SporvejsNyt Marts 2004 - Brothers Keeper

brotherskeeper.dk

SporvejsNyt Marts 2004 - Brothers Keeper

Den offentlige sektor

kvæles i kontrol

Af Michael Bræmer, sakset fra ugebrevet A-4

Mistillid og kontrol er alt for udbredt i den offentlige sektors forhold til sine ansatte,

mener arbejdsmiljøprofessor Tage Søndergaard Kristensen. Arbejdsglæden i det offentlige

er i dag så lille, at han forudser store problemer med overhovedet at få nogen

til at løse fremtidige velfærdsopgaver.

Farvelfærd Danske politikere vil få det

med efterlønnen, nøjagtig som USA i øjeblikket

har det med Irak: Det var let nok

at erobre landet, men hvad så? Når politikerne

har gjort, som økonomerne i den

nedsatte Velfærdskommission er bestilt

til at anbefale dem – nemlig at afskaffe

efterlønnen – vil de opdage, at det var en

teknisk detalje, der nok var nødvendig,

men ikke i sig selv løste problemet.

For ud over en udvikling i befolkningssammensætningen,

der går i retning af

fl ere ældre, består velfærdssamfundets

krise af en række problemer, der ikke lader

sig løse af en enkelt lovændring. Og får vi

ikke rettet op på den måde, vi har misrøgtet

den offentlige sektor på, er vi på vej

mod et samfund, der ikke er bæredygtigt.

Sådan ser forskningsprofessor på Arbejdsmiljøinstituttet

Tage Søndergaard

Kristensen i hvert fald på problemet med

at sikre fremtidens velfærdssamfund.

Efter at have gennemført over halvdelen

af det femårige forskningsprojekt

PUMA (Projekt Udbrændthed Motivation

og Arbejdsglæde), der udelukkende omfatter

offentligt ansatte, har han oplevet

så stor frustration og utilfredshed blandt

velfærdssamfundets praktiske udøvere,

at han forudser alvorlige problemer med

at rekruttere arbejdskraft til at løse fremtidens

velfærdsopgaver.

“Vi risikerer rent ud sagt at komme i en

situation, hvor ingen gider at passe eller

undervise vores børn, behandle de syge

10

eller passe de gamle. Simpelthen fordi

det vil være for lidt attraktivt, sådan som

vi har indrettet og behandler den offentlige

sektor,” advarer han.

Besværlige kunder

Det er offentligt ansatte over en bred

kam, der klager over dårlig ledelse, uklare

arbejdsopgaver og stigende arbejdspres.

Samtidig udsættes de for trusler, vold og

chikane fra stadigt mere krævende og

besværlige borgere. At der er mere end

almindelig småbrok bag klagerne, viser

voksende sygefravær, udstødning, medarbejderfl

ugt og de problemer, der allerede

er med at skaffe arbejdskraft til den

offentlige sektor.

Ingen, der har fulgt den seneste tids

begivenheder i fængslerne, vil være i tvivl

om, at fængselsbetjente kan være truet

på arbejdet. Men truslerne sætter ind

længe, før det udvikler sig til fangeoptøjer.

“Vi ved godt, hvor dine børn går i børnehave,”

er blot et eksempel på de mange

trusler, betjentene løbende modtager.

Det største chok var nok, at jordemødrene

er den gruppe, som i PUMA-undersøgelsen

mere end nogen anden taler

om stigende antal besværlige kunder.

Det er blevet et tabernakel for moderne

kvinder at føde – det helt store og iscenesatte

show, og reaktionen er hård, hvis

kunderne ikke oplever, at personalet spiller

med.

Det vil næppe heller overraske nogen,

at P-vagterne ikke føler sig båret frem på

en bølge af popularitet. Men det kan måske

forarge, at hver tredje P-vagt i København

i løbet af et år bliver slået, spyttet på,

væltet omkuld, sparket, truet med kniv eller

udsat for, at bilister vil køre dem ned.

Ikke engang politibetjente har været i

stand til at bevare respekten for deres arbejde.

Volden mod dem steg med over

50 procent på fem år fra 1998 til 2002.

“Vi bliver mere og mere besværlige år

for år, og det går ud over alle grupper af

offentligt ansatte.

Ganske almindelige borgere slår synsinspektører

ned, hvis de ikke får godkendt

deres bil. Men det største chok

var nok, at jordemødrene er den gruppe,

som i PUMA-undersøgelsen mere end

nogen anden taler om stigende antal besværlige

kunder. Det er blevet et tabernakel

for moderne kvinder at føde – det

helt store og iscenesatte show, og reaktionen

er hård, hvis kunderne ikke oplever,

at personalet spiller med,” fortæller Tage

Søndergaard Kristensen.

Han mener, at det er et meget alvorligt

krisetegn, når danskerne begynder

at stille større krav til velfærdsydelserne

samtidig med, at de slækker på respekten

for dem, der skal levere ydelserne.

Ligeså problematisk fi nder Tage Søndergaard

Kristensen det, at politikerne

snakker om kvaliteten i velfærdsydelserne

uden at tage stilling til arbejdsbetingelserne

for dem, leverer dem.

Nr. 2 Marts 2004

More magazines by this user
Similar magazines