SporvejsNyt Marts 2004 - Brothers Keeper

brotherskeeper.dk

SporvejsNyt Marts 2004 - Brothers Keeper

at alle holdestænger skal være gule, eller

at der skal være et bestemt sædebetræk

i bussen, men anvende materialet i dets

levetid,” siger Johnny B. Hansen.

Hans konkurrent i Connex, Hans Christian

Baunsøe, er enig: “Det er sikkert

godt, at kvaliteten af busserne er blevet

forbedret. Men på mange måder har det

økonomisk set også været hul i hovedet.

Trafi kselskaberne har jo gravet deres

egen grav ved at stille fl ere og stærkere

krav til, hvad de skal have kørende ude i

byen. Den klassiske situation har jo været,

at fi k man fornyet sin kontrakt, så kunne

den bus, som man havde kørt med i de

sidste fem år, ikke bruges igen, fordi trafi

kselskabet stillede krav om en helt anden

type. Det er f.eks. håbløst, at vi skal

have dobbeltdækkerbusser i København.

De kan kun bruges på de ruter, hvor der

ikke er broer, og så bliver kontrakterne

dyrere end nødven digt, fordi det selvfølgelig

hæmmer busselskabernes muligheder

for fl eksibilitet.”

Det alvorligste kritikpunkt fra selskaberne

er imidlertid, at den enøjede fokusering

på prisen har forringet muligheder

for en bedre fungerende kollektiv

20

trafi k. Hans Christian Baunsøe sammenligner

det med udliciteringen af rengøringsområdet:

“Man er gået efter laveste

pris og har derfor fået et kvalitetsniveau,

der lægger op til problemer fra starten.

Der er nu brug for en større grad af partnerskab.

Trafi kselskaberne bør i højere

grad samarbejde med branchen for

at fi nde ud af, hvordan man skaber den

bedst mulige kollektive trafi k.”

Johnny Hansen er på samme linie:

“Den nuværende priskonkurrence skaber

ingen udvikling. I øjeblikket har du

har en offentlig myndighed, som defi nerer

alt i detaljen, som ikke er i forbindelse

med, hvordan branchen udvikler sig,

som ikke har direkte relationer med kunderne,

og som ikke tænker specielt kommercielt.

Det gør, at man bliver låst. Den

model er årsagen til, at den nuværende

diskussion om frafaldet af passagerer

er endt i en ond cirkel. Tilsyneladende

er der kun to muligheder: Enten skærer

man ned på busdriften, eller også sætter

man taksterne op. Vi andre ville spekulere

i helt andre retninger: Hvordan får

vi fyldt bussen op? Hvordan skal vi arbejde

med taksterne for ikke at få for man-

ge tomme sæder? I øjeblikket skal selskaberne

bare gøre, hvad der bliver sagt. Det

er jo grundlæggende grotesk, at vi kører

på en fast timepris, uanset hvor mange

passage rer vi har med. Dermed dræber

man jo ethvert initiativ.”

Af samme grund afviser Connex’ direktør

at betegne udliciteringen som en

succeshistorie: “Det nuværende system

er ren og skær afregning pr. times kørsel

– uden smålig skelen til, hvordan vi får

fl ere passagerer ind i vores busser. I dag

præmieres vi i realiteten for at have færrest

muligt passagerer i busserne. For jo

færre passagerer vi har, jo mindre slitage,

vedligeholdelse og brændstofsforbrug er

der på vores busser,” siger han.

Poul Albret | pal@mm.dk

Referencer:

- Transportrådet: Udlicitering af bustrafi k,

december 1998.

- Konkurrencestyrelsen: Koncentrationsog

konkurrenceforholdene på busmarkedet,

april 1999.

- Hovedstadens Udviklingsråd: Budget

2003 og 2004.

Busstrejke i Nordjylland

50 buschauffører strejker mod horrible arbejdstider

Af : redaktionen.

Læst i Dagbladet Arbejderen, lørdag 6. marts 2004.

“Det her drejer sig ikke om penge, det

drejer sig i sidste ende om vores liv”, siger

Kjeld Larsen, som er formand for de omkring

50 buschauffører, som i går nedlagde

arbejdet i Aalborg.

Chaufførerne som kører under Nordjyllands

Trafi kselskab, arbejder for Connex.

Omkring 20 ruter blev berørt.

De strejkende buschauffører ville udtrykke

deres store utilfredshed med de

nye vagtplaner, som de er blevet præsenteret

for. Planer som medfører, at de to

eller tre gange om ugen skal have delevagter.

“Det betyder, at vi møder kl. 5 om morgenen

og arbejder til kl. 9 eller 10. Derefter

har vi fri indtil kl. 13 eller 14, hvor vi

igen skal møde og arbejde frem til kl. 18

eller 19.30”, forklarer Kjeld Larsen til Dagbladet

Arbejderen.

“I forvejen har buschaufførerne et elendigt

arbejdsmiljø. Mange af mine kolleger

døjer med forhøjet blodtryk og hjerte-karsygdomme

på grund af en stresset

arbejdsdag. Dertil kommer at vi hverken

kan have et normalt familieliv eller fritidsinteresser

med den slags arbejdstider.”

Årsagen til de skæve arbejdstider skal

først og fremmest søges i, at Aalborg

Kommune har indført “metrobusser”. Det

vil sige, at der skal køre mange busser i

myldretiden og ind imellem færre.

“Vi kan ikke klare den slags arbejdstider,

derfor strejker vi i dag. Men vi genoptager

arbejdet i weekenden og håber

på en forhandling på mandag”, siger Kjeld

Larsen.

Buschaufførerne får et tillæg på 58 kroner

om dagen for en delevagt.

Nr. 2 Marts 2004

More magazines by this user
Similar magazines