AFRAPPORTERING AF - Norsk fosterhjemsforening

fosterhjemsforening.no

AFRAPPORTERING AF - Norsk fosterhjemsforening

50908 Taxa 35,00

40908 Taxa 120,00

20908 Taxa

Ellen Sofie Chemnitz

72,00

100908 Honorar for konference 7.000,00

290708 Kaseparaq Davidsen

290708 Karen Samuelsen

240708 Sommer Tønnesen

240708 Karl Peter Petersen

240708 Mina Lundblad

x 6.655,00

x 3.306,00

x 1.672,00

x 4.042,00

x

- 1.557,00

240708 Rosa Ignatiussen

x

- 6.844,00

180809 Niels Dueholm 5.427,00

190608 Hege Sundt 8.677,85

240708 Marie Lorentzen 2.972,00

Hans Pavia Rosing

(Tolkning) 12.000,00

Elisa Berthelsen

(Oversættelser) 500,00

Forsendelser 622,00

Niels Dueholm honorar

anbefalinger 5.000,00

Ellen Sofie Chemnitz

honorat anbefalinger 5.000,00

Sydtryk 5.330,00

Mangfoldiggørelse,

forsendelse og honorar for

afrapportering 24.780,23

TOTAL 202.000,00 202.000,00

*

*

*

*

58

Sammenlagt

billetpris

Kom ikke pga dårligt

vejr

*

x-

Similar magazines