Views
5 years ago

SOGNEBLAD - Herlufsholm Kirke

SOGNEBLAD - Herlufsholm Kirke

Kirkelig vejviser Sognepræst Ejlif Kristensen (kbf) Herlufsholm Alle 86. Tlf. 5572 0378, fax 5572 8843. E-mail: ek@herlufsholmkirke.dk Træffes bedst: Tirsdag til fredag kl. 12-13, torsdag tillige 17-18. Lørdag efter aftale. Træffes ikke mandag. Sognepræst Henning Marcher Holbergsvej 112, tlf. 5577 5538. Kontor: H.C. Andersens Vej 20, tlf. 5572 1708. Træffes bedst: Mandag til torsdag kl. 12-13, tirsdag tillige 17-18. Lørdag efter aftale. Træffes ikke fredag. E-mail: hm@herlufsholmkirke.dk Herlufsholm Kirkekontor Herlufsholm Sognehus, H. C. Andersens Vej 20. Tlf. 5572 1770, fax 5573 1772. E-mail: kirkekontor@herlufsholmkirke.dk Kordegn: Steen Fugl. Kordegnvikar: Anita Rasmussen. Mandag til fredag kl. 9.30-13.00. Torsdag tillige 15.30 -18.00. Lørdag lukket. Sognemedhjælper Anne Sofie Klougart Kontor: H.C. Andersens Vej 20 Tlf.: 3091 1770 E-mail: ask@herlufsholmkirke.dk Organist Karsten Gyldendorf Tlf. 5554 5580, fax 5554 5581. E-mail: kg@herlufsholmkirke.dk Organistassistent Marie Ottar Jespersen Tlf. 3022 2170 marie_ottar@yahoo.dk Herlufsholm Kirke Tlf. 5572 8974. Fra 1. maj til 30. sept. åben fra kl. 11-16. Fra 1. okt. til 30. april åben fra kl. 11-13. I efterårsferien åben tirsdag til fredag kl. 11-16. Alle søn- og helligdage åben fra kl. 11-13. Mandag lukket hele året. Kirketjenere Kirsten Idel og Bo Steen Bram Tlf: 5572 8974 Graver Finn Dal Herlufsholm Alle 163. Tlf. 5575 1297. Træffes alle hverdage kl. 11-13. E-mail: fd@herlufsholm.dk Menighedsrådets formand Poul Sandberg. Gravlundsvænge 8, 4700 Næstved, tlf. 5572 2888. E-mail: ps@herlufsholmkirke.dk Kirkens hjemmeside: www.herlufsholmkirke.dk Børnepasning ved højmessen Ved alle gudstjenester søndage kl. 10 er der børnepasning under prædikenen. Det foregår i Kapitelsalen. Her er der fortælling, sodavand og småkager. Børnene kommer tilbage, så de kan deltage i nadveren. Foruden denne ordning er der fortsat børneposer til udlån under gudstjenesten. Indsamling IndIndsam til Sognebladet Vi samler traditionen tro alle de penge ind, som vi kan, i dette sommernummer til driften af Sognebladet. Trods god støtte fra Menighedsrådet er vi ikke i stand til at udgive bladet uden støtte fra dig. Der er flere måder at støtte på: 1) man kan sende et beløb på giro (+01) 612 7460 2) man kan, hvis man har webbank, sende et beløb til kontonummer (+01) 518-2689 3) aflevere sit bidrag på Kirkekontoret På forhånd stor tak. Redaktionen Forside Børnehaver (efter besøg i kirke og præstegård) på picnic i præstegårdshaven. Næste nummer udkommer primo september. Stof til bladet skal være redaktionen i hænde senest den 22. juli 2008. HERLUFSHOLM SOGNEBLAD Nummer 1 December 2006 - Januar - Februar 2007 70. årgang HERLUFSHOLM SOGNEBLAD Nummer 2 Marts - April - Maj 2007 70. årgang HERLUFSHOLM SOGNEBLAD Nummer 4 September - Oktober - November 2007 70. årgang _ _2007.qxd 15/05/07 13:38 Side 1 HERLUFSHOLM SOGNEBLAD Nummer 3 Juni - Juli - August 2007 70. årgang HERLUFSHOLM SOGNEBLAD Nummer 1 December 2007 - Januar - Februar 2008 71. årgang Udgivet af Herlufsholm Menighedsråd. Redaktion: Ejlif Kristensen, Gunhild H. Pedersen, Charlotte Ejsbøl, Birthe Andersen (ansvarshavende), Anne Sofie Klougart og Henning Marcher. Illustrationer: Henning Marcher. Tryk: Stiftsbogtrykkeriet i Næstved, tlf. 55723333

Møllehave i fængsel Forfatteren og præsten Johannes Møllehave var nogle år ansat som præst ved Statsfængslet i Vridsløselille. Det vakte megen munterhed, da han begyndte sin gerning i denne stilling. Det blev nemlig kundgjort, at han var blevet indsat i fængslet. Men indsat var fangerne jo også! Johannes Møllehave oplevede mangt og meget i de ca. 3 år, han var indsat! Han fortæller bl.a. følgende: Engang da han kom temmelig sent til en gudstjeneste for de indsatte, gav han uden at tænke videre over det ritualbogen til en tilfældig fange på forreste række og bad ham om at bede ind- og udgangsbøn! Det gjorde denne, men Johannes Møllehave mærkede i den anledning en vis uro og utilfredshed blandt gudstjenestedeltagerne. Manden, han havde rakt bogen og bedt om at bede indgangs- og udgangsbønnen på alles vegne, var nemlig, viste det sig, indsat for intet ringere end mord !!! Fangerne mente så ikke, at en sådan mand - en morder - var værdig til offentligt at stå frem og bede ved en gudstjeneste. Møllehave ville så vide, hvem der så kunne være værdig til denne opgave. De fremkom så med et andet forslag. Der var nemlig iblandt dem en, som kun havde økonomisk kriminalitet på samvittigheden. Måske havde det været en løsning, men det var fængselsbetjentene ikke enige i. De mente slet ikke, der kunne være nogen af de indsatte, der kunne anses som værdige til denne ophøjede opgave. Det skulle snarere være en af de ansatte ..... Naturligt nok gav dette Møllehave anledning til at fortælle, at der ikke er personsanseelse hos Gud! Ingen, hverken mordere eller andre forbrydere eller fængselsbetjente, præster, biskopper, ikke engang paven står Gud nærmere end alle andre mennesker! Om os alle gælder det nemlig, at vi alle har syndet - uden undtagelse - og mangler herligheden fra Gud! Men det gælder også alle, hvad evangelisten Johannes siger i l. Johannesbrev kap. 3 vers 1: ”Se, hvor stor en kærlighed, Faderen har vist os, at vi må kaldes Guds børn, og vi er det!" Alle har vi derfor, uanset hvem vi er, adgang til Gud vor himmelske far! Vi kan bede såvel indgangsbøn som Fader Vor eller andre bønner eller læse en tekst ikke kun privat hjemme, men såvel bag fængselets mure som bag kirkens tykke mure! EK 3

Klik her for at læse Sognebladet juni 2012. - Herlufsholm Kirke
Sogneblad for Rønne - Sct. Nicolai Kirke
Sogneblad for Rønne - Sct. Nicolai Kirke
Sognebladet, juni - august 2013
Sognebladet, juni - august 2012
Sogneblad for Rønne - Sct. Nicolai Kirke
Lystrup - Elev sogneblad - Elev Kirke
Sogneblad for Rønne - Sct. Nicolai Kirke
Sogneblad 3.08 ny:Layout 1 - Vester Hassing Kirke
Sogneblad for Rønne - Sct. Nicolai Kirke
Lystrup - Elev sogneblad - Elev Kirke
Sogneblad for Rønne - Sct. Nicolai Kirke
GørdinG SoGneblad GørdinG SoGneblad - Gørding.dk
Læs det seneste sogneblad - Sankt Knud Lavard Kirke
VodskoV kirke. Vores kirke i 100 år
Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne Kirkeblad for ... - Uge kirkers