Henne - Kirkebladet.nu

kirkebladet.nu

Henne - Kirkebladet.nu

Henne-korset

fundet i Hennebjerg

1849

Henne & Til samtlige husstande i

Lønne sogne

DECEMBER 2011 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2012

Glædelig Jul!


Julekoncerter

i

Henne og Lønne kirker

2011

Henne kirke

Søndag d. 11. dec. kl. 16

Medvirkende:

Guldager Motetkor

dir. Johan Møller

Se omtale af koret andetsteds i bladet.

Lønne kirke

Mandag d. 12. dec. kl. 19.30

Medvirkende:

Lunde kor

dir. Gunna Priess

Efter koncerten i Lønne kirke er der kaffebord og samvær

i Lønne Familierestaurant

– kr. 30 pr. person.

Alle er hjerteligt velkomne

til koncerterne.


Afskedsreception

I anledning af at Bjarne Sandal fratræder som præst afholder

menighedsrådet reception

søndag d. 8. januar 2012 i Restaurant Stausø.

Afskedsgudstjeneste kl. 10.30 i Henne kirke; derefter let frokost i Stausø.

Tilmelding til receptionen til Niels Finsen, tlf. 23 93 87 87,

eller Kristian Nielsen, tlf. 61 75 74 65

Konstituering i menighedsrådet:

Menighedsrådet har konstitueret sig for

det kommende år: genvalg til formand

Niels Finsen Nielsen, Henne, og

næstformand Kristian Nielsen, Lønne.

Sidste nyt

Biskoppen har besluttet indtil videre

at konstituere Randi Sandal i

præstestillingen, for at der kan blive

tid til at overveje præsteembedets

fremtid i Henne-Lønne.

Der kan derfor fortsat ringes på tlf. 75

25 51 35 – eller på mobil 23 74 25 23.

Døbte

Henne:

Mathilde Jager Lauritsen 2/10

Anna Feldborg Kargo 30/10

Lønne:

Frede Hedegaard Dellgren 9/10

Tillykke med dåben!

Julekoncerten i Henne kirke

Guldager Motetkor er et blandet, firstemmigt

kor, der består af 22 øvede sangere.

Korets medlemmer har sunget sammen i

en årrække. Det begyndte som Treenighedskirkens

Motetkor under ledelse af

Hans Chr. Hein, men da han blev rektor for

Kirkemusikskolen i Løgumkloster, fik koret

øvelokaler i Sognehuset i Sønderris med

organist Johan Møller som dirigent. Koret

fremfører hovedsagelig klassisk musik så

som salmer, sange, små eller større korværker,

med eller uden akkompagnement.

Julekoncerten i Lønne kirke

Der er efterhånden en lang tradition for,

at Lunde Kor afslutter året med julekoncert

i Lønne kirke. Korets faste dirigent er

desværre sygemeldt, men Gunna Priess

har endnu engang beredvilligt stillet sig til

rådighed, så der også i år kunne blive

sunget julen ind ved en koncert, som

plejer at kunne fylde kirken med et lydhørt

publikum til smuk julesang og musik.

Efter koncerten i Lønne er der også som

sædvanligt kaffebord i Lønne Familierestaurant.


Eksempler på den meget fine vinterpyntning på vore kirkegårde

I skrivende stund har kirkegår-

denes personale travlt med at

gravpynte.

Det kan anbefales

at gå en tur på kirkegårdene

og beundre udsmykningen

Der udfoldes stor kreativitet


BEGRAVEDE/BISATTE I OG FRA

HENNE OG LØNNE SOGNE

FRA ALLE HELGEN 2010 - TIL ALLE HELGEN 2011

Henne sogn

Edith Nissen, Hennegaard, 21/11- 2010

Laurids Nygaard Jørgensen, Outrup, forud Henne st.by, 8/12

Gudrun Vinther Lauritsen, Henne strand, 23/12

Edel Marie Høi Larsen, Klinting, bisat Lønne, 11/1-2011

Leo Walther Birkmose Rasmussen, Tistrup, forhen Henne strand, 9/2

Emmy Mette Jepsen, Nørre Nebel, forhen Henneby, 14/5

Ole Hansen, Stausø, 7/6

Erna Thing, Nørre Nebel, forhen Hennebjerg, 21/6

Svend Aage Henriksen, Houstrup, begravet Lønne, 25/10

Urnenedsættelse:

Anders Jørgen Nielsen

Lønne sogn

Svend Kristensen, født i Lønne, urne nedsat Nørre Nebel, 18/12-2010

Olga Agathe Christensen, Blåbjerg Plejehjem, forhen Lønnestak,

28/12

Edel Marie Høi Larsen, Klinting, 11/1-2011

Lene Margit Randrup, Nymindegab, bisat Grimstrup 29/4

Marie [Mie] Elisabeth Larsen, Nymindegab, bisat 21/10, urne nedsat Gistrup

Svend Aage Henriksen, Houstrup, 25/10

Peder Andreas Gravesen, Blåbjerg Plejehjem, forhen Lønnestak, 29/10

”For jeg er vis på, at hverken død eller liv eller engle eller magter eller noget

nuværende eller noget kommende eller kræfter eller noget i det høje eller i det

dybe eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus

Jesus, vor Herre.”

(Romerbrevet kap. 8 vers 38-39)

(Sted er bopæl i henhold til dødsanmeldelsen; dato er dag for den kirkelige handling)


Til afsked med Henne og Lønne

Alting har sin tid, og der er intet nyt under solen - sådan skriver

Prædikeren i Det Gamle Testamente.

Også en præst har sin tid – og den tid har jeg skønnet var inde for mit

vedkommende.

Med udgangen af januar 2012 har jeg taget min afsked, og søndag d. 8.

januar bliver min sidste kirketjeneste i embede.

At det blev lige nu, er der flere grunde til, som jeg ikke behøver komme

ind på her.

Men på denne måde kan et erfarent menighedsråd få mulighed for at

tage stilling til de mange spørgsmål, som melder sig omkring en

præsteansættelse. Den nuværende menighedsrådsperiode udløber jo om

knap et år, 1. søndag i advent 2012.

Efter næsten 30 år som jeres præst må det vist være tiden at takke af. Og

hvis sognebørnene i Henne og Lønne har kunnet sige ’vores præst’ om

mig, så betragter jeg det som den største kompliment.

Jeg har ikke tal på de mange gudstjenester, dåb, konfirmander, vielser og

begravelser eller bisættelser, men en hel del er det da blevet til igennem

årene, selv om Henne-Lønne ikke er noget stort embede. Men også de

mange turister har ’smittet’ af på gudstjenestedeltagelsen. Og det skal vi

ikke være kede af. Nogle er vist endda kommet til at føle sig hjemme her.

Men det er bestemt heller ikke uden vemod, at vi nu forlader

præstegården i Henne, som igennem så mange år har dannet rammen

omkring vores lille families liv og gøren. Et smukkere sted kan man ikke

leve, og at have til huse i præsteboligen har været et privilegium. Det er

vore børns barndomshjem, og ingen steder har Randi og jeg tilbragt så

længe, ca. halvdelen af vores levetid.

Men det er nu engang præsters lod, at boligen er til låns og leje, og den

skal forlades. Det har vi altid vidst. Et nyt bosted har vi derfor måttet

finde, og det er blevet i Ringkøbing med kort afstand til vores sommerhus,

som vi håber at kunne gøre mere brug af i fremtiden.

Hvordan det vil føles ikke længere at ’være på’, kan man af gode grunde

ikke vide noget om. Men jeg håber da, at jeg vil kunne passe mit

kirkebænksembede.


Ve-mod, javist. Og vemod er følelsen af noget, som desværre nu er fortid,

men også af glæden over det, som den tid gav, og som nu skal gemmes

som gode minder. Og forhåbentlig venter der også noget godt forude.

Vi har mødt så megen hengivenhed i Henne og Lønne sogne, ja, på hele

egnen, at det er helt umuligt takke nok for det. Og at begynde at nævne

navne ville føre alt for vidt.

Men en tak skal der lyde her til alle medarbejdere, som virkelig har følt for

sagen og været en daglig opmuntring, og til menighedsrådene, som har

gjort alt hvad de kunne for at skabe de bedste vilkår for deres præst.

Når jeg her viser udsigten til en mennesketom kirke fra prædikestolen i

Henne kirke, så må det ikke tages som udtryk for søndagenes virkelighed.

Men på den måde kan jeg for mit eget indre blik befolke kirkebænkene

med dem, som jeg gennem tiden har delt mange timer i kirken med. Og

hvad der er tilfældet for Henne, gælder i lige høj grad Lønne.

Præstens tid er kort (selv om den måske blev længere end mange af

forgængernes i Henne-Lønne!), men den kristne kirkes tid er lang. Og det

er det alene, som er hovedsagen.

Men først og sidst: Tak for alt og lev vel!

Randi og Bjarne Sandal med familie.


At blive den lille..

At blive den lille eller de små er

ikke noget, der huer os: at blive

den lille i en diskussion, i en

kappestrid, i et valg osv.

Engang var Jesu disciple kommet

højt op i deres kappestrid om at

blive den største.

Hvem er den største i Himmeriget,

spurgte de.

Men ved den lejlighed afskar

Vorherre enhver videre diskussion

ved beslutsomt at tage et lille barn

og stille det midt imellem dem, idet

han sagde:

Hvis I ikke vender om og bliver som

børn, kommer I slet ikke ind i

Himmeriget.

Det var selvfølgelig en provokation.

Men for Jesus er det noget stort at

være lille.

Han stillede bogstaveligt barnet i

centrum for at sige, at mennesket

aldrig kan sætte sig selv i centrum.

Intet menneske er en øde ø.

Der er altid en tilværelse, som er

større end os og som vi er

afhængige af.

Vi er udleveret livet og hinanden på

alle måder.

Og når det hedder, at vi skal blive

som børn, så betyder det naturligvis

ikke, at vi skal stille os barnligt

an. Det kommer der kun skabagtighed

ud af.

Nej, i virkeligheden er det noget, vi

er: små og svage, hjælpeløse og

afhængige som børn.

Dette er ikke at gøre sig ringere

end man er, men det er at erkende,

at vi aldrig er os selv nok.

Et menneske dør, som det blev

født, overladt andre magter.

Sådan er vores tilværelses

forfatning, men netop sådan er vi

også for Gud.

I kristendommen begynder derfor

alt så at sige nedefra, det begynder

med, at Guds søn fødes på jord, og

derfor velsigner Jesus børnene, og

livet igennem var han at finde på

de værgeløses side.

I Guds øjne bliver vi aldrig større

end børn, og det er det bedste, der

kan siges om os.

Sådan kan vi vide, at vi er taget i

den tryggeste favn, som gives.

Vedr. dateringen af foto af Henne kirkeby gl. skole på følgende side: Jeg antager at

billedet er fra før 1930, da kirkegården blev udvidet mod syd. Før dengang var der et lille

anlæg på stedet med en sommervilla af træ. Området var delvis beplantet med gran og

med talerstol og udkigstårn (omtales i ansøgning om kirkegårdsudvidelse, embedsbogen

s. 202). Det må være dette anlæg, der ses en del af nederst til højre i billedet.


Den helt gamle kro i Nymindegab, brændt 1936. Foto i Lokalhist. Arkiv, Nr. Nebel

Den gamle skole i Henne kirkeby set mod sydvest; i dag er her antikvitetsforretning.

Datering usikker (mellem 1930-50? - kan nogen hjælpe?). Foto i Lokalhist. Arkiv, Nr. Nebel


ADRESSER & TELEFONNUMRE

Sognepræst Bjarne B. Sandal, (til og med d. 8. januar 2012)

Blåbjergvej 160, Henne Kirkeby, 6854 Henne,

tlf. 75 25 51 35; e-mail: bbs@km.dk

Kst. sognepræst Randi Sandal, ovennævnte tlf. eller mobil 23 74 25 23

Organister Else Marie Kloster, Nr. Nebel, tlf. 75 28 84 58

Inger Schmidt, Nr. Nebel, tlf. 75 28 97 08

Kirkesanger Anna Martinsen, Filsø Ø, tlf. 75 25 51 88

Kaj Nielsen, Kragelund (fast afløser)

Graver på Henne kirkegård

Birgit Sepstrup Olesen

Tlf. på kirkegården: 75 25 65 55

eller mobil: 24 66 13 55

tirsdag – fredag kl. 8-16

Gravermedhjælper

Mette Riber Levinsen

Valgt i Henne sogn:

Graver på Lønne kirkegård

Jonna Kristensen,

Boelsvej 40, Lønneby, 6830 Nr. Nebel

tlf. 75 28 79 12 eller mobil: 20 44 50 67

Gravermedhjælper

Jens Peter Hansen

Mandag er fast fridag for præst, organister, kirkesangere og gravere.

*******************************************************

FÆLLESMENIGHEDSRÅDET FOR HENNE OG LØNNE SOGNE

Niels Finsen Nielsen, formand

Rolfsøvej 10, Over Fidde,

6854 Henne, tlf. 75 25 50 23

Anette Nissen, kirkeværge i Henne

Strandvejen 260, Henne kirkeby

6854 Henne, tlf. 75 25 60 55

Hanne Jørgensen,

Neder Fiddevej 41, Neder Fidde,

6854 Henne, tlf. 75 25 56 02

Niels Jaedeke,

Klintingvej 160, Stausø,

6854 Henne, tlf. 75 25 54 82

Suppleanter i Henne:

Per Kristensen for Hanne Jørgensen

Niels Erik Thomsen for Niels Finsen Nielsen

Bente Vestergaard Vinther for Anette Nissen

Karen-Kirstine Jepsen for Niels Jaedeke

Valgt i Lønne sogn:

Kristian E. Nielsen, næstformand

Lønnehedevej 11, Lønnehede,

6830 Nr. Nebel, tlf. 75 28 84 78

Kaj S. Nielsen, kirkeværge i Lønne

Vesterhavsvej 160, Kragelund,

6830 Nr. Nebel, Tlf. 75 28 99 40

Ingelise Pedersen, kasserer

Skovbrynet 11, Nymindegab,

6830 Nr. Nebel, tlf. 75 28 97 84

Jonna Hansen

Borndalvej 14, Nymindegab,

6830 Nr. Nebel, tlf. 75 28 99 76

Suppleanter i Lønne:

Kirsten Bækdal Jensen

Tommi Kristensen


GUDSTJENESTER

DECEMBER

HENNE LØNNE

11. 3. s. i advent 16 Julekoncert* se mandag d. 12.

12. mandag ---- 19.30 Julekoncert*

18. 4. s. i advent 10.30 9 med dåb

24. Juleaften 14.30 16

25. Juledag 10.30 9

26. 2. juledag se Lønne 10.30

JANUAR 2012

1. Nytårsdag 16 14.30

8. 1. søn. e. H. 3 konger 10.30 Afskedsgudstjen.* se Henne

15. 2. søn. e. H. 3 kong. 10.30 se Henne

22. 3. søn. e. H. 3 kong. se Lønne 10.30 med dåb

29. Sidste s. e. H. 3 kong. 10.30 9

FEBRUAR

5. Septuagesima 9 10.30

12. Seksagesima 10.30 se Henne

19. Fastelavn 9 10.30

26. 1 søndag i fasten se Lønne 9 Ann Andersen

MARTS

4. 2. s. i fasten 10.30 se Henne

11. 3. s. i fasten 9 10.30

Fra og med d. 15. januar prædiker Randi Sandal.

* se nærmere inde i bladet

Næste kirkeblad udkommer efter planen i begyndelse af marts.


Udgivet af fællesmenighedsrådet i Henne og Lønne sogne.

Ansvarshav. red.: Bjarne B. Sandal, Blåbjergvej 160, 6854 Henne (returadresse)

Godt Nytår!

605

More magazines by this user
Similar magazines