Et-trins fuge - KPK Vinduer

kpk.vinduer.dk

Et-trins fuge - KPK Vinduer

Indhold:

Optimering

af værdikæden

Danmarksmester

i

maskinsnedkeri

Fugning

Selvrengørende

glas

Nye stemmer

i telefonen

Byggefirma

med stærk

profil

NR. 5

NOVEMBER 2002

KPK-Information

Værdikæde

Med jævne mellemrum offentliggøres Derfor er det vel ikke overraskende, at

undersøgelser, hvor man f.eks. inden for EU byggekomponenter og byggeri er kommet i

har sammenlignet priserne på dagligvarer, fokus. Ordet værdikæde er blevet draget

medicin og biler. Her kan man så se, hvad frem og eksempler er vist:

naboerne betaler, og hvad vi selv må betale.

Råvarer Slutbruger

Byggematerialeproducent

Agent/

importør

KPK ønsker en kort værdikæde, som også

sikrer en optimal kommunikation mellem

bruger - håndværksmester og producent.

Lad os fortsætte den linie.

Karl Peter Korsgaard Sørensen

Byggematerialeforhandler

Utraditionelt byggefirma

med stærk profilering

Et logo med et hus samt rødt og hvidt som

gennemgående logofarver på alt fra

annoncer og visitkort til arbejdstøj og

varevogne. Det har været med til at gøre

Bjarne Petersen Stubbekøbing Byggefirma

A/S kendt på Falster, Østlolland,

Sydsjælland og Møn.

- I dag er en stærk profilering vigtigere end

nogensinde. Også i byggebranchen, siger

Bjarne Petersen, der også skiller sig ud på

anden vis. Således er hans firma bygget op

på tanken om at skulle kunne - næsten - alt

selv. Derfor råder firmaet over både

tømrere og snedkere, murere, blikkenslager

og kloakfolk.

Entreprenør

Byggehåndværker

KPK Døre

og Vinduer

Bygherre

Boligselskab

Pensionskasse

Håndværksmester

Bruger

Bruger

Kirsten og Bjarne Petersen, Stubbekøbing

Læs herom på bagsiden

KPK-lærling danmarksmester i maskinsnedkeri

Maskinsnedkerlærling Bjarne Josefsen blev lørdag den

5. oktober danmarksmester i maskinsnedkeri. Konkurrencen

havde 8 udvalgte deltagere og blev afholdt i

forbindelse med TIMI 2002 i Dronning Margrethe

Hallen i Fredericia. Opgaven var bunden og bestod i at

fremstille et bar-/bogskab, med 21 timer til rådighed.

Spørgsmålet er, hvad kan man bruge fra en dør-/ og

vinduesproduktion, når opgaven er at fremstille et

møbel? " Vær præcis og kontroller det du har lavet. Det

er fuldstændig det samme", siger Bjarne Josefsen. "Som

maskinsnedkerlærling hos KPK, er det en naturlig del

af hverdagen, at man er nøjagtig og omhyggelig. Det

har høj prioritet hos KPK, og det kan man jo bruge alle

steder - også i konkurrencer" tilføjer en glad nybagt

danmarksmester.


Fugning

"Hvilken type fuge er bedst?

Hvad er jeres erfaringer?"

er spørgsmål KPK får af og til.

Vi vil gerne videregive vore erfaringer med

udgangspunktet i SBI-anvisning 189, Småhuse og

SBI-anvisning 177, Facadefuger, udformning og

materialer fra Statens Byggeforskningsinstitut. Her

kan uddybende information hentes.

To-trins fuge

To-trins fugens tætningsprincip består i at placere

regntætningen (regnskærm) og vindtætning i to

adskilte lag med et tryk-udligningskammer og en

varme-isolerende stopning imellem. Tryk-udligningskammeret

står i forbindelse med det fri gennem

utætheder i regnskærmen og åbninger ved undersiden

af underkarmen. Lufttrykket i kammeret vil derfor

stort set altid svare til lufttrykket i det fri. Herved

opnås, at de små regnmængder, der måtte trænge

igennem regnskærmene ved sidekarme, ikke bliver

presset længere ind i fugen, men vil drive ned ad

bagsiden af regnskærmene og ud i det fri foran den

tilbagerykkede fuge ved underkarmens underside.

Et-trins fuge

Ved et-trins fuge søger man at opnå tæthed mod regn

og vind med kun ét tætnende lag, sædvanligvis

placeret nær facadeflugten, og ofte bestående blot af et

enkelt materiale.

Ved et-trins tætninger udført med fugemasse, er det et

problem, at disse fuger er diffusionstætte. Det vand,

der måtte trænge ind i en fugemasse, f.eks. fordi

vedhæftningen mellem fugematerialet og de

tilstødende komponenter svigter, kan derfor kun ledes

bort gennem disse komponenter. Murværk af tegl kan

i et vist omfang opsuge og bortlede indtrængende

vand, men det kan vægge af f.eks. beton ikke i samme

udstrækning.

Ettrins tætning med fugemasse bør derfor aldrig

anvendes ved vinduer af træ i facader af beton.

Et særligt problem ved alle et-trins tætninger er, at

tæthed mod vind kun kan opnås, såfremt tætningen

ligger i samme plan som vinduet rundt. Et-trins

tætningen forhindrer derfor, at bundfugen trækkes så

meget tilbage fra karmyderside, så dryprillen bliver

fritlagt. Et-trins fuger bør kun anvendes omkring

vinduer af træ under forudsætning af:

• at der drejer sig om renovering eller udskiftning af

vinduer

• at vinduerne er indbygget i murværk af tegl med

gode kapilarsugende egenskaber

• at anvendelse af totrins fuger er vanskeliggjort eller

umuliggjort af lysningspaneler

Se tegningen på side 3.

To-trins fuge

Totrins-fuge mellem vindueskarm og vinduesfalse.

1) Regnskærm yderst i fugen, 2) Trykudligningskammer

med afløb til det fri ved underkarm, 3) Stopning med

mineraluld, 4) Bundstopliste, 5) Vindtæt fugemassefuge.

Fem eksempler på udformning af to-trins fugen vist

ovenfor. Der er anvendt forskellige regnskærme:

A) Fugemasse og bundstopliste, B) Rund gummiprofil,

C) Flerfliget gummiprofil, D) Forkomprimeret,

imprægneret fugebånd, E) Mørtelfuge.

KPK anbefaler, at fugen altid bør udføres som en totrins

fuge, hvor det er muligt. Om man anvender en

"gammeldags" mørtelfuge eller en "moderne"

fugemassefuge er et spørgsmål om temperament, og

hvad der er mest praktisk i den pågældende opgave.


Et-trins fuge

Ettrins-fuge mellem vindueskarm og vinduesfalse: 1) Regn-

og vindtætnende fugemassefuge placeret ved karmyderside

vinduet rundt, 2) Bundstopliste, 3) Stopning med mineraluld.

Ny type glas på markedet:

Selvrengørende glas

Selvrengørende glas er en ny type glas, som hurtigt, uden der efterlades

er kommet på markedet. Glasset er indtøringspletter.

almindeligt glas med en specialbelægning.

Denne belægning fungere på to måder: I perioden uden regn eller på

Nedbryder organisk snavs steder hvor regnvand ikke

Lysets ultraviolette stråler aktiverer en kan nå ruden, kan vandværks-

"fotokatalytisk" proces, som nedbryder og vand anvendes, forudsat

opløser organisk snavs. vandet ikke er meget hårdt.

Afvasker snavs Indendørs kan selvrengør-

Når regnvand rammer glasset, aktiveres den ende glas ikke anvendes.

anden del af processen. Belægningen er

"hydrofil", som betyder, at vandet spredes KPK har endnu ingen

jævnt ud over overfladen i stedet for at erfaringer med ruder med selvrengørende glas.

danne dråber Når vandet løber ned af

glasset vaskes snavset væk, og ruden tørrer

Nye stemmer

i telefonen ...

... vi tales ved!

Tre eksempler på udformning af ettrins fugen vist til

venstre. Som tætningsmateriale yderst i fugen er anvendt:

F) Fugemassefuge og bundstopliste, G) Forkomprimeret,

imprægneret fugebånd, H) Mørtelfuge. Ettrins fuger bør

kun anvendes under bestemte forudsætninger, som er

anført i teksten på side 2.

Knud Nikolai

salgsmedarbejder salgsmedarbejder

Lis

kontorassistent


Byggefirma i Stubbekøbing

kan selv samle alle tråde

Mange kender det fra byggepladsen: Tømrerne må holde en

ufrivillig pause i et ellers godt byggeforløb, fordi murerne

ikke kommer til aftalt tid. Byggeplanen overskrides, fordi

blikkenslagerne lader vente på sig. Eller andre eksempler på

manglende koordinering mellem de enkelte faggrupper

skaber forsinkelser og vækker irritation håndværkerne

imellem.

Den slags problemer er man lykkeligt fri for hos Bjarne

Petersen Stubbekøbing Byggefirma A/S. Her har man nemlig

blandet kortene, så firmaet råder over både murere, tømrere,

snedkere, blikkenslager, samt kloak- og betonfolk. En fin og

fleksibel løsning, der giver byggeprocessen en god rytme,

forkorter byggetiden og billiggør byggeriet.

- Tilsyneladende er der ikke mange andre med så mange

faggrupper under samme tag. Det undrer mig lidt, for vi har

kun haft positive erfaringer med at organisere tingene på

denne måde, siger Bjarne Petersen, der selv er tømrer af

uddannelse. Hans firma udfører primært opgaver inden for

privat og støttet boligbyggeri - både nybygninger,

renoveringer og byfornyelse - samt skoler, offentlige

institutioner m.v. Det geografiske tyngdepunkt er

Stubbekøbing samt nabokommunen Nørre Alslev.

40 medarbejdere

Firmaet blev oprettet for 28 år siden. Fra starten med en

enkelt medarbejder ud over Bjarne Petersen selv - en

murersvend. Dengang var ideen om at ville klare de fleste

byggeopgaver selv nemlig allerede født.

Det har dog ikke ansat malere, vvs-folk og elektrikere. Her

satses i stedet på gode, faste samarbejdspartnere fra

lokalområdet.

I dag er der beskæftiget omkring 40 i firmaet. Ud over tre

funktionærer er det 15 tømrersvende og 4 tømrerlærlinge, 7

murersvende og 4 murerlærlinge, 5 arbejdsmænd, der bl.a.

arbejder med kloakering, samt en enkelt blikkenslager.

Bjarne Petersen varetager den overordnede planlægning og

styring, og hans kone, Kirsten, tager sig af bl.a. fakturering,

bogholderi og administration.

Faggrænserne nedbrudt

- Antallet af medarbejdere inden for de enkelte faggrupper er

afstemt efter hinanden, så det passer til et byggefirma af

størrelse som vores. Samtidig er faggrænserne nedbrudt, så

murerne f.eks. kan give tømrerne en hånd med, eller

tømrerne kan hjælpe med at kloakere. Naturligvis er der

opgaver, som kun kan

løses af f.eks. en faglært murersvend, men i masser af tilfælde

kan en tømrer sagtens bistå med mureropgaver og omvendt,

siger Bjarne Petersen, der selv har taget eksamen som

autoriseret kloakmester.

- Enkelte svende vil gerne nøjes med at arbejde inden for det

fagområde, hvor de er udlært, og det får de lov til. Men langt

de fleste medarbejdere er glade for at kunne sprede sig over

flere felter. Ligeledes har vi et godt forhold til de lokale

fagforeninger, som kender vores måde at gøre tingene på. Vi

ønsker at få de dygtigste medarbejdere, og derfor ligger vi

lønmæssigt pænt over gennemsnittet i området. Timelønnen

er den samme, uanset om man er tømrer, blikkenslager eller

arbejdsmand, og akkordarbejde er bandlyst, siger Bjarne

Petersen.

Handler direkte

Også på et andet område har hans firma en klar politik: Flest

mulige indkøb foretages hos producenten selv. Det gælder

ikke alene vinduer og døre fra KPK, men også en række

andre materialer m.v.

- Kan vi slippe for avance til tømmerhandlen, gør vi det.

Hvad der er sparet, er tjent, siger Bjarne Petersen.

More magazines by this user
Similar magazines