AFRAPPORTERING AF - Norsk fosterhjemsforening

fosterhjemsforening.no

AFRAPPORTERING AF - Norsk fosterhjemsforening

Konsekvenser af anbringelser udenfor hjemmet set med barnets øjne

Oplæsgholder:

Naaja Nathanielsen

Psykolog

Kl. 14.30-15.00 Coffiebreak

Kl. 15.00-17.00: Erfaringer fra de ulike land; - hva gjøres, hva skjer av forskning,

Hva bør gjøres og forbedres.

Kl.19.30: Middag på Resturant Værftet

Kort om oplægsholderne

Vi havde inviteret Disk. Læge Birgit Niclasen, Jordmor Birgit Hansen og Psykolog

Nauja Nathanielsen til at holde oplæg. Desværre blev Nauja Nathanielsen syg, og

måtte melde afbud. I stedet holdt Plejemor Marie Putte Hansen et oplæg lige fra

hjertet, om det at være plejemor i Nuuk.

Oplæg Disk. Læge Birgit Niclasen

De har vidst det alle sammen…..

Jeg tror jordemoderen må have haft en fornemmelse….

Jeg tror sundhedsplejersken mere end fornemmede det…

Jeg tror ikke lægen har kunnet undgå at vide det…

Personalet på vuggestuen har været klar over det…

Forældrene har forsøgt at skjule det…

Bedsteforældre, onkler og tanter har ventet på det…

De ansatte i butikkerne har snakket med kunderne og hinanden om det…

Naboerne har hele tiden vidst det

Vennerne har oplevet det…

Arbejdskammeraterne har været klar over det…

Kammeraternes forældre har diskuteret det…

Personalet i børnehaven har ikke været i tvivl om det…

Kammeraterne har ubevidst rettet sig ind efter det…

Lærerne og skoleinspektøren har samlet fældende bevismaterialer…

Skolepsykologen bekræfter det officielt

46

Similar magazines