Kirkeblad nr. 4 - 2012 - Vivild-Vejlby pastorat

vivild.vejlby.dk

Kirkeblad nr. 4 - 2012 - Vivild-Vejlby pastorat

Ved indgangen til det nye år

Jeg sagde til manden, som stod

ved indgangen til det nye år:

”Giv mig et lys, så jeg bliver i stand til

at træde sikkert ind i det ukendte.”

Og han svarede:

”Gå ud i mørket og læg din hånd i Guds hånd.

Det er bedre for dig end lys – og mere sikkert

end at kende vejen.”

Lyset mod mørket 2

Det sker 3

Nyt fra menighedsrådene 6

Gudstjenester 8

Minnie Haskins - 1908

KirKenyt

ViVild / Vejlby

dec ’12 • jan • Feb • 2013

Kirkenyt udgives af

Vivild og Vejlby menighedsråd


2

KIRKELIGE ADR.

Sognepræst i Vivild-Vejlby

Gustav eyermann, Præstegårdsvej 5,

Vivild, 8961 allingåbro. tlf. 8648 6017

e-mail: ge@km.dk

Kordegn rikke Møller just

træffes torsdag kl. 8.00–13.00

tlf. 8648 6017. e-mail: rmj@km.dk

Organist Per Møller, tlf. 8639 4048

e-mail: prm@km.dk

Kirkesanger Henning rasmussen,

tlf. 2061 9934

e-mail: gl.kirkevej6@mail.dk

Kirkens hjemmeside:

www.vivild-vejlby.dk

Webmaster rikke Møller just,

tlf. 8648 6017. e-mail: rmj@km.dk

VIVILD

Menighedsrådsformand

Se hjemmesiden eller opslagstavlen

Graver Kell laursen

Graverkontor Præstegårdsvej 3, Vivild,

8961 allingåbro, tlf. 8648 6804.

træffetid: 12.30-13.00 undtagen mandag.

Kirkeværge Per Pedersen,

lystrupvej 33, lystrup, 8961 allingåbro,

tlf. 8648 6903 eller 4071 8096.

e-mail: lystrupvej_33@mail.tele.dk

Kirkebil Vivild taxi, 8648 6099.

VEJLBY

Menighedsrådsformand

niels Winter, Gyvelskrænten 32

8961 allingåbro, tlf. 8648 1701 eller

5186 1701, e-mail: winter@primanet.dk

Graver Peter jørgensen

Graverkontor

Gl. Kirkevej 14, 8961 allingåbro,

tlf. 8648 0360 / 5186 0369

e-mail: vejlby-kirkegaard@mail.dk

træffes bedst tirsdag og torsdag

fra 11.00-12.00

Kirkeværge inge Madsen, Granbakkevej 16,

8961 allingåbro, tlf. 8648 1151 / 2174 2268

e-mail: ingemadsen@mail.dk

Sognegården Kirkestien 7,

8961 allingåbro

Tilsynsførende Knud erik jakobsen,

tlf. 8648 1706, e-mail: emke@djurs.net

Kirkebil Grund taxi, 8648 1390.

Af Gustav Eyermann

LYSET MOD MøRKET

lys fra solen er tilstrækkeligt til at opvarme

hele vores runde klode, selvom

det kun er under en halv milliardtedel af

solens samlede energi, der rammer os.

Ved hjælp af lys fra solen, cO2 fra luften,

vand og varme danner planterne

ilt. Planterne omsætter solenergi til kemisk

energi. denne proces kaldes for

fotosyntesen, og det er den vigtigste

biokemiske proces på jorden. Gennem

fotosyntesen omdanner planterne solenergi

til mad til dyr og mennesker i

form af energirige kulhydrater som

frugt, grønsager, korn og ikke mindst ilt.

lyset er altså ikke bare med til at skabe

velvære. det er en vigtig forudsætning

Vera Mikkelsen

Kirsten Keldsen

Sørensens fond

drenge fra Vivild sogn i alderen

14-18 år, som har en vanskelig tilværelse,

har mulighed for at søge

om økonomisk hjælp til bl.a. efterskoleophold

fra fondens midler.

begrundet ansøgning stiles til

sognepræst Gustav eyermann,

Præstegårdsvej 5, Vivild, senest 1.

marts 2013.

for liv. intet liv er muligt uden lys. Hvis vi

stiller et levende lys foran os i et mørkt

rum og iagttager det i tavshed, så vækker

det gerne en særlig stemning. Ud af

flammen lyser fred og ro. Sådan er det

også med de tekster, som læses i kirken i

den kommende tid.

lys stilles mod mørke, nærhed mod isolation,

varme mod kulde.

Glædelig jul og godt nytår!

Gustav eyermann, sognepræst

Du, som har tændt millioner af stjerner,

mørket i verden vil du byde trods.

Du er vor Far, den, der vogter og værner,

lys i det mørke, som kommer fra os.

Johannes Johansen

SOGN.DK

du kan læse om kommende arrangementer

og guds tjenester i Vivild og

Vejlby sogne ved at gå ind på www.

sogn.dk/vivild eller www.sogn.dk/

vejlby-norddjurs

Her kan du også finde navne, adresser,

telefonnumre, e-postadresser og

statistik.

Redaktion: Gustav eyermann, niels Winter,

Marianna thomassen, Marie elisabeth rasmussen,

Helene bak og Vera Mikkelsen (ansvh.),

Præstevænget 25, Vivild, tlf. 8648 6110,

vmm@vivilds.net

OBS!! Stof til bladet afleveres

senest den 16. januar 2013

til Vera Mikkelsen


DET SKER

e VEJLBY e

JuLEKONcERT

I VEJLBY KIRKE

søndag den 16. december

Kl. 15.30 sidder klokkenist og organist

Per rasmus Møller ved kirkens

klokkespil og sender kendte juletoner

ud over byen.

Kl. 16.00 julekoncert med Randers

Bykor et meget aktivt blandet

kor med 60 sangere.

det er efterhånden en tradition, at

koret gæster Vejlby, hvor de nyder at

synge i den velklingende kirke.

Vi kan glæde os til et smukt og stemningsfuldt

program.

Koncerten arrangeres i samarbejde

mellem Ældre Sagen og Vejlby Menighedsråd.

e VIVILD / VEJLBY e e VIVILD / VEJLBY e

JuLENS

GuDSTJENESTER

Så nærmer sig julen. traditionelt er

det en travl tid, hvor vi skal nå en

masse, før julefreden kan sænke sig

over de små hjem. For mange familier

er gudstjenesten juleaften en naturlig

del af de traditioner, som knytter sig til

julen.

i år falder helligdagene tæt, og man

kan med fordel vælge at gå i kirke en

af de andre juledage, hvis det kniber

med at klemme gudstjenesten ind i et

i øvrigt hektisk program juleaften.

julemorgen har noget særligt over sig.

Og hvorfor ikke fejre indgangen til det

nye år med festlig og højtidelig nytårskur

med bobler. På disse dage er der

nemlig også gudstjeneste i vore kirker.

Velkommen i kirke i juledagene!

e VIVILD / VEJLBY e

SOGNEREJSE TIL VäRMLAND fOR

HASLuND, øLST OG VIVILD-VEJLBY SOGNE

27.-31. maj 2013

Haslund-Ølst (randers syd) og Vivild-Vejlby sogne arrangerer i fællesskab en rejse

til Värmland i Sverige.

turen byder bl.a. på smuk natur med de udstrakte svenske skove og de mange søer

som baggrund. Vi skal besøge Mårbacka, Selma lagerlöfs barndomshjem, som hun

efter at have modtaget nobelprisen i litteratur fik mulighed for at købe tilbage. Mårbacka

og Värmland var en stor inspirationskilde for hendes bøger, ikke mindst Gösta

berlings saga og Kejseren af Portugalien.

På turen skal vi desuden se, hvordan man levede før i tiden med besøg på Gräsmark

Hembygdsgård, hvor vi får et indblik i de livsvilkår, som herskede tidligere.

Sognet oplevede en større indvandring af finnere i 1600 tallet. de satte deres præg

på området. i dag er der alene stednavne, skrøner og visse madretter tilbage af den

finske arv.

turen byder desuden på et besøg i Gräsmarks kirke med dens specielle beliggenhed

på en odde i lillsjön og den gamle præstegård, som i dag er restauration.

For flere oplysninger om turen kan man gå ind på www.haslund-olst-kirke.dk eller www.

vivild-vejlby.dk eller ringe til Gustav eyermann på 8648 6017/anne louise Hanson på

8644 5052. tilmeldingsfristen er 25. marts 2013.

VISESANG

i Vejlby Sognegård tirsdag

den 26. februar kl. 19.30

med sanger og komponist Kirstine

Quor trup og sanger og sangskriver

trond Markussen. det kendte par, bosiddende

i auning, binder sange og viser

sammen ved anekdoter, digte og

fællessange. alle er velkomne – gratis

adgang. Kaffe 20 kr.

Vivild og Vejlby Menighedsråd.

Trond Markussen

og Kirsten Quortrup

e VIVILD / VEJLBY e

LYSGuDSTJENESTE

Søndag d. 27. januar

i Vejlby kirke og søndag

d. 24. februar i Vivild kirke

- begge steder kl. 19.00

igen i år holder vi

lysgudstjenester

i Vivild og Vejlby

kirker efter mørkets

frembrud.

Salmer, tekster

og bønner afspejler

lysets betydning for os nordboere

og tager udgangspunkt i nogle af

de bibelske tekster, der handler om lys

og mørke.

Gudstjenesterne vil have et meditativt

præg, hvor det handler om at finde ind

til det væsentlige.

Vel mødt til en anderledes gudstjeneste!

3


4

SIDEN SIDST DET SKER/SIDEN SIDST

VEJLBY

dåb

• Matti Michael Bøttern

thygesen

• Oskar Blauenfeldt Skovgaard

Kristensen

• Dina Simone Søgaard

• Ida Østergaard-Lund

• Alexander Bøjsen

• Noah Luca Nielsen

Hjertelig tillykke!

VielSer

• Connie Maria Schmidt Jensen

og nicholas Schmidt jensen

Hjertelig tillykke!

KirKeliG VelSiGnelSe

aF bOrGerliGt indGået

ÆGteSKab

• Hilde Marie Søgaard og

Paul Henrik Søgaard

Hjertelig tillykke!

dØde, biSatte & beGraVede

• Viktor Emil Sørensen

• Finn Juul Møller

• Otto Rasmussen

• Eva Elisabeth Rydder Moreso

• Knud Børge Hermann

Pedersen

Æret være deres minde

VIVILD

dØde, biSatte & beGraVede

• Jutta Marie Jensen

Æret være hendes minde

I ham (Jesus) var liv, og livet var

menneskers lys. Og lyset skinner i

mørket, og mørket greb det ikke.

Johs.1, 4-5

e VEJLBY e

fASTELAVNSGuDSTJENESTE I VEJLBY KIRKE OG

fASTELAVNSfEST I VEJLBY SOGNEGåRD

søndag den 10. februar

Vi mødes i Vejlby Kirke kl. 10.30 til familiegudstjeneste. efter gudstjenesten går vi i Sognegården

til tøndeslagning og frokost. er man forhindret i at komme i kirken, er man

velkommen til at være med i Sognegården.

MuSIKANDAGTER

e VIVILD / VEJLBY e

Selv om vi har haft en travl dag og ikke altid har nået de ting, vi har sat os for, bør vi huske

på, at der skal være: en tid til ro. en tid til stilhed. en tid til eftertanke. en tid til at lytte.

det var nogle af disse ord, der indgik i de 3 musikandagter, der løb af stabelen i august

måned i henholdsvis Vejlby og Vivild kirke.

i Vejlby begyndte andagterne med klokkespil – i Vivild med orgelkoraler. begge steder var

det aftenens solist, der havde valgt netop de sange og salmer, som han/hun holdt af, og

som betød noget særligt. derfor blev det tre meget forskellige aftener, indholdsrige og

gode. Men fællessangen er også en vigtig del af en musikandagt. derfor blev der også

flettet et par salmer ind i aftenens løb sammen med tekstlæsninger til at give mening og

indhold i andagten.

det er helt sikkert, vi vil prøve med noget lignende til næste år. det var en god oplevelse.

Henning rasmussen, kirkesanger

e VEJLBY e

MINIKONfIRMAND MED EN SKuESpILLER I MAVEN?

Går du i 3. klasse på allingåbroskolen, og kunne du tænke dig at betræde de skrå brædder?

Så har du chancen nu. Vi mødes første gang i Vejlby Sognegård, Kirkestien 7,

onsdag den 9. januar, når du får fri fra skole kl. 12.55, og slutter med en teaterforestilling

over påskens begivenheder i Vejlby kirke på Maria bebudelsesdag, den 17.

marts kl. 14.00.

Vi er altid flere voksne til stede, når der er undervisning. Som noget nyt får vi i år hjælp

af tine Høst, som er uddannet skuespiller, og som har undervist børn og unge gennem

15 år! alle kan deltage, og det er naturligvis helt frivilligt. Man behøver ikke være døbt,

medlem af folkekirken eller tilhøre den kristne tro for at deltage.

Vi henter jer på skolen, når i får fri om onsdagen kl. 12.55. efter undervisningen følger

vi jer tilbage til skolen, så i kan nå skolebussen hjem eller alternativt gå i skole/fritidsordningen.

der er sikkert også nogle, der gerne selv må gå hjem. det laver vi aftale om.

Vi glæder os meget til at se jer alle sammen!

Med venlig hilsen Gustav eyermann (tlf. 8648 6017),

charlotte b. johansen (tlf. 8648 3308) og tine Høst


e VIVILD / VEJLBY e

VALGfORSAMLING

I VIVILD

Valgforsamlingen i Vivild havde fået

fin omtale med tV2ojs klip fra gudstjenesten

i kirken søndag den 9. september.

Så det var med spænding, vi

modtog deltagerne tirsdag den 11.

september om aftenen. der var ca. 30

stemmeberettigede til stede. der kunne

have været mange flere, men det

blev en god aften, hvor der blev orienteret

om menighedsrådets arbejde

i den forgangne periode og opgaver i

den nærmeste fremtid. de opstillede

kandidater præsenterede sig, og der

var hele aftenen en god stemning og

en god dialog. tV2oj fulgte op på søndagens

indslag og sendte ligeledes

herfra.

det allerbedste var, at formålet blev

nået, og der blev valgt et fuldt menighedsråd,

nemlig de 6 medlemmer,

som der skulle være samt 1 suppleant.

Valgt blev

Lis Kastrup,

Over Stranden 9, lystrup Strand

peter Johannes Sørensen,

Granvej 9, lystrup Strand

Lykke Maria Sørensen,

Grønnegade 8, Vivild

per pedersen, lystrupvej 33, lystrup

Kirsten Benedicte Hørning pedersen,

Sydagervej 5, Vivild

Knud Egon christensen,

Søndermarksvej 3, Vivild

Suppleant: aksel christian nielsen,

Søndergade 31, Vivild

det var muligt at indlevere en alternativ

liste og opnå valg på den normale

valgdag den 13. november, men da

fristen var udløbet den 18. september,

var der ikke kommet nogen liste, så

valget var afgjort.

der var bred enighed om, at det var

en god måde at afholde valg på, selv

om fremgangsmåden egentlig ikke

var så forskellig fra den sædvanlige

procedure.

Marie elisabeth rasmussen

e VEJLBY e

KLOKKESpILSKONcERT på VEJLBY KIRKEGåRD

Som regel ved klokkenisten aldrig, hvem han spiller for, når det drejer sig om et af

klokkespillene i de store byer, hvor publikum går til og fra. Men ved sommerens klokkespilskoncert

den 15. august i Vejlby kirke fik jeg lejlighed til at hilse på mange af de

50-60 fremmødte, da menighedsrådet serverede kaffe i en pause midt i koncerten. til

lejligheden havde jeg sammensat et program med danske sange og kendte klassiske

stykker. Og det er mit indtryk, at klokkespillet præsenterede sig fra sin bedste side ikke

mindst hjulpet godt på vej af en smuk sommeraften. Per Møller

Det var en god oplevelse at være publikum til klokkespilskoncerten

Per Møller havde sammensat et program med overvejende kendt musik, som faldt i

publikums smag. en meget hyggelig sommeraften, hvor mange benyttede lejligheden

til at sidde eller gå en tur på den velholdte kirkegård - og nyde musikken. en stor tak

til Per Møller.

For norddjurslands Valgmenighed og Vejlby Menighedsråd

niels Winter

fRILufTSGuDSTJENESTE I VEJLBY

Søndag den 15. juli kl. 14.00 blev der ringet ind til friluftsgudstjeneste ved Vejlby kirke.

der var stillet an med alter udenfor den gamle Horder-indgang. blomsteropsatser var

stillet indenfor i den åbne dør, og alteret var prydet af et langfredagsmotiv. Musikken

til gudstjenesten blev spillet på klokkespillet, og det lød ganske fantastisk. det

var overraskende fint at synge salmerne akkompagneret af klokkespillet. Per Møller

sluttede stemningsfuldt af med at spille amazing Grace som postludium, naturligvis

også på klokkespillet. efter en fin gudstjeneste, fandt menigheden en lækrog og nød

kaffen sammen.

Marie elisabeth rasmussen

Udendørsgudstjenesten

blev afsluttet med kaffe.

5


e VIVILD e

farvel og goddag

tidligere var skiftedagen 1. november. i

år blev skiftedagen på kirkegården og i

kirken 1. oktober.

Ved

høstgudstjenesten

den

sidste søndag

i september

tog vi

afsked med

graver Kaj

Kaj Mikkelsen

Menighedsrådet

På samme måde bliver det et farvel og

god dag til 2/3 af menighedsrådet. 4 har

valgt at trække sig og give plads til nye.

det drejer sig om niels Ove dahlerup, Helene

Skovsgaard bak, Grethe Hyldgaard

jensen og Marie elisabeth rasmussen.

tak for jeres indsats gennem årene, tak

for det gode samarbejde, vi har haft med

6

NYT fRA MENIGHEDSRåDENE

Marie Elisabeth Rasmussen Niels Winter

Mikkelsen i

den smukt

pyn tede kirke. det er vemodigt at skilles

efter 26½ års samarbejde, men det er jo

en naturlig ting at gå på efterløn. Vi siger

tak til Kaj Mikkelsen for velvillig tjeneste

gennem årene og ønsker ham et rigtig

godt otium.

Samtidig kunne vi sige velkommen til vores

nye graver Kell Laursen, som tiltrådte

1. ok-

tober.

Kell laursen

kommer fra

en stilling som

kirkegårdsleder

ved Kolt

kirke, er flyttet

til byen og

klar til opgaven.

Vi ønsker

Kell Laursen

Kell laursen velkommen og ser frem til et

godt og frugtbart samarbejde.

hinanden. Også en tak til lis Kastrup og

Per Pedersen, som fortsætter i det nye

råd. jeg ønsker det nye råd, som er

nævnt andetsteds i bladet, held og lykke

med den spændende og inspirerende

opgave, som det er at være med i menighedsrådet.

Nyt fra arbejdet

Sommeren har naturligvis båret præg af

graverskifte og forberedelser til valgforsamling,

samtidig med at vi har bestræbt

os på at få udført så mange vedligeholdelsesopgaver

på kirke og præstebolig

som muligt.

da dette er sidste indlæg fra min side, vil

jeg takke for den tid, jeg har fået lov til at

deltage i menighedsrådsarbejdet. det

har været meningsfyldt og indholdsrigt,

men efter 43 år med en pause på 4 år er

det tid til at bryde af og give plads til andre

og yngre kræfter. Også en tak til menighedsrådet

i Vejlby, vi har haft et rigtig

godt samarbejde, som jeg er overbevist

om vil blive videreført med de nye råd.

Menighedsrådsmøder

Vivild Sognehus kl. 19.00

tirsdag den 22. januar

tirsdag den 5. februar – fællesmøde

tirsdag den 26. februar

Med ønsket om en velsignet julehøjtid

og et godt nytår

Marie elisabeth rasmussen

e VEJLBY e

Det nye menighedsråd

Siden sidste nr. af Kirkenyt har vi afholdt

to menighedsrådsmøder, i august og i

september, hvor bl.a. forberedelse af

menighedsrådsvalget har været på dagsordenen.

den 18. september blev der afholdt det

lovpligtige orienteringsmøde i Vejlby Sognegård

om menighedsrådets arbejde de

sidste 4 år. i forlængelse heraf blev der

afholdt et opstillingsmøde, hvor der blev

opstillet 6 kandidater og 2 stedfortrædere.

da der den 2. oktober kl. 19.00 ikke var

afleveret flere kandidatlister, er de opstillede

fra den 18. september valgt til Vejlby

Menighedsråd for de næste 4 år.

de valgte er:

• Hanne Holst,

Udsigten 7, 8961 allingåbro.

• Tove Meyer Højlund,

nordkystvejen 29, 8961 allingåbro.

• Inge Madsen,

Granbakkevej 16, 8961 allingåbro.

• Inge Mårtensson,

byparken 3, 8961 allingåbro.

• Niels Winter,

Gyvelskrænten 32, 8961 allingåbro.

• Kathrine Østergaard-Jensen,

ådalen 18, 8961 allingåbro.

Stedfortrædere:

• Knud Erik D. Jakobsen,

Fyrreparken 38, 8961 allingåbro.

• Bodil Winter,

Gyvelskrænten 32, 8961 allingåbro.

når dette nummer af Kirkenyt udkommer,

vil vi være i slutningen af november, og et

nyt kirkeår begynder 1. søndag i advent,

den 2. december.

Julen og nytåret nærmer sig

Her skal kun nævnes gudstjenesten den

1. januar kl. 16.00 i Vejlby Kirke, hvor vi

traditionen tro ønsker hinanden et godt

nytår efter gudstjenesten og nyder et

glas champagne.

alle læsere ønskes en glædelig jul og et

godt nytår.

Menighedsrådsmøder

i Vejlby Sognegård

Onsdag den 16. januar kl. 19.00.

Onsdag d.20. februar kl. 19.00.

tirsdag d. 5. februar kl. 19.00 fælles

med Vivild i Sognehuset i Vivild.

niels Winter


VIVILD INDRE

MISSION

Møderne holdes i Vivild Missionshus

kl.19.30, hvor intet andet er angivet.

alle er velkomne

December

Torsdag den 6.

års- og adventsfest.

taler: niels jørgen Holm larsen,

Hinnerup. lotteri.

Torsdag den 13.

Kl. 19.00 Vi synger julen ind og får

besøg af Gospel Kids fra Fjellerup.

fredag den 28.

Kl. 14.00 Familiejuletræ v/else

Hellwing, rygård Strand.

Januar

Tirsdag den 8.

bedemøde.

Torsdag den 10.

bedemøde.

Torsdag den 17.

Filmaften v/niels erik bräuner, Vivild.

Torsdag den 24.

Møde v/niels erik Hovald, Odense.

Torsdag den 31.

Møde v/Hanne tudlik jessen, rønde.

Februar

Torsdag den 7.

På besøg i Honduras med leif

Højland nielsen, randers. efter

kaffen afholdes generalforsamling

Torsdag den 14.

Møde hos lilly og anton nygaard,

bakkegårdsvej 3, Vivild.

Torsdag den 21.

bibelkursus i Vivild. taler: Professor

Peter legarth, århus.

Kl. 16.30 bibeltime.

Kl. 18.00 Spisning.

Kl. 19.30 bibeltime.

Torsdag den 28.

Møde v/egild Kildeholm jensen,

rønde.

e fORTæLLE-cAfEEN e

Vejlby/Allingåbro Sognegård

Tirsdag den 4. december kl. 14.00

en eftermiddag med julens sange og

salmer

sammen med ruth K. Hansen (klaver)

og Kresten jakobsen.

Januar

ingen Fortælle-café

Tirsdag den 12. februar kl. 14.00

Vi ser filmen ”jord og tro” fra år 2000

med jakob Højlund som fortæller.

alle er velkomne

Y.M. KREDS

Torsdag den 24. januar

Møde hos else og jens thaasti

Torsdag den 28. februar

Møde hos edith og Peter Søgaard

Leje af Sognehuset

i Vivild

Sognehuset i Vivild udlejes til begravelseskaffe

til ca. 50-60 personer.

Pris 500,00 kr. Henvendelse

til Helene Skovsgaard bak, 8648

6127 el. 5124 1167 eller lis Kastrup,

2031 4438.

Leje af Vejlby

Sognegård

Vejlby Sognegård udlejes til begravelseskaffe

og kort sammenkomst

efter bryllup.

Pris 500,00 kr.

leje aftales med pedel Knud erik

jakobsen, tlf. 8648 1706, eller Marianna

thomassen, tlf. 8648 1216.

DE GRøNNE

pIGESpEJDERE

OG KfuM-SpEJDERNE

VIVILD

KfuM-SpEJDERNE, VIVILD GRuppE

dækker hele »langhøjskolens« skoledistrikt.

Vi holder møde en gang om ugen i Spejdergår

den, århusvej 41, Vivild eller i Hyg’li’hyt,

Gl. Fjellerupvej 10b.

Gruppeleder:

Hans thygesen, tlf. 8629 9092 / 2165 6672.

BæVERE

bh.kl. - 1. kl., onsdage kl. 17.15-18.45.

Kontaktperson:

anne Feldborg, tlf. 5071 3553.

uLVE OG BJøRNEBANDEN

2. kl. og op efter, onsdage kl. 17.30-19.00.

Kontaktperson:

tim Skuldbøl, tlf. 4248 4888.

HuSK SpEJDERNES LOppEMARKED

på »Langhøjskolen«, 1. juni 2013.

Har du lopper, så ring 8648 6373.

VEJLBY

DE GRøNNE pIGESpEJDERE

allingåbro Gruppen.

SMuTTER: Piger i 1.-3. klasse.

Møder torsdage fra kl. 17.30-19.00.

SpEJDERE: 4. klasse og opefter.

Møder torsdage fra kl. 19.00-21.00.

Møderne afholdes i Spejderhuset,

ådalsvej 3, 8961 allingåbro.

Gruppeleder svarer på spørgsmål så ring til

birthe christensen, tlf. 8648 1298.

KfuM-SpEJDERNE I ALLINGåBRO

BæVERE: drenge i 0.-1. klasse.

Møder tirsdage fra kl. 17.30-19.00.

uLVE: drenge i 2.-4. klasse.

Møder tirsdage fra kl. 17.30-19.00.

i Spejderhuset, ådalsvej 3, 8961 allingåbro.

Kontakt person:

Gruppeleder lissa Pedersen

tlf. 8648 0052 / 3190 1952.

7


GuDSTJENESTER

DAG KIRKEåRET VIVILD KIRKE VEJLBY KIRKE

DEcEMBER

Søndag d. 2. 1. s. i advent 9.00 Kollekt: trankebarfondet 10.30 Spejderne, kirkekaffe *og**

Søndag d. 9. 2. s. i advent 9.00 cbj (Se Vivild)

Søndag d. 16. 3. s. i advent 10.30 15.30 Klokkespilskoncert

16.00 randers bykor

Søndag d. 23. 4. s. i advent 9.00 Vi synger julen ind.

Kollekt: agape. Gløgg og æbleskiver

Mandag d. 24. juleaften 16.00 *

Kollekt: børnesagens Fællesråd

tirsdag d. 25. juledag 9.00 Kollekt: børnesagens Fællesråd 10.30 *

Onsdag d. 26. 2. juledag ingen ingen

Søndag d. 30.

JANuAR

julesøndag 10.30 9.00

tirsdag d. 1. nytårsdag 14.00

Kollekt: det danske bibelselskab

16.00 **

Søndag d. 6. Helligtrekonger 9.00 *

Kollekt: Kristent Pædagogisk center

10.30 Vi synger julen ind

13.00 Familiegudstjeneste **

14.30 *

Kollekt: børnesagens Fællesråd

Søndag d. 13. 1. s. e. helligtrekonger (Se Vejlby) 9.00 cbj

Kollekt: Mission blandt hjemløse

Søndag d. 20. 2. s. e. helligtrekonger 9.00 10.30 Spejdernes nytårsparade **

10.30

Søndag d. 27.

fEBRuAR

Septuagesima 10.30 Kirkefrokost 19.00 lysgudstjeneste

Søndag d. 3. Seksagesima 10.30 * 9.00

Søndag d. 10. Fastelavnssøndag 9.00 Kollekt: danmarks Folke-

kirkelige Søndagsskoler

Søndag d. 17. 1. s. i fasten 9.00 cbj (Se Vivild)

10.30 tøndeslagning/frokost. *og**

Kollekt: danmarks Folkekirkelige

Søndagsskoler

Søndag d. 24. 2. s. i fasten 19.00 lysgudstjeneste/kirkekaffe 9.00

Præst hvor intet andet er anført: Gustav eyermann. cbj: Sognepræst charlotte bjarning johansen

* Koret medvirker

** lille klokkespilskoncert efter gudstjenesten

GuDSTJENESTER på fARSøHTHuS

torsdag d. 6. december kl. 14.30 charlotte johansen

torsdag d. 3. januar kl. 14.30 Gustav eyermann

torsdag d. 7. februar kl. 14.30 jens jørgen refshauge

219

tryk og distribution: www.kirkebladet.nu

More magazines by this user
Similar magazines