AFRAPPORTERING AF - Norsk fosterhjemsforening

fosterhjemsforening.no

AFRAPPORTERING AF - Norsk fosterhjemsforening

Forord

Det var den første nordiske konference om familieplejeområdet i norden, som blev

arrangeret af Plejefamiliernes lokalforening Nuuk (PLF-Nuuk) og Nordic Fostercare

Asso-ciation (NOFCA) i dagene 5. – 10. september 2008 i Nuuk.

Konferenceleder formand for PLF-Nuuk var Ellen Sofie Chemnitz. Afrapporteringen

er udarbejdet af Ellen Sofie Chemnitz. Konferenceleder og kontakt person er davær-

ende formand for PLF-Nuuk Ellen Sofie Chemnitz.

Afrapporteringen af ovenstående konference indeholder program, oplæg, gruppe-

arbejder, budget, fortegnelse over deltagere samt diverse link mm.. Afrapporteringen

fra konferencen skal ses i sammenhæng med tidligere fremsendte anbefalinger.

Kort om NOFCA og PLF-Nuuk:

NOFCA (www.nofca.com) blev oprettet 15. maj 2000 med det formål at samle de

nordiske lande omkring udvikling, forskning og videndeling om alle forhold, der

medvirker til at styrke plejebarnets opvækst i en plejefamilie. Plejefamiliernes

lokalforening Nuuk (www.plejefamilierne.gl) er en lokalforening i Grønland, der

blev medlem af NOFCA i 2005.

Økonomisk/sponsorstøtte:

Uden økonomisk støtte og sponsorer ville det ikke have været muligt at arrangere

denne konference, derfor vil vi sige mange tak til alle, der har støttet med økonomi

og sponsoreret, som er følgende: Grønlands Hjemmestyre Familiedepartementet og

Nuna Fonden. Andre sponsorer: Sermitsiaq, Info Design, PIP, Esmaralda og

Grønlands Kontorforsyning.

Baggrund for konferencen:

Plejefamiliernes lokalforening i Nuuk har gennem længere tid forsøgt et rette

søgelyset mod familieplejeområdet i Grønland. Der er mange årsager til dette:

- Familieplejearbejdet har ikke gennemgået en systematisk udvikling og er

meget forskelligt organiseret i Grønland.

- Plejeforældre modtager generelt for ringe støtte, rådgivning og vejledning fra

offentlige myndigheder.

- Der er et stort behov for faglig opkvalificering i lyset af de store sociale og

psykologiske problemer, som grønlandske plejebørn frembyder.

- Der er et stærkt behov for et væsentligt tættere samarbejde mellem

familieplejen og den offentlige myndighed.

- Løn- og ansættelsesforhold trænger til eftersyn.

2

Similar magazines