Dommer - DcH Kreds 1

dchkreds1.dk

Dommer - DcH Kreds 1

Kreds 1, beretning dommerudvalget 2005

Kredsens dommerudvalg.

Udvalget har i løbet år 2005 bestået af Jytte, Bent, Peter og jeg. De sidste 2 måneder er Michael

Brandenhoff kommet med i udvalget. Vi har på vanlig vis fordelt arbejdet på en fornuftig måde.

Det har fungeret godt.

Peter Mai er desværre stoppet som dommeruddanner. Det var vi meget kede af. Peter havde ikke

tid, grundet hans arbejde. Der skal lyde en stor tak til Peter for hans arbejde i udvalget.

Bent Møller er ligeledes stoppet som dommeruddanner eller sagt på en anden måde. Bent står ikke

længere på listen, men han vil gerne hjælpe hvis udvalget kommer i bekneb.

Bent har været med som uddanner siden 1989 år og ydet en kæmpeindsats.

Bent har været med til at uddanne 21 stadig aktive dommere i sin tid som uddanner.

De sidste par år, har Bent flere gange talt om at nedtrappe. Derfor er vi blevet enige om, at Bent

ikke længere står som uddanner.

Michael Brandenhoff sagde ja til at indtræde i udvalget og vi er glade for at han har taget

udfordringen op.

Dommeraspiranter

Vi havde 5 aspiranter ved årets start.

Flemming meddelte i februar, at pga. familiære omstændigheder, så ønskede han at stoppe som

aspirant.

Jytte stoppede som aspirant i maj. Man kunne kalde det efter gensidig aftale. Jytte fandt ud af at

hun måske ikke havde helt lysten til at virke som dommer.

De 3 resterende 2.års var til dommerprøve den l .og 2. oktober i Skive. De bestod alle med glans.

Et stort tillykke til dem alle.

Vi har Henning Mogensen fra Dronninglund som er 2. års.

Brian Jensen fra Brønderslev er tilmeldt som dommeraspirant og han starter op inden længe.

Gennem 2005 har vi afholdt 6 teoriaftener samt 8 praktikaftner.

Vi havde planlagt et informationsmøde den 22. november i Lindholm. Mødet var for alle

interesserede. Desværre var der kun 2 foreninger, der havde givet tilsagn om at man kom, hvorfor at

mødet blev aflyst. Det var meget kedeligt. Det må foreningerne kunne gøre bedre.


Dommerefteruddannelse.

Vi havde sidste år de obligatoriske 3 lørdage. Alle på nær l, kom igennem.

Årets tema var: B-rundering samt E-spor.

Dommercentralen.

Den har kørt godt. I perioder, hvor jeg ikke har været hjemme, så har Jytte overtaget.

Der har været enkelte konkurrencer, hvor der manglede dommere, men i alle tilfælde, så blev

problemerne løst.

Jeg ved, at nogle af klubberne har været sene til at underrette dommerne. Det er blevet nævnt op til

flere gange på kredsrådsmøder og i referater til klubberne.

2 dommersystemet regner vi med at køre videre med, så vidt muligt.

Dommergerningen.

I år har der desværre været nogle problemer til enkelte konkurrencer. Det har fortrinsvis været

omkring sporarealer og sporlægning.

I flere tilfælde har det været for uerfarne sporlæggere, som har bevirket, at flere spor er blevet

kasseret og at dommerne har stået i en lidt træls situation.

Jeg håber at vi ved fælles hjælp, kan få problemerne løst.

Vi kan jo ikke undvære konkurrencer.

Protester har vi ikke haft mange af i 2005. Der har været 1 protest, som blev afgjort til

hundeførerens fordel. Derudover har vi haft en lille protest, der var en skrivefejl og den blev rettet

inden den blev til en rigtig protest.

Vi var 41 dommere i år 2005. 37 DcH-lydigheds dommere og 4 agility-dommere.

Poul Risom fra Frederikshavn har valgt at stoppe sin dommergerning med udgangen af 2005. Poul

har virket som dommer siden 1986 så det blev til næsten 20 år og har været en af de dommere, der

har været ude til flest konkurrencer.

Niels Jørgen Bengtson fra Kongerslev er ligeledes stoppet som dommer. Niels Jørgen blev dommer

i 1994, og jobbet som familiefar giver pt. ikke tid til dommergerningen

Michael Rode Jensen fra Vesthimmerland er ikke stoppet som dommer, men virker dog ikke

længere i kreds l. Michael er flyttet sydpå og virker nu som dommer i kreds 3.

Peter Mai, som jeg tidligere har nævnt, nøjedes ikke kun med at stoppe som dommeruddanner Peter

har helt lagt sit dommerhverv på hylden. Peter blev dommer i 1998.

En stor tak til alle 4 for deres indsats som dommer i kreds l.


Efteruddannelse 2005.

Året 2006 bliver lidt anderledes hvad angår efteruddannelse.

Som alle nok ved, så har vi fået nyt program, der starter i 2006.

Vi har planlagt en ekstra dag til efteruddannelse af vores dommere.

Der er sket en del ændringer store og små i vores program.

Landsplan/kredsen.

Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at takke alle de foreninger, der har stillet deres klubhuse,

kantinepersonale, sporlæggere mm til rådighed for dommerudvalget. Vi har holdt en del

aftener/weekends for at uddanne vores aspiranter og efteruddanne vores dommere.

Vi er derfor afhængige af at foreningerne giver en stor hjælpende hånd.

Det er man villig til og vi møder ingen sure miner, når vi igen ringer og spørger om de kan hjælpe.

En stor tak til alle.

I samme forbindelse skal hundeførerne i kreds l også have en stor tak, idet de gerne stiller op som

prøveklude til omtalte arrangementer.

Også en stor tak til hundeførerne.

Agility.

Igen i år så har jeg ikke berørt agilitydommerne.

Jeg har stadigvæk ikke så meget med agilitydommerne at gøre.

Påsætning af dommere til agilitykonkurrencer i 2005 har været varetaget af Per Vestergaard og

bliver igen i år 2006 varetaget af Per.

Til slut vil jeg gerne takke alle vores dommere (såvel agility som alm. DcH programdommere) for

deres virke i 2005.

På udvalgets vegne

Per Nielsen

formand dommerudvalg kreds l.

More magazines by this user
Similar magazines