Thyra Frank på Lokalcenter Bjørnshøj Nytårskur på japansk

trige.dk

Thyra Frank på Lokalcenter Bjørnshøj Nytårskur på japansk

Trige

Ølsted

Spørring

Thyra Frank

Treklang

Nr. 60 · marts 2012 · 11. årgang

Lokalcenter Bjørnshøj

side 5

Nytårskur japansk

side 12

treklang · Marts 2012, nummer 60 1


2 treklang · Marts 2012, nummer 60

oh SØde vår...

Ja, med foråret kommer årets anden

udgave af Treklang

Kamal Ahmane, redaktør

Det pragtfulde vejr med lyse og varme dage, fugle der kvidrer,

en klar blå himmel, farverig natur og duften af smukke

blomster og nyslået græs giver os glæde og får os til at være i

godt humør.

I dette nummer, kan du blandt andet læse en artikel om

Thyra Franks foredrag Bjørnshøjcentret. Hun gav gode

eksempler fra hendes erfaringer som plejehjemsleder, hvor hun

satte fokus omsorg, respekt og livsglæde.

Du kan også læse et indlæg om Fællesgården, som er en

del af Kirkens Korshær, nytårskuren for frivillige i Trigeparken,

DUI-leg og virke, fastelavn, hundetræning og revyen

Bjørnshøj, som i år tager pulsen udkants-Danmark.

Fra ST70 er der indlæg om gymnastik og håndbold.

Klubbens hovedbestyrelse råbte i sidste udgave af Treklang op,

fordi de har brug for hjælpere for at klubberne kunne overleve.

Sommerfesten, som er en af de helt store begivenheder med

underholdning og aktiviteter afholdes desværre ikke i år. Det

kniber nemlig med at finde folk, som gerne vil være med til

at hjælpe. Er Trige virkelig vej til at blive en soveby? Dette

tema tager vi op i næste udgave.

Har du et godt tip til en historie du gerne vil have

med i Treklang, kan du enten ringe elle sende en mail til

redaktionen. Du kan også bidrage med din egen artikel eller

indlæg, der er relevant for bladet.

Hold øje med kommende deadlines. For nr. 61 er det den

23. april 2012.

Treklang er talerør for foreninger

og institutioner i trige, Ølsted og

Spørring. Her kan I berette om aktiviteter,

om nye idéer og initiativer

gratis. redaktionen forbeholder sig

dog ret til at afvise indlæg.

Treklang udgives af trige-Ølsted

Fællesråd 6 gange om året og

omdeles til samtlige husstande i

8380-området.

Dette nuMMer oMDeleS

21. MartS 2012.

Web: www.trige.dk.

redaktion

kamal ahmane (ansvarshavende),

Helle lykke Jørgensen, Brindusa B.

teodoridis, Henny Hansen

og Peter koberg.

Tekst til Treklang, kontakt

kamal ahmane, tlf.: 41 81 82 27,

e-mail: treklang@yahoo.dk.

Aktivitetskalender, kontakt

Henny Hansen, tlf.: 86 23 12 99,

e-mail: heh@privat.tele.dk.

Annoncer, kontakt

Peter koberg, tlf.: 42 50 17 04,

e-mail: epost@peterkoberg.dk

tryk: Svendborg tryk.

oplag: 2.300

Næste nummer af treklang

udkommer 23. maj 2012.

dead-line for tekst og

annoncer 23. april 2012.

INdhold

Nyt fra Trige-Ølsted

Fællesråd

4 Nogen må gøre noget

4 Nu er det ganske vist

4 Rotter

Boldklubben ST70

16 Adresseliste

17 Håndbold

19 Gymnastik

Trigeparken

22 Adresseliste

23 Fastelavn er mit navn,

boller vil jeg have

24 Kalender for helhedsplanen

25 Åbent hus med

sundhedsplejersken

26 Café Spisestuen

28 Boligforeningernes

billardturnering

29 DUI Leg & Virke

kåres som årets forening

Treklang produ ceres i

henhold til Svanemærkets

miljøkrav.

Forsidefoto:

Søren Nellemannfacefoto.dk

Fastelavn i

Dagli’Brugsen

Set og sket, løst

og fast

3 Redaktøren skriver

5 Thyra Frank

Bjørnshøj Centret

6 Det sket biblioteket

10 Praktikant fra socialrådgiveruddannelsen

i

Oasen

12 Nytårskur japansk

14 Ingen Trige sommmerfest

30 Fællesgården i Trige

32 8380 Spotlight

35 Peters klumme

36 Lokalcenter Bjørnshøj

38 Plakatsøjlen

treklang · Marts 2012, nummer 60 3


Nyt fra

Trige – Ølsted

Fællesråd

www.trige.dk

Formand

Henny Hansen

Bjørnshøjvej 18

trige

tlf.: 86 23 12 99

Næstformand

Steen edeling

Bærmosevej 1

trige

tlf.:86 23 26 26

Udvalgsmedlem

thorsten ericson

trige Centervej 50

trige

tlf.: 86 23 20 23

Udvalgsmedlem

Peer F. Pedersen

Hjulby Hegn 96

Spørring

tlf.: 86 98 90 74

4 treklang · Marts 2012, nummer 60

Nogen må gøre noget

Et gammelt mundheld siger,

at ”det eneste der kommer af

sig selv er lommeuld”

Der er forventning om, at

”nogen” nok ordner tingene,

og sker der noget drastisk,

der vil gribe ind i hverdagen

i lokalområderne, så lyder

det igen ”nogen burde gøre

noget”.

Hvis sagen truer folk

liv, helbred eller pengepung,

så vil de, der føler sig mest

truet, godt nok gå til modangreb,

men drejer det sig om

forhold, der er til gene eller

gavn, for lokalsamfundet

som helhed, så må ”nogen”

tage sig af det.

Alle foreninger, råd og

nævn melder om svigtende

interesse for at deltage i

bestyrelsesarbejde. Arrangementer

har heller ikke

den opbakning, man kunne

ønske sig.

Nu er det ganske vist

MultiFunC kunne få Trigeborgerne ud ad husene!!

rotter

Der er set rotter løbende Smedebroen, derfor minder vi om, at

”Såfremt man konstaterer rotter eller har mistanke om rotter, skal man

hurtigst muligt henvende sig til kommunen.

Århus Kommune, natur og Vej Service, Edwin. Rahrsvej 64,

8220 Brabrand, tlf. 89 40 49 34.

Åbningstiden for personlig henvendelse om

rottebekæmpelse: Mandag – fredag 10.00-12.00

eller man kan anmelde rotte i vores nye it-system aarhus.dk/rotter”.

Er vi blevet en flok egoister,

der er sig selv nok? Vil

vi kun tage del i det, vi bliver

betalt for?

Gode borgere i Trige

tænk det, når I deltager i

forårets generalforsamlinger.

Tag Jeres tørn i bestyrelserne

til glæde for hele området

og ikke mindst til glæde for

jer selv.

Vi får ikke MuntifunC i

Trige. Det er fristende at

tro, at den megen røre den

skabte, er årsagen til, at

den er droppet. Sagen er en

ganske anden. Det drejer sig

ganske enkelt om økonomi

– kommunen fattes penge.

Derfor er det af nød, at Aarhus

og Herning kommuner

nu er gået i samarbejde med

Region Midtjylland og har

bestemt, at det er Høskovkollegiet,

der nu skal huse

institutionen. Nu er aben

så flyttet til Viby, nu er det

borgerne der, det bliver

”straffet”.

Thyra Frank Bjørnshøj

Lokalcenter

Mandag den 23. januar kom Thyra Frank lokalcenter

Bjørnshøj. Hun holdt foredrag om sit liv og sit arbejde

plejehjemmet Lotte, der i 2007 blev nomineret blandt de fem

bedste i Danmark.

Af Brindusa Brindusoiu Teodoridis

Alle de omkring 150 tilskuere, som

fyldte salen Bjørnshøj, modtog

Thyra Frank med klapsalver og nysgerrighed.

Under hele foredraget spredte

Thyra Frank glæde og energi gennem

sine fortællinger, der blev leveret med

stor karisma, humor og hjertevarme.

Livsglæde plejehjemmet

Thyra Frank er kendt som forstander

plejehjemmet Lotte i København gennem

22 år, indtil 2011, hvor hun trådte

ind i politik og blev valgt som folketingsmedlem

for Liberal Alliance.

I alle sine ledelses år plejehjemmet

har hun erfaret, hvor vigtigt det er at

være nærværende og at skabe oplevelser

for de 23 beboere plejehjemmet. Med

filosofien om „retten til en værdig alderdom“

og troen „et liv før døden,“

har plejehjemmet Lotte kørt med et helt

andet program end det klassiske 7:30

morgenmad, 11:30 frokost, 16:30 aftensmad

og 19:30 sengetid for beboerne.

Hun syntes det er forfærdeligt, at de

stakkels gamle mennesker bliver gjort

ens med for eksempel samme hårklip

og samme tøj. Tanken om at „de ældre

dør som kopi af hinanden“ er frygteligt

for Thyra Frank, hvilket var grunden til

hendes politik som leder af plejehjemmet,

hvor det at sætte beboernes livsglæde

og fællesskab i højsædet var vigtigt.

Det er derfor hun har bøjet reglerne

for at skabe et varmt hjem for dem der

bor plejehjemmet. Den eneste regel

var, at alt er tilladt: at ryge, at have kæledyr,

at servere vin til maden og Bailey

til kaffen. Beboerne kunne være med til

fest, blandt andet musikaften om torsdagen

med rørende, de kunne komme

med ture og udflugter rundt i Danmark

og hvert år en rejse til udlandet.

Hun har også sørget for at personalet

hver dag havde det godt, og hun har

aldrig sagt nej til dem. Som resultat var

sygefraværet usædvanlig lavt blandt

personalet.

At komme i rampelyset

I 1999 modtog Thyra Frank et brev fra

Københavns Kommune om, at plejehjemmet

Lotte skulle rives ned, fordi

huset var gammelt. Det var dengang

hun startede en kamp for at bevare plejehjemmet

og overbevise myndighederne

om, at „det ikke handler om mursten,

men om holdninger og værdier.“

„Det handler om, at dem der har

magten over de ældre, der har brug

for hjælp, skal handle med omsorg og

respekt for menneskene, frem for ud fra

regler og papirer.“ Thyra Frank har brugt

alle sine kræfter at bevise at Lotte er

„et hjem for de mennesker, der bor der

og ikke en institution“ og „at personalet

opfyldte deres arbejde nemlig kerneopgaven:

at se beboerne, at være sammen

med dem og give dem en familie i

de sidste år af deres liv.“

Thyra Frank mener, at kun ved at

blive ved og ved og ved kan man flytte

en politisk beslutning, ligesom hun gjorde

det, ved at redde plejehjemmet fra

nedrivning. Hun holder mange foredrag

både i Danmark men også i udlandet,

hvor folk er begejstret over plejehjemmet

Lottes politik og vil lære af Thyra

Franks erfaringer.

treklang · Marts 2012, nummer 60 5


det sker biblioteket

Troldmandsværksted

for børn mellem 7 og 14 år

tirsdag 17. april 17-18.30

Hvis du altid har misundt Harry Potter,

Hermione og Ron deres troldmandskunster,

så har du nu chancen for selv at

lære nogle tricks. Vi får besøg af nogle

troldmænd fra DUI Trige som vil lære

fra sig, så mød op til et arrangement i

magiens og trolddommens tegn.

Bogsalg

19. april kl. 13 til

30. april kl. 14.

Vi markerer overgangen til nye tider

biblioteket med et stort bogsalg. I

forbindelse med chippningen i vinter

kasserede vi mange af vores materialer,

så der er gode muligheder for at gøre en

god handel.

6 treklang · Marts 2012, nummer 60

decoupage

for børn 3-6 år

mandag 23 april 10-11.30

Kom og lav æsker og billeder i decoupage

sammen med elever fra Egå Produktionshøjskole.

De har forskellige æsker og

billedplader med, som vi sammen skal

dekorere. Vi vil bruge servietter, udklip

fra blade, bøger og aviser, og vi kan male

æskerne og billederne i mange farver.

Tilmelding biblioteket fra den 16.

april.

Bio for de mindste

– mægtige maskiner

for de 2-3-årige

tirsdag 24. april kl. 16.

Vi skal se tre film fra serien om de

Mægtige Maskiner. Den første handler

om Betonkanonen. Betonkanonen

transporterer beton lige derhen hvor det

skal bruges. Den anden film handler om

Wiremaskinen, der kan grave sand og

grus op af vandet. Den tredje og sidste

film Girafliften, der i sin kurv kan løfte

en mand højt op i luften.

Babymassage

for børn fra 3 – 12 måneder og deres

voksne, ved Lillian Dalgaard

fredag 27. april kl. 10-11.

Massør og kranio-sakralterapeut Lillian

Dalgaard giver gode råd og vejledning til

hvordan du giver dit barn massage. Der

bliver lagt vægt nærvær, nærhed og

kærlighed.

Lillian kommer også ind uro, søvnproblemer,

døgnrytme og kolik.

Billetter á 25 kr. kan/skal købes biblioteket

fra den 20. april.

Husk liggeunderlag.

Bio for de mindste

– mægtige maskiner

for de 2-3-årige

fredag 11. maj kl. 10.

Vi skal se tre film fra serien om de Mægtige

Maskiner. Den første handler om

Lastbilen. Lastbilen kan fragte lange og

tunge ting som for eksempel vindmøller.

Den anden film handler om Fræseren,

som kan skrælle gammel asfalt af vejen.

Den tredje og sidste film handler om

Tårnkranen, der flytter tunge ting

byggepladsen.

Generalforsamling i Trige Forsamlingshus

tirsdag 17 april 2012 kl. 19.30

Gratis olieskift til nye kunder!!

Du betaler kun for olie og filter.

Udskiftning af de fleste mekaniske dele, dækskift og afbalancering, samt

meget mere. Service og reparation af klassiske biler tager vi os også af.

Giv os et ring, eller send en sms for tidsbestilling

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Umiddelbart herefter følger:

Generalforsamling i Trige Støtteforening.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag skal være bestyrelserne (Gartnerparken 8) i hænde senest tirsdag 3. april

Efter Generalforsamlingerne er Trige Forsamlingshus vært for en bid brød.

Alle er velkomne.

Alarm 112

Politi 114

Lægevagt

region Midt 70 11 31 31

elforsyning

nrgI, døgnvagt 87 39 04 04

varmeforsyning

ÅkV, døgnvagt 89 40 15 00

vandforsyning

ÅkV, døgnvagt 89 40 18 00

Michael Vendelbo

Parallelvej 60, 8380 Trige

Telefon: 40 45 65 85

Mail: info@qbikdesign.dk

Posthus

i Dagli’Brugsen

Mandag – Fredag 14.00 – 17.00

lørdag lukket

Søndag lukket

Trige Kombi-Bibliotek

Smedebroen 21, tlf. 87 13 63 13

Mandag 10.00 – 17.00

tirsdag 13.00 – 18.00

torsdag 13.00 – 17.00

Fredag 10.00 – 14.00

treklang · Marts 2012, nummer 60 7


DØGN- OG WEEKENDVAGT

70 22 48 49

Brug fagmanden - det betaler sig

www.aarhus-glarmesteri.dk

Ny hjemmeside?

Amja Webdesign v/René Halskov

Pannerupvej 30 - 8520 Lystrup

8 treklang · Marts 2012, nummer 60

A –S

Grundlagt 1952

www.amja.dk

Mobil: 20 68 87 17

treklang · Marts 2012, nummer 60 9


Praktikant fra socialrådgiveruddannelsen

i oasen

Helia Javadi ser frem til at få ungemødreklubben

og mandenetværket op at køre

Helia Javadi er den nye praktikant fra Socialrådgiveruddannelse

og hun valgte Sekretariatet for Helhedsplanen i Trigeparken

som praktiksted, da hun synes, at Trige lyder som et spændende

område med mange forskellige kulturer og mennesker.

Helia er 24 år, født og opvokset i Danmark og har iranske

rødder. Hun bor i Åbyhøj med sin søn 1 år og sin mand.

Helia studerer 4 semester socialrådgiveruddannelse i

Århus og er i den forbindelse i praktik ved Helhdsplanen. Hun

har tidligere været i praktik i Hot Spot centeret i Viby, hvor

hun har været besøg i Trigeparken og stiftet bekendtskab

med området.

To projekter: unge mødregruppen og mandenetværk

I sin praktikperiode vil Helia bl.a. arbejde , at få etableret en

klub for unge mødre op til 25 år, som skal være et fælles sted

Trige Tømrer-

og Snedkerforretning

v. Søren Peter Krei

Bærmosehøjen 32

8380 Trige

Mobil: 40 37 93 03 · Tlf.: 86 23 21 33

Fax: 86 23 21 03

10 treklang · Marts 2012, nummer 60

for de unge mødre i Trigeparken og deres børn. Helia er som

nævnt selv ung mor og håber derfor, at hun kan trække lidt

hendes erfaringer samt den måde trække de unge mødre

sammen. ”Jeg tror at, hvis det lykkedes at få en gruppe op at

stå, vil det være et sted hvor ikke kun de unge mødre kan lære

af hinanden, men ikke mindst også et sted, hvor jeg kan lære

en masse ting af dem.”

Derudover vil hun arbejde med mandenetværket i Trige og

er selvfølgelig åben for spørgsmål og vejledning.

Tid til familien og fitness

I en stresset hverdag kan det være svært at få tid til at være

sammen med sin søn, derfor kan Helia bedst lide at tilbringe

sin fritid sammen med sin lille familie. Når der er tid til overs,

kan Helia også godt lide at tage en tur ned i det lokale fitness

center. „Det giver mig fornyet kræfter og energi til en stresset

hverdag“.

Helia skal være i praktik frem til d. 20. juni. Hun glæder

sig til at møde beboerne i Trigeparken i forbindelse med de

forskellige projekter og arrangementer og håber I vil tage godt

imod hende.

Lige et øje”blik”

Basse s

Blikkenslagerforretning

v/ Brian Basse

Parallelvej 62 Tlf.: 26 13 24 15

8380 Trige Email: brian.basse@mail.dk

• Døre og vinduer

efter mål

• Fosikringsskader

• Glasarbejde

• I øvrigt alt

inden for faget

• Fast pris

Velkommen hos B J Biler Høgemosevænget

FÅ MINDRE AT BEKYMRE DIG OM

AuTOMEsTER sERVIcERER AllE BIlMæRKER – OG Du BEVARER BIlENs FABRIKsGARANTI

Gratis synstjek

hele februar, marts og

april. ring for nærmere

info.

B J Biler tilbyder:

• 4-gasmåling

• 4-hjulsudmåling

• Airconditionservice

• Autoalarmer

• Autoglas

• Autokølere

• Autolakering

• Autoopretning

• Autotaksering

• Bremse- og koblingsservice

• Bremseprøvestand

• Centrallås

• Dæk

• El-anlæg

• Elektronik

• El-ruder

• Fejlkodelæsning

• Gasjustering

• Klargøring til syn

• Klimaanlæg

• Kundebil

• Motorprøvestand

• Motorstyring

• Serviceeftersyn

• Varebiler

B J Biler • v/ Bent Jonassen

Høgemosevænget 6 A • 8380 Trige

Tlf. 86 23 18 13 • Fax 43 33 59 80 • www.bjbiler-automester.dk

ServiceSikring

Skal vi betale din

værkstedsregning?

ServiceSikring

Løsningen eventuelle

uforudsete reparationer.

Hør mere værkstedet

treklang · Marts 2012, nummer 60 11


Nytårskur

japansk

Nytårskuren for frivillige, som er tilknyttet Helhedsplanen for Trigeparken blev i

år afholdt i Danmarks Japanske Have Randersvej 395.

Af Kamal Ahmane

Nytårskuren for frivillige, som er

tilknyttet Helhedsplanen for

Trigeparken blev i år afhold i

Danmarks Japanske Have Randersvej

395.

Efter velkomsten fik de mange frivillige

fra både gamle og nye aktiviteter og

klubber en guidet aftentur i haven. Lars

Lyngkilde der er ansvarlig for havens

drift har krydret turen med mange fortællinger

om sine egne oplevelser i sol-

12 treklang · Marts 2012, nummer 60

opgangens rige samt filosofien bag den

japanske havekultur. Han har nemlig

rejst meget i Japan.

Deltagerne bevægede sig mellem

fine gangbroer, sjældne træer, dejlige

planter, små rislende vandfald og mange

orange og hvide koi-fisk. De afsluttede

arrangementet med en lækker middag i

havens restaurant som drives af Mefisto.

Tre nye klubber

I sin tale oplyste projektlederen Helle

Lykke Jørgensen, at der hele tiden sker

nye ting, nye tiltag og ny udvikling.

Trigeparken har netop fået tre nye klubber.

Kvindeklubben er nu en etableret

klub med bestyrelse, mens pigeklubben

og mandenetværk fik deres spæde start

for få måneder siden.

Fokus arbejdsløshed

Trigeparken kom ghettolisten fordi

gruppen af folk uden for arbejdsmarkedet

er enorm stor (46,3 %), og folk

førtidspension tæller i statistikken fortæller

Helle Lykke Jørgensen. "Vi forsøger

at gøre noget med arbejdsløshed.

Derfor har vi ansat en jobkonsulent for

at hjælpe jobsøgende og ledige rette

vej“ tilføjer hun.

Alle frivillige i Trigeparken blev

"årets frivillige“

Der er ca. 60 frivillige, der yder en stor

indsats og bidrager til de aktiviteter

de for hver især holder af. De seneste

fem år har det været muligt at give et

klap skulderen til én af de frivillige,

som har gjort en ekstra indsats. Kirsten

Skou, Ann Schurback, Ib Madsen og

Erik Jensen blev i årene, der er gået

kåret som årets frivillige. Men i år blev

der ikke indstillet nogen til titlen. "Frivillighedsåret

2011 vil huskes for, at det

var året, hvor der ikke blev kåret "årets

frivillig“, men til gengæld kan alle frivillige

klappe hinanden skuldrene“

afslutter Helle sin nytårstale.

treklang · Marts 2012, nummer 60 13


Ingen Trige Sommerfest

i 2012

Det var næsten ved at være en tradition,

at der den 3. weekend i august

blev holdt sommerfest i Trige. En fest,

der de seneste 3 år er blevet til gennem

et fantastisk samarbejde mellem flere

instanser i Trige og en fest, der også har

fået mange Trigeborgere til at komme

forbi Trige Søndergård den 3. weekend

i august.

Mangler hjælpere

Selvom Trige sommerfest er vokset, og

der er mange positive tilbagemeldinger

fra deltagere ved sommerfesten, så kniber

det med at finde folk, der vil være

med til “det hårde arbejde”.

14 treklang · Marts 2012, nummer 60

Vi har siden sommerfesten 2011

spurgt om ideer til arrangementet og

søgt folk til at hjælpe med de praktiske

opgaver i forbindelse med sommerfesten,

men det er meget få, der har henvendt

sig, og derfor har Styregruppen for sommerfesten

besluttet at tage “Time out”

i 2012.

Skal.– skal ikke?

I slutningen af 2012 vil Styregruppen

mødes igen for at finde ud af, om vi

skal...eller ikke skal, fortsætte med Trige

Sommerfest. Og ikke mindst, hvordan

konceptet skal være, for når der nu

holdes pause, er det også for at overveje,

om Trige Sommerfest skal afholdes under

andre forhold og måske et andet

tidspunkt året.

vil du være med?

Selvom der er længe til 2013, kan det

godt være, at du allerede nu kan sige, at

du vil være med det kommende Trige

Sommerfest hold eller måske har du nye

ideer til festlighederne.

Du kan kontakte styregruppen

gennem vores Facebook side : Trige

sommerfest eller mail: oasen-trige@

ofir.dk.

hlj

V/ Minna og Per Rasmussen

Tåstrupvej 60

Grundfør

8382 Hinnerup

Tlf.: 86 91 18 08

stort udvalg af

hjemmedyrkede

grøntsager

www.gaardbiksen.dk

ENTREPRENØRFIRMAET

Eberhard & Jørgensen A/S

Aut. kloakmester

Pannerupvej 21 · 8520 Lystrup

Tlf.: 86 23 12 46 · 40 29 40 41 · 40 29 40 42

Fax: 86 23 12 53

Alt i jord- og anlægsarbejder udføres

treklang · Marts 2012, nummer 60 15


Bestyrelsesmedlemmer i Boldklubben ST70

hovedbestyrelsen

Henrik Carstensen, formand 20 32 76 67 lumbyesvej 9, Ødum, 8370 Hadsten formand@st70.dk

Bjarne Pedersen 86 23 24 42 erbækvej 2, 8380 trige bjp@ats.dk

Peder Iversen 86 23 01 40 Vestermøllevej 232, 8380 trige iversen@cool.dk

Hanne edeling 86 23 26 26 Bærmosevej 1, 8380 trige edeling@webspeed.dk

Fodbold

ronni Hansen, formand super@firma.tele.dk

Jørgen Walin Storm, kasserer 30 27 75 45 jorgen.w.s@gmail.com

Henrik knakkergaard 86 23 16 90 Vestermøllevej 248, 8380 trige hk@mcmaler.dk

Jesper Mouritsen 86 23 26 23 Bærmosehøjen 16, 8380 trige jesper.mouritsen@gmail.com

håndbold

tinna lauritsen, formand 86 23 15 01 trige Møllevej 52, 8380 trige tinnakim@mail.dk

Helle Ibn, kasserer helleibn@live.dk

lars Bunch, mat.forvalter Vestermøllevej 278, 8380 trige lars@esser.dk

randi kier, sekretær 26 39 28 21 trige Centervej 24, 2.tv., 8380 trige randikier@hotmail.com

Dorte Prang olesen, turn.leder 31 66 72 43 lergravvænget 36, 8380 trige dorte-olesen@hotmail.com

Jette Mejer, kiosk 22 39 60 44 trige Centervej 54, st., 8380 trige jette.mejer@gmail.com

Badminton

klaus Jensen, formand 26 16 09 40 Vestermøllevej 266, 8380 trige

Inge Pedersen 86 98 91 89 Sognevejen 5, 8380 trige

Christian Skonning, senior 32 12 17 81 gl. landevej 67, 8380 trige

Hans andersen, ungdom 86 23 13 15 trige Møllevej 24, 8380 trige

Gymnastik

lykke Hansen, formand 20 26 55 64 lumbyesvej 9, Ødum, 8370 Hadsten gymnastik@st70.dk

ane Juul Svendsen 30 29 54 30 trige Centervej 62, 2. th. 8380 trige anejs@ofir.dk

Max Bonde Johnsen 21 16 40 20 lystruplund 80, 8520 lystrup maxbjohnsen@live.dk

Bankospil

Bjarne Sørensen 86 23 15 84 gartnerparken 8, 8380 trige

Bakkegårdsskolen

Bjørnshøjvej 1 87 13 63 00 Skolens pedel: lars 87 13 63 11

bak@mbu.aarhus.dk træffes skolen mandag – fredag

16 treklang · Marts 2012, nummer 60

BANKoSPIL

i Trige Forsamlingshus

hver onsdag kl. 19

håndbold

årsberetning for 2011

ST70 Håndbold har haft et godt år med

et stabilt, lidt stigende medlemstal. Der

var ved årets udgang 89 medlemmer. De

hold vi har er:

1 minihold, 1 U10 drengehold, 1 U10

pigehold, 1 U12 drengehold, 1 U12 pigehold,

1 U14 pigehold samt Damerne,

som spiller i motionsrækken.

Alle holdene spiller enten C eller B

række og har klaret sig godt i rækkerne.

U12-drengene og U14-pigerne sluttede i

toppen af deres pulje og er derfor rykket

i A-rækken fra årsskiftet.

I forårssæsonen var det ikke muligt

at opretholde vores Minihold, idet vi

ingen træner havde, Henrik Nielsen

meldte sig så heldigvis som træner

igen og fra september kunne vi så igen

tilbyde Minihold om lørdagen. Det er

vigtigt, at bevare holdene i de yngre

årgange, idet det er dem som ST70

Håndbold skal “leve videre ”. Vi har

nogle meget velfungerende og veletablerede

hold nu, dette skyldes ikke mindst,

at der er nogle engagerede trænere, som

brænder for sporten og gerne frivilligt

basis bruger deres fritid at lære

vores piger og drenge ikke kun at spille

håndbold, men at etablere relationer og

sociale færdigheder, som er til gavn for

hele vores lokalsamfund her i Trige.

I foråret var flere af holdene

overnatningsstævne. U12 pigerne var

til Humlebi Cup i Give, U14 pigerne og

U12 drengene var til Støvring Cup og

U14 pigerne var også af sted til Nøvling

Cup. U12 pigerne var også af sted til

Skovbakkens julestævne, hvor de fik en

flot 2. plads. Det er helt klart et af årets

højdepunkter for spillerne at komme

af sted til disse overnatningsstævner.

Forældrene har i den forbindelse været

en uvurderlig hjælp, idet de har kørt

spillerne til de forskellige stævner og

bakket op.

For at økonomien skal hænge sammen,

er der flere tiltag, som er nødven-

dige. For det første har vi vores kiosk,

som Jette i bestyrelsen har hovedansvaret

for. Jette har sat en ære i at få den

“op at køre” og generere et overskud til

klubben. Det er lykkes fuldt ud for Jette

med hjælp fra diverse forældre, som har

bagt, lavet kaffe, svedt og fået tålmodigheden

sat prøve, når børnene

ikke kunne bestemme sig for, hvilket

slik de skulle vælge i den store mængde

af udvalg, som Jette har købt ind. Ikke

nok med det, så står Jette op kl. 6 til

ministævnerne og begynder at bage

pølsehorn, pizzasnegle og lave pastasalat,

fordi der ikke skal mangle noget i kiosken.

Der skal lyde en stor tak til Jettes

store iver og indsats i forhold til kiosken,

som er blevet en helt lille sport i sig selv

for Jette, til stor gavn for alle ST70 spillerne,

idet overskuddet går til hjælp til

betaling af stævner, juleafslutning, mv.

Desværre havde vi i julen 2010 indbrud

i kiosken, som betød et tab ca. 5.000

kr. i materialer, som blev stjålet og da

klubhuset ikke var forsikret, betød det,

at vi selv stod for tabet. Desværre var

ingen klar over, at vi ikke var dækket

under skolens forsikring og forsikringen

som Hovedbestyrelsen står for, indbefattede

heller ikke klubhuset. Det er der

nu rettet op og Hovedbestyrelsen har

tegnet en forsikring, som også dækker

klubhuset for håndbold og badminton,

så vidt jeg er orienteret.

For det andet, er det lykkes klubben

at skaffe sponsorer til en fælles klubdragt

for håndbold og fodbold. De fem

sponsorer er:

Rema1000, HNI-EL, KRUSE

BYG S.S. Service og Bakkegårdens

Møbler

Herudover har Trige Auto og Malerfirmaet

Ernst Hansen og Ledsagerbiler

sponsoreret et spillersæt hver.

For det tredje, har håndboldafdelingen

delt Mostrup telefonbøger ud i juni

måned, som gav klubben en indtægt

9.200 kr. for én dags arbejde, idet

vi besluttede os for at lave det til en

form for hyggedag, hvor vi samledes til

morgenmad, delte telefonbøgerne ud i

løbet af nogle timer og derefter mødtes i

klubhuset igen og fik grillpølser og en øl/

vand. Det fungerede fantastisk igen med

god opbakning fra forældre. Det regner

vi med også at kunne gøre i det nye år.

For det fjerde er kontingentet sat op

svarende til ca. 25%, idet lokaleleje via

Aarhus Kommune tilsvarende varslede

en stigning med 25%. Vi har desværre

ikke andre muligheder end at hente den

ekstra udgift ind via kontingentet.

Bestyrelsen står overfor, hvad vi

kan kalde positive udfordringer, idet

vi godt kan bruge mere haltid til vores

hold, men som det ser ud lige nu, er der

desværre ikke udsigt til, at vi får mere

haltid. Man kan jo kun håbe , at

fremtiden i Trige også indbefatter en ny

hal, som er et stort ønske for hele ST70.

Som et nyt tiltag har vi forsøgt at

skabe lidt hjemmekampsfordel ved at

lave “store kampdag” når de fleste hold

skal spille samme dag. Det gjorde vi

første gang d. 26. november, hvor vi annoncerede

store kampdag og opfordrede

borgerne i Trige til at møde op og heppe

vores hold. Der var speaker hele

dagen og musik. Det blev en stor succes

og mange mødte op. Om aftenen havde

vi fællesspisning, hvor alle spillerne

kunne blive og spise aftensmad og hygge

sammen. Kampens spiller blev også

udråbt og spilleren fik en pokal og en

gave. Vi har fået mange positive tilkendegivelser

over arrangementet, så det vil

blive en tilbagevendende begivenhed

fremover.

I bestyrelsen sagde vi farvel til John

Nielsen, også kaldet “matrialeJohn”.

Han har gennem mange år været en del

af håndboldbestyrelsen og har stået for

materialerne og rekvisitterne, nøgleudlevering

og kontakt til skolen. Vi siger tak

treklang · Marts 2012, nummer 60 17

E


til John for et godt samarbejde og hjælp.

Som nye medlemmer i bestyrelsen kom

Helle Ibh, som har 2 drenge henholdsvis

U10 og U12 holdene samt Lars

Bunch som har spiller miniholdet.

Henrik Nielsen valgte at indgå udelukkende

i Hovedbestyrelsen, men som

repræsentant for håndbold.

På trænersiden startede Elisabeth

op som træner for U12 pigerne sammen

18 treklang · Marts 2012, nummer 60

med hjælpetræner Julie. Elisabeth har

selv spillet håndbold i mange år og

højt plan, så hun kan virkelig blive et

aktiv for klubben og U12 pigerne, det

tegner i hvert fald lovende for holdet.

Til sidst vil jeg benytte lejligheden

til at sige tak til alle de frivillige

trænere, dommere og forældre, som

har været med til at gøre, at der stadig

spilles håndbold i ST70. Herudover en

stor tak til resten af bestyrelsen for et

fantastisk godt samarbejde, som er limen

og opskriften , at håndboldafdelingen

er hvor vi er i dag.

På vegne af bestyrelsen,

Tinna lauritsen

Gymnastik

Forårsopvisningen

Søndag d. 25. marts 2012

Kl. 13.00 i Trige hallen.

traditionen tro holder St70-gymnastikafdelingen

afslutning.

I den anledning indbydes alle til en hyggelig

eftermiddag.

Billetsalget starter 12.30

entré: voksne 40 kr., børn 20 kr.

alle gymnaster er klar til indmarch kl. 13.00

Så mød op og få en hyggelig dag!

Program

kl.12.30 Dørene åbner

kl.13.00 Forårsopvisningen starter

kl.13.15 Indmarch & velkomst

kl.13.45 gymnastik & leg 3-4 år (klaus & rikke)

kl.13.55 Pigetons 0.-3.kl. (lena)

kl.14.07 Step (Helle)

kl.14.12 Minihopperne 0.-2.kl./St Springerne 3.-6.kl. (Max & amalie)

kl.14.19 Springtroldene (Christine & Stina)

kl.14.29 Zumbatonic Junior girls 4.-6.kl. (lena)

kl.14.39 Bodytoning (Helle)

kl.14.46 Slut

kl.15.00 kaffe, kage og fri leg i redskaber

kl.16.00 arrangementet er slut

Hej

du!

• Vil du være en del af et

godt foreningsliv.

• Har du lyst at være

instruktør eller hjælpeinstruktør

et af vore

nuværende hold

• Har du en idé til et nyt

hold.

Kan du svare ja til et af

de punkter, hører vi

gerne fra dig :

e-mail:

gymnastik@st70.dk

eller tlf. nr.:

21 16 40 20

treklang · Marts 2012, nummer 60 19


20 treklang · Marts 2012, nummer 60

• VVS-arbejde

• Fjernvarme

• Badeværelser

• Solvarme

• Gas-installationer

• Blikkenslagerarbejde

• Døgnservice

KLOAKSERVICE

Trige Maskinstation

v. Claus Sørensen

Tlf.: 86 23 17 37

Mobil tlf.: 20 27 33 20

FLEMMING SØRENSEN A /S

Naverrvej 24 · 8382 Hinnerup · Tlf.: 86 98 87 77 · Fax: 86 98 57 70

flemming@flemming-vvs.dk

treklang · Marts 2012, nummer 60 21


FORRETNINGSUDVALG:

FormaNd aFdeLiNg 19

Ib Christensen 86 23 08 01

FormaNd aFdeLiNg 20

teddy Weinreich 86 23 03 69

ProjekTLeder i TrigeParkeN

Helle lykke Jørgensen 86 23 16 64

ProjekTmedarBejder i TrigeParkeN

Jonas Strandholdt Bach 86 23 16 64

KLUBBER OG AKTIVITETER

BiLLard

Frank richard Hansen 29 20 93 55

DUI- Leg og VIrKe

Jan Madsen 20 97 34 87

LeKtIeHjæLpen

Projektleder 86 23 16 64

HaVe forenIngen “grønne fIngre”

niels Johansen 40 27 71 04

manDenetVærK

Projektleder 86 23 16 64

oNsdagskLUBBeN

gitte Mouritzen 86 23 07 60

Trige modeL jerNBaNe kLUB

Frank richard Hansen 29 20 93 55

caFé sPisesTUeN

Bodil nielsen 40 85 50 79

22 treklang · Marts 2012, nummer 60

Trigeparken www.trigeparken.dk

BOLIGFORENINGEN RINGGÅRDEN

Afdelingsbestyrelsen, afd. 19 (Trige Centervej)

Ib Christensen, formand trige Centervej 52 ib@trigecentervej.dk 86 23 08 01

ernst Szczurbak trige Centervej 28 77 89 72 46

Ilse thelmark trige Centervej 28 86 23 19 43

Ilse Madsen trige Centervej 22 86 23 07 02

lars Madsen trige Centervej 36 86 23 01 51

Afdelingsbestyrelsen, afd. 20 (Trige Parkvej)

teddy Weinreich, formand trige Parkvej 27 afd20formand@trigeparken.dk 86 23 03 69

annie Svejgaard trige Parkvej 21 anniesvejgaard@hotmail.com 86 23 02 31

louise krarup trige Parkvej 31 krarup.louise@gmail.com 86 29 87 28

Bodil nielsen trige Parkvej 5 86 23 06 05

John noer trige Parkvej 25 johnnoer@mail.dk 86 23 20 11

varmemestre (åbent mandag-fredag 8.30-9.30)

afd. 19: tonny nielsen trige Centervej 26, gavlen 86 23 16 14

afd. 20: John Højsholt trige Parkvej 39, kld. 88 83 56 30

ARRANGEMENTSUDVALG:

aFdeLiNg 19

ernst Szczurbak 77 89 72 46

aFdeLiNg 20

Bodil nielsen 86 23 06 05

ProjekTLeder i TrigeParkeN

Helle lykke Jørgensen 86 23 16 64

ProjekTmedarBejder i TrigeParkeN

Jonas Strandholdt Bach 86 23 16 64

TrigeParkeNs darTkLUB

niels-ebbe Helmsby andersen 53 34 27 26

seNiordaNs

gitte Mouritzen 86 23 07 60

PigekLUB

Projektleder 86 23 16 64

roLLemodeLLer

Projektleder 86 23 16 64

kULTUrkLUB

karunahara kadiresan 86 23 20 01

VIse/Vers

gitte Mouritzen 86 23 07 60

KVInDeKLUbben

Projektleder 86 23 16 64

sUnDHeDscaféen

Projektleder 86 23 16 64

Klubber og aktiviteter i Trigeparken er åbne for alle interesserede

i Trige og omegn

Fastelavn er mit navn,

boller vil jeg have

Af Brindusa Brindusoiu Teodoridis

Der var mange deltagere, både børn

med smukke udklædninger og voksne

til Trigeparkens fastelavnsfest søndag d.

19. februar. Vi havde bestilt solskinsvejr,

men det var meget kold udenfor. Heldigvis

fik vi alle sammen varmen igen inde

i Beboerhuset Oasen.

Tøndeslagning

Festen startede som altid, ude foran Beboerhuset

ved legepladsen. Kulden bed i

børnenes ansigter, men der var “ét job”

at gøre færdig, nemlig at slå katten af

tønden. DUI-Leg og Virke - Trige afdeling

stod for at forberede tøndeslagningen,

som blev delt op i tre aldersgruppe:

op til 6 år, mellem 6 og 10 år og over

10 år. I den første gruppe var det tilladt,

at forældrene kunne hjælpe deres små

børn, så derfor var der to af de mindste

børn omkring 2 år, der blev kåret til

kattekonge og kattedronning. Resten af

flokken skulle selv klare det hele og slå

så hårdt som muligt til tønderne, der var

blevet flot malet af DUI-børn ugen før

fastelavn. Lige så snart vi fik kattekonger

og kattedronninger i alle grupperne,

smuttede vi alle sammen ind i Beboerhuset

for at fortsætte festen.

Flotte udklædninger

Jakkerne blev hurtigt hængt krogene,

og så kunne vi se alle de smukke

udklædninger børnene havde . Oasen

var både et slot for en lille arabisk

sheik med mange små prinsesser, men

også zoologisk have for en panda, en

krokodille, en leopard, samt katte og

kaniner. Der var også spidermænd, en

klovn, en robot, en telefon, en ridder, en

cow-boy og selvfølgeligt Dark Vader fra

Star Wars.

dukketeater

Lokalet, som om torsdagen rummer Café

Spisestuen, var blevet forvandlet til et

dukketeater. Her spillede Dukketeatergruppen

Guldlok stykket “Prinsessen og

de tre friere”, hvor en lille prinsesse, som

ikke må gifte sig, før hun bliver 25 år

gammel, alligevel vil gifte sig. Derfor vil

kongen finde den rette mand til hende.

Det skal være netop ham, der kan sige

hvor mange hår, kongen har hovedet,

hvad månen er lavet af, og også kan

holde vagt om natten i trylleskoven. Det

betyder at den rette skal være både klog,

uddannet og modig.

Det var Mr. Jakob, som til sidst

kunne klare alle opgaverne, selvom

prinsessens far syntes, han var en nar.

Det var overhovedet ikke nemt for

Mr. Jakob at holde vagt om natten i

trylleskoven og oven i købet plukke

trylleblomsten til prinsessen. Han var

faktisk en bangebuks. Kun takket være

alle de børn, som var publikum, og som

hjalp ham, kunne Mr. Jakob sejre over

alle de skøre væsner, der lever i trylleskoven:

trolden, det grønne monster,

heksemutter og spøgelset, og til sidst fik

han prinsessens hånd.

Stemningen i teatersalen var rigtig

god og alle gik hjem med et stort smil

læben.

Se en fotocollage fra Trigeparkens

fastelavnsfest www.8380.dk

treklang · Marts 2012, nummer 60 23


Kalender fra Sekretariatet for

Helhedsplanen i Trige

Det sker i Beboerhuset Oasen,

Trige Centervej 26A:

ManDage:

Gymnastik for kvinder i alle aldre

i perioden fra 20. februar – 23. april, kl. 13:00 – 14:00

tilmelding: 8623 1664

Det koster 10 kr. per gang

tIrSDage:

Sundhedscaféen i Trige

kl. 13:00 – 15:30

Her tilbydes gratis og fortroligt en sundhedssamtale med

sygeplejersken, samt gratis måling af bl.a. blodtryk, blodsukker,

vægt, taljemål, fedtprocent, BMI, kropsalder. tilmelding

ikke nødvendigt.

onSDage:

Powerhoop-træning

i perioden fra 22. februar – 25. april, kl. 17:00 – 18:00

Vi bruger hulahopringe for at styrke vores muskulatur og

massere talje og lænd. Det er sjovt og effektivt. alle kan

være med. Vi starter helt fra bunden og lærer, hvordan

man får ringen til at snurre rundt og blive oppe i taljen.

tilmelding: 8623 1664

Det koster 10 kr. per gang

torSDage:

Café Spisestuen

Det er åben hver torsdag for frokost i ulige uger og for aftensmad

i lige uger. Her kan I spise et måltid til lave priser.

tjek menuen her i treklang. Menuen findes altid borgerportalen

www.8380.dk

Andre tilbud fra Sekretariatet

for Helhedsplanen i Trige:

Unge mødre gruppen

trige Centervej 52, kld

tirsdage kl. 10:00 – 12:00

torsdage kl. 12:00 – 14:00

Det er ikke altid nemt at være ung mor, så meningen med

den her gruppe er, at man kan hente råd og vejledning

ved hinanden, samt at hygge og deltage i vores aktiviteter.

alle mødre under 25 år uanset bopæl, etnicitet, baggrund

og barnets alder er velkomne. Vi tager ture, vi går til

svømning, vi hører foredrag af bl.a. kaare Sand fra “De

unge mødre” tV programmet o.s.v.

24 treklang · Marts 2012, nummer 60

Gåholdet i Trige

onsdage kl. 10:30 – 11:30

Mødested ved Brugsen

For både mænd og kvinder. Vi går tur i Bærmosesskoven

og i nærheden.

Kvindeklubben i Trige

trige Centervej 52, kld

onsdage kl. 12:00 – 15:00

Det er et sted, hvor forskellige kulturer mødes og hvor

kvinderne kan lave, hvad de har lyst til, bl.a. hobbyaktiviteter,

hyggesnak, udflugter o.s.v.

Foredrag i Oasen:

hospitalklovnen Trudi

torsdag den 19. april 2012

Beboerhuset oasen

trige Centervej 26a

alle pengene går til hospitalklovnens arbejde. trudi, hospitalklovnen,

kommer til trige og fortæller om sit arbejde

med en god blanding af alvor og humor.

Pris: 25 kr. pr. person.

Billet salg i Beboerhuset oasen indtil fredag d. 13. april

hverdage kl. 10:00 – 15:00, samt torsdag d. 29. marts kl.

17:00 – 19:00

Gæster

så er det i

Oasen

vi fester

Trigeparkens beboerhus med plads til 70

Yderligere oplysning om leje tlf. 86 23 20 16

Træffes onsdag mellem 17 – 20

Åbent Hus med

sundhedsplejersken

For nybagte forældre, mødregrupper og andre småbørnsfolk

Første mandag i hver måned er det muligt at træffe den lokale sundhedsplejerske, kirsten

nørgaard, mellem klokken 10.00 – 12.00 i beboerhuset ”oasen”, trige centervej 26 a.

Der er mulighed for en kort individuel vejledning, vejning af dit barn og snak med andre

voksne med småbørn.

Træffetider:

Mandag d. 26. marts

(oBS! Det er fordi vores åbent hus 2. april er flyttet til 26. marts.

Så husk vi holder lukket 2. april pga. ferie).

Mandag d. 7. maj Mandag d. 4. juni

Der vil hver gang være kaffe og te

kanden samt en bid brød.

treklang · Marts 2012, nummer 60 25


Bodil nielsen og kirsten Skou står

klar med veltillavet mad i Café

Spisestuen trige Centervej 26 a.

For køkkenets skyld er det en god

idé at tilmelde sig til aftensmåltidet.

tilmelding i Beboerhuset tlf.

86 23 16 64

eller mobil: 40 85 50 79

Faste priser i café Spisestuen

1 glas mælk 2,sodavand5,en

kop kaffe 3,dagens

Frokostsalat 8,-

Årstidens aftensgrøntsag 8,dagens

suppe 10,-

Der står vand bordene til fri

afbenyttelse

Café Spisestuen

er røgfri

ret til ændringer forbeholdes

Spisestuen

Café altid lækker mad!

26 treklang · Marts 2012, nummer 60

MeNU For MArTS

den 22. marts

Kl. 17.00 – 19.00

Forloren hare

m/kartofler og vildtsovs 30,marengsreder

m/jordbærskum 8,-

den 29. marts

Kl. 12.00 – 13.30

stegt flæsk

m/kartofler og persillesovs 20,.

kaffe og kage 8,-

MeNU For APrIL

den 4. april

oBS! Bemærk det er onsdag

Kl. 12.00 – 13.30

Påskefrokost 35,

gerne tilmelding senest 2. april

den 12. april

Kl. 12.00 – 13.30

Lasagne m/salat 20,.

kaffe og kage 8,-

den 19. april

Kl. 17.00 – 19.00

Karbonader

m/grønærter og gulerødder 30,-

Ymerfromage m/frugtsovs 8,-

den 26. april

Kl. 12.00 – 13.30

Kyllingelår m/kartoffelbåde 20,.

kaffe og kage 8,-

MeNU For MAj

den 3. maj

oBS! Lukket pga. udlejning

den 10. maj

Kl. 12.00 – 13.30

stjerneskud 20,.

kaffe og kage 8,-

café “spisestuen” siger tak til alle,

der i den forløbne sæson trofast er

mødt op trods vind og vejr.

mange sommerhilsener,

Kirsten og bodil

treklang · Marts 2012, nummer 60 27


NYT! NYT! NYT!

borgerportalen

www.8380.dk

For nylig kom der borgerportalen en nye rubrik, der hedder:

UGENS OPSKRIFT. Man kan følge med om de forskellige

opskrifter. Der sørges altid for at opskrifterne er relaterede til

ugens tilbud i Rema 1000 eller Dagli'Brugsen

Boligforeningernes

Billardturnering

Vi mangler nu en 3. del af B.B.turneringen og for Trigeparkens

tre hold har det indtil nu været en middel sæson. B-holdet

kan dog nå en 3. plads vi ligger nu nr. 4, men mangler flere af

de gode hold.

Senior cup

Vi har 3 spillere med i seniorcup, en turnering hvor der er 120

deltagere fra Fyn og Jylland. Efter 4 cupper ligger trigeparkens

spillere således:

Nr. 4 Frank R. Hansen

Nr.8 Kenneth Sønderskov

Nr. 22 Johnni Bredahl

Samlet som hold ligger Trigeparken B.K. en sjette plads.

De 16 bedste efter 6 cupper går videre til grandprix finalen.

Instruktion i billard

Trigeparkens Billard klub vil her til foråret give alle mulighed

for at lære at spille billard. Det vil sige, alle som ingen eller

kun lidt forudsætning har for spillet kan prøve at spille billard

undder vejledning. På fire aftener vil man i klubben få grundlæggende

vejledning og instruktion. Der vil senere komme

nærmere omkring arrangementet.

Mic’s Bar

Pool · Dart

Butikscentret

Smedebroen 17

8380 Trige · Tlf.: 86 23 05 53

28 treklang · Marts 2012, nummer 60

FØRST MED DET SIDSTE

– moderne klippe-teknik

til herrer og damer

FRISØRHUSET

v. Pia

LUKKET MANDAG

Hjulgårdsvej 12, Trige · tlf.: 86 23 13 77

dUI Leg og virke i Trige

kåret som årets forening i

2011

I Trige har vi en forening, som grund

af deres gode initiativ blev kåret til

"Årets forening 2011" og fik en pris

10.000 kr. Der er tale om DUI - Leg og

Virke - Trige afdeling.

hvad er dUI - Leg og virke?

DUI - Leg og Virke er en landsdækkende

forening med afdelinger i næsten

alle byer i Danmark og en historie

over 100 år. DUI tilbyder børn og unge

diverse aktiviteter, der strækker sig fra

kreative værksteder til idræt, motion,

cirkus og udflugter. Visionen med DUI -

Leg og Virke er: at gennem leg, venskab

og samarbejde kan børn stå stærkere og

gladere, samt få idéer til at gå gennem

livet.

hvad er specielt ved afdelingen

i Trige?

Selvom Trigeområdet er lille, betyder

det ikke nødvendigvis, at DUI i Trige

ikke er stor. De har faktisk to lokaler.

Et i Trige (Trige Centervej 24, kld.)

og et i Spørring (Spørring Fælleshus),

hvor der er nogle frivillige ildsjæle,

som tager sig af aktiviteterne. Med over

100 medlemmer står DUI Trige nemlig

lige fod med nogle af afdelingerne i

København. Børnene udgør selvfølgeligt

flertallet, men, det som ikke findes andre

steder er, at der også er nogle kvinder i

Trige, der har lavet deres egen gruppe i

DUI - Leg og Virke: Qvindegruppen

Qvindegruppen i dUI Trige

"Qvindegruppen" blev sat i værk for

halvandet år siden. Det var Manchula

Ragunathans idé om at lave en gruppe

kun for kvinder, der kan mødes tværs

af deres etniske og kulturelle baggrund

i DUIs lokale og lave hvad de har lyst

til. Manchula kom fra Sri Lanka for omkring

11 år siden og bor i Trige Parken

sammen med sin familie.

Hun fik straks et "ja" til idéen fra

Jan Madsen (Mads), som er formand for

DUI Trige afdeling og som har sat nogle

penge fra DUI i Qvindeprojektet. Der er

ingen, der fortryder det. "Det har været

meget hyggeligt, spændende og lærerigt"

siger Manchula, som også er glad for, at

hendes dansk er meget bedre nu, end for

halvandet år siden, da hun havde brug

for sin mand for at formidle idéen

dansk.

Det der laves i Qvindegruppen er

meget forskelligt. Der er omkring 12 invandrerkvinder

i gruppen og de har lært

at filte af Maja Busted og at lave smykker

af cykelslanger fra Karin Gustafsen

(begge kunstnere). De har også lavet

kort og stearinlys, flettet tasker, bagt og

lavet mad, samt taget udflugt til Skagen

og DUIs sommerlejr med familien.

I maj måned sidste år deltog de også i et

to-dage kursus om familieintegration i

Blokhus i Nordjylland.

"årets forening 2011"

Som anerkendelse for "Qvindegruppen"

fik DUI - Leg og Virke i Trige prisen

som "Årets forening 2011" samt et beløb

10.000 kr. fra DUF (Dansk Ungdom

Fællesråd). Rune Siglev, DUF's formand

var glad for at overrække prisen

og udtalte: at flere skulle følge DUI's

eksempel integration: "Integrationen

behøver ikke være så kompliceret". Når

der findes en gruppe mennesker, der

gerne vil være sammen, intet er umuligt,

som DUI-erne ofte synger i Hans

Hansens sang:

lad os stå sammen i en kold tid!

lad mig rykke tæt til dig!

lad os føle vi er flere,

ham og hende, dig og mig!

Selv om vi er små og bange

hver for sig kan vi slå til.

Sammen så er vi de mange.

Sammen kan vi hvis vi vil.

Der er plads til flere kvinder i "Qvindegruppen"

både fra Danmark og fra

andre lande. Qvindegruppens åbningstid

er hver torsdag aften fra kl. 19.30 til

21.00 i DUIs lokale Trige Centervej

24, kælderen.

Brindusa Brindusoiu Teodoridis

treklang · Marts 2012, nummer 60 29


EN ARBEJDSPLADS UNDER KIRKENS KORSHÆR

Fællesgården i Trige

Af Peter G. Christiansen

Fællesgården er et oplevelses- og arbejdsfællesskab

i en tidligere landbrugs-

ejendom i udkanten af Trige i skønne

omgivelser. Stedet, som før var en ganske

almindelig dansk gård, er nu en del

af KIRKENS KORSHÆR - ÅRHUS

ARBEJDET.

et gammeldags skilt markerer

stedet

Ude fra vejen, Lergravvej 11, kan man

genkende Fællesgården i Trige ved, at

der står et smukt forarbejdet gammeldags

træskilt med Kirkens Korshærs logo

og stedets navn . Derudover står der

også en banner med skriften LOPPE-

MARKED.

30 treklang · Marts 2012, nummer 60

Mangfoldighed arbejdspladsen

Dem der arbejder her bestemmer selv

over dagsordenen i samråd med Fællesgårdens

personale. Arbejdsopgaverne er

så mangfoldige, at de kan strække sig fra

madlavning, opvarmning vha. centralfyr

og trækaminer, pasning af loppemarked,

vedligeholdelse af bygninger, kreativt

værksted, metal- og træværksted, renovering

af møbler, pasning af høns, dyrkning

af grønsager i drivhuset eller

marken, græsslåning, fældning af træer

og markarbejde med regulære markmaskiner.

Der arbejdes fra kl. 9:00 til 15:00

.

hvem kan arbejde Fællesgården?

Målgruppen er kontanthjælpsmodtagere

og førtidspensionister samt folk i afkla-

ringsperiode. Arbejdsfællesskabet skaber

trygge rammer og en indholdsrig hverdag,

ligeværd og samvær for at styrke

den enkeltes selvværd og selvtillid.

Formålet med Fællesgården i Trige er

at udvide det sociale netværk, at udføre

et meningsfyldt arbejde, at møde nye

udfordringer, at få hjælp til afklaring,

støtte og omsorg efter behov.

et stort sted

Fællesgårdens oprindelse var en mellemstor

gård opført som firlænget bygning

med 30 tønder god landbrugsjord fra

omkring 1900-tallet. Fællesgården består

nu af et stuehus, to gamle udhuse og

et nybygget træ/metalværksted. Aarhus

Kommune har stillet en stor grund til

rådighed, der skal bruges til dyrkning

af grøntsager til gavn og glæde for alle

Korshærens spisesteder i Aarhus.

Livsbekræftende muligheder

Både personalet og medarbejderne ser

frem til, at flere borgere åbner deres øjne

op for de livsbekræftende og personudviklende

muligheder, der er for at være

med i oplevelses- og arbejdsfællesskabet

Fællesgården i Trige, Lergravvej 11

i Trige. Der er en fællesbus fra Korshæren,

som kører fra Nørre Allé 25 kl.

09.00 ud til Fællesgården i Trige. Man

kan kontakte dem telefon 87 42 01

96 eller komme besøg i Loppemarkeds

åbningstid mandag til torsdag fra

kl. 10:00 – 14:00.

treklang · Marts 2012, nummer 60 31


Foto: kaMal aHMane

32 treklang · Marts 2012, nummer 60

8380spotlight

rIkke DalBy:

hundetræning giver mig

og ollie glæde

rikke Dalby fra trige er en glad hundeejer.

Hendes hund ollie har siden

han var fem måneder gammel gået

til hundetræning, hvilket har været

en kæmpe succes. Det vidunderlige

kæledyr er i dag 6 år gammelt. Han

er loyal, kærlig, lydig og intelligent.

treklang besøgte træningsbanen ved

Danmarks civile Hundeførerforening

(DcH) i Hinnerup. Der var mange forskellige

hunde, som skulle gennemføre

diverse øvelser. undervejs blev

de opmuntret og rost. alle havde det

sjovt, og stemningen var hyggelig.

vigtigt at gå til træning

„lige så snart jeg siger hundetræning,

bliver ollie helt vild. Han nyder det,

og han ved netop, at vi skal have det

sjovt“, fortæller rikke. allerede inden

hun anskaffede ollie, syntes hun, at

det var vigtigt at gå til hundetræning.

„Vi arbejder med grundlæggende

principper og færdigheder i hverdagslydighed,

såsom lineføring (”gå

pænt i snor”), sit, dæk, stå, apportering,

spring, indkald osv.” tilføjer

hun. træningen har knyttet ollie og

rikke tættere sammen, og sidste år,

overvejede hun at gøre lidt mere ved

det og tilmeldte ham til en konkurrence.

rikke understreger, at hundetræningen

er vigtig, idet den styrker

samværet mellem hunden og dens

ejer. Desuden får man en bedre hund

til gavn for både sig selv, hunden,

familien og omgivelserne.

klubben afholder en hundelydighedskonkurrence

søndag den 6. maj 2012

i Hinnerup (se annonce andetsteds i

treklang). rikke er kommet i bestyrelsen,

og hun opfordrer alle til at kigge

forbi. „Det er altid skægt, man får

lov at se, hvad hundene har lært, og

både børn og voksne får uden tvivl en

spændende oplevelse“, siger hun.

Trige har en hundeskov

trige har en forholdsvis stor indhegnet

hundeskov, som ligger for

enden af Bærmosevej. Der er mange

hundeejere fra trige, men også udenfor

trige, som benytter sig af dette

skønne område. Hundene må løbe

uden snor under ejerens opsyn.

Der er både P-plads samt borde og

bænke. Det kan kun anbefales at tage

en tur ud i naturen med hunden. Det

er sundt for både ejer og hund. KA

Sebastian Klein

kommer til Trige

Den fjerde Børnekulturfestival i trige

handler om kulturelle fællesskaber.

Planlægningen af den fjerde Børnekulturfestival

i trige er godt i gang.

Der venter både børn og voksne

nogle spændende oplevelser i forbindelse

med festivalen, som i år har

overskriften: kulturelle Fællesskaber.

Alle sanser berøres ved Børnekulturfestivalen

Selvom alt endnu ikke er plads

til årets Børnekulturfestival, kan det

dog godt røbes, at årets festival bliver

“kræs” for alle sanser. Der vil være

musik og dans fra forskellige kulturer,

mad fra alverdens lande, fortællinger

om “rejsen til trigeparken”, eventyr

fra forskellige kulturer, beklædningsdragter

og meget, meget mere.

Festivalen vil tegne et billede af, hvor

fantastisk spændende det er at bo i et

område med 43 forskellige nationaliteter,

som faktisk er tilfældet, når man

bor i trige.

Sebastians skøre Safarishow

Sebastian klein kommer Børnekulturfestivalen

den 10. maj med sit skøre

Safarishow. Her vil børn og voksne

kunne høre om Sebastians møde med

dyr fra hans safaritur, når han synger

og fortæller scenen sammen med

sit band. På scenen vil der også være

optræden af lokale børn og unge , så:

Husk at sætte kryds i kalenderen den

10. maj fra kl. 13.00

HLJ

ANLÆGSGARTNER

ERIK KOLD JENSEN A/S

Østermøllevej 3, 8380 Trige

Tlf.: 20 48 25 07

e-mail: erik.kold@email.dk

• Pleje og vedligehold af haver og anlæg

• Nyanlæg

• Omforandring

• Flisebelægning

• Snerydning/saltning

Udkantsrevyen

udkants-revyen bliver årets tema for

triges revyforestilling, når publikum

møder frem til premieren torsdag

den 26. og fredag den 27. april 2012

Bjørnshøjcentret, hvor den skal

opføres.

revyen skal nemlig tage pulsen

udkantsdanmark. trige har jo sin egen

ghetto, og er derfor kommet i denne

kategori. Forestillingen bliver også

krydret med lokalt stof, bus omlægningen,

sange, satire m.m.

ligesom sidste år bliver revyen

instrueret af Hans Christian Vartenberg,

som er kendt som altsaxofonist,

revyskuespiller, entertainer og

kapelmester.

”Der er meget at glæde sig over,

og det bliver en endnu en musikalsk

og sprudlende sjov revy”, fortæller

Heidi Sørensen, som medvirker

9. år. i træk. Det er værd at understrege,

at den lokale revy har ek-

sisteret i 22 år. Den er til alle trige,

Spørring og Ølsteds borgere.

Billetterne kan fra den 26. marts

til og med den 21.april købes i rema

1000 i åbningstiderne. Der er også

billetsalg Bjørnshøjcentrets café i

uge 15 og 16 om torsdage og fredage.

Priserne bliver offentliggjort, når

tilhørende plakater bliver hængt op

og delt ud i hele trigeområdet. Husk

at sætte et kryds i kalenderen. KA

treklang · Marts 2012, nummer 60 33


86 23 11 01 · 28 70 83 46

Smedebroen 17

Trige

Herreklip 189,dameklip219,børneklip

(0-8) 159,-

v/ Shoka

ansigtsbehandling 359,-

Økologiske voksbehandlinger fra 60,kom

ind og hør nærmere

Åbningstider

Man.-tir. 9.30 - 17.30 tor.-fre. 9.30 - 17.30

Ons. Hjemmebesøg Lør. 9.30 - 14.00

besøg os også : www.superklip-trige.dk

$ klippekort

k 1. klip k 2. klip k 3. klip k 4. klip k 5. klip

k 6. klip k 7. klip k 8. klip k 9. klip

34 treklang · Marts 2012, nummer 60

k 10. klip Gratis

86 23 11 01 · 28 70 83 46

v/ Shoka

værdsæt tiden

Hjemme hos os har vi altid

travlt. To fuldtidsjob,

tre børn, lektier, fritidsinteresser

og forældremøder,

rengøring,

indkøb, aftensmad og

flere møder, zumba,

fitness, fjernsyn og facebook

og dårlig samvittighed.

Vi spørger ofte os selv,

om vi får det rigtige ud af vores

tid. For nylig fik jeg denne søde og

tænksomme mail tilsendt af et sognebarn,

den kunne vi herhjemme hos os

bruge til noget - måske kan I læsere det

også!

86.400

Forestil dig en bank, der hver morgen

indsætter 86.400 kr. din konto, men

som ikke overfører saldoen til næste

dag. Hver aften slettes det beløb, du

ikke har formået at bruge i løbet af dagen.

Hvad ville du gøre? Hæve hver en

krone , - selvfølgelig!!!

Vi har alle en sådan bank - den

kaldes TID! Hver morgen sættes der

Trigeparkens

Billard

Klub

86.400 sekunder ind din konto og

hver aften afskrives det, du ikke har

formået at investere. ”Saldoen”

overføres ikke til næste dag og der

er ikke mulighed for at trække

over. Hver dag indsættes en ny sum til

dig, hver aften bliver saldoen slettet.

Hvis du ikke har brugt dagens indskud,

er tabet dit. Der er ingen vej tilbage og

du skal leve nu, af det indskud du har

fået i dag - invester det, så du får optimalt

udbytte, for tiden går.

For at forstå værdien af et år – så

spørg en studerende, som skal gå et semester

om.

For at forstå værdien af en time - så

spørg to nyforelskede, som venter at

mødes.

For at forstå værdien af et minut - så

spørg en person, som lige har undgået

en ulykke. For at forstå værdien af et

millisekund – så spørg en person, som

vandt sølv ved de Olympiske Lege.

Værdsæt hvert øjeblik du har! - og

værdsæt det endnu mere, ved at dele

din tid med andre. Og husk, tiden venter

ikke nogen. I går er historie

- i dag er et mysterium!

Sognepræst Peter Viuff

Hinnerup Civile Hundeførerforening

inviterer til åben kredskonkurrence

søndag den 6. maj 2012

Kom og vær publikum til en hyggelig dag ved

hundelydighedskonkurrencen søndag den 6. maj i Hinnerup

Se de dygtige hunde arbejde og hør klubbens trænere

fortælle om arbejdet med hundene!

Tag gerne børnene med!

Gratis adgang for publikum.

Ikke-tilmeldte hunde er velkomne, men skal opholde sig udenfor konkurrenceområdet.

Der kan købes kaffe/te, rundstykker og frokostbuffet stedet.

Tid: Søndag den 6. maj 2012 fra kl. 8.00 – ca. kl. 14.00

Sted: Klubhuset, Rylevej 50, 8382 Hinnerup

Info: Søren Kristensen (formand), DcH Hinnerup, tlf. 21460114

www.dch-hinnerup.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag og onsdag kl. 19.00,

torsdag kl. 18.30 (ungdom),

søndag kl.13.00

www.trigeparkensbillardklub.dk

Trige Centervej 64, kld.

treklang · Marts 2012, nummer 60 35


Trige Auto & Diesel

36 treklang · Marts 2012, nummer 60

Hos Trige Auto & Diesel arbejder vi professionelt,

og vi udfører alle former for reparationer og service din bil.

Frit valg af værksted

- også under garantien

Ejere af fabriksnye biler kan nu selv vælge, hvilket værksted

der skal udføre serviceeftersyn og reparationer, uden at de

mister fabriksgarantien. Ifølge ny EU-lov kan bilimportørerne

ikke længere kræve, at service og reparationer under garantien

skal udføres et mærkeværksted og med anvendelse af

originale reservedele. Bilen skal laves efter forskrifterne og

med anvendelse af reservedele i original kvalitet – det gør

AutoPartner.

Trige Auto & Diesel

Parallelvej 51, 8380 Trige

Tlf: 86 23 11 66 / 86 10 62 22

kontakt@trigeauto.dk

Fordelene

Vi kontakter dig hvis...

Du bliver altid kontaktet inden uforudsete

reparationer eller ikke aftalte reparationer, så du

ved, hvad det koster, inden vi går igang.

Uforpligtende tilbud

Du kan altid indhente et uforpligtende tilbud

reparationer.

Hvad sker der?

Mekanikeren gennemgår reparationen med dig,

så du er fuldstændig klar over, hvad vi gør.

Original kvalitet

Vi anvender reservedele i original kvalitet, dvs.

svarende til dem bilen er produceret med.

Vi sætter os ind i alle biler

Dit valg – det er ikke bare noget, vi siger…

Lokalcenter

Bjørnshøj

arrangeMenter

I DeCeMBer

marts 2012

søndagsbanko

Søndag d. 25. marts

kl. 14.00 – 16.30

(Dørene åbnes kl. 13.00)

Se opslag LC Bjørnshøj. Kontakt

eventuelt Tove Eriksen 86 9 8 97 94

Åbent Hus

Torsdag d. 29. marts

kl. 13.30 – 16.00

aPrIL 2012

Gudstjeneste

Tirsdag d. 3. april kl. 14.00

Påskefrokost

Fredag d. 9. december

kl. 12.00 – 16.00

Opslag med tilmelding opsættes i

indgangspartiet

søndagsbanko

Søndag d. 22. april

kl. 14.00 – 16.30

(Dørene åbnes kl. 13.00)

Se opslag LC Bjørnshøj. Kontakt

eventuelt Tove Eriksen 86 9 8 97 94

Sundhedsklinikkens åbningstider

Sygeplejerske træffes:

lokalcenter Bjørnshøj: tirsdage og fredage kl. 10 – 13

Terapeut træffes i Sundhedsklinikken:

lokalcenter Bjørnshøj: efter aftale.

gartnerparken 1 – 5

8380 trige

tlf.: 87 40 87 00

Forårskoncert

Tirsdag d. 24. april i Bakkegårdsskolens

Idrætshal kl. 14.30 – 17.00

Prinsens Musikkorps,

solist Jesper Lundgaard

Gratis adgang.

Bjørnshøjrevy 2012

Torsdag d. 26. april

Fredag d. 27. april

”UDKANTSDANMARK”

Nøjagtige tidspunkter er endnu ikke

plads. Billetsalg se opslag LC

Bjørnshøj og andre steder i området.

maJ 2012

Gudstjeneste

Tirsdag d. 1. maj kl. 14.00

søndagsbanko

Søndag d. 6. maj kl. 14.00 – 16.30

(Dørene åbnes kl. 13.00)

Se opslag LC Bjørnshøj. Kontakt

eventuelt Tove Eriksen 86 9 8 97 94

søndagsbanko

Søndag d. 20. maj kl. 14.00 – 16.30

(Dørene åbnes kl. 13.00)

BLIv FrIvILLIG

Som frivillig kan du:

• hjælpe ved arrangementer

som julemarked, banko, café

osv.

• Besøgsven.

• Være vært ved fx. skefrokost,

julefrokost osv.

• andre aktiviteter efter dine

egne ideer eller ønsker.

Som frivillig får du:

• God introduktion og løbende

vejledning.

• Mulighed for at deltage i arrangementer

og kurser for

frivillige.

• Taknemmelige borgere og

personale.

• Gode oplevelser og nye venskaber.

hvordan bliver jeg frivillig?

Det er altid muligt at blive frivillig

tilknyttet lokalcentret.

treklang · Marts 2012, nummer 60 37


Plakatsøjlen

aktiviteter i trige, Ølsted og Spørring

marts, april og maj 2012

Dato Tidspunkt Aktivitet Sted Arrangør

21. mar. 10.00 Højskoleformiddag m/anne Marie Damsgaard Ditlev trige Sognegård Menighedsrådet

”om at finde roen toppen”

25. mar. 13.00 Forårs gymnastikopvisning trigehallen St70 gymnastik

26. mar. 19.30 Præmiewhist trige Forsamlingshus trige Forsamlingshus

27. mar. 11.00 Babysalmesang Trige Kirke Menighedsrådet

28. mar. 19.30 generalforsamling trige Borgerforening trige Søndergård Borgerforeningen

10. apr. 11.00 Babysalmesang Trige Kirke Menighedsrådet

17. apr. 11.00 Babysalmesang Trige Kirke Menighedsrådet

17. apr. 19.30 generalforsamling trige Forsamlingshus trige Forsamlingshus trige Forsamlingshus

generalforsamling trige Støtteforening

18. apr. 10.00 Højskoleformiddag, H.C. andersen – for voksne trige Sognegård Menighedsrådet

Sognepræst lone Hindø fortæller og læser op,

organist anna-Marie thygesen fortæller og spiller

19. apr. 19.30 Hospitalsklovnen trudi, pris 25,- Beboerhuset oasen trigeparken

(alle penge går til hospitalsklovnens arbejde)

24. apr. 14.30 Forårskoncert med Prinsens Musikkorps trigeshallen Bl.a. Bjørnshøjcentret

25. apr. 10.30 Sanseonsdag Plejeboligerne Bjørnshøj Menighedsrådet

29. apr. 16.00 orgelindvielse og koncert med asger troelsen Ølsted kirke Menighedsrådet

1. maj 19.30 Forårskoncert med Stilling koret trige kirke Menighedsrådet

„kom maj du søde milde“

14. maj 18.00 Syng sammen ned trigekoret trige Sognegård Menighedsrådet

16. maj 18.00 Foredrag og aftenvandring med Christian Jensen Ølsted Sognegård Menighedsrådet

”Fuglesange – en verden af musik”

HUsK du kan få dine arrangementer i aktivitetskalenderen uden beregning.

Kontakt Henny Hansen: heh@privat.tele.dk, eller redaktøren: treklang@yahoo.dk

Har du brug for en

stabil vinduespudser?

(erhverv og privat)

Halv pris første gang

– Få en fast aftale, vi skuffer dig ikke!

MaxiM Vinduespolering

Tlf. 40 57 40 94

38 treklang · Marts 2012, nummer 60

JTS Tømrer &

Entreprenør Aps

v/Jacob Zinck

Tømrer

Tilbygning

Renovering

Tagrenovering

Kvistfabrikation

Døre/Vinduer

Køkken/Bad

Ring for et uforpligtende tilbud

UdleJning lagerplads

10 m 2 400,- pr. md.

15 m 2 600,- pr. md.

30 m 2 1.300,- pr. md.

50 m 2 1.800,- pr. md.

75 m 2 2.500,- pr. md.

100 m 2 2.800,- pr. md.

Ring for flere størrelser

enTreprenør

Sokkel/Betondæk

Udgravning

Belægning

Støttemure

Omfangsdræn

Alt i gravearbejde

Ring for et uforpligtende tilbud

UdleJning maTeriel

Minigraver 400,- pr. dag

Minilæsser 500,- pr. dag

Flyttetrailer 200,- pr. dag

Motorbør 200,- pr. dag

Rendegraver m/fører

Stilladser 15 meters højde

Ring for andet materiel

RAnDeRSVej 569 · SpøRRing · 8380 TRige

MOBil: 28 59 05 34 · TeleFOn: 86 99 05 04 · FAx: 86 99 05 34

www.jts-tomrer.dk www.jyskopbevaring.dk

jacobzinck@mail.dk

treklang · Marts 2012, nummer 60 39


40 treklang · Marts 2012, nummer 60

More magazines by this user
Similar magazines