ghostsociety - Jette Forstholm

forstholm.dk

ghostsociety - Jette Forstholm

FORSIDE

Jette Stampe Forstholm GHOSTSOCIETY


OPGAVEN

HVEM ER DE?

Tobias Wilner på guitar, ledende vokal

Sara Savery på bass, ledende vokal

Lasse Herbst på trommer

Frederik Sølberg på guitar

Wilner og Savery dannede gruppen

UDGIVELSER

Jette Stampe Forstholm GHOSTSOCIETY

Deres musikgenre

Shoegazing - larmende pop

Stærk, melodisk, intelligent storytelling

Dream pop


MARKEDET

DREAM POP

Jette Stampe Forstholm GHOSTSOCIETY

“JEG LYTTER TIL GHOST SOCIETY

OG....”

SHOEGAZING


KONKRETISERING

GHOSTSOCIETY

Jette Stampe Forstholm GHOSTSOCIETY

DRØMMENDE

KONTROL

POETISK

LEGENDE

KONTRASTER

LARMENDE STILLE


TYPOGRAFI

GHOST SOCIETY - Trajan Pro

GHOST SOCIETY - Minion Pro

GHOST SOCIETY - Britannic Bold

GHOST SOCIETY - Helvetica

GHOST SOCIETY - News Grothic MT

GHOST SOCIETY - Lucida Grande

Jette Stampe Forstholm GHOSTSOCIETY

Udtrykket i skriften er meget

bestemt. Den giver associationer

til skrift fra romer-tiden.

Minder i udtryk om Trajan Pro.

Dog er associationer mere over

mod en morderne afart af denne.

Denne skrift tager meget af

fokus. Associationer er over i

showbiz.

Helvetica er mere annonym end

de overfor præsenterede.

Minder om Helvitica, men er

mere usynlig i det, da den har et

mere tyndt udtryk.

Lucida Grande er mindre usynlig

end New Grotic MT, og har

færre detaljer. Dette er fint ift. at

skriften skal kunne skaleres op

og ned.


ARGUMENTATION

Jeg mener at en illustration kan bruges

til at udtrykke GHOST SOCIETY i et evt.

bomærke.

Spøgelserne skal være i stil med det

blå spøgelse fra FORSIDEN.

En del af deres identitet er at udtrykke

at de er et selvskabende band, hvorfor

jeg synes det kunne være oplagt at

arbejde med et bomærke som udtrykte

dette, evt. gennem håndtegning.

Jette Stampe Forstholm GHOSTSOCIETY


VISUELT

INSPIRATION

FØRSTE SKITSER

Jette Stampe Forstholm GHOSTSOCIETY


KOMPOSITION

Jette Stampe Forstholm GHOSTSOCIETY

GHOSTSOCIETY


FARVE

GHOSTSOCIETY

GHOSTSOCIETY

Jette Stampe Forstholm GHOSTSOCIETY

GHOSTSOCIETY


TEST

Testperson 1

Hvad forestiller logoet?

Et spøgelse

Hvad mener du mærket symboliserer?

Musik og uhygge

Hvad er din oplevelse af navnet?

Jeg forestiller mig at der er tale om noget

ungdomsmusik, måske med noget guitar og

sådan... Lidt punk. Mest fordi spøgelset lige

Edward Muncks skriget.

Hvad mener du skrifttypen symboliserer?

Ungdom og friskhed.Ikke uhygge

Hvad er din holdning til farvevalget?

Lidt kedeligt, men meget fint, når man taler

om spøgelser. Kunne nu være sjovt med lidt

mere gang i den.

Jette Stampe Forstholm GHOSTSOCIETY

Hvad

Testperson 2

Hvad forestiller logoet?

Jeg tror det er et spøgelse der hører musik.

Kan du se andet i logoet?

Jeg kan se øretelefoner udover mærket.

Hvem tror du, at logoet henvender sig til?

Er i tvivl om hvem det henvender sig til,

men nok unge mennesker.

Hvem tror du er afsender for mærket?

Afsender af mærket, nok nogen der sælger

øretelefoner eller musik.

GHOSTSOCIETY

Hvad tror du mærket forestiller?

(ex ”en bil”) (Du må meget gerne skrive flere ting ved hver!)

Kan du se andet i mærket (evt. andre / flere elementer)?

(ex ”det kunne også være en båd”)

Hvad mener du, mærket symboliserer?

(ex. ”fart og frihed”) (Du må meget gerne skrive flere ting!)

Hvad er din oplevelse af navnet (evt. i forbindelse med logoet)?

(Du må gerne give flere bud!)

Hvad mener du, skrifttypen symboliserer?

(ex. ”fart og frihed”) (Du må meget gerne skrive fl

Hvem tror du er afsender for mærket

(Du må gerne give flere bud!)

Hvem tror du, logoet

(Du må meget skr


PRÆSENTATION

GHOSTSOCIETY

GHOSTSOCIETY

GHOSTSOCIETY

Jette Stampe Forstholm GHOSTSOCIETY

GHOSTSOCIETY

GHOSTSOCIETY

Similar magazines