Tilskud til musik i perioden 1. januar

kunststyrelsen.dk

Tilskud til musik i perioden 1. januar

Professionelle orkestre

og ensembler, herunder

transportstøtte

Tilskud til professionelle orkestre og ensembler

Statens Musikråd kan give tilskud til professionelle orkestre og

ensembler med koncertvirksomhed i Danmark. Tilskuddet kan

anvendes til orkestrets/ensemblets drift, herunder udgifter til

transport, turné, øvelokaler og markedsføring mv. Tilskuddet

kan også anvendes til synliggørelse af kvalitets-fonogrammer

med begrænsede distributionsmuligheder i ind- og udland.

Musikrådet lægger vægt på orkestrets/ensemblets kunstneriske

kvalitet, støttebehovet, repertoirets originalitet og aktivitetens

niveau (mindst 10-12 koncerter pr. år).

For at ansøgningen kan behandles skal den indeholde følgende

oplysninger:

• Orkestrets/ensemblets navn, besætning (min. 3 medlemmer)

og musikernes navne

• Budget for orkestrets/ensemblets drift i 2003.

• Aktivitetskalender med angivelse af de afholdte koncerter og

de hermed forbundne indtægter for perioden 1. august

2001 til 31. juli 2002.

• Der skal medsendes cd eller kassettebånd til bedømmelse af

den kunstneriske kvalitet

• Ensembler med klassisk repertoire skal endvidere indsende 5

koncertprogrammer til belysning af repertoiret

• Ansøgningen skal underskrives af lederen af orkestret/

ensemblet

Til formålet kan skema nr. 5a rekvireres hos Statens Musikråd,

Kulturministeriets Kunstsekretariat.

Transportstøtte

Blandt andet på baggrund af nedlæggelse af institutionen

Transportstøtten har Musikrådet ønsket at supplere den støtte

til transport, der i forvejen gives til professionelle orkestre og

Statens Musikråd • Tilskud til musik 2003 11

More magazines by this user
Similar magazines