1 - Om Den Rytmiske

den.rytmiske.aalborg.dk

1 - Om Den Rytmiske

DE PROFESIONELLE MUSIKERES ORGANISATION

Sidelmann +45 98 12 61 55

Jens Krøgholt John-Michael Hansen Michael Hübner Mogens Dyrberg Nielsen Bo Juel-Christiansen Preben Mikkelsen Albert Perlstein Grøn Aage Willumsen Leif Edm. Gunhardt Madsen Edgar Christensen

Ole Mølgaard Hansen Olav Gudnason Mogens Holger Søndergaard Ernst Lillienskjold Gunhild Kjær Viggo Steincke Ulrik Michael Engsig Giuseppe Gaudioso Hans Erik Høyrup Christiansen Niels

Eigil Nielsen Jan Larsen Vincenzo Ferraro Lise-Lotte Lottenburger Claus Henrik Vesterskov Kalle Jensen Christian Victor Therkelsen Klaus Christian Thrane Lene Marianne Møhl Ole Møllgaard Frode

Emil Bjerregaard Annette Laura Holck Jens Ole Kiilerich Peer Iversen Jørg Schmitz Søren Bundgaard Elisabeth Kloster Karen Marie Kjelds Ole Kristensen Anker Møller Esben Kjær Ruben Bundgård

Kristensen Keld Michael Trudslev Ib Buchholtz Hansen Tine Lilholt Kristensen Georg Kannegaard Eval Lunde Haugaard Finn Svit Carsten Lange Jakob Mølgård Mygind Jens Erik Jensen Hanne Elkjær

Poul Svendsen Ole Aagaard Arne Jespersen Jesper Mikkelsen Rudi Hjeds Simonsen Kim Harritsø Olesen Mogens Meyer Knud Raunkiær Christian Larsen Mogens Nissen Egon Madsen Orla Børge

Nielsen Morten Hansen Leif Kristensen Erik Regner Nielsen Thomas Thomsen Kirsten Martinsen Linda Lark Rasmussen Arly Wehner Dan Lebech Christian Czinner Gottschalck Torkil Essendrup Ib

Dirkov Jens Christian Frederiksen Lene Holt Nielsen Steffen Juul Jensen Jens Greve Asbjørn From Jørgensen Bettina Ejlerts Jensen Michael Pilgaard Anton Hansen Hovard Skou Borggaard Charlotte

Isager Bendt Normann Aaen Peter Maler Gjøl Henrik Vardinghus-Nielsen Thomas Rokkjær Claus Christian Coltau Jens Peter Lindegaard El Vibe Bylin Bundgaard Søren Lundbye-Christensen Niels

Ole Sørensen Kent Korsgaard Jensen Arne Dahl Rikke Øland Torsten Folke Pedersen Henrik Engqvist Lars Rye Bertelsen Hanne Høy Houengaard Karsten Bendixen Ole Christensen Jan Guldbæk

Sørensen Aage Lassius Læfelder Morten Lønborg Friis Claus Ettrup Larsen Anette Søgaard Jensen Christian Vardinghus-Nielsen Poul-Åge Hersland Ulf Døssing Rudi Lykkegaard Jens Erik Rasmussen

Kristian Dalgaard Nielsen Peter Ebberfeld Ian Andrew Phillis Lars Estrup Vesterskov Michael Andersen Lars Henrik Skov John Damgaard Niels Henrik Stampe Ib Gadegaard Søren Bo Larsen Palle

Asbjørn Pedersen Christina Jørgensegaard Rudan Mogens Binderup Rasmus Allin Peter Schrøder Jungersen Øyvind Lyngseth Lisbet Binderup Tue Larsen Nils Bo Poulsen Thomas Bertel Ibsen Lars

Ole SchmidtEskil Romme Morten Sandager Pedersen Bo Chresten Kjærsgaard Møller Brian Woetmann Henrik Spærhage Mygind Michael Kristensen Conni Halskou Rokkjær Mark Allan Cherry Christian

Thordal-Christensen Olga Vitenson Igor Vitenson Lili Olesen Mogens Pedersen Birgit Lyby Damgaard Anne Bisgaard Martin Bo De Vos Vita Kold Steen Lindgaard Anders Christensen Palle

Schou-Nielsen Børge Lunde-Christensen Kim Larsen Ide Bylin Bundgaard Hauke Bookhoff Bahnsen Ole Berthelsen Kristian Horn-Jeppesen Henrik Mikkelsen Søren Worsøe-Petersen Peter Haapsaari

Andersson Søren Høy Ovesen Thomas Vammen Jensen Mette Marie Matthiesen Anja Dahl Ole Flyvbjerg Johnsen Elsebeth Schmidl Fraser Neill Flemming Christensen Deborah A Josephson Mogens

B. B. Jensen Henrik Fe vre Nørgaard Mads Bak Mimi Barkmann Karsten Dulong Jensen Jens Goul Axelsen Pia Fog Kasper Bonde Petersen Thomas Lundby Gabel Thomas Christiansen Thomas Dybdahl

Vadmann Michalakis Santis Teodor Atanasov Georgiev Jørn Sverre Andersen Jacob Rose Jensen John Vammen Henrik Leding Skøtt Morten Christensen Christoffer Mørk Hede Nikolaj Pindstrup

Jørgensen Karin Elisa Houlind Tinne Lund Søren Ohlsen Lisbeth Lykkegård Sagen Tove Bitsch Antonsen Anne-Marie Østergård Ole Bech Torben Koch Daniel Stjernholm Andersen Søren Kepler Michael

Back Jensen Thomas Hust Ole Østergaard Nielsen Lise Aarup Ellingsøe Signe Wang Carlsen Claus Valsted Petersen Morten Hampenberg Poul Erik Jensen Jesper Mortensen Linette Riber Istvan

Jeszenszky Tommy Blaabjerg LangeLasse Baggenæs Carsten Baumann Jensen Claus Winther Jakob Skov Søndergård Niels Hedegaard Bjerre Dorthe Græsborg Pedersen Hanna Wit DolatkoElse Marie

Tolbøll Skjoldå Per Worm Poul Schousboe Rasmussen Mattias Johansson Michael Møller Pedersen Jan Edvard Sørensen Kenneth Mosen Ole Sloth Heidi Kristensen Niels Jørn Vestergaard Jens Fuglsang

Vibeke Falden Bente Benjaminsen Bertel Michael Staun Signe Olsen Mads Erik Slej Jimmy Guldbæk Dennis Otte Nielsen Olga Danylyuk Taras Danylyuk Vincent Stadlmair Ludmila Landa Henrik Tue

Bjerg Martin Kollerup Sørensen Ivan Olsen Kirsten Stokholm Jørgensen Jens Varmløse Jensen Søren Phille Jensen Rene Krone Pedersen Niels Rose Maria Bang-Schnack Michael Linde Anne Rom

Hansen Thomas Hamilton Møller Hanne Lisa Sampson Anders Lyhne Kaoru Obayashi Hust Rasmus Birk Kristensen Claus Toft Hassing Mikkel Ring Martin Adrian Bruun Kasper Heilskov Lyhne Janne

Hampenberg Andersen Marie Kristine Løkke Anna Dolezych Dahl Morten Porsborg Rasmussen Thea Skovlund Andreasen Anne Mette V. Larsen Margrete Grarup Yvonne Vestergaard Sørensen Jens

Larsen Monica Andersen Nicholai Andersen Rasmus Toystrup Iversen Martin Brassøe Peter Søvad Synnøve Gustavsson Zhao Yang Chang Brian Olesen Holger Lau Jensen Jens Stage Søren Gemmer

Jakob Lund Paulsen Stine Bylin Bundgaard Peter Søgård Dina Flyvbjerg Ledet Rikke Bruhn Grøn Søren Møller Nielsen Monica Klærke Rasmus Boje-Nielsen Lasse Bomann Henriksen Camilla

Elving Hyttel Karen Grarup Henriette Kastrup Petersen Michael Peter Massong Thomas Mikkelsen Christine Langer Andreas Peter O’Carroll Birgitte Koldsø Charlotte Hjørringgaard Larsen Tinne

Stender Niels Fibæk Bertel Søren Vester Græsborg Gianni Ciriani Peter Buus Pedersen Pernille Axelsen Mathias Sørensen Christian Skjødt Christian Rohde Lindinger Jacob Juhler Sørensen Lars

Dokkedal Pedersen Christopher Hvitved McLaughlin Yana Vaskova Deshkova Karen Michelsen Michael Alfio Marino Rikke Schou Olesen Kasper Poulsen Annemarie Jensen Oliver Engqvist Morten

Lund Larsen Morten Kristensen Kenneth Baandrup Laursen Line Marie Gaaei Jensen Peter Larsen Ib Bøg Andersen Palle Vang Christine Larsen Mads Olsen Peter Back Siv Frang Elvestad Danni

Elmo Thea Hagen Jensen Emil Højmark Tim Pohle Brian Pedersen Jane Meldgaard Morten Nyholm Mosgaard Tanya Hestbech Thomas Jakobsen Jens Jagd Louise Sletting Hansen Jonas M. L. Nielsen

Anna Vestergaard Johnny Kühn Jørgensen Morten Vinther Sørensen Kristian Thor Helboe Hansen Tine Ohrt-Nissen Terji Messell Simon Stadsholt Kenneth Dahl Knudsen Jens Fisker Nielsen Christian

Laut Ebbesen Bent Høgsted Olesen Sten Lerche Mads Lykke Poulsen Steen Damkjær Lauridsen Mikkel Munk Iversen Benny Bach Matthias Hehrmann Rasmus Ott Jens Ulrich Madsen Jesper

Møller Vladimir Bochkovskiy Sheila Lynn Popkin Jakob Park Nielsen Thomas Bo Svelmøe Zinther Magnus Lodberg Krogh Henning Jensen Dorte Amalie Rasmussen Troels Markussen Harry Vangberg

Kursusstart

den 5. september

Hvor andet ikke

er anført

Dansk sammenspillet Musiker imellem bas og Forbund

trommer. Hol-

www.dmf.dk/aalborg

Kontortid : mandag kl.14 - 17 og onsdag kl.11 - 14

Formand: Hanne Elkjær 21 42 39 59

Tlf. 98 12 36 59 Mail: dmf_aalborg@post.tele.dk

DMF Dansk Musiker Forbund

Borgergade 29

9000 Aalborg

DMF TILBYDER HJÆLP,

STØTTE OG KURSER

Tilskud til CD-udgivelse, gratis stregkode,

bandcoach, specialkurser for musikere.

Dansk Musiker Forbund

Kontakt: Den Rytmiske i Nordkraft, Teglgaards Plads 1, niveau 7, 9000 Aalborg, tlf. 98 16 70 77

EL BAS / KONTRABAS

EL BAS

Alle kan være med - fra begynderniveau

til mange års erfaring. Der tages

udgangspunkt i den enkelte, hvad enten du

spiller funk, pop, rock, eller heavy. Vi

arbejder med basale fundamentale teknikker

og grooves, men også solo spil, skalaer og

bassistens rolle i et orkester.

150 Tirsdag kl. 16.00-17.40

Christian Houmann tlf.: 23 72 47 18

26 lekt. Kr. 1175,-/967,-

EL BAS FOR PIGER

Alle kan være med., hvad enten du

spiller funk, pop, rock, eller heavy. Vi

arbejder med basale fundamentale teknikker,

men også solo spil, skalaer og bassistens

rolle i et orkester. Andet tidspunkt kan

aftales med underviseren

151 Onsdag kl. 15.00-16.40

Stine Bylin tlf. 22 73 16 08

26 lekt. Kr. 1175,-/967,-

KONTRABAS

Vi lærer instrumentet at kende

gennem grundlæggende øvelser, becifrings

og lettere melodispil. Vi arbejder med

akkompagnerende basgange indenfor jazz og

latin. Kendskab til noder og becifringer er en

fordel men ingen nødvendighed.

152 Onsdag kl. 18.00-19.40

Peter Søvad tlf. 23 20 21 11

26 lekt. Kr. 1175,-/967,-

TROMMER

Der undervises på alle niveauer samt bredt

stilistisk: rock, pop, blues, jazz, latin etc. Alt

efter dit niveau og dine ønsker vil vi arbejde

med: puls/rytme træning , hånd/fodteknikkoordination,

stilkendskab m.m. Kendskab til

noder er ingen forudsætning, men læres

undervejs.

160 Torsdag 15.00-16.40

Rasmus T. Iversen tlf. 41 16 89 09

161 Onsdag 14.00-15.50

Nils Bo Poulsen tlf. 31 13 74 48

162 Onsdag kl. 16.00-17.50

Nils Bo Poulsen tlf. 31 13 74 48

26 lekt. Kr. 1175,-/967,-

163 onsdag kl. 18.00-19.50

Nils Bo Poulsen tlf 31 13 74 84

164 Torsdag 17.00-18.40

Rasmus T. Iversen tlf. 41 16 89 09

26 lekt. Kr. 1175,-/967,-

DMF HJÆLPER DIG MED

DINE KONTRAKTER

Pladekontrakt, managementaftale,

DINE KONTRAKTER

Pladekontrakt, managementaftale,

publishing / forlagskontrakt osv.

DMF HJÆLPER DIG MED REGNSKABER

/ SELVANGIVELSE / SKAT

Bandregnskab, royaltyafregninger,

årsopgørelse, selvangivelse osv.

DMF HAR SIT EGET

DISTRIBUTIONSELSKAB

Gateway tilbyder CD-distribution

online salg samt råd og vejledning

vedr. produktion af CD’er.

DMF HAR SIT EGET

FORSIKRINGSSELSKAB

Instrumentforsikring, ansvarsforsikring,

rejseforsikring osv.

DMF TILBYDER HJÆLP,

STØTTE OG KURSER

Tilskud til CD-udgivelse, gratis stregkode,

bandcoach, specialkurser for musikere.

DMF Dansk Musiker Forbund

Borgergade 29

9000 Aalborg

Tlf. 98 12 36 59 Mail: dmf_aalborg@post.tele.d

Kontortid : mandag kl.14 - 17 og onsdag kl.11 -

Formand: Hanne Elkjær 21 42 39 59

www.dmf.dk/aalborg

Jens Krøgholt John-Michael Hansen Michael Hübner Mogens Dyrberg Nielsen Bo Juel-Christiansen Preben Mikkelsen Albert Perlstein Grøn Aage Willumsen Leif Edm. Gunhardt Madsen E

sen Ole Mølgaard Hansen Olav Gudnason Mogens Holger Søndergaard Ernst Lillienskjold Gunhild Kjær Viggo Steincke Ulrik Michael Engsig Giuseppe Gaudioso Hans Erik Høyrup Chris

Eigil Nielsen Jan Larsen Vincenzo Ferraro Lise-Lotte Lottenburger Claus Henrik Vesterskov Kalle Jensen Christian Victor Therkelsen Klaus Christian Thrane Lene Marianne Møhl Ole Mø

Emil publishing Bjerregaard Annette Laura / Holck forlagskontrakt Jens Ole Kiilerich Peer Iversen Jørg osv. Schmitz Søren Bundgaard Elisabeth Kloster Karen Marie Kjelds Ole Kristensen Anker Møller Esben Kjær Ru

Kristensen Keld Michael Trudslev Ib Buchholtz Hansen Tine Lilholt Kristensen Georg Kannegaard Eval Lunde Haugaard Finn Svit Carsten Lange Jakob Mølgård Mygind Jens Erik Jensen

Poul Svendsen Ole Aagaard Arne Jespersen Jesper Mikkelsen Rudi Hjeds Simonsen Kim Harritsø Olesen Mogens Meyer Knud Raunkiær Christian Larsen Mogens Nissen Egon Madse

Nielsen Morten Hansen Leif Kristensen Erik Regner Nielsen Thomas Thomsen Kirsten Martinsen Linda Lark Rasmussen Arly Wehner Dan Lebech Christian Czinner Gottschalck Torkil

Dirkov Jens Christian Frederiksen Lene Holt Nielsen Steffen Juul Jensen Jens Greve Asbjørn From Jørgensen Bettina Ejlerts Jensen Michael Pilgaard Anton Hansen Hovard Skou Borggaa

Isager DMF Bendt Normann HJÆLPER Aaen Peter Maler Gjøl DIG Henrik Vardinghus-Nielsen MED REGNSKABER

Thomas Rokkjær Claus Christian Coltau Jens Peter Lindegaard El Vibe Bylin Bundgaard Søren Lundbye-Chris

Ole Sørensen Kent Korsgaard Jensen Arne Dahl Rikke Øland Torsten Folke Pedersen Henrik Engqvist Lars Rye Bertelsen Hanne Høy Houengaard Karsten Bendixen Ole Christensen

Sørensen Aage Lassius Læfelder Morten Lønborg Friis Claus Ettrup Larsen Anette Søgaard Jensen Christian Vardinghus-Nielsen Poul-Åge Hersland Ulf Døssing Rudi Lykkegaard Jens E

Kristian / SELVANGIVELSE Dalgaard Nielsen Peter Ebberfeld Ian Andrew / SKAT

Phillis Lars Estrup Vesterskov Michael Andersen Lars Henrik Skov John Damgaard Niels Henrik Stampe Ib Gadegaard Søren Bo

Asbjørn Pedersen Christina Jørgensegaard Rudan Mogens Binderup Rasmus Allin Peter Schrøder Jungersen Øyvind Lyngseth Lisbet Binderup Tue Larsen Nils Bo Poulsen Thomas Bert

Ole SchmidtEskil Romme Morten Sandager Pedersen Bo Chresten Kjærsgaard Møller Brian Woetmann Henrik Spærhage Mygind Michael Kristensen Conni Halskou Rokkjær Mark Allan

stian Bandregnskab, Thordal-Christensen Olga Vitenson royaltyafregninger,

Igor Vitenson Lili Olesen Mogens Pedersen Birgit Lyby Damgaard Anne Bisgaard Martin Bo De Vos Vita Kold Steen Lindgaard Anders Chri

Schou-Nielsen Børge Lunde-Christensen Kim Larsen Ide Bylin Bundgaard Hauke Bookhoff Bahnsen Ole Berthelsen Kristian Horn-Jeppesen Henrik Mikkelsen Søren Worsøe-Petersen P

Andersson årsopgørelse, Søren Høy Ovesen Thomas selvangivelse Vammen Jensen Mette Marie Matthiesen osv. Anja Dahl Ole Flyvbjerg Johnsen Elsebeth Schmidl Fraser Neill Flemming Christensen Deborah A Josep

B. B. Jensen Henrik Fe vre Nørgaard Mads Bak Mimi Barkmann Karsten Dulong Jensen Jens Goul Axelsen Pia Fog Kasper Bonde Petersen Thomas Lundby Gabel Thomas Christiansen

dahl Vadmann Michalakis Santis Teodor Atanasov Georgiev Jørn Sverre Andersen Jacob Rose Jensen John Vammen Henrik Leding Skøtt Morten Christensen Christoffer Mørk Hede Nik

Jørgensen Karin Elisa Houlind Tinne Lund Søren Ohlsen Lisbeth Lykkegård Sagen Tove Bitsch Antonsen Anne-Marie Østergård Ole Bech Torben Koch Daniel Stjernholm Andersen Søre

chael Back Jensen Thomas Hust Ole Østergaard Nielsen Lise Aarup Ellingsøe Signe Wang Carlsen Claus Valsted Petersen Morten Hampenberg Poul Erik Jensen Jesper Mortensen Linette

Jeszenszky Tommy Blaabjerg LangeLasse Baggenæs Carsten Baumann Jensen Claus Winther Jakob Skov Søndergård Niels Hedegaard Bjerre Dorthe Græsborg Pedersen Hanna Wit Dolatk

DMF HAR SIT EGET

Tolbøll Skjoldå Per Worm Poul Schousboe Rasmussen Mattias Johansson Michael Møller Pedersen Jan Edvard Sørensen Kenneth Mosen Ole Sloth Heidi Kristensen Niels Jørn Vestergaard

Vibeke Falden Bente Benjaminsen Bertel Michael Staun Signe Olsen Mads Erik Slej Jimmy Guldbæk Dennis Otte Nielsen Olga Danylyuk Taras Danylyuk Vincent Stadlmair Ludmila Land

Bjerg DISTRIBUTIONSELSKAB

Martin Kollerup Sørensen Ivan Olsen Kirsten Stokholm Jørgensen Jens Varmløse Jensen Søren Phille Jensen Rene Krone Pedersen Niels Rose Maria Bang-Schnack Michael Lind

Hansen Thomas Hamilton Møller Hanne Lisa Sampson Anders Lyhne Kaoru Obayashi Hust Rasmus Birk Kristensen Claus Toft Hassing Mikkel Ring Martin Adrian Bruun Kasper Heilskov

Hampenberg Andersen Marie Kristine Løkke Anna Dolezych Dahl Morten Porsborg Rasmussen Thea Skovlund Andreasen Anne Mette V. Larsen Margrete Grarup Yvonne Vestergaard S

Larsen Gateway Monica Andersen tilbyder Nicholai Andersen Rasmus CD-distribution

Toystrup Iversen Martin Brassøe Peter Søvad Synnøve Gustavsson Zhao Yang Chang Brian Olesen Holger Lau Jensen Jens Stage

mer Jakob Lund Paulsen Stine Bylin Bundgaard Peter Søgård Dina Flyvbjerg Ledet Rikke Bruhn Grøn Søren Møller Nielsen Monica Klærke Rasmus Boje-Nielsen Lasse Bomann Henr

Elving Hyttel Karen Grarup Henriette Kastrup Petersen Michael Peter Massong Thomas Mikkelsen Christine Langer Andreas Peter O’Carroll Birgitte Koldsø Charlotte Hjørringgaard

online salg samt råd og vejledning

Stender Niels Fibæk Bertel Søren Vester Græsborg Gianni Ciriani Peter Buus Pedersen Pernille Axelsen Mathias Sørensen Christian Skjødt Christian Rohde Lindinger Jacob Juhler S

Dokkedal Pedersen Christopher Hvitved McLaughlin Yana Vaskova Deshkova Karen Michelsen Michael Alfio Marino Rikke Schou Olesen Kasper Poulsen Annemarie Jensen Oliver Eng

Lund vedr. Larsen Morten produktion Kristensen Kenneth Baandrup af CD’er.

Laursen Line Marie Gaaei Jensen Peter Larsen Ib Bøg Andersen Palle Vang Christine Larsen Mads Olsen Peter Back Siv Frang El

Elmo Thea Hagen Jensen Emil Højmark Tim Pohle Brian Pedersen Jane Meldgaard Morten Nyholm Mosgaard Tanya Hestbech Thomas Jakobsen Jens Jagd Louise Sletting Hansen Jona

Anna Vestergaard Johnny Kühn Jørgensen Morten Vinther Sørensen Kristian Thor Helboe Hansen Tine Ohrt-Nissen Terji Messell Simon Stadsholt Kenneth Dahl Knudsen Jens Fisker N

stian Laut Ebbesen Bent Høgsted Olesen Sten Lerche Mads Lykke Poulsen Steen Damkjær Lauridsen Mikkel Munk Iversen Benny Bach Matthias Hehrmann Rasmus Ott Jens Ulrich M

Møller Vladimir Bochkovskiy Sheila Lynn Popkin Jakob Park Nielsen Thomas Bo Svelmøe Zinther Magnus Lodberg Krogh Henning Jensen Dorte Amalie Rasmussen Troels Markussen H

DMF HAR SIT EGET

DE FORSIKRINGSSELSKAB

PROFESIONELLE MUSIKERES ORGANISATI

Instrumentforsikring, ansvarsforsikring,

rejseforsikring osv.

DMF TILBYDER HJÆLP,

STØTTE OG KURSER

Tilskud til CD-udgivelse, gratis stregkode,

bandcoach, specialkurser for musikere.

DMF HAR SIT EGET

FORSIKRINGSSELSKAB

Instrumentforsikring, ansvarsforsikring,

rejseforsikring osv.

DMF HAR SIT EGET

DISTRIBUTIONSELSKAB

Gateway tilbyder CD-distribution

online salg samt råd og vejledning

vedr. produktion af CD’er.

DMF Dansk Musiker Forbund

Borgergade 29

9000 Aalborg

Tlf. 98 12 36 59 Mail: dmf_aalborg@post.tele.dk

Kontortid : mandag kl.14 - 17 og onsdag kl.11 - 14

Formand: Hanne Elkjær 21 42 39 59

www.dmf.dk/aalborg

DMF HJÆLPER DIG MED REGNSKABER

/ SELVANGIVELSE / SKAT

Bandregnskab, royaltyafregninger,

årsopgørelse, selvangivelse osv.

Dansk Musiker Forbund

Jens Krøgholt John-Michael Hansen Michael Hübner Mogens Dyrberg Nielsen Bo Juel-Christiansen Preben Mikkelsen Albert Perlstein Grøn Aage Willumsen Leif Edm. Gunhardt Madsen Edgar Christensen

Ole Mølgaard Hansen Olav Gudnason Mogens Holger Søndergaard Ernst Lillienskjold Gunhild Kjær Viggo Steincke Ulrik Michael Engsig Giuseppe Gaudioso Hans Erik Høyrup Christiansen Niels

Eigil Nielsen Jan Larsen bunden, Vincenzo Ferraro så Lise-Lotte alle kan Lottenburger være Claus med. Henrik Vesterskov Det er Kalle ikke Jensen Christian Victor Therkelsen Klaus Christian Thrane Lene Marianne Møhl Ole Møllgaard Frode

Emil Bjerregaard Annette Laura Holck Jens Ole Kiilerich Peer Iversen Jørg Schmitz Søren Bundgaard Elisabeth Kloster Karen Marie Kjelds Ole Kristensen Anker Møller Esben Kjær Ruben Bundgård

Kristensen Keld Michael nødvendigt Trudslev Ib Buchholtz at Hansen have Tine sangerfaring Lilholt Kristensen Georg eller Kannegaard Eval Lunde Haugaard med Finn Svit din Carsten stemme Lange Jakob Mølgård f.eks. Mygind mikrofonsang Jens Erik Jensen Hanne og Elkjær

Poul Svendsen Ole Aagaard Arne Jespersen Jesper Mikkelsen Rudi Hjeds Simonsen Kim Harritsø Olesen Mogens Meyer Knud Raunkiær Christian Larsen Mogens Nissen Egon Madsen Orla Børge

Nielsen Morten Hansen nodekendskab. Leif Kristensen Erik Regner Trygheden Nielsen Thomas Thomsen og glæden Kirsten Martinsen ved Linda at Lark Rasmussen lettere Arly Wehner flerstemmige Dan Lebech Christian sange.

Czinner Gottschalck Torkil Essendrup Ib

Dirkov Jens Christian Frederiksen Lene Holt Nielsen Steffen Juul Jensen Jens Greve Asbjørn From Jørgensen Bettina Ejlerts Jensen Michael Pilgaard Anton Hansen Hovard Skou Borggaard Charlotte

Isager Bendt Normann bruge Aaen Peter stemmen Maler Gjøl Henrik er Vardinghus-Nielsen i højsædet. Thomas Rokkjær Claus Christian Coltau Jens 210 Peter Lindegaard Tirsdag El Vibe Bylin kl. Bundgaard 18.00-19.40 Søren Lundbye-Christensen Niels

Ole Sørensen Kent Korsgaard Jensen Arne Dahl Rikke Øland Torsten Folke Pedersen Henrik Engqvist Lars Rye Bertelsen Hanne Høy Houengaard Karsten Bendixen Ole Christensen Jan Guldbæk

Sørensen Aage Lassius Læfelder 201 Morten Mandag Lønborg Friis kl. Claus 15.00-16.40

Ettrup Larsen Anette Søgaard Jensen Christian Vardinghus-Nielsen Poul-Åge Henrik Hersland Fevre Ulf Døssing tlf. Rudi 20 Lykkegaard 83 43 Jens 63 Erik Rasmussen

Kristian Dalgaard Nielsen Peter Ebberfeld Ian Andrew Phillis Lars Estrup Vesterskov Michael Andersen Lars Henrik Skov John Damgaard Niels Henrik Stampe Ib Gadegaard Søren Bo Larsen Palle

Asbjørn Pedersen Christina Jørgensegaard Natasja Rudan Mogens B. Vinther Binderup Rasmus tlf. Allin 26 Peter 15 Schrøder 16 44 Jungersen Øyvind Lyngseth 211 Lisbet Tirsdag Binderup Tue Larsen kl. 15.00-16.40

Nils Bo Poulsen Thomas Bertel Ibsen Lars

Ole SchmidtEskil Romme Morten Sandager Pedersen Bo Chresten Kjærsgaard Møller Brian Woetmann Henrik Spærhage Mygind Michael Kristensen Conni Halskou Rokkjær Mark Allan Cherry Christian

Thordal-Christensen 202 Olga Vitenson Mandag Igor Vitenson kl. Lili 16.00-17.40

Olesen Mogens Pedersen Birgit Lyby Damgaard Anne Bisgaard Martin Anders Bo De Vos Vita Hornshøj Kold Steen Lindgaard tlf. 22 Anders 40 Christensen 83 44Palle

Schou-Nielsen Børge Lunde-Christensen Kim Larsen Ide Bylin Bundgaard Hauke Bookhoff Bahnsen Ole Berthelsen Kristian Horn-Jeppesen Henrik Mikkelsen Søren Worsøe-Petersen Peter Haapsaari

Andersson Søren Høy Ovesen Thomas Anders Vammen Jensen Hornshøj Mette Marie Matthiesen tlf. 22 Anja 40 Dahl 83 Ole 44 Flyvbjerg Johnsen Elsebeth Schmidl 26 Fraser lekt. Neill Flemming Kr. 1175,-/967,-

Christensen Deborah A Josephson Mogens

B. B. Jensen Henrik Fe vre Nørgaard Mads Bak Mimi Barkmann Karsten Dulong Jensen Jens Goul Axelsen Pia Fog Kasper Bonde Petersen Thomas Lundby Gabel Thomas Christiansen Thomas Dybdahl

Vadmann Michalakis 203 Santis Teodor Tirsdag Atanasov Georgiev kl. 14.00-15.40

Jørn Sverre Andersen Jacob Rose Jensen John Vammen Henrik Leding Skøtt Morten Christensen Christoffer Mørk Hede Nikolaj Pindstrup

Jørgensen Karin Elisa Houlind Tinne Lund Søren Ohlsen Lisbeth Lykkegård Sagen Tove Bitsch Antonsen Anne-Marie Østergård Ole Bech Torben Koch Daniel Stjernholm Andersen Søren Kepler Michael

Back Jensen Thomas Hust Ole Henrik Østergaard Nielsen Fevre Lise Aarup tlf. Ellingsøe tlf. 20 Signe 83 Wang 43 Carlsen 63 Claus Valsted Petersen Morten Hampenberg Poul Erik Jensen Jesper Mortensen Linette Riber Istvan

Jeszenszky Tommy Blaabjerg LangeLasse Baggenæs Carsten Baumann Jensen Claus Winther Jakob Skov Søndergård Niels Hedegaard Bjerre Dorthe Græsborg Pedersen Hanna Wit DolatkoElse Marie

Tolbøll Skjoldå Per Worm Poul Schousboe 26 lekt. Rasmussen Kr. Mattias 1175,-/967,-

SANGFORDYBELSE

Johansson Michael Møller Pedersen Jan Edvard Sørensen Kenneth Mosen Ole Sloth Heidi Kristensen Niels Jørn Vestergaard Jens Fuglsang

Vibeke Falden Bente Benjaminsen Bertel Michael Staun Signe Olsen Mads Erik Slej Jimmy Guldbæk Dennis Otte Nielsen Olga Danylyuk Taras Danylyuk Vincent Stadlmair Ludmila Landa Henrik Tue

Bjerg Martin Kollerup Sørensen Ivan Olsen Kirsten Stokholm Jørgensen Jens Varmløse Jensen Søren Phille Jensen Rene Krone Pedersen Niels Rose Maria Bang-Schnack Michael Linde Anne Rom

Hansen Thomas Hamilton Møller Hanne Lisa Sampson Anders Lyhne Kaoru Obayashi Hust Rasmus Birk Kristensen Claus Toft Hassing Mikkel Ring Martin Adrian Bruun Kasper Heilskov Lyhne Janne

Hampenberg Andersen Marie Du Kristine har Løkke lidt Anna sangerfaring Dolezych Dahl Morten og Porsborg måske Rasmussen gået Thea Skovlund Andreasen fordybe Anne Mette os V. Larsen i sangens Margrete Grarup kunstneriske

Yvonne Vestergaard Sørensen Jens

Larsen Monica Andersen Nicholai Andersen Rasmus Toystrup Iversen Martin Brassøe Peter Søvad Synnøve Gustavsson Zhao Yang Chang Brian Olesen Holger Lau Jensen Jens Stage Søren Gem-

en sæson eller to på begynderhold.

dimension. Vi vil arbejde med sangteknik,

mer Jakob Lund Paulsen Stine Bylin Bundgaard Peter Søgård Dina Flyvbjerg Ledet Rikke Bruhn Grøn Søren Møller Nielsen Monica Klærke Rasmus Boje-Nielsen Lasse Bomann Henriksen Camilla

Elving Hyttel Karen Grarup Henriette Kastrup Petersen Michael Peter Massong Thomas Mikkelsen Christine Langer Andreas Peter O’Carroll Birgitte Koldsø Charlotte Hjørringgaard Larsen Tinne

Nodekendskab er ikke påkrævet.

tekstfordybelse og nærvær i sangen og

Stender Niels Fibæk Bertel Søren Vester Græsborg Gianni Ciriani Peter Buus Pedersen Pernille Axelsen Mathias Sørensen Christian Skjødt Christian Rohde Lindinger Jacob Juhler Sørensen Lars

Dokkedal Pedersen Christopher Hvitved McLaughlin Yana Vaskova Deshkova Karen Michelsen Michael Alfio Marino Rikke Schou Olesen Kasper Poulsen Annemarie Jensen Oliver Engqvist Morten

204 Mandag kl. 1700-18.40

musikken. Holdet er åbent for alle der

Lund Larsen Morten Kristensen Kenneth Baandrup Laursen Line Marie Gaaei Jensen Peter Larsen Ib Bøg Andersen Palle Vang Christine Larsen Mads Olsen Peter Back Siv Frang Elvestad Danni

Elmo Thea Hagen Jensen Emil Højmark Tim Pohle Brian Pedersen Jane Meldgaard Morten Nyholm Mosgaard Tanya Hestbech Thomas Jakobsen Jens Jagd Louise Sletting Hansen Jonas M. L. Nielsen

Natasja B. Vinther tlf. 26 15 16 44

Anna Vestergaard Johnny Kühn Jørgensen Morten Vinther Sørensen Kristian Thor Helboe Hansen Tine Ohrt-Nissen Terji Messell Simon Stadsholt Kenneth Dahl Knudsen Jens Fisker Nielsen Christian

Laut Ebbesen Bent 205 Høgsted Olesen Mandag Sten Lerche kl. Mads 14.00-15.40

Lykke Poulsen Steen Damkjær Lauridsen Mikkel Munk Iversen og udtrykket Benny Bach Matthias i sangen.

Hehrmann Rasmus Ott Jens Ulrich Madsen Jesper

Møller Vladimir Bochkovskiy Sheila Lynn Popkin Jakob Park Nielsen Thomas Bo Svelmøe Zinther Magnus Lodberg Krogh Henning Jensen Dorte Amalie Rasmussen Troels Markussen Harry Vangberg

DE PROFESIONELLE 206 Mandag kl. 18.00-19.40 MUSIKERES 212 ORGANISATION

Torsdag kl 15.00-16.40

Musikken i øret

- øret i musikken!

TROMME/BAS FORDYBELSE

Et godt sammenspil imellem bas

og trommer har stor betydning i et band. Vi

vil på dette nye hold arbejde med de ting,

man som bassist og trommeslager skal

lægge vægt på for at lægge en god solid

bund. Vi vil spille forskellige grooves, og vi vil

arbejde med generel musikforståelse og

stilkendskab; hele tiden med fokus på

det henvender sig til bassister og trommeslagere

på alle niveauer. En oplagt mulighed

for bassister og trommeslagere, der i

forvejen spiller i band sammen.

165 onsdag kl. 20.00-21.40

Nils Bo Poulsen tlf 31 13 74 84

og Jens Fuglsang

26 lekt. Kr. 2300/2092

PERCUSSION

Der arbejdes med grundlæggende

percussion teknik med udgangspunkt i

Congas, men kursisternes egne ønsker vil

også blive inddraget; f.eks. bongo, shaker/

tamburin, ”håndvåben” m.m. Stilarten vil

være åben.

190 Torsdag kl. 16.00-17.40

Jakob Bjerre tlf 31 16 19 84

26 lekt. Kr. 1175,-/967,-

SANGTEKNIK

Sangundervisningen foregår på 5 mands

hold, men det er også muligt at arbejde

individuelt med sangen. Vi begynder fra

Anders Hornshøj tlf. 22 40 83 44

Anders Hornshøj tlf. 22 40 83 44

207 Tirsdag kl. 15.00-16.05

Natasja B. Vinther tlf. 26 15 16 44

208 Tirsdag kl. 15.00-16.40

Natasja B. Vinther tlf. 26 15 16 44

209 Fredag kl 11.00- 12.40

Anna Vestergaard tlf. 26 28 60 95

26 lekt. Kr. 1175,-/967,-

Klaverstemmeren har altid mindst 40 nye og brugte kvalitets klaverer/

flygler på lager. Vi tilbyder bl.a. brugte klaverer fra 10.000,-

Du kan også leje et kvalitetsklaver fra 200,- pr. md.

Og vi hjælper dig, hvis du ønsker dit klaver i topstemning eller repareret.

Kig ind og få en seriøs

klaversnak med fagmanden.

Godt begyndt...

- er halv fuldendt!!

Klaverstemmeren

Finn Møller • Vesterbro 58 • 9000 Aalborg • Tlf. 98 11 41 22

Sauter • Yamaha • Kemble • Roland

DMF HJÆLPER DIG MED

DINE KONTRAKTER

Pladekontrakt, managementaftale,

publishing / forlagskontrakt osv.

Du har sangerfaring f.eks. fra kor, band

eller tidligere sangundervisning. Udover den

fælles opvarmning arbejder vi mere solistisk

På dette hold vil vi fokusere på at

ønsker at arbejde lidt dybere med stemmen

Kontakt Julie Ben Semmane: 24 42 98 63

Julie Ben Semmane: 24 42 98 63

213 Torsdag kl 17.00-18.40

Julie Ben Semmane: 24 42 98 63

Kr 2300,-/ 2092,-

More magazines by this user
Similar magazines