Brugerdreven Innovation - i teori og praksis - Alexandra Instituttet

alexandra.dk

Brugerdreven Innovation - i teori og praksis - Alexandra Instituttet

Arrangører:

Brugerdreven Innovation - i teori og praksis

Med fokus på brugernes og kundernes behov

Tid: Tirsdag den 8. december 2009 kl. 13.00 – 16.00

Sted: Randers Sundhedscenter,

Vestervold 4, 8900 Randers, Kantinen på 3. sal

Hermed inviteres du til en eftermiddag med fokus på, hvordan det skaber vækst at

afdække og inddrage kundernes og brugernes erkendte og ikke-erkendte behov i

udviklingsarbejdet – ikke mindst i en tid med store økonomiske udfordringer.

2.november 2009

NFBi(Netværk for Forskningsbaseret Brugerdreven Innovation)vil give en spændende

introduktion til Brugerdreven Innovation og Design Concern, Cura Innovation og Sund

Innovation vil give eksempler på, hvordan brugerdreven Innovation kan anvendes.

Deltagerne får mulighed for at afprøve Brugerdreven Innovation i praksis, når

InnovationLab slipper os løs og guider os igennem et eksempel på, hvordan man kan

arbejde med innovation og kreativitet – lige til at tage med hjem og bruge i egen

virksomhed / institution.

Til sidst vil Væksthuset fortælle om, hvordan regionen kan støtte innovation og vækst, bl.a.

hvis du ønsker at tage Brugerdreven Innovation i brug.

Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, iKRAFT og NFBi ønsker med dette tætpakkede og

spændende program at give deltagerne lejlighed til at få ny viden og relevante erfaringer,

der inddrager kunder, brugere og leverandører når udvikling og innovation er på

dagsordenen.

Der er gratis adgang for medlemmer af Randers erhvervs- & Udviklingsråd, it-forum

midtjylland eller NFBi
Arrangører:

13.00 Velkomst

v/ Netværksagent Iben Kofod, iKRAFT

Program

13.05 Brugerdreven Innovation – En introduktion

v/ Netværksleder i NFBi Astrid Søndergaard, Alexandra Instituttet

Astrid Søndergaard vil, med fokus på det praktiske innovationsarbejde, dele sin viden og erfaring

om, hvordan brugernes input og viden kan være med til at skabe bedre produkter og resultater

13.30 Udnyt krisen: Hvordan design og brugerdreven innovation benyttes til at skabe vækst

i krisetider - strategisk og praktisk.

v/ Direktør Lone Storgaard fra designvirksomheden DESIGN CONCERN

Lone Storgaard fortæller hvordan en kendt dansk virksomhed benytter design og brugerdreven

innovation som afsæt for at komme styrket ud af krisen.

13.45 Hvornår og hvordan?

v/ Direktør Allan Øgelund, Cura innovation

Hvornår skal brugerne spørges? og hvornår skal deres svar bruges i udviklingen?

14.00 Innovationsalliancer mellem Sundhedscentret og det private erhvervsliv med afsæt i

brugerdreven innovation

v/ Projektleder Susanne Bækgaard, Sund innovation

Hvordan kan Brugerdreven Innovation tænkes ind som arbejdsmetode i udviklingen af et nyt

Sundhedscenter, så det kan blive en incubator for offentlig/privat samarbejde omkring udvikling af

nye produkter, processer, services m.v.?

14.15 Pause og forfriskninger

14.30 HANDS ON – Brugerdreven Innovation i praksis

v/ Head of ideation Jannie Friis Kristensen, Innovation Lab A/S

Små korte øvelser i at forstå og omsætte viden om brugere til nye idéer.

15.30 Væksthusets tilbud vedr. brugerinvolvering

v/ Virksomhedskonsulent Lone Andreasen, Væksthus Midtjylland

Orientering om brugerinvolverings- og vækstforløb med mulighed for tilskud fra væksthusets

ordninger.

15.45 Diskussion og spørgsmål

16.00 Afslutning


Arrangører:

Pris pr. person:Tilmeldingsblanket

Brugerdreven Innovation – i teori og praksis

Tirsdag den 8. december 2009 kl. 13.00 – 16.00

Jeg/vi er medlem af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, it-forum midtjylland eller

NFBi og deltager derfor gratis

Jeg/vi ønsker medlemskab af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, it-forum

midtjylland eller NFBi og deltager derfor gratis

Jeg/vi er ikke medlem og deltager for kr. 400,- + moms

Navn Mail-adresse

Virksomhed: Kontaktperson:

Tilmelding snarest og senest onsdag d. 02.12.08 2009 på enten:

Randers Ervhervs- & Udviklingsråd Fax 86 40 60 04

iKRAFT Email: kofod@itforum.dk

NFBi Online www.nfbi.dk

More magazines by this user
Similar magazines