SporvejsNyt Marts 2004 - Brothers Keeper

brotherskeeper.dk

SporvejsNyt Marts 2004 - Brothers Keeper

Sikkerhedsvideo

i busserne

Af : red. Niels Larsen

Monteringen af sikkerheds-videoer

i Århus Sporvejes busser er sat i bero

Efter at Datatilsynet i pressen læste, at Århus

Sporveje var i gang med en større

montering af sikkerheds-videoer i busserne,

gjorde man Århus Kommune opmærksom

på, at de nødvendige tilladelser

ikke var indhentet.

Århus Kommune som helhed mangler

de fornødne tilladelser, og først når disse

foreligger, kan man internt i kommunen

give Århus Sporveje lov til at fortsætte

med projektet.

I øjeblikket er der en dialog i gang mellem

kommunen, Århus Sporveje og Datatilsynet,

hvor man fra Århus Sporvejes

side hurtigt svarer på de spørgsmål som

Datatilsynet måtte have, og samtidigt argumenterer

for det fornuftige i at montere

sikkerheds-videoer i busserne. Man

har valgt at sætte monteringen af sikkerheds-videoer

i bero, indtil de nødvendige

tilladelser er på plads.

Ved Århus Sporveje håber man, og forventer,

at Datatilsynet handler hurtigt

og giver de fornødne tilladelser, når alle

spørgsmål er besvaret og afklaret.

Det forventer buschaufførerne også,

da det vil være utåleligt, at formalia i alt

for lang tid skal spænde ben for en nødvendig

og fornuftig forbedring af chaufførernes

sikkerhed under udførslen af

arbejdet. De sikkerheds-videoer, der er

monteret, fungerer stadig, oplyser personalechef,

og leder af sikkerhedsarbejdet

ved Århus Sporveje, Bjarne F. Larsen.

Nr. 2 Marts 2004

Rettelse og uddybning

omkring signallamper ved

sikkerheds-videoerne i busserne

I SporvejsNyt nr. 9 2003 skrev jeg i en artikel

omkring monteringen af sikkerhedsvideoer

i busserne følgende :

“Fra video-busserne kender vi den røde

lampe, der lyser, hvis der er fejl på et kamera.

Dette bliver ændret i de igangværende

og kommende monteringer, til en grøn

lampe, der lyser når systemet fungerer fejlfrit.”

Ovenstående var baseret på oplysninger,

som jeg havde fået af teknisk chef

Preben Bach. Siden har der været nogen

uklarhed omkring signal-lamperne i busserne.

Bl.a. har jeg selv kørt en bus, 394,

der havde det nye kamerasystem monteret.

I denne bus lyste ingen grøn lam-

pe, men en rød blinkede. Jeg kaldte op,

og TCT undersøgte sagen og meldte tilbage,

at systemet ifølge garagemand var

i orden.

Som følge af denne uklarhed omkring

hvor vidt sikkerheds-videoerne er i orden

eller defekte har jeg igen henvendt mig

til teknisk chef Preben Bach, der oplyser

følgende :

“Ved fejl på sikkerheds-video blinker rød

lampe. Dette gælder alle vogne med video.”

Skriv altid fejlrapport ved fejl på sikkerheds-videoerne!

Eller få byttet vognen til

en med fungerende video. Den fredag aften,

hvor jeg kørte linie 18 i vogn 394, var

der ikke indsat videovogne på linien. Jeg

fi k uden besvær, efter kontakt til TCT, byttet

til videovogn 394, som jo så desværre,

viser det sig nu, ikke var i orden.

5

More magazines by this user
Similar magazines