Inspirationskatalog til kommunerne - Servicestyrelsen

servicestyrelsen.dk

Inspirationskatalog til kommunerne - Servicestyrelsen

Inspiration til aktiviteter i jeres kommune

Året for aktiv

aldring og generationernes

dag


kære kommune

Dette inspirationskatalog er udarbejdet i samarbejde med

en række af de større interesseorganisationer og har til

formål at inspirere til lokale aktiviteter og initiativer i jeres

kommune.

Hvorfor skal vi markere aktiv

aldring og generationernes

dag i vores kommune?

Aktiv aldring og Generationernes Dag

kan bruges til at zoome ind og præge

debatten i forhold til de emner, der har

relevans i jeres kommune, f.eks.

• Vigtigheden af at holde sig aktiv hele

livet både fysisk og psykisk

• Værdien i at vi mødes på tværs af

generationerne

• Spørgsmålet om, hvordan vi aktivt kan

understøtte ældres frivillige engagement

i frivillige foreninger, daginstitutioner

mm?

• Hvordan kan vi aktivt sikre generations

møder i kommunerne, så både

den ældre og yngre del får størst mulig

glæde af hinanden

• Byrummets tilgængelighed

Hvordan organiserer

vi markeringen af året?

Der kan være mange måder at organisere

indsatser i anledning af året på –

det kunne ske ved at udpege en central

person som koordinator/iværksætter af

tiltag ligesom det kunne være formidling

til relevante områder i kommunens

organisation med opfordring til at

iværksætte aktiviteter.

Hvem kan vi inddrage

Hos os selv?

Inspirationskataloget indeholder ideer

til aktiviteter som inddrager følgende

områder:

• Kommunens ældre­, integrations­

samt handicap­ og brugerråd.

• Frivillig koordinatorer

• Forvaltningernes Skole­, Daginstitutions­,

Fritids­, Byplanlægnings­,

Sundheds­ og Ældreafdelinger

kan man søge penge

nogen steder?

Social­ og Integrationsministeriet har

udmeldt en ansøgningspulje, hvor man

kan søge midler til aktiviteter i anledning

af året. Klik ind på www.sm.dk

Hvad koster det?

Det behøver ikke at koste noget at være

med til at sætte fokus på året. Inspirationskataloget

indeholder en lang

række ideer til aktiviteter, som er gratis

og som ”blot” handler om at tage

initiativ til at mødes.

aktiviteter på generationernes

dag - den 1. oktober

Den 1. oktober er i år udpeget til Generationernes

Dag ­ I må meget gerne

være med til at markere dagen ved bl.a.

at afholde aktiviteter den dag.


Ideer til aktiviteter

i anledning af året

sæt fokus på demokrati og

medbestemmelse på tværs

af alder

Dette kan f.eks. ske som udveksling

mellem medlemmer af elevråd på

skolerne og ældrerådet, eller ved at

de mødes og drøfter deres forskellige

opgaver og indflydelsesmuligheder.

Titlen kunne være: I ældrerådspraktik

og i elevrådspraktik ­ hvad kan vi

lære af hinanden?

Involverede: Ældreråd og Elevrådene

arranger lokale debatarrangementer

på tværs

af generationer - med

emner af fælles interesse

for alle borgere

En overskrift kunne være:

Kom myterne til livs ­ fra ældrebyrde

til ældrestyrke og fra ungdomskriminalitet

til ungdomshjælpsomhed. På

vej mod en by uden generationskløft.

En anden overskrift kunne være:

Hvad tænker vi om hinanden, og

hvordan skaber vi i fællesskab en god

Nedenfor er beskrevet

en lang række idéer

til aktiviteter i anledning

af året. For hver ide

er beskrevet, hvem der

kunne involveres i aktiviteten,

som initiativtager

og deltager.

by for alle aldre. Hvad har vi af fælles

interesser (f.eks.transport/trafik) og

hvordan kan vi forene dem/mødes

omkring dem.

Involverede: Ældreråd og/eller

kommunens byplanlæggere,

Ældre Sagen og ungdomsorganisationer

debatcafeer

Ensomhed kan ramme alle ­ såvel

unge som ældre. Hvad er ensomhedens

væsen, og hvordan kan vi i

fællesskab bekæmpe den?

Involverede: Ældreråd,OK­Klubberne,

Ældre Sagen og ungdomsorganisationer

bliv barnebarn/bedsteforælder

for en dag

Ældre og børn uden egne børnebørn/

bedsteforældre mødes om akvariebygning,

rundbold eller madlavning

i forenings­ og institutionssammenhænge.

Involverede: Daginstitutioner og

Frivillige Foreninger


Ideer til aktiviteter

i anledning af året

skab rum for læring

Ældre lærer om Facebook og sms’ernes

muligheder af 6. klasserne, mens

børnene øver sig i højtlæsning med

de ældre som tilhører eller lærer at

bruge værktøjer eller særlige syteknikker.

Måske fortæller de ældre om

barndommen før i tiden eller bruger

deres særlige fagkompetencer

eller passioner til at gøre biologitimen

mere virkelighedsnær og

håndgribelig.

Involverede: Skoler og Ældre Sagen

stil lokaler og faciliteter

til rådigHed for de lokale

idrætsforeninger

DGI opfordrer idrætsforeningerne

til at afholde arrangementer i

forbindelse med Generationernes

Dag. Kommunen kan i den forbindelse

hjælpe foreningerne ved at stille

lokaler og faciliteter til rådighed i

anledning af dagen, samt være

behjælpelige med kontakt til institutioner

(børnehaver, skoler, plejehjem,

ældrecentre o. lign.), hvis foreningerne

gerne vil lave arrangementer,

hvor generationerne skal være

sammen. Det kan være åbent­husarrangementer,

det kan være en

aktivitetsdag, eller det kan være den

ugentlige træningstime, hvor en

generation inviteres ind – seniorerne

inviterer børnehaverne i området til

idræt­om­dagen aktiviteten, eller det

kan være far­mor­barn holdet, som

inviterer bedsteforældre med eller

det kan være puslingeholdene, som

inviterer områdets ældre med til en

træningstime – eller det kan være

børneholdet, som giver en lille

opvisning på plejehjemmet eller i

ældrecentret.

Involverede: Fritidsområdet, idrætsforeninger,

alle aldre

vær idrætsmentor

Bridge, bordtennis, skak, petanque,

kajak eller kite surfing ­ børn og unge

introduceres til nye idrætsgrene og

fællesskaber sammen med en

dedikeret ”senior­mentor”.

Involverede: Frivillig koordinatorer,

Frivillige foreninger og lokale ældreorganisationer

(Ældre Sagen mm)

vær ressource

-senior/-junior

Mange foreninger opererer med

aldersopdelinger i deres aktiviteter,

men for en enkelt dag kunne man

matche ungdomsforeninger eller

­afdelinger med seniorhold eller

­foreninger og lade dem være

ressourcepersoner for hinanden. En

gensidige interesse er dog vigtig.

Måske kunne de modne mænd i den

tyrkiske lokalforening bruge en dag

på at arrangere en fodboldturnering

for boligområdets juniorhold eller

drengene på pladsen?

Involverede: Frivillig koordinatorer,

Frivillige foreninger, Ældreråd og

lokale ældre­organisationer

(Ældre Sagen mm), OK­Klubberne

generationsolympiade

Bliv inspireret af Kastaniehaven i

Give, der arrangerer Generation solympiade

for beboere og børneinstitutioner.

Involverede: plejehjem og

daginstititutioner

byt Hverdag

Ældre går i skole og unge tager ned

på dagcentret eller i pensionistklubben.

Efterfølgende snakkes der

om dagens oplevelser i fælles forum

og vilkårene for unge og ældre

diskuteres.

Involverede: Skoler, plejehjem,

frivillig koordinatorer og Ældreråd,

Ældre Sagen, OK­Klubberne

skolernes motionsdag

- generationernes

motionsdag

Inviter din bedste, børnene fra den

lokale daginstitution, beboere på det

lokale plejehjem med ud og motioner

på skolernes motionsdag, fredagen

op til skolernes efterårsferie.

Involverede: Skoler, plejehjem,

daginstitutioner, Ældre Sagen mm.


”omvendt foredrag” – børn

Holder oplæg for ældre

Lad de voksne videnspersoner sidde

på bænken og lad børn og unge

holde foredrag om verden af i dag

set fra børnehøjde. Fx 8. klasser der

fortæller om ”en dag i mit liv”,

”Hvad er lykken for mig”

Involverede: Skoler, plejehjem,

ældreråd og ­foreninger, daginstitutioner

åbn plejeHjemmet

Hold åben dag på plejehjemmet –

beboerne kunne fx invitere børn til

højtlæsning, fælles spisning olign.

Skolens musical kunne give smagsprøver

på sange og stykker. Den

lokale idrætsforening kunne aflægge

besøg og have idrætslege med.

Involverede: Skoler, plejehjem,

daginstitutioner, idrætsforeninger

festdag på rådHuspladsen

den 1. oktober

Åbn pladsen foran rådhuset den 1.

oktober til aktiviteter, debat, boder,

musik og sang for alle lokale organisationer,

råd, virksomheder, ildsjæle,

med mere, som har lyst til at mødes

og markere dagen.

Involverede: frivillige organisationer,

råd, virksomheder, Ældrerådet,

ildsjæle, kommunale organisationer

mm.

understøt en mangfoldig

og fleksibel besøgstjeneste

Når ensomme skal til arrangementer

såsom en fernisering, til lægen, på

sygehuset eller andet, kan det være

rart med følgeskab. Røde Kors’

lokalafdelinger arrangerer disse

aktiviteter flere steder i landet, ved at

kontakte de lokale ugeaviser eller

ældreaviser, og beder dem om hjælp

til at tage fotos og skrive om det og

derved rekruttere de ”gå­med­venner”.

Så tag fat i din lokale Røde Kors

afdeling og bed dem om at lave en

liste til div. aktivitetscentre med

navne og kontaktoplysninger på

dem, der har lyst til at blive

”gå­med­ven”.

Involverede: den lokale Røde Kors

afdeling, ældreforvaltningen

bliv senior-venskabsfamilie

for en ung flygtning

Røde Kors etablerer netværk mellem

unge flygtninge og danskere. De

unge flygtninge har hverken familie

eller netværk at læne sig op ad.

Derfor har de brug for at kende

danskere, som de kan få en god

relation til og som kan være med til

at åbne flere vinduer til lokalsamfundet.

Nogle venskabsfamilier er

seniorer, som har tid og overskud til

at være noget for en ung flygtning i

dagligdagen.

Involverede: den lokale Røde Kors

afdeling, frivilig koordinatorer og

integrationsområdet.

bedstemors og bedstefars

grønne glæder

Giv som bedsteforælder børn og

unge oplevelsen af en dag i naturen i

din barndom eller ungdom og inspirer

dem til at mærke, hvad der gav

spænding, samt hvad der var leg,

motion og fællesskab og lad dem

smage din barndoms lækkerier, mens

du fortæller historier ved et knitrende

bål.

Involverede: Natur & Ungdom,

frivillige foreninger, ældreråd, lokale

ældreorganisationer, daginstitutioner,

skoler, sfo’er


www.dgi.dk www.rodekors.dk

www.aeldresagen.dk

www.danskeaeldre.launch­it.dk

www.servicestyrelsen.dk

www.okdanmark.mono.net www.ok­fonden.dk

www.natur­og­ungdom.dk

www.aktivaldring2012.dk www.frivilligfredag.dk

More magazines by this user
Similar magazines