SporvejsNyt Marts 2004 - Brothers Keeper

brotherskeeper.dk

SporvejsNyt Marts 2004 - Brothers Keeper

Sne og buskørsel

– ros og ris

Af personalekonsulent Klaus Jensen.

Tirsdag den 13. januar 2004 blev Århus-området ramt af et kraftigt snefald,

samtidig med at myldretiden begyndte.

Alle jer , der den pågældende dag ydede

en udstrakt service til vore kunder og

som på grund af vejret kom senere hjem

end forventet, vil jeg gerne takke for den

store indsats.

På trods af den store indsats, der blev

ydet den dag, har Århus Sporveje fået fl ere

klager fra passagerer, der ikke blevet

taget med fra stoppestederne, som f.eks.

nedenstående:

Kl. xx.xx ankom en bus til stoppestedet

ved y-vej i retning mod nord. Bussen der ,

ifølge klageren, absolut ikke var fuld, kørte

ind til stoppestedet, satte et par passagerer

af og forlod igen stoppestedet

uden at medtage de kunder, der stod og

ventede.

På grund af den ekstreme vejr- og vejsituation

er det umuligt at fi nde de rigtige

chauffører til at besvare klagerne, derfor

har jeg valgt denne måde til at gøre

dem opmærksomme på den dårlige service,

de ydede denne dag.

Jeg håber, at I er bare lidt fl ove over

den måde, I lod vore passagerer i stikken,

da I af gode grunde ikke kan vide, hvornår

den næste bus kommer til stoppestedet,

når trafi kken er så kaotisk, som tilfældet

var.

Artiklen er fra Inform nr. 237, februar 2004,

udgivet af Århus Sporveje.

Personalekonsulentens indlæg i Inform

er blevet bemærket af chaufførerne, og

et par af dem har sendt nedenstående

kommentarer til SporvejsNyt.

8

Til personalekonsulent Klaus Jensen

Af 2865 Bente Mikkelsen

Det er altid dejligt med lidt moralsk støtte

fra lederne, det er bare en skam, at

man ved Å.S. aldrig lærer at lade være

med at skyde med sprede hagl. Hvis man

ikke lige ved, hvem chaufføren er, kan

man lige så godt skælde alle 400 ud. Nu

var det, som du selv skrev, en ekstrem

vejr- og vejsituation, så hvorfor ikke bare

undskylde over for kunden og lade være

med at komme med et surt opstød, der

ikke motiverer chaufførerne til at gøre en

ekstra indsats næste gang. Jeg var en af

de chauffører, som kørte den pågældende

dag, men jeg var heldig at køre på en

linie, der ikke var så ramt af trafi kken som

andre.

Mange af linierne var forsinkede pga.

vejret , hvilket var grund til, at chaufføren

enten fi k en mindre pause eller slet ingen.

Men det er der ikke nogle, der taler

om, for det bliver taget som en selvfølge.

Nu er det heller ikke nemt som chauffør

at vælge hvem af de 10 passagerer, der

står ved stoppestedet, der skal med, når

man kommer med en fuld bus, og der

kun er 2, der står af.

Som chauffører er der også en hel del

andre ting end lige passagerer, som vi

skal klare. Vi har nogle store fi ne nye busser,

der køre godt, men de er bare ikke lavet

til at køre i regn og snevejr, for så kan

chaufføren ikke se ud pga. dug. Jeg ved

godt, at vognudvalget kæmper en kamp

for at få styr på det, men det er vel nye

busser lavet i år 2003. Der er døre, der

først vil virke korrekt, hvis bussen har kørt

en omgang, for før er der ikke luft nok til,

at de kan lukke, og inden da må chaufføren

selv lukke dem med et skub eller få

en passager til det. Der er advarsel lamper,

der lyser i bussen, hvorefter man kalder

op og får af vide, at det ikke betyder

noget, bare skriv en fejlrapport. Men

det er der gjort fl ere gange før, og hvis

en lampe advarer mod noget, er det vel

fordi, at det skal laves. Ellers er der vel ingen

grund til, at den lyser. Så er der også

de andre medtrafi kanter, som vi skal holde

øje med, for vi må jo heller ikke få for

mange skader. Der er lastbiler og biler,

der kan holde alle steder, blot de sætter

havariblinket i gang, og cyklister der kører

i busgaden, hvor det af navnet kun er

busser der må køre.

Det er så bare en skam, at der nu går

en del chauffører rundt og synes, at de

ydede et godt stykke arbejde den 13. januar,

men siden blev skuffede for det der

tales mest om, er de nok få klager, de fi k,

fordi det nu lige skulle blive en ekstrem

vejr- og vejsituation, den dag chaufføren

skulle på arbejde. Men vi kan jo kun sige,

at vi også denne dag vurderede situationen

fra vores plads, det er jo det vi ofte

hører, at vi skal.

Men fat mod kollegaer, vi har stadig en

del passager, der var glade for, at vi kørte

og som syntes, at det var godt klaret.

Nr. 2 Marts 2004

More magazines by this user
Similar magazines