Design C Valgfag 2.htx - Københavns Tekniske Skole

kts.dk

Design C Valgfag 2.htx - Københavns Tekniske Skole

Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Termin August 2011- juni 2012

Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Uddannelse Htx

Fag og niveau Design C

Lærer(e) Anne Willadsen Bang

Hold Valgfag 2. g

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Titel 1 Byrumsanalyse og byrumsdesign

Titel 2 Go-Card

Titel 3 Designanalyse og produktdesign

Derudover to opgaver:

1) Ugens fund: Elever fremlægger individuelt et selvvalgt interessant objekt

2) Portfolio-design: Individuelt arbejde med grafisk identitet til egen portfolio

Side 1 af 3


Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

Retur til forside

Titel 1

Vores Byrum

Indhold Oplæg om rumlig analyse

Oplæg om Københavns arkitekturhistorie set ud fra byens historiske udvikling og

stilperioder

Diskussion af rumlig kvalitet

Selvstændig planlægning af feltundersøgelse og power point show i grupper

Eget forslag til et forbedrende element til det før valgte byrum

Omfang Ca. 8 uger

Særlige fokuspunkter

Væsentligste

arbejdsformer

Retur til forside

At eleverne trænes i det at opleve et rum, herunder at blive opmærksom på rummets

indbyggede mekanismer og abstrakte systemer.

At eleverne trænes i selvstændigt at planlægge en feltundersøgelse og gentage den

flere steder til sammenligning.

At eleverne får en metode til at starte en designproces ved hjælp af et analytisk

funderet hovedgreb

At eleverne lever sig ind i dele af designhistorien.

Der skiftes mellem generel klasseundervisning, projektrelateret gruppearbejde og

selvstændig projektudførelse. Det er elevernes opgave selvstændigt at udvikle deres

projekter ved at benytte sig af de generelle metoder og den overordnede viden,

som bliver videregivet i klasseundervisningen. Hensigten er, at eleverne vil huske

klasseundervisningen bedre, når den løbende indarbejdes som en del af deres projekter

og derved bliver konkret og relevant.

I denne opgave indgår desuden feltundersøgelser i de udvalgte byrum.

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

Retur til forside

Titel 2

Go-Card

Indhold Udarbejdelse af kampagne i postkort-format i forbindelse med et kampagne-tiltag

for 3 definerede målgrupper mod at benytte offentlige transportmidler.

Selvstændigt arbejde med opgave

Oplæg om skrifttyper, det grafiske udtryk og arbejdsproces.

Eleverne ser temaudsendelsen: ”Skriften på væggen”

Side 2 af 3


Omfang

Særlige fokuspunkter

Væsentligste

arbejdsformer

Retur til forside

Tegning i Photoshop/Indesign eller andet grafisk program

Anvendelse af brainstormteknikker

Diskussion af grafisk identitet

Ca. 8 uger

At eleverne trænes i at bruge præcise grafiske virkemidler

At eleverne trænes i selvstændigt at stille forslag, der er baseret på et hovedkoncept

Der skiftes mellem generel klasseundervisning og projektrelateret individuelt arbejde.

Det er elevernes opgave selvstændigt at udvikle deres projekter ved at benytte

sig af de generelle metoder og den overordnede viden, som bliver videregivet i

klasseundervisningen. Hensigten er, at eleverne vil huske klasseundervisningen

bedre, når den løbende indarbejdes som en del af deres projekter og derved bliver

konkret og relevant.

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

Titel 3

Objektanalyse og objektdesign

Indhold Kernestof: Design gennem 200 år

Gennemgang af analyseformer og grundlæggende designmetode samt udvalgte

stilperioder

Øvelser i objektanalyse

Eleverne arbejder med eget design i mål 1:1

Omfang

Ca. 8 uger

Særlige fokuspunkter

Væsentligste arbejdsformer

At arbejde med fagets sprog, begreber, form og funktion

At eleverne opøves i selvstændig planlægning og gennemførelse af projektforslag,

herunder prøver at arbejde tredimensionelt med designets form

At eleverne trænes i at designe ud fra givne præmisser og øver sig i at formulere

de anvendte virkemidler

At eleverne lever sig ind i dele af designhistorien.

Der skiftes mellem generel klasseundervisning, arbejde i grupper og selvstændigt

arbejde.

Side 3 af 3

More magazines by this user
Similar magazines