SporvejsNyt Marts 2004 - Brothers Keeper

brotherskeeper.dk

SporvejsNyt Marts 2004 - Brothers Keeper

Skriv løsningen på om stå en de

kupon, smid den i post kas sen i

op holds lo ka let på Ba ne gårdsplad

sen, el ler send den til:

Sporvejsfunktionærernes

Bran che af de ling,

Østergade 42, 8000 Århus C.

senest den 28. marts 2004

kl. 12.00. Mærk ku ver ten

Hjernevri der en, så del ta ger

du i lod træk nin gen om 2

gan ge 2 fl a sker god rød vin.

Skriv dit fulde navn og num mer

på kuponen.

Vi har udtrukket viderne fra

februar-nummeret.

Løsningen var:

Garantibevis

Vinderne blev:

2265 Anna Nielsen

2322 Karen Stenfeldt Nielsen

Gevinsterne – 2 fl asker god

rød vin til hver – kan afhentes

i bran che af de lin gen.

24

Du Helge!

Har du hørt at FOA

måske vil sælge

strejkeretten i

overenskomsten

med Kristelig

Arbejdsgiverforening?

Pensionisten marts

Vel ankommet hjem fra en dejlig tur til Hou, er vi nu

atter klar til at tage på tur. Denne gang går turen til

hovedstaden. Vi skal besøge Folketinget, hvor der er rundvisning.

Derefter er der mulighed for en snak med Svend

Auken og frokost i Snapstinget. Alt dette sker tirsdag den

30. marts. Der er afgang fra station Nord kl. 07.30, så det

er med at komme tidligt op. Det er en billig tur, idet vi har

fået lidt hjælp til at klare transporten – tak for det.

Vi minder også om generalforsamlingen den 1. april

kl. 11.00 på station Nord. Husk, hvis der er forslag til generalforsamlingen,

skal de være bestyrelsen i hænde senest

14 dage før generalforsamlingen.

Pbv.

Ellen Petersen

Nåh, så må man

bede til, at de har

guderne på deres

side, hvis der

opstår problemer!

Nr. 2 Marts 2004

More magazines by this user
Similar magazines