Regulator KF 2040, Instruktion 99.42.04 DK - Clorius Controls

cloriuscontrols.com

Regulator KF 2040, Instruktion 99.42.04 DK - Clorius Controls

I Denne funktion er ikke tilgængelig for KF 20-serien KF 2040

Denne kode skal altid være 0 0

J DX-køling

0. Nej 0

1. 1 trin 1

2. 2 trin 2

3. 3 trin binært 3

K Kølegenindvinding

0. Nej 0

1. Ja 1

L Natsænkning

0. Nej 0

1. Ja 1

E Udgang Y3

0. Ikke aktiveret 0

1. Kulde 1

2. Varme 2

F Frostbeskyttelse (Kun ved konfigurering af vandbatteri)

0. Ikke aktiveret 0

1. Tvangsstyrer Y1 1

2. Tvangsstyrer Y2 2

3. Tvangsstyrer Y1 med automatisk alarmtilbagestilling 3

4. Tvangsstyrer Y2 med automatisk alarmtilbagestilling 4

G Varmeholdning (Kun ved konfigurering af vandbatteri. Kræver udendørsføler)

0. Nej 0

1. Ja 1

H Pumpestop (Kun ved konfigurering af vandbatteri. Kræver udendørsføler)

0. Nej 0

1. Ja

KONFIGURERING- KF 20-serien KF 2040 A B C D . E F G H . I J K L

Konfigureringskode 1 . . 0

A Reguleringsfunktion

0. Indblæsningsluftsregulering 0

1. Indblæsningsluftsregulering med ude.temperaturkompensering 1

2. Kaskadekoblet rumregulering 2

3. Rumregulering med min/maksbegr. af indblæsn.luftstemp. 3

4. Rumregulering, enfølerregulering 4

5. Indblæsningsluftsregulering/Rumregulering. Udendørstemp.afh.5

6. Funktionen ikke tilgængelig for KF 20-serien KF 2040 -

B Varmebatteri

0. Vandvarmer 0

1. Elektrisk varmer 1

C Udgang Y1

0. Ikke aktiveret 0

1. Varme 1

2. Spjæld 2

3. Kulde 3

D Udgang Y2

0. Ikke aktiveret 0

1. Fladvarmeveksler 1

2. Roterende varmeveksler 2

3. Funktionen ikke tilgængelig for KF 20-serien KF 2040 -

4. Spjæld 4

5. Varme 5

6. Kulde 6

More magazines by this user
Similar magazines