Udvikling og demonstration af lavenergifjernvarme til lavenergibyggeri

fjvu.dk

Udvikling og demonstration af lavenergifjernvarme til lavenergibyggeri

Indholdsfortegnelse

Side

Summary .................................................................................................................. 3

Resumé .................................................................................................................... 4

1 Indledning .......................................................................................................... 6

1.1 Baggrund ............................................................................................................................ 6

1.2 Formål ................................................................................................................................. 6

1.3 Projektbeskrivelse ............................................................................................................... 6

2 Analyse og fastlæggelse af designkoncept .................................................... 9

2.1 Designkoncept .................................................................................................................... 9

2.1.1 Varmebehov til rumvarme og varmt brugsvand .................................................. 9

2.1.2 Fjernvarmebeholderunit..................................................................................... 10

2.1.3 Fjernvarmerør .................................................................................................... 11

2.1.4 Fjernvarmesystem ............................................................................................. 12

2.2 Analyser af fjernvarmebeholderunit .................................................................................. 13

2.2.1 Konklusioner ...................................................................................................... 14

2.3 Analyser af ledningsnet..................................................................................................... 16

2.3.1 Konklusioner ...................................................................................................... 16

2.4 Analyse af samfundsøkonomi og miljø ............................................................................. 17

2.4.1 Konklusioner ...................................................................................................... 18

2.5 Fokusgruppe ..................................................................................................................... 18

2.6 Kravspecifikation ............................................................................................................... 19

3 Udvikling og test af prototyper ...................................................................... 20

3.1 Fjernvarmebeholderunit .................................................................................................... 20

3.1.1 Funktion og layout ............................................................................................. 20

3.1.2 Dokumentation .................................................................................................. 21

3.1.3 Konklusioner ...................................................................................................... 22

3.2 Fjernvarmerør ................................................................................................................... 23

3.2.1 Dokumentation .................................................................................................. 23

3.2.2 Konklusioner ...................................................................................................... 23

3.3 Review .............................................................................................................................. 24

4 Demonstration og formidling ......................................................................... 25

5 Referencer ....................................................................................................... 26

6 Appendiks ........................................................................................................ 27

\\dmwclus\dmw_docs\1345249\1186994_LavEByg - Fjernvarme - Hovedrapport - Final.doc 5

More magazines by this user
Similar magazines