Samlet Produktkatalog - Brd. Klee A/S

klee.dk

Samlet Produktkatalog - Brd. Klee A/S

Leverandørpolitik

Vi er af den opfattelse, at mennesker og miljø skal behandles på en

ordentlig måde. Som agent for og dansk forhandler/importør af en

række udenlandske firmaers produkter har vi valgt at stille krav om,

at disse også som minimum overholder deres egne landes lovgivninger

både med hensyn til behandling af medarbejdere og deres

sikkerhed og miljøet. Derudover tilslutter vi os International LO’s

krav om medarbejderes ret til at organisere sig.

Alle vareleverandører, danske som udenlandske, modtager et

eksemplar af vores Code of Conduct med krav om at tilslutte sig

denne. Derudover tilstræbes det, at medarbejdere fra Brd. Klee

ved fabriksbesøg gennemgår produktionen for at se, om vore leverandører

lever op til vore krav. Det betyder ikke, at Brd. Klee kan

forhindre, at der er leverandører eller underleverandører til vore leverandører,

som i det skjulte overtræder vore krav til god opførsel,

men vi håber herigennem at have bidraget til, at de produkter, som

vi sælger til vore kunder, er fremstillet med god samvittighed.

www.klee.dk Firmaprofil

7

More magazines by this user
Similar magazines