Views
5 years ago

SOGNEBLAD - Herlufsholm Kirke

SOGNEBLAD - Herlufsholm Kirke

Det er blevet sommer, og

Det er blevet sommer, og det betyder, at aktivitetsniveauet daler en smule, mens vi samler ideer og kræfter til den kommende sæson. På personsiden er der sket en masse omkring os det sidste år. Vi har fået nye kirketjenere og kordegn i kirken, og provstiet har fået nye provster, og sidst - men ikke mindst - er Peter Fischer Møller blevet ny biskop i Roskilde Stift. Vi ser frem til godt samarbejde med alle omkring os. Her pr. 1. juni starter vores organistassistent Marie Ottar Jespersen Som man kan læse i spalten ved siden af, så stopper børnekoret desværre tirsdag d. 24. juni, som bliver sæsonens sidste korprøve. Årsagen er manglende ressourcer, men til gengæld kan vordende forældre så glæde sig til at deltage i den kommende sæsons babysalmesang. Det har dog været en meget inspirerende oplevelse at have delt tirsdag eftermiddag med de otte børn i dette år, hvor jeg har været barselsvikar for Marie. Vi har haft masser af hyggelige korprøver, hvor vi har sunget både ældre og nyere rytmiske sange og salmer, og boller, frugt, saftevand og masser af snak har krydret de gode pauser. 4 Nyt fra Menighedsrådet Herlufsholm Kirkes Børnekor igen efter barsel. Det betyder, at vi skal tage afsked med Birgitte Munch-Steensgaard, som har vikarieret siden sidste sommer. Vi takker Birgitte for indsatsen. Vores nye provster, Connie Beier og Vagn Birk Jensen, havde lørdag den 8. marts inviteret samtlige menighedsråd og præster i provstiet til et fællesmøde om tanker og visioner på tværs af sognegrænserne. Det blev en rigtig god dag, hvor vi fik lejlighed til at diskutere med og lytte til vores kollegaer i nabosognene. Når alt kommer til alt, er De velsyngende børn har gjort deres til at gøre kirken mere festlig ved adskillige lejligheder. De har bl.a. medvirket ved kirkens julekoncert samt ved gudstjenester i forbindelse med fastelavn og påske, og der vil blive lejlighed til endnu to gange at lytte til deres engagerede sang. Børnekoret medvirker ved gudstjenesten søndag den 25. maj og ved et arrangement i kirken lørdag d. 14. juni for børn, der er blevet døbt for fem år siden. Jeg vil også gerne benytte spaltepladsen til at rette en stor TAK til jer børn for vores mange herlige timer, samt en tak til forældrene for en stor opbakning. BMS det jo de samme udfordringer, vi står med. Så det er altid spændende at høre, om andre har fundet nye måder at gribe tingene an på. Vi er så småt gået i gang med at planlægge efterårets menighedsrådsvalg. Vi holder orienteringsmøde om valget mandag den 8. september i Herlufsholm Sognehus, men mere om dette i næste nummer af Sognebladet. God sommer! Poul Sandberg Børnekoret stopper Babysalmesangen starter Den 1. juni vender Marie tilbage fra barsel, og dermed starter babysalmesangen igen. Første hold bliver dog først efter sommeren med start tirsdag den 2. september kl. 10.00. Babysalmesang henvender sig til babyer i alderen 2-12 mdr. samt deres forældre. Tilmelding sker til Marie på 3022 2170. Børnekoret bliver desværre nødt til at stoppe, da der ikke er ressourcer nok. Marie og Birgitte har begge været glade for tiden sammen med koret, og vi håber meget, det senere bliver muligt at starte et børnekor igen.

OPSLAGSTAVLEN... – tag siden ud og gem!!! Morgensang i Sognehuset Den sidste onsdag i måneden samles vi i Herlufsholm Sognehus til morgensang. Det er en hyggestund, hvor vi efter en kort andagt får kaffe og morgenbrød, og så synger vi sammen og deler stort og småt i livet med hinanden. Alle er hjerteligt velkomne! Den 25. juni kl. 10.00 og den 27. august kl. 10.00 (i Præstegården) HM og EK Menighedsrådsmøder Alle menighedsrådsmøder er offentlige og afholdes i Herlufsholm Sognehus. Møderne begynder kl. 19.00, og datoerne er flg. torsdage: Den 19. juni og den 21. august Se i øvrigt vores hjemmeside www.herlufsholmkirke.dk og i rubrikken ”Det sker i kirken” i Næstved-Bladet. Dagsorden og referat kan ses på hjemmesiden. Løvfaldstur til Store Heddinge Kirke den 4. oktober. Læs nærmere i næste nummer af Sognebladet Ladby Foredragsforening Den 23. juni er der sankthansfest. Pak madkurven og kom til grusgraven på Tudsebjergvej. Bålet tændes ca. kl. 20.00. Øl, vand og vin kan købes. Sommerlejr i uge 32. Se nærmere i Ladbyhus Julemarkedsklubben Julemarkedsklubbens mødeaktivitet ligger stille i juni-juli og begynder først igen 3. onsdag i august. Denne dag er særlig, ved at vi er inviteret hjem til Anne Marie og Henning Marcher, Holbergsvej 112, kl. 14-16. Denne hyggelige start på sæsonen er vi meget glade for. Alle andre møder finder sted i Herlufsholm Sognehus, H.C. Andersensvej 20, den 1. og 3. onsdag i måneden kl. 14-16. Første normale møde er onsdag den 3. september. Kom og se om dette arbejde til gavn for fattige børn i Indien er noget for dig. Ring for nærmere oplysninger til Birthe Thrysøe på tlf. 5573 9924 Høstgudstjeneste søndag den 28. september med efterfølgende traktement i Sognehuset. Se nærmere i næste nummer af Sognebladet Caféen/cafékomsammen Sidste efterår åbnede vi for cafékomsammen i Sognehuset på H.C. Andersensvej den 2. onsdag i måneden. Det har været en stor glæde, at så mange har benyttet sig af tilbuddet! Derfor vil vi også fortsætte med caféen til efteråret, og vi holder den første cafékomsammen onsdag den 10. september kl. 15.00 - 17.00. På gensyn! Caféudvalget · OPSLAGSTAVLEN · OPSLAGSTAVLEN · OPSLAGSTAVLEN · OPSLAGSTAVLEN · 5

Klik her for at læse Sognebladet juni 2012. - Herlufsholm Kirke
Sogneblad for Rønne - Sct. Nicolai Kirke
Sogneblad for Rønne - Sct. Nicolai Kirke
Lystrup - Elev sogneblad - Elev Kirke
Sogneblad for Rønne - Sct. Nicolai Kirke
Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne Kirkeblad for ... - Uge kirkers
Sogneblad for Rønne - Sct. Nicolai Kirke
Lystrup - Elev sogneblad - Elev Kirke
Sogneblad for Rønne - Sct. Nicolai Kirke
Sogneblad 3.08 ny:Layout 1 - Vester Hassing Kirke
b ording s ogns k irkeblad - Bording Kirke
juni · juli · August 2013 · nr. 106 · årg. 68 Kirke&Sogn - Brorstrup og ...
Læs det seneste sogneblad - Sankt Knud Lavard Kirke
Skæve Sogneblad - Skæve - Hørby Sogne
Juni - juli - august2013 - Bogense kirke
Juli - August 2011 Filnavn: PDF - Grinderslev Kirke
Tutto Passa ”Livet fortsætter” - Hasseris Kirke
Sogneblad for Rønne - Sct. Nicolai Kirke