SporvejsNyt Marts 2004 - Brothers Keeper

brotherskeeper.dk

SporvejsNyt Marts 2004 - Brothers Keeper

VORE FORENINGER

Idrætsforeningen: Forretningsudvalg:

Formand: Hugo Bæk, Bondeshøjvej 3,

8382 Hinnerup, tlf. 86 91 02 11.

Næstformand: John Madsen, Jyllands Allé 33,

8000 Århus C, tlf. 86 14 41 76.

Kasserer: Poul Ger hard Niel sen, Kærvænget 41,

8310 Tran bjerg J., tlf. 86 29 05 08.

Sekretær: Jens Blom, Nat ter ga le vej 4,

8362 Hør ning, tlf. 86 92 25 29.

Udvalgsmedlem: Vinnie Mor ten sen, Ør ne da len 9,

8520 Lystrup, tlf. 86 22 90 60.

Badminton-afd.: Formand: Klaus Jensen, Ve ster møl le vej 266,

8380 Tri ge, tlf. 86 23 09 40.

Fodbold-afd.: Formand: Johanne Nissen, Kildehøjen 88,

8240 Ris skov, tlf. 86 21 07 25/ 27 11 18 98.

Håndbold-afd.: Formand: Palle Hansen, Max Müllersgade 16 st. tv.,

8000 År hus C.

Skytte-afd.: Formand: Hans Therkelsen, Vejlbygade 30 B,

8240 Risskov., tlf. 86 21 01 38.

Bowling-afd.: Formand: Karsten Skjerbæk, Tjelevej 15, 5th,

8240 Risskov., tlf. 86 21 26 31.

ÅS MC-klub: Formand: Teddy R. Jensen 86 26 32 61.

Kasserer og webmaster: Bjarne Fed der sen 87 85 21 19.

Sporvejenes Pensionist og Efterløn Klub:

Formand: Ellen Petersen, tlf. 86 16 54 92.

Kasserer: Leif H. Sørensen, tlf. 86 34 63 02.

Sekretær: Birthe Asserbo Rasmussen, tlf. 86 16 79 69.

Sporvejsfunktionærernes Orkester/SFO (www.sporvejsorkesteret.dk):

Formand: Gerda Nielsen, tlf. 86 77 08 95.

Næstformand og materielforvalter: Preben Andersen, tlf. 86 14 20 19

Kasserer: Jørgen Hedegaard Sørensen, tlf. 86 29 54 30

Sekretær: Kaj Orla Jensen, tlf. 86 22 08 25

PR- og IT-ansvarlig: Leif Eriksen, tlf. 86 25 57 31

(Sammenspil tors dag kl. 19.30-22.00 i un der vis nings lo ka ler ne

på sta ti on NORD).

Sporvejenes Tyrolere: v/Henry V. Petersen, tlf. 86 16 64 36.

LINIETALSMÆND M/K

Station NORD:

Liniegr. 02 2698 Jesper C. Kongsted................................................ 86 78 21 22

Liniegr. 03 0642 Jørgen Flemming Nielsen .................................. 86 15 28 35

Liniegr. 06 1112 Villy Isaksen.............................................................. 86 24 32 80

Liniegr. 07 1150 Lars Christensen..................................................... 86 23 11 56

Liniegr. 08 2293 Marianne Nissen .................................................... 86 20 13 86

Liniegr. 12 2147 Henning Jensen ..................................................... 86 23 11 35

Liniegr. 14 1880 Grethe M. Høeg ...................................................... 86 19 41 60

Liniegr. 16 0628 Troels Tønder........................................................... 86 99 20 30

Liniegr. 17 2599 Arne T. Sindal Pedersen ....................................... 86 78 60 22

Liniegr. 36 2627 Peter Wriedt ............................................................. 86 22 82 53

Liniegr. 37 2203 Jane Skittard ............................................................ 86 36 52 42

Liniegr. 38 2911 Carl Erik Madsen..................................................... 86 99 96 79

Liniegr. 54 1913 Jens Bendixen ......................................................... 86 20 12 72

Liniegr. 56 1006 Alex Stigsen Nielsen ............................................. 86 22 17 07

Liniegr. 58 1667 Henrik Laursen........................................................ 86 96 19 12

Liniegr. 61 1451 Anne Margrethe Nissen ...................................... 86 94 37 27

Liniegr. 62 0520 Finn Horte ................................................................ 86 94 91 00

Liniegr. 63 1296 Svend Christensen ................................................ 86 99 35 31

Liniegr. 99 2139 Kurt Madsen ............................................................ 40 74 46 62

Automaskifterne

1078 Hans Henrik Pedersen1

Instruktørerne

0524 John Nielsen ............................................................ 86 16 09 41

Nr. 2 Marts 2004

Sporvejenes Frimærke – og Møntklub:

Formand: Peder Møller, tlf. 86 24 72 54.

Kontakt personer: Flemming Sølvsted, tlf. 86 10 52 09,

Ib Isaksen, tlf. 86 25 35 95.

Sporvejenes Sportsfi skerklub:

Formand: Jørgen Mikkelsen tlf. 77 33 90 69 / 30 35 85 50

Kasserer: Lillian Berth tlf. 86 98 16 90

Sporvejenes Spare – og boligforening: Kontortid:

Onsdag kl. 10.00-14.00. Lige uger: Station Syd. Ulige uger: Sta ti on Nord.

Formand: Lars Petersen tlf. 89 40 10 52.

Kasserer: Freddy Thomassen tlf. 26 39 39 26.

Kunstforeningen ved Århus Sporveje:

Formand: Lis Sø ren sen, tlf. 89 44 55 84.

Kasserer: Jess V. Petersen.

Sekretær: Jens Nabe-Niel sen tlf. 86 52 17 66.

Sporvejsfunktionærernes Frimærkeklub Århus:

Formand: Niels L. Carl sen, tlf. 8622 7445.

Kasserer: Ole Pedersen, tlf. 8629 4979.

Køreteknisk klub ved Århus Sporveje:

Formand: John E. Nielsen, tlf. 86 16 09 41.

Kasserer: Jens T. Ve ster gård, tlf. 86 27 18 81.

Vi træ ner hver tirsdag i som mer halv året på station nord kl. 19-21.

Indkøbsforeningen ved Århus Sporveje:

Henvendelse og ind mel delse til Hans H. Therkelsen, Vejlbygade 30B,

8240 Risskov, tlf. 86 21 01 38.

Århus Sporvejes Jægerklub:

Kontaktmand St. Nord: Hanne Folkmann, tlf. 24 66 41 29.

SAFF Forsikringsforeningen v/Århus Sporveje.

Formand: Jens Dambro, tlf. 86 29 11 28.

Børne- og hjælpefonden v/Århus sporveje:

Formand: Elly Olesen tlf. 8625 9645.

Kasserer: Tove Høegh tlf. 86 98 83 73.

Den Dan ske Bank konto nr. 3283629341.

Uniformsdepotets åbningstider: Ons. og tors. kl. 12.30-13.30.

Station SYD:

Liniegr. 01 1174 Torben Krag Møller ............................................... 86 11 98 92

Liniegr. 04 2652 Ralf Petersen............................................................ 61 33 69 71

Liniegr. 05 2888 Orla Petersen........................................................... 86 11 63 20

Liniegr. 09 2808 Hans Jensen............................................................. 86 28 08 78

Liniegr. 10 2865 Bente Mikkelsen..................................................... 86 29 14 57

Liniegr. 11 2014 Heine Steen Eldrup............................................... 86 29 38 98

Liniegr. 15 2726 Poul Erik Grütter..................................................... 40 55 05 90

Liniegr. 25 3061 Lene Lauersen......................................................... 27 11 17 50

Liniegr. 26 0817 Henning Rye ............................................................ 26 20 08 17

Liniegr. 52 0959 Ove Jønsson ............................................................ 86 25 14 01

Liniegr. 55 1982 Tonny Sørensen...................................................... 86 36 70 10

Liniegr. 61 1239 Bent Rygaard .......................................................... 86 29 44 16

Linie. 62/67 2030 Charlotte Hansen................................................... 87 34 11 12

Liniegr. 63 2113 Michael Fagan......................................................... 86 24 63 12

Liniegr. 66 0735 Per Vissing ................................................................ 86 28 90 26

Liniegr. 98 0999 Erik Kaj Pedersen.................................................... 86 72 15 75

Instruktørerne

1061 Ole Reimer................................................................ 86 92 20 75

Fleksholdet Trafi k / Billet

Liniegr. 31 2973 Gert Holm ................................................................. 86 29 14 62

Kollegagruppen

(Nord) 1916 Henning Andersen................................................ 29 20 89 41

(Syd) 2596 Jens Arne Knudsen ............................................... 29 20 89 44

(Nord) 2579 Annette Due Bonde.............................................. 29 20 89 42

(Syd) 2667 Susanne Overgård................................................. 29 20 89 43

27

More magazines by this user
Similar magazines