KIRKEBLADET - BROMME og PEDERSBORG kirker

pedersborg.kirke.dk

KIRKEBLADET - BROMME og PEDERSBORG kirker

Årgang 52 nr. 2

2011

juni - august

Et tilbud for livet

Side 2-3

Bromme - Pedersborg

KIRKEBLADET


Forsiden

Mulighed for unge:

Tre måneder

i Kherwara

Der er næsten 9.000 kilometer vej fra Sorø til Kherwara i

den indiske delstat Rajahstan. Det tager omkring 5 dage

uafbrudt kørsel i bil, hvis alt går, som det skal - hvad det

nok ikke gør, for turen går gennem nogle af denne verdens

urolige områder, Mellemøsten. Så der er god grund til at

tage fly.

Uanset hvordan man klarer turen, venter der den rejsende

et kulturmøde af de mere overvældende og en opgave,

der vil være en oplevelse for livet. Det gælder ikke mindst

for den, der vælger at blive volontør på pigehjemme "All

Saints Girls Hostel" i tre måneder i foråret 2012.

"At møde pigerne på børnehjemmet er en unik oplevelse

som jeg aldrig vil glemme. De havde en masse livsglæde

og livsmod, som man kun kan tage ved lære af", siger

Louise Lindberg, der samen med Maria Bech Poulsen var

volontør i Kherwara for to år siden.

Gensidige fordele

I foråret 2012 sender Dansk Kherwara Mission to volontører

ud til pigehjemmet i Kherwara. Volontøropholdet giver

unge mennesker en god mulighed for at opleve en helt anden

del af verden på tæt hold og dermed få udvidet sin ho-

risont. Samtidig udfører man et uvurderligt stykke arbejde

for medmennesker, som lever under helt andre levevilkår,

end vi gør her i Danmark. Det er at rejse og opleve – på

en yderst meningsfuld måde og med gensidige fordele.

Den primære opgave som volontør på pigehjemmet er at

give pigerne en sjov og meningsfuld hverdag ved at lege,

synge, spille og hygge sig med dem. Pigerne går i skole

om formiddagen, laver lektier og har praktiske opgaver på

hjemmet, men de har også meget fritid, som de elsker at

bruge på sjov og leg. Desuden kan man som volontør arrangere

udflugter og evt. hjælpe de store piger med deres

lektier i engelsk.

Pigehjemmet drives ud fra en tydelig kristen profil, og

volontørerne forventes derfor at have troen inde på livet

og selv tage del i den kristne forkyndelse for pigerne.

Interesserede kan læse mere på www.kherwara.dk eller

kontakte Anders Bo Jørgensen, e-mail abj@km.dk eller tlf.

4158 6293 for at få mere at vide.

Foto: Maria Skadkær Hansen

Fakta om pigehjemmet

All Saints Girls Hostel

• ligger i landsbyen Kherwara i NV-

Indien,

• huser 92 piger fra fattige familier,

• får støtte til driften af hjemmet fra Pedersborg

og Bromme kirker via Dansk

Kherwara Mission, og

• har siden december 2005 fået sendt

tæt på 300.000 kr. fra de to kirker.

2 3


Der er fælles

gudstjeneste

2. pinsedag i

Ruds Vedby

Der er mulighed for at opleve Helligånden

ved hele Sorø-Ringsted

Provstis kæmpe 2. pinsedags friluftsgudstjeneste.

Gudstjenesten finder sted den

13. juni klokken 10:30 i Vedbygaards

smukke Amfiteateret, Ruds

Vedby. Der bliver meget for alle

sanser, så sæt kryds i kalenderen

allerede nu!

Der er afgang fra Pedersborg

kirkeplads kl. 9.45 - aftal evt. kørelejlighed

med Esther Hancock

på tlf. 5783 4248 eller e-mail:

esthernaomi@hancock.nu

Sandet, vandet og lyset - Natur og kunst i Skagen

29. august – 1. september 2011

Ophold på Color Hotel Skagen

Busudflugter til bl.a. Grenen, Skagen Kunstmuseum, Kandestederne

og Skagen Odde Naturcenter

Mulighed for vandreture i Råbjerg Mile og til den tilsandede kirke

Morgen‐ og aftensang samt gudstjeneste

En sognerejse fra Pedersborg og Bromme kirker

Pris pr person i dobbeltværelse 2850 kr Tillæg for enkeltværelse 900 kr Depositum ved tilmelding 400 kr

Nærmere oplysning og tilmelding hos Annie og Lars Poulsen, Pedersborg præstegård, 5783 0534

Indbetaling til Trinbrædtet, Kirkevænget 2, 4180 Sorø Bankkonto 0570‐5590015549

Hvordan måler vi

værdien af vore

mange aktiviteter?

Tanker i forbindelse med menighedsrådenes

årlige beretning.

Pedersborg og Bromme kirker er erklærede grønne kirker

med ekstra fokus på indkøb og energiforbrug. Jordvarmen

i Pedersborg kirke er omtalt mange steder, men

det er ikke kirkens mål at være kendt som grøn kirke.

Vi vil kendes som en kirke, hvor Kristus bliver forkyndt.

Troen på kærlighedens og lysets Gud skal gennemsyre

alle vore aktiviteter. Jeg mener: målet med den mobile

ungdomscafe inTro er ikke blot at ”holde unge mennesker

væk fra gadehjørnerne”, som ungdomstilbud ofte

beskrives. Målet er langt mere ambitiøst. Målet er naturligvis,

at unge mennesker får mulighed for at møde

kristendommen som alternativ til meningsløshed eller

selvoptagethed.

Forkynd Kristus - brug ord om nødvendigt! lyder et

kendt citat. Sammenhængen mellem det, som vi siger,

og det vi gør, er afgørende for kirkens troværdighed.

Men ordene er meget nødvendige i disse år. Nogen må

holde det religiøse sprog ved lige, for det er ved at tørre

ud. Tiden mangler ord og dermed tanker om troen. Det

er derfor, vi ikke nøjes med at være grønne, men fortæller,

at grøn livsstil hænger sammen med troen på

himlens og jordens skaber. Og det er f.eks. derfor, at

vi på vore menighedsrejser fortæller, at det er vigtigt,

at fællesskabet kan favne alle. Alt, hvad vi finder på i

vores lokale menighed, kan måles på, om det afspejler

den herre, vi tror på.

Hvordan går det så? Siger vore aktiviteter noget om

troen, og fortælles der i vore aktiviteter om Kristus?

Gudstjenester og kirkelige handlinger er stadig kirkens

væsentligste aktivitet. Her er jeg ikke den rette til at

vurdere det sagte, men jeg glæder mig over, at gedigne

ritualer med rod i Bibelen kan tolke vores aktuelle

livssituation. Det er vel ikke kun af høflighed, at folk

henvender sig efter bryllup eller begravelse og udtrykker

deres taknemmelighed over de ord om Gud, som de

fik med på vejen. Og når man ser, hvordan store stærke

mænd bliver følelsesmæssigt påvirkede ved barnedåb,

vidner det om betydningen af at kunne lægge et barns

liv i Guds hænder.

Når man gennemgår listen over frivillige medarbejdere,

kan man se, at rigtig mange er engagerede i at

hjælpe andre ind i gudstjenestens fællesskab. Det er

derfor, at der køres kirkebakkebil, passes børn under

gudstjenesten, tilrettelægges særlige børnegudstjenester

og laves god mad eller kaffe efter gudstjenesten.

Også den åbne gruppe af børnefamilier, som kalder

sig Netværket, tilbyder særlige kombinationer af ”kirke

og kødsovs”. I sangcafeen kommer man tidligt for at

snakke sammen, men det er ikke kun samværet og

sangglæden, der tæller. En oversigt over deltagernes

sangønsker viser, at ordene i gode salmer vægtes højt.

Det er også troen i salmerne, som de mange børn i koret

møder. Og netop børnenes tro formuleres, når de efter

koncerter beder højt og engageret med på Fadervor.

Her er det børnene, som deler deres tro med forældre

og bedsteforældre.

Ovenstående gennemgang af vore aktiviteter er ikke

fuldkommen, men den illustrerer, at der bag menighedsrådets

beslutninger og i ansatte og frivilliges engagement

ligger et ønske om at dele den tro, vi selv har

fået med andre.

Lars Poulsen

4 5


”Du ved du er fra Sorø,

når der er et billede

af dig i introbussen”

Menighedsrådene i Pedersborg og Bromme

holdt fælles menighedsmøde i maj og fik

beretninger om, hvordan kirkerne har det, og

hvad de har budt på i 2010.

Jette Hvidtfeldt fortæller her, hvad de

fremmødte bl.a. fik at vide.

...et citat fra gæstebogen i Café inTro.

Ny påskeaften

Pedersborg kirke var fuld af mennesker påskeaften. Forårets

konfirmander stod for en gudstjeneste med rockmusik,

mulighed for at smide bekymringer væk, tænde

lys for et andet menneske og aflevere en bøn til Jesus

på korset.

Uden for kirken, der lyste rødt, prøvede en lille flok

djævle at skræmme livet af kirkegængerne. Inden for var

der lys og varme og fællesskab og et budskab om håb.

Og grøn som håbets farve var kirken, da kirkegængerne

strømmede ud igen. Nu var det engle, der tog afsked med

dem i den mørke aften.

Stolene i Pedersborg

Har du prøvet stolene i Pedersborg kirke for nylig? Mange

har fået nyt fletværk, andre er strammet op.

Er de alligevel for hårde, så tag en hynde med ind. De

ligger ved indgangsdøren til kirkerummet, overfor reolen

med salmebøger.

Dåb og skærme

Det er noget af et tilløbsstykke, når der er lørdagsdåb i

Pedersborg kirke. I gennemsnit deltager 104 i dåbsgudtjenesterne

om lørdagen.

Det er ikke mindst af hensyn til disse dåbsgæster, at

menighedsrådet har besluttet at opsætte storskærme i

kirken, så alle kan se både alter, prædikestol og døbefont.

To skærme har været opsat på prøve i to forskellige

positioner.

Men først efter en tredje prøve med en ny placering,

bliver det afgjort, hvor skærmene skal anbringes, og om

der skal være to eller tre.

Natkirken på Torvet

Der er natkirke (ca. ti minutters varighed) i Café inTrobussen

på torvet i Sorø. Og ellers er der fri adgang til at

snakke om livets små og store problemer med ungdomspræsten,

Anders Bo Jørgensen, når bussen er i byen. Det

er den næsten hver fredag aften og nat.

Bussens gæster kan også nøjes med bare at søge lidt

fred og ro fra byens natteliv. Tre frivillige hjælper med at

holde cafeen i gang.

Vandet løb...

...ganske vist ikke ret meget, så det var ikke noget, man

umiddelbart lagde mærke til.

Men det var tilstrækkeligt til, at spildevandsbrønden ved

servicebygningen ved Bromme kirke måtte tømmes nærmest

hver måned. Så blev vandsmeden tilkaldt, sagen

opklaret og et nyt toilet sat op.

Fyr-problemer i Bromme

Fyret var også i udu i Bromme kirke. Netop som kirken

skulle varmes op til Hellig Trekongers koncerten i den

kolde januar lige efter nytår, gik fyret i stå og nægtede

at gå i gang igen, trods både smedens og elektrikerens

ihærdige forsøg.

Først da det var for sent at nå at få kirken varm til koncerten,

blev fejlen fundet og udbedret.

Ingen gik dog af den grund glip af koncerten med kirkeensemblet

Prisme, som i stedet spillede i en lun Pedersborg

kirke.

Bromme kirkes fyr er fra 1983, og det er en høj alder,

og problemerne i januar er ikke de eneste tegn på fyrets

alderdomssvækkelse.

Det mest alvorlige er, at fyret bruger alt for meget olie.

Der skal derfor arbejdes på at få et nyt fyr.

Flere gravpladser

Sorø kommunes økonomiudvalg og fredningsmyndighederne

har sagt ja til, at Pedersborg kirke må købe et

kommunalt areal øst for kirkebakken og indrette det til

urnegravsteder.

Flere og flere ønsker nemlig en urnegrav som deres

sidste hvilested.

Mange af de forældede kistegravsteder på Pedersborg

kirkegård er ganske vist blevet omlagt til urnegravsteder.

Men der mangler alligevel plads til flere urnegravsteder.

Menighedsrådet har derfor søgt om tilladelse til at købe

det kommunale areal. Handlen har endnu ikke fundet

sted.

Bl.a. mangler en godkendelse fra embedslægen og der

skal udarbejdes et skitseprojekt, som skal godkendes af

de kirkelige myndigheder.

6 7


Hvad oplevede du i kirken?

Når vi har haft en god oplevelse i zoologisk have eller til

en konfirmationsfest, er vi ikke sene til at dele oplevelsen

med vores omgangskreds.

De små elementer, der gør, at vi synes, det er sjovt

eller givende at have deltaget i kirkens aktiviteter, er de

fleste derimod ikke særligt gode til at fortælle andre om.

Både ansatte og frivillige i Bromme og Pedersborg

prøver at give deltagerne i de kirkelige handlinger en

fornemmelse af, at de er omfattet af et hjertevarmt fællesskab

– ikke for at omklamre kirkegængerne, men

fordi det skal være rart at gå i kirke, og fordi vi mener

noget med næstekærlighed.

Arrangementer

Det velbesøgte arrangement med Sigurd Barret i Klosterkirken

i april er et af resultaterne af samarbejdet

mellem kirkerne i Sorø kommune. I pinsen er Pedersborg

og Bromme kirker også en del af den store friluftsgudstjeneste,

der samler 500 mennesker i Ruds Vedby.

Menighedsrødderne i Pedersborg og Bromme har på

den baggrund talt om, at samarbejdet kunne udvides til

at omfatte andre organisationer. Tanken er, at når der

kommer 500 til friluftsgudstjenesten i pinsen, kunne der

vel også komme et par hundrede til en gudstjeneste på

Torvet i forbindelse med Lion’s markedsdag eller til en

børnegudstjeneste ved fastelavn i Sorø Hallerne.

Energi- og CO 2 -besparelse

Der kan hele tiden findes nye steder at spare på CO 2

udslip og ressourcerne i det hele taget.

I sognegården i Pedersborg er elpærerne udskiftet

til programmerede elsparepærer, der kan lysdæmpes.

Elvarmen på graverkontor og toilet ved kirkegården er

udskiftet med centralvarme. Der er opsat nye toiletter,

der bruger mindre vand. Og den stemningsfulde belysning

af kirken i Pedersborg ved juletid blev tændt i en

kortere periode end tidligere.

Kirken - Brommes sidste fællesskab

Engang var der skole, sparekasse, købmand og andre

butikker i Bromme. I dag er kirken det eneste, der er

tilbage at være fælles om. Men fællesskab kræver mennesker,

også på andre tidspunkter end i højtiderne.

Koncerterne i Bromme trækker også mennesker til.

Måske en aften- eller eftermiddagsandagt efterfulgt af

et foredrag om et emne med relation til Bromme kunne

være noget at gå efter? Ordet er frit. Menighedsrådet i

Bromme vil gerne høre din mening.

Gudstjenestetider

De fleste vil helst til gudstjenesten kl. 10.30 – frem for

den kl. 9. Det viser statistikken fra både Bromme og

Pedersborg.

Bromme og Pedersborg menighedsråd er derfor enedes

om, at der skal være mindst én gudstjeneste kl.

10.30 i Bromme om måneden. Undtagelsen er juli, hvor

kirken holder lukket to søndage, fordi der i stedet er udflugt

til en kirke i et andet sogn.

Salmer & tro

Hengivenheden

til det

guddommelige

Musik og sang har været en del af mit liv, siden jeg var

helt lille. Helt fra begyndelsen var det daglig rutine, at

både mor og far sang godnatsang for min lillebror og

mig, og det var en fast tradition, hver gang jeg kom på

besøg i Hadsund, at tage i kirke med min morfar for at

synge med på de velkendte salmer.

Alligevel har jeg først formået at finde min yndlingssalme

inden for de seneste år. Ingen tvivl om, at det

er svært at bestemme sig til en enkelt, da der er rigtig

mange salmer, der ikke mindst er gode sange i sig selv,

men samtidig også minder mig om flere betydningsfulde

omvæltninger i mit liv.

Et af dem var, da jeg startede på Sorø Akademi som

kostelev i 1. G og samtidig begyndte i Sorø Klosterkirkes

Ungdomskor. Tidligere havde jeg kun sunget i

rytmisk kor, så det var en stor forandring pludselig at

synge kirkemusik. Efter nogle uger med korprøver blev

det tid til, at vi skulle synge til den første gudstjeneste.

Det var her, jeg blev introduceret til salme nummer

439, ”O du Guds lam! Med korsets skam”. Den blev

sunget flerstemmigt, og aldrig havde jeg hørt noget så

smukt.

Musikken og teksten var noget helt særligt og mindede

mig ikke om noget, jeg havde hørt før. Salmen rørte

noget helt specielt inde i mig og gav mig en helt unik

forståelse for salmesang og dens egentlige budskab.

Men hvorfor denne salme? Ja, det er jo svært, hvis

det ikke er fuldstændig umuligt, at forklare, hvad musik

gør ved mennesker, men jeg kan da gøre et forsøg.

Først og fremmest synes jeg, det er en virkelig smuk

melodi, teksten bliver sunget over, og det blev kun

smukkere af at blive sunget i Sorø Klosterkirke. Det

er en fantastisk følelse at fylde et så imponerende kirkerum

med søde toner, helt til at få gåsehud af, men

jeg må sige, at det er teksten med udgangspunkt i den

smukke metafor med Guds lam og Jesus, der virkelig

rammer mig.

Tilbedelsen af lammet - Udsnit af Jan van Eycks altertavle

fra ca. 1432 i domkirken i Ghent i Belgien.

For at tage udgangspunkt i det historiske kan jeg fortælle

at ”O du Guds lam!” bygger på den gammelkirkeligt

latinske tekst ”Agnus Dei” og er oprindelig en tysk

salme fra omkring 1500.

I mine øjne er dette en utrolig spændende tid i historien.

Vi befinder os i den mørke middelalder, hvor Gud

er i centrum, og man er komplet hengiven til sin tro og

sin stræben efter at leve som en god kristen og opnå

en plads i Himmelen. Tiltroen til Gud var enorm hos

det europæiske folk og indlevelsen i religionen, synes

jeg, var ualmindeligt fascinerende. Tænk at vie sit liv

fuldstændig til sin tro og stole fuldt og fast på noget så

uhåndgribeligt!

Netop salme 439 giver mig et indtryk af denne komplette

hengivenhed til det guddommelige, og selvom

det skræmmer mig at tænke på, at jeg kan stole blindt

på noget så usikkert, giver det mig en sikkerhed og tryghed,

som jeg ikke har fundet andre steder.

For mig er dét det smukkeste ved troen på Gud; at jeg

ved, at der altid vil være en sikkerhedsline, uanset hvor

langt ud jeg kommer, og at jeg aldrig vil være alene,

især ikke når jeg føler mig mest ensom.

Salmens bekræftelse af dette er, hvad der gør ”O du

Guds lam!” til min yndlingssalme.

Christine Andersen

Sorø Akademi, 3. G

8 9


Kontakt

Pedersborg-Bromme

Pastorat

Sognepræst, provst

Lars Poulsen

Kirkevænget 2

4180 Sorø

Tlf. 5783 0534

Træffes bedst tir.-fre. kl. 12-13

Fax 5782 0535

Mail: LPO@km.dk

Sogne- og ungdomspræst

Anders Bo Jørgensen

Tlf. 4158 6293 el. 5783 0634

Træffes bedst: ti-fr 11-12

i sognegården

Mail: abj@km.dk

Organist

Solveig Bjergkvist

Søskovvej 28

4180 Sorø

Tlf. 5782 0170

Præstesekretær

Helle Holm Christensen

Tlf. 5783 0534

Træffes tir.-tor.-fre. 10-12

Kirkebil til begge kirker

Tlf. 2844 5064.

Der er flere informationer

på internetsiderne

www.pedersborg-kirke.dk

og www.bromme-kirke.dk

Kirkebladet

udgives af menighedsrådene i

Pedersborg og Bromme

Redaktionsudvalg:

Lisbeth Grove Lundgaard,

Anker Lundgaard, Esther Hancock,

Jette Hvidtfeldt, Lars Poulsen,

Anders Bo Jørgensen og

Lars Rugaard (ansv.).

Tryk: Narayana Tryk

Svanemærket tryksag 541-562

Pedersborg sogn

Graver

John Truelsen

Søholm 9

4180 Sorø

Tlf. 5783 0920

Træffes tir.-fre. kl. 12-13

på nævnte tlf. eller

dagligt på kirkegården

Tlf. 2028 5402

Menighedsrådsformand

Morten Hansen

Rustkammervej 70

4180 Sorø

Tlf. 5783 4357

Træffes bedst kl. 17-18

Mail: 7384@sogn.dk

Aktivitetsgrupper m.m.

Bromme sogn

Graver

Niels Larsen

Tlf. 4044 7051

Træffes på alle hverdage kl. 8-17

Kirkeværge

Torben Funck

Maglesøvej 6

4190 Munke Bjergby

Tlf. 5780 7348

Menighedsrådsformand

Lars Rugaard

Munke-Bjærgbyvej 26

4190 Sorø

Tlf. 5780 6878

Mail: 7339@sogn.dk

Besøgstjeneste

- et tilbud om kontakt og opmærksomhed.

Koordinator Esther Hancock, tlf. 5783 4248, mail:esthernaomi@hancock.nu

Bogsalg

- i sognegården. Gode gaver til døbte børn og voksne.

Kontakt Henriette Hansen, tlf. 5783 2205, mail: hbhansen@dlgtele.dk

Børnebibler

- uddeling på 4 års dåbsdag.

Koordinator: Else Janum, tlf. 5782 1832.

Børneprogram

- under gudstjenester i Pedersborg.

Koordinator Anette Pind, tlf. 5782 0182, mail: anettepind@stofanet.dk

Café inTro og inTrosForum

- mobil ungdomscafé og samtaleforum for unge om tro og eksistens.

Information på www.cafeintro.dk

Kherwara

- pigehjem i Indien, sponseret af Pedersborg-Bromme.

Kontakt Lisbeth Lundgaard, tlf. 4032 9342,

mail: grovelundgaard@gmail.com

Kirkebakkebil i Pedersborg

- transport af gangbesværede op til kirken.

Oldermand Mogens Henriksen. Bestilling gennem præsterne.

Netværket

- mødested for børnefamilier.

Kontakt Henriette Hansen, tlf. 5783 2205, mail: hbhansen@dlgtele.dk

Pedersborg kirkes børnekor

- korundervisning og medvirken ved koncerter og børnegudstjenester.

Korleder: Solveig Bjergkvist, tlf. 5782 0170.

Teenklubben i Pedersborg

- for nuværende og foregående års konfirmander og andre teenagere.

Kontakt Anders Bo Jørgensen, tlf. 4158 6293 el. 5783 0634.

Gudstjenester

Pedersborg

Bromme

Juni

5. 6. søndag efter påske 10.30 Anders Bo Jørgensen 9.00 Anders Bo Jørgensen

12. Pinsedag 10.30 Lars Poulsen 9.00 Lars Poulsen

13. 2. pinsedag Friluftsgudstjeneste i Ruds Vedby - læs mere på side 4

19. Trinitatis 10.30 Lars Poulsen 9.00 Lars Poulsen

23. Midsommerandagt 22.15 Lars Poulsen

26. 1. søndag efter trinitatis

Juli

9.00 Anders Bo Jørgensen 10.30 Anders Bo Jørgensen

3. 2. søndag efter trinitatis 10.30 Lars Poulsen 9.00 Lars Poulsen

10. 3. søndag efter trinitatis Gudstjenesteudflugt til Sorø Klosterkirke - læs mere nederst på siden

16. Dåbslørdag 14.00 Lars Poulsen

17. 4. søndag efter trinitatis 10.30 Lars Poulsen 9.00 Lars Poulsen

24. 5. søndag efter trinitatis Gudstjenesteudflugt til Niløse - læs mere nederst på siden

31. 6. søndag efter trinitatis

August

10.30 Anders Bo Jørgensen 9.00 Anders Bo Jørgensen

7. 7. søndag efter trinitatis 10.30 Anders Bo Jørgensen 9.00 Anders Bo Jørgensen

14. 8. søndag efter trinitatis 9.00 Anders Bo Jørgensen 10.30 Anders Bo Jørgensen

21. 9. søndag efter trinitatis 10.30 Lars Poulsen 9.00 Lars Poulsen

28. 10. søndag efter trinitatis

September

10.30 Lars Poulsen 9.00 Lars Poulsen

4. 11. søndag efter trinitatis 10.30 Anders Bo Jørgensen

Velkomstgudstjeneste for

konfirmander

9.00 Anders Bo Jørgensen

10. juli: Sorø Klosterkirke kl. 10.00

Gudstjenesteudflugten den 10/7 går til Sorø klosterkirke

med Kirsten Sveinbjørnsson som prædikant. Den medbragte

kirkekaffe vil vi nyde ved søbredden hvis vejret tillader det.

Tilmelding til turen til Morten på tlf. 2844 5064.

24. juli: Niløse kirke kl. 10.30

Gudstjenesteudflugten den 24/7 går til Niløse kirke med Frederik

Berggren Smidt som prædikant. Vi er budt på kirkekaffe i kirken

efter gudstjenesten.

Tilmelding til turen til Jette og Lars på tlf. 5780 6878.

10 11


Sanks Hansaften i

Præstegårdshaven

og i kirken

Der er sang, fællesskab, spisning, bål og

midsommergudstjeneste den 23. juni - Sankt

Hansaften - i Pedersborg præstegårdshave

og kirke.

Program:

Kl 18.30 Åbent for spisning af medbragt

mad eller forudbestilt midsommer

menu

Kl 20.00 Christian Søgaard Trio

kl 21.30 Bål og fællessang

Kl 22.15 Midsommerandagt i Pedersborg

kirke

Vafler og drikkevarer købes på stedet til støtte

for det kristne pigehjem i Kherwara

Bestilling af midsommermenu á 50 kr:

5783 0534 / Lpo@km.dk

Underholdning:

Christian Søgaard Trio sammenfatter selv den

musikalske genre som intet mindre end ”jazz, viser

og verdensmusik”. Det går over stok og sten.

Finurligt og underholdende.

Man skal passe på, når Christian Søgaard Trio

pakker instrumenterne ud og tænder mikrofonen.

Før du får set dig om, har de tre spillemænd forført

dit hjerte og smittet dig med svimlende livsglæde.

Godt hjulpet af de to gode tekst forfattere Rune T.

Kidde og Pernille Plaetner åbnes der for et nyt og

originalt univers.

More magazines by this user
Similar magazines