AFRAPPORTERING AF - Norsk fosterhjemsforening

fosterhjemsforening.no

AFRAPPORTERING AF - Norsk fosterhjemsforening

Nalunaarusiornissamut - For the report - Til rapportering:

KN: Kalaallit Nunaanni tamakku pisinnaappat – taamaappallu qanoq

iliuuseqassuugut?

UK: Is it possible in Greenland – if so, how do we make it work?

NO: Er dette muligt i Grønland og hvordan skal vi få det realiseret?

2. Udfra Sveriges oplæg

Meeqqanik inuusuttunillu pinasuartumik inissiisarneq

Urgent placement of children and youngsters

Placeringar av barn och ungdomar i jourhem

1.

KN: Kalaallit Nunaanni pinasuartumik inissiisarfeqassagaanni pipallattumik

meeqqamik inuusuttumillunniit tigusisinnaassaguni sakkussanik sunik

pisariaqartitsissava?

UK: What resources would be needed to establish a home for urgent placement in

Greenland in order for the home to be able to receive a child or a youngster?

SV: Vad skulle ett jourhem på Grönland behöva för resurser för att kunna ta emot

ett barn eller en ungdom i en akut situation?

2.

KN: Pinasuartumik inissiisarfiit tamaasa angusinnaaniarlugit ikiorsiinermut

iliuuseqarnissamullu aqqutissaasut qanoq isikkoqassappat?

UK: How should a model of support and action plans be organized in order to reach

all homes for urgent placement?

SV: Hur skulle en modell av stöd och handledning kunna organiseras för att nå alla

jourhem?

3.

KN: Pinasuartumik inissiivimmut pipallattumik inissiinerni inissinneqartussaq

pillugu suut ilisimasariaqarpat? Paasiniagassat tamaasa tulleriiaarlugit

allattoreerneqarsinnaappat?

UK: What information about the child or the youngster would the home need

before an urgent placement? Should a checklist form to be filled before the

placement be introduced?

SV: Vad behöver ett jourhem veta om barnet vid en akutplacering? Kan man göra

en checklista inför en placering?

4.

23

Similar magazines