Efterårsnummer September 2003 - Silkeborg Rideklub (SIR)

silkeborgrideklub.dk

Efterårsnummer September 2003 - Silkeborg Rideklub (SIR)

Silkeborg Rideklub September 2003

Efterårsnummer

September 2003

1


Silkeborg Rideklub September 2003

2

Drømmen om det

personlige badeværelse

Tilværelsen er for kort til kedelige badeværelser. Et

smukt og velfungerende bad er den rene, skære

velvære for krop og sjæl. Og hvem har ikke fortjent

at begynde og afslutte dagen i de bedst tænkelige

omgivelser?

Start med at hente inspiration til dit nye badeværelse

i Badeland i Århus med over 40 forskellige

bademiljøer.

Vi realiserer både små og store drømme!

Møllevangs Allé 144 8200 Århus N Tlf. 86 16 93 54 www.badeland.dk

Åbningstider: Mandag 10.00-1900, tirsdag - fredag: 10.00-17.30, lørdag: 10.00-13.00


Silkeborg Rideklub September 2003

LÆS I DETTE NUMMER 3/2003

Optakten til uge 29 4

Leder: Kært barn har mange navne 5

Banebygger 6

PR udvalg 6

Baldur - “Gammelnok”... 7

Tillykke Laura 7

Stort ønske - Ny stald 8

Dressur kursus 8

Rytterlejr / Så er jeg her.. / Naduc ... 9

Ridemærkeprøver 10

Stævne i Gjern 11

Jysk Rideuge 1 12

Bondebryllup 13, 14, 15

Til stævne i Tyskland 16, 17

Når du bruger foldene 17

Herlige indtryk fra Jysk Rideuge 18, 19

Nåe - kun nummer to 20, 21

Handymænd søges 21

Ole Peter Hansens Legat 22

Billeder fra en arbejdsdag 23

Gammelt venskab forgår sjlædent 24,25

Gjern Spring Derby 26

Nye bobler 27

Billeder fra Jysk Rideuge 2003 28, 29

Resultater 30, 31

Priser i SIR 32

Aktivitetsliste 33

Telefonliste 34

Vores Sponsorer 35

ANNONCEPRISER

Inde i bladet (sort/hvid) Bagsiden (4-farvet)

1/6 side: 500 kr. 1/6 side: 350 kr.

1/4 side: 850 kr. 1/3 side: 700 kr.

1/3 side: 1000 kr. 2/3 side: 1400 kr.

1/2 side: 1500 kr. Priserne er pr. blad

1/1 side: 2500 kr. excl.moms. Ved køb af

Priserne er for 4 blade annonce i 4 blade

(ét år) excl. moms. gives 10 procent rabat.

Foto på forsiden: Gitte og John på deres

bryllupsdag

Officielt organ for

Silkeborg Rideklub

Funderholmevej 31

8600 Silkeborg

Telefon: 86 82 58 89

E-mail: sir@datadan.dk

Hjemmeside: www.silkeborg-rideklub.dk

Udgiver

Silkeborg Rideklub

Redaktion:

Sven Iversen

86851413

Jette Dreier

86822001

Medlemmer:

Sisse Tolstrup 26 84 64 94

Marie Skårup 22 62 62 23

Laura Schou 26 74 47 84

Erik Nørgård 21 65 73 03

Annoncer:

Lone Rasmussen 86 81 17 40

Louise Birkholm 27 22 10 43

Indlevering af artikler

Redaktionen vil gerne have alle artikler

elektronisk - enten pr. email eller på diskette.

Skriv helst direkte mails til

Sven@Iversen.com eller aflever din artikel til

Jette, som så mailer videre til Sven.

I så fald må artiklen gerne være håndskrevet.

Vil du gerne have et billede med, så kontakter

du Louise Birkholm eller Erik, som tager et

rigtigt godt billede af dig/din hest/hund eller

hvad det måtte være.

Har du selv billeder eller tegninger må du

gerne sende dem direkte til Sven Iversen.

Oplag:

400 eksemplarer

Tryk:

From Grafisk, Kolding

3


Silkeborg Rideklub September 2003

4

UGE 27 OG 28 – OPTAKTEN TIL UGE 29…….

Aldrig har optakten til uge

29 været så planlagt – i

detaljer – og lagt ud på

mange skuldre – og det er

dejligt.

Men….. der burde også være

en drejebog på, hvorledes

selve stedet Holmehus bliver

klar til stævnet.

Sagt med det samme – der er

mange der har givet en hånd

med – men jeg synes stadig, at

det er alt, alt for få.

Vores pragtfulde

formandskvinde Lone har

været på rideskolen næsten i

døgndrift – skarp fulgt af

gemalen Rasmus. Lones bil har

været stoppet med malergrej

og Rasmus´s bil har været et

rullende værksted.

Har I lagt mærke til alle de

deciderede forbedringer/

fornyelser på både hegn og

bygninger?

Det er tankevækkende, at

personer, som i forvejen har en

megalang arbejdsuge + bruger

mange timer i rideskoleregi –

at det er de mennesker, som

har mest energi til også lige at

give den en skalle op til uge

29.

Tænk, hvis der bare var 10%

af SIR´s medlemmer med

samme gejst?

Tænk, hvis der konstant var 25

personer med på at ”shine”

stedet op til stævne. - Det

kan godt være at det er en

drøm – men det kunne være en

god drøm.

Hvis der nu er nogen af jer,

som læser dette og tænker: Jeg

ville gerne have hjulpet – men

jeg blev ikke spurgt! Så gå til

bestyrelsen eller Preben og

spørg, hvad du kan hjælpe

med. For vi kan bruge alle

hænder – men måske er vi

ikke gode nok til at spørge.

Jeg ved, at det er kommet bag

på mange mennesker, at det er

så stort et arbejde at gøre

rideskolen klar til dette store

stævne. Men det er da logisk

nok – tænk bare på

forberedelserne derhjemme

før et større gæstebud.

Helle har nærmest levet på

rideskolen i ugevis – hun

nåede også lige at stå for en

vellykket ridelejr – og Helle er

”på” hele uge 29 – hvor må

hun trænge til ferie, når

stævnet er slut!

Mette har egenhændigt malet

alle vores 3 meter bomme –

ind imellem har det set ud,

som om hun boede i den lille

ridehal – på trods af, at Mette

har sit eget sted med heste,

hunde, hvalpe og føl. Desuden

er Mette også ”på” hele uge

29 – jeg gætter på, at Fester

får en ganske træt Mette

retur…..

Og hvis I tror, at Sir har fået

ansat en skovarbejder, så er

det ikke rigtigt – det er

Birgitte, som i en hel uge har

slæbt rundt på en kæmpestor

græstrimmer – hun har slået

alle græskanter på hele

matriklen. Prøv bare at gå

turen – den er megalang.

Jeg håber meget, at personalet

også får tid til lidt sjov i løbet

af ugen – for jeg kan love jer,

at det er rigtig hårdt slid at

være ansat i SIR under uge

29. Der er 75 ekstra bokse,

som lige skal passes og midt i

ugen er der skiftedag for

mange, så da skal der altså

ryddes helt ud og frisk halm

ind. Derudover er dagene

lange – rigtig lange.

Og det bedste er, at jeg ikke

har grebet en eneste i at se sur

ud – jeg tror faktisk, at de

piger er konstant glade – og

det smitter heldigvis. Er vi

ikke bare heldige med sådan

nogle gode piger!!!

Cafeteriaudvalget har også

haft travlt – der er meget, som

skal bestilles – der skal skaffes

hjælpere til en hel uge – både i

cafeteria, isvogn, ølvogn og

grill. Der skal laves oceaner af

mad, som skal sælges under

stævnet.

Og igen – dagene er ikke bare

lange – de er megalange.

Mens jeg skriver dette er

dressuren i fuld gang. I det

mest pragtfulde vejr. Jeg

passer mit arbejde under

dressuren, men har været på

SIR om aftenen for at følge

med i, hvordan det går. Og det

går så godt – jeg har talt med

mange mennesker, som bare

har lovord for vores sted, for

vores evne til at organisere –

ja de er faktisk bare vilde med

at komme til SIR for at ride

stævner.

Og så er det vel det hele værd.

Og til dig, der ikke nåede at

hjælpe – meld dig under

fanerne til næste gang – det er

hyggeligt og rigtig sjovt at

være en del af et fællesskab –

og når det udmønter sig i

succes, så kan det ikke blive

bedre.

Jette


Silkeborg Rideklub September 2003

Formanden for Silkeborg Rideklub

Lone Rasmussen

Jysk Rideuge - Uge 29 -

Sommerlejren er nogle af de

benævnelser SIRs store

landsdelsstævne har fået, og

uanset hvad vi kalder stævnet,

så er det er stævne, jeg vil

huske længe.

Måske fordi det er første år, jeg

selv deltager hele ugen, men

også fordi selve uge 29 var

resultatet af mange ugers

forberedelse, og i disse 7 dage

skulle det vise sig, om

planlægningen havde været god

nok. At få så mange mennesker

og opgaver koordineret, det

kræver altså noget planlægning.

Jeg havde fået at vide, at

mandag formiddag ville alt være

kaos, indtil alle fandt deres

pladser og noget begyndte at

blive lidt mere rutine, så

mandag morgen var jeg da

noget spændt. - men som det

ofte kan være med bekymringer

- spildt energi for alt kørte

perfekt.

Jeg oplevede ingen kaos

Kært barn mange navne

overhovedet. Alle hjælpere var

på plads til tiden, vi havde både

fået købt kaffe og morgenbrød,

alle campister var blevet

installeret på campingområdet,

toiletvognen virkede,

stævneboksene var sat op, vi

var blevet næsten helt færdige

med at reparere terasseområdet

ved det nye køkken og solen

skinnede fra en skyfri himmel.

Hen ad tirsdag eftermiddag og

onsdag formiddag blev alle mere

afslappede. Det her kørte jo fint,

selvom der selvfølgelig var

hektisk aktivitet i

dressursekretariatet af og til.

Vores lille hus, skal vist have en

udbygning til næste år. Det kan

sørme være svært at tælle

kritikker sammen, når der står

en kø af mennesker, som skal

flyttet starter og andet. I

køkkenet var der også kommet

tjek på, hvor hurtigt ovnen

kunne varme en pladefuld

spandauer, og der var kommet

godt gang i salget af t lotterilodder,

da vi fandt prislejet for

et lod, det var ikke 10 kr., men

5 - så ved vi det.

Jeg må indrømme, da vi nåede

til torsdag aften, tænkte jeg for

mig selv "det er godt, vi kun har

3 dage tilbage". Stævnet forløb

stadig super godt, men jeg

Se lige her

Som et led i den løbende fornyelse/forskønnelse

af Silkeborg Rideklub opfordres alle som har en have

til at tage kontakt til cafeteriaudvalget når du/I

under havearbejdet deler stauder, finder løgplanter

eller fjerner små buske, - de kan nemlig bruges

her på Holmehus.

Stil blot stauderne, løgene eller hvad det nu måtte være

ved cafeteriaet så bliver de plantet hurtigst muligt.

fornemmede at hjælperne var

ved at være trætte - og det var

forståeligt, når arbejdsdagen er

på omkring 12 timer - og så i

ferien.

Uge 29, den var fantastisk på

mange måder. Så mange glade

og tilfredse gæster, så mange

hjælpsomme og arbejdssomme

medlemmer og så meget støtte

til klubben fra alle sider. Der

kom bestyrelsesmedlemmer,

som var på besøg fra andre

klubber, og tilbud deres hjælp

på banen og i køkkenet. Mange

af vores tidligere ansatte var på

besøg og flere hjalp til i

boderne. Vi havde fået

overvældende mange

ærespræmier fra handlende i

Silkeborg og selv vejrguderne

gav SIR de allebedste

betingelser for et vellykket

stævne.

Tusind tak til alle jer, der bruge

jeres fritid i Silkeborg Rideklub i

uge 29 og ugerne før. Uanset

om det var flere dage eller et

par timer, var I med til igen at

give vore mange gæster en

rigtig god oplevelse i Silkeborg

Rideklub.

Det er dejligt at være i en klub,

som kan modtage så mange

gæster med så godt humør i så

mange dage.

Kontakt Charlotte Brøndum eller Torben Westergaard

5


Silkeborg Rideklub September 2003

6

Banebygger

Er der nogle som går rundt og har lyst til at

blive aut. banebygger til springstævner? Så

kontakt undertegnede.

I dag er der kun 1 banebygger i distrikt 12

foruden mig, Og det er forlidt, når man ved at

der p.t. ikke er nogle nye banebyggere på vej.

Har du lyst til at få mere at vide om

uddannelsen til banebygger eller lyst til at

følge mig til et distrikt stævne som

banebygger assistent, hører jeg gerne fra dig.

Du vil møde en masse rare mennesker, få

masser af frisk luft og brugt hele kroppen.

Så tag springet og kontakt

Jørgen Dreier

86 82 20 01

PR. Udvalg

Som ny valgt formand for PR udvalget vil jeg

forsøge at holde pressen orienteret, om hvad der

sker i Silkeborg Rideklub, og hvad klubbens

medlemmer deltager i af arrangementer. Dette vil

jeg gøre ved dels selv at opleve diverse stævner

m.m. og dels ved, at opfordre alle medlemmer til, at

kontakte mig, når I har været til stævne eller

deltaget i andre aktiveter. Jeg vil gerne have alle

resultater fra alle slags stævner, uanset om det kun

er en placering i LC til et klubstævne eller en første

plads til et landsstævne. Vi skulle gerne blive ved

med at følge den aktive linie, som min forgænger

Erik Nørgård lagde, således at omverdenen kan

følge med i, hvad der sker i og omkring Silkeborg

Rideklub.

Det er lettest at kontakte mig på : dreier@os.dk

eller telefon 86822001. Og husk jeg skal have

resultaterne med dette samme, så det er friske

nyheder der kommer i aviserne. Hvis nogle vil sende

brev til mig er min adresse :

Jørgen Dreier, Sølvgade 3, 8600 Silkeborg.


See copy of upload notification.

Silkeborg Rideklub September 2003

Baldur - “Gammelnok”

Et par ord om Baldur fra Louise.

Han stortrives stadig, og vi har givet har tilnavnet

"Gammelnok", da han med sin mange års erfaring,

godt ved hvad han selv vil og ikke vil! Han går i

øjeblikket på græs sammen med vor lille hoppe

Tulle. De boltre sig frit på 3 tønder land eng, og

nyder tilværelsen. Vores nabodatter på 9 år kommer

og skridter en tur på ham ca. 1 gang om ugen, og

det nyder han. Jeg har lige måtte klippe ham, da han

havde store problemer med at komme af med hans

vinterpels, så han gnuppede konstant på samtlige

træer på marken. Da han skulle klippes har jeg

aldrig oplevet noget lignende! Jeg havdeforberedt

mig på det værste, men jeg blev slemt overrasket!

Uden grime eller noget - "Gammelnok" stod

bomstille ude på marken i 2 stive timer og nød det -

bare alle heste dog var sådan....

Ja, jeg syntes bare i skulle høre hvor glade vi er for

ham. Man kan ikke undgå at forgude ham, han har

så meget personlighed og er så speciel, at det bliver

et stort tab for os, når han engang ikke er her

mere....

Mange hilsener fra Baldurs familie

Louise

Klub trøjer

Et stort tillykke fra hele SIR

Tirsdag den 17/6 blev rideskolens trofaste

hjælper Laura student. Hun havde fødselsdag

samme dag, så smilet her er på sin plads.

Hvis du er interesseret i at bestille en SIR klub sweatshirt med hætte så hænger der

bestillingsseddel i Rytterstuen i skabet ved cafeteriet.

Skriv navn, telefonnummer, farve og størrelse på bestillingssedlen.

Pris 125 kr. for børnestørrelser og 150 kr for voksen.

Leveringstid: Ca. 3 uger.

7


Silkeborg Rideklub September 2003

Stort ønske: Ny stald Dressurkursus D 23-25 maj

2003, ved Ulrik Sørensen

Ny Stald

af Louise Jensen

Den 3. august blev der afholdt fælles

bestyrelsesmøde i Silkeborg Rideklub

og S/I Silkeborg Ridehal. Emnet var

status på renovering eller erstatning

af "gammel boksstald". Ved mødet

blev flere skitseforslag fremlagt af

Fester Garm. Der arbejdes videre

med et par af disse forslag, primært

med en idé om at etablere en ny stald

med 20 bokse, vandspiltov,

saddelrum og en bred midtergang.

Denne nye stald tænkes placeret

med gavlen mod østlige ende af den

gamle boksstald op mod trailerparkeringspladsen.

Pladsen mellem

eksisterende bygninger og den nye

stald danner så en gårdsplads.

Byggeriet overlades hovedsageligt til

håndværkere. Den gamle boksstald

bevares, men renoveres ikke i første

omgang. Den får lov at henstå til en

eventuel senere renovering. Har du

input til den tekniske side af projektet,

så henvend dig til Fester Garm:

garm@danfoss.com

Finansiering af projektet er stadig

uafklaret og må forventes at blive

problematisk. Også her modtager vi

gerne input og gode idéer, det er

Sven Iversen, du kan kontakte på

sven@iversen.com

8

Vesterled 48

8600 Silkeborg

TLF-tid: 8 – 9

+ 15.30 – 16.30

www.

Hestepraksis.

dk

Jeg var en af de heldige der fik tildelt

Ole Peter Hansens legat på 4000kr.

Jeg havde længe gerne ville prøve at

komme på kursus... Så var det jo

bare at finde et og komme afsted!

Louise Birkholm havde haft nogle

opslag hængende, og et af dem var

om et dressurkursus ved Ulrik

Sørensen. Jeg meldte mig til, også

var det jo bare at vente til det skulle

blive maj...

Fredag D. 23 maj 2003

Endelig skulle vi afsted! Jeg og en af

mine veninder havde aftalt at vi skulle

køre sammen, og vi fik Birgitte til at

køre os derop. Vi kørte ud og

hentede Signe's pony (Signe kom

først dagen efter.) Da vi kom op til

Årslevgården fandt vi hutigt

ponyernes bokse, og de faldt hurtigt

godt til. Bagefter skulle vi spise, og

lige hilse på Ulrik... Da vi havde spist

fik vi de hold at vide, vi skulle ride i

næste dag...zzzz...

Lørdag D. 24 maj 2003

Efter morgenmaden, (som Maria og

Louise stod for) gik vi ned i stalden

og sagde godmorgen til ponyerne...

Nogle timer efter skulle vi så have

middagsmad, og derefter skulle det

første hold så begynde at sadle op.

Signe og jeg skulle ride som de

• Vaccination . Blodprøve. Sygebesøg

• Røntgenundersøgelse – hos kunden

• Udvidet tandundersøgelse/behandling

• Scanning – drægtighed / sener

• Endoskopi

• Udvidet halthedsundersøgelse – hos

kunden

40 45 11 61

DYRLÆGE OLE SONNE

sidste. Da vi skulle til at sadle op, så

vi at Zigzag ikke ville støtte på det

ene bagben, og den kunne næsten

ikke engang gå ud af boksen. Vi tog

den ind i ridehallen og den var meget

halt. Så blev Signe nødt til at ride på

en elevpony. Vi fik redet og det gik

rigtig godt, og bagefter skulle vi ind at

have aftensmad... Efter aftensmaden

skulle vi have teori. Ulrik fortalte os

om hestens gangarter, forskellige

øvelser, rytterens opstilling og meget

mere... Da vi var færdige skulle vi i

seng så vi kunne blive friske til næste

dag!

Søndag D. 25 maj 2003

Dagen startede på stort set samme

måde som den foregående. Vi spiste

morgenmad, sagde godmorgen til

ponyerne, og spiste middagsmad

senere... Vi red igen, og vores

forældre kom og så os ride. Bagefter

undervisningen fik vi en udtalelse

med fra Ulrik... Vi sagde farvel, og fik

læsset ponyerne og kørte hjemad...

Timmy havde været rigtig god og

rigtig sød.. Men han er jo også

jordens dejligste pony! Det har været

et rigtig godt kursus! Resten af legat

pengene skal bruges på flere kurser,

håber der kommer nogle der er ligeså

gode som det her!

Kærligst hilsen og vrinsk fra Louise

og Timmy Boy


Silkeborg Rideklub September 2003

RYTTERLEJR 2003

Af: Sigrid og Solveig

I uge 26 var vi på rytterlejr i SIR. Det

kørte fra onsdag til lørdag, og det var

Helle der stod for det.

Dog tog Laila og Nanna sig af

henholdsvis skovtur og spring.

Onsdagen startede med at vi slog

telte op og derfeter fik vi uddelt de

heste/ponyer vi skulle ride gennem

hele ugen. Nogen havde deres egne

ponyer med men alligevel var næsten

alle elevheste i brug.

Vi var kun ti, så derfor blev vi delt op i

fem hold med to på hver. Det synes vi

var rigtig godt, da man på den måde

fik mere ud af undervisningen, i

modsætning til sidste år hvor vi var

mindst ti pr. hold.

Onsdag red vi lidt dressur, og om

aftenen spillede vi rundbold. Det

bedste var at se Helle og Preben i

aktion på boldbanen (Hvem skulle nu

have troet det?). Torsdag sprang de

der havde lyst ved Nanna og resten

red dressur ved Helle. Om aftenen

voltigerede vi med den "friske"

elevhest Rollo, et syn for guder. Og

der var også gang i bålet og

snobrødende og cafeteriet blev ribbet

for skumfiduser.

Fredag tog ned til vestre badeanstalt

for at nyde det gode vejr, desværre

begyndte det at regne så snart vi

satte os ind i bilen. Men det holdt da

inde da kom derned. Vi havde også

en rigtig sjov vandkrig på

springbanen hvor alle sprang for livet

eller i hvert fald for at holde tøjet tørt.

Sidst på eftermidagen var de fleste i

skoven med Laila og dem der hellere

ville på en rolig tur var afsted med

Helle. Men der var to der hellere ville

ride dressur (os). Om aftenen var der

dømt grineflip til filmen Ice Age og der

blev også spist rigeligt med popcorn

og is. Lørdag red vi lidt inden

opvisningen og derefter fik vi tid til at

gøre hestene fine til

striglekonkurrence (som Sigrid og

Cheval vandt) og alle heste og

ponyer var da også blevet utrolig

flotte. Så kom forældrene og de fleste

lavede en dressuropvisning, mens et

par stykker sprang. Så var der frokost

for børn og forældre og uddeling af

præmier. Det var en rigtig god uge og

vi glæder os meget til næste år (hvor

der dog gerne må være nogle flere

konkurrencer).

Så er jeg her igen!

Skrevet af Nana Langhoff

Ja så er jeg her igen! Og jeg kan ikke

sige andet, end at der bare er blevet

skønt her! Jeg synes virkelig, at her

er en dejlig atmosfære og et godt

sammenhold!

Men nu er jeg altså her, denne gang

dog med min dressur pony Candy.

Candy er en 10 år gammel hoppe fra

Holland, og jeg har haft hende i lidt

over et år. Hun er som sagt en

dressur pony og vi er lige gået i gang

med LA2 og LA3. Men hun kan nu

altså også være strid en gang

imellem ( især når hun er hingstegal )

d.v.s. at hun lige pludseligt tror, at

hele dressurbanen er farlig. Det kan

være lige fra hegnet til dommeren!

Og andre gange går hun bare rigtigt

fint. Så man kan godt sige, at lige så

godt hun kan gå, lige så irriterende

kan hun gå..

Nogle af jer kan nok godt huske mig,

da jeg har været her før. Den gang

havde jeg min 3'er pony Minifax (

som mange nok bedst husker som

en KÆMPE FRÆKKERT! ) Men

ham solgte vi til Gilleleje (

Nordsjælland ) sidste efteråret. Så

ham har vi ikke hørt noget til, men vi

er ret sikre på, at han har det godt,

for som man jo siger: Intet nyt er godt

nyt!

Det var så lidt om mig!

Candy Nana Langhoff

Lidt om Naduc og mig!

Vi er henholdsvis 5 år og et sted i

30'erne. Naduc er en renstammet

trakehner efter Induc og morfar

Falkner.

Naduc er ny på Funderholme. Det er

jeg tværtimod ikke - har gennem

knapt 15 år haft diverse heste

opstaldet her på etablissementet -

sådan lidt on and off. Naduc står i

"Ny stald" og ser ud til at befinde sig

godt.

Mine interesser/ambitioner er

udelukkende rettet mod dressuren,

så det bliver spændende at se, hvad

Naduc indeholder. Indtil videre har

han vist sig at være en ukompliceret

og samarbejds-villig hest, som jeg

stort set altid får en god ridetur på.

Når vi ikke befinder os i

"sandkassen", rider jeg meget gerne i

skoven.

Hilsner og vrinsk fra Naduc og Susan

Ikke altid lige logisk!

Men er der nogen, der har

et par gode svar, så send

dem venligst til

redaktionen.

Er der et andet ord for synonym ?

Er det rigtigt at kanibaler ikke

spiser klovne, fordi at de smager

sjovt ?

Hvad kalder man en kaffe-pause

på en te-fabrik ?

Hvis du kører med lysets

hastighed, hvad sker der så når

du tænder forlygterne ?

Hvis kærlighed gør blind, hvorfor

er frækt undertøj så populært ?

Hvis man forsøger at bevise

Murphy's lov, vil det så gå galt ?

Hvis man kvæler en smølf, hvad

farve bliver den så i hovedet ?

Hvorfor er der redningsveste

under flystolene, når det havde

været bedre med faldskærme ?

9


Silkeborg Rideklub September 2003

Der blev lagt stor flid for dagen ved ridemærke undervisningen. Den 13 juni blev der aflagt

prøver i 1. og 2. grad. Det var meget spændende. Selvfølgelig bestod alle eleverne og fik

overrakt diplom. TILLYKKE

10

dfvdfvdfv

dfvdfvdfvdfvdfvdvdfvdf

Ridemærket 1. grad - Bestået

Fra venstre: Marie Louise

Brandt, Louise Espersen, Mus,

Lars Christian Iversen, Anne

Katrine Restrup, Celina

Jensen, Anders Øllgård,

Josefine Knudsen, Sofie Bach

Simonsen, George Rosenkilde

Ridemærket 2. grad - Bestået

Fra venstre:

Susanne og Pernille Bjørn,

Anne Katrine REstrup, Christian

og Charlotte Fenst, Stine

Gamborg, Sigrid Simmelkjær og

dommer George Rosenkilde.


Silkeborg Rideklub September 2003

Klubstævne i Gjern med Derby

Søndag den 8. juni var vi nogle få springryttere fra klubben der drog til stævne i Gjern. Det endte

med at blive en stor succes, vejret var fantastisk – næsten for varmt, men oplagt til en god

stævnedag.

Ekvipagerne var:

Anita Nielsen/Cantate

Charlotte Laursen/Voila Z

Annette Methmann/Luke

Janni Andersen/Oliver

Marie Skårup/Chianti Classico

Louise Birkholm/Bøgelys Comtessa og Bjergmoses Lucky Lady

Anita og Cantate hentede hele to 2. pladser i LC og LB

Charlotte red en suveræn tur i LB, Voila var virkelig velspringende

Annette Methmann vandt LC-derby og Luke gik super i LB

Janni Andersen og Oliver havde også et godt stævne

Marie og Chianti var i deres es på derbybanen og blev nr. 3. i LC-Derby og nr. 3. i en LB

Louise og Bølle havde et godt stævne, det var første gang Bølle var i byen

Louise og Lady vandt LD og blev nr. 3 i LC

Billeder: 1. Anita/Cantate. 2. Charlotte/Voila Z. 3. Louise/Bøgelys Comtessa

Støt vore sponsorer - de støtter os!

11


Silkeborg Rideklub September 2003

Jysk

Rideuge

Flotte resultater af

SIR´s ryttere.

Jysk Rideuge blev ikke bare en

succes på det arrangement

mæsige område men også på

det sportslige område opnåede

SIR´s ryttere flotte resultater.

Bl.a. kan nævnes fra

springningen at Louise Brix og

Barbette blev nr. 2 i Silkeborg

Fra Jysk Rideuge ses her

Marie Skårup og Chianti

Classico i flot stil og med

grønne bøgegrene i hjælmen

12

Cup´en. Klassen startede med

imponerende 128 deltagere, jo,

du læste rigtigt. Af disse

kvalificerede 20 sig til finalen.

I den indledende springning

blev Malene Konnerup, Caia

nr. 2 af de 128 deltage medens

Louise Brix lige kom med på

den sidste placering som nr. 20.

Gjern Spring

Derby

Marie Skårup og Chianti

Classico blev en flot nr. 2 i

den høje derby klasse.

Efter den store succes i juni

havde Gjern atter fået blod på

tanden til atter den 17. august

at arrangere Gjern Spring

derby.

I finalen blev der grundigt

byttet om på det hele, her

sluttede Louise Brix og

Barbette på en flot og

imponerende 2. plads, medens

Malene Konnerup, Caia Ikke

blev placeret.

Se omtale andetsteds i bladet.

Skårup og Chianti Classico

var atter på plads i Voel og

atter blev det til flotte

placeringer til Marie og

Chianti.

I Derby klasse på 90 cm lå

Marie til at vinde det hele,

førte med 11-12 sekunder,

men desværre rev Marie den

sidste bom, og så røg den

førsteplads.

I klassen på 110 cm var der

16 spring med heraf 4

dobbeltspring, 2 grøfter osv.

Her blev Marie og Chianti en

meget flot nr. 2.


Silkeborg Rideklub September 2003

Bondebryllup

Da John ”Vognmand” fik sin Gitte ved et imponerende og flot

Bondebryllup på Møllegården.

Af Erik Nørgård og Nils Frederiksen:

Lørdag den 7. juni var

Møllegården i Sepstrup

rammen om John

”Vognmand” og hans

dejlige udkårne Gitte´s

bryllup. Lad os sige det

med det samme det blev et

forrygende flot, og

charmerende bryllup.

BILLEDE NR. 04

Gitte og John med

papirerne på at de nu er

mand og kone.

Gommen i rød galla.

Lad os starte med gommen.

Han var klædt i Jydsk Jagt

Rideklub´s galla. Kjole og

hvidt men med frakken i

rød. John, du var

imponerende flot.

Bruden i flødefarvet satin.

Bruden var et kapitel for sig.

I en flot, betagende kjole i

flødefarvet satin. Dejlig,

dejlig.

BILLEDE NR. 05

Benny Bom var imponerende

som kusk på brudekareten.

BILLEDE NR. 06

John bagved sin Gitte som

vi alle holder af ham, med

drengestreger smilet.

13


Silkeborg Rideklub September 2003

BILLEDE NR. 07

Gårdspladsen på

Møllegården var flot pyntet

til anledningen. Her ses den

nye familie.

En række af Silkeborg

Rideklub´s medlemmer

var inviteret til John og

Gittes bryllup.

Formanden Lone, Rasmus

og Katrine, Helle Knop,

Peter Møller, Agnes og

Frank, Erik Nørgård, fru

Hyacinth og Richard alias

Chris og Torben

Vestergaard. Anette og

undertegnede

o.s.v. o.s.v.

Fra nabogården kom

Thomas Yndal og Nanna,

Rudi og Mille, Benny Bom,

Tom Kisbye, Chris osv.

Gitte ankom stadsmæssigt

til kirken i karet kørt af

Benny Bom. Det var flot

syn, som det også kan ses

på ovenstående billedet.

Alle gæster mødtes på

Møllegården og blev

14

derfra i hestevogn kørt til

Kirken.

Efter vielsen blev alle 80

gæster kørt af en meget

smuk rute bag om Sepstrup

og tilbage til Møllegården.

Den oppyntede lade tog

næsten pusten fra en, den

var fantastisk flot pyntet

Her kunne Gitte og John

lave en forrygende

forretning hvor de inviterer

amerikanske turister til

middag, rammerne laves

ikke flottere på film.

Mad bordet var en

farvestrålende kulinarisk

oplevelse. Kokken Anita

havde lavet en farvesymfoni

for øjet og ganen.

Over mad bordet var der en

himmel af lys og blomster.

Det var bare så flot.

Alle gæster var placeret ved

runde borde, der

selvfølgelig også var

imponerende pyntet.

BILLEDE NR. 08

Silkeborg Rideklubs

formand Lone Rosmussen

og datteren Katrine hygger

sig blandt gæsterne.

Et 6 mands jazzorkester

Sørgede for den flotte

underholdning, og kl. 23.30

dansede Gitte og John

brudevalsen.

Taler på taler. Tårer på

tårer og grin på grin.


Silkeborg Rideklub September 2003

BILLEDE NR. 09

Gæsterne forlod kirken i

silede regnen, men så

pludselig kom solen.

Torben Vestergård fortalte

om dengang Alsingen Gitte

gjorde sin entre i Silkeborg,

og sluttede af med at give

brudeparret en flaske

Champagne som han

håbede de ville sætte sig

ned med når eller hvis

problemerne en dag blev

for store. Han håbede

sammen med fru Hyacinth

(Chris) at den ville blive

rigtig gammel.

Gitte kommer jo fra

Sønderborg eller helt

nøjagtigt fra Als. Nu har jeg

kendt mange alsinger og

det er ikke kedelige

mennesker. Jeg kunne se

og høre på Gittes familie og

hendes veninder at det

heller ikke er kedelige

mennesker.

Jeg fik en snak med Gitte`s

veninde og hendes mand

der ejer et hotel i

Simrishamn i

Sverige. Det var ikke

kedeligt.

Prinsen på den hvide hest

Gitte og John mødte jo

hinanden for et år siden.

Gitte sad nede hos sine

forældre i Sønderborg,

og regnen væltede ned.

Hvad gør en mor så, der

har tre børn der gerne vil

have at der sker lidt mere?

Hun går selvfølgelig ind på

nettet og finder Silkeborg

Prærievognsferie, og

bestiller en tur med

prærievogn til børnene og

hende.

Gitte var selv kusk på

vognen. Regnen silede ned

hendes små hænder blev

mere og mere blå, hun små

tudede af regnen, kulden

og de ømme fingre, men så

skete underet.

Jeg behøver vel ikke at sige

at John var kusk, og at Gitte

faldt pladask for ham.

Midt i al regnen og

elendigheden brød solen

pludselig frem, og der stod

manden med den hvide

hest.

John´s bror sagde det så

rammende i sin tale: Vi var

bange for at min bror blev

en særling og en rigtig

bondeknold da han flyttede

ud til Thomas Yndal i

Sepstrup, for så kunne man

da ikke komme længere ud.

Så møder han Gitte og det

var et kosteligt syn

når Gitte kom i sin mink

pels, og John sjokkede

bagefter med sin skind

jakke, sine slidte cowboy

bukser med prangerpunge,

der rigtigt underbyggede

hængerøven i bukserne og

så de uundværlige træsko.

Det var et syn for guder.

Men underet skete. Han var

ikke blevet sær af den friske

landlugt, tværtimod. Han

havde stadig øje til de flotte

og dejlige piger.

Kære Gitte og John,

tillykke, tillykke, og tak for

en vidunderlig aften og pøj,

pøj.

BILLEDE NR. 10

Pigerne i Thomas Yndals liv,

Mor Janne og Nanna.

BILLEDE NR. 10a

Alle gæsterne blev efter

vielsen kørt en flot tur tilbage

til Sepstrup.

15


Silkeborg Rideklub September 2003

Til stævne i Tyskland

Af Mette Birkholm

Silkeborg Rideklub har – som den eneste i Danmark – en

venskabsklub i Tyskland. Det er Reit- und Fahrverein

Kremperheide, som ligger nede ved Itzehoe, ca. en times

kørsel syd for grænsen.

Hvert år i juli holder de et stort distriktsstævne i spring og

dressur. Det er mest for heste, men der starter også enkelte

ponyer i hesteklasserne i både spring og dressur. Vi er nogle

stykker her i klubben, som har været dernede to-tre gange, men

ikke de sidste par år, blandt andet fordi stævnet ligger i uge 28

lige før vores egen rideuge. I år blev længselen dog for stor, og

Anita Sehested, Charlotte Laursen, Mette Jansen, Louise

Birkholm og jeg selv besluttede at yde vores bidrag til

rideugeforberedelserne i så god tid, at vi kunne undværes de

sidste fire dage, før det gik løs i Silkeborg.

Der er mange grunde til, at vi er så vilde med stævnet i

Kremperheide:

16

• Den første og vigtigste er, at stævnet sportsligt er helt i

top med gode vilkår for hestene, både på banerne og

mht. opstaldning.

• Det koster ca. det samme som et distriktsstævne med

opstaldning i Danmark, så selvom transporten er lidt

længere, og vi må bo på hotel, ser vi det nærmest som

en lille ferie. I øvrigt kostede hotellet kun ca. 500 kr

per person i fire dage!

• Næsten ligeså vigtigt er det dog, at vi gennem årene

har udviklet et nært venskab med de folk, som står bag

stævnet. De er meget glade for vores besøg og

behandler os nærmest som æresgæster. I

stævneprogrammet er der hvert år omkring 750

stævnenumre, så vi føler os meget beærede over den

positive særbehandling vi altid får. F.eks. er der ikke

noget der hedder efteranmeldelser i Tyskland, og man

rider de klasser man har meldt, eller også lader man

være. Man kan normalt ikke flytte til andre klasser,

men det gælder ikke for os. Vi får stort set lov at ride

det, vi har lyst til!

• Endelig er der det sociale. De holder ikke en egentlig

rytterfest, men især lørdag aften samles vi alligevel

nogen stykker omkring teltet ved springbanen og

hygger os sammen med tyskerne, der ikke er fedtede

med at give omgange, så det kan godt blive ret så

lystigt, og det var kun det første år at vi havde planlagt

at ride kl. syv søndag morgen! Til gengæld er der som

regel flere, der får udvidet deres tyske ordforråd

betragteligt i løbet af aftenen.

• Det er nu ikke kun de dansk-tyske venskaber, der

bliver dyrket i løbet af stævnet. I år fulgtes vi derned

med en flok ryttere fra Skanderborg-kanten, nemlig

Pascal Nerich, Ole Bay, Mia Olsen og Søren Stæhr, og

som I nok opdagede til rideugen, blev vi rigtig gode

venner med dem også. Der nede kan vi sjovt nok godt

finde ud af at klappe ad hinanden, når vi har redet!

Sportslig succes

De gode sportslige vilkår gjorde også, at resultaterne blev gode.

Louise lagde hårdt ud den første morgen med at vinde en


Silkeborg Rideklub September 2003

”springpferdeprüfung” for 4-5-årige heste på sin lille ”Bølle”.

Denne klasse bedømmes ligesom vores DSA-kvalifikationer,

nemlig med en samlet karakter for hestens springteknik,

kapacitet og ridelighed, og Louise fik dagens højeste karakter,

selvom adskillige af de dyreste holstenerhingste også deltog. Min

egen Lucky Lady gik fejlfrit i den samme klasse uden at blive

placeret, og det gjorde hun også i LA’en for 5-6-årige heste, hvor

hun blev nummer 9.

Anita og Cantate gik fire klasser ved stævnet med bare et enkelt

nedslag i alt, og det fik hun to placeringer ud af. Charlotte og

Voila Z gik et par gode runder med fire fejl og sluttede af med en

fejlfri runde, hvor hun blev placeret. Lucky Lady gik to klasser

mere, en stil- og en tidsspringning, begge fejlfrie og til placering.

Mens vi andre red LB-LA, red Mette Jansen et niveau højere

med flere MB’er. Her var konkurrencen hårdere, men alligevel

red hun nogle fine runder og fik et par placeringer på Beaujolais.

Banepåvisning til hest

Da vi kom torsdag aften, fik vi lov at skridte rundt på banen, der

var bygget til næste dag, og det var en stor hjælp, for i Tyskland

bruger de meget mere fyld og pynt på banen. Der var

bandereklamer næsten hele vejen rundt, og der var fyld under

samtlige spring. Til gengæld var banerne bygget meget fair og

ridelige, og i de første par klasser var de langtfra oppe i max. mål.

Det kom de i løbet af weekenden, men da havde hestene også

vænnet sig til banen og springene, og så gav det ingen problemer.

Det var f.eks. bemærkelsesværdigt, at der var en plastikvandgrav

med allerede fra den anden klasse uden problemer for hverken

de tyske eller de danske heste.

Dressur fra LB og opefter

Vi havde også taget min ”Tess” med, men det viste sig at være

en misforståelse. Jeg troede, at jeg have meldt hende i tre klasser

med lidt kommandoridning og lidt spring. Det viste sig dog at

være én kommandoridnings-klasse uden spring og to

dressurprogrammer. Det var lige i overkanten af, hvad min

forvoksede fireårige hest var klar til, så selvom Louise gjorde

hvad hun kunne i den første og jeg selv i den anden klasse, fik vi

dog hårdt brug for vores humoristiske sans, selvom

programmerne egentlig var lette nok. Louise red også

kommando-klassen på ”Bølle”, og det kunne ”Bølle” lide! Hun

gik og lignede ”en hel million” og blev nummer 15 ud af 40,

selvom der ikke var springning med i klassen.

Alt i alt et herligt ridestævne med kun én svipser: Fredag morgen

var vores eneste nøgle til Jolly Jumper ganske enkelt forsvundet

ud i den blå luft, så stakkels Fester måtte en ekstra tur til

Silkeborg for at hente en reservenøgle. 14 dage efter rideugen

viste det sig dog, at nøglen på uforklarlig vis havde forvildet sig

ned i en af Lauras sokker, så nu har vi en ekstra nøgle, som vi

nok skal tage med næste gang!!

Nu er vi så nogle stykker, der håber, at vi kan planlægge

rideugen 2004, så det bliver muligt at lave en RIGTIG klubtur til

Kremperheide med rigtig mange SIR-ryttere i både dressur og

spring på både heste og ponyer…

Når du bruger foldene

Når du åbner leddet, så sæt de

nederste håndtag i det ovenover, sådan

at det øverste tages af til sidst. Så

undgår du at stå med to eller tre

håndtag i hænderne og samtidig en

hest/pony, der bare vil hjem nu.

Når du som den sidste tager din hest/

pony ud af en fold så lad altid leddet stå

åbent, så er det meget lettere for den,

der næste gang kommer med måske to

heste/ponyer at komme ind.

Når du lukker leddet efter hesten/

ponyen er det omvendt. Her sætter du

det øverste håndtag på først og derefter

dem nedenunder.

Når du eller en anden ser, at der er en

pæl, der er knækket, en tråd der er

faldet af, at der måske ikke er strøm på

hegnet, (den lille blå kasse på væggen

over containen ved ny stald skal blinke

rødt) eller en anden fejl, så meddel det

hurtigst muligt til personalet eller et

bestyrelsesmedlem.

Det er meget bedre at få hegnet

repareret hurtigt, end at en hel flok

heste/ponyer styrter rundt i omegnen.

Tit er det blot et spørgsmål om at

udskifte to skruer, hvis man reagerer

med det samme.

Får fejlene lov at ligge, kan det koste

meget tid og mange penge at udbedre

dem.

Når du har taget håndtagene af, er der

ikke strøm i leddene. Leddene er nemlig

lavet sådan, at der kun går strøm

igennem dem, når de er sat på. Så

undgår både du og hesten/ponyen at få

et ordentligt ”rap”.

T.W. & E.N.

17


Silkeborg Rideklub September 2003

HERLIGE INDTRYK FRA JYSK RIDEUGE 2003

Igen blev der sat nogle

rekorder ved Jysk Rideuge,

selvom man uvilkårligt synes,

at det ikke kan lade sig gøre

mere, fordi vi har nået alle

dem, der er at nå. Men

rekorderne blev i år også sat

på det menneskelige område.

Af Erik Nørgaard

Vi troede vel ikke, det kunne lade sig gøre

at sætte flere rekorder og med hensyn til

antal starter, var stævnet stort set heller ikke

større end sidste år; men der blev dog en

rekord i Silkeborg Cuppen, hvor vi havde

128 starter. Det må da vist være den største

klasse i Silkeborg Rideklubs historie.

I dressurridningen blev der ikke sat rekord

med hensyn til antallet af starter, for der

kunne simpelthen ikke være flere. Til

gengæld oplevede vi nogle ventelister af en

størrelse, som aldrig er set tidligere, -

ventelister som var større end selve

klasserne !

Publikumsmæssigt var det helt klart blandt

de største af alle stævner.

Dette skyldtes for en stor dels

vedkommende, det fantastiske sommervejr

vi havde; men sikkert også at hos mange

hestesportsinteresserede, er stævnet blevet

til et af årets højdepunkter. Stævnet som

man bare skal med til.

Pengemæssigt, - såvel med hensyn til

omsætning som overskud, - bliver det

sikkert også det største nogensinde (Der

foreligger i skrivende stund ikke en endelig

opgørelse; men den er på vej)

Der vil være en masse tal for stævnet, som

man kunne remse op; men det vil nok blive

for kedeligt.

Publikum hyggede sig og havde nogle

gode, varme og oplevelsesrige dage, -

sådan lige midt i deres hobby.

Menneskelige rekorder

Derimod er der nogle indtryk, jeg fik under

stævnet, som har brændt sig dybt ind i min

bevidsthed. Der var så mange, som

arbejdede så hårdt både før og under

stævnet, at det ville være umuligt og også

uretfærdigt at nævne nogle eller fremdrage

visse frem for andre, da jeg helt sikkert ville

18

risikere at glemme nogle enkelte

medlemmer af ”stævnehjælperhæren”.

Derfor: Ingen nævnt - ingen glemt !

Men hvor var det dog imponerende at

iagttage alle de hjælpere, som bare fik

tingene til at lykkes på bedste vis, med smil

på læben og en blanding af støv og sved på

panden.

Skønt var det også at se, i en tid hvor talen

ofte falder på emner som

selvtilstrækkelighed og egoisme, at nogle af

vore gæster iførte sig hjælpertrøjer og uden

videre palaver gled ind på nogle

hjælperpladser !

Det må da vist være det, man med et

gammelt udtryk kalder for: Oprigtig

uegennyttighed.

SIR hygge...

TV 2 portrætterede tre generationer

Fra Dolmer Rideklub, som er en rideklub

beliggende i Grenaas nordlige udkant,

kom tre generationer af piger, nemlig

Dorte Christensen, hendes mor Karen

Christensen og Dortes datter, lille Anne

Sofie. Anne Sofie oplevede den første

Jysk Rideuge vi afholdt i 2000, da hun

kun var knapt et år gammel og har

deltaget med mor og mormor i alle Jysk

Rideuger siden.

Hertil kan jeg så føje, at allerede søndag

aften inden stævnet startede, fortalte de

mig, at de ville komme igen til næste år.

- Jamen, det forpligter altså ! Så må vi jo

simpelthen bare lave den femte udgave

af Jysk Rideuge 2004. Okay !

Anne Sofie, Dorte & Karen indvilligede i

at være de gennemgående figurer i TV 2

Østjyllands indslag om stævnet. (Dog

måske med en smule skepsis fra Anne

Sofies side)

Dorte var netop blevet færdig med sit

dressurprogram da TV2-folkene kom;

men til trods for varmen og støvet

indvilligede Dorte i at sadle op igen og iføre

sig antrækket, så fotografen fik sine billeder

i kameraet.

Under interviewet sparede hverken Dorte

eller Karen på rosende ord om stævnet og

hel perfekt reklame for Jysk Rideuge blev

det, da Dorte kækt og frejdigt fortalte

journalisten, at hun på et tidspunkt havde

mulighed for en større rejse til Kina; men

det havde været en betingelse for rejsens

gennemførelse, at det ikke blev når Jysk

Rideuge afholdtes !

Dorte Christensen vil hellere deltage i Jysk

Rideuge end se den kinesiske mur.

Stævnets maskot hedder Dorte

Det var meget flotte udtalelser Dorte

fremkom med om stævnet og vi fik megen

ros og jeg tror de fleste som så tv-aviserne

mandag klokken 19.30 og 22.15 vil være

enig med mig i, at hvis der skulle kåres en

maskot for Jysk Rideuge 2003, så ville det

blive Dorte på grund af al den flotte omtale

hun gav Silkeborg Rideklub.

Dortes egen klub, Dolmer Rideklub fik jo

også en del pr. ved indslagene, så det

udviklede sig nærmest til et lille pr.-mæssigt

columbusæg.

Personale i døgndrift

Af ikke mindre værdi var også vort

personales utrættelige indsats både tidligt

og sent.

Sent blev det særligt onsdag aften, hvor der

var "skiftedag".

En del heste rejste og en del ankom og

dette gav personalet rigeligt at se til, da de

efterladte bokse skulle muges ud og strøes,

inden de nye heste ankom.

Vi var mange, som så hvordan både Laila,

Birgitte, Nanna, Anja og Preben knoklede

løs og havde travlt hele tiden. Alligevel var

der ingen af vore ryttere, som manglede

opbakning, når de skulle på dressur- eller

springbanen.

Når talen falder på personale, så var det

godt at møde mange tidligere ansatte hos

SIR, som benyttede lejligheden til enten at

deltage som ryttere eller som hjælpere,

Smart var det, den måde, Preben ved

Arnolds mellemkomst, fik ventileret Den lille

Ridehal. De øverste plader på væggen blev

spændt af, så der kunne komme luft ind til

hestene. Det så måske ikke så godt ud;

men hvad gjorde det, når blot det virkede og

tog toppen af temperaturen inde blandt de

mange opstaldede heste ?

Hestene kunne jo af gode grunde ikke være

ude i den smule kølende vind, der var,

ligesom vi andre. De pladser, hvor der var

mest sol og gerne lidt vind, blev da også ret

hurtigt besat. Som sædvanlig, fristes man til

at sige, tiltrak taget på det gamle køkken

mange "sommersild".


Silkeborg Rideklub September 2003

Ærlighed består !

Torben Westergaard "huserede" i

cafeteriaet og han fortalte mig noget, som

fortæller lidt om "ånden" i stævnet.

To gange var han ude for, at et par mindre

piger havde taget brusebad og

efterfølgende tog opstilling i køen ved

cafeteriaet for, - da det endelig blev deres

tur -, at spørge om de skulle betale for

badet. Det skulle de jo selvfølgelig ikke, når

de boede på vores campingplads.

Hvem sagde: Ærlighed varer ved !

Nu til slut er spørgsmålet så: Skal der være

Jysk Rideuge 2004 ?

Det er vi mange, der skal tage stilling til

allerede her i efteråret, når stævnerne skal

fastlægges, så allerede nu skal man nok

begynde at gøre op med sig selv, om man

vil opleve det hele en gang til.

Personligt tror jeg, at der er rigtig mange af

vore medlemmer, der allerede har besluttet

sig for at deltage i Jysk Rideuge 2004.

For som jeg hørte to, der ellers ikke har

deltaget som hjælpere de foregående år,

sige:

- Det er da egentlig rigtig sjovt, at være

med til at få det hele til at køre !

Anne Sofie, Dorte & Karen fra Dolmer

Rideklub er allerede tilmeldt.

Hovslagets udsendte paparazzifotograf tog

dette spionfoto af sommersild på taget af

det gamle køkken.

Igen skal lyde en stor tak til alle Jer som hjalp til Jysk Rideuge -

og en påmindelse om at aflevere den bordeaux-farvede

HJÆLPER-TRØJE i Rytterstuen eller i sekretariatet, så vi kan få

dem vasket og gjort klar til næste gang.

Fra onsdag den 13 august, holder cafeteriet igen åbent om

onsdagen fra kl. ca.16.00

CAFE- SIR

Vi har stærkt brug for frivillige, dygtige kokke,

der på skift vil tilberede aftensmad onsdag

aften.

Du bestemmer selv, hvad du vil lave. Kun fantasien sætter grænserne.

Du får en nøgle udleveret fra cafeterieudvalget (Ilse, Charlotte,Torben)

og kan så bruge cafeteriets gode faciliteter.

Støt din klub, og styrk fællesskabet, ved at

tilbyde din hjælp en gang imellem og husk på

alle de gange, du slipper for at lave mad

derhjemme!!

CAFETERIEUDVALGET.

Ilse-86825408

Torben-25144550

Charlotte-22895053

19


Silkeborg Rideklub September 2003

NÅE, - KUN NUMMER TO ?

En af de få sportsgrene hvor nummer to er en

udpræget taber, er boksning. Sådan er det da

heldigvis ikke indenfor ridesport. Nærmest

tværtimod.

Af Erik Nørgaard

Hvor var spændingen i ridebanespringning, hvis der

kun var to ryttere i hver klasse ? Så ville man vide

på forhånd, at 50 procent af alle startende ryttere

ville være nummer sjok, når en god dag med

springning var til ende.

Det ville nu nok ikke trække ret mange tilskuere til.

Men som det er nu, med klasser bestående af mange

deltagere, - og endda helst så mange som muligt -,

så er der smæk for skillingen og spænding til det

sidste.

128 ekvipager

Netop sådan som man kunne opleve det under Jysk

Rideuge 2003. Ikke mindre end 128 starter i

kvalifikationsspringningen til Silkeborg Cup !

På forhånd kan det skabe illusioner om, at få den

berømte kamel proppet gennem nåleøjet. Blot en

placering i et så stort og velkvalificeret felt som

nummer 30 er rigtig, rigtig godt.

Tænk hvis det var dig selv og du blev nummer 30,

så ville der være så mange som 98 ekvipager, der

var placeret efter dig !

Her taler vi altså om næsten hundrede af de bedste

springryttere !

Det er med jysk underdrivelse (Når det nu er Jysk

Rideuge vi beretter om) :

- Vist ikk' så ring, endda !

Malene & Caia

Da Malene Konnerup og Caia gjorde deres entre på

banen, vidste de tydeligvis, "hvad dette her drejede

sig om". Sjældent at se så motiveret en rytter. En

mandlig tilskuer stod under Malenes ridt og sagde: -

Hun kommer sgu' ikke gennem banen uden at rive

ned. Det går alt for hurtigt, - nu kan I bare vente og

se.

Hr. Klogesen havde åbenbart ikke set Malene og

Caia, når de virkelig bider tænderne sammen og

beslutsomheden driver dem.

Ikke blot kom de gennem banen i et forrygende

tempo, fejlfri var de også og yderligere rakte tiden

til en andenplads i hele feltet med ganske små

marginaler til førstepladsen.

Altså bedre end 126 andre ekvipager !

Hvis dette havde været TV og ikke Hovslagets

spalter, kunne man have sagt:

- Vi lader lige resultatet stå på skærmen et øjeblik !

20

Malene Konnerup og Caia var top-motiverede ved

kvalifikationen.

Louise & Barbette

Dagen efter var der finale i Silkeborg Cuppen; men

der var dog et lille intermezzo der, om end noget

upåagtet af de fleste, gik forud.

Efter første gennemridning gik Louise Brix lidt

nervøst rundt og vidste et længere stykke tid ikke,

om hun var "købt eller solgt", eller med andre ord

om hun var kommet blandt de tyve, der gik videre i

den højtaleranlægget.

Og selv da opremsningen af finaledeltagerne

begyndte, blev det en kort overgang faktisk værre

for hende.

Nummer et i finalen blev annonceret, nummer to,

(Som jo var Malene Konnerup og Caia), nummer

tre - - -. Og speakeren blev ved med at remse de

tyve op, som gik videre til finalen.

Ved nummer sytten var det tydeligt at Louise ikke

rigtig troede på en plads mellem de tyve længere.

Og speakeren annoncerede videre om nummer atten,

nummer nitten, og til slut kom speakeren så endelig

med befrielsen:

- Og på tyvendepladsen og som sidste rytter i

finalen har vi Louise Brix og Barbette !

Lettelse -

Hvor må Louise have følt noget meget, meget tungt,

svæve væk fra sine skuldre i det øjeblik.

Hun var da også synligt lettet, da det gik op for

hende, at hun var kommet med i "supereliten" -

finalespringningen.

Netop når der er så mange i en klasse, er det ofte de

meget små marginaler, der afgør placeringerne og

med et udgangspunkt som nummer tyve og altså

sidst blandt finalisterne, lykkedes det Louise og

Barbette, efter en imponerende opvisning i hvad


Silkeborg Rideklub September 2003

ridebanespringning kan være, at kæmpe sig op på

andenpladsen.

Rigtig flot i betragtning af at Louise ikke var sikker

på, om hun overhovedet var blevet kvalificeret

dagen i forvejen.

Et godt bevis på hvor hårdt der bliver kæmpet i en

springning som denne, - der er meget lille forskel på

at blive nummer et og nummer tyve i så stor en

klasse.

Egentlig to andenpladser

Måske kan man til en vis grad sige, at det gav to

andenpladser til to SIR-ryttere ud af så mange

startende.

Der er i vores dejlige rideklub mange ryttere, som

er på vej frem og hvis de resultater Silkeborg

Rideklubs ryttere, såvel dressurryttere som

springryttere, skabte under Jysk Rideuge 2003, er

en tendens blandt klubbens ryttere generelt, så er

der meget, der i sportslig henseende lover rigtig

godt for fremtiden.

Lige netop om Silkeborg Cuppen resterer der kun at

ønske:

Tillykke Malene & Louise med de flotte

andenpladser!

Lad os fremover se noget mere af det, I viste de to

dage i juli.

En stolt og glad Louise Brix og Barbette ved

præmieoverrækkelsen.

HANDYMÆND SØGES !!

Vedligeholdelsesudvalget mangler medlemmer - heri blandt én som vil

være udvalgsformand.

Vedligeholdelsesudvalget forestår vedligeholdelses arbejdet på

Holmehus og SIR's udstyr. Det praktiske arbejde udføres dels af

udvalgets medlemmer, dels ved tilkaldt professionel assistance og 2-3

gange om året ved arbejdsdage i SIR.

Det er tanken at Vedligeholdelsesudvalget suppleres med en del

medlemmer, således at der opnåes at kunne trække på faglig viden. Og

det er vigtigt at nævne at fordi man deltager er det ikke ensbetydende

med at man så "hænger" på det ..

Med håbet om mange store og små tilsagn om deltagelse.

Henvendelse til undertegnede

mvh

Lone Rasmussen - 21679615 - lr@datadan.dk

21


Silkeborg Rideklub September 2003

22

Femte udlodning fra Ole Peter Hansens Legat

Søndag den 26. oktober 2003 om eftermiddagen

2 x 6.500,00 kr.

Bestyrelsen for Ole Peter Hansens Legat har besluttet at udlodde

2 legater á 6.500 kr. i år.

Udlodningen finder sted i forbindelse med stævnet søndag den 26. oktober 2003 om

eftermiddagen, som det nu måtte passe ind i stævneafviklingen.

For god orden skyld citeres nedenfor §3 i fundatsen for Ole Peter Hansens Legat, hvoraf

fremgår målgruppe og formål.

Ӥ3

Legatets formål er at yde økonomisk støtte til en ung rytter, der er medlem af Silkeborg Rideklub og

er i alderen 12-18 år, således at den pågældende kan dygtiggøre sig ved træningsophold i Danmark

eller i udlandet. Legatmodtageren udpeges af bestyrelsen for Silkeborg Rideklub. Legatet uddeles

ved årets første indendørsstævne. Bestyrelsen kan beslutte, at det årlige legatbeløb i stedet for skal

tilfalde en ung rytter, der efter bestyrelsens opfattelse har behov for økonomisk hjælp til at dyrke

ridesport. ”

Søg inden den 20. oktober 2003!

Alle medlemmer af SIR, der opfylder betingelserne i vedtægterne for Ole Peter Hansens

Legat, kan udarbejde en skriftlig ansøgning om tildeling af legatet.

Ansøgningen skal som minimum indeholde:

Navn og fødselsdato på ansøger

Begrundelse for ansøgningen

Andre relevante oplysninger efter ansøgers eget valg

For at komme i betragtning skal ansøgningen være SIR’s bestyrelsen i hænde senest

mandag den 20. oktober 2003 kl. 12:00.

Med venlig hilsen

Silkeborg Rideklub

Lone Rasmussen, Formand


Silkeborg Rideklub September 2003

Det hjælper hvis vi alle er med. Billy har vist fundet et af

“Rosas” gamle gemmesteder for kødben og træsko.

Bjarne lavede et alvorligt modangreb på grønalgerne.

Hvad mon det er at Lone prøver at sige fra toppen af sin stige ?

Det er godt at have det rigtige værktøj når der skal rettes

stålrammer op.

Der sker noget når Laura går igang med oprydningen. Kathrine og Mus fik ryddet den gamle “sygebox” og traktorskur

så høet kan komme under tag.

23


Silkeborg Rideklub September 2003

GAMMELT VENSKAB FORGÅR SJÆLDENT-

- men kan dog godt alligevel afstedkomme problemer !

Af Erik Nørgaard

Det var til et distriktsstævne.

Rusty, en 8-års vallak, skulle ind på springbanen og ride

en LA sammen med sin rytter, Hans Jørgen.

Rusty var en rigtig god springer og Hans Jørgen en ret

erfaren rytter med mange pokaler i glasskabet

derhjemme.

Derfor skulle en LA på distriktsplan heller ikke være nogen

større opgave for det rutinerede par; men da Hans Jørgen

red hen til leddet i springbanen, begyndte Rusty at trippe

uroligt.

Noget han aldrig plejede. Han tog tværtimod det meste

med en knusende ro.

Et kort øjeblik strejfede det Hans Jørgen, at det måske

kunne være fordi, Rusty kunne høre de heste, der

varmede op udenfor, at han var lidt urolig.

Der faldt en sagte regn, som egentlig ikke gjorde én

særlig våd; men Hans Jørgen havde alligevel valgt at

varme op indenfor, for ikke at blande støv og regn til en

meget lidt smuk overflade på den mørkeblå ridejakke.

Da han blev kaldt ind på banen, var Rusty meget urolig og

Hans Jørgen havde egentlig lidt svært ved at holde ham.

På første forhindring stoppede han og han vrinskede højt

flere gange. De prøvede igen og det gik, men dog med

store problemer.

Forhindring nummer to og tre blev passeret fejlfrit, 4-eren

gav en nedrivning og så kom refuseringen ved forhindring

nummer fem. Rusty stoppede så brat, at Hans Jørgen

måtte indtage den nok så kendte; men lidet attråværdige:

”Hold-ved-for-enhver-pris-positur”, siddende ude på

Rustys hals.

Det så mildt sagt ikke godt ud for de to nu. En placering

kunne det sikkert ikke blive til. Da Hans Jørgen havde fået

samlet sig og kunne fortsætte ridtet, kom de dog kun med

nød og næppe over forhindring nummer fem, så var den

gal igen.

Ny refusering på sekseren og dermed: YT!

En dårlig dag

På vej ud prøvede de på en forholdsvis simpel forhindring

og fik på det nærmeste forvandlet denne til et veritabelt

Mikado-spil.

Oveni kom så, at Hans Jørgen nu næsten ikke kunne

drive Rusty ud gennem leddet. Hesten vrinskede og

gjorde sig til og da det endelig lykkedes at få den ud af

banen, fortsatte uroen ude i opvarmningshallen. Det

resulterede i, at Hans Jørgen meldte fra i en MB, der

skulle rides senere på dagen.

Der blev talt en del om, hvorfor hesten, der ellers plejede

at være klippestabil, havde teet sig sådan. Der var også

fra Hans Jørgens pårørende, rytterkolleger og berideren

mange bud på, hvad der kunne være i vejen; men der

fremstod dog ikke nogen helt entydig årsag, så Hans

24

Jørgen valgte at slå sig til tåls med, at Rusty havde haft en

dårlig dag og det måtte han for så vidt også godt have en

enkelt gang.

Måske skyldte Hans Jørgen ligefrem Rusty det.

Der var nemlig noget med et ridt, der havde været ligeså

ringe for et års tid siden og her var det noget med en

stærk hovedpine og en fest dagen i forvejen, der havde

været årsagen. - Dette talte Hans Jørgen dog helst ikke

om.

Men han stillede sig tilfreds ved tanken om, at de nu stod

lige.

Vennerne Rusty og Gregory

Rusty startede for otte år siden sit liv på et stutteri i

nærheden af Sorø. Da han endnu var plag, med al den

megen frihed dette indebar, knyttede han mange

forbindelser til andre ungheste. Særlig blev Gregory, den

han var mest sammen med.

Var den ene af dem presset af en eller flere andre heste,

stillede den anden straks op til forsvar for deres fælles

overenskomst. At det så også hører med til historien, at de

begge blev solgt til det samme stutteri, Højbjerggård,

styrkede blot yderligere deres venskab.

Berideren på Højbjerggård så allerede den første dag, at

de var uadskillelige og valgte at placere dem i to bokse

ved siden af hinanden og der blev vrinsket og hilst i en

uendelighed, når en af dem havde været til tilridning og

efterfølgende kom tilbage til stalden.

Denne tid var præget af en del hårdt arbejde for de to

ungheste. Mange nye ting skulle læres og der skulle

trænes øvelser, som ikke altid var helt lette at huske.

Egentlig havde både Gregory og Rusty hellere været fri for

den svære dressur og øvrige indlæring; men de tilbragte

så til gengæld en masse timer sammen på stutteriets

marker og folde.

Adskillelse og nye omgivelser

En dag, da begge heste var rundet fire år, blev Rusty som

sædvanlig trukket ud på folden; men Gregory var ikke

med og han kom heller ikke ud på folden senere.

Rusty gik lidt søgende rundt på folden, - vrinskede og ville

egentlig hellere ind til Gregory, så da han senere blev

hentet ind, forstod han ikke, hvorfor boksen ved siden af

pludselig var tom.

To dage senere kom der en hoppe ind at stå i boksen ved

siden af; men hende var Rusty meget aggressiv overfor,

for hun kunne jo ikke bare sådan lige erstatte Gregory !

Gregory var blevet solgt til en dygtig rytter fra Århus

Rideklub; men det kunne Rusty ikke vide.

Ikke så lang tid efter kom Hans Jørgen på besøg på

Højbjerggård. Han red Rusty to


Silkeborg Rideklub September 2003

gange den dag og de fungerede godt sammen. Tre dage

efter kom Hans Jørgen tilbage med hestetraileren og nu

gik turen vestpå til Hans Jørgens lille landbrug syd for

Mariager.

Vel var det en træt og fortumlet Rusty, der nåede frem;

men han akklimatiserede sig hurtigt og faldt godt til i de

nye omgivelser og med sine nye mennesker.

Tiden gik og Rusty var efterhånden blevet godt otte år

gammel.

Han havde med succes deltaget i mange stævner rundt

omkring og den famøse dag hvor Hans Jørgen under et

stævne, skulle få så mange problemer og som ingen dog

kunne finde årsagen til, deltog der selvfølgelig en masse

andre heste fra distriktet.

Hans Jørgen hørte godt, da det blev hans tur, at der blev

meldt i højtaleren:

På banen har vi Marlene Søndergård og Højbjerggårds

Gregory fra Århus Rideklub.

Næste rytter, Hans Jørgen Bak og Rusty, bedes holde sig

klar !

Hans Jørgen kendte ikke Marlene Søndergård ret godt og

han havde aldrig hørt om Gregory, for han var jo solgt fra

Højbjerggård, inden Hans Jørgen kom og købte Rusty.

For Rusty var sagen imidlertid helt anderledes. Han

forstod af naturlige årsager ikke, hvad der blev sagt i

højtaleren; men han forstod til gengæld det, han opfattede

med næsen, da han kom ind på banen.

En meget stærk fært af Gregory, som han genkendte i

samme sekund, de skulle ind igennem springbanens led.

Derfor snurrede han rundt og prøvede febrilsk at få øje på

Gregory. Han måtte jo dog, efter Rustys mening være

der, siden der hang en så tydelig fært af ham over hele

ridehallen. Rusty bemærkede stort set ikke, at han blev

irettesat af Hans Jørgen, for han var meget mere optaget

af at møde Gregory.

Selv på den sidste forhindring, hvor han slog et kodeled

temmelig hårdt, bemærkede han det næsten ikke. Derfor

ville han heller ikke ud af banen igen efter, at de var

blevet ”disset”.

Rusty prøvede forgæves at tvinge sig til at blive inde på

banen, - inde ved denne rare fært af Gregory; men han

var der jo ikke og Hans Jørgen fik ham endelig drevet ud

i opvarmningshallen. - Iøvrigt fandt Gregory heller aldrig

ud af, hvor tæt han havde været på Rusty.

Kun 22 sekunder adskilte dem, - rent tidsmæssigt, - fra

Gregory var skridtet ud på udendørsbanen, til Rusty var

kommet ind på springbanen fra opvarmningshallen.

Altid en årsag…?

At det havde været en dum dag for Hans Jørgen, var alle

enige om; men de kunne jo heller ikke vide, at den havde

været langt, langt dårligere og meget mere frustrerende

for Rusty.

For havde de vidst det, havde de jo nok ladet de to

gamle venner hilse på hinanden.

Måske er det passende at bemærke, at heste kan opføre

sig mærkeligt og på en for mennesker usædvanlig måde;

men der er altid en årsag til en hests afvigende adfærd.

Det er bare ikke altid en årsag, som mennesker forstår.

Sådan som Hans Jørgen og hans venner, heller ikke

gjorde det.

25


Silkeborg Rideklub September 2003

Gjern

Spring

derby

En flot dag for

Silkeborg Rideklubs

ryttere den 8. juni i

Voel.

Af Nils F.

Silkeborgs ryttere gjorde det

flot ved Gjern Spring derby.

Annette Methmann på Luke

og Marie Skårup på Chianti

Classico red en forrygende

runde med Annette som

vinder og med Marie på 3.

pladsen.

Annette Methmann og Luke i

flot stil på vej til sejren i Gjern

Spring derby.

Anette Methmann suveræn

vinder.

Annette Methmann gjorde

rent bord, og red noget af det

flotteste jeg har set hende

ride. Det rigtige tempo hele

vejen igennem.

26

Marie Skårup og Chianti

Classico red som Annette i det

helt rigtige tempo men var

uheldige at rive en bom, og så

var 1. pladsen helt fortjent

Annettes.

Jannie og Oliver red en flot

runde.

Jannie Andersen og Oliver

gennemførte den svære bane

med 20 fejl, det kan lyde af

meget, men dem som har

overværet derbyet, eller selv

prøvet at ride den, ved at 20

fejl ikke er noget.

Først var hun lidt tøvende, lidt

benovet over at være med i

derbyet, men pludselig

midtvejs var det som om hun

sagde til sig selv og Oliver, det

her kan vi sgu sagtens klare,

og så gik det forrygende

resten af banen. - Flot redet

Jannie.

Marie Skårup og Chianti

Classico blev en flot nr. 3 i

derbyet.

Anita Sehested blev nr. 2 og

Marie Skårup nr. 3 i LB.

I LB ridebanespringning kom

Anita Sehested på en flot

andenplads og med Marie

Skårup på en flot 3. plads.

Anette Methmann prøvede

at ride banepersonalet ned.

I LB´en var også Anette

Methmann og Luke med, men

de prøvede at ride

banepersonalet ned og så var

de ude af præmielisten.

Også Charlotte Laursen var

med i denne LB, men her var

det marginalerne der var

afgørende.

Louise Birkholm startede i 2

LC`er og blev placeret i den

ene.

En flot dag for Silkeborg

Rideklubs ryttere.

Jannie Andersen og Oliver

klarer flot det svære spring i

Gjern spring derby.

Anita Sehested fik en flot 2.

plads i LB.


Silkeborg Rideklub September 2003

Nye

bobler

Af Nils F.

Therese og Sanne i fejende flot

stil hen over en forhindring.

Marie Louise Restrup og

Bogard i flot stil, og allerede

koncentreret om næste spring.

Her hvor sommeren har vist sig

fra sin bedste side, uge 29 er

overstået, ferien er overstået

og det hele på rideskolen er

atter ved at komme i

omdrejninger sidder jeg og

bladrer nogle af mine billeder

igennem og falder over billeder

fra Ring og Rid stævnet den

5. juni, og syntes at de

billeder skal nogle flere have

glæde af.

Jeg fulgte især Marie Louise,

Terese samt Christian, og det

er da bobler der vil noget, og

kan som et medlem der har

været væk fra rideskolen i et

år, kun sige det samme, er det

virkelig de samme ryttere.

Der er saft og kraft i deres

ridning. De vil virkelig noget.

Se på disse billeder og nyd

disse pragtfulde unger.

Birgitte beriderelev.

Birgitte var inden

sommerferien meget nervøs

inden hun skulle til

godkendelse som beriderelev.

Hun bestod og er i dag

beriderelev i Silkeborg

Rideklub. Et stort tillykke til

Birgitte. (Også fra mange små

elevryttere)

Glade smil Frida og Billy.

Der er tre jeg altid møder når

jeg kommer på rideskolen, det

er Frida, Billy samt Nanna.

Nanna altid med et dejligt

smittende smil. Frida altid

med en pind i munden, Billy

altid med hovedet gravet godt

ned i jorden.

Christian Fenst og My Lady i

et flot spring.

Birgitte har bestået som

beriderelev, det er der mange

små elevryttere der er glade for.

Nanna hører med til det glade

daglige billede på rideskolen.

Nu gider Billy altså ikke høre

mere om alle de ryttere.

27


Silkeborg Rideklub September 2003

28

Jysk Rideuge 2003


Silkeborg Rideklub September 2003

29


Silkeborg Rideklub September 2003

30

Resultater fra jysk rideuge 2003

Dressur:

Klasse 1A La1-A :

1 Helle Steffensen på Kattenau fra Djursland

Rideklub(drk)

2 Preben Ørts på Romanov fra Silkeborg Ridekub (sir)

4 Lise Trier /Sir Møgelvang(sir)

8 Kristina Boel Hansen/ Fedor(sir)

Klasse 1B La1-B :

1 Torben Frandsen/ Quatro fra Tørring Rideklub(tørk)

Klasse 2A La3-A :

1 Liselotte Jacobsen/Wild Falcon fra Dalby Rideklub(dar)

Klasse 2B La3-A :

1 Birthe Vestergård Juul/Orion fra Kjellerup og Omegns

Rideklub(korr)

7 Susanne Andersen/Indiana ll(sir)

Klasse 3A La5-A :

1 Morten Pedersen/Vikjærsvangs Mirage(tørk)

Klasse 4A La6-A :

1 Karen Høbye/Mattheus fra Fredericia Rideklub(frk)

Klasse 5A La1-A :

1 Benedikte Brebøl Thorsen/Fruhlings Fantasy fra

Birgittelyst Rideklub(bir)

2 Lise Trier/Sir Møgelvang(sir)

Klasse 5B La1-A :

1 Preben Ørts/Romanov(sir)

6 Marie Louise Andersen/Foxy Fashion(sir)

8 Kristina Boel Hansen/Fedor(sir)

Klasse 6A La2-A :

1 Marie Louise Andersen/Foxy Fashion(sir)

3 Lise Trier/Sir Møgelvang(sir)

Klasse 6B La2-A :

1 Benedikte Brebøl Thorsen/Fruhlings Fantasy(bir)

Klasse 7A La5-A :

1 Pia Lykke Espesen/Chanel(korr)

Klasse 8A MB0 :

1 Tenna Annet Andersen/Sharon Van DE Bekput(sir)

5 Preben Ørts/Gandhi(sir)

Klasse 9A La2-A :

1 Benedikte Brebøl/Fruhlings Fantasy(bir)

2 Preben Ørts/Romanov(sir)

4 Lise Trier/Sir Møgelvang(sir)

5 Marie Louise Andersen/Foxy Fashion(sir)

6 Kristina Boel Hansen/Fedor(sir)

Klasse 9B La2-A :

1 Marie Lykke Pedersen/Capri Tågerup fra Vestjysk

Rideklub(vjr)

4 Susanne Andersen/Indiana ll(sir)

6 Marie Louise Andersen/Urania(sir)

Klasse 10A La4-A :

1 Louise Boesen Kristensen/Taneur Moesgård(vjr)

2 Marie Louise Andersen/Lady Akacia(sir)

Klasse 10B La4-A :

1 Pia Lykke Espensen/Chanel(korr)

Klasse 11A MB3-A :

1 Tenna Annet Andersen/Sharon Van De Bekput(sir)

2 Preben Ørts/Gandhi(sir)

Klasse 12A MA1-A :

1 Karin Sandum/Marcandt fra Århus rideklub(aar)

Spring :

Klasse 13 U-LC:

1 Julie Thorup Larsen/Shaman(sir)

1 John Mostrøm Nielsen/Tenna(sir)

Klasse 14 U-LB :

1 Anita Sehested Nielsen /Cantata(sir)

1 Stine Dahl/Soffi Bakkegård(sir)

1 Trine Willumsen/Lady Hunter(sir)

1 Julie Jelsdorf/Monet(sir)

1 Marie Louise Andersen/Classic Royal(sir)

1 Jens Jacobsen/Picasso(sir)

1 Anette Mehtmann/Luke(sir)

Klasse 15 U-LA :

1 Marie Louise Andersen/Classic Royal(sir)

8 Marie Louise Andersen/Lady Akacia(sir)

Klasse 16 U-LC :

1 Marie Skårup/Chianti Classico(sir)

1 Morten Augustinus/Quasimodo(sir)

1 Sidse Tolstrup/Penelope(sir)

Klasse 17 U-LB :

1 Jens Jacobsen/Picasso(sir)

Klasse 18 LB :

1 Tia E. Christensen/Balzar fra Viborg Rideklub(vik)

14 Camilla Siig Rytter/Siig-RytterS Wana Be Perf(sir)

15 Anita Sehested Jensen/Cantate(sir)

Klasse 19 U-LA :

1 Torben Frandsen/Chico(tørk)

Klasse 20 MB :

1 Torben Frandsen/Corlandia(tørk)

Klasse 22 LB :

1 Jeanette Dahl/Lesley Jb fra Gudenådalens Rideklub(gdr)

5 Marie Skårup/Chianti Classico(sir)

Klasse 23 LB :

1 Kathrine Bruun Nielsen/Prins Figaro fra Astrup-Lerdum-

Tårs Rideklub(alt)

Klasse 24 U-LA :

1 Lisa Lind Hansen/Lucky Luchiano fra Ponygården

Solvangs Rideklub(psr)

3 Louise Brix/Barbette(sir)

4 Jens Ove Knudsen/Edgar(sir)

Klasse 25 LA SIR CUP kvalifikation :

1 Martina Kastrup Loft/Caleth Igenmoes fra Kongsdal

Rideklub(kong)

3 Malene Konnerup/Caija Hs(sir)

20 Louise Brix/Barbette(sir)

Klasse 26 MB :

1 Marianne Klokkerholm/Courage Cavalier fra Herning

Rideklub(her)

Klasse 27 Champagnespringning :

1 Katrine Bruun Nielsen/Prins Figaro(alt)

3 Marie Skårup/Chianti Classico(sir)

Klasse 28 U-LB :

1 Camilla Siig Rytter/Avelon(sir)

1 Jens Jacobsen/Picasso(sir)

Klasse 29 LB :

1 Tina von Hirsch Andersen/Little Racer fra

Sportsrideklubben Ålborg(srå)

Klasse 30 LA :

1 Jacob Lauridsen/Gran-Dur fra Ikast Rideklub(irk)

5 Julie Jelsdorf/Monet(sir)

15 Katja Nørrisgaard/Lamarc(sir)

Klasse 31 LA SIR CUP :

1 Marianne Klokkerholm/Cartier(her)

2 Louise Brix/Barbette(sir)

Klasse 32 MB :

1 Christina Andersen/Hyggebos-Fanak fra Tønder Amts

Rideklub(tar)

Klasse 33 MA :

1 Torben Frandsen/Richard(tørk)


Silkeborg Rideklub September 2003

Hestekørekort v. Helle Knop

Tirsdag i uge 31 kl. 9.00 startede hold 1 af

“Hestekørekort", som var et sommerferietilbud fra

Silkeborg Kommune med afholdelse i SIR.

Der var over 60 meldt til og der kunne kun komme 12

med på hvert hold,

ialt 24 børn, så der var trukket lod om pladserne.

Den første dag viste vi noget af en videofilm om

ridning og omgang med heste.Vi gennemgik også

noget teori og de, som havde lyst var ude at få en

ridetur.

Anden dagen så vi lidt mere af filmen, alle var ude at

ride. De fleste ville gerne prøve at galopere, så

Nanna og jeg (mest Nanna) løb et par kilometer i den

lille ridehal.

Torsdag var sidste dag og vi så resten af filmen.

Bagefter skridtede vi en tur i skoven.

Det var nogle hyggelige dage og der kom også nogle

nye elevryttere til rideskolen.

Katrine Hjorth

Nyt fra Tinka og Thilde

Her er nyt fra Tinka og Thilde, du kan tro de nyder deres

nye "bolig". Det går godt med de to små ponyer, de

kommer i samme fold om natten. Det er Tinka, som

bestemmer, Janus har lidt svært ved at forstå det, så der

har været lidt magtkampe, de små løb ind i bjergfyren og

gemte sig, men nu

virker det som om de har fundet deres pladser.

Vi har redet i folden mange gange og det er gået fint. Igår

red vi en tur udenfor folden, det skal de lige vænne sig til,

alle de grimme campingvogne, var ikke lige sagen. Thilde

bliver hurtigt forpustet og træt, når vi rider inde i folden,

men udenfor var den kvik, så jeg håber bare det er dens

kondition.

Vi har fået lavet en dyrelægeattest på den og det hele var

fint, bortset fra hovene. Dyrelægen har skrevet: Der findes

en dyb tværgående fordybning "rille" parallel og 1 cm fra

kronranden, sikkert resultat af en kronrandsbetændelse

for 1 mdr. siden. Dette ses hyppigt efter forgiftning. Skulle

ikke have nogen klinisk betydning.

Jeg har ikke hørt fra forsikringen endnu.

Ha en god sommerferie. Vi Skriver igen.

----------------

Vi er kommet hjem fra ferie og har haft nogle dejlige dage

på Læsø.

Jeg har ikke fået set i min mail før nu, pga vi har haft så

travlt på arbejdet her efter ferien og i turistsæsonen. Det er

nogle lange dage.

Tinka og Thilde har det godt, nu er Thilde blevet

førehesten, bestemmer hvor de andre skal stå under

fodringen.

Lille Fie er solgt tilbage til tidligere ejer, de kunne ikke

enes, jeg synes, det var synd for hende, når de hele tiden

var efter hende. Janus går det fint med, han "tøffer" rundt

efter de store, og han ved at det er dem der bestemmer.

Denne varme sommer har været dejlig, men der er ikke

nok græs på foldene, så vi er allerede gået igang med

høet. Jeg håber det bliver bedre til næste år, når der bliver

gødet og sået med græs her til efteråret.

I er velkomne til at komme og se tinkerne, I ringer bare, så

kan vi aftale en dag.

Med Venlig hilsen Stine og Eva

MORS HEST KLAR TIL AVLS CHAMPIONAT

Silkeborg Rideklub havde 2 ekvipager til start i en

kvalifikations runde til Dansk Sportsheste Avls championat

, der blev afviklet i Skive Rideklub den 17. august. Det var

Louise Birkholm, der deltog med 2 spring heste. På den

5 årige hoppe Lucky Lady efter Lucky Ligth blev Louise

nummer 5 og kvalificerede sig dermed til finalen på

Vilhelmsborg i november. Her konkurrerer de 50 bedste 5

årige spring heste om blive årgangens champion.

Louises anden hest, 4 årige Bøgelys Comtessa var tæt på

at kvalificere sig, men manglede et halv point for at nå det

forjættede land.

FLITTIGE PONY RYTTERE

Nogle af vore pony ryttere har været meget flittige her efter

sommer ferien. De har deltaget i flere distrikts stævner - og

med flotte resultater :

I Harridslev den 3/4.august blev dressur rytterne Nana

Langhoff på kat. 2 ponyen Candy nr. 2 i LB3 og Anne

Kathrine Restrup nr. 3 på kat. 1 ponyen Mørkbak's

Kidogo, medens springrytterne Christian Fenst på My

Lady og Marie Louise Restrup på Bogard startede uden at

opnå sløjfer.

I weekenden 9/10. august var der stævne i Søndertoft

Rideklub ved Holstebro, og her fik Nana Langhoff og

Candy to førstepladser i hhv. LB3 og LA1, og Marie

Louise Restrup og Bogard fik en tredieplads i ULA,

medens Christian Fenst og My Lady blev tredie i LA

spring.

I Hylke ved Skanderborg vandt Nana Langhoff og Candy

en LA1 den 16. august.

31


Silkeborg Rideklub September 2003

Priser i Silkeborg Rideklub

Priser for opstaldning pr. måned pr. 1. april 2003

Boks i boksstalde 1950 kr

Boks i gl. boksstald 1500 kr

Spiltov pony kat. II og III 925 kr

Spiltov pony kat. I 1200 kr

Tillæg for spåner 250 kr

Opsigelsesfristen for opstaldede heste i SIR

er løbende måned 30 dage

Priser for reservation pr. måned

Nummereret boks i juli måned 700 kr

Unummereret boks i juli måned 600 kr

Nummereret boks i øvrige måneder 850 kr

Unummereret boks i øvrige måneder 750 kr

Tidspunktet for hestens/ponyens tilbagekomst oplyses

ved afrejse.

SIR kan disponere over pladsen til anden side i den

periode, hvor pladsen er reserveret, men den skal være til

rådighed for ejeren fra den oplyste returneringsdato.

Priser for medlemskontingent pr. år pr. 1. april 2003

For personer under 18 år

Medlemskontingent - børn 225 kr

For personer over 18 år

Medlemskontingent - voksne 325 kr

Medlemskontingent - passive 125 kr

Medlemskontingent - SIR´s støtteforening

“GYNGEHESTEN”

Personligt medlemsskab 175 kr

Familie medlemsskab 450 kr

For alle som modtager undervisning, har hest/pony

opstaldet i SIR eller er udefra kommende ekvipager og

bruger af faciliteterne i SIR gælder det, at SIRmedlemsskab

er

obligatorisk.

Priser for elevundervisnng pr måned pr. 1. april 2003

For ryttere under 18 år på SIR´s elevheste

1/2 times undervisning pr uge 155 kr

1 times undervisning pr uge 215 kr

2 timers undervisning pr uge 380 kr

For ryttere over 18 år på SIR´s elevheste

1/2 times undervisning pr uge 165 kr

1 times undervisning pr uge 240 kr

2 timers undervisning pr uge 405 kr

32

For ryttere under 18 år på privat hest/pony

1 times undervisning pr uge 175 kr

2 timers undervisning pr uge 300 kr

For ryttere over 18 år på privat hest/pony

1 times undervisning pr uge 200 kr

2 timers undervisning pr uge 325 kr

Privatundervisning ved ex. berider -

holdundervisning

Ryttere under 18 år - hest opstaldet i SIR

1 times undervisning pr uge 250 kr

2 timers undervisning pr uge 500 kr

1 dressur/springtime pr uge

samt 1 times gymnastikspringning 400 kr

2 dressur/springtimer pr uge

samt 1 times gymnastikspringning 600 kr

Ryttere over 18 år - hest opstaldet i SIR

1 times undervisning pr uge 300 kr

2 timers undervisning pr uge 600 kr

1 dressur/springtime pr uge

samt 1 times gymnastikspringning 500 kr

2 dressur/springtime pr uge

samt 1 times gymnastikspringning 700 kr

Ryttere under 18 år - udefra

1 times undervisning pr uge 300 kr

2 timers undervisning pr uge 600 kr

1 dressur/springtime pr uge

samt 1 times gymnastikspringning 500 kr

2 dressur/springtime pr uge

samt 1 times gymnastikspringning 700 kr

Ryttere over 18 år - udefra

1 times undervisning pr uge 350 kr

2 timers undervisning pr uge 700 kr

1 dressur/springtime pr uge

samt 1 times gymnastikspringning 600 kr

2 dressur/springtime pr uge

samt 1 times gymnasstikspringning 800 kr

Priser for ridehuskort

pr. måned 525 kr

pr uge 150 kr

weekend 100 kr

dag 50 kr


Silkeborg Rideklub September 2003

Aktivitetskalender for

Silkeborg Rideklub

Onsdag den 22. oktober Kl. 19.00

Bestyrelsesmøde i SIR.

Hvis du har spørgsmål, gode idéer eller

andet du vil tale med os om, er mødet

åbent for medlemmer til kl. 19.30. Vi kan

ikke love, at alle bestyrelsesmedlemmer er

til stede den første halve time.

Søndag den 26. oktober.

Klubmesterskab i dressur for både pony

og hest. Vi uddeler Ole Peter Hansens

legat under stævnet.

Lørdag den 1. nov. Kl. 19.00

Hjælperfest for alle som hjalp i uge 29 -

Jysk Rideuge 2003.

Tilmeldingsliste bliver sat op i rytterstuen.

Den 8. og 9. november.

Distriktsstævne for pony spring.

Onsdag den 19. november Kl. 19.00

Bestyrelsesmøde i SIR.

Medlemmer er velkomne med spørgsmål,

gode idéer og andet den første halve time

Den 29.- 30. november.

Distriktsstævne spring for heste og

ponyer.

BEMÆRK vi afvikler også ponyklasser

både lørdag og søndag. Cafeteria er åbent

under hele stævnet.

Den 14. december.

Elevstævne .

Efter elevstævnet er der julehygge og

godteposer. Der kommer opslag i

rytterstuen og du kan få tilmelding ved din

ridelærer.

2003

Den 24. december kl. 12.00

Vi ønsker hinanden glædelig jul

med et glas vin, en øl eller en sodavand.

Kom og vær med til denne hyggelige halve

times tid, inden vi alle skal hjem og være

klar til juleaften.

Den 31. december kl. 12.00

Godt nytår !

Vi ønsker hinanden og SIR et godt og

lykkebringende nytår med et glas champagne.

33


Silkeborg Rideklub September 2003

34


Silkeborg Rideklub September 2003

Støt vore sponsorer - de støtter os!

Gennem Silkeborg Rideklubs Støtteforening "Gyngehesten" støtter en lang række

virksomheder Silkeborg Rideklub. Vore sponsorer, som vi hermed opfordrer ALLE

medlemmer til at støtte, omfatter følgende virksomheder:

AZ huse A/S, Silkeborg

Arnolds Have og Boligservice, Them

BDO Scanrevision, Silkeborg

Beslagsmed Tom Nørgaard, Silkeborg

BG Bank, Silkeborg

Brødrene Dahl, Silkeborg

BRIX Smedeforretning, Silkeborg

Danmarks Hesteforsikring G/S, København

Dan Rosett APS, Viby

DLG, Silkeborg

Folke Sparekassen, Lysbro

From Grafisk, Kolding

Gjessø El-Service A/S, Them

GJ Design, Them

Grovvarecentret, Silkeborg

HBL Vine, Silkeborg

Hjorts Autolak, Knudlund - Them

Jyske Bank, Silkeborg

Kingo Karlsen, Silkeborg

Lynge Papir & Kontor, Silkeborg

Malermester Claus M. Jensen, Silkeborg

Midtjysk Traktorlager v/Harder & Søgaard A/S, Silkeborg

Nordea, Silkeborg

Rider Sport, Silkeborg

Silkeborg Køreskole v. Tom Kisbye, Silkeborg

Silkeborg Pallefabrik A/S, Silkeborg

Special-Butikken, Silkeborg

Stens Haveservice / Stald Mejse

35


Silkeborg Rideklub September 2003

36

Benzin

Fyringsolie

Tips/Lotto

Videoudlejning

Dagligvarer til nettopriser

Tlf. 8682 7962

Vestre Ringvej 24, 8600 Silkeborg

More magazines by this user
Similar magazines