SporvejsNyt Marts 2004 - Brothers Keeper

brotherskeeper.dk

SporvejsNyt Marts 2004 - Brothers Keeper

Voldsom markedskoncentration

Antal busentreprenører i hele landet, 1988-2001

500

400

300

200

100

0

Antal busentreprenører

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01

Figur 3: Fra slutningen af 80'erne er antallet af busselskaber i Danmark

faldet fra godt 400 til ca. 130.

Kilde: Amtsrådsforeningen.

selskabernes indtjening, vurderer Henrik

Severin Hansen fra Amtsrådsforeningen.

Han påpeger dog også, at prisstigningerne

også skyldes den prisregulering, der

er indbygget i kontrakterne, og som bl.a.

afhænger af oliepriserne. F.eks. har takstudviklingen

i provinsen fra 1998 til 2002

været 17,1 pct., mens pris- og lønudviklingen

kun har været 10,7 pct.: “Det betyder

ikke, at vi har snydt på vægten. For

vores kontrakter er i samme periode blevet

reguleret med 17,9 pct., fordi vi i den

periode løb ind i nogle gevaldige olieprisstigninger,”

siger han.

Når det giver forskelligt udslag fra

amt til amt, skyldes det naturligvis også,

at de enkelte trafi kselskaber og amter

håndterer prisstigningerne på vidt forskellig

måde: “Der er mange knapper at

dreje på. Man kan øge tilskuddet til trafi

kselskabet, man kan sætte taksterne i

vejret, indskrænke antallet af køreplantimer

eller slække på udbudskravene ved

f.eks. at tillade busser, der har kørt i en

kontraktperiode, at køre i den næste,” siger

han.

Markedskoncentrationen i provinsen

har dog været endnu mere markant end

i Hovedstadsområdet. Det hænger sammen

med, at bustrafi kken før udliciteringen

– med få undtagelser – blev varetaget

af mindre private vognmænd på

standardkontrakter. Hvor hele landet i

slutningen af 80’erne havde omkring 400

Nr. 2 Marts 2004

sådanne vognmænd, er antallet af busselskaber

nu faldet til ca. 130. Se fi gur 3.

Ligesom i Hovedstadsområdet er det

dog Arriva og Connex, der sidder på hovedparten

af markedet. Ifølge deres egne

opgørelser sidder de på henholdsvis 35

og 26 pct. af hele det danske busmarked.

Amtsrådsforeningen ser ikke den store

fare ved den nu værende koncentration:

“De sidst indgåede kontrakter tyder

faktisk på, at de to store selskaber er ved

at tabe terræn på bekostning af en række

mellemstore selskaber. Men konkurrencebetingelserne

i provinsen er også

helt anderledes end i København, fordi

trafi kintensiteten og stordriftfordelene er

langt mindre. Dertil kommer, at man naturligvis

er meget opmærksom på konkurrencesituationen

og derfor bestræber

sig på at sammensætte udbudene i

lidt mindre bidder, så de både er interessante

for store og små. Vi kunne måske

godt spare yderligere, hvis vi sammensatte

udbudde ne, så det kun var interessante

for de store. Men det ville vi formentlig

sætte til, når der kun var store udbydere

tilbage på markedet,” siger Henrik Severin

Hansen.

Han er heller ikke bekymret for, at den

konkurrencesitu ation er ved at blive sat

over styr: “De mest attraktive områ der i

Danmark er Hovedstaden og Aalborg.

Min vurdering er, at de andre store udenlandske

selskaber fra tid til anden ka-

ster et blik på de to områder for at se, om

Danmark fort-sat skal overlades til Arriva

og Connex, eller om markedet er blevet

så interessant, at de gerne vil være med.

Derfor vil der fortsat være en konkurrence,”

siger han.

Den samme opfattelse har Arrivas direktør:

“I det øjeblik priserne i København

bliver høje nok, vil dette marked også

blive interessant for andre udenlandske

operatører. Og så bliver konkurrencen

skærpet igen. Skandinaviens største busselskab,

Swebus, kører f.eks. rundt med

3.500 busser lige på den anden side af

vandet. De tager selvfølgelig København

med, den dag de synes, at pengene er

gode nok,” siger Johnny B. Hansen.

Selskaber: Priskonkurrence

skaber ingen udvikling

At markedet tilsyneladende fortsat fungerer,

og at skatteborgerne stadig sparer

penge, gør dog ikke udliciteringen

af området til en ubetinget succes. Begge

dominerende entreprenører mener

i hvert fald, at det nuværende system er

ved at have overlevet sig selv. På prisområdet

ser både Arriva og Connex med tilfredshed

på tendensen til at slække på

kvalitetskravet: “Et af de store økonomiske

problemer har været, at man i hver

enkelt udbudsrunde krævede nye busser.

Vil man have priserne længere ned,

skal man lade være med at stille krav om,

19

More magazines by this user
Similar magazines