Tilskud til musik i perioden 1. januar

kunststyrelsen.dk

Tilskud til musik i perioden 1. januar

For så vidt angår 2003 har Musikrådet vurderet, at der vil være

et særligt behov for at støtte kurser, der vedrører udvikling af

faglige og personlige kvalifikationer inden for professionel musikudøvelse.

Tilskudsgivningen vil som udgangspunkt ske efter et såkaldt

taxameterprincip, hvor tilskuddet beregnes som et bestemt beløb

pr. undervisningstime pr. elev. Der vil normalt kun kunne

gives tilskud for op til 7 timer dagligt. Det er derfor en forudsætning

for at yde tilskud, at kursusbeskrivelsen (se ansøgningsskema

7a) indeholder præcise oplysninger om kursets forventede

varighed, timetal, deltagerantal m.v.

I særlige tilfælde vil Musikrådet kunne give et højere tilskud.

Det vil dog være en forudsætning herfor, at der af beskrivelsen i

ansøgningen fremgår særlige grunde til, at et tilskud beregnet

efter taxameterprincippet ikke vil være tilstrækkeligt i forbindelse

med det enkelte kursus.

Det vil i alle tilfælde være en forudsætning for at modtage tilskud,

at kurserne har et fagligt, erhvervsrettet indhold, at kurserne

er åbne for alle, at kurserne annonceres offentligt, samt at

der er en deltagerbetaling på minimum 20 % af lønudgiften til

kursusaktiviteten.

For at ansøgningen kan behandles skal ansøgningsskema nr. 7a

(+ budget) indsendes. Der skal i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

afleveres et statistikskema for efteruddannelses-aktiviteten.

Udgivelser og

dokumentation

Statens Musikråd kan give tilskud til udgivelse af musiktidsskrifter

samt til andre publikationer om musik.

For at ansøgningen kan behandles skal den indeholde en beskrivelse

af aktiviteten og budget.

18 Statens Musikråd • Tilskud til musik 2003

More magazines by this user
Similar magazines