SporvejsNyt Marts 2004 - Brothers Keeper

brotherskeeper.dk

SporvejsNyt Marts 2004 - Brothers Keeper

Hvad sker der i busserne med

hensyn til chikane og vold ?

Af redaktionen

6

Når vi som chauffører, kontrollører og pvagter

bliver udsat for eller indblandet i

episoder med chikane og vold, kontakter

vi Trafi kcentralen. Foruden at bistå med

hjælp og vejledning her og nu er det trafi kledernes

opgave efterfølgende at beskrive

situationen i et notat i døgnrapporten.

Døgnrapporten er bl.a. et registreret billede

af, hvad chaufførerne har meldt

og oplyst til Trafi kcentralen i løbet af et

døgn. Har en chauffør været ude for en

episode af en eller anden karakter uden

at kontakte Trafi kcentralen, vil episoden

ikke fremgå af døgnrapporten.

For at vi kan få et dækkende billede af,

hvad der foregår på vores arbejdsplads,

er det derfor vigtigt at vi informerer Trafi

kcentralen om alle episoder. Store som

små. Det er ligeså vigtigt at episoden bliver

registreret på en oplysende måde

af trafi klederne. Det tilstræbes, at der er

grundig, ensartet og forpligtende procedure

omkring registreringen af episoder

i busserne.

Kun 0-tolerance episoder indgår i

den offi cielle statistik fra Århus Spor-

? ??

Tema: Vold

veje ang. chikane og vold. Hvis en episode

ikke er meldt til Trafi kcentralen,

men der efterfølgende alligevel udfyldes

papirer/rapport, vil episoden indgå i

den offi cielle statistik. Hvis der undlades

at udfylde papirer/rapport efter en 0-tolerance

episode, der er registreret i døgnrapporten,

vil den ansvarlige på Personalekontoret

kontakte den ansatte og

sørge for, at papirer udfyldes.

Fremover vil der i SporvejsNyt hver måned

blive bragt en oversigt over episoder

i og omkring busserne. Alle 0-tolerance

tilfælde vil blive nævnt. Samt udvalgte

diverse-tilfælde og uhelds-tilfælde

hvis disse har relevans mht. chikane. Vi

bringer ikke, når politi f.eks. er rekvireret

til en billetkontrol eller fjernelse af berusere,

hvis der ikke har været chikane eller

vold i situationen.

Skulle der være læsere der i den følgende

oversigt savner beskrivelse af en

episode, som er meldt, så kontakt sikkerheds-

eller tillidsrepræsentanterne. Disse

vil så få opklaret, hvordan det hænger

sammen.

Nr. 2 Marts 2004

More magazines by this user
Similar magazines