00213 og 00157-Mette Laursdatter - helec.dk

helec.dk

00213 og 00157-Mette Laursdatter - helec.dk

Mette Laursdatter (213og 157) Slægtshistorie

Leif Christensen

No. 213 og 157

Mette Laursdatter

(Anesammenfald)

Bondekone fra 17/1800 tallet siddende på bordet og brodere

Maleri af H. Siegumfeldt (spejlvendt)

Forældre : nr. 314 (426) Laurs Jensen og nr. 315 (427) Maren Madsdatter Mølgaard – anesammenfald.

Børn : Søren Adamsen, Maren Adamsdatter, Lars Adamsen (106), Søren Adamsen, Mads Adamsen, Johanne

Adamsdatter, Christen Adamsen (78), Johanne Adamsdatter.

Navn : Mette Laursdatter

Født : 1783, form. juli eller august måned, i Bonderup, Ellidshøj Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt.

Døbt : 24. august 1783 i Ellidshøj Kirke, Ellidshøj Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt.

Faddere : Mette, Mads Jensens hustru og Mads Møllgaard, Mads Mortensen, Christen Pedersen Nørgaard.

Gift : 22. juni 1800 i Ellidshøj Kirke med Adam Levin Sørensen (156 og 212).

Stilling : Tjenestepige og husmoder.

Død : 13. august 1818 i Vaarst, Gunderup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.

Begravet fra Gunderup Kirke den 18. august 1818.

Dødsårsag : Sygdom, blev kun 35 år.

Ellidshøj Kirke

Mette Laursdatter blev født i -­‐ måske juli eller august 1783 – i landsbyen Bonderup,

nord for Ellidshøj by, Ellidshøj Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt.

Hun blev døbt den 24. august 1783 i Ellidshøj Kirke af præsten Kristen Andersen

Schalesin, der var præst i Ellidshøj fra 1762 til 1789.

Mette er datter af gaardfæster Laurs Jensen (314 og 426) og husmor, Maren

Madsdatter (315 og 427), der efter dåben blev introduceret i Ellidshøj Kirke samme

dag som dåben i 1783. (Kirkebog 1743-­‐1807, fødte, side 110, nr. 2 for 1783, for Ellidshøj-­‐Svenstrup

Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt).

Ved Folketællingen den 1. juli 1787 boede Mette Laursdatter, 4 år, sammen med sin familie i Bunderup (Bonderup).

Familien bestod af husbonde og bondegårdfæste Laurs Jensen, 38 år, (314 og 426) madmoderen og bondekone Maren

Madsdatter, 34 år, (315 og 427), 1. ægteskab for begge, deres børn Jens Laursen, 1 år, Karen Laursdatter, 6 år, og Mette

Laursdatter, 4 år. Derudover var der ansat 6 tjenestefolk. (Folketællingen fra 1. juli 1787, side 349, Ellidshøj Sogn, Hornum Herred,

Ålborg Amt).

Redigeret 06-05-2012

1


Mette Laursdatter (213og 157) Slægtshistorie

Leif Christensen

FT-­‐1787

Mette, forældre og bedsteforældre (Anetavle)

Redigeret 06-05-2012

2


Mette Laursdatter (213og 157) Slægtshistorie

Der er ingen kendte oplysninger om Mette Laursdatters skolegang.

Egentlig tvungen 7 års skolegang blev først indført i 1814, men hun

er alt overvejende sandsynligt begyndt i skolen omkring 1790/91,

hvor hun var omkring 7 år.

Hun kunne også samtidig have været ude at tjene, hvilket mange

børn gjorde fra 7 – 8 års alderen i 1700-­‐tallet, samtidig med at de

gik i skole -­‐ nogle steder dog kun hver anden dag, og nogle steder

også kun om vinteren.

Hun havde formentligt frekventeret skolen indtil konfirmationen

omkring 1797/98, men det er ikke umiddelbart til at finde

registreringer af konfirmationen omkring 1797/1798 i Ellidshøj,

hvilket skyldtes at registreringen af konfirmationer ikke fandt sted

fra 1778 til 1801 (se Kirkebogens indholdsfortegnelsen til højre).

Efter konfirmationen omkring 14 års alderen var Mette Laursdatter

formentligt kommet ud at tjene fuldt ud som tjenestepige på en

gård i sognet eller nabosognet, som det var det almindelige på den

tid.

Der er ikke fundet dokumentation for, hvor hun har tjent, men på

et eller andet tidspunkt har hun mødt Adam Levin Sørensen (156

og 212), som hun blev gift med i en alder af 17 år i Ellidshøj Kirke

den 22. juni 1800.

Leif Christensen

Redigeret 06-05-2012

Indholdsfortegnelse i Kirkebogen for

Ellidshøj-­‐Svenstrup 1743-­‐1807

Det fremgår af Kirkebogen, at den 21. april 1800 anmeldte sig til ægteskab karlen Adam Levin Sørensen fra Holmen

(Holmgård) og Pigen Mette Laursdatter fra Bonnerup (Bonderup). Som forlovere bekræftede Christen Sørensen Holm (en

broder til Adam) og Laurs Jensen (pigens far) ægteskabet indgået den 22. juni 1800. (Kirkebog 1743-­‐1807, viede, side 270, anden

reg. på siden, nr. 1 for 1800, Ellidshøj-­‐Svenstrup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt).

Folketællingen fra den 1. februar 1801 viser, at Mette og Adam Levin var flyttet til Gunderup Sogn efter brylluppet og

havde bosat sig i Vaarst, Gunderup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.

Det fremgår, at Adam Sørensen, 30 år, (156 og 212) havde en stilling som husbonde, og hans erhverv var Bonde og

Gaardbeboer. Hans kone var Mette Laursdatter, 18 år. Adam Sørensen’s søster, Ellen Marie Sørensdatter, og hans

broder, Niels Sørensen, var ansat som tjenestefolk. (Folketælling fra 1. februar 1801 for Vaarst, Gunderup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg

Amt).

3


Mette Laursdatter (213og 157) Slægtshistorie

Mette Laursdatter levede resten af sit liv i Vaarst sammen med sin mand Adam Levin Sørensen (156 og 212), og de fik i

alt 8 børn, hvoraf 2 døde som lille, og deres navne gik videre til efterfølgende børn. Alle børnene er født i Vaarst,

Gunderup Sogn, Fleskum Herred Ålborg Amt:

Leif Christensen

Søren Adamsen, født 29. oktober 1801 – død 1802

Maren Adamsdatter, født 10. juli 1803

Lars Adamsen (106), født 22. november 1805

Søren Adamsen, født 8. januar 1808

Mads Adamsen, født 9. maj 1810

Johanne Adamsdatter, født 28. september 1812 – død 1814

Christen Adamsen (78), 29. juni 1815

Johanne Adamsendatter, født 3. november 1817

Desværre blev Mette Laursdatter’s liv ikke så langt, da hun døde den 13. august 1818, kun 35 år gammel. Det fremgår

af Kirkebogen, at hun var Adam Sørensen’s hustru, og at hun var gaardkone fra Vaarst, men der er ikke anført

oplysninger om, hvad hun døde af. Hun blev begravet fra Gunderup Kirke den 18. august 1818. (Kirkebog 1813-­‐1832, Døde

kvindekøn, side 124, nr. 57, for Gunderup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt).

Gunderup Kirke

Kilder: Kirkebog 1743-­‐1807, fødte, side 110, nr. 2 for 1783, for Ellidshøj-­‐Svenstrup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt.

Kirkebog 1743-­‐1807, viede, side 270, anden reg. på siden, nr. 1 for 1800, Ellidshøj-­‐Svenstrup Sogn, Hornum

Herred, Ålborg Amt.

Kirkebog 1813-­‐1832, Døde kvindekøn, side 124, nr. 57, for Gunderup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.

Folketællingen fra 1. juli 1787, side 349, Ellidshøj-­‐Svenstrup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt.

Folketællingen fra 1. februar 1801 for Vaarst, Gunderup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.

Preben Alsholm – hjemmeside vedr. slægtsforskning.

The Ole Spanggaard’s Family History.

Ruth Dahl Larsen – hjemmeside på Geni – specielt vedrørende eftertavlen.

Kort-­‐ og Matrikelstyrelsen.

Redigeret 06-05-2012

4


Mette Laursdatter (213og 157) Slægtshistorie

Leif Christensen

Kirkebog – fødsel og dåb

Kirkebog 1743-­‐1807, fødte, side 110, nr. 2 for 1783, for Ellidshøj-­‐Svenstrup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt

Mette Laursdatter’s dåb den 24. august 1783

Redigeret 06-05-2012

5


Mette Laursdatter (213og 157) Slægtshistorie

Leif Christensen

Kirkebog – vielse

1. ægteskab

Kirkebog 1743-­‐1807, viede, side 270, anden reg. på siden, nr. 1 for 1800, Ellidshøj-­‐Svenstrup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt.

Mette Laursdatter’s og Adam Levin Sørensen’s vielse den 22. juni 1800

Redigeret 06-05-2012

6


Mette Laursdatter (213og 157) Slægtshistorie

Leif Christensen

Kirkebog – døde

Kirkebog 1813-­‐1838, Døde Kvindekøn, side 124, nr. 57 for 1818, for Gunderup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt

Mette Laursdatter’s død den 13. august 1818

Redigeret 06-05-2012

7


Mette Laursdatter (213og 157) Slægtshistorie

Leif Christensen

Historiske hændelser i Mette Laursdatter’s liv

1783 En midlertidig økonomisk krise i Danmark betyder at mange handelshuse bukker under.

Den nordamerikanske frihedskrig afsluttes og USA bliver uafhængigt.

N.F.S. Grundtvig blev født

1786 De første dødsannoncer, ser dagens lys i Danmark.

1788 Stavnsbåndet ophæves, og herved begynder overgangen til selveje for bonden.

I København forbydes det at tømme latrinespandene direkte i rendestenene.

1789 Den 14. juli stormes Bastilien og den franske revolution er en kendsgerning.

1790 Holmens Ankersmedie i København, får Danmarks første dampmaskine.

1791 Ludvig XVI forsøger at flygte fra Frankrig, men bliver arresteret og ført tilbage til Paris.

1792 Det bliver forbudt at handle med negerslaver, i de danske kolonier.

1793 I Frankrig erklæres Ludvig XVI og Marie Antoinette for landsforrædere, og henrettes.

USA´s hovedstad, Washington grundlægges.

1794 Christianborg brænder.

Danmarks første strejke bliver en realitet, da 2.000 tømrersvende nedlægger arbejdet.

1795 Storbrand i København, hvor 55 gader og 941 gårde/huse går til.

1800 På jorden færdes der nu 1 milliard mennesker

I København er der 316 brændevins-­‐brænderier.

1801 I København er der nu 100.975 indbyggere.

Danmark må efter slaget på reden, træde ud af neutralitetsforbundet mod Rusland, Sverige og Preussen.

1803 Til trods for forbud, omgås import og eksport af negerslaver i danske kolonier, i stort omfang.

1804 I Frankrig krones Napoleon som kejser.

1805 Danmarks store digter H. C. Andersen fødes i Odense.

1807 Det første brugbare dampskib i Danmark konstrueres af Robert Fulton.

Danmark går i krig mod England.

1808 Danmarks sidste linjeskib angribes af den engelske flåde ved Sjællands odde.

Danmark erklærer Sverige krig. En spansk-­‐fransk hær kommer landet til undsætning.

Disse fremmede indfører cigaretter i Danmark.

Kong Christian den 7. af Danmark og Norge dør – Konge fra 1766-­‐1808.

Kong Frederik den 6. udråbes til konge af Danmark og Norge.

1810 Småbåde fører kaperkrig mod englænderne, i de danske farvande.

1811 Det første juletræ tændes i København.

1812 Napoleon går mod Moskva, men den hårde russiske vinter koster ham næsten ½ million soldater.

1813 Danmark går statsbankerot. Danmark har holdt på Napoleon, hvilket var en fejl, og nu skal regningen

betales.

1814 Danmark må afstå Norge til Sverige, efter 450 års rigsfælleskab.

I England konstruerer Stephenson det første lokomotiv.

1815 Tjenestetiden i den danske hær, fastsættes til 2 år.

Napoleon møder sit Waterloo og derved hans endelige nederlag. Som en slagen mand føres han til øen St.

Helena, hvor han som fange, tilbringer resten af sit liv.

1816 I Danmark krakker der i disse år (16-­‐20), omkring 50 handelshuse om året.

1817 I Tyskland kræver studenterne samling af landet, sammen med en fri forfatning. Resultatet heraf er bl.a.

afbrænding af "utyske bøger"

1818 Ved sin grundlæggelse overtager Nationalbanken, som en selvstændig bank, seddeludstedelsen.

Stearinlys bliver indført.

Redigeret 06-05-2012

Fra Stass.dk

8


Mette Laursdatter (213og 157) Slægtshistorie

Leif Christensen

Ålborg Amt, Herreder og sogne

Mette Laursdatter blev født i Bonderup og døbt den 24-­‐08-­‐1783 i

Ellidshøj Kirke, og siden har han opholdt sig følgende steder:

1783 – 1800 – Bonderup, Ellidshøj Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt.

1800 – 1851 – Vaarst By, Gunderup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.

Yderligere oplysninger om Ellidshøj og Vaarst kan læses i Mette Laursdatters mands, Adam Levin Sørensen (156 og 212), personbeskrivelse.

Redigeret 06-05-2012

9


Mette Laursdatter (213og 157) Slægtshistorie

Leif Christensen

Eftertavle for forældrene

Laurs Jensen (314) og hustru Maren Madsdatter Mølgaard (315)

Anesammenfald (Laurs 314 og 426) – (Maren 315 og 427)

Børn

1)

Karen Laursdatter gift med Anders Mortensen

* 01-­‐04-­‐1781 (døbt) 10-­‐09-­‐1808 *

Bonderup, Ellidshøj, Ålborg Ellishøj Kirke, Ålborg Dal, Ajstrup, Kær, Ålborg

† †

ukendt ukendt

2)

Mette Laursdatter gift med Adam Levin Sørensen

* 24-­‐08-­‐1783 (døbt) 22-­‐06-­‐1800 * 27-­‐01-­‐1771 (døbt)

Bonderup, Ellidshøj, Ålborg Ellidshøj Kirke, Ålborg Ellidshøj, Ålborg

† 13-­‐08-­‐1818 † 04-­‐02-­‐1851

Vaarst, Gunderup, Ålborg Vaarst, Gunderup, Ålborg

Børn:

1) Søren Adamsen (død som lille)

2) Maren Adamsdatter

3) Lars Adamsen (206)

4) Søren Adamsen

5) Mads Adamsen

6) Johanne Adamsen (død som lille)

7) Christen Adamsen (78)

8) Johanne Adamsen

3)

Jens Laursen 1. ægteskab Maren Sørensdatter Buus

* 26-­‐12-­‐1786 (døbt) * 03-­‐04-­‐1795

Bonderup, Ellidshøj, Ålborg Svenstup, Ålborg

† 21-­‐07-­‐1878 † 18-­‐07-­‐1823

Bonderup, Ellidshøj, Ålborg Bonderup, Ellidshøj, Ålborg

Børn:

Børn:

1) Lauritz Jensen

2) Søren Buus Jensen

3) Maren Jensdatter

4) Lars Winther Jensen

5) Mette Marie Birgithe Jensdatter

6) Mads Mølgaard Jensen

7) Jens Jensen (død som 4 måneder gammel)

2. ægteskab Ida Larsdatter Winther

* 24-­‐01-­‐1804

Dal, Ajstrup, Kær, Ålborg

† 15-­‐11-­‐1835

Ellidshøj, Ålborg

Redigeret 06-05-2012

10


Mette Laursdatter (213og 157) Slægtshistorie

Laurs Jensen’s og Maren Madsdatter Mølgaard’s børnebørn

2)

Mette Laursdatter’s og Adam Levin Sørensen’s børn

Leif Christensen

Børnebørn

se mere fra denne streng under sønnerne nr. 106 Lars Adamsen og nr. 78 Christen Adamsen

Laurs Jensen’s og Maren Madsdatter Mølgaard’s børnebørn

3)

Jens Laursen’s og Maren Sørensdatter Buus’ børn

3-­‐1) Lauritz Jensen yderligere data ukendt

* 06-­‐11-­‐1819

Bonderup, Ellidshøj, Ålborg


ukendt

3-­‐2) Søren Buus Jensen gift med Karen Marie Østergaard

* 08-­‐03-­‐1821 * 20-­‐12-­‐1829

Bonderup, Ellidshøj, Ålborg Svenstrup, Ålborg

† 03-­‐10-­‐1893 † 15-­‐09-­‐1891

Nakhøjgaard, Fræer, Hellum, Ålborg Nakhøjgaard, Fræer, Hellum,

Ålborg

Børn:

1) Jens Laurits Sørensen Buus

2) Jens Christian Buus

3) Marthine Kirstine Buus

4) Karen Kirstine Buus

Redigeret 06-05-2012

11


Mette Laursdatter (213og 157) Slægtshistorie

Laurs Jensen’s og Maren Madsdatter Mølgaard’s børnebørn

3)

Jens Laursen’s og Ida Larsdatter Winther’s børn

3-­‐3) Maren Jensdatter gift med Peder Nielsen Fischer

* 21-­‐01-­‐1827 * 18-­‐04-­‐1817

Bonderup, Ellidshøj, Ålborg Volsted, Fleskum, Ålborg

† 26-­‐02-­‐1896 † 02-­‐05-­‐1898

Volsted, Fleskum, Ålborg Volsted, Fleskum, Ålborg

Børn:

Leif Christensen

1) Niels Christian Pedersen Fischer (død som 12 årig, 10-­‐04-­‐1850 – 19-­‐03-­‐1862)

2) Jens Laurits Pedersen Fischer

3) Johann Fischer Pedersen (død som 1 ½ årig, 07-­‐10-­‐1852 – 20-­‐04-­‐1854)

4) Johan Fischer Pedersen

5) Ida Pedersen Fischer

6) Kirstine Pedersen Fischer

7) Marie Pedersen Fischer

8) Niels Christian Pedersen Fischer

9) Unavngiven (død samme dag som født, 11-­‐11-­‐1864)

10) Unavngiven (død samme dag som født, 09-­‐07-­‐1866)

11) Unavngiven (død samme dag som født, 04-­‐03-­‐1871)

Redigeret 06-05-2012

12


Mette Laursdatter (213og 157) Slægtshistorie

3-­‐4) Lars Winther Jensen gift med Ane Kirstine Larsen Toft

* 18-­‐03-­‐1828 * 20-­‐12-­‐1841

Bonderup, Ellidshøj, Ålborg Kiddalsgaard, Gudumholm, Ålborg

† 10-­‐06-­‐1911 † 16-­‐06-­‐1918

Bonderup, Ellidshøj, Ålborg Bonderup, Ellidshøj, Ålborg

Børn:

Leif Christensen

1) Jens Laurits Winther

2) Lars Toft Winther

3) Idæus Winther Jensen

3-­‐5) Mette Marie Birgithe Jensdatter yderligere data ukendt

* 09-­‐02-­‐1830

Bonderup, Ellidshøj, Ålborg


ukendt

3-­‐6) Mads Mølgaard Jensen yderligere data ukendt

* 21-­‐09-­‐1832

Bonderup, Ellidshøj, Ålborg


ukendt

Redigeret 06-05-2012

13


Mette Laursdatter (213og 157) Slægtshistorie

Laurs Jensen’s og Maren Madsdatter Mølgaard’s oldebørn

3)

Jens Laursen’s og Maren Sørensdatter Buus’ børnebørn

3-­‐2)

Søren Buus Jensen’s og Karen Marie Østergaard’s børn

Leif Christensen

Oldebørn

3-­‐2-­‐1 Jens Laurits Sørensen Buus yderligere data ukendt

* 23-­‐05-­‐1850

Nakhøjgaard, Fræer, Hellum, Ålborg


ukendt

Gårdmand og Skatterådsformand

3-­‐2-­‐2 Jens Christian Buus gift med Anna Bertelsen Dalsgaard

* 07-­‐02-­‐1854 * 01-­‐11-­‐1864

Nakhøjgaard, Fræer Vestermark Kjemstrupgaard,

Fræer, Hellum, Ålborg Gryderup, Gislum, Ålborg

† 19-­‐09-­‐1924 † 12-­‐09-­‐1944

Skørping, Hellum, Ålborg Amtssygehuset i Ålborg

Begravet i Fræer Kirkegård Begravet i Fræer Kirkegård

Børn:

1) Karen Ida Marie Buus

2) Ane Christence Buus

3) Søren Buus

4) Ester Octavia Buus

5) Lars Erik Dalsgaard Buus

6) Richard Alextius Buus

7) Stine Buus

8) Ingeborg Margrethe Buus

9) Gregers Winther Buus

10) Knud Georg Dalsgaard Buus

11) Christen Schou Buus

Redigeret 06-05-2012

14


Mette Laursdatter (213og 157) Slægtshistorie

Leif Christensen

Nakhøjgaard i Fræer

3-­‐2-­‐3) Marthine Kirstine Buus yderligere data ukendt

* 13-­‐05-­‐1858

Nakhøjgaard, Fræer Vestermark

Fræer, Hellum, Ålborg


ukendt

3-­‐2-­‐4) Karen Kirstine Buus yderligere data ukendt

* 02-­‐10-­‐1860

Nakhøjgaard, Fræer Vestermark

Fræer, Hellum, Ålborg


ukendt

Laurs Jensen’s og Maren Madsdatter Mølgaard’s oldebørn

3)

Jens Laursen’s og Ida Laursdatter Winther’s børnebørn

3-­‐3)

Maren Jensdatter’s og Peder Nielsen Fischer’s børn

3-­‐3-­‐1) Jens Laurits Pedersen Fischer gift med Ane Boesen

* 07-­‐10-­‐1851 * 05-­‐11-­‐1856

Volsted, Ålborg Mastrup, Buderup, Ålborg

† 08-­‐05-­‐1911 † 23-­‐06-­‐1929

Volsted, Ålborg Volsted, Ålborg

Børn:

1) Ane Petrea Pedersen Fischer

2) Niels Marius Pedersen

3) Peder Fischer Pedersen

4) Marie Bolette Pedersen Fischer

5) Ane Margrethe Pedersen (død 5 måneder gammel)

6) Ane Margrethe Frederikke Fischer Pedersen

7) Anna Jensine Fischer

8) Otto Fischer

9) Anine Johanne Fischer

10) Martine Kirstine Fischer

Redigeret 06-05-2012

15


Mette Laursdatter (213og 157) Slægtshistorie

3-­‐3-­‐2) Johan Fischer Pedersen yderligere data ukendt

* 04-­‐08-­‐1854

Volsted, Ålborg


Ukendt

3-­‐3-­‐3) Ida Pedersen Fischer gift med Søren Nørgaard

* 02-­‐03-­‐1856 *

Volsted, Ålborg Ukendt

† †

Ukendt Ukendt

3-­‐3-­‐4) Kirstine Pedersen Fischer yderligere data ukendt

* 22-­‐01-­‐1858

Volsted, Ålborg


Ukendt

3-­‐3-­‐5) Marie Pedersen Fischer yderligere data ukendt

* 12-­‐12-­‐1860

Volsted, Ålborg

† 17-­‐12-­‐1894

Volsted, Ålborg

3-­‐3-­‐6) Niels Christian Pedersen Fischer gift med Gyde Marie Clemmensen

* 18-­‐01-­‐1862 * 23-­‐04-­‐1843

Volsted, Ålborg Ulsted, Kær, Ålborg

† †

Ukendt Ukendt

Børn:

1) Peder Fischer

2) Johan Marius Fischer (død som 3-­‐årig)

3) Mary Camilla Fischer (død som 4-­‐årig)

4) Theodora Marie Fischer

Laurs Jensen’s og Maren Madsdatter Mølgaard’s oldebørn

3)

Jens Laursen’s og Ida Laursdatter Winther’s børnebørn

3-­‐4)

Lars Winther Jensen’s og Ane Kirstine Larsen’s børn

3-­‐4-­‐1) Jens Laurits Winther yderligere data ukendt

* 14-­‐03-­‐1865

Bonderup, Ellidshøj, Ålborg


Ukendt

Leif Christensen

Redigeret 06-05-2012

16


Mette Laursdatter (213og 157) Slægtshistorie

3-­‐4-­‐2) Lars Toft Winther gift med Jensine ?

* 23-­‐02-­‐1869 * 17-­‐11-­‐1880

Bonderup, Ellidshøj, Ålborg Dall, Fleskum, Ålborg

† 09-­‐02-­‐1947 † 28-­‐05-­‐1958

Svenstrup, Ålborg Svenstrup, Ålborg

Børn:

1) Anna Toft Winther

3-­‐3-­‐4) Idæus Winther Jensen yderligere data ukendt

* 14-­‐04-­‐1872

Bonderup, Ellidshøj, Ålborg


Ukendt

Fortsættes næste side

Leif Christensen

Redigeret 06-05-2012

17


Mette Laursdatter (213og 157) Slægtshistorie

Leif Christensen

Tip-­‐oldebørn

Laurs Jensen’s og Maren Madsdatter Mølgaard’s tipoldebørn

3)

Jens Laursen’s og Maren Sørensdatter Buus’ oldebørn

3-­‐2)

Søren Buus Jensen’s og Karen Marie Østergaard’s børnebørn

3-­‐2-­‐2)

Jens Christian Buus’ og Anna Bertelsen Dalsgaard’s børn

3-­‐2-­‐2-­‐1) Karen Ida Marie Buus gift med Frederik Møller Johannesen

* 20-­‐05-­‐1888 * 1892

Fræer, Hellum, Ålborg Ukendt

† 17-­‐10-­‐1933 † 1967

Skørping, Ålborg Ukendt

Børn:

1) Ragna (Nytte) Johannesen

3-­‐2-­‐2-­‐2) Ane Christence Buus yderligere data ukendt

* 29-­‐10-­‐1889

Fræer, Hellum, Ålborg

† 1960

Begravet i Fræer

Ane Christence Buus

Redigeret 06-05-2012

18


Mette Laursdatter (213og 157) Slægtshistorie

3-­‐2-­‐2-­‐3) Søren Buus gift med Olga ?

* 24-­‐01-­‐1891 * 04-­‐02-­‐1902

Fræer, Hellum, Ålborg Ukendt

† 05-­‐06-­‐1965 † 14-­‐05-­‐1973

Ukendt Ukendt

3-­‐2-­‐2-­‐4) Ester Octavia Buus yderligere data ukendt

* 25-­‐01-­‐1893

Fræer, Hellum, Ålborg

† 1974

Ukendt

Leif Christensen

Ester Octavia Buus

Redigeret 06-05-2012

19


Mette Laursdatter (213og 157) Slægtshistorie

3-­‐2-­‐2-­‐5) Lars Erik Dalsgaard Buus gift med Asta ? (Nelson)

* 19-­‐06-­‐1895 * 1904

Fræer, Hellum, Ålborg Ukendt

† 25-­‐04-­‐1970 † 1971

Chicago, Illinois, USA Chicago, Illinois, USA

Børn:

1) Anne Marie Storm Buus

Leif Christensen

Lars Erik og Asta

3-­‐2-­‐2-­‐6) Richard Alextius Buus yderligere data ukendt

* 1897

Fræer, Hellum, Ålborg

† 1975

Ukendt

Personfotoet er fra venstre Richard Buus, Ingrid ? og Lars Erik Buus

3-­‐2-­‐2-­‐7) Stine Buus yderligere data ukendt

* 18-­‐12-­‐1898

Fræer, Hellum, Ålborg


Ukendt

Redigeret 06-05-2012

20


Mette Laursdatter (213og 157) Slægtshistorie

3-­‐2-­‐2-­‐8) Ingeborg Margrethe Buus yderligere data ukendt

* 11-­‐12-­‐1900

Fræer, Hellum, Ålborg

† 1981

Ukendt

3-­‐2-­‐2-­‐9) Gregers Winther Buus yderligere data ukendt

* 16-­‐06-­‐1904

Fræer, Hellum, Ålborg


Ukendt

3-­‐2-­‐2-­‐10) Knud Georg Dalsgaard Buus gift med Sigrid ?

* 05-­‐03-­‐1906 * 1904

Fræer, Hellum, Ålborg Ukendt

† 1964 † 1981

Ukendt Ukendt

3-­‐2-­‐2-­‐11) Christen Schou Buus yderligere data ukendt

* 18-­‐12-­‐1909

Fræer, Hellum, Ålborg


Ukendt

Laurs Jensen’s og Maren Madsdatter Mølgaard’s tipoldebørn

3)

Jens Laursen’s og Ida Laursdatter Winther’s oldebørn

3-­‐3)

Maren Jensdatter’s og Peder Nielsen Fischer’s børnebørn

3-­‐3-­‐1)

Jens Laurits Pedersen Fischer’s og Ane Boesen’s børn

3-­‐3-­‐1-­‐1) Ane Petrea Pedersen Fischer gift med Knud Christian Jensen

* 23-­‐08-­‐1878 * 26-­‐02-­‐1880

Volsted, Fleskum, Ålborg Budolfi Sogn, Ålborg

† †

Ukendt Ukendt

Leif Christensen

Redigeret 06-05-2012

21


Mette Laursdatter (213og 157) Slægtshistorie

3-­‐3-­‐1-­‐2) Niels Marinus Pedersen gift med Henriette Martine ?

* 22-­‐08-­‐1880 * 08-­‐08-­‐1883

Volsted, Fleskum, Ålborg Torup, Hellum, Ålborg

† †

Ukendt Ukendt

3-­‐3-­‐1-­‐3) Peder Fischer Pedersen yderligere data ukendt

* 18-­‐11-­‐1885

Volsted, Fleskum, Ålborg


Ukendt

3-­‐3-­‐1-­‐4) Marie Bolette Pedersen Fischer gift med Niels Mikael Nielsen

* 17-­‐03-­‐1883 * 24-­‐03-­‐1880

Volsted, Fleskum, Ålborg Bælum, Hellum, Ålborg

† †

Ukendt Ukendt

Børn:

1) Arne Marinus Fischer Nielsen

2) Jenny Fischer Nielsen

3) Aage Fischer Nielsen

3-­‐3-­‐1-­‐6) Ane Margrethe Frederikke Fischer Pedersen gift med Rasmus Bønlykke

* 09-­‐10-­‐1889 * 14-­‐08-­‐1890

Volsted, Fleskum, Ålborg Lillevorde, Fleskum, Ålborg

† †

Ukendt Ukendt

3-­‐3-­‐1-­‐7) Anna Jensine Fischer yderligere data ukendt

* 22-­‐03-­‐1891

Volsted, Fleskum, Ålborg


Ukendt

3-­‐3-­‐1-­‐8) Otto Fischer yderligere data ukendt

* 03-­‐04-­‐1893

Volsted, Fleskum, Ålborg


3-­‐3-­‐1-­‐9) Anine Johanne Fischer yderligere data ukendt

* 26-­‐06-­‐1897

Volsted, Fleskum, Ålborg


Ukendt

3-­‐3-­‐1-­‐10) Martine Kirstine Fischer yderligere data ukendt

* 27-­‐09-­‐1899

Volsted, Fleskum, Ålborg


Ukendt

Leif Christensen

Redigeret 06-05-2012

22


Mette Laursdatter (213og 157) Slægtshistorie

Laurs Jensen’s og Maren Madsdatter Mølgaard’s tipoldebørn

3)

Jens Laursen’s og Ida Laursdatter Winther’s oldebørn

3-­‐3)

Maren Jensdatter’s og Peder Nielsen Fischer’s børnebørn

3-­‐3-­‐6)

Niels Christian Pedersen Fischer’s og Gyde Marie Clemmensen’s børn

3-­‐3-­‐6-­‐1) Peder Fischer yderligere data ukendt

* 04-­‐06-­‐1897

Volsted, Fleskum, Ålborg


Ukendt

3-­‐3-­‐6-­‐4) Theodora Marie Fischer yderligere data ukendt

* 27-­‐12-­‐1904

Volsted, Fleskum, Ålborg


Ukendt

Laurs Jensen’s og Maren Madsdatter Mølgaard’s tipoldebørn

3)

Jens Laursen’s og Ida Laursdatter Winther’s oldebørn

3-­‐4)

Lars Winther Jensen’s og Ane Kirstine Larsen’s børnebørn

3-­‐4-­‐2)

Lars Toft Winther’s og Jensine ?’s børn

3-­‐4-­‐2-­‐1) Anna Toft Winther gift med Knud Pejstrup

* 21-­‐08-­‐1905 * 10-­‐04-­‐1905

Bonderup, Ellidshøj, Ålborg Leere, Svenstrup, Ålborg

† 19-­‐09-­‐1997 † 17-­‐06-­‐1980

Bonderup, Ellidshøj, Ålborg Bonderup, Ellidshøj, Ålborg

Leif Christensen

Redigeret 06-05-2012

23


Mette Laursdatter (213og 157) Slægtshistorie

Leif Christensen

Tip-­‐2-­‐oldebørn

Laurs Jensen’s og Maren Madsdatter Mølgaard’s tip-­‐2-­‐oldebørn

3)

Jens Laursen’s og Maren Sørensdatter Buus’ tipoldebørn

3-­‐2)

Søren Buus Jensen’s og Karen Marie Østergaard’s oldebørn

3-­‐2-­‐2)

Jens Christian Buus’ og Anna Bertelsen Dalsgaard’s børnebørn

3-­‐2-­‐2-­‐1)

Karen Ida Marie Buus’ og Frederik Møller Johannesen’s børn

3-­‐2-­‐2-­‐1-­‐1) Ragna (Nytte) Johannesen gift med Kay Malmstedt

* 1918 * 1917

Ukendt Ukendt

† 1991 † 1970

Ukendt, begravet i Fræer, Hellum, Ålborg Ukendt

Børn:

1) Anna Malmstedt

2) Lars Malmstedt

Laurs Jensen’s og Maren Madsdatter Mølgaard’s tip-­‐2-­‐oldebørn

3)

Jens Laursen’s og Maren Sørensdatter Buus’ tipoldebørn

3-­‐2)

Søren Buus Jensen’s og Karen Marie Østergaard’s oldebørn

3-­‐2-­‐2)

Jens Christian Buus’ og Anna Bertelsen Dalsgaard’s børnebørn

3-­‐2-­‐2-­‐5)

Lars Erik Dalsgaard Buus’ og Asta ?’s børn

3-­‐2-­‐2-­‐5-­‐1) Anne Marie Storm Buus gift med ? Nelson

* *

Ukendt ukendt

Anne Marie og Nelson

Redigeret 06-05-2012

24


Mette Laursdatter (213og 157) Slægtshistorie

Laurs Jensen’s og Maren Madsdatter Mølgaard’s tip-­‐2-­‐oldebørn

3)

Jens Laursen’s og Ida Laursdatter Winther’s tipoldebørn

3-­‐3)

Maren Jensdatter’s og Peder Nielsen Fischer’s oldebørn

3-­‐3-­‐1)

Jens Laurits Pedersen Fischer’s og Ane Boesen’s børnebørn

3-­‐3-­‐1-­‐4)

Marie Bolette Pedersen Fischer’s og Niels Mikael Nielsen’s børn

3-­‐3-­‐1-­‐4-­‐1) Arne Marinus Fischer Nielsen yderligere data ukendt

* 25-­‐04-­‐1910

Ukendt


Ukendt

3-­‐3-­‐1-­‐4-­‐2) Jenny Fischer Nielsen yderligere data ukendt

* 14-­‐12-­‐1911

Ukendt


Ukendt

3-­‐3-­‐1-­‐4-­‐3) Aage Fischer Nielsen yderligere data ukendt

* 14-­‐04-­‐1913

Ukendt


Ukendt

Fortsættes næste side

Leif Christensen

Redigeret 06-05-2012

25


Mette Laursdatter (213og 157) Slægtshistorie

Leif Christensen

Tip-­‐3-­‐oldebørn

Laurs Jensen’s og Maren Madsdatter Mølgaard’s tip-­‐3-­‐oldebørn

3)

Jens Laursen’s og Maren Sørensdatter Buus’ tip-­‐2-­‐oldebørn

3-­‐2)

Søren Buus Jensen’s og Karen Marie Østergaard’s tipoldebørn

3-­‐2-­‐2)

Jens Christian Buus’ og Anna Bertelsen Dalsgaard’s oldebørn

3-­‐2-­‐2-­‐1)

Karen Ida Marie Buus’ og Frederik Møller Johannesen’s børnebørn

3-­‐2-­‐2-­‐1-­‐1)

Ragna (Nytte) Johannesen’s og Kay Malmstedt’s børn

3-­‐2-­‐2-­‐1-­‐1-­‐1) Anna Malmstedt yderligere data ukendt

*

Ukendt

3-­‐2-­‐2-­‐1-­‐1-­‐2) Lars Malmstedt yderligere data ukendt

*

Ukendt

Slut

Redigeret 06-05-2012

26

More magazines by this user
Similar magazines