Tilskud til musik i perioden 1. januar

kunststyrelsen.dk

Tilskud til musik i perioden 1. januar

vedlægges cv for komponist og øvrige medvirkende samt evt.

musikeksempler (cd, video, partitur etc.).

Ansøgningen sendes i 10 eksemplarer til Teaterrådet, Kulturministeriets

Kunstsekretariat (se adresseliste).

Bemærk at ansøgninger til aktiviteter (med premiere) i perioden 1.

juli 2003 - 30. juni 2004 skal være Teaterrådet i hænde senest 1.

juli 2002. Svar på ansøgninger kan forventes i starten af 2003.

International

musikudveksling

Statens Musikråds midler til musikudveksling skal søges hos

Dansk Jazzforbund, Dansk Rock Samråd (ROSA), Folkemusikkens

Fælles Sekretariat, Foreningen for Verdensmusik i Danmark

og Sekretariatet for Ny Dansk Kompositionsmusik

(SNYK). Yderligere oplysninger kan fås hos institutionerne. Se

adresseliste.

For projekter, der falder uden for ovenstående institutioners

områder, større samordnede udvekslingsprojekter samt, i særlige

tilfælde, udvekslingsprojekter med amatørkor- og orkestre, kan

der søges tilskud hos Statens Musikråd, som administrerer en

del af Tips- og Lottomidlerne.

Der kan gives tilskud til international formidling, information

samt udvikling af internationale netværk og supplerende tilskud

til større privatsponsorerede eller -støttede musikudvekslingsprojekter.

Der lægges bl.a. vægt på den kunstneriske kvalitet, repræsentationen

af ny dansk musik, støttebehovet samt det forventede

faglige udbytte.

For at ansøgningen kan behandles skal ansøgningsskema nr. 4

udfyldes. Ansøgninger behandles løbende. Der ydes ikke

arbejdslegater eller tilskud til researchrejser.

10 Statens Musikråd • Tilskud til musik 2003

More magazines by this user
Similar magazines