er en

effektiv kommunikation mellem arbejdsgiver og

kandidat.

Kontakt os for nærmere oplysninger:

E-mail: salg.job@ofir.com

Dæmningen 33, 7100 Vejle, Tlf. 75 72 54 47

Gladsaxe Møllevej 26, 2860 Søborg, Tlf. 39 57 77 00

S p e c i a l i s t i n d e n f o r

k o m m u n a l e i n t e r n e t l ø s n i n g e r

OFiR har i mange år leveret internetbaserede

løsninger til kommuner i Danmark. OFiR har

specialiseret sig, så produkterne passer til

de daglige arbejdsgange og rutiner, der findes

i den kommunale verden.

Mere end 150 kommuner er i dag kunde hos

OFiR. OFiR er dermed den største leverandør

af internetløsninger til kommunerne.

G i v b o r g e r n e e n e k s t r a s e r v i c e

Går I også med tanken om at udbygge viften

af services på den fælles kommuneportal, så

kontakt os for et møde, hvor vi vil præsentere

konceptet og systemet.

Mere end 30 kommuner har i dag valgt OFiR’s

løsning på den fælles internetportal. Derfor kan

vi nemt vise dig, hvordan systemet fungerer i

praksis.

Ud fra jeres ønsker, kan vi sammen finde frem til

den løsning, der passer bedst til jeres behov!


STILLINGER

Annonceekspedition:

Tlf. 86 76 13 22

Fax 86 76 13 10

annoncer@kommunalbladet.dk

Karin Lambæk Ann-Beth Bach

· To ud af tre kommuner søger nye medarbejdere

gennem Kommunalbladet.

· 132.000 læsere

- iflg. Gallup Index Danmark

ANNONCER i

Kommunalbladet

Nummer Deadline Udkommer

Blad nr. 11 8. juni 16. juni

Blad nr. 12 22. juni 30. juni

Blad nr. 13 3. august 11. august

Blad nr. 14 17. august 25. august

Annoncer på nettet

· Vi er en del af www.profiljob.dk - Danmarks mest

effektive jobportal.

· 51.000 unikke besøg om ugen (januar 2005)

· www.profiljob.dk er et samarbejde mellem en række

faglige organisationer med højt kvalificerede medlemmer.

· Når din annonce trykkes i Kommunalbladet, vises den

automatisk på Kommunalbladets egen jobdatabase

www.hkkommunal.dk/job og www.profiljob.dk.

· Kontakt os

annoncer@kommunalbladet.dk eller tlf. 8676 1322

Afdeling for Pension og Specialgrupper

To vikarer

Vi har to ledige vikariater i Afdeling for Pension og

Specialgrupper – så hvis du har en socialfaglig baggrund

inden for pensionslovgivningen, kan vi tilbyde dig et

spændende job med mulighed for personlig og faglig

udvikling.

Vi søger to personer til

• et barselsvikariat i perioden 1. september 2005 - 31.

august 2006. Arbejdsområde: Pensionssagsbehandling

• et vikariat med tiltrædelse snarest muligt og frem til

31. december 2006. Arbejdsområde: Pensionssagsbehandling

og behandling af ansøgninger om dækning

af merudgifter i henhold til paragraf 84 i serviceloven

Begge vikariater er fuldtidsstillinger og er organisatorisk

placeret i afdelingens pensionsgruppe.

Pensionssagsbehandlingen omfatter

• forvaltning af pensionslovene for førtids- og folkepensionister

• råd og vejledning til samme målgruppe

• forvaltning af bestemmelserne i aktivloven, der vedrører

førtidspensionister

• indsats overfor ressourcesvage pensionister

Behandling af ansøgning om dækning af merudgifter

omfatter

• forvaltning af servicelovens paragraf 84 – herunder

funktionsevnevurderingen

Opgaven er flyttet til afdelingens pensionsgruppe, og

gruppen er udvidet med en fuldtidsstilling. For at sikre

faglig sparring skal opgaven løses af to sagsbehandlere,

vikaren og en fast medarbejder.

De skal dele deres arbejdstid ligeligt på pensionsopgaver

og paragraf 84-opgaver.

Vi forventer, at du

• har relevant uddannelse – det vil sige er socialformidler,

socialrådgiver eller kommunom

• har erfaring i arbejdsområdet

• kan arbejde selvstændigt og effektivt

Vi kan tilbyde

• et udfordrende og selvstændigt job – og flextid

Afdelingen består af Pensionsgruppen med syv sagsbehandlere,

Socialpsykiatrigruppen med to sagsbehandlere,

Misbrugsgruppen med tre sagsbehandlere og Administrationsgruppen

med seks medarbejdere.

Lønnen fastsættes efter principperne for Ny Løn.

På Næstved Kommunes hjemmeside www.naestved.dk

kan du finde uddybende beskrivelse af stillingsindhold

og afdelingens organisation.

Du er også velkommen til at høre mere om stillingerne

hos Jytte Fischer, telefon 5578 4790 og Hanne Schønberg

Andersen, telefon 5578 4792.

Er du interesseret, så skal vi have din ansøgning senest

den 16. juni 2005 klokken 12.00.

Vi forventer at holde samtaler den 20. juni 2005.

Ansøgningen skal sendes til:

Næstved Kommune, Personale- og Lønafdelingen,

Teatergade 8, 4700 Næstved.

Du kan også søge jobbet via e-mail til:

personalia@naeskom.dk

Husk at skrive i ansøgningen, hvad det er for en stilling,

du søger – og hvor.

25


26

www.farum.dk

Sagsbehandler til

pensionsområdet

Pensionsområdet søger en sagsbehandler,

der sammen med 4 hjælpsomme kolleger

kan yde rådgivning og vurdere, bevilge og

udbetale ydelser til pensionister efter

Aktivloven, Serviceloven, Pensionsloven og

Boligstøtteloven. Vi forestiller os, at du er

uddannet socialrådgiver/-formidler eller har

kendskab til et eller flere af de nævnte

arbejdsområder.

Stillingen er på 37 timer og med start

snarest muligt.

Læs hele stillingsopslaget på www.farum.dk.

Du kan også kontakte Annie W. Larsen på

tlf. 7743 4074, e-mail: awl@farum.dk eller

servicecenterchef John Gilbert Nielsen på

tlf. 7743 4502, e-mail: jog@farum.dk

Ansøgningsfrist: Torsdag den 16. juni 2005.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 25.

Farum Kommune er kendt som en udviklingsorienteret

kommune med en veludviklet

service til byens borgere samt gode

faciliteter for fx skole, idræt og kultur. Efter

en turbulent tid ser vi nu fremad, prioriterer

ressourcerne, og satser på nytænkning og

udvikling for at realisere de mange positive

muligheder i Farum Kommune.

Administrativ medarbejder

til løn- og kontraktstyringsteamet

På grund af intern rokering har Løn-og kontraktstyringsteamet

brug for en ny kollega 37 timer ugentlig pr. 1. august.

Vi søger en kollega der

• har lyst til og forståelse for at arbejde med tal.

• både i skrift og tale er god til at kommunikerere og informere.

• En kollega der kan skabe overblik, som er selvstændig og initiativrig

og som har en god portion humor.

Dine opgaver vil bl.a. bestå i sparring af virksomhedslederne på

skoleområdet i forhold til økonomisk/administrative opgaver,

samt lønadministration på skole- og SFO-området.

Du kan læse mere om jobbet på kommunens hjemmeside

www.ggk.dk

Du kan kontakte teamleder Anna Marie Christensen eller medarbejder

Tina Rützou på tlf 4838 8300 for nærmere uddybning.

Kommunen har en offensiv lønpolitik og lønnen forhandles med

afsæt i gældende overenskomst og med fokus på resultatløn.

Mærk din ansøgning "adm.medarbejder" og send den til

Malene Thomsen, Rådhuset, Birkevang 214, 3250 Gilleleje.

så vi har den senest onsdag den 15. juni med morgenposten.

Vi afholder 1. samtaler mandag den 20. juni om formiddagen

og 2. samtale fredag den 24 juni om formiddagen.

www.ggk.dk

DELTIDSTILLING

SKOLESEKRETÆR

til Skolen på Fjorden og Grevinge Centralskole

Du er måske vores nye skolesekretær?

Vil du være delesekretær på to skoler, hvor du kommer til at

møde mange elever, lærere og pædagoger? Du kommer til

at samarbejde med to andre skolesekretærer.

Kan du lide børn, kan du samarbejde, og kan du lide at

arbejde med regnskab og at bogføre?

Er du venlig, imødekommende, selvstændig, serviceminded,

og er du god til edb?

Mere om skolerne på Internet www.nytfraskolen.dk og

www.grevingecentralskole.skoleintra.dk

Stillingen er en deltidsstilling med et ugentligt løntimetal

på ca. 24,5 time. Fra skoleåret 2006 er der yderligere ca. 3

løntimer om ugen. Tiltrædelse 1. august 2005.

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst

og er omfattet af bestemmelserne om ny løn.

Det er en del af Dragsholm Kommunes ansættelsespolitik

at fremme ligelig kønsfordeling og etnisk integration. Alle

kvalificerede uanset køn, alder og etnisk baggrund opfordres

derfor til at søge stillingerne.

Du kan også aftale et besøg på skolerne: Ring på 5964 6464

eller på 5965 9417.

Skriftlig ansøgning mrk. 56/05 med eksamenspapirer,

kursusbeviser og udtalelser sendes til:

Dragsholm Kommune

Rådhusvej 75

4540 Fårevejle.

Ansøgningsfristen er mandag den 13. juni 2005 klokken

10.00.

Samtaler med ansøgere afholdes i uge 25.


Kulturhuset i Helsinge.

Medarbejder i skranken

ved Helsinge Bibliotek

og Tisvildeleje Station

Biblioteket i Helsinge søger pr. 1. september 2005, en medarbejder

til skranken, samt varetagelse af funktioner på Tisvildeleje

Station. Stillingen er på 31 timer.

Dine opgaver bliver:

• Publikumsbetjening og telefonpasning

• Sortering og opsætning af bøger og andre materialer

• Tisvildeleje Station med postbutik, billetsalg for Lokalbanen,

samt Tisvilde minibiblioteks materialer.

I skranken er der ansat 6 personer, som tilsammen udgør en selvstyrende

gruppe.

Du må være indstillet på, at der forekommer aftenvagter, samt

vagt hver 3. lørdag til kl.15.00.

Vi søger en medarbejder, som er serviceminded, kan indgå i

vores vagtskema, og med lyst til at indgå i et fleksibelt og konstruktivt

samarbejde, med alle Kulturhusets medarbejdere og

brugere.

Vi kan tilbyde en rar arbejdsplads, med et godt arbejdsklima, og

søde og hjælpsomme kolleger.

Løn sker i henhold til ny løn.

Ansøgningsfrist senest fredag d. 10. Juni 2005 kl. 12.00.

Samtaler forventes afholdt i uge 25, 2005.

Ansøgning med oplysning om uddannelse, tidligere beskæftigelse

og relevante bilag sendes til:

Helsinge Bibliotek

Skolegade 43

3200 Helsinge

Mrk. Skrankemedarbejder.

Socialrådgiver/socialformidler

I vores kontanthjælpsområde er en fast fuldtidsstilling ledig

til besættelse fra 1. juli 2005 eller snarest derefter.

Kontanthjælpsområdet er placeret i Socialforvaltningens

Bistandsafdeling. Området er normeret med 1 områdeleder,

11 rådgivere, og 2 administrative medarbejdere.

Vi tilbyder:

• Et arbejde med store udfordringer

• Stort ansvar med udstrakt kompetence

• En aktiv og udviklende hverdag med oplæring og støtte

ved erfarne kollegaer

• Pc-arbejdsplads til at understøtte din hverdag

• Flekstidsordning

• Supervision ved ekstern psykolog.

Arbejdet i området omfatter behandling af ansøgninger om

kontanthjælp, iværksættelse af kontanthjælp og visitation til

kommunens jobcenter med henblik på tilbud efter lov om

aktiv beskæftigelsesindsats.

Endvidere omfatter arbejdet løbende sagsbehandling,

udarbejdelse af ressourceprofiler og opfølgning på borgere,

der ikke aktuelt kan henvises til kommunens jobcenter.

Vi har et tæt samarbejde med kommunens Jobcenter, som

opsøger og etablerer tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats,

samt følger op på borgere der er henvist til

tilbud.

Vi forventer:

• At du er uddannet socialrådgiver eller socialformidler

• At du har kendskab til edb på brugerniveau

• At du er systematisk og kan bevare overblikket

• At du kan sætte fokus på ressourcer og potentialer

• At du er fleksibel og har et godt humør

• At du kan arbejde selvstændigt og er resultatorienteret

• At du har gode samarbejdsevner og kan arbejde

tværfagligt.

Du vil blive ansat efter gældende overenskomst. Der vil

endvidere blive indgået en personlig lønaftale med den

forhandlingsberettigede organisation efter principperne om

ny løn. Lønniveau med udgangspunkt i grundløn 27 for

socialrådgivere og 28 for socialformidlere som p.t. udgør

kr. henholdsvis 20.960,83 og 21.308,33 om måneden.

Vil du have flere oplysninger om stillingen, er du velkommen

til at ringe til områdeleder Birgitte Tribler eller

afdelingsleder Anna Søgaard tlf. hhv. 5855 3280 eller

5855 3315, bedst mellem kl. 9.00.- 13.00. Du kan også

finde yderligere oplysninger på www.slagelsekommune.dk.

Du skal sende din ansøgning til:

Slagelse Kommune, Socialforvaltningens sekretariat,

Gørtlergade 4

4200 Slagelse

- så vi har den senest 27. juni 2005, kl. 12.00.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 26 /27 -

2005.

Slagelse Kommune har besluttet, at der ved alle ansættelser

skal foreligge en straffeattest.

Kommune ønsker at fremme ligestillingen og opfordrer

derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn,

religion, handicap eller etnisk baggrund.

27


28

Ny kollega til udbetaling

af kontanthjælp

Vi er 11 medarbejdere, der blandt andet udbetaler kontanthjælp

og revalideringsydelser over Kommunedatas EDB-system

KMD-Aktiv – bevilger hjælp til enkeltstående og helbredsbetingede

udgifter efter Aktivlovens bestemmelser – alt i et tæt

samarbejde med kommunens øvrige forvaltninger.

Vi forventer, at du er kommunalt uddannet – gerne med DKI/

II eller kommunom og med relevant kendskab til den sociale

lovgivning.

Vores arbejdsplads er centralt beliggende i Køge centrum, tæt

ved Køge station og med gode parkeringsmuligheder.

Se mere om stillingen

på Køge Kommunes hjemmeside www.koegekom.dk

Køge Kommune ønsker at fremme ligestillingen mellem

mænd og kvinder uanset etnisk baggrund.

www.koegekom.dk

Økonomisk konsulent

Vil du være med til at præge økonomistyringen i en

af Danmarks største kommuner, så søg stillingen som

controller/økonomisk konsulent i social- og sundhedsforvaltningens

centrale stabsfunktion.

Dine faglige arbejdsområder spænder vidt og vil blandt

andet omfatte:

• Omkostningsbaserede regnskaber

• Aktivitetsbaseret budgettering

• Økonomistyring

• Anlægsstyring

• Udvikling af kontoplan og regnskabsprincipper.

Du kommer til at samarbejde med såvel forvaltningens øverste

ledelse som medarbejdere i forvaltningens 4 afdelinger.

Vi forventer, at du

• har en videregående økonomisk uddannelse eller

en kommunal uddannelse suppleret med relevant

videreuddannelse inden for drift og regnskab

Gladsaxe Kommune

- en levende arbejdsplads

med mange muligheder

•mestrer både skriftlig og mundtlig kommunikation

• har engagement, tager ansvar og følger opgaverne

til dørs.

Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst med mulighed

for tillæg i forhold til kvalifikationer og erfaring.

Ønsker du yderligere oplysninger, så kontakt vicesocialdirektør

Hanne Sørensen på tlf. 3957 5502, evt. email

sofhsn@gladsaxe.dk, eller fuldmægtig Morten Just på

tlf. 3957 5513, evt. email sofmoj@gladsaxe.dk

Du kan i øvrigt læse mere om kommunen på Gladsaxe

Kommunes hjemmeside www.gladsaxe.dk

Send din ansøgning med relevant dokumentation til

Gladsaxe Kommune, social- og sundhedsforvaltningen,

Rådhus Alle, 2860 Søborg eller til sof@gladsaxe.dk

Vi skal have ansøgningen senest den 14. juni.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler

i uge 25.

www.farum.dk

Skrap til planlægning

og kommunikation?

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning søger en

barselsvikar for vores administrative medarbejder,

31 timer pr. uge fra 1. september 2005

til 31. maj 2006.

Du vil få et selvstændigt job med varierede

arbejdsopgaver og bred kontakt til vores

mange samarbejdspartnere. Vi kan desuden

tilbyde børnevenlige arbejdstider.

Vi forestiller os, at du har en administrativ

uddannelse, og har du erfaring med sekretariatsfunktioner

og kendskab til Webbetaling vil det

være en fordel.

Yderligere oplysninger

Kontakt Svend-Erik Hedin på tlf.:7743 4682 eller

læs hele stillingsopslaget på www.farum.dk.

Send din ansøgning og cv til

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Farum

Kommune, Nordtoftevej 56A, 3520 Farum.

Ansøgningsfrist 16. juni.

Farum Kommune er kendt som en udviklingsorienteret

kommune med en veludviklet

service til byens borgere samt gode

faciliteter for fx skole, idræt og kultur. Efter

en turbulent tid ser vi nu fremad, prioriterer

ressourcerne, og satser på nytænkning og

udvikling for at realisere de mange positive

muligheder i Farum Kommune.


e-mail

ADMINISTRATIV MEDARBEJDER

Rådgivningscenter Vest

Administrativ medarbejder søges til Rådgivningscenter

Vest i Københavns kommune.

Rådgivningscenter Vest er lokalcenter og et

behandlingstilbud til borgere med misbrugsproblemer.Vi

dækker Vesterbro, Kgs. Enghave,

Valby og Vanløse.

Vores forpligtelse som lokalcenter vedrører

ca. 6-700 borgere med misbrugsproblemer.

Vi administrerer i den forbindelse sociallovgivnings

bestemmelser om kontanthjælp,

aktivering, revalidering og førtidspension. En

stor del af arbejdet består i at vejlede individuelt

efter den sociale lovgivning samt stå

for udbetalingen af ydelser som for eksempel

kontanthjælp og enkeltydelser, som et

almindeligt socialcenter gør det.

Vi søger en kollega, der skal varetage

administrative opgaver med hovedvægt


• daglig telefonbetjening i forhold til borgere

og samarbejdspartnere

• fordeling og forsendelse af post

• udarbejdelse af tandlægekort, medicinbevillinger,

samt brillebevillinger

• diverse kontoropgaver indenfor bistand og

pension.

Kvalifikationer:

• du skal være kontoruddannet. Det vil være

en fordel, men ikke et krav, at du har kendskab

til kommunens Edb systemer, herunder

BIS, Pension, S&A

• du skal have et humanistisk menneskesyn,

og have lyst til at arbejde med vores målgruppe

• at du har et godt humør og er åben for nye

udfordringer

www.kk.dk

send stillingsannoncen til Kommunalbladet på e-mail

annoncer@kommunalbladet.dk

• din arbejdslads vil være i vores modtagelse

i et til tider travlt miljø, du skal derfor

kunne være behjælpelig i modtagelsen når

der er brug for det.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn efter gældende overenskomst med din

faglige organisation efter princippet Ny Løn.

Arbejdstiden er 37 timer ugentligt med

flekstid.

Vi tilbyder

• en travl arbejdsplads med en god atmosfære

• et godt socialt samvær

• mulighed for at have indflydelse og være

medbestemmende

• oplæring

• gode muligheder for kursus/uddannelse.

Yderligere oplysninger

kan du få ved at ringe til Margit Seitzberg på

telefon 3317 5706 eller Malene Petersen på

telefon 3317 5709.

Københavns Kommune ser mangfoldighed

som en ressource og værdsætter, at medarbejderne

hver især bidrager med deres

særlige baggrund, personlighed og evner.

Ansøgningsfrist

senest fredag den 17. juni 2005 kl. 12.00.

Skriftlig ansøgning

Vedlagt relevante bilag/CV skal være modtaget

sendes til

Rådgivningscenter Vest

Vigerslev Alle 1A

2450 København SV

Mrk. ”Ansøgning tek.-adm."

29


30

Fredensborg-Humlebæk

Kommune

Sagsbehandler

Integrationsteamet, Social- og Sundhedsforvaltningen

– genopslag

Vi har brug for en frisk medarbejder, som har lyst og interesse

for integrationens mangeartede udfordringer.

Vi er et lille tværfagligt team på fire medarbejdere i et område

med konstant udvikling.

Integrationsteamet er et af fire team i afdelingen for

Aktivering og Social Service. I afdelingen er vi afdelingschefen

og 30 medarbejdere.

Se mere om jobbet på www.fhkom.dk, hvor vi har en uddybende

beskrivelse om stillingen og os.

Du kan også kontakte integrationskoordinator Annette Damstoft

på 4840 2322 eller afdelingschef John H. Rasmussen på

4840 2307.

Stillingen er ledig til besættelse hurtigst muligt.

Din løn vil afspejle dine kvalifikationer.

Send din ansøgning til Annette Damstoft, Fredensborg-

Humlebæk Kommune, Tinghusvej 6, 3480 Fredensborg,

så vi har den senest torsdag den 16. juni 2005.

Socialrådgiver/

Socialformidler

Vi søger en medarbejder til en 37

timers stilling i pensionsafsnittet.

Stillingen omfatter følgende

arbejdsområder:

Servicelovens bestemmelser vedrørende

voksne handicappede

herunder grundtakst, merudgiftsydelse.

Lov om social pension

samt den tidligere pensionslovs

bestemmelser.

Vi søger en kollega der:

• har interesse for voksenområdet

• har erfaring inden for området

eller er nyuddannet

• har kendskab til edb på

brugerniveau

• har godt humør og har lyst til

at være med i en travl hverdage

www.fhkom.dk

Pensionsafsnittet

Ansættelse vil ske efter gældende

overenskomst og efter reglerne

om Ny Løn.

Eventuel henvendelse kan rettes

til områdeleder Turid Høgnesen

4517 5563 eller sagsbehandler

Lonni Vemmelund 4517 5593.

Ansøgningsfristen er onsdag

den 15. juni kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes

at finde sted i uge 25.

Se nærmere oplysninger

på karlebo.dk

Ansøgningen sendes til Socialog

arbejdsmarkedsafdelingen,

att. Hanne Gray, Egevangen 3B,

2980 Kokkedal.

Erhvervscenter

Espelunden

Administrativ

medarbejder

(HK-medarbejder)

Erhverscenter Espelunden har

en fælles administration med

3 ansatte. Vi søger en ny kollega,

som sammen med os

kan løse administrationens

mange forskelligartede opgaver.

Du kommer til at arbejde i en

intern servicefunktion, hvor

ledere og andre kollegaer

søger hjælp og service.

I administrationen arbejder

vi med overenskomster, løn,

budget, bogholderi samt

andre spændende ad hoc

opgaver for ledelse og kollegaer.

Du skal derfor være indstillet

på at indgå i et team,

hvor opgaverne fordeles og

løses i fællesskab.

Vi forventer, at du er fleksibel

og serviceminded, samt at du

selvstændigt kan udføre opgaverne.

Vi forudsætter, at du er god

til at formulere dig skriftligt

og mundtligt. Det er ligeledes

en forudsætning, at du er god

til IT, regnskab/bogføring og

har kendskab til MS Officepakken.

Vi bruger derudover

Silkeborg Data og Maconomy.

Information

om amtet:

www.kbhamt.dk

Stillingen er på 30 timer pr.

uge med fleksibel arbejdstid.

Løn- og ansættelsesforhold

sker i henhold til gældende

overenskomst mellem Amtsrådsforeningen

og HK.

Stillingen er til besættelse snarest

muligt.

Yderligere oplysninger om

stillingen kan fås ved henvendelse

til administrativ leder

Anne Krog, tlf. 3636 2635.

Ansøgningsfrist

den 16. juni 2005 med

morgenposten.

Ansættelsessamtaler forventes

afholdt ultimo uge 25.

Ansøgningen – mærket

”Administrativ medarbejder”

– sendes til:

Erhvervscenter Espelunden

att. centerleder Per Møller

Transformervej 17

2730 Herlev

Erhvervscenter Espelunden er

Københavns Amts institution

for revalidering og beskyttet

beskæftigelse. Centret har

70 ansatte og 108 pladser til

vejledning, afklaring og optræning,

samt 75 heldagspladser

til beskyttet beskæftigelse.


Er kommunalt regnskab

din stærke side?

- sæt dit præg på fremtidens økonomistyring!

Økonomimedarbejder

Til økonomiafdelingen søges en medarbejder der både

kan og vil bidrage til fremtidens økonomistyringsløsninger,

og samtidig tage del i løsningen af de nuværende økonomistyringsopgaver.

Du bliver nøgleperson på Kommunedatas økonomisystem

KMD-ØS, hvor den forestående kommunesammenlægning

medfører store udfordringer bl.a.

med opbygning af en helt ny kontoplan til fremtidens

økonomiske styring.

Vil du være med ? - så læs mere på www.maribo.dk og

send din ansøgning, så vi har den senest torsdag d.

16. juni 2005.

Maribo Kommune . Personalekontoret

Jernbanegade 7 . 4930 Maribo

Gentofte

TEAMLEDER TIL KOMMUNESERVICE /

FOLKEPENSIONSTEAMET

Vi søger en teamleder til Folkepensionsteamet i

Kommuneservice, pr. 1. august 2005. Vi søger en

ny teamleder, der aktivt vil tage både del i og

ansvar for den videre udvikling af Kommuneservice.

FOLKEPENSIONSTEAMETS OPGAVER

• Alle henvendelser fra borgere om folkepension

• Ansøgninger om folkepension, opsat folkepension,

helbredstillæg og personlige tillæg

• Årlig omregning

• Anmeldelse til Skifteretten

• Kendskab til konventioner

VI FORVENTER, AT DU

• er fortrolig med folkepensionsteamets arbejdsområder

• hele tiden nytænker i forhold til opgaveløsningen

• har gode samarbejdsevner og vil deltage i ledelsen

af Kommuneservice

I Kommuneservice er vi ca. 50 medarbejdere fordelt i seks teams.

Er du Stevns Kommunes nye

sagsbehandler

i Arbejdsmarkedsafdelingen?

I stillingen som sagsbehandler skal du varetage opgaver

indenfor Aktivloven og Integrationsloven.

Dine arbejdsopgaver vil være:

- udbetaling af kontanthjælp og integrationsydelse

- ansøgninger om enkeltydelser og opfølgninger (§10 og §20)

- rådgivning og vejledning

- permanent opholdstilladelser

- opgaver omkring jobplaner og tilbud efter LAB.

Arbejdstiden er 37 timer om ugen med flekstid.

Ansøgningen sendes til:

Stevns Kommune

Rådhuspladsen 4

4660 Store Heddinge

Att.: Hanne Nilsson

- senest den 16. juni 2005.

Yderligere information - se hele stillingsopslaget på

www.stevns.dk eller kontakt afdelingsleder Hanne Nilsson på

tlf. 5656 1800.

• har interesse for personaleledelse – du kan

handle og skabe resultater.

VIL DU VIDE MERE

kan du kontakte leder af Kommuneservice Jette

Bondo på 3998 3501, jebo@gentofte.dk eller den

nuværende teamleder Helen Rasmussen på

3998 3550, hra@gentofte.dk

LØN OG ANSØGNING

Løn og ansættelse efter kvalifikationer og gældende

overenskomst og principperne i Ny Løn.

Vi skal have din ansøgning senest 15. juni 2005.

Send ansøgningen til

Gentofte Kommune

Kommuneservice

Bernstorffsvej 161

2920 Charlottenlund

En arbejdsplads i

bevægelse

Gentofte Kommune er landets

7. største kommune. Vi

er cirka 5.300 medarbejdere

til at servicere kommunens

cirka 69.000 borgere. Vi arbejder

ud fra fælles mål om

at give borgerne en kvalificeret

og hurtig betjening.

Vores organisation er præget

af forandring og udfordring.

Helhed og fleksibilitet er

nøgleord i vores arbejde.

Vi tilbyder gode muligheder

for uddannelse og har en

aktiv personalepolitik, som

understøtter karriere og

familieliv.

Læs mere på vores hjemmeside

www.gentofte.dk

31


32

SAGSBEHANDLER TIL PENSIONSTEAMET

Pension- og Omsorg, Indre By,Vesterbro, Kgs. Enghave

Stillingen er ledig til besættelse 1. august

2005.

Pensionsteamet på 11 medarbejdere varetager

opgaver i forbindelse med folkepension,

boligstøtte samt beboerindskudslån.

Dit nye arbejdssted vil være i nyrenoverede

lokaler lige ved siden af Københavns

Hovedbanegård.

Teamet arbejder i en struktur, hvor teamets

opgaver løses af alle i et ansvarstagende

miljø.

Vi forventer, at du

• har relevant social uddannelse – kommunalt

uddannet sagsbehandler, socialformidler

eller socialrådgiver og har indgående

kendskab til pension- og boligstøtteområdet

• har IT-erfaring på brugerniveau og indgående

kendskab til Kommunedatas pensionsog

boligstøttesystemer

• har lyst og evner til kollegial sparring

• har overblik og kan lide forandringer

• er konstruktiv og positiv, og dine samarbejdsevner

er i top

• har gode kommunikationsevner – både

skriftligt og mundtligt – du skal bl.a. medvirke

ved vores borgermøder for nye pensionister

hver måned

• hvis du også har viden om regnskabstekniske

forhold vil det være et ekstra

plus.

Vi tilbyder

• et selvstændigt team hvor vi stadig udvikler

strukturen

• et hjælpsomt og humoristisk fællesskab i

en travl hverdag

• personlig udvikling, hvor du selv kan være

med til at præge dit udviklingsforløb.

• 37 timers arbejdsuge med flextidsordning.

• bus og tog – ikke altid til tiden – men til

døren.

www.kk.dk

Vi stiller store krav til dig og aflønningen vil

være i forhold til disse krav, efter reglerne

for Ny Løn i henhold til gældende overenskomst,

Yderligere oplysninger

Vil du høre nærmere om jobbet og os, så

ring til Henrik Fehrenkamp 3530 2274.

Københavns Kommune ser mangfoldighed

som en ressource og værdsætter, at medarbejderne

hver især bidrager med deres særlige

baggrund, personlighed og evner.

Ansøgningsfrist

den 13. juni 2005 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted

den 22. juni 2005.

Skriftlig ansøgning,

mærket ”Ansøgning” sendes til

Pension- og Omsorg,

Indre By,Vesterbro, Kgs. Enghave

Reventlowsgade 10

1651 København V

e-mail

send stillingsannoncen til Kommunalbladet på e-mail

annoncer@kommunalbladet.dk


“Det er en

del af ansættelsespolitikken

i Ishøj

Kommune

at fremme

kønslig,

etnisk- og

handicapligestilling”

Mød os på

www.ishoj.dk

Ishøj Kommune

Dynamisk medarbejder

søges til spændende

stilling i Ishøj Jobcenter

På grund af opnormering er det nu muligt for os at

tilbyde en ny stilling i vores jobcenter med tiltrædelse

så hurtigt som muligt. Vi søger en økonomisk

sagsbehandler på fuld tid.

Baggrunden for opnormeringen er, at vi den

1.11.04 samlede hele arbejdsmarkedsområdet i

Jobcentret og der er altså rig mulighed for at være

med til at præge den spændende udvikling som nu

sker indenfor branchen.

Arbejdsopgaverne vil primært være:

• Beregning og udbetaling af kontanthjælp

• Sagsbehandling af enkeltydelser

• Opfølgning

Hvis du kan sige ja til følgende punkter er du

måske netop den person vi søger:

• Engageret og ikke mindst interesseret

• Struktureret

• Fleksibel

• Positivt livssyn

• Udstyret med en veludviklet humoristisk sans

Hvis du dertil også er uddannet indenfor HK

området og har lyst til:

• At arbejde med borgere med mange og nogle

gange tunge sociale problemer

• Er i stand til at prioritere dit arbejde

• Kan arbejde selvstændigt, tværfagligt og lide at

have mange bolde i luften på en gang

• Er servicemindet

Synes vi bestemt at du skal skynde dig at sende en

ansøgning hertil. Ansøgningsfristen er den 16. juni

2005, og der bliver afholdt ansættelsessamtaler i

uge 25.

Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende

overenskomst og principperne i ny løn med

udgangspunkt i løntrin 28.

Hvis der ønskes yderligere oplysninger omkring

stillingerne kan der rettes kontakt til socialfaglig

konsulent Tina Olsen på tlf.nr. 43 56 08 33

Ansøgning med nærmere oplysninger om

uddannelse, kopi af eksamenspapirer, samt CV og

eventuelle referencer bedes tilsendt Jobcentret,

Industrigrenen 11, 2635 Ishøj .

Sagsbehandler til

Behandlerteamet

Grundet udvidelse af Jobcentret søger vi en rådgiver

til vores Behandlerteam, der varetager sagsbehandling

af borgere med problemer udover ledighed.

Der er tale om en fast fuldtidsstilling.

Stillingen indeholder:

• Sagsbehandling omkring aktivering, revalidering,

fleksjob og førtidspension

• Udarbejdelse af ressourceprofiler.

• Samarbejde med jobkonsulenter

• Samarbejde med det økonomiske team

Vi forventer, at du:

• Kan arbejde selvstændigt og tage initiativer til de

nødvendige handlinger

• Er engageret i socialt arbejde og har den fornød-

ne robusthed til at arbejde i en socialforvaltning

• Er fleksibel og kan bevare overblikket i en travl

hverdag, samt at du har et godt humør

• Er uddannet socialrådgiver/socialformidler.

• Har kendskab til og erfaring i brugen af IT og

Kommunedatasystemer.

Vi tilbyder dig til gengæld:

• Fritagelse for arbejdet vedr. borgerens økonomi

• En arbejdsplads i et velfungerende team

• En bred vifte af handlemuligheder og råderum

• Frihedsgrader til at udvikle og afprøve nye metoder

og projekter

• Ekstern supervision

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende

overenskomst med udgangspunkt i grundløn 34.

Eventuelle ansøgere er velkomne til at besøge

Jobcentret. Tidspunkt for besøg eller yderligere

oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse

til projektkoordinator Gunnar Jensen tlf. 43 56 08

26 eller socialfaglig konsulent Tina Olsen tlf. 43 56

08 33

Ansøgning bilagt CV sendes til Jobcentret,

Industrigrenen 11-13 Ishøj Kommune, 2635 Ishøj,

eller via e-mail mhg@ishoj.dk senest den 16. juni

2005.

33


34Solrød KommuneSagsbehandler i opfølgningsgruppen

Har du lyst til at være med til en aktiv indsats overfor sygemeldte

i Solrød Kommune?

For at udvide ansøgerskaren genopslås stillingen:

En af vores dygtige sagsbehandlere har ønsket at gå på efterløn.

Vi har derfor fra 1. juli 2005 en stilling som sagsbehandler

ledig til besættelse, og brænder derfor for at få en faglig og

engageret ny medarbejder i gruppen. Det er en stilling på 31.25

timer ugentligt. Der arbejdes på at få stillingen opnormeret til

en 37 timers stilling.

Hvem er vi?

Opfølgningsgruppen, hvor stillingen er til besættelse, er en selvstændig

gruppe i socialafdelingen. Den består af 5 sagsbehandlere.

Vi deltager alle i forskellige projekter og møder for at gøre

en hurtig indsats overfor den enkelte sygemeldte. Der er taget

“forskud” på den nye dagpengelov der træder i kraft den 1. juli

2005. Dette medfører at en af sagsbehandlerne har forvisitering

af sagerne, således at det kun er de sager, som forventes at

have en længere sygeperiode, der i første omgang visiteres til

opfølgningsgruppen.

De arbejdsområder du skal beskæftige dig med er først og

fremmest: Opfølgning af dagpengesager, arbejdsfastholdelse,

råd- og vejledning, revalidering og ansøgninger om fleksjob og

pension.

Vi forventer, at du

• er uddannet socialrådgiver, socialformidler eller kommunal

sagsbehandler, med kendskab til ovenstående lovområder

Send din ansøgning til:

Solrød Kommune ● Personaleafdelingen ● Solrød Center 1 ● 2680 Solrød Strand ● job@solrod.dk

• tør træffe en afgørelse og kunne begrunde den mundtligt

og skriftligt

• har mod på at lede tværfaglige møder

• har mod på at forhandle med arbejdsgivere i forbindelse

med arbejdsfastholdelse

• er lydhør overfor og kan kommunikere med borgerne

• er omstillingsparat, har et fagligt og menneskeligt engagement

• har mod og lyst til nye arbejdsopgaver, der kan komme i forbindelse

med den nye dagpengelov og kommunalreformen

• har implementeret ressourceprofilen i sin dagligdag, og er

“dus” med den

Vi tilbyder

• Et spændende job med mange forskellige opgaver

• Stor kontaktflade, kompetence og ansvarsområde

• En arbejdsplads i stadig udvikling hvor vi løbende tilretter

arbejdsopgaverne efter ændringerne i lovgivningen

• For en socialformidler eller socialrådgiver sker lønnen

med udgangspunkt i grundløn 33. Herudover ydes et fast

funktionstillæg på 1 løntrin

Vil du vide mere om stillingen

Så ring til afdelingschef Jette Westergren tlf. 5618 2152 eller

faglig koordinator Lizzette Deela tlf. 5618 2130.

Ansøgningsfrist

den 14. juni 2005. På ansøgningen bedes du gøre opmærksom

på om du ønsker at søge stillingen på 31.25 timer eller på 37

timer. Ansættelsessamtaler vil finde sted tirsdag den 21. juni

2005.

Solrød Kommune er beliggende i Køge Bugt-området, 30 km fra København og tæt på offentlige trafikmidler

og motorvej. Vi er 21.000 indbyggere. Kommunens organisation bygger på en meget decentral ledelsesstruktur.

Læs mere på www.solrod.dk

Solrød Kommune forbliver en selvstændig kommune i forbindelse med kommunalreformen.


Haslev Kommune Ledige stillinger

Socialrådgiver/Socialformidler

til Social Service

Stillingen er ledig pr. 1. august 2005 og den ugentlige arbejdstid udgør

37 timer.

Den ledige stilling er i voksenenhedens kontanthjælpsteam, hvor vi har en

travl hverdag. I teamet er der 5 sagsbehandlere og 3 administrative medarbejdere.

Vi har udarbejdet sociale profiler for området, og er i gang med

det videre arbejde, således at vi bruger vores ressourcer bedst muligt.

Løn- og ansættelsesforhold sker efter gældende overenskomst og aftale

med den faglige organisation om lokal løndannelse. De første tre måneder

betragtes som gensidig prøvetid.

Straffeattest indhentes inden ansættelse.

Se uddybet stillingsopslag på www.haslev.dk eller få yderligere oplysninger

ved at ringe til faglig konsulent Linda Nielsen på tlf. 5636 4271 eller til

leder af voksenenheden Karen Nordlund på tlf. 5636 4141.

Send en ansøgning vedlagt relevante bilag til nedenstående adresse,

så vi har den senest den 24. juni 2005 med morgenposten eller i

rådhusets postkasse inden kl. 7.30.

Mærk din ansøgning i øverste højre hjørne med nr. 58 og angiv, hvor du

har set annoncen.

Haslev Kommune · Personaleenheden

Frederiksgade 9 · 4690 Haslev www.haslev.dk

Midtdjurs Kommune

Vil du være med fra starten?

Folketinget har netop vedtaget nye regler for

visitation og opfølgning i sygedagpengesager,

som træder i kraft pr. 1/7 2005.

Dette medfører ændrede krav til såvel de

administrative opgaver som metoderne i

sagsbehandlingen, hvilket du har mulighed for

at være med til at udvikle og implementere!

Midtdjurs Kommune søger nemlig en

sagsbehandler

til sygedagpengeområdet snarest.

Se hjemmesiden: www. Midtdjurs.dk

“Det er en

del af ansættelsespolitikken

i Ishøj

Kommune

at fremme

kønslig,

etnisk- og

handicapligestilling”

Mød os på

www.ishoj.dk

Ishøj Kommune

Virksomhedskonsulent

inden for sygedagpenge-

og fleksjobområdet

Ishøj kommune ønsker at opprioritere indsatsen

inden for sygedagpenge- og fleksjobområdet,

hvorfor Job og sikringsafdelingen har fået en opnormering

med en 37 timers stilling som virksomhedskonsulent,

foreløbig i 1 år.

Stillingen er ledig i Jobcentret, hvor du vil indgå

i et tæt samarbejde med Dagpengeteamet samt

de øvrige jobkonsulenter.

Det primære arbejde bliver

• Fastholdelse af sygemeldte borgere på arbejdsmarkedet.

• Iværksættelse af praktikker/arbejdsprøvningsforløb

for sygedagpengemodtagere

• Deltage i rundbordssamtale

• Etablere fleksjob for sygedagpengemodtagere

og opfølgning i disse

• Opsøgende arbejde over for virksomhederne i

forhold til delvise sygemeldinger

• Sætte fokus på en tidlig indsats

Vi forventer

• At du har en viden om generelle

arbejdsmarkedsforhold

• At du er parat til at sætte dig ind i lovgivningen

på området

• At du er et udadvendt og engageret menneske

• At du er fleksibel

• At du er kreativ og har ideer og visioner inden

for området

• At du er god til at samarbejde og har

administrativ erfaring

• At du har IT kendskab på brugerniveau

Lønindplacering efter gældende overenskomst

og Ny Løn.

Hvis du vil have yderligere information om stillingen,

er du meget velkommen til at rette henvendelse

til teamleder Kirsten Espersen på

tlf. 43 56 58 44.

Send din ansøgning med relevant dokumentation

til Jobcentret, Dagpengeteamet,

Industrigrenen 13, 2635 Ishøj, att.: Kirsten

Espersen

Vi skal have ansøgningen senest den 16. juni

2005. Der forventes afholdt ansættelsessamtale

i uge 26/2005.

35


36

SAGSBEHANDLER

Lokalcenter Christianshavn

til sygedagpengeområdet –

Christianshavn serviceteam.

Serviceteamet søger 1 sagsbehandler til

sygedagpengeområdet med ansættelse snarest.

Du kommer til at varetage alle slags

opgaver inden for området.

Har du lyst til at

• arbejde på et lille lokalcenter med byens

bedste beliggenhed, hvor lokalbefolkningen

tæller ca. 10.000 indbyggere (Holmen og

Christiania er en del af området)

• være en del af et team der har god erfaring

med at arbejde tværfagligt

• være med til at skabe en arbejdsplads, hvor

både det faglige og sociale miljø vægtes

højt.

Så kig nærmere her

Vi er et team på 8 medarbejdere med forskellig

faglig baggrund og forskellige

arbejdsopgaver. For at yde en god service og

hjælpe borgerne tilbage til arbejdsmarkedet

bliver din opgave at styrke og udvikle indsatsen

på sygedagpengeområdet. Du vil i høj

grad være med til at planlægge og koordinere

indsatsen til gavn for den enkelte borger.

Du får udstrakt kompetence og vil samtidig

have et tæt samspil med kolleger på området.

Arbejdstid 37 timer per uge. Der er mulighed

for flextid.

Vi forventer at du

• er socialrådgiver, socialformidler eller

kommunalt uddannet sagsbehandler

www.kk.dk

Kommunalbladet

• som person kan se muligheder frem for

begrænsninger

• kan møde borgeren med respekt, tillid og

dialog

• er initiativrig, pålidelig og loyal

• har lyst til at arbejde i et team med andre

faggrupper

• er psykisk robust

• har kendskab til relevant lovgivning på

området.

Ønsker du yderligere oplysninger

om stillingen er du velkommen til at kontakte

Bente Rosengreen, faglig koordinator, på

tlf.: 3317 2237 eller Søren W. Nielsen, centerchef,

på tlf.: 3317 2271.

Københavns Kommune ser mangfoldighed

som en ressource og værdsætter, at medarbejderne

hver især bidrager med deres særlige

baggrund, personlighed og evner.

Ansøgningsfrist

Vi glæder os til at modtage din ansøgning

vedlagt CV senest den 20. juni 2005, kl.

12.00.

Ansøgningen

mærket ”Serviceteam” sendes til

Teknisk Administrativt team

Lokalcenter Christianshavn

Wildersgade 32

1408 København K.

Ansøgningen kan også sendes på e-mail til:

tat.christianshavn@faf.kk.dk

BRUGER DU DET RIGTIGE VÆRKTØJ I DIN JOBSØGNING ?

Hvis ikke, så brug hkkommunal.dk/job

i din jobsøgning

Partner i profiljob.dk


ADMINISTRATIV

MEDARBEJDER

Lokalcenter Bispebjerg

Arbejdsmarkedsteamet på Lokalcenter Bispebjerg kan tilbyde

dig en spændende stilling indenfor sygedagpengeområdet.

Dine opgaver vil bestå i udbetaling af sygedagpenge

og barselsdagpenge til Bispebjergs borgere samt refusioner

til arbejdsgivere. Hverdagen er præget af telefonisk og personlig

kontakt med mange mennesker kombineret med

selvstændigt administrativt arbejde.

Det er en stor fordel, at du har erfaring med

administrative opgaver indenfor sygedagpengeområdet,

og vi lægger vægt på, at du er

• systematisk i din hverdag

• god til tal og administrativ praksis

• kan arbejde med daglige rutiner og "få noget fra hånden"

• har ordenssans og er serviceminded

• fleksibel og indstillet på teamsamarbejde med øvrige 13

kollegaer på sygedagpengeområdet.

Vi er en livlig arbejdsplads med en mangfoldighed af

borgere. Arbejdsmarkedsteamet består af 27 medarbejdere

og 1 teamchef, hvor vi lægger vægt på styrken

i vores forskelligheder.Vi værdsætter dialog og åbenhed

i vores team og er gode til at finde konstruktive løsninger

i en foranderlig hverdag. Som team kan vi tilbyde

dig rig mulighed for medindflydelse i udviklingsprocessen

og dagligdagen.

Stillingen er på 37 timer til besættelse snarest muligt.

Løn- og ansættelsesvilkår

efter gældende overenskomst og principper om Ny Løn.

Yderligere oplysninger

kan fås ved henvendelse til teamchef Lotte Molsing telefon

3317 5022.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource

og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager

med deres særlige baggrund, personlighed og evner.

Ansøgningsfrist

Ansøgningen skal være os i hænde senest torsdag den

16. juni kl. 12.

Ansøgning

vedlagt CV, dokumentation for evt. uddannelse og tidligere

beskæftigelse sendes til

Lokalcenter Bispebjerg

Teknisk-administrativt team

Ørnevej 55

2400 København NV.

mrk. "Administrativ medarbejder til Arbejdsmarkedsteamet"

www.kk.dk

Sagsbehandlere til ”Beskæftigelse”

Vi er bl.a. blevet opnormerede og søger socialrådgivere/socialformidlere,

37 timer ugentligt, til Sygedagpengeteamet,

Aktivteamet og et nyetableret Ungeteam.

Desuden søger vi socialrådgiver/socialformidler eller kommunal

assistent med DK 2 – sociallinien/kommunom, 37 timer ugentligt,

til Økonomiteamet.

Du skal være systematisk, have gode kommunikations- og samarbejdsevner

og lyst til at arbejde målrettet med borgere, der er

uden beskæftigelse pga. sygdom eller arbejdsløshed.

Hør mere: Brita Kjølberg eller Hanne Gry, tlf. 4477 2000.

Ansøgningsfrist: 15. juni 2005.

jobnummer: 05-203

Arbejdsmarkedssagsbehandler

Skovlunde Lokalkontor, Job & Familie i Skovlunde søger en kollega

til vores arbejdsmarkedsteam på 37 timer ugentligt. Du skal

være socialrådgiver eller socialformidler. Dit arbejdsområde vil

blive indenfor lov om aktiv socialpolitik og lov om aktiv beskæftigelsesindsats

med adgang til nyere IT værktøjer.

Vi har en travl, humoristisk og overskuelig arbejdsplads i lyse

omgivelser i en grøn kommune, hvor du har medindflydelse på

arbejdets tilrettelæggelse.

Hør mere: 4477 3400.

Ansøgningsfrist: 16. juni 2005.

jobnummer: 05-223

Vikar for administrativ medarbejder

Kommunom med interesse for integrationsområdet søges til

administrativ vikarstilling.

Borgertorvet og Integration i Job & Familie søger dygtig medarbejder

for perioden 1. august 2005 – 30. juni 2006 til borgerbetjening

og administrative opgaver knyttet til kommunens integrationsmedarbejdere.

Hør mere: Jelena Rajovic, tlf. 4477 0000, lokal 2958 eller

Janne Jørgensen, lokal 2990.

Ansøgningsfrist: 16. juni 2005

Jobnummer: 05-243

Læs hele jobopslaget og send din ansøgning online på

www.ballerup.dk/job

Søg dit nye job på www.ballerup.dk/job

Åben & Udfordrende Ballerup Kommunes fælles værdier er grundlaget for

alt, hvad vi gør. Vi går nye veje og har nedlagt de traditionelle forvaltninger

til fordel for en åben, tværfaglig organisation, som lægger op til samarbejde

og nye måder at løse opgaverne på.

For at fremme ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling opfordrer vi både

personer med dansk og anden etnisk baggrund til at søge.

37


38

Gentofte

PERSONALEKONSULENT

En nyoprettet stilling som personalekonsulent

i Gentofte Kommune er ledig til

besættelse snarest belejligt.

Personale er en central personale- og

lønenhed for alle ansatte i Gentofte Kommune.

Vi arbejder for tiden med en

decentralisering af personale- og lønopgaverne

til kommunens institutioner

m.v. samt indførelse af decentral lønstyring.

Vi forventer derfor, at der vil blive

behov for en øget sparring og rådgivning

af kommunens decentrale ledere.

Dine væsentligste opgaver vil derfor komme

til at omfatte vejledning og rådgivning

inden for løn- og personaleområdet, herunder

også vedrørende brugen af kommunens

personalepolitikker. Du vil også

blive sparingspartner for afdelingens øvrige

ansatte, have forhandlinger på alle

niveauer med de forhandlingsberettigede

organisationer i f.eks. afskedssager, tvisteløsning

vedrørende Ny Løn m.v. Du må

herudover påregne at skulle udarbejde

skriftlige beslutningsoplæg til relevante

samarbejdsparter.

KONSULENT TIL PERSONALE

Med henblik på at styrke mulighederne

for ledelsesinformation i Gentofte Kommune

opslås en nyoprettet stilling som

konsulent til besættelse snarest belejligt.

Dine væsentligste opgaver vil være:

• Medvirke til at udarbejde datagrundlag

til brug for ledelsesinformation

• Deltage i sikkerhedsarbejdet omkring

Personales IT-systemer

• Være sparringspartner for opgaveområderne

omkring udarbejdelsen af

kommunens lønbudget

• Være sparringspartner for afdelingens

ansatte vedrørende brugen af KMD-

OPUS, hvorfor du også vil få tildelt et

mindre lønområde at administrere

Vores forventninger til dig vil være, at du

har:

• Kendskab til arbejdsret og de kommu-

Vores forventninger til dig vil være, at du

har:

• Solidt kendskab til arbejdsret og de

kommunale overenskomster

• Evne til at formidle både mundtligt og

skriftligt

• Kendskab til KMD-OPUS og LBN

– dette er dog ikke en betingelse

• Lyst til at have travlt

• Humoristisk sans

• Evne til at se muligheder frem for begrænsninger

Stillingen vil blive aflønnet i henhold til

reglerne om Ny Løn på et attraktivt

niveau.

Yderligere oplysninger kan fås ved

henvendelse til lønchef Vibeke Lund

(3998 0071) e-mail vl@gentofte.dk eller

nale overenskomster

• Evne til at formidle både mundtligt og

skriftligt

• Solidt kendskab til KMD-OPUS og LBN

• Lyst til at have travlt

• Humoristisk sans

• Evne til at se muligheder frem for begrænsninger

Stillingen vil blive aflønnet i henhold til

reglerne om Ny Løn på et attraktivt

niveau.

Yderligere oplysninger kan fås ved

henvendelse til lønchef Vibeke Lund

(3998 0071) e-mail vl@gentofte.dk eller

personalechef Per Jensen (3998 0070)

pj@gentofte.dk

Ansøgning fremsendes på nedenstående

adresse eller personale@gentofte.dk og

En arbejdsplads i bevægelse

Gentofte Kommune er landets 7. største kommune. Vi er cirka 5.300 medarbejdere til at servicere kommunens

cirka 69.000 borgere. Vi arbejder ud fra fælles mål om at give borgerne en kvalificeret og hurtig

betjening. Vores organisation er præget af forandring og udfordring. Helhed og fleksibilitet er nøgleord i

vores arbejde. Vi tilbyder gode muligheder for uddannelse og har en aktiv personalepolitik, som understøtter

karriere og familieliv. Læs mere på vores hjemmeside www.gentofte.dk

personalechef Per Jensen (3998 0070)

pj@gentofte.dk

Ansøgning fremsendes på nedenstående

adresse eller personale@gentofte.dk og

skal være os i hænde senest den 16. juni

2005 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes gennemført

i uge 25 / 26.

Gentofte Kommune

Personale

Bernstorffsvej 161

2920 Charlottenlund

Personale ønsker at skabe attraktive arbejdspladser,

så vi kan rekruttere, udvikle og fastholde

de rigtige medarbejdere. Vi vil gerne have indflydelse

på udviklingen, derfor tager vi gerne initiativet.

Personale er en del af de centrale tværgående

funktioner i Gentofte Kommune, og vores væsentligste

opgaver er løn- og personaleadministration.

skal være os i hænde senest den 16. juni

2005 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes gennemført

i uge 25 / 26.

Gentofte Kommune

Personale

Bernstorffsvej 161

2920 Charlottenlund

Personale ønsker at skabe attraktive arbejdspladser,

så vi kan rekruttere, udvikle og fastholde

de rigtige medarbejdere. Vi vil gerne have indflydelse

på udviklingen, derfor tager vi gerne initiativet.

Personale er en del af de centrale tværgående

funktioner i Gentofte Kommune, og vores væsentligste

opgaver er løn- og personaleadministration.


Arbejdsmarkedsrådgiver

– til afklaring og revalidering

En af vores kolleger har fået nyt job i anden afdeling.

Derfor har vi en ledig fuldtidsstilling fra 1. juli 2005.

Målgruppen for indsatsen er kontantjælpsmodtagere

med andre problemer end ledighed, revalidender, personer

på ledighedsydelse og i fl eksjob. Du skal derfor

være indstillet på at afpasse forventninger og krav til

målgruppens ressourcer og have øje for de små succeser

i længerevarende forløb.

Som rådgiver arbejder du sideløbende med job- og

behandlingsplaner samt indstiller til revalidering, fl eksjob

og førtidspension. Du har fokus på at afklare og

fremme borgerens arbejdsevne og bruger ressourceprofi

len som et væsentligt arbejdsredskab. Du medvirker

til faglig udvikling af metoder, der kan motivere

og coache borgeren til at tage ansvar for eget liv og

forsørgelse. I opfølgningen anvender du AM-portalen

og vurderer løbende, om borgeren er kommet tættere

på arbejdsmarkedet – også når det gælder de borgere,

hvor arbejdsmarkedsperspektivet synes meget langsigtet.

Afdelingen er organiseret i tværfaglige team, der samarbejder

om den enkelte borger. Rådgivere og virksomhedskonsulenter

samarbejder om den virksomhedsrettede

indsats og de aktive tilbud i job - og opfølgningsplaner,

mens økonomiske sagsbehandlere har den fulde kompetence

for de økonomiske ydelser til borgeren.

Arbejdsmarkedsafdelingen har indgået resultatkontrakt

og er en organisation, som har fokus på resultater, tværfagligt

samarbejde og kompetenceudvikling. Arbejdsmarkedsområdet

er præget af positiv, lokalpolitisk

interesse.

Vi lægger vægt på, at du:

• er uddannet socialrådgiver eller -formidler

• har et personligt værdigrundlag, der harmonerer med

afdelingens arbejdsmarkedspolitik, så du betoner

borgerens ansvar for egen tilværelse, yder respektfuld

vejledning, der giver hjælp til selvhjælp, og har

fokus på forebygge marginalisering fra arbejdsmarkedet


• er engageret og fi nder arbejdsglæde ved at gøre en

forskel i det daglige

• er serviceminded og har gode evner for samarbejde

– også eksternt

• har et afklaret forhold til myndighedsrollen

• har datadisciplin, sans for systematik og gode evner

for skriftlig formidling

• er handlingsorienteret og kan lide en arbejdsplads,

som ikke står stille

Vi tilbyder:

• En travl og spændende arbejdsplads, hvor du er med til

at præge udviklingen

• Et tæt tværfagligt samarbejde med gode kolleger

• En organisation præget af stort selvstændigt råderum

og gode muligheder for at udvikle både din og

organisationens kompetencer

• Løbende ekstern supervision

• Flekstid, Ny Løn – og efteruddannelsesmuligheder

Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til

afsnitsleder Nadia Buchard på tlf. 45 97 33 05 eller

udviklingsleder Anne Søgaard, 45 97 328 4. Du kan også

hente oplysninger på Lyngby-Taarbæk Kommunes

hjemmeside: www.ltk.dk.

Arbejdsmarkedsafdelingen har erfaring for, at mangfoldighed

er en styrke og opfordrer derfor personer af

forskellig etnisk baggrund, køn og alder til at søge.

Skriftlig ansøgning vedlagt bilag skal være Lyngby-

Taarbæk Kommune i hænde senest mandag den 13. juni

2005 kl. 12 og sendes til

Lyngby Taarbæk Kommune

Arbejdsmarkedsafdelingen

Toftebæksvej 12

2800 Lyngby.

Du kan også benytte Arbejdsmarkedsafdelingens mailadresse

socama@ltk.dk. Vi forventer at afholde samtaler

torsdag den 16. juni 2005.
39


40

Sagsbehandler

37 timers/uge, hjælpemidler

Ældreservice Skibby Kommune søger pr. 01.06.2005 eller efter

aftale, en uddannet assistent/socialformidler eller anden relevant

uddannelse 37 timer/uge til Dag- og træningscentret, Nordhøj 3.

Arbejdsopgaverne omfatter:

• kropsbårne hjælpemidler • høreomsorg

• §84 • kontering af regninger

• §17 • telefon- og skrankefunktion

• §103 • samt beslægtede opgaver.

• §99

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst

og principper for ny løn.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse hos afdelingsleder

for Ældreservice Jette Scheel Bloch på tlf. 4759 5800 ml.

kl. 8.30 – 15.00, hvor også stillings- og funktionsbeskrivelse kan

rekvireres.

Ansøgning med dokumentation for uddannelse og tidligere

beskæftigelse skal være:

Skibby Kommunes Løn- og personalekontor

Røgerupvej 4, 4050 Skibby

- i hænde senest den 16.06.05 med morgenposten.

Der afholdes ansættelsessamtaler i uge 25.HVIDOVRE

"Nye vinkler på fremtiden"

er Hvidovre Kommunes

motto. Nye former for

samarbejde mellem kommunen,

borgerne og det

frivillige foreningsliv er et

af midlerne til at udvikle og

sikre kvaliteten i indsatsen

på det sociale område.

Knap 2000 medarbejdere

i Hvidovre Kommune gør

dagligt en indsats i børneinstitutioner,

sundhedspleje

og tandpleje, gennem

SSP-arbejde, familie- og

handicaprådgivning, på

plejehjem og i hjemmeplejen,

på væresteder og

aktivitetscentre.

Se www.hvidovre.dk

KOMMUNE

To barselsvikarer for

sagsbehandlere i Omsorg og

Pensionssektoren - genopslag

Vi har to vikarstillinger på 37 timer ugentligt ledige i

ca. 1 år. En stilling i Pensionsområdet til besættelse

hurtigst muligt og en stilling i Boligteamet for fysisk

og psykisk handicappede fra 1. juli 2005.

Du kan læse mere om stillingerne på

www.hvidovre.dk.

Du er også velkommen til at kontakte Marianne

Jerne vedr. stillingen på Pensionsområdet på tlf.

3639 3868 eller Marianne Rasmussen vedr. stillingen

i Boligteamet på tlf. 3639 3837.


Økonomimedarbejder

med interesse for udvikling

- søges til den centrale Budget- og Regnskabsafdeling

Brøndby Kommune står i disse år over for betydelige udfordringer.

Ikke mindst ny lovgivning på økonomiområdet, digitalisering af

arbejdsprocesserne samt ændringer i forbindelse med den kommende

kommunalreform stiller skærpede krav til den økonomiske styring

og opfølgning. I den forbindelse er der bl.a. behov for at styrke de

interne forretningsgange og kontroller på det økonomiske område.

Vi søger derfor snarest muligt en økonomimedarbejder med bred

erfaring indenfor kommunaløkonomi.

Dine primære arbejdsopgaver er at …

❏ yde rådgivning til forvaltninger vedrørende WebBetaling, NemKonto,

KMD-Udbetaling m.v.

❏ medvirke i de daglige bogholderifunktioner - afstemningsopgaver,

momsafregninger m.v.

❏ medvirke ved efterprøvning af, om interne kontrolforanstaltninger

er hensigtsmæssige og betryggende

❏ foretage selvstændige analyseopgaver

❏ sætte fokus på nye IT-løsninger på økonomiområdet

Vi forventer, at du …

❏ har en relevant økonomisk uddannelse - Kommunom/Danmarks

Forvaltningshøjskole m.v.

❏ har kendskab til det kommunale budget- og regnskabssystem

❏ er åben og udadvendt med gode kommunikationsevner

Du vil blive en del af den centrale Budget- og Regnskabsafdeling, en

dynamisk afdeling som består af 13 medarbejdere, der bl.a. står for

koordinering af kommunens budget og regnskab, bogholderifunktionen

samt varetager forskellige tværgående analyse- og udviklingsopgaver.

Løn efter gældende overenskomst og efter principperne i Ny Løn.

I Brøndby Kommune er der en generel politik om, at nyansatte skal

forevise straffeattest. Herudover er der røgfrit miljø i kommunen.

Ønsker du flere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte

kontorchef Søren Wermuth Larsen på tlf. 4328 2204.

Der er ansøgningsfrist fredag den 10. juni 2005.

Du bedes sende din ansøgning til

BRØNDBY KOMMUNE

Økonomisk Forvaltning

Park Alle 160, 2605 Brøndby

e-mail: sla@brondby.dk

Arbejdsmarkedsforvaltningen

Afdelingsleder

Næstved Kommunen har brug for en dynamisk og resultatorienteret

afdelingsleder til en nyoprettet visitationsafdeling.

Arbejdsmarkedsforvaltningen er en selvstændig forvaltning,

der er i gang med en spændende udvikling, som,

foruden den organisatoriske udvikling i egen forvaltning,

også samarbejder med de kommuner, der skal

sammenlægges med Næstved Kommune pr. 1. januar

2007 og AF i forbindelse med etablering af jobcenter.

Vores vision og mål er

• at styrke og pleje et lokalt arbejdsmarked

• at styrke den forebyggende indsats

• at flest mulige borgere fastholdes eller genindtræder

hurtigt på arbejdsmarkedet

Organisatoriske ændringer samt politikernes og forvaltningens

ambitiøse målsætninger og resultakrav gør, at

vi har behov for at styrke visitationsindsatsen. Der er til

den nye visitationsafdeling tilknyttet 10 motiverede

medarbejdere.

De primærer opgaver er følgende

• personaleledelse

• budgetstyring

• proces- og aktivitetsopfølgning

• planlægge, igangsætte og koordinering af aktiviteter

til fremme af afdelingens/forvaltningens mål

Kvalifikationer

• kendskab med lovgivningen

• kvalitets- og resultatorienteret

• samarbejde på alle niveauer

• kendskab til arbejdet i en politisk ledet organisation

• økonomi- og analysestærk

• udviklings- og omstillingsparat

• god til at kommunikere og formidle informationer

Kan du identificere dig med ovenstående, og vil du

være med til at forme fremtiden i en dynamisk

Arbejdsmarkedsforvaltning, så glæder vi os til at modtage

din ansøgning.

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte arbejdsmarkedsdirektør

Jane Helgason på telefon 5578 4702

eller afdelingsleder Gulli Borch på telefon 5578 4807.

Du kan læse mere om Næstved Kommune på hjemmesiden

www.naestved.dk og på www.nynaestved.dk

Vi skal have din ansøgning senest den 9. juni 2005 klokken

12.00, og vi forventer at holde samtaler i uge 24.

Næstved Kommune vil være med til at sikre et rummeligt

arbejdsmarked gennem fleksjob, skånejob, etnisk

ligestilling med videre.

Næstved Kommune forventer en "relevant ren" straffeattest

af enhver person, der ansættes. Desuden kræves

børneattest, hvis dit arbejde indebærer, at du kommer i

direkte kontakt med børn under 15 år.

Ansøgningen skal sendes til:

Næstved Kommune, Personale- og Lønafdelingen,

Teatergade 8, 4700 Næstved.

Du kan også søge jobbet via e-mail til:

personalia@naeskom.dk

Husk at skrive i ansøgningen, hvad det er for en stilling,

du søger – og hvor.

41


42

HELSINGE KOMMUNE

Medarbejder

til Teknisk Forvaltnings administrationsteam

Teknisk Forvaltning søger ny medarbejder på fuld tid til

vores administrationsteam.

Som medarbejder i Teknisk Forvaltnings administrationsteam

er hovedansvaret lagt på selvstændigt at forestå

den daglige drift og vedligeholdelse af forbrugsafgiftssystemet

(FAS), herunder opkrævning af diverse forbrugsafgifter.

Dernæst vil der være løsning af diverse budget- og

regnskabsmæssige opgaver i samarbejde med teamet.

Den budget- og regnskabsmæssige del består bl.a. af:

Driftsbudgetter, skatte- og brugerfinansierede anlægsbudgetter,

afstemninger, afslutning af anlægsregnskaber,

opfølgning på anlægsbudgetter.

Herudover har vi mange andre forskellige arbejdsopgaver,

bl.a. kan nævnes post og journal, administration af sommerhuslovgivning,

forpagtningsaftaler, servicering af

politiske udvalg, deltagelse i tværøkonomiske samarbejder

mv. Du vil i den forbindelse blive afløser på nogle af

opgaverne.

Vi forventer at du

• Er rutineret i FAS-systemet og har godt kendskab til

Kommunedatas edb-systemer

• Kan arbejde under tidspres, da der til tider kan være

meget hektisk

• Har lyst og evner til at sætte dig ind i nye arbejdsopgaver

• Er serviceminded og har praktisk erfaring i borgerbetjening

• Har en positiv tankegang og et godt humør

• Er omstillingsparat.

Vi tilbyder

• Et spændende job med varierende og udfordrende

arbejdsopgaver

• En fuldtidsstilling med flekstidsordning

• Et spændende job blandt 4 gode og engagerede

kolleger

• En arbejdsplads indrettet med nyeste teknologi og

ergonomi

• Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende HK-overenskomst

(Ny Løn).

Din ansøgning skal være os i hænde senest 15. juni

2005. Ansøgningen skal sendes til

Teknisk Forvaltning

Helsinge Rådhus, Rådhusvej 3

3200 Helsinge

Mærk ansøgningen ”Økonomimedarbejder”.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos Pernille

Østergaard, tlf. 4877 7546.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 25.

NYSTED KOMMUNE

Sagsbehandler

til Job- og Familieafdelingen

– beskæftigelsesområdet

De primære opgaver ligger indenfor Lov om Aktiv beskæftigelsespolitik,

desuden omfatter stillingen opgaver indenfor

Lov om Aktiv socialpolitik.

Du skal have lyst til at hjælpe og vejlede personer, der

skønnes at være til rådighed for arbejdsmarkedet, herunder

deltage i udarbejdelse af Jobplan, vurdering og

opfølgning på beskæftigelsestiltag samt behandling af

enkeltydelsesansøgninger.

Vi satser på en tidlig indsats, hvor samtalen med borgeren

er det centrale element. Derfor har vi brug for en person,

der har erfaring med de nævnte opgaver og er i stand til

at arbejde selvstændigt, handlingsorienteret og struktureret.

Desuden er det vigtigt, at du har gode samarbejdsevner,

er fortrolig med IT og kan bevare overblikket.

Du må kontakte afdelingsleder Jette Petersen på 5487

7440 eller sagsbehandler Anette Aistrup på 2265 2875.

Du kan læse mere på www.nysted.dk og følg med i

kommunesammenlægningen på www.de6kommuner.dk

Send din ansøgning til:

Nysted Kommune, Personalekontoret

Adelgade 61

4880 Nysted

- så vi har den senest den 10. juni med morgenposten.

--------------------------------------------------------------------------

Nysted Kommune er en mindre, men dynamisk og udviklingsorienteret

kommune. Vi bliver en del af storkommunen ved Guldborgsund. Vi arbejder

med visions- og værdibaseret ledelse. Vores vision og værdier er:

Vi vil med borgerne i centrum være en virksomhed på forkant,

der udvikler sig og leverer produkter, alle kan være stolte af.

Synlighed – Initiativ – Glæde – Tillid – Helhed – Engagement – Resultat


Sagsbehandlere til sygedagpengeopfølgning

Ugentligt timetal:

Vi søger 2 fuldtids sagsbehandlere. Begge stillinger er tidsbegrænsede,

den ene til 12 måneder og den anden til 15 måneder.

Arbejdsopgaver og jobindhold:

Høje-Taastrup Kommune intensiverer indsatsen på sygedagpengeområdet,

hvorfor der er givet bevilling til ekstra normering

for en periode af op til 15 måneder.

Hovedopgaverne er:

Opfølgning i sygedagpengesager, herunder iværksættelse af

forrevalidering, udredning i forhold til revalidering, flexjob og

førtidspension.

Indstilling til Pensionsnævn samt vejledning til borgere og

arbejdsgivere.

Et indsatsområde er styrkelse af virksomhedskontakten. Der er

derfor sat særlig fokus på kontakt til virksomheder og andre

samarbejdspartnere i den tidlige opfølgningsindsats.

Vi forventer, at du:

• Er uddannet socialrådgiver eller socialformidler

• Har indgående kendskab til lovgivningen på det sociale

område

• Har flair for administrative processer og kendskab til IT - på

brugerniveau

• Har god samarbejdsevne

• Kan arbejde selvstændigt

• Har en positiv indstilling til arbejdet, også når her er travlt

• Er velformuleret i skrift og tale

• Kan yde borgere og arbejdsgivere en god service.

Arbejdspladsen:

Du vil indgå i en gruppe på i alt 9 engagerede og fagligt kompetente

kolleger, der alle arbejder med opfølgning af sygedagpenge.

Der er et tæt samarbejde med 5 kolleger i dagpengeudbetalingsgruppen,

ligesom der er et tæt samarbejde med

gruppen af virksomhedskonsulenter, der etablerer arbejdsprøvninger

og flexjob samt arbejder med fastholdelse i de

enkelte sager.

Løn og ansættelsesforhold:

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst samt

principper for Ny løn.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos faglig konsulent

Lis-Birgit Nielsen på telefon 4359 1651.

Ansøgningsfrist:

Din ansøgning skal være os i hænde senest d. 14.6.2005.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 25.

Send ansøgningen til:

Høje-Taastrup Kommune

Familie- og socialcentret

Bygaden 2

2630 Taastrup

eller via e-mail til FamilieSocialcenter@htk.dk

Find dit nye job på

www.htk.dk

Kommunalbladet

Lars Friis Holm, redaktør (ansv.)

lfh@kommunalbladet.dk

Mette Mørk, journalist

mem@kommunalbladet.dk

Mogens Jepsen, journalist

mkj@kommunalbladet.dk

Joan Rask Maack, journalistpraktikant

jrm@kommunalbladet.dk

Ann-Beth Bach, adm./annoncer

abb@kommunalbladet.dk

Karin Dalgaard Lambæk, adm./annoncer

kdl@kommunalbladet.dk

Henrik Munksgaard,

kommunikationschef

44hmu@hk.dk

Berit Andersen,

kommunikationsmedarbejder

44ba@hk.dk

Ringe Kommune

Søger

Løn- og Personalekonsulent

Kan du bidrage positivt til at danne en ny

Faaborg – Midtfyn Kommune og samtidigt holde

fokus på afdelingens primære opgaver?

Så har vi en ledig fuldtids stilling som Løn- og

Personalekonsulent i Service & Udvikling til

besættelse hurtigst muligt. Se hele stillingsopslaget

på Ringe Kommunes hjemmeside www.ringe.dk

Spørgsmål vedr. stillingen kan rettes til

Pia S. Larsen psl@ringe.dk eller Gitte H.Thomsen

ght@ringe.dk.

Ansøgningsfrist: 9. juni 2005 med morgenposten.

Henrik Harsbo, webredaktør

44hho@hk.dk

Udgiver: HK/Kommunal

Kommunalbladet

Park Allé 9

8000 Århus C

Telefon: 86 76 13 22

Fax: 86 76 13 10

ISDN: 87 30 00 43

Kontrolleret oplag: 69.410

redaktionen@kommunalbladet.dk

www.kommunalbladet.dk

Stillingsannoncer:

annoncer@kommunalbladet.dk

Tekstsideannoncer:

DG media as, tlf. 70 27 11 55

Layout/Produktion: Datagraf Auning AS

Tryk: DataGraf A/S

Forside: Claus Sjødin

Læsertal if. Index Danmark/Gallup:

132.000

Ved varig adresseændring kontakt din lokale HK-afdeling.

Find telefonnummeret på www.hk.dk

Telefonnr. til HK Forbundet, København 3330 4343

43


KOMMUNALBLADET

PARK ALLÉ 9

8000 ÅRHUS C.

SORTERET MAGASINPOST

35.000 ESDH-brugere

kan ganske enkelt

ikke tage fejl.

ID.NR.: 41009

Mere end 35.000 brugere i både offentlige og private organisationer kan ganske enkelt ikke tage fejl: Scan·Jour

sætter standarden for ESDH-systemer til registrering, deling og maksimal udnyttelse af viden. Med Scan·Jour Captia

har brugerne hver dag nem og hurtig adgang til egne dokumenter og organisationens videnbase. Og resultatet er

effektivitet og digital forvaltning på højeste niveau. Scan·Jour Captia er nutidens ESDH-system til organisationer, der har

øje for fremtiden. Hvis du vil vide mere om, hvad der gør Scan·Jour Captia til markedets foretrukne system, så kontakt

os på 38 14 40 00 eller besøg www.scanjour.dk – vi kan nemlig godt lide gæster.

Dreyer & Kvetny Advertising

More magazines by this user
Similar magazines